13-06-11

Australië wil oorlog verklaren aan wilde kamelen

Australië overweegt uitstootrechten toe te kennen voor het doden van wilde kamelen. Dat zou moeten kunnen bijdragen tot het bestrijden van de klimaatverandering. Het voorstel staat in een adviesrapport van het Australische ministerie van klimaatverandering en energie-efficiëntie. Het bedrijf Northwest Carbon heeft voorgesteld om ongeveer 1,2 miljoen wilde kamelen te doden. De dieren werden in Australië ingevoerd voor de vroege kolonisten in de negentiende eeuw.

"De wilde kamelen brengen zware schade toe aan de Australische vegetatie," merkt het persbureau AFP op. "Bovendien produceert een kameel een hoeveelheid methaan die vergeleken kan worden met één ton koolstofdioxide per jaar. Daardoor zijn de wilde kamelen collectief één van de grootste producenten van broeikasgassen in Australië." Northwest Carbon stelt voor de kamelen vanuit een helikopter neer te schieten of hen op te jagen en naar slachthuizen over te brengen voor consumptie.

Het idee van Northwest Carbon werd door de Australische regering weerhouden voor een verdere discussie over het ontwikkelen van nieuwe economische mogelijkheden voor landbouwers, bosontwikkeling en landeigenaars die met creatieve manieren komen om de uitstoot van broeikasgassen terug te schroeven. Australië is bijzonder afhankelijk van steenkoolcentrales en mijnbouw en is daarmee per hoofd van de bevolking één van de grootste vervuilers van de wereld.

10:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, kameel, methaan, uitstootrechten |  Facebook |

05-01-11

Australische bedrijven trekken massaal naar emiraten

Het voorbije jaar hebben 235 nieuwe Australische bedrijven zich in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigd. Dat heeft Raymi Van der Spek, voorzitter van de Australian Business Council in Dubai. Daarmee verdubbelt de Australische industrie nagenoeg zijn aanwezigheid in de regio. Voordien waren er immers al ongeveer 300 Australische ondernemingen gevestigd in de emiraten. Een groot gedeelte daarvan heeft zijn aandacht volgens Van der Spek echter verschoven van Dubai naar Abu Dhabi, dat zich probeert te profileren als een centrum van toerisme en cultuur. Een groot gedeelte van de Australische bedrijven in de regio is actief in de bouwsector.

"Abu Dhabi heeft een reeks van belangrijke toeristische projecten aangekondigd en versterkt zijn status als een belangrijke culturele bestemming," aldus het webmagazine Arabian Business. "Abu Dhabi heeft duidelijk aangegeven een verdere groei te willen realiseren, terwijl die rol in het verleden enkel door Dubai werd gespeeld. Inmiddels heeft Abu Dhabi voor 32,6 miljard dollar aan projecten voorzien, met inbegrip van een eerste buitenlandse vestiging van het Franse Louvre en een nieuw filiaal van het Guggenheim Art Museum. De toeristische sector heeft meer dan vijfenvijftig projecten gepland, met inbegrip van golfclubs, hotels en kunstmatige eilanden."

Daarna werkt Abu Dhabi aan infrastructuurprojecten voor wegen en spoorlijnen voor een totaal bedrag van 82 miljard dollar. Van de driehonderd Australische bedrijven die in de emiraten zijn gevestigd, is er een honderdtal actief in de bouwsector. Elizabeth Gordon, handelsvertegenwoordiger van Australië in Dubai, merkt op dat de handel in de bouwsector tussen beide landen dit jaar een gevoelige groei zal kennen. Het voorbije jaar exporteerde Australië voor 78,2 miljoen dollar bouwproducten naar de Verenigde Arabische Emiraten. Gordon voegt er aan toe dat Australische bedrijven bijzonder veel opportuniteiten zien in de constructiesector, zoals de nieuwe duurzame stad Masdar City en het spoorwegennet.

18-11-10

Melbourne twijfelt aan toekomst Grote Prijs Australië

Het is niet uitgesloten dat het contract voor de Grote Prijs van Australië niet wordt verlengd. Dat heeft John Brumby, premier van de Australische provincie Victoria, gezegd. De autorace, die gehouden wordt op een stratencircuit in het Albert Park in Melbourne, leverde de organisatoren dit jaar een verlies op van bijna 50 miljoen Australische dollar. Dat komt overeen met een bedrag van 48,9 miljoen Amerikaanse dollar. De voorbije drie jaar heeft de organisatie telkens een verlies opgeleverd. De labour-partij van Brumby staat voor een verkiezingsperiode en de oppositie heeft zware kritiek op het belastinggeld dat besteed wordt aan de verlieslatende autorace.

