16-05-13

Europese Unie moet zich focussen op China en Afrika

China en Afrika vormen de volgende twintig jaar een belangrijke motor van economische groei en Europa moet die realiteit aanpakken om met die regio's banden te smeden en hen niet als een bedreiging bestempelen. Dat heeft Pascal Lamy, directeur-generaal van de World Trade Organisation (WTO), tijdens de European Business Summit, gezegd. Lamy wees er daarbij op dat 19 procent van de Europese groei zich de volgende tien jaar buiten de eigen regio zou bevinden. China zal volgens hem één derde van die externe vertegenwoordigen.

"Een toenemend economisch en politiek engagement met opkomende economieën is cruciaal voor de Europese groei," merkt Pascal Lamy op, die toegaf zich bezorgd te maken over de huidige handelsconflicten tussen China en Europa over subsidies die door het Aziatische land aan zijn producenten van zonnepanelen en telecom-apparatuur worden toegekend. Ondanks die wrijvingen is er volgens de topman van de World Trade Organisation een duidelijke grond om naar een stevig partnership te streven.

"De Europese Unie moet nog altijd een overtuigende groeistrategie voorleggen," merkte ook Elvire Fabry, onderzoeker bij de organisatie Notre Europe, op. "Er is geen enkele aanwijzing dat de politieke leiders de stap kunnen zetten om verder te kijken dan de interne problemen en overschakelen op de wereldwijd strategisch denken." Pascal Lamy wees er ook nog op dat de Europese Unie ook Afrika, dat tegen het einde van het volgend decennium anderhalf miljard inwoners zal tellen, niet mag vergeten.

Lees Verder

15:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, china, afrika |  Facebook |

Europese bedrijfsleiders vrezen innovatie-concurrentie China

Europese bedrijfsleiders vrezen dat hun regio binnen het decennium op het gebied van technologische innovatie China zal moeten laten voorgaan. De economische crisis bedreigt daarmee één van de grote concurrentiële troeven van het continent. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Accenture en de sectororganisatie BusinessEurope. Meer dan tweederde van de Europese bedrijfsleiders zegt te vrezen dat China over tien jaar Europa op het gebied van technologische innovatie zal hebben ingehaald of voorbijgestoken.

"Een zwakke vraag door de Europese economische crisis heeft een zware negatieve impact gehad op de industriële productie, terwijl de bedrijven terughoudend zijn om hun financiële reserves aan te wenden voor nieuwe investeringen, training of onderzoek en ontwikkeling," voert Accenture op. "De toenemende werkloosheid bedreigt de mogelijkheden om een hoogwaardige arbeidspopulatie in stand te houden. Minder dan de helft van de respondenten is van mening dat de arbeidspopulatie nog een concurrentieel voordeel blijft voor de Europese economie."

Uit het onderzoek blijkt dat 61 procent van de bedrijfsleiders aangeeft te vrezen dat Europa het moeilijk zal hebben om zich de volgende drie jaar van zijn economische crisis te herstellen. In Duitsland is nog altijd 90 procent overtuigd van de concurrentiekracht van de Europese industrie, maar in Spanje daalt dat cijfer tot 50 procent. Volgens Accenture willen de bedrijven vooral de vaardigheden van de Europese arbeidspopulatie opdrijven en de toegang van de ondernemingen tot financiering verbeteren.

Er wordt opgemerkt dat Europa in een aantal sectoren, ondanks de crisis, nog altijd mogelijkheden heeft. Daarbij wordt onder meer gewezen op duurzame sectoren, intelligente netwerken, biotechnologie en gespecialiseerde industrieën. "China gaat de volgende tien jaar ongetwijfeld bijzonder investeren in technologie-innovatie, maar er heerst toch een gevoel dat de Europese industrie met de gepaste maatregelen in staat kan zijn om zijn positie te handhaven," merkt Mark Spelman, verantwoordelijke strategie bij Accenture, op.

Lees Verder

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, innovatie |  Facebook |

10-05-13

Chinese rijken blijven naar het buitenland lonken

De meeste Chinese rijken hebben hun financiële weelde gebruikt om residentiële rechten in het buitenland te verwerven en proberen steeds meer om hun activa naar andere landen over te hevelen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Bain & Co en de China Merchants Bank. De onderzoekers merken op dat 33 procent van de Chinese rijken het voorbije jaar melding maakten van buitenlandse investeringen. Dat betekent een verdubbeling tegenover het jaar voordien. Bij de superrijken loopt dat aandeel op tot 51 procent.

