22-12-13

Adverteerders zien opkomende Chinese middenklasse over het hoofd

De Chinese middenklasse besteedt steeds meer tijd aan het internet en digitale media, maar adverteerders hebben zich aan die trend nog steeds niet aangepast. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau ZenithOptimedia Greater China bij meer dan zeventienduizend consumenten in honderdvijftig Chinese steden. Opgemerkt dat inmiddels één op tien Chinezen tot de middenklasse kan worden gerekend, maar die groep zal de volgende jaren nog een bijzonder grote groei kennen. Tegen het einde van dit decennium wordt gerekend op een populatie van 356 miljoen consumenten. Die middenklasse is niet noodzakelijk het meest kapitaalkrachtig, maar zal in de toekomst vooral bestaan uit jonge gezinnen met steeds grotere bestedingsbudgetten.

Lees Verder

12:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, china, middenklasse |  Facebook |

18-12-13

Duitse consument weinig positief over Chinese merken

Duitse consumenten reageren weinig positief op Chinese merken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Globeone naar de visie van duizend Duitse consumenten over merken uit opkomende markten. Er wordt opgemerkt dat vele Duitse consumenten Chinese bedrijven als een grote concurrent voor hun nationale industrie beschouwen. De onderzoekers stelden vast dat slechts 17 procent van de ondervraagden in staat was om spontaan een Chinees merk te noemen. Ook werd vastgesteld dat 69 procent van de ondervraagden toegaf geen voorkeur te hebben voor merken uit opkomende markten, maar 32 procent benadrukte geen waardering te hebben voor Chinese merken.

Lees Verder

11:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, duitsland, china |  Facebook |

21-11-13

China biedt grootste mogelijkheden op gebied van ecommerce

China heeft op het gebied van ecommerce de grootste opportuniteiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent A.T. Kearney in dertig landen. China wordt in de rangschikking gevolgd door Japan, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Zuid-Korea. De rest van de top tien bestaat uit Duitsland, Frankrijk, Brazilië, Australië en Canada. De onderzoekers merken echter op dat vooral ontwikkelingslanden bijzonder veel opportuniteiten rond ecommerce vertonen en erin geslaagd zijn het traditionele ontwikkelingsproces van de sector gevoelig in te korten. Er wordt aan toegevoegd dat ecommerce door retailers steeds meer wordt bestempeld als een efficiënt platform om hun wereldwijde groeiplannen te ondersteunen.

“Consumenten in de groeimarkten adopteren bijzonder snel het digitaal aankoopgedrag van het westerse publiek,” voert onderzoeker Mike Moriarty aan. “Daarbij moet worden vastgesteld dat mobiele telefoons in een aantal groeimarkten een veel grotere penetratie kennen dan in de westerse wereld. Rusland telt 1,8 mobiele telefoons per inwoner. Ook in de Verenigde Arabische Emiraten kunnen 1,7 toestellen per inwoner worden opgetekend. In de Verenigde Staten en Frankrijk daarentegen blijft de penetratie beperkt tot één exemplaar per inwoner. In de groeimarkten worden mobiele telefoons ook frequent gebruikt voor het onderzoek van producten, prijsvergelijkingen en advies van vrienden op sociale media.”

De onderzoekers merken op dat online retail het voorbije halve decennium wereldwijd een groei met 17 procent per jaar heeft laten optekenen, met pieken tot 25 procent en 27 procent in respectievelijk Asia-Pacific en Latijns-Amerika. Er wordt wel opgemerkt dat de evolutie van de sector, ondanks de verschillen tussen de diverse landen, een aantal algemene pijlers vertoont, zoals de toenemende kennis en inzicht bij de consument, creativiteit bij de online verkopers, een grote concurrentie en specifieke producten die op een grotere online interesse bij het publiek mogen rekenen. Een inzicht in die parameters kan retailers volgens het rapport een leidraad bezorgen voor het uitbouwen van succesvolle ecommerce-activiteiten.

België staat in de rangschikking van veelbelovende ecommerce-markten op een vierentwintigste plaats. De onderzoekers wijzen verder nog op de opmerkelijke aanwezigheid van een aantal kleinere landen die door hun specifieke omstandigheden bijzonder sterke online retailmarkten vertegenwoordigen. Daarbij wordt gewezen op landen met minder dan tien miljoen inwoners - zoals Singapore, Hong Kong, Slovakia, New Zealand, Finland, United Arab Emirates, Norway, Ireland, Denmark and Switzerland - die op een bijzonder actieve online populatie kunnen terugvallen en ook over een uitstekende infrastructuur beschikken om online retail te ondersteunen.

