15-02-11

Chinese fusiemarkt met bijna 14 procent gegroeid

In China werden vorig jaar 1.798 fusies en overnames opgetekend. Daarmee was een bedrag gemoeid van 82 miljard dollar. Dat is een stijging met 13,8 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van de Chinese consulent ChinaVenture Group. Er wordt aan toegevoegd dat het aantal overnames door buitenlandse bedrijven met 57,9 procent is gestegen. In totaal werden dertig Chinese bedrijven voor een gezamenlijke som van 2,39 miljard dollar overgenomen.

Het grootste gedeelte van de overnames kwam op naam van Japanse, Amerikaanse en Franse bedrijven. De betrokken bedrijven waren vooral actief in de farmaceutische sector en de bierindustrie. Chen Gong, voorzitter van de Chinese industriële denktank Anbound Group, stelt dat China zijn eigen mechanismen moet ontwikkelen om de overnames van Chinese bedrijven door buitenlandse groepen te evalueren. Hij voegt er aan toe dat de overnames van buitenlandse bedrijven door Chinese groepen in het verleden herhaaldelijk werden geblokkeerd.

"Zes jaar geleden zag het China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) zich onder politieke druk gedwongen om een overnamebod van het 18,5 miljard dollar op het Amerikaanse bedrijf Unocal in te trekken," merkt de krant China Daily op. "Ook het Amerikaanse Committee on Foreign Investment zou van plan zijn om een veto te stellen tegen een bod van 2 miljoen dollar van het Chinese Huawei Technologies op het Amerikaanse technologiebedrijf 3Leaf Systems."

Er wordt aan toegevoegd dat 11 procent van de buitenlandse overnamepogingen van Chinese bedrijven mislukken. Bij Amerikaanse bedrijven bedraagt dat slechts 2 procent in in Groot-Brittannië draait slechts 1 procent van de overname-operaties op een mislukking uit.

10:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, fusie |  Facebook |

14-02-11

Chinese werkgroep voor overnameplannen buitenlandse bedrijven

China gaat een ministeriële werkgroep opzetten om de fusieplannen van buitenlandse bedrijven te bestuderen. Daarmee zet China volgens de krant China Daily een eerste formele stap om de impact van internationale overeenkomsten op de nationale veiligheid aan te pakken. De werkgroep zou worden geleid door het Chinese ministerie van handel en de Chinese National Development and Reform Commission, het Chinese instituut voor economische planning.

De werkgroep zou onder meer moeten onderzoeken welke gevolgen de overnames van Chinese bedrijven door buitenlandse groepen zouden hebben in belangrijke sectoren, zoals defensie, landbouw, energie, grondstoffen, infrastructuur, transport, technologie en uitrusting. China lanceerde drie jaar geleden een anti-monopoliewet, waarin werd bepaald dat buitenlandse bedrijven moeten aantonen dat ze geen bedreiging vormen voor de Chinese nationale veiligheid. Voordien werden buitenlandse bedrijven volgens China Daily weinig belemmeringen in de weg gelegd.

De nieuwe regelgeving vormt volgens Zhang Yansheng, directeur van het Institute for International Economics Research van de National Development and Reform Commission, een onderdeel van de vooruitgang die China maakt op weg naar een moderne gereguleerde economie. Er wordt wel opgemerkt dat de werkgroep niet zal gebruikt worden als een wapen om gewone buitenlandse investeringen te blokkeren. De buitenlandse overnames zullen volgens China Daily bekeken worden volgens hun effecten op de economische stabiliteit, sociale orde en nationale veiligheid van China.

10:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, overname |  Facebook |

09-02-11

Chinese loterij wil voor 600 miljard yuan biljetten verkopen

De Chinese overheid heeft plannen om tegen het midden van het decennium voor 600 miljard yuan aan welvaarts-loterijbiljetten te verkopen. Dat heeft een woordvoerder van het Chinese Welfare Lottery Distribution and Management Center (WLDMC). Dat komt overeen met een bedrag van 91 miljard dollar. Dat betekent een stijging met 73,6 procent tegenover de vijf vorige jaren. De verkoop van welvaarts-loterijbiljetten kende sinds het midden van het voorbije decennium een jaarlijkse groei met 18,7 procent.

In het midden van het voorbije decennium werden er voor 41,2 miljard yuan loterijbiljetten op de markt gebracht. Dat was vorig jaar opgelopen tot 96,8 miljard yuan. "Het Welfare Lottery Distribution and Management Center is ervan overtuigd dat er goede vooruitzichten zijn voor de verkoop van loterij-biljetten, rekening houdend met de inkomensstijging bij de Chinese gezinnen en de ontwikkeling van de filantropie."

De Chinese welvaarts-loterijen werden tijdens de tweede helft van de jaren tachtig van de vorige eeuw ingevoerd. Sindsdien werden een bedrag van 164,4 miljard yuan verzameld. In totaal werden er voor 500 miljard yuan loterijbiljetten verkocht. De helft van de opbrengsten werden toegewezen aan welvaartsprojecten van lokale overheden. Het saldo ging naar projecten van de Chinese centrale regering. In totaal zouden sinds de start meer dan 200.000 projecten zijn ondersteund.

18:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, filantropie, loterij |  Facebook |

07-02-11

China verliest 240 miljard dollar aan illegale kapitaalstromen

China blijft nog altijd het land met de grootste illegale kapitaalstromen, maar zijn aandeel in de wereldwijde zwarte verliezen neemt wel af. Dat is de conclusie van een onderzoek van Global Financial Integrity. In totaal omvatte de illegale kapitaalstroom - bestaande uit omkoperij, diefstal, belastingsontduiking en fiscale manipulaties - drie jaar geleden een bedrag van 1,44 triljoen dollar, tegenover 1,26 triljoen dollar in het begin van de eeuw. China staat met een bedrag van 241,7 miljard dollar echter nog altijd met grote afstand op de eerste plaats.

Het aandeel van China in de wereldwijde illegale kapitaalstromen is sinds het begin van de eeuw wel van 46 procent naar 27 procent teruggevallen. Op de tweede plaats staat Rusland met een bedrag van 47,47 miljard dollar, gevolgd door Mexico (46,23 miljard dollar), Saudi-Arabië (33,5 miljard dollar), Maleisië (32,6 miljard dollar), de Verenigde Arabische Emiraten (27,6 miljard dollar) en Koeweit (24,2 miljard dollar). Qatar staat op een negende plaats met 13,8 miljard dollar.

"De rol van China in de wereldwijde kapitaalmanipulaties neemt gevoelig af," merken de onderzoekers op. "Daarentegen worden olie-exporteurs zoals Rusland, Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit en Nigeria steeds belangrijke bronnen van illegale kapitalen." Illegale kapitaalvlucht vertegenwoordigt volgens het rapport meer dan de helft van het totale verlies, maar in de Arabische Golf is er vooral sprake van omkoperij, diefstallen en gelijkaardige praktijken.

