24-12-10

Mobiele lokale marketing werkt aan Chinese uitbreiding

Ook in China beginnen locatie-gerelateerde mobiele diensten aan belangstelling te winnen. Dat zegt het onderzoeksbureau Analysys International, eraan toevoegend dat het platform aan marketeers een nieuwe mogelijkheid biedt om de Chinese consument te bereiken. Opgemerkt wordt dat het Amerikaanse marketing-landschap dit jaar werd gekarakteriseerd door de opkomst van locatie-gerelateerde platformen zoals Foursquare, Gowalla en Shopkick, maar er wordt aan toegevoegd dat er op dit ogenblik in China een aantal gelijkaardige platformen worden opgezet. Op dit ogenblik zouden al een dertigtal diensten rond locatie-gerelateerde marketing worden aangeboden.

18:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, internet, marketing, mobile |  Facebook |

23-12-10

Chinese regering verdedigt Afrikaans beleid

De Chinese economische activiteiten in Afrika hebben de regio geholpen om de millennium-doelstellingen van de Verenigde Naties te halen en hebben geleid tot een algemene verbetering van de welvaart en vooruitgang. Dat zegt de Chinese regering in een beleidsnota over de handelsrelaties met Afrikaanse landen. China is inmiddels de belangrijkste handelspartner van Afrika geworden. De bilaterale handel tussen China en Afrika groeide dit jaar met meer dan 43 procent tot bijna 115 miljard dollar. Er is echter bijzonder vele kritiek op de greep van China op de Afrikaanse grondstoffen. De Chinese aanwezigheid heeft ook in Afrika zelf voor gemengde gevoelens gezorgd.

Vorig jaar bedroegen de rechtstreekse investeringen van China in Afrika meer dan 9 miljard dollar. Zes jaar voordien was dat amper 0,5 miljard dollar. China heeft steeds meer natuurlijke grondstoffen zoals olie, gas en mineralen nodig om zijn snelgroeiende economie te voeden, terwijl Afrika meer investeringen nodig heeft in basisinfrastructuur om zijn mogelijkheden te kunnen ontwikkelen. In de beleidsnota staat dat China van plan is om de relatie met Afrika te verbreden en op een hoger niveau te brengen. Sommige Afrikanen verwelkomen de Chinese houding om politiek en economie strikt gescheiden te houden, maar anderen vrezen dat de Chinese betrokkenheid negatieve gevolgen zal hebben.

Critici vrezen vooral voor een grotere corruptie en grotere problemen op het gebied van mensenrechten en leefmilieu. "Verscheidene Afrikaanse landen vragen zich af of ze het Chinese model moeten volgen, waarbij de economische groei ten koste gaat van politieke hervormingen, in plaats van hun eigen model te ontwikkelen," merkt BBC News op. China heeft in Afrika vooral geïnvesteerd in de mijnbouw, landbouw, bosontginning en constructie. China voegt er aan toe dat de voorbije negen jaar in totaal meer dan driehonderd schulden van vijfendertig Afrikaanse landen voor een bedrag van 2,9 miljard dollar werden kwijtgescholden.

20:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, china |  Facebook |

17-12-10

Ook afgelegen Chinese regio's trekken buitenlandse investeringen aan

Tijdens de maand november ontving China voor 9,7 miljard dollar directe buitenlandse investeringen. Dat is een stijging met meer dan 38 procent tegenover dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Chinese ministerie van handel. Er wordt aan toegevoegd dat buitenlandse bedrijven met die investeringen willen inspelen op de snelle Chinese groei. Er wordt aan toegevoegd dat de snelste groei wordt opgetekend in relatief afgelegen gebieden in het westen van China. Daarbij wordt opgemerkt dat de inspanningen van de Chinese overheid om de economie van de regio's te stimuleren, eindelijk vruchten beginnen af te werpen.

19:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, investeringen |  Facebook |

15-12-10

Chinese drankengroep Baijiu werkt aan internationale doorbraak

De Chinese drankengroep Shui Jing Fang Baijiu, die op dit ogenblik in de belangstelling staat van Diageo, heeft plannen om zijn activiteiten wereldwijd uit te breiden. Baijiu, de Chinese nationale drank, is sinds kort te koop op de luchthavens van Chicago en Dallas en mikt op de eerste plaats op Chinese toeristen en expats. Die markt kent echter een bijzonder snelle uitbreiding, want geraamd wordt dat dit jaar ongeveer vijftig miljoen Chinese toeristen een reis naar het buitenland ondernemen. Volgens cijfers van de World Tourism Organisation van de Verenigde Naties zou dat aantal tegen het einde van het decennium kunnen opgelopen zijn tot 100 miljoen toeristen. Dat komt overeen met de totale bevolking van een land zoals Mexico.

Begin volgend jaar zou Baijiu ook op drie andere Amerikaanse luchthavens te koop worden aangeboden. "Snel daarna zouden ook twee Europese luchthavens volgen," voert de zakenkrant Financial Times aan. Er wordt aan toegevoegd dat de alcoholconsumptie in China de voorbije jaren weliswaar een belangrijke groei heeft gekend, wat de aandacht van heel wat buitenlandse drankenmarketeers heeft getrokken, maar toch wordt opgemerkt dat het succes van buitenlandse merken op de Chinese drankenmarkt relatief beperkt blijft. Uit cijfers van Euromonitor blijkt dat Baijiu in China inmiddels een jaarlijkse omzet van vier miljard liter laat optekenen.

Daartegenover staat een verkoop van slechts 18 miljoen liter cognac op de Chinese markt. Er wordt aan toegevoegd dat de omzet van Baijiu tot het midden van het decennium wellicht met 5 procent per jaar zal toenemen. Jeremy Cunnington, analist bij Euromonitor, zegt wel dat er rekening mee moet worden gehouden dat de drankenmarkt bijzonder competitief is, vooral wanneer er internationale lanceringen ter sprake komen. "Die internationale groei zal dan ook slechts heel geleidelijk kunnen gerealiseerd worden," voert hij aan. "Er is immers een brede waaier van producten die met elkaar concurreren." Hij wijst er ook op dat andere Aziatische merken buiten de eigen regio slechts matig succes kennen. Onder meer het Japanse sake heeft slechts een marginale internationale verkoop.

16:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, baijiu, china, horeca |  Facebook |

06-12-10

Chinese vraag naar goud met 35 procent gestegen

Tijdens de eerste tien maanden van dit jaar is de consumptie van goud, zilver en juwelen met 35,6 procent gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat is het hoogste groeiniveau dat van alle sectoren in China werd opgetekend. Dat heeft Huang Hai, hoofd van het adviescomité van het Chinese ministerie van handel, gezegd tijdens het China Jewelry Forum in Shanghai. Hij voegde er aan toe dat de consumptie van goud, zilver en juwelen als luxeproducten een symbolische sector is van een land met grote koopmogelijkheden. In China zijn goud en juwelen een traditioneel geschenk bij huwelijken als een belofte van een lange en gelukkige band tussen de echtgenoten.

"De snelheid en de kwaliteit van de Chinese economische ontwikkeling en de toenemende levensstandaard van de Chinese bevolking doen de vraag naar goederen uit de luxesectoren toenemen," voerde Huang Hai aan. De meeste Chinese vrouwen, vooral in de steden, bezitten meer dan één waardevol stuk goud of andere juwelen. Vele Chinese vrouwen zeggen zich goed te voelen bij het dragen van goud. Maar voor vele Chinezen heeft goud niet langer alleen maar een spirituele betekenis, maar wordt het bezit ook beschouwd als een nuttig instrument tegen de inflatie. Uit cijfers van de World Gold Council blijkt dat tijdens de eerste drie kwartalen van dit jaar in China in 120 ton goud werd geïnvesteerd.