Lees Verder

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, ecommerce |  Facebook |

20-11-13

China wordt de grootste goudconsument van de wereld

China zal dit jaar ongeveer duizend ton goud hebben ingevoerd. Daarmee zal het land India verdringen als grootste goudinvoerder van de wereld. Dat blijkt uit een rapport van de World Gold Council (WGC). India zou dit jaar ongeveer negenhonderd ton goud inkopen. Albert Cheng, bij de sectororganisatie managing director voor het Verre-Oosten, zegt te verwachten dat China, onder meer door de recente hervormingen, ook in de toekomst de goudimport nog verder zal blijven opdrijven. De People’s Bank of China, die de goudhandel in China moet regelen, had eerder al aangekondigd de beperkingen op de import en export van goud te zullen versoepelen.

“China heeft tijdens de eerste negen maanden van dit jaar al 797,8 ton goud ingevoerd, terwijl de Indiase import op datzelfde ogenblik 715,7 ton vermeldde,” zegt Albert Cheng. “India wordt geconfronteerd met een zwaar handelstekort en een zwakke roepie en heeft in april van dit jaar een aantal maatregelen genomen om de vraag naar goud, dat na olie de grootste impact heeft op de invoerfactuur van het land, te beperken. Nagenoeg de hele Indiase vraag naar goud wordt door import gedekt en in dollars betaald. Onder meer is het in India verboden om gouden muntstukken te importeren, terwijl handelaars worden verplicht om 20 procent van hun voorraden opnieuw te exporteren.”

“Tegelijkertijd is in China de vraag naar goud dit jaar met 40 procent gestegen, onder meer te wijten aan prijsdalingen die zijn uitgemond in een grotere interesse in juwelen, goudstaven en munten” zegt Albert Cheng nog. “Door de economische hervormingen die het land heeft aangekondigd, zal de invoer van goud in China bovendien nog verder toenemen. Daarnaast mag worden verwacht dat de vraag nog zal worden opgedreven in aanloop naar het Chinese nieuwjaar eind januari. Chinese consumenten blijven door hun toenemende rijkdom investeren in grotere voorraden goud. Bovendien is goud naast vastgoed en waardepapier één van de populaire activa van Chinese investeerders.”

Lees Verder

13:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, goud |  Facebook |

14-11-13

Slechte service op thuismarkt jaar Chinese luxeconsument naar buitenland

Een matige service op de thuismarkt en een gebrek aan kennis bij de verkopers zet een groot deel van de Chinese luxeconsumenten aan om hun aankopen bij voorkeur in het buitenland te verrichten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Ipsos Group en Ruder Finn bij achttienhonderd luxeconsumenten in China en Hongkong. Er wordt aan toegevoegd dat de grote merkwinkels nog altijd de favoriete bestemming vormen voor de Chinese luxeconsumenten, maar er ook steeds meer ook gehouden moet worden met online kanalen. Inmiddels zou ongeveer 35 procent van de Chinese luxeconsument de voorkeur geven aan online shoppen.

“Het gebrek aan kwaliteit bij Chinese retailers heeft vele consumenten aangezet om voor hun aankopen uit te wijken naar landen waar merken meer investeringen hebben gedaan in de kwaliteit van de shopping-beleving,” merkt Elan Shou, managing director van Ruder Finn China, op. “Bovendien bouwt de Chinese consument een steeds grotere knowhow op over de luxeproducten, waardoor vele klanten zich storen aan de beperkte kennis bij het winkelpersoneel. Training en het behoud van talentvolle medewerkers moeten dan ook belangrijke prioriteiten zijn voor de Chinese luxeretailers. Bovendien moet er door de snelle uitbreiding van de retailsector een oplossing worden gevonden voor het tekort aan kwaliteitspersoneel.”

Volgens Ruder Finn kent de Chinese luxeretail inmiddels een personeelsverloop van 30 procent, zodat het bewaren van het kwaliteitsniveau bij het personeel een bijzonder grote uitdaging blijft. Elan Shou wijst er bovendien op dat de Chinese consumenten weliswaar hun luxeproducten in de hele wereld kopen, maar moeten er voor onderhoud en herstellingen wel oplossingen in eigen land worden gevonden. “Daardoor kunnen op het Chinese vasteland belangrijke flessenhalzen ontstaan in de naverkoop-diensten,” merkt Shou op. “Pas wanneer aan al die problemen een antwoord kan worden gegeven, kan de Chinese luxesector opnieuw de voorkeur bij de lokale consument verwerven.”

