24-08-13

Privacy en localisering belemmeren gebruik applicaties

Tieners tonen een grote interesse in smartphone-applicaties, maar het gebruik wordt afgeremd door een bezorgdheid over de bescherming van de privacy en localisering. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center en het Berkman Center for Internet and Society van de Harvard University bij meer dan zeshonderd Amerikaanse jongeren tussen twaalf en zeventien jaar. De onderzoekers stelden vast dat 58 procent van de respondenten een applicatie voor smartphone of tablet heeft gedownload, maar anderzijds werd opgemerkt dat nagenoeg de helft toegeeft van de beschikbare programma’s geen gebruik te maken uit vrees voor inbreuken op hun privacy.

De onderzoekers stelden vast dat 26 procent van de ondervraagden applicaties opnieuw hebben verwijderd nadat ze tot de vaststelling waren gekomen dat het programma tegen hun wil persoonlijke informatie verzamelde. Er wordt aan toegevoegd dat tussen twaalf en dertien jaar een groter wantrouwen tegen het verzamelen van persoonlijke informatie aanwezig is dan in de groep tussen veertien en zeventien jaar. Daarentegen blijkt er geen noemenswaardig verschil geregistreerd te kunnen worden tussen jongens en meisjes en kan er ook geen afwijking worden opgetekend bij het inkomen van de ouders, opleidingsniveau en etnische afkomst of ras.

Wel merken de onderzoekers op dat 59 procent van de ondervraagde meisjes de localisering-functies van de applicaties heeft uitgeschakeld. Slechts 37 procent van de jongens hebben dezelfde maatregel genomen. “Mogelijk zijn tieners niet alleen bekommerd om adverteerders en bedrijven die hen zouden kunnen lokaliseren, maar ook de eigen ouders,” voeren de onderzoekers aan. Een eerder onderzoek heeft uitgewezen dat 50 procent van de ouders toegeeft de mobiele telefoon te gebruiken om de locatie van hun kinderen te controleren. Ook bleek dat 78 procent van de Amerikaanse tieners over een mobiele telefoon beschikt, terwijl 23 procent eigenaar is van een tablet. (MH)

Lees Verder

14:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, privacy |  Facebook |

02-07-13

Merken zijn beter met mobiele website dan met applicatie

Consumenten die op het mobiele web informatie zoeken, verkiezen duidelijk een website boven een applicatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Netbiscuits bij vijfduizend consumenten in tien landen. De onderzoekers stelden vast dat 79 procent van de respondenten een voorkeur liet blijken voor mobiele websites, terwijl slechts 18 procent vooral van een applicatie gebruik zou willen maken. De onderzoekers merken op dat deze resultaten van bijzonder groot belang zijn voor de strategieën die merken willen ontwikkelen voor het online engagement met hun consumenten.

De onderzoekers stelden vast dat meer dan 25 procent van de respondenten meer dan zes uur per dag gebruik maakt van het mobiele web. Daarbij gaf 61 procent aan dat zijn tevredenheid over het mobiele web zou toenemen indien content sneller zou kunnen worden gedownload. Verder bleek dat 7 procent meer dan twaalf uur per dag beroep doet op zijn mobiele telefoon om online content te consumeren. Er wordt echter aan toegevoegd dat 76 procent van de respondenten aangeeft het bezoek aan een website stopgezet te hebben omdat de pagina's niet aan mobiele platformen zijn aangepast.

Verder bleek dat 33 procent van een mobiele website dezelfde functionaliteit vraagt als op een desktop. Ook benadrukte 32 procent niet naar een website te zullen terugkeren die niet voldoende aan mobiele platformen was aangepast. Slechts 27 procent bleek bereid te zijn om na een online promotie een applicatie te downloaden, ook al zegt 75 procent aan dergelijke boodschappen te zijn blootgesteld. Netbiscuits wijst erop dat het onderzoek, dat op alle continenten werd uitgevoerd, over de hele wereld gelijkaardige resultaten laat optekenen.

Lees Verder

15:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiele website, applicatie |  Facebook |

26-06-13

Amerikaanse taxichauffeurs verontwaardigd over applicatie-concurrenten

In Los Angeles hebben taxichauffeurs geëist dat de overheid zou optreden tegen applicatie-bedrijven, die consumenten toelaten om online een verplaatsing te bestellen bij limousine-ondernemingen en privébestuurders. De aanbieders van deze alternatieve bedrijven moeten volgens de actievoerders worden bestempeld als illegale taxi-bedrijven die zich onder een digitale paraplu aan oneerlijke concurrentie schuldig kunnen maken. De betrokken bedrijven moeten volgens de actievoerders aan de regelgeving van de taxi-industrie worden onderworpen.

"Deze bedrijven maken gebruik van een applicatie die gebruik maakt van satellietnavigatie die een vergoeding per afgelegde afstand berekent," merkt William Rouse, general manager van Yellow Cab in Los Angeles, op. "Die satellietnavigatie werkt als een taximeter, zodat de betrokken bedrijven ook onderhevig moeten zijn aan de geldende taxi-wetgeving." De applicatie-bedrijven verwerpen de kritiek en zeggen dat nieuwe technologieën altijd tegenwind zullen ervaren van concurrenten die zich in hun bestaan bedreigd voelen.

