22-02-09

Australië vreest Chinese overnamegolf

minmetalsDe overname van OZ Minerals door het Chinese Minmetals voor een bedrag van 1,7 miljard dollar, kan voor het Chinese concern de basis vormen om zich nog verder op het overnamepad te begeven. Dat zegt Andrew Michelmore, chief executive van OZ Minerals. Michelmore stelt dat Minmetals zijn nieuwe Australische dochter wellicht bestempelt als een buitenlandse uitvalsbasis om verdere overnames te realiseren. China, de grootste verbruiker van metalen ter wereld, heeft dit jaar al voor 22 miljard dollar grondstoffenactiva gekocht, nadat de prijzen sinds een piek in juli vorig jaar met 70 procent zijn gedaald. In Australië wordt aangestuurd op een onderzoek naar verdere potentiële overnamepogingen door Chinese staatsbedrijven, geleid door een investering van 19,5 miljard dollar van Chinalco in het Australisch-Britse Rio Tinto.

"Wayne Swan, Australisch minister van financiën, stuurt aan op een grotere overheidscontrole op dergelijke investeringen," aldus de financiële nieuwsdienst Bloomberg. "Analisten stellen immers dat deze investeringen slechts het begin vormen van directe Chinese investeringen in buitenlandse bedrijven in plaats van alleen maar in individuele projecten. Wayne Swan stelt dan ook dat er heel voorzichtig moet omgesprongen worden met dergelijke buitenlandse belangstelling die zou kunnen leiden tot een potentiële controle over een binnenlandse producent." De Australische minister van financiën zou het aanbod van Minmetals en Chinalco op basis van nationale belangen kunnen afwijzen. Gewezen Australisch minister van financiën Peter Costello maakte daarvan in 2001 gebruik om een bod van Royal Dutch Shell op Woodside Petroleum te blokkeren.

Analisten stellen dat de overname van OZ Minerals de Chinese groep potentieel de mogelijkheid zou bieden om 100 procent controle over te nemen over drie Australische grondstoffenprojecten. Daarbij wordt opgemerkt dat de Australische regering de drie projecten bijzonder aandachtig zou moeten bekijken en desnoods moeten stellen dat deze activa belangrijk genoeg zijn voor de Australische economie om het Chinese aanbod af te wijzen. Minmetals slaagde er in 2004 net niet in om het Canadese Noranda over te nemen, omdat een aantal Canadese politici bezwaren maakten tegen de verkoop. Volgens de analisten zouden vooral producenten van ijzererts, waarvan er sommige op dit ogenblik moeite ondervinden om de nodige financiële middelen te vinden, grote Chinese belangstelling zouden genieten. Door de overname van OZ Minerals krijgt Minmetals toegang tot de productie van zink, koper, goud en nikkel in Australië, Laos en Indonesië.

19:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, australie, minmetals, oz minerals |  Facebook |

05-01-09

Voorlopig geen toelating voor omstreden Australische papierfabriek

pulpDe Australische regering heeft de definitieve goedkeuring voor een nieuwe papierfabriek de Tamar River Valley in Tasmanië uitgesteld. Het project, waarmee een investering van 1,4 miljard dollar is gemoeid, krijgt zware kritiek van de milieubeweging. Die ziet de komst van de papierfabriek als een ultieme test voor de milieubetrokkenheid van de Australische regering en de geloofwaardigheid van haar belofte om het fragiele oceaanmilieu te beschermen. Volgens Peter Garrett, Australisch minister van leefmilieu, is het onvoldoende duidelijk welke impact het pulpproject van het bedrijf Gunns zal hebben op het zeemilieu aan het noorden van Tasmanië. Gunns krijgt nog tot maart 2011 om bijkomende informatie te geven over de milieuaspecten van het project.

Gunns heeft plannen om in de Tamar River Valley in Tasmanië een high-tech papierfabriek te bouwen. Die zou de omzet van de export van houtpulp moeten opdrijven en het deficit van de Tasmaanse bosbouw moeten verminderen. De bosbouw is één van de belangrijkste economische pijlers van Tasmanië en zorgt er ook voor een grote werkgelegenheid. Volgens Gunns zal de nieuwe papierfabriek ongeveer 3,2 miljoen ton houtspaanders verwerken tot ongeveer 1,1 miljard ton pulp. Bovendien zou de bouw van de papierfabriek 2.000 banen creëren. De papierfabriek zelf zou 1.600 medewerkers tellen. Het bedrijf stelt dat de papierfabriek milieuvriendelijk is en geen milieuschade zal veroorzaken.