Twee op drie Chinese vrouwen beschouwen gouden juwelen evenzeer als een investering dan als een persoonlijk statussymbool. "De Chinese consument is zich bijzonder bewust van de waarde van zijn goud," merkt het Chinese persbureau Xinhua op. Volgens de World Gold Council zullen de investeringen in goud in China dit jaar oplopen tot 150 ton. Daarbij wordt opgemerkt dat de vraag naar investeringen in goud wellicht nog zal toenemen naarmate Chinese consumenten het edelmetaal steeds meer zullen bestempelen als een efficiënte manier om de waarde van hun bezittingen op peil te houden en te verhogen. De voorbije vraag is de Chinese vraag naar goud met gemiddeld 13 procent gestegen. Na India is China daardoor de grootste consumentenmarkt voor goud geworden.

18:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, goud |  Facebook |

China overweegt reïntroductie reuzenpanda in natuur

Er is mogelijk een doorbraak gerealiseerd in de pogingen om de reuzenpanda te redden. Dat hebben wetenschappers van het Chengdu Panda Breeding Research Centre in China bekend gemaakt. Door de nieuwe methode zou het mogelijk zijn om de reïntroductie van de reuzenpanda in de natuur versneld door te voeren. De wetenschappers zeggen de methodes voor de reproductie van de reuzenpanda geperfectioneerd te hebben. Daarbij wordt opgemerkt dat men erin geslaagd is om de doelstelling van de kweek van driehonderd exemplaren in gevangenschap te halen. Er wordt aan toegevoegd dat een reïntroductie van de eerste reuzenpanda in de natuur wellicht binnen een periode van vijftien jaar mogelijk zal worden.

Vrouwelijke reuzenpanda's zijn slechts een heel beperkte tijd van het jaar vruchtbaar. In de natuur blijven slechts maximaal enkele duizenden reuzenpanda's over. De dieren staan dan ook op de lijst van de bedreigde soorten. In het begin van de jaren zestig werd voor het eerst een reuzenpanda in gevangenschap geboren. Sindsdien probeert men de populatie van de reuzenpanda in gevangenschap opnieuw op te drijven. Maar daarbij stuitte men op diverse problemen. Er was immers een intensieve opvolging van de vrouwelijke panda's nodig om de vruchtbaarheidsperiode te bepalen, maar bovendien bleek de gevangenschap de paringsdrift van de dieren te onderdrukken.

De onderzoekers probeerden onder meer met opvoedkundige seksvideo's en viagra de paringsdrift op te wekken en grepen ook naar kunstmatige bevruchting, maar in veel gevallen liepen die experimenten op een mislukking uit. Meer dan de helft van de panda's brengen tweelingen ter wereld, maar kunnen slechts de zorg over één nakomeling dragen. De andere helft van de tweeling werd aan de zorg van de oppassers overgedragen. Door de tweelingen beurtelings bij de moeder te plaatsen konden de overlevingskansen tot 98 procent worden opgedreven. In Chengdu konden op die manier de voorbije kwarteeuw 168 dieren worden opgevoed. De wetenschappers menen nu dat het bestand sterk genoeg is geworden om een reïntroductie in de natuur te overwegen.

18:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, natuur, reuzenpanda |  Facebook |

05-12-10

China wordt tweede grootste reclamemarkt van wereld

De reclame-bestedingen in China zullen de volgende zes jaar een dubbelcijferige recordgroei laten optekenen, waarbij de stijging vooral zal steunen op betaalde zoekopdrachten en online video. Dat is de conclusie van een onderzoek van het reclamebureau Magna Global. Daarbij wordt opgemerkt dat de totale bestedingen dit jaar een groei met 21,5 procent zullen laten optekenen tot 153 miljard yuan. Dat komt overeen met een bedrag van 17,6 miljard euro. Televisie trekt daarbij nagenoeg 70 miljard yuan naar zich toe. De krantensector ontvangt volgens Magna Global in China dit jaar 39 miljard yuan reclamebestedingen. De volgende zes jaar wordt een gemiddelde groei van 16,6 procent tot 392 miljard yuan verwacht.

Volgend jaar wordt een groei met 18,8 procent verwacht tot 182 miljard yuan. Daardoor zou China de derde grootste reclamemarkt van de wereld worden. "Marketeers worden in de mature markten vaak met een bijzonder beperkte groei geconfronteerd en zullen van China dan ook een nieuwe groeimarkt willen maken," merken de onderzoekers op. "Dat zal zich wellicht ook weerspiegelen in de investeringen die de reclamesector zal realiseren. Zowel internationale als binnenlandse merken zullen willen inspelen op de stijgende bestedingskracht van de groeiende middenklasse." China werd dit jaar de tweede grootste economie van de wereld, ten nadele van Japan.

China Central Television (CCTV), de staatstelevisie met de grootste penetratie, realiseerde onlangs een recordveiling aan reclamespots. Daarbij werd een bedrag van 12,7 miljard yuan opgehaald. Dat is een stijging met 15,6 procent tegenover vorig jaar. "Die veilingen zijn vaak een barometer voor de gezondheid van de media-industrie en soms zelfs van de macro-economie, zodat het resultaat een optimisme toont voor de economische toekomst van China," merken de onderzoekers op. De totale televisie-inkomsten zouden volgend jaar stijgen tot 85 miljard yuan. Dat is een toename met 21,4 procent. Over zes jaar zouden die inkomsten gestegen zijn tot 205 miljard yuan. Bij het internet zou een groei tot 23,7 miljard yuan volgend jaar en 70,7 miljard yuan over zes jaar worden genoteerd.

18:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, reclame |  Facebook |

China investeert zwaar in intelligente netwerken

China wil de volgende jaren miljarden dollar investeren in een nieuwe energie-infrastructuur, waardoor technologieën die elektriciteit en telecommunicatie combineren op grote interesse van bedrijven kunnen rekenen. Vermoed wordt dat met de investeringen in deze intelligente netwerken de volgende vijf jaar wellicht een bedrag van 100 miljard dollar zullen zijn gemoeid. Dat is gevoelig meer dan de 45 miljard dollar die China heeft voorzien om tijdens diezelfde periode te investeren in telecommunicatie-technologie van de derde generatie. China wil op vijf jaar tijd zijn elektriciteit-capaciteit van 874 gigawatt tot 1,43 gigawatt opvoeren. Daarbij moet de Chinese overheid uitzoeken hoe triljoenen kilowattuur kan geleverd worden aan een miljard klanten, vaak over zeer lange afstanden.

"Men gaat er vanuit dat er in China gevoelig meer zal geïnvesteerd worden in energieproductie dan in telecommunicatie van de derde generatie," benadrukt Will Davis, vice-voorzitter bij Cogo Group, dat samen met zijn Chinese partner Wasion Group een order heeft binnengehaald om intelligente meters voor het Chinese elektriciteitsnet te leveren. China streeft ook naar een grotere energie-efficiëntie en wil het gebruik van milieuvriendelijker, maar minder betrouwbare energiebronnen zoals wind, zon en water. Het intelligente energienet brengt volgens het persbureau Reuters de elektriciteitssector in het tijdperk van de telecommunicatie. Alleen al de investeringen in de installatie van intelligente meters zal volgend jaar in China van 2,4 miljard dollar naar 3,1 miljard dollar stijgen.

Buitenlandse bedrijven hebben al bijzonder veel interesse getoond om knowhow, onderdelen en systemen voor controle en automatisering te leveren. "Bedrijven zoals Cisco en IBM zoeken actief op welke manier ze kunnen deelnemen aan deze gigantische projecten," merkt Will Davis op. Waarnemers stellen dat China ook het voordeel heeft dat er niet in eerste instantie aanpassingen moeten gebeuren aan de bestaande netwerken, maar dat in veel gevallen compleet nieuwe netwerken kunnen worden aangelegd. Ook bedrijven zoals Hewlett-Packard, Siemens, Westinghouse, Duke Energy en Alstom zijn actief op de markt van de intelligente netwerken.

18:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, energie, intelligente netwerken |  Facebook |

02-12-10

Starbucks heeft plannen voor productie Chinese koffie

De Amerikaanse keten Starbucks is van plan om in China koffie te gaan telen. Dat heeft Howard Schultz, chief executive van de koffieketen, tijdens een reis naar China aangekondigd. Het zou de eerste keer zijn in de veertigjarige geschiedenis van Starbucks dat de keten zelf koffie produceert. De plantages zouden aangelegd worden in de provincie Yunnan. Schultz benadrukt met deze stap duidelijk zijn strategische verbondenheid te tonen met China op een manier die lokaal relevant is. Volgens experts brengt Yunnan één van de beste koffiesoorten van Azië voort, dankzij de vruchtbare ondergrond, voldoende water en optimale weersomstandigheden.

"Starbucks werkt naar eigen samen met de provinciale overheid van Yunnan om expertise te delen op het gebied van koffie-productie," aldus CNNMoney.com "Dat zou er volgens Schultz moeten toe leiden dat het gebied zich verder zou kunnen ontwikkelen tot een absolute topregio op het gebied van koffieproductie en de specifieke Yunnan-koffie zijn positie op de wereldmarkt zou kunnen uitbreiden. Schultz zegt dat het bedrijf een gebied ontdekt heeft dat de beste koffie van de wereld kan produceren. De Yunnan-koffie van Starbucks zou volgens de chief executive over drie tot vier jaar op de wereldmarkt gebracht moeten kunnen worden."

Hoewel China vooral een land is van theedrinkers, maakt Starbucks er volgens Schultz belangrijke vorderingen. Het Amerikaanse concern twaalf jaar actief op de Chinese markt. De groep heeft op dit ogenblik vierhonderd vestigingen op het Chinese vasteland. De keten rekent daarbij vooral op de groeiende Chinese middenklasse, die volgens Schultz bovendien heel vertrouwd is met de westerse merken. Hij merkt daarbij op dat de Chinese consumenten Starbucks al kenden vooraleer de Amerikaanse keten er zijn eerste winkels opende. Bovendien blijken Chinese consumenten volgens hem nieuwe evoluties bijzonder snel op te pikken.

09:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, koffie, starbucks |  Facebook |

29-11-10

Groeiende populariteit voor Chinees microblogging

Microblogging kent in China een snel groeiende populariteit. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Analysys International. Daarbij wordt opgemerkt dat internetbedrijven zoals Sina en Sohu de concurrentie aangaan om consumenten en adverteerders aan te trekken. Volgens het onderzoeksbureau heeft microblogging in China op dit ogenblik 75 miljoen gebruikers. Vorig jaar werden er slechts 8 miljoen gebruikers geteld. Voorspeld wordt dat hun aantal volgend jaar verder zou kunnen uitgroeien tot 145 miljoen gebruikers. Over twee jaar zou dat verder kunnen stijgen tot 240 miljoen gebruikers. Microblogging is in China beperkt tot honderdveertig Chinese karakters.

De Chinese microbloggingsite Sina Weibo zegt in veertien maanden 50 miljoen leden aangesloten te hebben. Sinds april van dit jaar werden 10 miljoen nieuwe gebruikers geteld. Sina Weibo zegt daarmee een absoluut Chinees marktleiderschap te bezitten. Peng Shaobin, vice-president van Sina, zegt dat de services van het bedrijf compatibeler zijn met mobiele apparaten dan het aanbod van de concurrentie. Volgens Sina is 38 procent van het gepubliceerde materiaal afkomstig van mobiele terminals. Naarmate de infrastructuur van de derde generatie wordt geïmplementeerd zou dat cijfer volgens Sina nog gevoelig moeten toenemen.

Sina heeft ook een model met reclame-selfservice geïntroduceerd, vergelijkbaar met de AppStore van Apple. Het bedrijf verwacht met zijn microblogging winstgevend te zullen worden op het ogenblik dat het netwerk 200 miljoen gebruikers zal tellen. Sina startte onlangs ook een samenwerking met Shanghai MSN Network Communications Technology, de joint venture van Microsoft op de Chinese markt. In die overeenkomst zitten onder meer microblogs, instant messaging, traditionele blogs en mobiele telefooncontent. Het inkomstenmodel is opgebouwd uit reclame en applicaties. Een andere Chinese microbloggingdienst is Sohu, maar die richt zich meer op entertainment in plaats van op nieuws, dat volgens het bedrijf bijzonder censuur-gevoelig is.

14:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, microblogging |  Facebook |

28-11-10

PepsiCo haalt internationale prijs voor mobiele campagne

De Amerikaanse drankenproducent PepsiCo heeft het voorbije jaar de beste mobiele marketingcampagne gevoerd. Dat is de conclusie van een wedstrijd van de Mobile Marketing Association. De drankenproducent werd bekroond voor zijn campagne 'Pepsi Battle of the Bands' die in de zomer van vorig jaar werd gelanceerd voor de Chinese markt. De campagne werd ontwikkeld door Madhouse, het grootste mobiele reclame-netwerk van China. Naar aanleiding van de prijsuitreiking merkte Jason Jiang, interactief directeur bij Pepsi China, op dat de mobiele telefoon het meest intieme persoonlijke apparaat is geworden voor de jonge consumentengeneratie.

"De mobiele marketing in China is bijzonder creatief en innoverend," merkte Joshua Maa, oprichter en chief executive van Madhouse, op naar aanleiding van de prijsuitreiking. In e campagne voor PepsiCo werd onder meer gebruik gemaakt van een reality-show op de televisiezender Zhejiang, interactieve videoclips op de website sina.com en een live mobiele video-uitzending op kong.net, wat leidde tot de eerste geïntegreerde campagne op drie platformen op de Chinese markt. De mobiele campagne bood ook een videogame aan dat gelinkt kon worden aan zowel het televisieprogramma als de interacties op het internet. PepsiCo heeft zich volgens Madhouse op het gebied van mobiele toepassingen als een pionier op de Chinese markt opgeworpen.

De Mobile Marketing Association kende voor de eerste keer ook een lifetime achievement award toe. Die werd uitgereikt aan Louis Gump, die bij de Amerikaanse televisiezender de functie van vice-president mobiele activiteiten vervult. "Louis Gump wordt erkend als een leider die zich de voorbije jaren heeft ingespannen voor het succes van mobiele marketing voor de wereldwijde sector," werd er daarbij opgemerkt. "Gump blijft zich inzetten voor mobiele marketing en dankzij die inspanningen heeft de sector kunnen profiteren van de eindeloze uren en inspanningen die hij heeft gewijd aan de sector en de Mobile Marketing Association."

20:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, mobile, pepsico, reclame |  Facebook |

20-11-10

Chinese consumentenvertrouwen voor eerst gedaald

Tijdens het derde kwartaal van dit jaar is het consumentenvertrouwen in China voor het eerst in achttien maanden gedaald. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Nielsen en het Chinese National Bureau of Statistics. Tijdens het derde kwartaal stond het Chinese consumentenvertrouwen op 104 punten. Dat is vijf punten lager dan tijdens het kwartaal voordien. Vooral in landelijke gebieden werd een belangrijke terugval opgetekend. Daar werd een daling van 117 punten naar 106 punten opgetekend. Er wordt aan toegevoegd dat ook de bewoners van steden van de vierde grootste zich minder optimistich toonden dan tijdens het tweede kwartaal.