04-02-11

Textielsector verwacht snelle groei op Chinese markt

De verkoop van kledij zal in China de volgende periode een snelle groei kennen. Dat is de conclusie van een rapport van het adviesbureau McKinsey. Daarbij wordt opgemerkt dat fabrikanten zich daarbij vooral moeten focussen op kwaliteit, waarde en ecommerce. Volgens McKinsey had de Chinese textielmarkt twee jaar geleden een waarde van 110 miljard dollar. China was daarmee de tweede grootste textielmarkt van de wereld. Gemiddelde betekende dat per Chinese consument een aankoop ter waarde van ongeveer 100 dollar.

Over drie jaar zal de Chinese textielmarkt volgens McKinsey echter een waarde hebben van 200 miljard dollar. Bij de casual kleding, dat 60 procent van de totale markt vertegenwoordigt, zal daarbij een groei met 19 procent worden opgetekend, gedreven door textiel dat voor een aantal gelegenheden wordt gedragen. Bij kinderkeding wordt een groei met 15 procent in het vooruitzicht gesteld. Schoenen zouden een gelijkaardige groei laten optekenen.

Die groei wordt volgens McKinsey gedeeltelijk gedragen door de meer begoede Chinese consument met een maandinkomen van minstens 8.000 yuan per maand. In die inkomensgroep zouden de bestedingen aan kleding jaarlijks met 30 procent stijgen. Er wordt echter opgemerkt dat ook de jongere demografieën trendsetters zullen zijn. Daarbij wordt erop gewezen dat 60 procent van deze bevolkingsgroep op het internet productonderzoek doet en prijzen vergelijkt.

15:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, textiel |  Facebook |

29-01-11

Chinese gasconsumptie stijgt dit jaar met 50 procent

China zal dit jaar 130 miljard kubieke meter gas nodig hebben. Dat is een stijging met 20 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Chinese National Energy Adminstration. Ook vorig jaar werd een groei met 20 procent opgetekend. De Chinese gasproductie zal volgens het rapport dit jaar met 16 procent stijgen tot 110 miljard kubieke meter. Het voorbije jaar werd de Chinese gasproductie met 12 procent opgedreven. Het voorbije jaar importeerde China 9,3 miljoen ton gas. Dat was een stijging met 75 procent tegenover het jaar voordien.

"De verdere uitbreiding van de Chinese gasnetwerken zal ervoor zorgen dat de consumptie de volgende jaren snel blijft stijgen," merkt Wang Siqiang, vice-directeur van de National Energy Administration, op tegenover China Daily. "De economische ontwikkeling van gebieden zoals Bohai Bay, en de delta-regio's van de Yangtze River en Pearl River, zal ook daar het gasverbruik gevoelig opdrijven." Analisten waarschuwen wel dat gas een prijsnadeel heeft tegenover steenkool en wellicht in de toekomst nog duurder zal worden.

Aangezien China op dit ogenblik een piek kent in de verstedelijking en industrialisatie, zal de gasconsumptie volgens Lin Boqiang, directeur van het China Center for Energy Economics Research aan de Xiamen University, de volgende tien jaar meer dan 20 procent stijgen. Xu Bo, analist bij China National Petroleum Corporation, berekende dat China het voorbije jaar 9 miljoen ton gas heeft geproduceerd. Die productie zou volgens hem dit jaar een productieniveau van 19 miljoen ton bereiken.

16:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, energie, gas |  Facebook |

China voert eerste onroerende heffingen in

China heeft een eerste onroerende belastingen ingevoerd, in een poging om de recordprijzen voor woningen binnen de perken te houden en de inflatie af te remmen. De belasting wordt ingevoerd voor bezitters van tweede woningen in Shanghai en Chongqing. De belasting, die jaarlijks moet worden betaald, bedraagt tussen 0,4 procent en 1,2 procent van de aankoopwaarde van het pand, afhankelijk van de verhouding van de prijs met de marktgemiddelden. De vastgoedprijzen vormen één van de grote pijlers van de Chinese inflatie.

"De onroerende belastingen zullen een groot psychologisch effect hebben op potentiële kopers," voorspelt Ge Haifeng, onderzoeksdirecteur bij China Real Estate Index System, tegenover BBC News. "Het zou de volgende maanden dan ook bijzonder rustig kunnen blijven op de Chinese vastgoedmarkt." Huang Qifan, burgemeester van Chongqing, stelt dat de heffingen de vastgoedprijzen weliswaar niet onmiddellijk zullen kunnen doen kelderen, maar wel de speculatie op de immobiliënmarkt kunnen tegengaan.

De Chinese vastgoedgroep Shui On Group had onlangs nog ontkend dat er in China sprake was van een vastgoedzeepbel en voegde er aan toe dat de overheidslimieten op de bankkredieten het financieel moeilijker maakte voor de sector. Michael Kibaner, China-specialist bij de vastgoedgroep Jones Lang LaSalle, merkt echter op dat de heffing niet zozeer gericht is op de woningprijzen, maar wel tegen het speculeren met woningen. Het zal volgens Kibaner voortaan immers geld kosten om een woning ongebruikt in bezit te hebben.

16:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, onroerende heffing, vastgoed |  Facebook |

25-01-11

Eén glas extra bier per Chinees heeft grote gevolgen

Eén extra glas bier per week voor de Chinese mannen zou een jaarlijkse gerstproductie van 231.235 hectaren in Groot-Brittannië vergen. Dat komt overeen met één vijfde van de huidige productie. Dat blijkt uit een berekening van het Institute of Grocery Distribution (IGD) in opdracht van het Britse Government Office for Science, waarmee naar eigen zeggen aangetoond wordt welke belangrijke impact minieme gedragsveranderingen in grote populaties kunnen hebben op de wereldwijde voedingsproductie.

"Om de Chinese mannelijke bevolking één glas extra per week te kunnen bezorgen, moet de bierproductie volgens het rapport met 7,5 miljard liter worden opgedreven," voert het webmagazine Beveragedaily.com aan. "Dat zou 1,34 miljoen ton gerst vergen." Er wordt aan toegevoegd dat er bij deze berekening ook nog met andere factoren rekening zou moeten worden gehouden, zoals de extra voorraden glazen en flessen, labels en kroonkurken, het koken van het extra water en het afkoelen van het bier, distributie en afvalverwerking.

Het Britse Government Office for Science merkt daarbij op dat het beleid vandaag en in de toekomst heel weloverwogen beslissingen moet nemen om ervoor te zorgen dat een wereldbevolking van negen miljard mensen op een voldoende en duurzame wijze kan gevoed worden. Onder meer wordt opgemerkt dat er met de gepaste socio-economische, institutionele en politieke omstandigheden voor nieuwe technologieën en praktijken voor een belangrijke productieverhoging kan worden gezorgd. Er moet daarbij volgens het rapport echter worden geïnvesteerd in infrastructuur, marktontwikkeling en technologie.

18:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bier, china, duurzaamheid, gerst |  Facebook |

Chinese duurzame sponsor doet intrede bij Bayern München

De Duitse voetbalclub Bayern München heeft een sponsoringcontract ondertekend met de Chinese groep Yingli Green Energy. Het contract heeft een looptijd van drie seizoenen, waarbij aan het Chinese bedrijf een marketing-pakket werd aangeboden met onder meer de mogelijk om de solar-producten van Yingli in de officiële winkels van de Duitse voetbalclub te verkopen. Yingli Green Energy was vorig jaar ook de eerste duurzame sponsor van het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika.

Jason Liu, vice-president van Yingli Green Energy, gaf toe dat de samenwerking met de voetbalclub aan het Chinese bedrijf de mogelijkheid biedt om de afstand met de consument te verkleinen, maar hij merkte ook op dat de beide partners samen willen werken aan een duurzamere toekomst. Daarbij kan Yingli Green Energy, producent van zonnepanelen, volgens Liu zijn verworven expertise aanbrengen. Ook Karl-Heinz Rummenigge, voorzitter van Bayern München, ziet naar eigen zeggen in de samenwerking mogelijkheden om de operaties van de club milieuvriendelijker te maken.

Financiële details over de samenwerking werden niet bekend gemaakt. Yingli heeft op dit ogenblik een productiecapaciteit van meer dan één gigawatt per jaar. In Baoding en Hainan worden op dit ogenblik twee uitbreidingsprojecten van respectievelijk 600 megawatt en 100 megawatt uitgevoerd. Beide sites zouden tegen het midden van het jaar operationeel moeten zijn. Yingli is onder meer actief in Duitsland, Spanje, Italië, Griekenland, Frankrijk, Zuid-Korea, China en de Verenigde Staten. Het concern heeft meer dan negenduizend medewerkers.

Chinese retail voorspelt groei met 15 procent

De retailverkoop in China zal dit jaar naar verwachting met 15 procent stijgen tot meer dan 17 triljoen yuan. Dat komt overeen met een bedrag van 2,58 triljoen dollar. Dat blijkt uit een rapport van het Chinese ministerie van handel. Die groei zal volgens het rapport grotendeels worden gedragen door plannen van overheid om de binnenlandse consumptie te stimuleren. Vooral bij de vraag naar motorvoertuigen, huishoudelijke toestellen en toeristische bestemmingen wordt een belangrijke groei verwacht.

"In vergelijking met vorig jaar zal de groei echter mogelijk vertragen, aangezien het nog niet duidelijk is of een aantal stimulerende maatregelen - zoals belastingverminderingen voor de aankoop van wagens en een inruilprogramma voor huishoudelijke toestellen - die eind vorig jaar afliepen, nog zullen worden verder gezet," merkt de Chinese krant China Daily op. "Een woordvoerder van het Chinese ministerie van handel heeft wel gezegd dat de regering de nodige stappen zal ondernemen om de ontwikkeling van de Chinese dienstenindustrie te ondersteunen."

Er wordt wel opgemerkt dat de analisten verwachten dat het online shoppen dit jaar zijn bijzonder sterke groei, waarbij vorig jaar meer dan een verdubbeling werd opgetekend, verder zal zetten. De totale Chinese retailsector liet vorig jaar een groei met 18,4 procent optekenen tot 15,5 triljoen yuan. Een correctie na de verrekening van de inflatie, resulteert in een groei van 14,8 procent. Opgemerkt dat de retailverkoop in stedelijke gebieden met 18,8 procent steeg tot 13,4 triljoen yuan. In landelijke gebieden werd een stijging met 16,1 procent tot 2,08 triljoen yuan opgetekend.

18:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, retail |  Facebook |

Chinese consument drinkt steeds meer Franse wijnen

De Chinese consument vertoont de voorbije jaren een steeds grotere voorkeur voor Franse wijnen. Dat blijkt uit cijfers van het bureau International Wine and Spirit Research (IWSR). China is voor Bordeaux-wijnen inmiddels de belangrijkste markt buiten Europa geworden. Bovendien worden er doorgaans ook betere prijzen betaald dan in Duitsland, de grootste individuele markt van de Bordeaux-productie. Er wordt echter gewaarschuwd dat er een aantal evoluties kunnen worden opgemerkt die de duurzaamheid van deze groei zouden kunnen bedreigen.

"De Chinese wijnmarkt heeft de voorbije jaren een bijzonder grote groei gekend en toont ook geen tekenen van vertragingen," merkt José Luis Hermoso, analist bij het onderzoeksbureau, op tegenover het webmagazine Beveragedaily.com. "Uit cijfers blijkt dat de Chinese wijnmarkt twee jaar geleden een omzet realiseerde van 93 miljoen kratten van negen liter. Verwacht wordt dat die omzet vorig jaar tot meer dan 100 miljoen kratten zijn gestegen. Vooral geïmporteerde wijnen, die op dit ogenblik ongeveer 10 procent van de totale markt vertegenwoordigen, kent een belangrijke groei."

Daarbij wordt opgemerkt dat er het voorbije decennium een gemiddelde groei met 46 procent werd opgetekend in de Chinese wijnimport. Sinds het midden van het decennium is dat zelfs gestegen tot een gemiddelde groei met 72 procent. "De Chinese consument heeft in eerste instantie een voorkeur voor rode wijnen, gevolgd door achtereenvolgens Franse soorten, Bordeaux-wijnen en Château-merken," merkt Hermoso op. "Chinezen hebben een voorkeur voor gemakkelijk drinkbare, fruitige wijnen zonder teveel houtsmaak."

Er zijn volgens Hermoso echter een aantal elementen die een bedreiging vormen van de automatische link die Chinezen leggen tussen Frankrijk en kwaliteitswijn. Daarbij wordt onder meer gewaarschuwd voor namaak en ondermaatse kwaliteit die als Franse merken aan belachelijk hoge prijzen op de Chinese markt worden verkocht. Er wordt ook voor gewaarschuwd dat wijnproducenten China niet mogen beschouwen als een afzetmarkt voor overtollige voorraden, wat op langere termijn contraproductief zou kunnen uitdraaien.

18:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bordeaux, china, frankrijk, wijn |  Facebook |

21-01-11

Chinees internet-publiek met één derde gegroeid

Het Chinese internet telde eind vorig jaar 457 miljoen gebruikers. Dat is een stijging met 34,3 procent tegenover het jaar voordien. Dat is de conclusie van een rapport van het China Internet Network Information Center. Er wordt aan toegevoegd dat op het Chinese platteland inmiddels 125 miljoen inwoners toegang hebben tot het internet. Dat betekent een stijging met 16,9 procent tegenover het voordien. De Chinese consument besteedt volgens het rapport gemiddeld 18,3 uur per week aan het internet.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 45,7 procent van de Chinese internetgebruikers over een laptop beschikt. Dat betekent een stijging met 15 procentpunten op één jaar tijd. Ook blijkt dat zoekmachines, met het Chinese Baidu als marktleider, inmiddels 375 miljoen bezoekers tellen. Dat betekent een penetratie van 81,9 procent, tegenover 73,3 procent het jaar voordien. Het lidmaatschap van sciale netwerken, zoals Renren en Kaixin001, steeg met 33,7 procent tot 235 miljoen gebruikers.

