07-03-14

Groei Chinese luxemarkt kent verdere vertraging

De groei van de Chinese luxemarkt zal zich jaar een verdere vertraging laten optekenen. Dat blijkt uit een rapport van consulent Bain & Co. Daarmee zou een bestaande trend worden verder gezet. Bain merkt op dat de Chinese luxesector twee jaar geleden nog een groei met 7 procent kende, maar vorig jaar werd nog slechts een stijging met 2 procent opgetekend. Het fenomeen wordt volgens de consulent gedragen door de beslissing van Chinese consumenten om hun luxeproducten vaker in het buitenland te kopen. Ongeveer twee derde van de luxegoederen die door Chinese consumenten worden gekocht, zouden in het buitenland zijn aangeschaft. Daarnaast is er ook de strijd van de Chinese overheid tegen extravagantie.

Lees Verder

15:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, luxemarkt |  Facebook |

01-03-14

Vijfenvijftigplussers grootste demografie bij Chinese toeristen

Het voorbije jaar hebben ongeveer 94 miljoen Chinese toeristen een reis naar een buitenlandse bestemming ondernomen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Want China Times. Er wordt aan toegevoegd dat deze toeristen in totaal een bedrag van 110 miljard dollar hebben besteed. Dit jaar zouden op buitenlandse bestemmingen minstens 100 miljoen Chinese toeristen mogen worden verwacht. Er wordt daarbij wel opgemerkt dat er een duidelijke verschuiving naar een ouder publiek kan worden opgemerkt. De leeftijdscategorie tussen vijfenvijftig en vijfenzestig jaar zal dit jaar de grootste groep vormen binnen de Chinese toeristische populatie.

Lees Verder

10:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, toerisme |  Facebook |

27-02-14

Hoger opgeleide vrouwen toekomst Chinese ecommerce

Hoger opgeleide vrouwen uit de middenklasse vormen de toekomst van de Chinese ecommerce. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Lincoln University in Nieuw-Zeeland. De onderzoekers stelden vast dat hoger opgeleide werknemers vaker online shoppen dan andere bevolkingscategorieën, dankzij een vertrouwdheid met de computer en een directie toegang tot internet-technologie. Bovendien blijken Chinese vrouwen volgens de onderzoekers een grotere belangstelling te tonen in ecommerce dan hun mannelijke landgenoten. Ook bleek dat het online shoppinggedrag van vrienden en familie een belangrijke invloed heeft op de Chinese consument.

Lees Verder

09:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, ecommerce |  Facebook |

20-02-14

China gedraagt zich in Afrika als een koloniale mogendheid

China gaat in Afrika tewerk zoals de koloniale mogendheden zich in het verleden op het continent hebben gedragen. Die houding heeft echter desastreuse gevolgen voor het Afrikaanse leefmilieu. Dat zegt de Britse primatologe Jane Goodall. China heeft het voorbije decennium zwaar geïnvesteerd in Afrikaanse grondstoffen, het ontwikkelen van mijnen en oliebronnen en de aanleg van infrastructuurwerken. Activisten beschuldigen Chinese bedrijven er echter van om bij hun projecten geen enkele aandacht te hebben van de ecologische impact van hun projecten. Jane Goodall zegt dat de Afrikaanse bevolking opnieuw het slachtoffer wordt van deze nieuwe golf van kolonialisme.

“China herhaalt in Afrika het kolonialistische beleid van het verleden,” voert Jane Goodall aan. “China wil de Afrikaanse grondstoffen om zijn economische groei te ondersteunen, net zoals de koloniale mogendheden voordien hebben gedaan. De Afrikaanse natuurlijke rijkdommen worden uitgeput, maar uiteindelijk blijft de lokale bevolking verarmd achter. De situatie dreigt bovendien nog grotere gevolgen te hebben dan in het verleden. China is immers veel groter dan de voormalige koloniale mogelijkheden en kan ook gebruik maken van verbeterde technologische middelen. Afrika dreigt dan ook met een regelrechte ramp geconfronteerd te worden.”

Jane Goodall wijst er ook op dat China een belangrijke markt is voor ivoor en andere dierlijke producten, waardoor de stroperij in Afrika tot een absoluut recordniveau is gestegen. Toch stelt de primatologe zich optimistisch op. “China maakt een belangrijke verandering door,” meent ze. “De Chinese autoriteiten hebben beslist om illegale ivoorvoorraden te vernielen. Dat zou tien jaar geleden, zelfs onder zware internationale druk, nooit het geval zijn geweest. “Tien jaar geleden zou de Chinese overheid ook nooit een verbod hebben uitgevaardigd op het serveren van haaievinnensoep tijdens officiële banketten.”

