20-01-14

Chinese markt voor luxegoederen laat groeivertraging optekenen

De Chinese markt voor consumptiegoederen heeft het voorbije jaar een groei met minstens 13 procent gekend, maar dat geldt niet voor de luxesector, die geconfronteerd werd door het optreden van de Chinese overheid tegen corruptie. Daardoor zou de luxesector het voorbije jaar slechts een groei met 2 procent hebben gekend. Dat blijkt uit cijfers van het Chinese ministerie van handel. In totaal zou de luxesector het voorbije jaar een omzet hebben gerealiseerd van 116 miljard yuan. Dat komt overeen met een bedrag van 19,1 miljard dollar. Door het ingrijpen van de overheid zouden de bestedingen aan luxehorloges met 11 procent zijn gedaald. Ook bij herenkleding werd een daling met 1 procent geregistreerd.

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, luxegoederen |  Facebook |

12-01-14

Starbucks is voor Chinese consument vooral een statussymbool

De Amerikaanse koffieketen Starbucks is voor Chinese consumenten vooral een statussymbool. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Leicester bij een groep Chinese klanten van het Amerikaanse concern. Daarbij werd opgemerkt dat een bezoek aan een filiaal van Starbucks voor de stedelijke Chinese middenklasse veel meer inhoudt dan het nuttigen van een tas koffie. Starbucks wordt volgens de onderzoekers door de Chinese consument gebruikt als een instrument om zijn status aan te tonen. Bovendien zouden ze zich door de band met Starbucks ook een aureool van de internationale consument kunnen toeëigenen.

Lees Verder

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: starbucks, china, statussymbool |  Facebook |

01-01-14

Chinese staatsondernemingen groeien trager dan andere sectoren

Chinese staatsondernemingen kennen een opvallend lagere groei dan andere sectoren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau WPP Group naar de waarde van de Chinese bedrijven. De onderzoekers stelden daarbij vast dat marktgerichte merken of privébedrijven zonder overheidssteun twee jaar geleden hun waarde met gemiddeld 27 procent zagen toenemen tegenover het jaar voordien. Bij de staatsondernemingen bleef de groei daarentegen beperkt tot 9 procent. Er wordt wel opgemerkt dat staatondernemingen in China nog steeds acht van de tien meest waardevolle merken vertegenwoordigen, waaronder de twee lijstaanvoerders China Mobile (61,4 miljard dollar) en Industrial and Commercial Bank of China (39,7 miljard dollar).

Lees Verder

11:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: staatsonderneming, china |  Facebook |

31-12-13

Chinezen betalen voor auteurschap wetenschappelijk onderzoek

In China is een bloeiende zwarte markt in wetenschappelijke studies actief. Dat is de conclusie van een onderzoek van auteur Mara Hvistendahl, medewerker van het wetenschappelijke magazine Science. De onderzoekster merkte daarbij op dat vaak belangrijke sommen worden geboden om als auteur bij een wetenschappelijke studie vermeld te worden. Daarbij zouden verschillende tarieven gehanteerd worden naarmate men als hoofdonderzoeker, mede-auteur of medewerker zou willen worden vermeld. Het fenomeen moet volgens Hvistendahl worden toegeschreven aan de toenemende publicatiedruk op Chinese onderzoekers. De tarieven voor een vermelding zouden tot verschillende tienduizenden dollar oplopen.

Lees Verder

12:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, wetenschap |  Facebook |

22-12-13

Adverteerders zien opkomende Chinese middenklasse over het hoofd

De Chinese middenklasse besteedt steeds meer tijd aan het internet en digitale media, maar adverteerders hebben zich aan die trend nog steeds niet aangepast. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau ZenithOptimedia Greater China bij meer dan zeventienduizend consumenten in honderdvijftig Chinese steden. Opgemerkt dat inmiddels één op tien Chinezen tot de middenklasse kan worden gerekend, maar die groep zal de volgende jaren nog een bijzonder grote groei kennen. Tegen het einde van dit decennium wordt gerekend op een populatie van 356 miljoen consumenten. Die middenklasse is niet noodzakelijk het meest kapitaalkrachtig, maar zal in de toekomst vooral bestaan uit jonge gezinnen met steeds grotere bestedingsbudgetten.

