26-06-13

Amerikaanse taxichauffeurs verontwaardigd over applicatie-concurrenten

In Los Angeles hebben taxichauffeurs geëist dat de overheid zou optreden tegen applicatie-bedrijven, die consumenten toelaten om online een verplaatsing te bestellen bij limousine-ondernemingen en privébestuurders. De aanbieders van deze alternatieve bedrijven moeten volgens de actievoerders worden bestempeld als illegale taxi-bedrijven die zich onder een digitale paraplu aan oneerlijke concurrentie schuldig kunnen maken. De betrokken bedrijven moeten volgens de actievoerders aan de regelgeving van de taxi-industrie worden onderworpen.

"Deze bedrijven maken gebruik van een applicatie die gebruik maakt van satellietnavigatie die een vergoeding per afgelegde afstand berekent," merkt William Rouse, general manager van Yellow Cab in Los Angeles, op. "Die satellietnavigatie werkt als een taximeter, zodat de betrokken bedrijven ook onderhevig moeten zijn aan de geldende taxi-wetgeving." De applicatie-bedrijven verwerpen de kritiek en zeggen dat nieuwe technologieën altijd tegenwind zullen ervaren van concurrenten die zich in hun bestaan bedreigd voelen.

"De activiteiten van de applicatie-bedrijven zijn volledig legaal," merkt Travis Kalanick, oprichter en chief executive van het autodelen-bedrijf Uber, op. Uber tracht met zijn aanbod passagiers samen te brengen met bestaande vervoersondernemingen. Een aantal andere aanbieders werkt met privébestuurders. Kalanick zegt geen enkele reden te zien om zijn activiteiten stop te zetten. Uber is inmiddels operationeel in vijfendertig steden over de hele wereld. Sectorgenoten in Los Angeles zijn bedrijven zoals Lyft of Sidecar.

Lees Verder

15:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taxi, autodelen, applicatie |  Facebook |

07-05-13

Britse consument grootste gebruiker mcommerce-applicaties

Britse smartphone-bezitters doen veel intensiever beroep op mcommerce-applicaties dan hun collega's in Europa en de Verenigde Staten. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Arbitron. Aangevoerd wordt dat 66,8 procent van de Britse smartphone-bezitters gebruik maken van mcommerce-applicaties, tegenover slechts 57,6 procent in Duitsland, 55,9 procent in de Verenigde Staten en 52,5 procent in Frankrijk. Bovendien wordt opgemerkt dat Britse consumenten ook veel meer tijd aan mcommerce-applicaties spenderen dan in andere Europese markten.

"Gemiddeld besteden Britse smartphone-bezitters maandelijks 134,8 minuten aan mcommerce-applicaties, verdeeld over 54,5 sessies" aldus Arbitron. "In de Verenigde Staten gaat het om 91 minuten, verdeeld over 30,8 sessies, gevolgd door Duitsland met 74,3 minuten en 32,1 sessies en Frankrijk met 56,1 minuten en 23,9 sessies." De leidende mcommerce-applicatie bij de Britse consument is eBay, dat door 43,8 van de smartphone-bezitters wordt gebruikt gedurende gemiddeld 144,1 minuten over 52,1 sessies.

Op de tweede plaats staat Amazon Mobile, dat door 16 procent van de Britse smartphone-bezitters wordt gebruikt gedurende 29,1 minuten over 9,5 sessies. "Handelaars moeten snel inspelen op de ontwikkeling van het mobiele medium en moeten ervoor zorgen dat er op verschillende contactpunten met de consument een band kan worden gecreëerd. Daarbij moet men wel in het oog houden dat mcommerce niet louter een verlengstuk is van ecommerce en applicaties niet louter een afkooksel mogen zijn van mobiele websites."

Lees Verder

16:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mcommerce, applicatie |  Facebook |

15-04-13

Applicaties televisieprogramma's kennen slechts matig succes

Rond televisieprogramma's zijn vaak applicaties ontwikkeld die de consument tot interactie moeten aanzetten, maar die toepassingen hebben slechts een matig succes. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent NPD Group bij Amerikaanse gezinnen. Opgemerkt wordt dat slechts 47 procent van de gebruikers van een tweede scherm voor het televisietoestel beroep doet op applicaties die voor de programma's werden ontwikkeld. Het grootste gedeelte van het televisiepubliek blijkt immers beroep te doen op bronnen zoals de Internet Movie Database (IMDB), Wikipedia of sociale netwerken.

Lees Verder

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, applicatie |  Facebook |

12-03-13

Openbaar vervoer meet luchtvervuiling in de stad

Inwoners van de Zwitserse stad Zürich konden onlangs de niveaus van luchtvervuiling controleren aan de hand van sensoren die op tramrijtuigen waren gemonteerd en data in realtime naar mobiele telefoons verstuurden. De applicatie werd ontworpen door wetenschappers aan de Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL). De onderzoekers zeggen dat forenzen met de applicatie Mobile Observatory onder meer hun verplaatsing zouden kunnen plannen aan de hand van de luchtkwaliteit langsheen het geplande traject.