Lees Verder

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, afrika |  Facebook |

Sociale media grootste groeisector op Chinese reclamemarkt

De Chinese reclamemarkt zal volgend jaar een omzet realiseren van 57 miljard dollar. Daarmee wordt het land de tweede grootste reclamemarkt van de wereld. Dat is de conclusie van een rapport van consulenten Magna Global Intelligence en UM China. Opgemerkt dat China dit jaar wereldwijd één van de twaalf landen zal zijn waar de digitale platformen in de reclamesector groter zullen worden dan televisie. Er wordt nog opgemerkt dat de sociale media op de Chinese reclamemarkt de grootste groeisector zullen zijn. Verder wordt aangevoerd dat mobiele reclame inmiddels 10 procent van de Chinese digitale reclame zal vertegenwoordigen. Dat komt overeen met een aandeel van 3,5 procent op de totale Chinese reclamemarkt.

Lees Verder

13:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, china, reclame |  Facebook |

10-02-14

Chinese toeristen reserveren grotere budgetten

Tegen het einde van het decennium zullen 200 miljoen Chinese toeristen naar een buitenlandse bestemming reizen. Dat betekent een verdubbeling tegenover het huidige niveau. Dat is de conclusie van een enquête van consulent Crédit Lyonnais Securities Asia (CLSA) bij duizend Chinese toeristen. Er wordt aan toegevoegd dat de buitenlandse bestedingen van Chinese toeristen tegen het einde van het decennium een verdrievoudiging zullen kennen. De onderzoekers stelden verder vast dat 64 procent van de respondenten interesse toonde om in de loop van de volgende twaalf maanden naar een buitenlandse bestemming te reizen. Bovendien bleek 67 procent zijn reisbudget te willen verhogen.

“De groei in het Chinese toerisme kan in belangrijke mate worden toegeschreven aan de toenemende rijkdom,” merken de onderzoekers op. “In China bedraagt het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking inmiddels 8.000 dollar per jaar. De trend wordt echter ook door een aantal andere factoren gedragen. Onder meer moet daarbij gekeken worden naar de uitbreiding van de jaarlijkse vakanties en het soepeler visum-beleid van de Chinese overheid. Daarnaast moet er ook rekening worden gehouden met de overbelaste toeristisch infrastructuur in eigen land en de wens van de bevolking om de zware luchtverontreiniging in vele Chinese steden te ontlopen.”

De onderzoekers merken verder op dat Hongkong en Macau nog steeds de belangrijkste buitenlandse bestemming blijven voor de Chinese toerist, hoewel hun aandeel in het totale aantal reizen van 62 procent naar 45 procent zou terugzakken. De kosten van grote interconinentale vliegtuigreizen zullen volgens het rapport ervoor zorgen dat de grootste impact van het toenemende Chinese toerisme in andere Aziatische steden zal kunnen worden opgemerkt. Daarbij wordt opgemerkt dat Thailand, Taiwan, Zuid-Korea zich de volgende drie jaar verder zullen ontwikkelen tot een toplocatie van het Chinese toerisme. De Verenigde Staten en Frankrijk worden vaak als een droombestemming naar voor geschoven.

“De toeristen zeggen bij hun reizen naar het buitenland vooral geïnteresseerd zijn in sightseeing en contacten met de verschillende culturen, maar in praktijk blijken vooral shoppen en gokken de hoofdbedoeling te zijn,” zegt Aaron Fischer, onderzoeksverantwoordelijke bij Crédit Lyonnais Securities Asia. “Lokale specialiteiten, cosmetica en kleding worden door het Chinese publiek het vaakst op zijn buitenlandse bestemmingen gekocht.”

Lees Verder

10:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, toerisme |  Facebook |

08-02-14

Huiskat al meer dan vijfduizend jaar geleden in Chinese samenleving

De inwoners van het Chinese dorp Quanhucun hielden 5.300 jaar geleden katten als huisdieren. Dat is de conclusie van een onderzoek van archeologen aan de Washington University. De resultaten van het onderzoek zijn volgens de Amerikaanse onderzoekers de eerste aanwijzingen van de domesticering van de kat. De wetenschappers stelden daarbij bewijzen gevonden te hebben dat het Chinese dorp voor de katten een bron van voeding was en de relatie aan beide partijen voordelen bood. Lang werd aangenomen dat de eerste domestericering van de kat ruim vierduizend jaar geleden in Egypte gesitueerd diende te worden.

Lees Verder

09:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huiskat, china |  Facebook |