Een groot gedeelte van het dalende optimisme moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan de stijgende voedselprijzen. Die liggen inmiddels 10,1 procent hoger dan vorig jaar. Pan Jiancheng, onderdirecteur van het Chinese National Bureau of Statistics, voert daarbij aan dat vooral consumenten met een lager inkomen de inflatie vrezen. Voeding is voor de bevolking volgens Pan Jiancheng nu eenmaal een gevoelig onderwerp, zodat prijsfluctuaties in die categorie een belangrijke impact hebben op het consumentenvertrouwen. In het algemeen verwacht 76 procent van de Chinese consumenten dat de prijzen verder zullen blijven stijgen, tegenover 70 procent in een eerder onderzoek. Op het platteland is er een stijging met 11 procentpunten tot 70 procent.

De onderzoekers voegen er aan toe dat de consumenten door het dalend vertrouwen minder snel geneigd zullen zijn om aankopen te doen. Voor slechts 41 procent van de Chinese consumenten is het op dit ogenblik dan ook een interessante periode om aankopen te doen. Dat is een daling met 11 procentpunten tegenover het tweede kwartaal van dit jaar. In de grootste Chinese steden, zoals Peking en Shanghai, blijkt het consumentenvertrouwen echter op hetzelfde niveau gebleven te zijn. In de steden van de tweede en derde grootte is er zelfs een stijging merkbaar. Deze laatste evoluties zullen er volgens de onderzoekers toe leiden dat het algemene Chinese consumentenvertrouwen op termijn een verdere groei zal kennen.

21:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, consumentenvertrouwen |  Facebook |

19-11-10

China staat voor grote demografische verschuivingen

Er zijn in China een aantal belangrijke verschuivingen op komst. Dat is de conclusie van een rapport van de financiële groep Morgan Stanley. Daarbij wordt onder meer gewezen naar de Chinese versie van de babyboomers, die geboren is na de jaren zeventig van de vorige eeuw. Tegen het midden van het decennium zal die bevolkingscategorie voor heet eerst meer dan 50 procent van de totale Chinese populatie vertegenwoordigen. Daarnaast moet er volgens Morgan Stanley ook rekening gehouden worden met de verdere verstedelijking van China. Daarbij wordt opgemerkt dat de steden over zestig jaar 63 procent van de totale stedelijke bevolking zullen vertegenwoordigen. Op dit ogenblik is dat 47 procent.

Morgan Stanley merkt op dat de Chinese babyboomers een groter niveau van economisch optimisme te kennen geven dan de oudere generaties. De babyboomers zijn immers groot geworden in een periode van opmerkelijke economische groei. Er wordt aan toegevoegd dat deze generatie mogelijk ook het geboortecijfer zal verdubbelen. Aangezien de meeste Chinese babyboomers uit een éénkind-gezin komen, hebben zij de toelating om zelf twee kinderen te hebben. Daarnaast wordt ook gewezen op de vergrijzing van de Chinese populatie, waarbij tijdens de tweede helft van het nieuwe decennium de groep gepensioneerden sneller zal groeien dan de arbeidspopulatie.

Al die tendenzen zullen volgens Morgan Stanley leiden tot een grotere digitalisering en mechanisering, terwijl ook de vraag naar gezondheidszorg, levensverzekeringen en medische apparatuur zou stijgen. Maar er wordt ook gewezen op de verdere verstedelijking van de Chinese maatschappij. Daardoor zal de koopkracht van 300 miljoen mensen volgens Morgan Stanley gevoelig worden opgedreven. Ook wordt opgemerkt dat op dit ogenblik ongeveer 150 miljoen Chinezen over een kredietkaart beschikken. Dat aantal zal echter snel toenemen, wat volgens het rapport ook een bijkomende stimulans zal zijn voor de verdere uitbreiding van de Chinese e-commerce.

10-11-10

Procter & Gamble grootste adverteerder op Chinese markt

Het Amerikaanse concern Procter & Gamble, producent van consumptiegoederen, was tijdens de eerste drie kwartalen van dit jaar de grootste adverteerder op de Chinese markt. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau CRT Research. Procter & Gamble investeerde tijdens de eerste negen maanden van dit jaar een bedrag van 25 miljard yuan op de Chinese reclamemarkt. Dat komt overeen met een bedrag van 2,7 miljard euro. Het bedrijf ondersteunde daarbij vooral zijn Olay-verzorgingsproducten. Op de tweede plaats staat L'Oréal met een bedrag van 9,1 miljard yuan. Unilever neemt met een bedrag van 8,3 miljard yuan de derde plaats in. De top vijf wordt rond gemaakt door Yum Brands (6,8 miljard yuan) en Coca-Cola (6,5 miljard yuan).

Uit het onderzoek blijkt dat de groei van de reclame-bestedingen tijdens de eerste drie kwartaal van dit jaar een lichte vertraging kende tot 14 procent. In totaal bedroegen de reclamebestedingen op de Chinese markt tijdens die periode 430 miljard yuan. Bij televisie werd echter een groei met 12 procent opgetekend tot 331 miljard yuan. Daarmee heeft televisie op de Chinese reclamemarkt een dominant aandeel van 77 procent. Er wordt aan toegevoegd dat provinciale kanalen een snelle groei laten optekenen. Dat is het gevolg van de striktere beperkingen die staatszender China Central Television (CCTV) opgelegd kreeg. Bij de kranten en magazines werd een groei met 19 procent opgetekend tot respectievelijk 57,1 miljard yuan en 11 miljard yuan.

Radio liet een groei met 33 procent optekenen tot 10,5 miljard yuan, terwijl bij buitenreclame een toename met 19 procent tot 20,4 miljard yuan werd genoteerd. CRT Research merkt verder op dat de sector van toiletartikelen zijn reclamebestedingen op de Chinese markt met 24 procent opdreef tot 67,1 miljard yuan. De dienstensector noteerde een groei met 10 procent tot 56 miljard yuan, gevolgd door de drankensector met een groei van 22 procent tot 51 miljard yuan. De voedingsindustrie liet daarentegen een daling met 0,8 procent optekenen tot 42 miljard yuan. De top vijf werd rond gemaakt door de farmaceutische industrie, die een toename met 2 procent liet noteren tot 36,6 miljard yuan.

18:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, procter gamble, reclame |  Facebook |

09-11-10

Marketeers moeten mikken op kleinere Chinese steden

Merken die een impact willen hebben op de Chinese markt, moeten anticiperen op de veranderende behoeftes van de middenklasse in de kleine Chinese steden. Die zullen de belangrijkste pijler vormen voor de groei tijdens het volgende decennium. Dat is de conclusie van een onderzoek van Boston Consulting Group. Opgemerkt wordt dat deze middenklasse - met inkomsten tussen ongeveer 500 euro en 800 euro per maand - op dit ogenblik bestaat uit 148 miljoen mensen. Gedurende de volgende tien jaar zal die bevolkingsgroep echter aangroeien tot 415 miljoen mensen. Op dit ogenblik vertegenwoordigt de middenklasse slechts 19 procent van de bevolking van de kleinere Chinese steden, maar over tien jaar zal zij 45 procent van die populatie uitmaken.

Boston Consulting Group merkt op dat 22 procent van de Chinese middenklasse aangeeft zijn bestedingen de volgende twaalf maanden te zullen uitbreiden. De helft zegt zijn huidige bestedingsniveau wellicht te zullen aanhouden, terwijl 28 procent verwacht minder te zullen uitgeven. Er wordt echter opgemerkt dat in de steden van de vierde categorie 29 procent aangeeft te verwachten zijn bestedingen te zullen opdrijven, terwijl 46 procent toegaf te hopen duurdere goederen en diensten te kunnen kopen. In steden van de tweede categorie is dat echter gedaald tot respectievelijk 28 procent en 36 procent. In de grootste Chinese metropolen gaat dat nog verder achteruit tot 22 procent en 37 procent.