Sociale netwerken blijven in China volgens het rapport in populariteit echter nog altijd achter op blogs en instant messaging. Bij blogs werd eveneens een groei met ruim één derde vastgesteld tot 295 miljoen gebruikers, terwijl bij instant messaging een toename met 29,5 procent tot 353 miljoen gebruikers werd opgetekend. Microblogs - zoals Sina, Sohu en Tencent - hebben inmiddels 53 miljoen gebruikers. Online games telden 304 miljoen gebruikers, terwijl videoplatformen zoals Tudou en Youku een gezamenlijk publiek van 284 miljoen gebruikers vertegenwoordigen.

15:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, internet |  Facebook |

20-01-11

China neemt leiding markt elektrische voertuigen over

China neemt mogelijk te leiding in de markt van het elektrische autovervoer over van de Verenigde Staten. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Accenture. Er wordt daarbij opgemerkt dat China mogelijk ook sneller nieuwe transporttechnologieën zal ontwikkelen dan de Verenigde Staten. Er wordt wel aan toegevoegd dat de Verenigde Staten wellicht marktleider zullen blijven in de biotechnologie voor de landbouw, wat tot een grotere reeks doorbraken op het gebied van biobrandstoffen zou kunnen leiden.

Accenture stelt dat de Chinese staatssteun voor elektrische auto's, de Chinese voorraden van lithium en de batterij-productie voor een concurrentieel voordeel kunnen zorgen. De privégestuurde benadering in de Verenigde Staten zal volgens Accenture leiden tot een meer graduele ontwikkeling van nieuwe technologieën. Er wordt echter opgemerkt dat de Verenigde Staten beter geplaatst zijn om innovatie over een brede waaier van platformen, zoals geavanceerde dieselmotoren of vooruitstrevende biobrandstoffen, te realiseren.

Er wordt opgemerkt dat nieuwe technologieën tot een grotere brandstofefficiëntie zal leiden, waardoor beide landen onafhankelijker worden op het gebied van energieverbruik. Dat zal volgens Accenture echter wel een negatieve impact hebben op de Amerikaanse raffinage-industrie. In China zal de verdrievoudiging van het autopark tegen het einde van het decennium volgens Accenture echter grote groeimogelijkheden bieden voor biobrandstoffen, elektrische voertuigen en de oliesector.

17-01-11

China gaat gastankers bouwen voor ExxonMobil en Mitsui

De Chinese scheepsbouwer China State Shipbuilding Corporation (CSSC) heeft een contract ondertekend met het Amerikaanse ExxonMobil en het Japanse Mitsui voor de bouw van vier tankers voor het transport van vloeibaar gas. De schepen zullen worden gebouwd op de scheepswerven van Hudong-Zhonghua Shipbuilding, een dochteronderneming van China State Shipbuilding. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat China dergelijke schepen zal bouwen voor buitenlandse opdrachtgevers.

De schepen moeten over vier en vijf jaar worden opgeleverd. De gastankers zullen worden gebruikt om vloeibaar gas vanuit Australië en Papoea Nieuw Guinea naar China te transporteren. Twee jaar geleden sloot de Amerikaanse petroleummaatschappij ExxonMobil een contract met de Chinese gasproducent PetroChina en de Chinese raffinaderij Sinopec om jaarlijks ongeveer 425 miljoen ton vloeibaar gas per jaar te transporteren. De schepen vervoeren het gas aan een temperatuur van 163 graden celcius onder nul.

Tot nu toe waren slechts een beperkt aantal landen - zoals de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea - in staat om schepen voor het transport van vloeibaar gas te bouwen. Hudong-Zhonghua Shipbuilding is de enige Chinese scheepswerf die tankers voor vloeibaar gas kan bouwen. Het eerste schip werd vier jaar geleden opgeleverd. Inmiddels zijn er vijf schepen opgeleverd en is een zesde exemplaar in opbouw. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt.

18:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, energie, exxonmobil, gas, mitsui |  Facebook |

13-01-11

Vrouwelijke consumenten bepalend voor Chinese drankenmarkt

Wijnen en voorgemengde dranken vormen de meest veelbelovende sectoren op de Chinese drankenmarkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Datamonitor. De mogelijkheden van die sectoren hebben volgens de onderzoekers vooral te maken dat ook in China vrouwen hun opwachting maken op de markt van de alcoholische dranken. China heeft zich op dit ogenblik al opgewerkt tot de grootste markt voor alcoholische dranken van de wereld. Twee jaar geleden werden op de Chinese markt 47 miljard liter alcoholische dranken verkocht. Datamonitor merkt op dat China die leidinggevende positie wellicht nog verder zal uitbouwen. Over drie jaar zou de omzet zijn gestegen tot 61 miljard liter.

"Vrouwen zullen volgens Datamonitor in de beweging een sleutelrol vervullen," merkt het webmagazine Beverage Daily op. "Een nieuwe generatie vrouwen maakt zich immers klaar om in de Chinese arbeidsmarkt te treden. Die vrouwen hebben de financiële mogelijkheden om alcohol te kopen en voelen zich sociaal uitgedaagd om niet onder te doen voor hun mannelijke collega's. Die sociale trend zorgt nu al voor een groei, vooral op de wijnmarkt. Dat snelgroeiende vrouwelijke segment zal volgens Datamonitor de vraag doen stijgen naar voorgemengde dranken en alcoholische dranken op basis van fruit, zoals wijnen. Chinese vrouwen zijn er ook van overtuigd dat wijnconsumptie goed is voor de gezondheid en bijdraagt tot een mooie huid."

Er wordt echter aan toegevoegd dat vrouwen niet de enige factor zijn in het gewijzigde consumptiepatroon op de Chinese drankenmarkt. "Ook het politieke beleid zal een impact hebben," wordt er opgemerkt. "De lagere importtaks als gevolg van de toetreding van China tot de World Trade Organization (WTO) hebben een aantal buitenlandse merken al aangemoedigd om de Chinese markt te betreden. Bovendien zal de bezorgdheid van de Chinese overheid voor alcoholmisbruik een stimulans betekenen voor de consumptie van dranken met een lager alcoholgehalte. Daardoor wordt Baiju, de meest populaire alcoholische drank in China door een aantal minder sterke producten bedreigd."

18:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, china, voeding |  Facebook |

11-01-11

China belooft strengere maatregelen tegen piraterij

China heeft beloofd in de toekomst strenger te zullen optreden tegen de illegale namaak van film, muziek en andere goederen. Die namaak heeft de spanning tussen China en de Verenigde Staten gevoelig verscherpt en heeft ook Chinese producenten benadeeld. China heeft al herhaaldelijk gezegd harder op te treden tegen piraterij, maar volgens critici zijn de genomen maatregelen ontoereikend en blijft het probleem groeien. De World Trade Organization weerhield twee jaar geleden ook een klacht van de Verenigde Staten dat de Chinese regering niet voldeed aan zijn handelsverplichtingen door het probleem onvoldoende adequaat aan te pakken.