Verder wordt opgemerkt dat de Chinese luxeconsumptie volgend jaar met een stabilisering rekening zal dienen te houden. Dat zou vooral gelden voor de aankoop van uurwerken, handtassen, juwelen, schoenen en wijnen. Daarbij wordt aangevoerd dat Chinese consumenten zich voor de aankoop van uurwerken en wijnen steeds meer tot Europese markten richten, terwijl Hongkong vaak naar voor wordt geschoven voor de aankoop van juwelen, handtassen en schoonheidsproducten. Daarnaast werd vastgesteld dat de Chinese luxeconsument minder belang begint te hechten aan merknamen en steeds meer op zoek gaat naar de unieke aspecten van zijn aankopen.

Lees Verder

12:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe, china |  Facebook |

15-09-13

Coca-Cola domineert Chinese online markt

Het Amerikaanse drankenmerk Coca-Cola lokt in China bij online consumenten het grootste engagement uit. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau R3 Consultancy bij consumenten in de tien grootste Chinese steden. De onderzoekers merken op dat Chinese consumenten het meest geneigd zijn om met Coca-Cola een online interactie op te zetten. Coca-Cola gaat in de rangschikking het elektronicaconcern Samsung en het sportmerk Nike vooraf. Verder bleek dat computerbouwer Lenovo en telefoonproducent Xiaomi de enige Chinese merken zijn in de top tien van de rangschikking. De andere merken in die top tien zijn Apple, Johnson & Johnson, Adidas, L'Oréal en PepsiCo.

Lees Verder

12:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, china |  Facebook |

14-09-13

Chinese multinationals botsen op internationaal gebrek aan vertrouwen

Chinese multinationals worden internationaal nog altijd met een gebrek aan vertrouwen geconfronteerd. Hoewel de betrokken bedrijven in eigen land op een vertrouwensscore van 83 procent lieten optekenen, valt dat cijfer in andere groeimarkten terug tot 50 procent en in de ontwikkelde landen zelfs tot 24 procent. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Edelman bij meer dan vijfduizend consumenten in negen ontwikkelde landen en groeimarkten. Er wordt aan toegevoegd dat het vertrouwen in Chinese bedrijven op de ontwikkelde markten zelfs lager ligt dan in ondernemingen uit Zuid-Afrika (31 procent) en India (28 procent).

Vooral in Duitsland blijft een groot wantrouwen tegenover Chinese ondernemingen. Slechts 19 procent van de Duitse consumenten zegt vertrouwen te hebben in Chinese bedrijven. Maar ook in Frankrijk (22 procent) en de Verenigde Staten (26 procent) blijven de positieve reacties op ondernemingen met een Chinese herkomst bijzonder beperkt. “Het gebrek aan vertrouwen moet wellicht worden toegeschreven aan de beperkte bekendheid van Chinese merken en een wantrouwen tegenover een mogelijke staatsinmenging,” zegt Edelman. “De respondenten in de ontwikkelde markten geloven dat ondernemingen uit opkomende landen nauwe banden hebben met hun nationale overheden.”

De onderzoekers stelden vast dat 50 procent van de ondervraagden in de ontwikkelde markten vertrouwen hebben in beurgenoteerde bedrijven, maar slechts 37 procent zegt datzelfde van staatsondernemingen. “De bevolking van de ontwikkelde markten maakt zich steeds meer nerveus over Chinese bedrijven die in hun landen actief worden,” aldus Edeman. “Slechts één derde van de respondenten in de ontwikkelde markten zou er zich in kunnen vinden dat een Chinese groep een bedrijf uit hun land zou overnemen. Bovendien zou slechts 38 procent toestaan dat een Chinees bedrijf toegang zou krijgen tot hun nationale markt. Dat is een groot probleem voor Chinese bedrijven die wereldwijde activiteiten willen ontplooien.”

Basis van het wantrouwen is volgens Edelman de perceptie over een gebrek aan transparantie en openheid. “Bovendien zijn de respondenten in de ontwikkelde markten van mening dat Chinese bedrijven nog altijd geen kwaliteitsproducten leveren en zich in crisisperiodes ook niet verantwoordelijk gedragen,” stippen de onderzoekers aan. “Chinese bedrijven dreigen dan ook met grote problemen te worden geconfronteerd indien ze nalaten om de rechten van de werknemers te respecteren en de intellectuele eigendomsrechten te eerbiedigen. Vertrouwen is geld. Een wantrouwen bij het publiek leidt tot lage waarderingen bij beursintroducties en moeilijkheden bij buitenlandse overnames.”

Wang Jianlin, voorzitter van de Chinese vastgoedontwikkelaar Dalian Wanda Group, stelde in een reactie dat het wantrouwen geen verrassing hoeft te zijn, aangezien de meeste bedrijven uit de groeilanden zich nog volop in de eerste fases van hun ontwikkeling bevinden.

Lees Verder

13:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, multinational |  Facebook |