Uit het onderzoek blijkt dat men in het algemeen vooral meer wil kunnen besteden aan elektronica, gevolgd door kinderproducten. In kleinere steden geldt dat echter ook voor wooninrichting, kledij, cosmetica en huishoudproducten. Er wordt aan toegevoegd dat in de grote metropolen 25 procent van de ondervraagden zijn bestedingsbudget heeft teruggeschroefd door de economische crisis, maar in de kleinere steden is dat slechts 18 procent. Ook zegt 33 procent van de ondervraagden in de kleinere steden zich gelukkiger te voelen naarmate hij meer koopt. In de grote metropolen is dat 30 procent. In de kleine steden zegt ook 45 procent geen angst te hebben voor de toekomst, tegenover 38 procent in de grote metropolen.

18:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, marketing, middenklasse |  Facebook |

26-10-10

Amerikaanse overheid moet duurzame sector ondersteunen

China zou moeten investeren in de duurzame toekomst van de Verenigde Staten, maar mag die niet overnemen. Dat heeft Steven Chu, de Amerikaanse minister van energie, gezegd tijdens een bezoek aan het internetbedrijf Google. Om de groeiende Chinese dominantie in duurzame technologieën te kunnen riposteren, zal de Amerikaanse regering volgens Chu echter zijn steun aan de eigen sector moeten opdrijven. De Verenigde Staten hadden ooit de helft van de wereldwijde markt van de zonnepanelen-productie in handen, maar dat is inmiddels teruggevallen tot amper 6 procent. Die sector wordt nu compleet gedomineerd door Chinese bedrijven. Het Amerikaanse Bell Labs is de uitvinder van de fotovoltaïsche zonnecel.

"Steven Chu voert aan dat de Amerikaanse bedrijven niet moeten wijzen naar de lagere arbeidskosten in China," aldus het online magazine GigaOm. "Hij verwijst daarbij naar Mark Pinto, chief technical officer bij Applied Materials, die erop wees dat de robot-fabrieken in China beter presteerden dan vestigingen in andere landen. Die betere prestaties zijn volgens Chu niet te herleiden tot loutere arbeid, maar wijzen op een grotere aandacht voor het detail." GigaOm merkt op dat Steven Chu niet inging op de klacht dat China zijn binnenlandse duurzame energiesector subsidieert. De Amerikaanse regering bereidt daarover een dossier voor bij de World Trade Organization.

Minister Chu wees er wel op dat er een duidelijk contrast is tussen de lange termijn-inspanningen van de Chinese regering en de kortlopende initiatieven in de Verenigde Staten. Hij voegde er aan toe dat het Amerikaanse ministerie van energie tientallen miljarden dollar investeert in duurzame technologieën, maar in China gaat het volgens hem om honderden miljarden dollars. Om het vertrouwen van investeerders te winnen zou de Amerikaanse politiek niet mogen werken met projecten voor één tot twee jaar, maar initiatieven voor periodes van tien tot twintig jaar zou moeten uitwerken. Chu voerde ook aan dat China in totaal over 2,5 triljoen dollar aan buitenlandse valuta-reserves beschikt, waarbij zou uitgekeken worden naar investeringen in buitenlandse duurzame energie.

19:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, duurzaamheid, verenigde staten |  Facebook |

21-10-10

Online Chinese retailverkoop staat voor grote groei

De omzet van de online retailverkoop in China staat voor een snelle groei en leidt tot een toenemende concurrentie tussen merken en websites. Volgens Alan Hellawell, analist bij Deutsche Bank, zal e-commerce over drie jaar een aandeel van 7,2 procent hebben op de Chinese retailmarkt. Op dit ogenblik blijft het aandeel van e-commerce beperkt tot 2 procent. Opgemerkt wordt dat Taobao.com, die 75 procent van alle elektronische transacties op de Chinese markt vertegenwoordigt, tijdens die periode wellicht zijn leidende rol zal handhaven. Volgens de zoekmachine Baidu, die 73 procent van de Chinese zoekmarkt vertegenwoordigt, zoekt 60 procent van de Chinese internetgebruikers online informatie over producten en diensten in de aanloop naar een aankoop.

Het Duitse bedrijf Adidas heeft een exclusieve winkel geopend op de virtuele Taobao Mall, waarmee het concern hoopt in te kunnen spelen op de veranderende gewoontes van de Chinese consument. "De winkel laat ons toe om op een rechtstreekse manier miljoenen consumenten te bereiken," merkt Christophe Bezu, directeur e-commerce bij Adidas, op tegenover de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. "Diezelfde consumenten hadden we met de traditionele kanalen veel moeilijker kunnen bereiken. De beslissing is ook een erkenning dat de Chinese consument steeds vaker bij zijn winkelactiviteiten overschakelt naar het internet. Adidas probeert op die manier voordeel te creëren uit deze trend."

De adviesgroep Wolf Group Asia merkt op dat Taobao meer dan 200 miljoen leden telt en vorig jaar 29 miljard dollar omzet realiseerde. "Taobao biedt bedrijven niet alleen een nieuw kanaal, maar ook een manier om een heel nieuw spectrum van consumenten te bereiken," wordt er daarbij opgemerkt. Een woordvoerder van het Chinese online concern Tencent merkt op dat de commerciële waarde van het Chinese internet nog altijd relatief beperkt is. Tencent merkt op dat grote lokale bedrijven de plaatselijke consument beter kennen en beter op de lokale markt kunnen reageren door een relatief plaatselijk beslissingsniveau en distributiesysteem. Ook het adviesbureau McKinsey merkt op dat de Chinese online retail snel zal groeien.

20:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, internet, retail |  Facebook |

20-10-10

China verdaagt kandidatuur organisatie wereldkampioenschap voetbal

China is bereid om zijn kandidatuur voor de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal met minstens vier tot acht jaar uit te stellen. Dat heeft Mohammed Bin Hamman, voorzitter van de Asian Football Confederation, gezegd. China had eerder bekend gemaakt kandidaat te zijn om over zestien jaar het wereldkampioenschap te organiseren, maar Wei Di, voorzitter van de China Football Association, bevestigde dat het land zijn kandidatuur niet zou indienen wanneer de organisatie van de editie voordien aan één van de andere vier Aziatische landen - Zuid-Korea, Japan, Qatar en Australië - zou worden toegewezen.

Volgens bepaalde bronnen heeft China de deadline voor de kandidaturen voor de organisatie van het wereldkampioenschap over twaalf jaar gemist wegens een lopend corruptie-schandaal, dat zich inmiddels heeft uitgebreid tot beschuldigingen aan het adres van de vroegere manager van de Shenhua Football Club uit Shanghai. In augustus van dit jaar was Shao Wenzhong, het hoofd van de commerciële divisie van de Chinese voetbalfederatie, door de politie gearresteerd bij een onderzoek naar het regelen van wedstrijden. Er zijn ook geruchten dat er een onderzoek is gestart naar zes spelers uit het Chinese nationale team dat zich probeerde te kwalificeren van het wereldkampioenschap acht jaar geleden.

Lou Shifang, manager van Shenhua Football Club, zou worden beticht van een betrokkenheid bij omkooppraktijken voor een bedrag van 200 miljoen yuan. De fraude zou plaats hebben gehad toen Shenhua zeven jaar geleden het Chinese voetbalkampoenschap won. De spelers Qi Hong en Jiang Jin zouden ondervraagd worden over afspraken voor de wedstrijd van de Chinese nationale ploeg tegen Oman in de aanloop naar het wereldkampioenschap van acht jaar geleden in Korea en Japan. Volgens een aantal bronnen zijn Chinese voetbal-afgevaardigden geregeld betrokken bij het regelen van wedstrijden door het omkopen van teams of scheidsrechters.

Verenigde Staten onderzoeken Chinese quota zeldzame grondstoffen

De Verenigde Staten zijn gestart met een onderzoek naar de mogelijke beperkingen die China mogelijk heeft ingevoerd voor de export van zeldzame grondstoffen. China produceert 97 procent van de speciale metalen die cruciaal zijn voor de ontwikkeling van duurzame technologieën. Volgens een aantal berichten zou de Chinese douane de exportbeperkingen op die grondstoffen hebben uitgebreid. Inmiddels heeft ook het Chinese ministerie van handel een rapport tegengesproken waarin gemeld werd dat de quota volgend jaar met 30 procent zouden worden teruggeschroefd om te vermijden dat de grondstoffen te snel uitgeput zouden raken. Volgens het Chinese ministerie van handel is het rapport compleet vals.