Melbourne organiseert de Grote Prijs van Australië sinds veertien jaar. Voordien werd de wedstrijd gehouden op een stratencircuit in Adelaide. Het contract van Melbourne met de Formule Eén loopt nog vier jaar. Brumby zei te beseffen dat er heel uiteenlopende meningen de ronde doen op het evenement en er rekening mee te houden dat het initiatief bijzonder veel geld kost. Hij merkte echter op dat er de volgende jaren een evaluatie zal gemaakt worden om een beslissing te nemen over de toekomst. Op dit ogenblik heeft het volgens hem geen zin daarover concrete uitspraken te doen. Voor de Formule Eén zou het wegvallen van de wedstrijd geen cruciaal probleem vormen, want er zijn talloze kandidaten om opengevallen ruimtes op te vullen.

Ook in Australië zelf zouden een aantal partijen interesse hebben om de organisatie van Melbourne over te nemen. Onder meer organisatoren in New South Wales en Queensland zouden de evoluties in Melbourne opvolgen. Inmiddels was er ook twijfel ontstaan of de wedstrijd volgend jaar zou kunnen worden georganiseerd. Australian Grand Prix, de organisator van het evenement, heeft immers een zwaar dispuut met de Confederation of Australian Motor Sport (CAMS). Die weigert immers voorlopig zijn goedkeuring te geven voor de wedstrijd van volgend jaar. De autosportfederatie voert aan dat de wedstrijd zonder de inzet van zijn veiligheidsexpertise niet kan worden georganiseerd. De organisatoren protesteren echter tegen het bedrag van 500.000 pond dat daarvoor zou moeten worden betaald.

19:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, formule eén, melbourne |  Facebook |

15-11-10

Australië moet controversiële mijnbelasting uitbreiden

 

De Australische regering moet zijn controversiële mijnbelasting uitbreiden. Dat heeft de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) gezegd. De belasting, die op bijzonder veel verzet stuit bij de mijnbedrijven, is volgens de organisatie nochtans verantwoord, maar zou moeten toegepast worden op alle bedrijven die in de sector actief zijn. Volgens de huidige regeling zouden alleen de grootste bedrijven in een aantal mijnsectoren worden getroffen. Een aantal mijnbedrijven heeft al gedreigd om Australische projecten te schrappen indien de belasting blijft gehandhaafd. De Australische regering heeft onder druk van de bedrijven zijn mijnbelasting al versoepeld.

17:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, mijnindustrie |  Facebook |

20-08-10

Shell verschuift focus naar Australische gasactiviteiten

Shell.jpgHet olieconcern Royal Dutch Shell wil het volgende decennium 50 miljard dollar investeren in Australië. Daarmee wordt de Australische regio het belangrijkste investerings-gebied van Shell. Dat is het gevolg van de grotere nadruk die Shell wil leggen op de gasproductie, ten koste van de oliewinning. Over twee jaar zou gas meer dan 50 procent van de productie bij Shell moeten vertegenwoordigen. In Australië lopen op dit ogenblik meer dan een dozijn projecten voor vloeibaar gas voor de Aziatische markt. Verwacht wordt dat Shell steeds meer gasreserves zal investeren en zijn Australische downstream-activiteiten mogelijk aan Aziatische of Amerikaanse raffineerders zal verkopen.

"De vooruitzicht voor Australië zijn uitstekend," merkt Ann Pickard, voorzitter van Shell Australia, op tegenover het persbureau Bloomberg. "Dat is het gevolg van de implementatie van verbeterde technologieën en de groeiende vraag in Azië naar milieuvriendelijker brandstoffen." In maart van dit jaar nam Shell samen met PetroChina de energiegroep Arrow Energy over, waardoor een toegang werd gerealiseerd tot reserves om gasprojecten in Queensland te ontwikkelen. Samen met Chevron neemt Shell ook deel aan het Gorgon-gasproject. Bovendien wil Shell een pionier worden op het gebied van drijvende technologieën voor vloeibaar gas.

Volgens een aantal waarnemers is dat slechts het begin voor Shell in Australië. Aiden Bradley, analist bij Goldman Sachs, merkt in een rapport op dat Shell zich de volgende jaren zal toeleggen op de Australische regio en investeringen in gasprojecten. Dat zal volgens hem een bijzonder grote impact hebben op de Australische energieproductie. Ook Ge Aiji, project manager bij PetroChina, stelt dat er op termijn een grote vraag zal zijn naar Australische gasprojecten. "China heeft een snelgroeiende economie en steeds meer wordt ernaar gestreefd om vervuilende energie door milieuvriendelijker alternatieven te vervangen," merkt hij op.

15:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, energie, gas, shell |  Facebook |

28-07-10

Nieuwe onderzeese telecommunicatie voor Australië en Nieuw-Zeeland

De Aziatische telecommunicatie-providers Pacnet en Pacific Fibre hebben een samenwerkingsverband ondertekend voor de gezamenlijke aanleg van de Pacific Fibre, een onderzeese kabel die de het telecommunicatie-verkeer tussen Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten moet vergemakkelijken. Met het project zou een kostprijs van 400 miljoen dollar zijn gemoeid. De kabel krijgt een lengte van 13.600 kilometer en verbindt Sydney met Auckland en Los Angeles. De kabel krijgt in eerste instantie een capaciteit van 5,12 terabits per seconde, maar dat kan worden uitgebreid tot 12 terabits per seconde. Pacnet en Pacific Fibre zullen elk een gedeelte van de kabel uitbaten, maar zijn samen verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud.

De nieuwe kabel zou over drie jaar operationeel moeten zijn. De capaciteit van de Pacific Fibre ligt gevoelig hoger dan de bestaande verbindingen. De onderzeese verbinding Sydney-Guam van provider Pipe Networks heeft een capaciteit van 1,92 terabits per seconde. Op dit ogenblik zijn er slechts vijf grote kabelverbindingen tussen Azië en de Verenigde Staten, met onder meer ook nog de verbinding Southern Cross die gedeeltelijk in handen is van provider Optus. Bill Barney, chief executive van Pacnet, zegt dat de nieuwe kabel een grotere impact zal hebben op de Australische breedband-markt dan het Australische National Broadband Network. De nieuwe kabel zal volgens hem internationale flessenhalsen en vertragingen ontwijken.

"Het nieuwe project lost niet alleen het probleem van de individuele consument op de Australische markt op, maar zorgt ook voor een betere ontsluiting naar de rest van de wereld," voert hij aan. De bedoeling van de Pacific Fibre is onder meer om de aankoopkosten van capaciteit uit de Verenigde Staten voor Australische en Nieuw-Zeelandse providers te verlagen, zodat zijn een goedkoper onbeperkt breedband kunnen aanbieden aan prijzen die vergelijkbaar zijn met de Japanse, Amerikaanse en Zuid-Koreaanse markt. Pacnet en Pacific Fibre gaan in eerste instantie op zoek naar een partner voor de aanleg van de kabel. Daarbij vallen de namen van onder meer Alcatel-Lucent, Fujitsu, NEC Corporation en Huawei.

15-07-10

Groot-Brittannië en Australië halen beste score palliatieve zorgen

Groot-Brittannië en Australië hebben de beste systemen voor palliatieve zorgen. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van de Economist Intelligene United, waarbij gekeken werd naar de toegang tot gespecialiseerde diensten, de kwaliteit van de palliatieve zorgen en het publieke bewustzijn over het probleem. Groot-Brittannië en Australië kregen in het rapport beiden een score van 79 procent, gevolgd door Nieuw-Zeeland (77 procent) en Ierland (68 procent en België). De onderzoekers merken op dat de toegang tot medicatie en hulpverleners in vele landen een probleem vormt. Bovendien wordt opgemerkt dat de meeste systemen, zelfs al worden ze op een uitstekende financiële manier ondersteund, nog altijd grotendeels steunen op liefdadige instellingen en filantropische initiatieven. Met een score van 19 procent staat India helemaal op de laatste plaats.


Naast India haalden ook Oeganda (21 procent), Brazilië (22 procent), China (23 procent) en Mexico (27 procent) bijzonder lagere scores. David Praill, chief executive van Help the Hospices in the United Kingdom en mede-voorzitter van de Worldwide Palliative Care Alliance, merkt op dat in die landen dringend actie moet worden ondernomen. "Opvang en palliatieve zorgen blijven nog altijd voor een grote groep mensen ontoegankelijk, vooral in de ontwikkelingslanden, waar elk jaar miljoenen mensen onder de meest pijnlijke omstandigheden." De onderzoekers stellen dat onder meer een goed uitgebouwd netwerk van opvangcentra en een sterke overheidsondersteuning ervoor gezorgd hebben dat de lijst wordt aangevoerd door Groot-Brittannië, dat nochtans niet het allerbeste gezondheidssysteem heeft.


De Verenigde Staten staan op de negende plaats. Daarbij wordt opgemerkt dat het land weliswaar over een uitstekende infrastructuur beschikt, maar geconfronteerd wordt met zware financiële lasten voor de patiënten en hun omgeving door het gebrek aan sociale zekerheid. Bovendien blijken patiënten in de Verenigde Staten hun curatieve behandeling te moeten stopzetten indien ze een tussenkomst wensen te krijgen voor de palliatieve zorgen. Opvallend is volgens de onderzoekers dat ook een aantal ontwikkelde landen relatief laag staan genoteerd, zoals Denemarken (22) en Japan (23). Een aantal van die landen richt zich volgens de onderzoekers hoofdzakelijk op het curatieve aspect. Daarnaast blijken Rusland, Portugal en Zuid-Korea bij de laatste tien landen gerangschikt te staan. In totaal werden veertig landen onderzocht.