Milieugroepen stellen echter dat Tamar veel wijngaarden telt en bijzonder gevoelig is voor de grotere vervuiling die de papierfabriek zou veroorzaken. Volgens de Australische Wilderness Society mag het project onder geen enkel beding een goedkeuring krijgen. "De komst van de fabriek zou een milieucatastrofe veroorzaken," wordt er opgemerkt. "Gunns wil per dag 64.000 ton toxische afvalstoffen in de Straat van Bass dumpen. Daardoor komt het maritieme leven in gevaar, terwijl ook grote schade dreigt toegebracht te worden aan de visserij-industrie van Tasmanië." Milieuminister Garrett, gewezen hoofd van de Australian Conservation Foundation, zegt onvoldoende duidelijk te hebben over de mogelijke impact van de fabriek. Er mag voorlopig wel met de bouwwerkzaamheden begonnen worden.

13:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australie, tasmanie, tamar |  Facebook |

15-12-08

Ook Australië start met emissiehandel

Australië gaat midden 2010 starten met emissiehandel, ondanks de oproep van de bedrijfswereld om de nieuwe regelgeving uit te stellen. Het plan moet ongeveer 75 procent van alle Australische uitstoot dekken. Bovendien heeft de Australische regering aangekondigd de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 tussen vijf en vijftien procent te zullen terugdringen. In de geïndustrialiseerde wereld heeft Australië de grootste uitstoot van broeikasgassen per inwoner. Dat is vooral te wijten aan het massale gebruik van steenkoolcentrales voor de opwekking van elektriciteit. Het Australische uitstootplan, waarbij industriële vervuilers zullen moeten betalen voor een uitstootvergunning, is het meest omvangrijke buiten Europa.

De Australische emissiehandel zal afhankelijk zijn van de resultaten van de onderhandelingen over de klimaatverandering bij de Verenigde Naties volgend jaar. Indien in december volgend jaar in Kopenhagen geen overeenkomst wordt bereikt over de beperking van de uitstoot van broeikasgassen, zal Australië zich houden aan een minimumdaling van vijf procent. "Dat is een grote uitdaging voor Australië, maar indien we nu niet ingrijpen, zullen we hard en snel getroffen worden," benadrukte Penny Wong, Australisch minister van klimaatverandering. De Australische uitstoot van broeikasgassen is de voorbije vijftien jaar met 45 procent gestegen. De ingreep zou de groei van het Australische bruto binnenlands product met 0,1 procent per jaar beperken.

Milieugroepen stellen echter dat Australië de uitstoot van broeikasgassen met minstens 25 procent moet beperken. "De voorgestelde maatregelen zijn een complete mislukking," aldus woordvoerders van Greenpeace. "We hadden verwacht dat de verlagingen aan de lage kant zouden blijven, maar niemand had gedacht dat de maatregelen zo weinig verregaand zouden zijn. Een daling met vijf procent is gewoon belachelijk." Australië werd de voorbije jaren getroffen door een reeks droogteperiodes. Verwacht wordt dat het land wereldwijd één van de regio's zal zijn die het zwaarst te lijden zullen hebben onder de opwarming van de aarde. Het bedrijfsleven heeft echter al gedreigd Australië te zullen verlaten indien er te zware milieunormen worden opgelegd.

01-10-08

Australië heeft geen bezwaar tegen overname Rio Tinto

De Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), de Australische concurrentiewaakhond, zegt geen bezwaar te hebben tegen een bod van 114 miljard dollar van het mijnbedrijf BHP Billiton op zijn concurrent Rio Tinto. De overname zou volgens de ACCC de concurrentie op de markt niet in gevaar brengen. BHP Billiton moet nog wel wachten op een uitspraak van de Europese Commissie. Dat zou pas voor januari volgend jaar op de agenda staan. Rio Tinto heeft tot nu toe elk overnamebod van BHP Billiton afgewezen.