"China zal de internationale wereld verder met zeldzame grondstoffen blijven bevoorraden," merkte het Chinese ministerie van handel op. "Om de voorraden en duurzame ontwikkelingen te beschermen, zullen er echter beperkingen blijven voor de exploratie, productie en import en export van deze zeldzame grondstoffen." De Amerikaanse Geological Survey onderscheidt zeventien verschillende zeldzame grondstoffen. De betrokken materialen worden in een brede waaier van toepassingen gebruikt, zoals de katalysatoren in auto's, computers, televisietoestellen en farmaceutische producten. Zonder die zeldzame grondstoffen zou volgens analisten een groot gedeelte van de moderne economie stilvallen.

Paul Mason, analist van de Britse omroep BBC, merkt op dat de zeldzame grondstoffen een basis vormen van de relatie tussen China en de westerse wereld. De Verenigde Staten zijn één van de grote verbruikers van zeldzame grondstoffen. De Amerikaanse markt zelf heeft het voorbije jaar echter geen zeldzame grondstoffen geproduceerd. Eerder was er al sprake van een Chinees embargo op de export van zeldzame grondstoffen naar Japan. Volgens een aantal Chinese bronnen zou dat embargo echter worden uitgebreid. Het Amerikaanse ministerie van handel zegt te bekijken of de houding van China in overeenstemming is met de regels van de World Trade Organization.

08-10-10

Chinese steden proberen vastgoedmarkt af te koelen

De overheid van Shanghai heeft een limiet gezet op de woningaankoop. Daarmee wordt gehoopt de vastgoedmarkt van de Chinese stad af te koelen. Gezinnen mogen in Shanghai nog slechts één woning meer kopen en banken moeten de hypotheken beperken. Eerder had ook de centrale Chinese regering maatregelen genomen om de immobiliën-speculatie tegen te gaan. Ook in de stad Shenzhen was beslist dat gezinnen met twee woningen geen vastgoed meer mocht kopen. In Shanghai werd opgemerkt dat onder meer de hoogte van de hypotheken beperkt zou worden en dat er een belasting op immobiliën zou komen. Hypotheken voor een derde woning zouden niet langer mogelijk zijn en de activiteiten van projectontwikkelaars zouden strenger worden gereguleerd.

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, immobiliën, shanghai |  Facebook |

05-10-10

Handel tussen China en Afrika meer dan 100 miljard dollar

De handel tussen China en Afrika zal dit jaar naar verwachting goed zijn voor meer dan 100 miljard dollar. Dat heeft het Chinese ministerie van handel bekend gemaakt. Tijdens de eerste helft van dit jaar had de handel tussen China en Afrika een waarde van 61,2 miljard dollar. Dat is een stijging met 65 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Vorig jaar had die handel een waarde van 91,1 miljard dollar. Dat betekende een daling met bijna 15 procent tegenover het jaar voordien. Meer dan 1.600 Chinese bedrijven investeren in Afrika in met name mijnbouw, landbouw, fabrieken en bouw. De investeringen stuiten vaak op kritiek van westerse landen, maar in Afrika wordt China geprezen omdat er niet voortdurend wordt gehamerd op mensenrechten en corruptie.

18:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, china, handel |  Facebook |

30-09-10

Voorwaarden op Chinese markt minder gunstig

De winstmarges en de prijszetting van bedrijven op de Chinese markt komen onder druk. Dat is de conclusie van een onderzoek van de bank Morgan Stanley. Daarbij wordt opgemerkt dat de verwachtingsbarometer van bedrijven op de Chinese markt voor de volgende zes maanden op dit ogenblik op 64,8 punten staat. Er wordt weliswaar toegegeven dat dit nog behoorlijk boven de neutrale grens van 50 punten staat, maar toch betekent het een gevoelige daling tegenover de score van 68,2 procent tijdens de maand augustus. De voorwaarden op de Chinese markt worden volgens Morgan Stanley dan ook minder gunstig, hoewel die trend minder zwaar is dan in landen die zwaar werden getroffen door de economische crisis.

Uit het onderzoek blijkt volgens Morgan Stanley dat grote bedrijven, die meestal rationeler worden geleid en in staat zijn om onder verschillende vraagcycli te blijven presteren, beter gewapend zijn tegen deze druk. Daarbij wordt opgemerkt dat de helft van de bedrijven beter presteren dan ze eerder hadden vooropgesteld, terwijl 41 procent zijn doelstellingen haalt en slechts 9 procent onder de verwachtingen presteert. Desondanks zegt slechts 25 procent van de bedrijven te verwachten dat hun uitbreiding op de Chinese markt verder zal kunnen worden opgedreven, terwijl 9 procent gewag maakt van een waarschijnlijke terugval.

De groeibarometer voor de maand september bedroeg 89 punten, maar naar de toekomst wordt een terugval tot 78 punten in het vooruitzicht gesteld. Vooral de prijsbepaling zou volgens het rapport onder druk komen te staan. Die barometer bedroeg tijdens de maand september 67 punten, maar zou terugvallen tot 58 punten. De barometer rond de winstmarges stond tijdens de maand september op 70 punten, maar zou dalen tot 58 procent. Er wordt aan toegevoegd dat 57 procent van de bedrijven de voorbije zes maand extra personeel heeft ingehuurd voor zijn Chinese activiteiten, maar de volgende maanden zou dat terugvallen tot 45 procent. Onder meer de hogere loonkosten zouden een rol spelen in de grotere druk op de bedrijven.

17:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china |  Facebook |

23-09-10

Taiwanese golfspeelster weigert Chinese sponsoring

 

De Taiwanese golfspeelster Yani Tseng heeft een sponsoringcontract met een waarde van 25 miljoen dollar afgewezen. Een Chinees zakenman had haar het contract aangeboden, op voorwaarde dat Yani Tseng de Chinese nationaliteit zou aannemen. Hij zou gehoopt hebben dat Yani Tseng, wereldwijd de vierde beste vrouwelijke golfspeelster van het ogenblik, over zes jaar aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro voor China zou deelnemen. In Rio de Janeiro zal golf voor de eerste keer sinds meer dan honderdentien jaar op de Olympische agenda staan. De éénentwintigjarige Yani Tseng is de jongste golfspeelster die er in slaagde om drie grote golftornooien te winnen.

Volgens Tseng Mao-Hsin, vader van de golfspeelster, zegt dat een Chinees bedrijf al sinds vorig jaar een sponsoringcontract aanbiedt. In het jongste voorstel zou ook het gebruik van privéjets en een luxevilla in de Chinese hoofdstad Peking zijn aangeboden. Tseng Mao-Hsin benadrukte echter dat een verandering van nationaliteit uitgesloten is. Een nationaliteitswijziging is in de sport niet ongewoon om voor een een nationaal team te kunnen uitkomen, maar tussen China en Taiwan ligt de situatie uiteraard veel complexer. De twee landen leven officieel nog altijd op voet van oorlog en China beschouwt Taiwan nog altijd als een opstandige provincie.

Yani Tseng won eerder deze maand het Women's British Open, voor de Australische Katherine Hull. Dat betekende de derde grote tornooi-overwinning van de Taiwanese. Twee jaar geleden zegevierde za al in het LPGA Championship en vorig jaar eindigde ze eerste in de Corning Classic. Yani Tseng wil naar eigen zeggen zo snel mogelijk de beste vrouwelijke golfspeelster van de wereld te willen worden. Hsu Ya-Tien, hoofd van de Taiwanese golffederatie, uitte al zware kritiek op het Chinese aanbod. Een zuiver commerciële overeenkomst zou volgens Ya-Tien met veel enthousiasme zijn onthaald, maar over een nationaliteitswijziging worden volgens hem geen compromissen gesloten.

17:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, golf, sponsoring, sport, taiwan, yani tseng |  Facebook |

21-09-10

Bedrijven moeten verwarring op Chinese markt tegengaan

Indien er bij de Chinese consumenten verwarring blijft bestaan over de origines van merken, dreigen vele lokale productlanceringen van multinationals op een mislukking te zullen uitdraaien. Die waarschuwing komt van Max Magni en Yuval Atsmon, experts bij het adviesbureau McKinsey. Daarbij wordt opgemerkt dat vele Chinese consumenten vaak van de veronderstelling uitgaan dat binnenlandse producten van buitenlandse origine zijn. Bovendien beantwoorden westerse bedrijven volgens Magni en Atsmon met hun producten vaak niet aan de exacte behoeften van de Chinese consumenten. Er wordt wel opgemerkt dat een aantal multinationals, zoals General Motors, wel begrepen hebben dat de Chinese markt zijn eigen karakter heeft.

Uit gegevens van McKinsey blijft dat 90 procent van de Chinese consumenten van verkeerdelijk van mening is dat het modemerk Metersbonwe van buitenlandse origine is. Daarentegen gelooft 70 procent van de Chinese consumenten dat het Franse Danone van Chinese oorsprong is. De onderzoekers voegen er aan toe dat steeds meer Chinezen aangeven de voorkeur te geven aan buitenlandse merken. Volgens McKenzie geeft 52 procent van de Chinese bevolking met een inkomen van meer dan 28.000 euro per jaar aan buitenlandse producten meer te vertrouwen dan Chinese merken. Ook de gemiddelde Chinese consument stelt zich positiever op tegenover buitenlandse merken. Nog slechts 45 procent geeft de voorkeur aan lokale producten, tegenover 57 procent drie jaar geleden.

Die vaststellingen zijn volgens Magni en Atsmon echter in tegenstelling met de daadwerkelijke aankoop van nieuw producten van multinationals. De onderzoekers voegen er aan toe dat deze multinationals het vaak moeilijk hebben om in China hun producten te lanceren. Dat zou te maken hebben met het feit dat ze het moeilijk hebben om zich aan te passen aan de lokale smaken. Er zou volgens Magni en Atsmon dan ook meer lokale hulp moeten worden ingeschakeld bij de productontwikkeling. De Chinese markt vereist volgens hen echter vaak meer aanpassingen dan westerse executives gewoon zijn. Een voorbeeld is volgens de Bao Jun, een aangepast automodel dat door General Motors in samenwerking met Shanghai Automotive werd ontwikkeld.

16:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, marketing |  Facebook |

20-09-10

Lukoil wil Russisch exportmonopolie Gazprom doorbreken

Het Russische bedrijf Lukoil, de tweede grootste olieproducent van Rusland, overweegt om een gedeelte van zijn brandstofproductie in Centraal-Azië uit te voeren naar China. Dat heeft Vagit Alekperov, chief executive van Lukoil, gezegd. Daarmee zou Lukoil het Russische monopolie van gasexporten van Gazprom doorbreken. Alekperov merkte op dat Lukoil tijdens de eerstvolgende reis van de Russische president Dmitry Medvedev een contract daarover zou willen ondertekenen met China National Petroleum Corporation. Daarbij zou onder meer gekeken worden naar de voorraden in Oezbekistan, die door Lukoil in samenwerking met het Oezbeeks staatsbedrijf Uzbekneftegaz worden ontgonnen.

20:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, gazprom, lukoil, rusland |  Facebook |

15-09-10

Recordgroei voor Chinese reclame-bestedingen

In China zullen de reclame-bestedingen de volgende twee jaar een recordgroei laten optekenen. Daarbij moet rekening gehouden met een dubbelcijferige groei. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Group M. Er wordt opgemerkt dat de reclame-bestedingen op de Chinese markt dit jaar een omzet van 306 miljard yuan zullen vertegenwoordigen. Dat komt overeen met een bedrag van 34,9 miljard euro. De bestedingen zouden daarbij met 16 procent toenemen tegenover vorig jaar. Voor volgend jaar wordt een verdere groei met 11 procent tot 339 miljard dollar in het vooruitzicht gesteld. De groei wordt vooral verklaard door de verdere groei van het beschikbare gezinsinkomen, dat vorig jaar 17.175 yuan bedroeg, tegenover 6.280 yuan in het begin van deze eeuw.

Er wordt aan toegevoegd dat de televisiereclame in China dit jaar een groei met 15,9 procent zal kennen tot 192 miljard yuan. Voor volgend jaar wordt een verdere groei met 9,5 procent vooropgesteld. De onderzoekers voegen er aan toe dat het televisie-medium zijn dominante positie op de Chinese reclamemarkt zal blijven behouden. Het marktaandeel zal volgens het rapport echter een lichte inkrimping kennen van 62,8 procent vorig jaar tot 62 procent volgend jaar. Er wordt daarbij opgemerkt dat de online reclame-inkomsten dit jaar met 30 procent stijgen tot 27 miljard yuan. Het marktaandeel van het internet zal volgens het rapport van 7,9 procent vorig jaar tot 10,3 procent volgend jaar stijgen.

In het rapport wordt benadrukt dat de krantenreclame dit jaar een groei met 11 procent zal kennen, gevolgd door een toename met 5 procent volgend jaar. Dat betekent echter dat het marktaandeel van de krantenreclame met 1,4 procent tot 13 procent zal dalen. Voor de magazinereclame wordt voor dit jaar een groei met 9 procent voorspeld, gevolgd door een toename met 5 procent volgend jaar. De sector vertegenwoordigt 2,1 procent van de totale reclame-sector. Dat zou volgend jaar op hetzelfde niveau blijven. Bij radio wordt er voor dit jaar een groei met 10 procent verwacht, waardoor het marktaandeel op 2,9 procent behouden zou blijven. Bij buitenreclame wordt een achtereenvolgende groei met 15,8 procent en 10 procent voorzien, met een constant marktaandeel van 9,7 procent.

17:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, reclame |  Facebook |

02-09-10

Eerste Chinees subsidie-onderzoek tegen Europese Unie

Europa hanteert een oneerlijke subsidiepolitiek bij de export van meelaardappelen. Dat heeft het Chinese ministerie van handel gezegd na klachten van de China Starch Industry Association. Daarbij wordt opgemerkt dat de lidstaten van de Europese Unie hun bedrijven financieel ondersteunen, waardoor de Chinese ondernemingen met een oneerlijke concurrentie zouden worden geconfronteerd. De Chinese regering heeft aangekondigd om een onderzoek in te stellen naar de Europese praktijken. Indien zou blijken dat de Europese regeringen hun exporteurs een oneerlijk voordeel bezorgen, zouden aan Europese importproducten in China bijkomende invoerrechten worden opgelegd.

Een woordvoerder van de Europese Commissie bevestigde dat de Chinese regering aan de Europese Unie gemeld heeft een onderzoek naar de subsidies te zullen opstarten. Er werd aan toegevoegd dat het eerste keer is dat China een subsidie-onderzoek opent tegen de Europese Unie. Ook werd gesteld dat de Europese Commissie actief zal participeren aan het onderzoek en uitgebreid zal controleren of de Chinese autoriteiten daarbij de betrokken voorschriften van de World Trade Organisation (WTO) zal respecteert. Indien China de internationale handelsregels niet volgt, zal volgens de woordvoerder op de gepaste manier worden gereageerd.