"De activiteiten van de applicatie-bedrijven zijn volledig legaal," merkt Travis Kalanick, oprichter en chief executive van het autodelen-bedrijf Uber, op. Uber tracht met zijn aanbod passagiers samen te brengen met bestaande vervoersondernemingen. Een aantal andere aanbieders werkt met privébestuurders. Kalanick zegt geen enkele reden te zien om zijn activiteiten stop te zetten. Uber is inmiddels operationeel in vijfendertig steden over de hele wereld. Sectorgenoten in Los Angeles zijn bedrijven zoals Lyft of Sidecar.

Lees Verder

15:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taxi, autodelen, applicatie |  Facebook |

07-05-13

Britse consument grootste gebruiker mcommerce-applicaties

Britse smartphone-bezitters doen veel intensiever beroep op mcommerce-applicaties dan hun collega's in Europa en de Verenigde Staten. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Arbitron. Aangevoerd wordt dat 66,8 procent van de Britse smartphone-bezitters gebruik maken van mcommerce-applicaties, tegenover slechts 57,6 procent in Duitsland, 55,9 procent in de Verenigde Staten en 52,5 procent in Frankrijk. Bovendien wordt opgemerkt dat Britse consumenten ook veel meer tijd aan mcommerce-applicaties spenderen dan in andere Europese markten.

"Gemiddeld besteden Britse smartphone-bezitters maandelijks 134,8 minuten aan mcommerce-applicaties, verdeeld over 54,5 sessies" aldus Arbitron. "In de Verenigde Staten gaat het om 91 minuten, verdeeld over 30,8 sessies, gevolgd door Duitsland met 74,3 minuten en 32,1 sessies en Frankrijk met 56,1 minuten en 23,9 sessies." De leidende mcommerce-applicatie bij de Britse consument is eBay, dat door 43,8 van de smartphone-bezitters wordt gebruikt gedurende gemiddeld 144,1 minuten over 52,1 sessies.

Op de tweede plaats staat Amazon Mobile, dat door 16 procent van de Britse smartphone-bezitters wordt gebruikt gedurende 29,1 minuten over 9,5 sessies. "Handelaars moeten snel inspelen op de ontwikkeling van het mobiele medium en moeten ervoor zorgen dat er op verschillende contactpunten met de consument een band kan worden gecreëerd. Daarbij moet men wel in het oog houden dat mcommerce niet louter een verlengstuk is van ecommerce en applicaties niet louter een afkooksel mogen zijn van mobiele websites."

Lees Verder

16:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mcommerce, applicatie |  Facebook |

15-04-13

Applicaties televisieprogramma's kennen slechts matig succes

Rond televisieprogramma's zijn vaak applicaties ontwikkeld die de consument tot interactie moeten aanzetten, maar die toepassingen hebben slechts een matig succes. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent NPD Group bij Amerikaanse gezinnen. Opgemerkt wordt dat slechts 47 procent van de gebruikers van een tweede scherm voor het televisietoestel beroep doet op applicaties die voor de programma's werden ontwikkeld. Het grootste gedeelte van het televisiepubliek blijkt immers beroep te doen op bronnen zoals de Internet Movie Database (IMDB), Wikipedia of sociale netwerken.

Lees Verder

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, applicatie |  Facebook |

12-03-13

Openbaar vervoer meet luchtvervuiling in de stad

Inwoners van de Zwitserse stad Zürich konden onlangs de niveaus van luchtvervuiling controleren aan de hand van sensoren die op tramrijtuigen waren gemonteerd en data in realtime naar mobiele telefoons verstuurden. De applicatie werd ontworpen door wetenschappers aan de Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL). De onderzoekers zeggen dat forenzen met de applicatie Mobile Observatory onder meer hun verplaatsing zouden kunnen plannen aan de hand van de luchtkwaliteit langsheen het geplande traject.

Op dit ogenblik is alleen een prototype van de applicatie uitgewerkt, maar in de nabije toekomst kan de toepassing volgens de ontwikkelaars ter beschikking worden gesteld van het grote publiek. Het prototype werd in Zürich uitgetest met een groep vrijwilligers, die op hun smartphone in realtime de aanwezigheid van bepaalde vervuilende stoffen in specifieke gedeelten van de stad konden controleren. De informatie was afkomstig van een netwerk van sensoren die op het dak van een aantal tramrijtuigen waren geplaatst.

"Het openbaar vervoer is een ideaal platform om dergelijke informatie te verzamelen," benadrukken de onderzoekers. "Dankzij het openbaar vervoer kan immers een mobiel, betrouwbaar, voorspelbaar en volledig pakket informatie verstrekken over een geselecteerd gebied. Bovendien geeft het mobiel karakter ook een meer correcte informatie dan sensoren die op vaste meetstations zouden zijn geplaatst. De realtime informatie geeft bovendien de mogelijkheid om onmiddellijk een waarschuwing te geven wanneer de pollutie-niveaus onverwacht zouden veranderen."

Lees Verder

16:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvervuiling, applicatie |  Facebook |

09-03-13

Gebruikers applicaties klagen te vaak over crashes

Een mobiele browser levert de consument een betere ervaring op dan applicaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Xtreme Labs. De onderzoekers stelden vast dat 30 procent van de retailers nog altijd geen applicatie aanbieden aan de consument, maar ook bij de andere groep blijken de toepassingen bij de consument slechts tot een beperkte tevredenheid te leiden. Opgemerkt wordt dat een kwart van de klachten over applicaties te maken hebben met crashes. Dat moet de retailers volgens Xtreme Labs waarschuwen dat slechte ervaringen de consumenten snel zal doen aanzetten om naar concurrenten over te stappen.

Lees Verder

18:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, retail |  Facebook |