Op dit ogenblik is alleen een prototype van de applicatie uitgewerkt, maar in de nabije toekomst kan de toepassing volgens de ontwikkelaars ter beschikking worden gesteld van het grote publiek. Het prototype werd in Zürich uitgetest met een groep vrijwilligers, die op hun smartphone in realtime de aanwezigheid van bepaalde vervuilende stoffen in specifieke gedeelten van de stad konden controleren. De informatie was afkomstig van een netwerk van sensoren die op het dak van een aantal tramrijtuigen waren geplaatst.

"Het openbaar vervoer is een ideaal platform om dergelijke informatie te verzamelen," benadrukken de onderzoekers. "Dankzij het openbaar vervoer kan immers een mobiel, betrouwbaar, voorspelbaar en volledig pakket informatie verstrekken over een geselecteerd gebied. Bovendien geeft het mobiel karakter ook een meer correcte informatie dan sensoren die op vaste meetstations zouden zijn geplaatst. De realtime informatie geeft bovendien de mogelijkheid om onmiddellijk een waarschuwing te geven wanneer de pollutie-niveaus onverwacht zouden veranderen."

Lees Verder

16:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvervuiling, applicatie |  Facebook |

09-03-13

Gebruikers applicaties klagen te vaak over crashes

Een mobiele browser levert de consument een betere ervaring op dan applicaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Xtreme Labs. De onderzoekers stelden vast dat 30 procent van de retailers nog altijd geen applicatie aanbieden aan de consument, maar ook bij de andere groep blijken de toepassingen bij de consument slechts tot een beperkte tevredenheid te leiden. Opgemerkt wordt dat een kwart van de klachten over applicaties te maken hebben met crashes. Dat moet de retailers volgens Xtreme Labs waarschuwen dat slechte ervaringen de consumenten snel zal doen aanzetten om naar concurrenten over te stappen.

Lees Verder

18:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, retail |  Facebook |

13-02-13

Videostreams en communicatie belangrijkste applicaties

Applicaties voor videostreams en communicatie - zoals YouTube, Hulu en Netflix - vertegenwoordigen de helft van de dataconsumptie op tablets. Dat is de conclusie van een rapport van het bedrijf Cisco. Dezelfde sectoren vertegenwoordigen op smartphones 45 procent van de totale dataconsumptie. Op de tweede plaats staan informartie-applicarties zoals Google Maps of Wall Street Journal met een totaal van 17 procent bij tablets en 12 procent bij smartpohones. Verder wordt opgemerkt dat sociale netwerken 7 procent van het dataverkeer op smartphones vertegenwoordigen, maar bij tablets valt dat terug tot 3 procent.

Lees Verder

17:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, videostream, communicatie |  Facebook |

13-01-13

Applicaties belangrijk instrument voor verbeteren verkeersveiligheid

Verkeersapplicaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren tot het identificeren van belangrijke risicolocaties op het verkeersnet. Dat is de conclusie van een analyse van de verkeersapplicatie Waze door wetenschappers aan de Ben-Gurion University of the Negev in Israël. De onderzoekers merken op dat gegevens van dergelijke applicaties kunnen leiden tot een betere voorspelling van verkeersincidenten en een efficiëntere inzet van de politiediensten. Waze heeft naar eigen zeggen wereldwijd inmiddels meer dan dertig miljoen gebruikers.

“Pas nu begint men de gigantische mogelijkheden te ontdekken die worden gecreëerd door de massa data die elke dag worden verzameld,” merkt onderzoeker Michael Fire op. “Een analyse van deze data, die onder meer de evolutie van verkeersongevallen over een langere periode kunnen weergeven, kan de politie onder meer helpen om gevaarlijke trajecten van het verkeersnet in realtime te identificeren, terwijl ook locaties kunnen worden aangegeven waar slechts een beperkte aanwezigheid of interventie van de politie opportuun kan worden geacht.”

Waze verzamelt gegevens over locaties en biedt gebruikers de mogelijkheid om commentaren op elke informatie - met inbegrip van waarschuwingen, ongevallen of politie-aanwezigheid - te geven. “Uit een combinatie van Waza en Google Earth, kon onder meer worden vastgesteld dat 75 procent van de verkeersongevallen in Israël zijn gesitueerd op kruispunten,” zeggen de onderzoekers. “Op basis van andere data kon worden bestudeerd of op die locaties voor de nodige politie-aanwezigheid was gezorgd. Daarbij bleek die inzet niet altijd het meest efficiënt te zijn georganiseerd.”

Lees Verder

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkeer, applicatie |  Facebook |