Er werd aan toegevoegd dat het onderzoek geen impact zal hebben op de bilaterale relaties tussen China en de Europese Unie. De Europese aardappelindustrie heeft de voorbije periode meer belangstelling genoten dan normaal het geval is. Dat is onder meer te wijten aan het feit dat de Europese Commissie aan het Duitse chemieconcern BASF de toelating heeft gegeven om de Amfora-aardappel, een genetisch gemanipuleerde soort, te produceren. Het Chinese onderzoek zou naar eigen zeggen ongeveer een jaar in beslag nemen. Daarbij zou in eerste instantie worden bekeken of er daadwerkelijk sprake is van subsidies en hoe omvangrijk die steun zou zijn. Vervolgens zou eventueel worden onderzocht hoe schadelijk de steun is voor de Chinese economie.

12:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, europese unie, handel, aardappel |  Facebook |

01-09-10

Sportmerken vechten voor Chinese markt

In China neemt de concurrentie tussen wereldwijde merken zoals Nike en Adidas en lokale merken zoals Li Ning en Anta steeds verder toe. Prijs is één van de belangrijke factor in die strijd. Het Amerikaanse Nike wil daarom in China een lijn op de markt brengen die tegemoet komt aan de budgetten van consumenten in de kleinere steden, waardoor de groep zijn penetratie in China wil opdrijven. In het verleden richtte Nike zich vooral op grote stedelijke centra zoals Shanghai, Peking en Guangzhou, die een grote concentratie hebben aan jonge, welgestelde consumenten die interesse hebben in sport, vooral basketbal. Ook concurrent Adidas wil met goedkopere producten een grotere groep Chinese consumenten bereiken.

"Hoewel Adidas een premium-sportmerk is, willen we producten met een concurrentiële prijs aanbieden aan verschillende segmenten van de Chinese markt," aldus een woordvoerder van Adidas tegenover de krant China Daily. Liang Yuchang, analist bij UBS Securities, merkt op dat een bedrijf zoals Nike de strijd in het goedkopere marktsegment wil aangaan met de binnenlandse merken. Indien het Amerikaanse bedrijf in China zijn premium-prijspolitiek zou handhaven, zou het volgens Yuchang ongetwijfeld snel terrein moeten prijsgeven aan zijn Chinese concurrenten Li Ning en Anta. De strategiewijziging van Nike zou volgens hem dan ook een belangrijke impact kunnen hebben op die binnenlandse merken, die tot nu toe een prijsvoordeel konden uitspelen.

Tom Doctoroff, hoofd van de Chinese divisie van het reclamebureau JW Thompson, merkt op dat internationale bedrijven en lokale concurrenten tot nu toe op een gescheiden sportmarkt actief zijn geweest. Die grens is volgens hem echter duidelijk aan het vervagen. "Li Ning en Anta gaan niet rechtstreeks de concurrentie aan met Adidas en Nike, maar hun gedeelte van de markt wordt steeds groter," merkt Doctoroff op. "De markt van Adidas en Nike kent niet hetzelfde groeitempo. Op het ogenblik dat een lokaal merk dezelfde prijs kan vragen dan een buitenlandse concurrent, zal er een echte doorbraak zijn gerealiseerd." Li Ning zegt in China inmiddels groter te zijn dan Adidas en de tweede plaats na Nike ingenomen te hebben.

18:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, sport, adidas, nike, li ning, anta |  Facebook |

31-08-10

Westerse bedrijven terughoudender met Chinese plannen

Vele multinationals worden voorzichtiger met hun vooruitzichten voor de Chinese markt, ondanks de snelle groei van de Chinese economie. Een aantal bedrijven heeft zijn activiteiten of plannen op de Chinese markt inmiddels al gevoelig bijgeschroefd. Eerder dit jaar had Jeff Immelt, chief executive van het industriële conglomeraat General Electric al opgemerkt dat het Chinese regelgevende klimaat voor belangrijke obstakels dreigde te zorgen. Volgens Immelt was het voor buitenlandse bedrijven moeilijker geworden om in China activiteiten te ontplooien. Hij benadrukte daarbij er niet van overtuigd te zijn dat de Chinese regering graag heeft dat buitenlandse bedrijven succesvol zouden zijn.

Niet alleen de Chinese regelgeving, maar ook de stijgende Chinese arbeidskosten hebben vele bedrijven hun strategie doen bijsturen. General Motors besliste de constructie van zijn hybride waterverwarmer van China naar de Amerikaanse staat Kentucky te verhuizen omdat de Chinese arbeidskosten en transportuitgaven te hoog dreigden te worden. Steve Ballmer, chief executive van Microsoft, merkte eerder dit jaar ook op dat piraterij en namaak in China het land minder aantrekkelijk maken voor bedrijven. Hij voegde er aan toe dat India en Indonesië voor het Amerikaanse softwarebedrijf interessanter zijn dan China. Ballmer merkte op dat India weliswaar niet perfect is, maar op het gebied van patent-bescherming veel verder staat dan China.

Ballmer gaf wel toe dat de situatie in China op dat gebied tekenen van beterschap vertoont, nadat Microsoft voor een Chinese rechtbank een patent-geschil won tegen Chinese bedrijven. Jürgen Hambrecht, chief executive van het chemieconcern, heeft op zijn beurt tegenover de Chinese premier Win Jiabao laten verstaan grote bedenkingen te hebben tegen de Chinese eis om waardevolle informatie te delen met binnenlandse bedrijven. Dat komt volgens Hambrecht niet overeen met de westerse ideeën over een partnership. Maar ook de opmars van grote Chinese concurrenten, zoals de zoekmachine Baidu en sportartikelen-fabrikant Li Ning, bij westerse investeerders voor grote bekommernissen zorgt.

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, concurrentie, patent |  Facebook |

30-08-10

Chinese consument krijgt andere vleesvoorkeuren

De groeiende vraag naar vlees bij de Chinese consument zal een belangrijke impact hebben op de sector van de vleesverwerking. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau RNCOS. De onderzoekers merken op dat de Chinese vleesverwerking de volgende drie jaar gemiddeld een groei met 33 procent zal kennen. Die groei wordt volgens de onderzoekers verklaard door een stijgend inkomen, gekoppeld met een groeiende belangstelling voor verwerkte gerechten die tijd helpen besparen. Sinds het begin van de eeuw heeft de vleesverwerking in China op acht jaar tijd een groei met 345 procent laten optekenen. Daarmee was de vleessector de snelst groeiende sector binnen de verwerkte voedingsindustrie.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de Chinese consument een andere houding begint aan te nemen tegenover vleesproducten. "Hij blijkt nu ook bereid te zijn om koude vleeswaren te consumeren in plaats van alleen warme vleesgerechten," merken de onderzoekers op. "Dat weerspiegelt een veranderde perceptie over de smaak en de gezondheidsvoordelen van koude vleesgerechten. Dat heeft er al toe geleid dat de grote Chinese vleesverwerkers de productie van koude vleeswaren hebben opgedreven." Er wordt aan toegevoegd dat verwerkte vleesproducten niet alleen meer uitsluitend in de grootste Chinese metropolen beschikbaar zijn, maar ook opduiken in kleinere en regionale steden.

De onderzoekers stellen verder dat binnen de Chinese consumptie ook een aantal andere groeifactoren kunnen worden opgetekend. Er wordt daarbij opgemerkt dat ook de Chinese consument meer aandacht begint te besteden aan dieet en voedselveiligheid. Er wordt aan toegevoegd dat na de verwerkte vleesproducten, melkproducten en kant-en-klare maaltijden de grootste groeimarkten van de sector zullen zijn. Verder wordt opgemerkt dat de wereldwijde economische crisis nagenoeg geen enkele impact heeft gehad op de vleesverwerking in China. Anderzijds blijkt de sector geconfronteerd te worden met een beperkt niveau van technologie en automatisatie, al worden door bedrijven meer gesofisticeerde verpakkingsmachines ingevoerd.

19:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, vlees, voeding |  Facebook |