Het Chinese vasteland telde het voorbije jaar 700.000 inwoners met een vermogen van minstens 10 miljoen yuan, wat overeenkomt met een bedrag van 1,6 miljoen dollar. Dat betekent een verdubbeling tegenover vijf jaar geleden. Verwacht wordt dat die groep dit jaar nog een uitbreiding met ongeveer 20 procent zal kennen. In eerste instantie werd de Chinese rijkdom vooral gecreëerd in de industrie, om vervolgens te verschuiven naar immobiliën en recent het internet. Een aantal rijken wil vooral naar het buitenland om hun investeringen verder te diversifiëren.

Onderzoeksleider Jennifer Zeng zegt dat emigratie en investeringen een defensieve reactie zijn bij de Chinese rijken. "Hoe meer er gestreefd wordt naar een diversificatie van de risico's, hoe meer er naar het buitenland wordt gekeken," merkt ze op. Uit het onderzoek blijkt dat 60 procent van de Chinezen met buitenlandse activiteiten die offshore-portefeuille nog verder willen uitbreiden. Er wordt vooral gekeken naar buitenlands vastgoed. De populairste bestemmingen zijn de Verenigde Staten, Canada, Hongkong en Singapore.

Lees Verder

15:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, rijken |  Facebook |

08-05-13

Chinese autobouwers richten zich vooral op de suv-markt

De Chinese autoconstructeurs werpen zich volop op de markt van de sportieve terreinwagens. Dat zegt Namrita Chow, analist bij consulent IHS Automotive. De strategie van de constructeurs lijkt loodrecht in te gaan tegen de inspanningen van de Chinese overheid om de autosector ertoe aan te zetten om elektrische wagens en kleinere modellen te introduceren om de luchtverontreiniging en de afhankelijkheid van buitenlandse olievoorraden terug te schroeven. De suv-modellen blijken echter bijzonder populair te zijn bij de Chinese autobestuurders.

"Het veilig imago van de sportieve terreinwagens spreekt de welstellende Chinese autobestuurders aan om het chaotische verkeer in de Chinese steden te trotseren, terwijl de portfolio's van de producenten van elektrische wagens er niet in slagen om kopers aan te trekken," merkt het persbureau Associated Press op. De verkoop van suv-modellen kende in China het voorbije jaar een toename met 20 procent tot 2,5 miljoen exemplaren. Dat is meer dan het dubbele van de totale Chinese automarkt, die slechts een groei met 8 procent liet optekenen.

De suv-modellen vertegenwoordigden vorig jaar 18 procent van de totale Chinese autoverkoop. "De groters winstmarges van de suv-modellen vormen een financiële levenslijn voor de Chinese autosector, die onder zware druk staat door de grotere concurrentie van internationale merken op de markt voor kleinere wagens," zegt Associated Press nog. Volgens Yale Zhang, managing director van marktonderzoeker Auto Foresight, zouden suv-modellen de volgende jaren in China 25 procent van de totale autoverkoop kunnen vertegenwoordigen.

In de Verenigde Staten vertegenwoordigden suv-modellen vorig jaar 12,5 procent van de totale autoverkoop.

Lees Verder

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, automotive |  Facebook |

02-05-13

Zakenvrouwen worden steeds belangrijker factor in Chinese maatschappij

Merken moeten begrijpen dat Chinese vrouwen zich steeds comfortabeler voelen in een professionele carrière en steeds verder afwijken van de traditionele keuzes voor het huwelijk en het gezin. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Starcom MediaVest Group bij meer dan elfduizend vrouwen uit verschillende leeftijdsgroepen in zesentwintig Chinese steden. De onderzoekers stellen dat deze vrouwen de belangrijkste kracht zullen zijn van een veranderende cultuur in China.

Onder meer carrièrevrouwen moeten volgens de onderzoekers als een belangrijke factor worden bestempeld. Inmiddels worden tot 30 procent van alle hogere managementfuncties bij Chinese bedrijven door vrouwen ingenomen, terwijl het vrouwelijk ondernemerschap in China, gedreven door een streven naar financiële onafhankelijkheid, uitgebreid is ingeburgerd. "China is nog altijd een mannelijke wereld, maar vrouwen stellen hun eigen regels," merkt Tess Caven, strategisch directeur Starcom North Asia, op.

"Merken moeten vrouwen helpen hun positie in de Chinese maatschappij als ondernemer en consument te versterken," geeft Tess Caven aan. "Onder meer zou aan potentiële zakenvrouwen financieel advies en zakelijke planning kunnen aangeboden worden, terwijl ook ruimte zou kunnen worden voorzien voor het leggen van contacten en uitwisselen van ideeën. Ook moeten vrouwelijke ondernemers steun krijgen om met vertrouwen een topcarrière uit te bouwen."