Analisten stellen dat de goedkeuring in Australië het meer waarschijnlijk maakt dat ook de Europese concurrentiewaakhond het bod zal goedkeuren. "Het wordt voor de Europese Commissie bijzonder moeilijk om in te gaan tegen het oordeel van de ACCC, gezien de Australische beurswaakhond dichter bij de daadwerkelijke markt staat en beter in staat is de impact van een dergelijke overname in te schatten," wordt er daarbij opgemerkt. "Maar dat is geen garantie, want het is niet ondenkbaar dat de Europese staalbedrijven hun lobbykracht zullen inzetten om in Europa een andere uitspraak door te drukken."

Een samengaan tussen BHP Billiton en Rio Tinto zou een conglomeraat creëren dat één derde van de wereldwijde ijzerertsmarkt zou beheersen. Staalbedrijven uit de hele wereld hebben hun protest tegen een dergelijke transactie al naar voor gebracht. BHP Billiton en Rio Tinto zijn Anglo-Australische bedrijven, met een notering op de beurzen van Londen en Sydney. BHP Billiton is de tweede grootste ijzerertsproducent ter wereld, terwijl Rio Tinto op de derde plaats staat. Een samengaan zou Companhia Vale do Rio Doce, huidig marktleider, naar de tweede plaats terugdringen.

10:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australie, rio tinto, bhp billiton |  Facebook |

26-08-08

Australië akkoord met Chinese aandeelhouder voor Rio Tinto

riotintoDe Australische regering gaat ermee akkoord dat de Chinese aluminiumgigant Chinalco een aandeel van 11 procent neemt in de Anglo-Australische mijngroep Rio Tinto. De instap werd goedgekeurd op voorwaarde dat het Chinese staatsbedrijf Chinalco niet zou proberen zijn aandeel in Rio Tinto nog verder op te drijven. De instap heeft een waarde van 14,05 miljard dollar. Dat is de grootste buitenlandse investering die een Chinees bedrijf ooit heeft gerealiseerd. Het aandeel van Chinalco is echter niet groot genoeg om het beleid van Rio Tinto te kunnen beïnvloeden.

"Buitenlandse investering van China worden argwanend bekeken omdat men vreest voor een politieke invloed in strategisch belangrijke industriële sectoren," aldus het persbureau AFP. "Hoewel een woordvoerder van de Australische regering zegt dat buitenlandse investeringen welkom zijn, maar dat daarbij altijd de nationale Australische belangen in het oog zullen worden gehouden wanneer er sprake is van een intrede van buitenlandse overheidsinstanties." China heeft beloofd niet te zullen proberen om een bestuursmandaat in Rio Tinto na te streven.

Rio Tinto probeert nog altijd een vijandig overnamebod van BHP Billiton, het grootste mijnbedrijf van de wereld, af te weren. China vreest dat een combinatie van Rio Tinto en BHP Billiton een groep zou creëren die een te grote macht zou hebben over de wereldvoorraad aan ijzererts en andere grondstoffen. Door de instap van Chinalco wordt het voor BHP Billiton moeilijker om zijn overnameplannen te realiseren. Voor een vijandige overname moet er immers een goedkeuring zijn van 90 procent van de aandeelhouders.

16:08 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, australie, rio tinto, chinalco |  Facebook |

11-08-08

Kangoeroe milieuvriendelijker dan rund of schaap

Indien Australische veetelers van schapen en runderen zouden overschakelen op kangoeroes, zou de sector de uitstoot van broeikasgassen met bijna een kwart kunnen terugschroeven. Dat blijkt uit een onderzoek van de University of New South Wales. De veeteelt vertegenwoordigt in Australië 11 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen. De studie wijst erop dat ook elders in de wereld werd overgeschakeld naar andere teelten, zoals springbokken in Zuid-Afrika, bizons in de Verenigde Staten en herten in Groot-Brittannië. De kangoeroeteelt heeft volgens de onderzoekers ook wereldwijde toepassingsmogelijkheden.

Het vervangen van 7 miljoen runderen en 36 miljoen schapen door 175 miljoen kangoeroes tegen 2020 zou dezelfde hoeveelheid vlees opleveren, maar zou de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen met 3 procent kunnen doen dalen. Methaan uit de mest van runderen en schapen vertegenwoordigt 11 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen, maar kangoeroes produceren een verwaarloosbare hoeveelheid methaan. Methaan stoot jaarlijks meer dan 500 miljoen ton gas uit, veel meer dan op een natuurlijke manier kan worden verwijderd.