"Gao Feng, een topman van de Chinese politie, verdedigde echter de Chinese vooruitgang," aldus het persbureau Associated Press. "Hij wees erop dat er sinds het opstarten van gerichte acties in oktober vorig jaar al meer dan vierduizend mensen zijn gearresteerd. Dat zou drie keer meer zijn dan tijdens de eerste helft van het jaar voordien. Die cijfers tonen volgens Feng aan dat de Chinese politie initiatieven neemt om inbreuken tegen de intellectuele eigendom te bestrijden, maar de statistieken maken volgens hem ook duidelijk dat de problemen bijzonder groot blijven. Daarom moet de sanctionering van deze soort misdrijven volgens Feng worden verscherpt."

Feng, onderdirecteur van het Bureau of Economic Crime Investigation van het Chinese ministerie van openbare veiligheid, gaf geen details over de strategie die in de toekomst zou worden gevolgd. Hij stelde wel dat de politiediensten resoluut en streng moeten optreden tegen piraterij. Inbreuken tegen de intellectuele eigendomsrechten bezorgen China bijzonder veel kritiek van andere landen. Die vormen immers een belemmering voor de export en werkgelegenheid in andere landen. De Chinese piraterij zou producenten van muziek, designkledij en andere producten jaarlijks miljarden dollar aan verloren inkomsten kosten. Onder meer zouden Chinese namaak-geneesmiddelen tegen hartziekten en kanker tot in Afrika zijn teruggevonden.

17:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, piraterij |  Facebook |

10-01-11

Verenigde Staten moet zich neerleggen bij aflossing wacht

De Verenigde Staten moeten er zich bij neerleggen dat China op termijn de grootste economie van de wereld wordt. Dat hebben een aantal economen duidelijk gemaakt. Raghuram Rajan, gewezen hoofdeconoom van het Internationaal Monetair Fonds en op dit ogenblik verbonden aan de Booth School of Business aan de University of Chicago, merkt echter op dat de Verenigde Staten nog wel geruime tijd een belangrijke economische rol zullen blijven vervullen. Hij voegt er aan toe dat bovendien die evolutie ook niet in een rechte lijn zal verlopen, want ook de meest dynamische Aziatische economieën zullen volgens Rajan nog met zware problemen worden geconfronteerd.

19:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, economie, verenigde staten |  Facebook |

08-01-11

Chinees stealth-vliegtuig niet voor onmiddellijke toekomst

Het zal nog jaren duren vooraleer China een vliegtuig met stealth-technologie zal kunnen ontwikkelen. Dat heeft vice-admiraal David Dorsett, directeur bij de Amerikaanse maritieme informatiediensten, gezegd in een reactie op beelden over een prototype van een Chinees stealth-vliegtuig. De Chinese regering heeft niet bevestigd dat de beelden authentiek zijn. Ruim één jaar geleden had generaal He Weirong, de tweede man van de Chinese luchtmacht, nog gezegd dat een Chinees stealth-vliegtuig wellicht pas tijdens de laatste drie jaar van het decennium zou kunnen gerealiseerd worden. Dorsett merkt nu op dat er een groot verschil is tussen een prototype en een operationeel stealth-vliegtuig.

Op een aantal websites zijn onlangs foto's verschenen van een Chinese stealth-bommenwerper, die onzichtbaar blijft voor radar, op een landingsbaan. De beelden zouden genomen zijn op het Chengdu Aircraft Design Institute. Nergens werd echter bevestigd dat de beelden authentiek zijn. De Japanse krant Asahi Shimbun maakte bekend dat een aantal Chinese militaire bronnen hadden bevestigd dat nog binnen de maand testvluchten met het stealth-vliegtuig zouden kunnen beginnen. Op dit ogenblik is de Lockheed Martin F-22 Raptor het enige operationele stealth-vliegtuig ter wereld, maar ook Rusland zou aan een eigen prototype werken.

Nick Childs, militair specialist bij de Britse omroep BBC, merkt op dat het Chinese vliegtuig duidelijk een oppervlakkige gelijkenis vertoont met de jongste Amerikaanse stealth-ontwerpen, wat in Amerikaanse regeringskringen voor ongerustheid zou zorgen. Hij voegt er aan toe dat de beelden ook nieuwe voeding zullen geven aan de geruchten over de toenemende mogelijkheden van de Chinese luchtmacht. De Verenigde Staten volgen de Chinese militaire ontwikkelingen dan ook op de voet. Daarbij wordt vooral met argwaan gekeken naar een nieuw raket-systeem, dat een vliegdekschip vanop een afstand van 2.900 kilometer tot zinken zou kunnen brengen.

15:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, luchtvaart, stealth |  Facebook |

Tanzania niet langer gediend met Chinese markthandelaars

Chinese markthandelaars hebben in Tanzania dertig dagen de tijd gekregen om hun activiteiten stop te zetten. Lazaro Nyalandu, vice-minister van industrie van Tanzania, merkt op dat Chinese zakenlui welkom zijn als investeerders, maar niet als marktkramers of schoenpoetsers. Die banen zouden volgens Nyalandu door de lokale bevolking moeten worden ingevuld. In Dar-es-Salaam, de belangrijkste stad van Tanzania, zijn grote groepen illegale handelaars actief. De meeste zijn afkomstig uit China. Nyalandu voegde er aan toe dat Tanzania dicht bij een overeenkomst staat met China om te garanderen dat de Chinese importproducten aan de internationale normen voldoen.

Indien de geviseerde handelaars niet ingaan op het ultimatum, dreigen ze volgens Nyalandu uitgewezen te worden. "Er is geen enkele noodzaak aan buitenlanders die producten zoals tweedehands-kleding of voeding verkopen," merkte hij op tijdens een bezoek aan de Kariakoo Market Corporation in Dar-es-Salaam. "Deze buitenlanders hebben de markt geïnfiltreerd, maar werken zonder de vereiste vergunningen. Elke buitenlander die zonder vergunning markthandel drijft, loopt het risico gedeporteerd te worden." Nyalandu beloofde te zullen afrekenen met de agenten die deze handelaars het land hebben in gesmokkeld en hen verborgen houden.

Nyalandu voegde er aan toe dat vele buitenlanders met een aanvraag van het Tanzania Investment Centre als investeerder het land zijn binnen gekomen, maar niets produceren. In plaats daarvan is deze groep volgens de vice-minister een importeur van goederen geworden. In december had ook Cyril Chami, minister van industrie en handel van Tanzania, al gedreigd te zullen afrekenen met de buitenlandse illegale handelaars. Op dit ogenblik zijn op de Kariakoo-markt wekelijks ongeveer 250.000 handelaars actief. De markt is volgens Nyalanda ook een distributiecentrum van producten voor buurlanden zoals Zambia, Malawi, Congo, Burundi, Rwanda en Oeganda.

15:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, markthandelaar, tanzania |  Facebook |

06-01-11

China bouwt grootste zonnepark van de wereld

Het Amerikaanse energiebedrijf First Solar heeft een princiepsakkoord ondertekend met China Guangdong Nuclear Solar Energy Development voor de bouw van het grootste zonnepark ter wereld. First Solar, de grootste producent van zonnecentrales met dunne film, zou samen met het Chinese bedrijf in Ordos in Binnen-Mongolië de volgende tien jaar een zonnepark bouwen met een totale capaciteit van 2.000 megawatt. In een eerste fase zou een productie-fabriek worden gebouwd van 30 megawatt. De rest van het project zou in drie stadia worden afgewerkt.

"Het Ordos-project is de eerste grootschalige samenwerking tussen China en de Verenigde Staten op het gebied van zonnekracht," merkt China Daily op. "Het is tevens een voorbeeld van de bilaterale samenwerking tussen China en de Verenigde Staten op het gebied van hernieuwbare energie." First Solar had in september twee jaar geleden al een princiepsovereenkomst ondertekend met de lokale overheid van Ordos voor de realisatie van het project. In september vorig jaar werd het project goedgekeurd door de Chinese regering.

First Solar zegt sinds de eerste overeenkomst met de overheid van Ordos op zoek te zijn geweest naar een geschikte partner. "Bruce Sohn, voorzitter van First Solar, wijst erop dat het Amerikaanse bedrijf weliswaar de technologie voor de geavanceerde zonnepanelen heeft, maar op de Chinese markt geen expertise en netwerken heeft," voert China Daily nog aan. "Die leemtes kunnen worden opgevuld door China Guangdong Nuclear Solar." De Chinese groep wordt hoofdaandeelhouder en beheerder van het project.

19:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, first solar, zonnepark |  Facebook |

China haalt opgelegde doelstellingen energie-efficiëntie

China is erin geslaagd om zijn doelstellingen op het gebied van energie-efficiëntie te bereiken. Dat heeft Zhang Ping, voorzitter van de Chinese National Development and Reform Commission bekend gemaakt. Hij merkte op dat in het midden van het vorige decennium een vijfjarenplan werd opgesteld om het energieverbruik met 20 procent terug te schroeven. Zhang Ping benadrukte dat het streefdoel is bereikt. Gedetailleerde cijfers zouden later worden bekend gemaakt.

"Chinese topambtenaren hadden gewaarschuwd dat het voor China moeilijk zou zijn om zijn doelstellingen te halen," meldt Associated Press. "Twee jaar geleden werd de energie-intensiteit met 14,9 procent teruggedrongen, maar in de eerste helft van vorig jaar werd opnieuw een toename met 0,09 procent opgetekend. Dat was het gevolg van de stimulus-maatregelen die de Chinese overheid heeft genomen om het economische herstel te bevorderen. Door zijn economische groei heeft China inmiddels trouwens de Verenigde Staten verdrongen als grootste producent van broeikasgassen ter wereld."

Er wordt opgemerkt dat tijdens de tweede helft van vorig jaar drastische maatregelen werden genomen om het energie-verbruik terug te dringen. "Inspecteurs werden naar alle uithoeken van het land gestuurd om te controleren of de opgelegde maatregelen werden nageleefd," merkt Associated Press nog op. "Ongeveer tweeduizend staalbedrijven en betoncentrales met een grote uitstoot werden gesloten. In sommige steden werd de straatverlichting afgesloten en hotels en winkelcentra kregen de opdracht om het energieverbruik drastisch te beperken."

Een aantal lokale overheden werden wel op de vingers getikt omdat gewone burgers werden gestraft met energiebeperkende maatregelen.

19:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, energie, milieu |  Facebook |

Peking bouwt duplicaat van Arabische Burj Khalifa

In de Chinese hoofdstad Peking zal een nieuw luxehotel worden gebouwd dat gemodelleerd zal zijn op de Burj Khalifa uit Dubai, de hoogste wolkenkrabber van de wereld. Dat hebben woordvoerders van het stadsbestuur van Peking bevestigd. De plannen voor het nieuwe zevensterren-hotel zouden inmiddels klaar zijn. Met het project zou een bedrag gemoeid zijn van 1,3 miljard dollar. Er werd aan toegevoegd dat bij de bouw van het nieuwe complex beroep zal gedaan worden op medewerking van Saudi-Arabië. Verdere details over die samenwerking werden niet bekend gemaakt.

Het nieuwe project zou gesitueerd zijn in het Mentougou-district in Mentougou. Het hotel zou worden ingeplant op het einde van de boulevard Chang An, die over het beroemde Tiananmen Square loopt. Een mogelijke deadline voor de oplevering van het project werd niet bekend gemaakt. De Burj Khalifa, met 828 meter het hoogste gebouw van de wereld, werd in januari vorig jaar in Dubai geopend. Met dat project was een bedrag gemoeid van 1,5 miljard dollar.

Inmiddels zijn in de Burj Khalifa de prijzen gevoelig gedaald, maar de meeste eigenaars blijken niet van plan te zijn om een verkoop te overwegen. Wel worden inmiddels delen van het complex aan sterk verlaagde prijzen verhuurd. Faisal Baig, directeur van de vastgoedgroep PropSquare Real Estate, merkt op dat de meeste eigenaars financieel sterk genoeg zijn en zich dan ook niet aangezet voelen om hun eigendommen aan de verlaagde marktprijs te verkopen. Bovendien is er volgens Baig ook het prestige-aspect dat hen tegenhoudt om te snel tot een verkoop over te gaan.

19:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: architectuur, burj khalifa, china, dubai |  Facebook |

05-01-11

China blijft wereldleider in beursintroducties

China zal ook dit jaar wereldwijd marktleider blijven op het gebied van beursintroducties. Dat is de conclusie van een rapport van het adviesbureau PricewaterhouseCoopers. Daarbij wordt opgemerkt dat er dit jaar wellicht 320 Chinese bedrijven een beursintroductie zullen realiseren. Daarbij zouden dertig bedrijven worden genoteerd op de beurs van Shanghai. De resterende ondernemingen zouden een notering krijgen op de Shenzhen SME Board en ChiNext. In totaal zouden de bedrijven ongeveer 400 miljard yuan ophalen. Dat komt overeen met een bedrag van 60 miljard dollar. Er wordt wel opgemerkt dat de beursintroducties wellicht niet even hoge bedragen zullen realiseren dan vorig jaar. Dat heeft te maken met een gebrek aan grote bedrijven die naar de beurs zouden trekken.

Het voorbije jaar werden in China in totaal 349 beursintroducties geteld. Daarbij werd gezamenlijk een bedrag van 478,3 miljard yuan opgehaald. Dat betekende een stijging met 155 procent tegenover het jaar voordien. Het ging vooral om kleine en middelgrote ondernemingen, die volgens het rapport daardoor de belangrijkste pijler werden van de Chinese beursintroducties. Opgemerkt wordt dat de grootste bedrijven de voorbije jaren al een beursintroductie hebben gerealiseerd, zodat ook in de toekomst vooral gekeken zal moeten worden naar kleine en middelgrote ondernemingen. Opgemerkt dat vorig jaar in die sector 204 beursintroducties werden geteld. Daarbij werd een totaal bedrag van 202,7 miljard yuan opgehaald. Dat betekende een stijging met 378 procent tegenover het jaar voordien.