Lees Verder

18:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, zakenvrouw |  Facebook |

01-05-13

China investeert massaal in Afrikaanse ontwikkelingsprojecten

De Chinese regering heeft op tien jaar 75,4 miljard dollar geïnvesteerd in de ontwikkeling van Afrika. Dat is de conclusie van een rapport van het Center for Global Development. De Amerikaanse denktank merkt op dat China met dat bedrag dicht in de buurt van de investeringen van de Verenigde Staten in Afrikaanse projecten komt, maar de Chinese hulpprojecten hebben volgens het rapport een totaal ander karakter. Een groot gedeelte van de Chinese hulp blijkt immers buiten de officiële ontwikkelingskanalen te vallen.

Volgens het Center for Global Development heeft China op tien jaar tijd 1.673 officieuze projecten in vijftig Afrikaanse landen ondersteund, gaande van budgetten voor dammen of sportstadions tot financiering van de ontginning van grondstoffen. Aan officiële ontwikkelingshulp werd volgens het rapport daarentegen slechts 1,1 miljard dollar besteed. De onderzoekers merken op bijzonder moeilijk cijfers te hebben kunnen verkrijgen van Chinese officiële instanties en voeren aan dat het land systematisch zijn investeringen in deze ondersteunende project minimaliseert.

Uit het rapport van de denktank blijkt dat Ghana met een bedrag van 11,4 miljard dollar de grootste begunstigde was van de Chinese hulp, gevolgd door Nigeria met 8,4 miljard dollar en Soedan met 5,4 miljard dollar. Ook wordt opgemerkt dat een aantal landen bijzonder afhankelijk zijn geworden van Chinese financieringen. In Ghana vertegenwoordigt de Chinese investering inmiddels 5,3 procent van de totale nationale economie. Ook in Zimbabwe bedraagt dat aandeel 4,1 procent en in Mauritanië loopt dat cijfer zelfs op tot 16 procent.

Burkina Faso, Swaziland, Gambia en Sao Tome waren de enige Afrikaanse landen die geen Chinese steun hebben ontvangen. Deze landen hebben echter officieel Taiwan, de aartsvijand van China, erkend.

Lees Verder

12:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, afrika, ontwikkeling |  Facebook |

18-04-13

China is grootste investeerder in hernieuwbare energie geworden

De wereldwijde investeringen in hernieuwbare energie zijn het voorbije jaar met 11 procent gedaald. Die terugval is vooral te wijten aan de economische problemen in Europa, de politieke gevoeligheid rond de energieprijzen in Duitsland en de onzekerheid over belastingvoordelen in de Verenigde Staten. Dat is de conclusie van een rapport van de Pew Charitable Trusts. Aangevoerd wordt dat China het voorbije jaar de meeste investeringen in duurzame energie heeft laten optekenen en daarmee de Verenigde Staten van de eerste plaats heeft verdreven.

China heeft volgens het rapport het voorbije jaar 65,1 miljard dollar geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Dat betekende een stijging met 20 procent tegenover het jaar voordien. De Verenigde Staten staan nu op de tweede plaats met 35,6 miljard dollar aan investeringen, gevolgd door Duitsland met 22,8 miljard dollar. Hoewel de totale investeringen met 11 procent zijn gedaald, werd het voorbije jaar wereldwijd toch een recordhoeveelheid van 88 gigawatt aan hernieuwbare energie geïnstalleerd. Dat verschil is te wijten aan de daling van de kostprijs voor de technologie.

Voor het tweede jaar op rij werd, dankzij de snelle prijsdalingen, meer geïnvesteerd in zonnekracht dan in windenergie. Er wordt echter opgemerkt dat de lagere prijzen zware gevolgen hebben gehad voor de producenten, waarbij onder meer wordt gewezen op het faillissement van het Chinese concern Suntech. Uit het rapport blijkt nog dat Japan de investeringen in duurzame energie het voorbije jaar met 75 procent heeft opgedreven, maar sindsdien is een nieuwe regering aan de macht gekomen die een voorkeur geeft aan nucleaire energiebronnen.

In Zuid-Korea namen de investeringen in duurzame energie met 50 procent toe, al blijft de sector er nog altijd bijzonder klein. In India en Indonesië werd daarentegen een daling in de investeringen opgetekend.

Lees Verder

16:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzame energie, china |  Facebook |