"Over een periode van honderd jaar is de invloed van methaan op de opwarming van de aarde 21 keer hoger dan dit van koolstofdioxide, maar zijn chemische levensduur in de atmosfeer bedraagt slechts acht tot twaalf jaar, tegenover honderd jaar voor koolstofdioxide," aldus het persbureau Reuters. "De reducering van de methaanproductie is volgens de onderzoekers dan ook een aantrekkelijk doel om op korte termijn de opwarming van de aarde te bestrijden. Maar de onderzoekers geven toe dat een omschakeling naar de teelt van kangoeroes niet gemakkelijk zal zijn."

Er wordt op gewezen dat de verandering een grote culturele en sociale aanpassing zal vergen en ook zware herinvesteringen zal vereisen. "Eén van de problemen is de wettelijke bescherming van de kangoeroe, net zoals zijn status als nationaal symbool," wordt er opgemerkt. In Australië leven ongeveer 34 miljoen kangoeroes, maar ze worden door de Australische boeren beschouwd als ongedierte, dat graasgebieden voor runderen en schapen in beslag neemt. Australië werkt aan de uitbouw van een emissiehandel tegen 2010, maar de landbouw is in die plannen niet opgenomen.

Australië komt aan een totale uitstoot van broeikasgassen 576 miljoen ton per jaar. Dat is ongeveer 1,5 procent van de hele wereld. Maar per inwoner stoot Australië 28,1 ton koolstofdioxide uit. Dat is één van de hoogste niveau's van de hele wereld en vijf keer meer dan China. Oorzaak is het gebruik van steenkool voor de opwekking van elektriciteit. Transport en energie nemen 69,6 procent van de uitstoot voor hun rekening, terwijl landbouw 15,6 procent vertegenwoordigt. Schapen en runderen alleen komen aan een aandeel van 10,9 procent. Volgens het onderzoek heeft de landbouw weinig andere mogelijkheden om uitstoot te verminderen dan het aantal dieren te reduceren of over te schakelen op andere teelten.

18-06-08

Nicole Kidman moet Australisch toerisme helpen

australiaHet Australisch toerisme hoopt profijt te kunnen halen uit 'Australia', de nieuwe film van regisseur Baz Lurhmann, maker van onder meer 'Moulin Rouge'. De hoofdrollen in de nieuwe film worden gespeeld door Nicole Kidman en Hugh Jackman, die ook in de film 'X-Men' centraal stond. De film komt uit in november van dit jaar en de Australische regering wil tegelijkertijd een wereldwijde grote toeristische reclamecampagne op touw zetten. Daarmee hoopt men het succes te evenaren van de film 'Crododile Dundee' uit 1986, waarbij filmster Paul Hogan ook in een toeristische reclamecampagne optrad en toeristen daar massaal op reageerden.

Martin Ferguson, de Australische minister van toerisme, zegt dat in de film 'Australia' de buitenwone Australische natuur, zijn geschiedenis en inheemse cultuur in beeld zullen worden gebracht. "Dat is volgens Ferguson één van de grootste promotionele kansen die Australië in jaren op toeristische gebied heeft gehad," aldus BBC News. Tijdens de eerste vier maanden van dit jaar kende het Australische toerisme een gevoelige achteruitgang, vooral te wijten aan de hoge koers van de Australische dollar. Daardoor zakte het aantal Britse toeristen met 7 procent tot 685.000 eenheden en het aantal Japanse toeristen met 14 procent tot 534.000 bezoekers.

'Australia' situeert zich in Noord-Australië aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Nicole Kidman speelt een Engelse artistocrate die een grote Australische farm erft. Wanneer Engelse veehouders haar land willen inpikken, sluit ze tegen haar zin een verbond met cowboy Hugh Jackman om een kudde van tweeduizend runderen honderden kilometers door een woest landschap te leiden om tenslotte getuige te zijn van het bombardement van de Australische stad Darwin door het Japanse leger, dat enkele maanden voordien door de aanval op Pearl Harbour de Verenigde Staten in de oorlog hadden getrokken.

15:41 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nicole kidman, australie, toerisme |  Facebook |