In Hongkong werd vorig jaar met beursintroducties een bedrag van 57,3 miljard dollar opgehaald. Dat is een stijging met 79 procent tegenover het jaar voordien. In Taiwan werd een groei met 53 procent tot 2 miljard dollar opgetekend. Uit het rapport blijkt verder dat industriële producten het voorbije jaar de meerderheid van de beursintroducties vertegenwoordigden. Informatica en telecommunicatie vertegenwoordigden 35 procent van alle beursintroducties op ChiNext. Er wordt op gewezen dat de Chinese overheid technologie en innovatie heeft aangewezen als de belangrijkste pijlers van hervorming, zodat in die sector ook de volgende jaren de meeste introducties zouden mogen worden verwacht.

20:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beurs, beursgang, china |  Facebook |

04-01-11

Carlsberg wordt grootste aandeelhouder Chongqing Brewery

De Deense groep Carlsberg heeft zijn aandeel in de Chinese brouwerij Chongqing Brewery verhoogd van 17,46 procent naar 29,71 procent. Daardoor wordt Carlsberg de grootste aandeelhouder van de Chinese biergroep. Jörgen Buhl Rasmussen, chief executive van Carlsberg, benadrukt dat de transactie kadert in de strategie van de Deense groep om zijn aanwezigheid op de Aziatische markt te verhogen en een platform uit te bouwen voor een groei op lange termijn in de Aziatische regio. Chongqing Brewery bezit zestien brouwerijen en produceerde twee jaar geleden ongeveer 10 miljoen hectoliter bier. Het belangrijkste merk van de Chinese brouwerij is Shancheng, dat een kwaliteitslabel heeft gekregen van de Chinese regering.

Het groter belang van Carlsberg in de Chinese brouwerij zal volgens de Deense bierbrouwer ook leiden tot een zoektocht naar een intensievere samenwerking. Daarbij zou onder meer gedacht worden aan een aantal operationele verbeteringen, maar ook aan bijkomende steun voor de verdere marktgroei van het Shancheng-merk. Carlsberg heeft in China negentien brouwerijen en heeft een sterk marktaandeel verworven in West-China. Chongqing produceert naast Shancheng ook de merken Chongqing, McEwan, Guoren, Daliangshan en Tianmuhu. Chongqing heeft ook een belang van 85 procent in een biotech-bedrijf. Carlsberg en Chongqing werken sinds drie jaar samen.

De Deense drankengroep maakte daarnaast ook bekend een brouwerij in de Duitse stad Dresden verkocht te hebben aan de groep Frankfurter Brauhaus. De Deense brouwer wil zich in de regio meer toeleggen op zijn sleutelmerken. De brouwerij in Dresden, waar 172 mensen werken, produceert het Zwitserse biermerk Feldschlösschen voor de noord-Duitse markt. Op de verkoop wordt een verlies geboekt van 17,4 miljoen euro. De verkoop moet Carlsberg naar eigen zeggen echter toelaten om zich in de regio te concentreren op de merken Carlsberg, Holsten, Lübzer, Duckstein en Astra. De Feldschlösschen-brouwerij heeft een capaciteit van ongeveer 1,9 miljoen hectoliter per jaar.

17:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bier, carlsberg, china, chongqing brewery, horeca |  Facebook |

03-01-11

China realiseert doorbraak op hergebruik nucleaire brandstof

Chinese wetenschappers zeggen een doorbraak gerealiseerd te hebben in de technologie van de verwerking van gebruikte nucleaire brandstoffen. Dat zou volgens een aantal waarnemers mogelijk het probleem van de Chinese uranium-bevoorrading kunnen oplossen. De technologie werd ontwikkeld en getest in een site van China National Nuclear Corporation in de Gobi-woestijn in de afgelegen Chinese provincie Gansu. Door de nieuwe technologie zou het hergebruik van uranium-materiaal in kerncentrales met zestigvoud kunnen worden opgedreven. Daardoor zou de huidige uranium-voorraad van China nog minstens voor drieduizend jaar volstaan.

"Net zoals Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland, is China een voorstander van herwinning als een middel voor het beheer van gebruikt hoogradioactief materiaal en de verzekering van toekomstige nucleaire brandstofvoorraden," aldus het persbureau Reuters. "Critici merken echter op dat de commerciële toepassing van hergebruikte nucleaire materialen werd gehinderd door problemen op het gebied van kosten, technologie, proliferatie en veiligheid. China bezit op dit ogenblik 171.400 ton bewezen uranium-reserves, hoofdzakelijk gespreid over de provincies Jiangxi, Guangdong, Hunan, Xinjiang, Inner Mongolia, Shaanxi, Liaoning en Yunnan."

China werkt aan belangrijke investeringen in kernenergie, dat het land moet helpen om af te stappen van steenkool, de meest vervuilende fossiele brandstof. China heeft op dit ogenblik twaalf kernreactoren met een totale capaciteit van 10,15 gigawatt. Tegen het einde van het decennium wordt officieel een capaciteit van 40 gigawatt als doelstelling voorop geschoven. De Chinese regering heeft echter aangekondigd dat het streefdoel tot 80 megawatt zou kunnen worden verdubbeld, omdat een snellere introductie van kernenergie één van de mogelijkheden is om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Daardoor zou China de invoer van uranium echter met 60 procent moeten opdrijven.

19:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, kernenergie, uranium |  Facebook |

China goed op weg naar kapitaalintensieve economie

China maakt een transformatieproces door van een arbeidsintensieve naar een kapitaalintensieve economie. Dat zegt Barnard Baumohl, hoofd internationale economie bij de Economic Outlook Group aan de Princeton University in de Verenigde Staten. Die overstap zou China en de rest van de wereld volgens Baumohl belangrijke voordelen kunnen opleveren. De Amerikaanse econoom benadrukte daarbij dat vele mensen er nog altijd onterecht vanuit gaan dat China nog altijd hoofdzakelijk goedkope consumptieproducten of industriële grondstoffen vervaardigt. De transformatie naar een kapitaalintensieve economie is volgens hem in China al langer ingezet.

"Baumohl zegt ervan overtuigd te zijn dat China zal slagen in zijn doelstelling om zijn economie een andere richting uit te sturen," aldus het Chinese persbureau Xinhua. "Hij voegt er aan toe dat China de structuur van zijn economie verandert en steeds meer gericht is op binnenlandse consumptie in plaats van op export. Een combinatie van stijgende lonen en een duurdere wisselkoers kunnen volgens hem leiden tot problemen voor de exportsector. Het is voor het land volgens Baumohl dan ook cruciaal om van een arbeidsintensieve naar een kapitaalintensieve economie over te schakelen. China moet bovendien een aantal van zijn productie-eenheden naar het buitenland overhevelen."