Lees Verder

12:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, china, middenklasse |  Facebook |

18-12-13

Duitse consument weinig positief over Chinese merken

Duitse consumenten reageren weinig positief op Chinese merken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Globeone naar de visie van duizend Duitse consumenten over merken uit opkomende markten. Er wordt opgemerkt dat vele Duitse consumenten Chinese bedrijven als een grote concurrent voor hun nationale industrie beschouwen. De onderzoekers stelden vast dat slechts 17 procent van de ondervraagden in staat was om spontaan een Chinees merk te noemen. Ook werd vastgesteld dat 69 procent van de ondervraagden toegaf geen voorkeur te hebben voor merken uit opkomende markten, maar 32 procent benadrukte geen waardering te hebben voor Chinese merken.

Lees Verder

11:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, duitsland, china |  Facebook |

21-11-13

China biedt grootste mogelijkheden op gebied van ecommerce

China heeft op het gebied van ecommerce de grootste opportuniteiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent A.T. Kearney in dertig landen. China wordt in de rangschikking gevolgd door Japan, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Zuid-Korea. De rest van de top tien bestaat uit Duitsland, Frankrijk, Brazilië, Australië en Canada. De onderzoekers merken echter op dat vooral ontwikkelingslanden bijzonder veel opportuniteiten rond ecommerce vertonen en erin geslaagd zijn het traditionele ontwikkelingsproces van de sector gevoelig in te korten. Er wordt aan toegevoegd dat ecommerce door retailers steeds meer wordt bestempeld als een efficiënt platform om hun wereldwijde groeiplannen te ondersteunen.

“Consumenten in de groeimarkten adopteren bijzonder snel het digitaal aankoopgedrag van het westerse publiek,” voert onderzoeker Mike Moriarty aan. “Daarbij moet worden vastgesteld dat mobiele telefoons in een aantal groeimarkten een veel grotere penetratie kennen dan in de westerse wereld. Rusland telt 1,8 mobiele telefoons per inwoner. Ook in de Verenigde Arabische Emiraten kunnen 1,7 toestellen per inwoner worden opgetekend. In de Verenigde Staten en Frankrijk daarentegen blijft de penetratie beperkt tot één exemplaar per inwoner. In de groeimarkten worden mobiele telefoons ook frequent gebruikt voor het onderzoek van producten, prijsvergelijkingen en advies van vrienden op sociale media.”

De onderzoekers merken op dat online retail het voorbije halve decennium wereldwijd een groei met 17 procent per jaar heeft laten optekenen, met pieken tot 25 procent en 27 procent in respectievelijk Asia-Pacific en Latijns-Amerika. Er wordt wel opgemerkt dat de evolutie van de sector, ondanks de verschillen tussen de diverse landen, een aantal algemene pijlers vertoont, zoals de toenemende kennis en inzicht bij de consument, creativiteit bij de online verkopers, een grote concurrentie en specifieke producten die op een grotere online interesse bij het publiek mogen rekenen. Een inzicht in die parameters kan retailers volgens het rapport een leidraad bezorgen voor het uitbouwen van succesvolle ecommerce-activiteiten.

België staat in de rangschikking van veelbelovende ecommerce-markten op een vierentwintigste plaats. De onderzoekers wijzen verder nog op de opmerkelijke aanwezigheid van een aantal kleinere landen die door hun specifieke omstandigheden bijzonder sterke online retailmarkten vertegenwoordigen. Daarbij wordt gewezen op landen met minder dan tien miljoen inwoners - zoals Singapore, Hong Kong, Slovakia, New Zealand, Finland, United Arab Emirates, Norway, Ireland, Denmark and Switzerland - die op een bijzonder actieve online populatie kunnen terugvallen en ook over een uitstekende infrastructuur beschikken om online retail te ondersteunen.

Lees Verder

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, ecommerce |  Facebook |