Het persbureau voegt er aan toe dat Baumohl ook van mening is dat China de wereldwijde financiële crisis bijzonder goed heeft opgevangen. "Terwijl de Verenigde Staten en een groot gedeelte van de rest van de wereld geconfronteerd werden met een recessie, was China in staat om nog altijd een relatief gezond groeiritme te laten optekenen," aldus Baumohl tegenover het Chinese persbureau. "Dat heeft te maken met het feit dat in China minder intern debat bestaat dan in het westen. In China kunnen ingrepen om de economie te ondersteunen, bijzonder snel worden doorgedrukt. Dat heeft China al herhaaldelijk geholpen om economisch moeilijke periodes op te vangen."

19:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, economie, export |  Facebook |

31-12-10

Chinese ouders steeds selectiever in partnerkeuze kinderen

Chinese ouders worden steeds selectiever bij de partnerkeuze van hun kinderen. Dat is volgens Chinese sociologen het gevolg van de groeiende rijkdom bij de bevolking, die met een goede partnerkeuze zijn eigendom wil beschermen. Vooral de eerste generatie van Chinese self-made miljonairs zouden bijzonder bezorgd zijn over de relaties van hun kinderen, vooral wanneer die potentiële partner uit een landelijk gebied komt. Velen vrezen dat die potentiële partners alleen maar uit zijn op de rijkdom van de familie. Zhang Zhenyu, professor aan de Shanghai Psychological Society merkt op dat rijke Chinezen heel beschermend optreden tegenover hun eigendommen, omdat ze zelf moeilijke tijden hebben gekend en hun rijkdommen voor de volgende generatie willen bewaren.

17:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, huwelijk, relaties, rijkdom |  Facebook |

30-12-10

China legt beslag op grote partijen namaakproducten

In China zijn bij een jongste politie-actie ongeveer zesduizend gevallen van piraterij opgetekend. Dat heeft de Chinese State Adminstration for Industry and Commerce bekend gemaakt. Met de inbreuken tegen het merkenrecht zou in totaal een bedrag van 798 miljoen yuan zijn betrokken. Dat komt overeen met een bedrag van 120 miljoen dollar. Op zes weken tijd zouden 556 namaakfabrieken zijn ontmaskerd. Aan de actie zouden in totaal 360.000 politiemensen hebben deelgenomen. Opgemerkt wordt dat de acties aantonen dat de Chinese overheid steeds strenger optreedt tegen piraterij en namaakgoederen. Bij de jongste acties zouden onder meer namaakproducten van Louis Vuitton, Boss en Prada zijn aangetroffen.

16:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, namaak, piraterij |  Facebook |

28-12-10

China bekijkt mogelijkheden aardappelteelt

China probeert maatregelen te nemen om het risico op dalende graanoogsten, te wijten aan de opwarming van de aarde tijdens de volgende decennia, te beperken. Indien de klimaatverandering zich doorzet, dreigt China volgens de Tang Huajun, vice-decaan van de Chinese Academy of Agricultural Sciences de volgende twintig jaar tussen 5 procent en 10 procent van zijn graandproductie te zullen verliezen. Om te anticiperen op dat probleem, wordt op dit ogenblik gestart met onderzoek naar gewassen die bij een klimaatverandering mogelijk een alternatief zouden kunnen vormen. Daarvoor werd onder meer een onderzoeksakkoord gesloten met het International Potato Center uit Peru.

China wil tegen het einde van het decennium een jaarlijks ongeveer 550 miljoen ton graan produceren. Dat is een stijging met 50 miljoen ton tegenover drie jaar geleden. "In de tweede helft dreigt de productie van rijst, koren en graan, de drie belangrijkste voedingsproducten van China, met 37 procent te dalen indien de overheid er niet in slaagt afdoende maatregelen te nemen om de impact van de klimaatverandering af te zwakken," merkt Tang Huajun op. Daarbij verwijst hij vooral naar droogtes, maar ook naar andere natuurrampen, zoals overstromingen, hagelstormen en tyfoons. De klimaatverandering zou ook een impact hebben op de regio's waar de belangrijkste Chinese oogsten kunnen worden geteeld.

Er moeten volgens Tang Huajun dan ook duidelijke instructies komen rond de selectie van teelten. Aan het International Potato Center is gevraagd om aardappel-variëteiten te ontwikkelen die snel groeien en zich aan de verschillende Chinese regio's zouden kunnen aanpassen. Chinese landbouwers die nu al overschakelen op productieve aardappelteelten, krijgen van de overheid subsidies. Er wordt opgemerkt dat aardappelen relatief weinig voorwaarden stellen aan water en landkwaliteit. Er wordt aan toegevoegd dat een experiment in Yulin in de provincie Shaanxi een oogst van 75 ton per hectare opleverde. Gehoopt wordt dat op nationaal vlak een oogst van 30 ton per hectare zal kunnen worden gerealiseerd.

China verlaagt export zeldzame grondstoffen met 11 procent

China heeft zijn exportquota voor zeldzame grondstoffen voor de eerste vergunningsronde van volgend jaar opnieuw met 11 procent verlaagd. Daardoor wordt gevreesd voor een toename van de wereldwijde schaarste aan zeldzame materialen, die nodig zijn bij de productie van smartphones, hybride wagens en geleide raketten. De Chinese regering maakte bekend een exportquota van 14.446 ton zeldzame grondstoffen vast te leggen. Die werden verdeeld over éénendertig bedrijven. Tijdens de eerste vergunningsronde van dit jaar was een quota van 16.304 ton voorzien, gevolgd door een tweede ronde van 7.976 ton. Traditioneel houdt China twee rondes van exportquota.

China, dat meer dan 90 procent van de wereldwijde voorraden aan zeldzame grondstoffen controleert, besliste om de exportquota tijdens de tweede helft van dit jaar met 72 procent terug te schroeven. "Dat leidde tot een drastische verhoging van de prijzen," merkt het persbureau Bloomberg op. "Japan, de grootste gebruiker van deze materialen, zocht daarop naar alternatieve bronnen." Chen Jiazuo, analist bij het gespecialiseerde adviesbureau Beijing Antaike Information Development, merkt echter op dat de quota in lijn zijn met het beleid van de Chinese regering om het leefmilieu en de natuurlijke rijkdommen te beschermen. De controle over de binnenlandse productiecapaciteit, leveringen en export zal volgens hem ook in de toekomst aan de orde van de dag blijven.

De Chinese overheid maakte eerder ook bekend om volgend jaar de exportheffingen op een aantal zeldzame grondstoffen volgend jaar tot 25 procent te verhogen. Tot nu toe werd onder meer op neodymium, een grondstof voor de batterijen van hybride wagens, een exportheffing van 15 procent gehanteerd. "Verwacht mag worden dat de nieuwe maatregelen de spanning met de Verenigde Staten zal opdrijven," merkt Bloomberg nog op. "De Amerikaanse regering heeft onlangs gedreigd bij de World Trade Organization klacht te zullen neerleggen tegen de beperking op de bevoorrading van de mineralen. China heeft bekend gemaakt tot de oprichting te zullen overgaan van de China Association for Rare Earth, die de sector van de zeldzame grondstoffen zal overkoepelen.

19:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, grondstoffen |  Facebook |