21-06-12

Duitse doelstelling elektrische wagens wordt in vraag gesteld

Indien er geen bijkomende stimulansen worden uitgewerkt, dreigt Duitsland zijn doelstelling te missen om tegen het einde van het decennium één miljoen elektrische wagens in het verkeer te hebben. Dat heeft Henning Kagermann, bij de Duitse overheid voor de elektrische mobiliteit, gezegd. Zonder incentives zal Duitsland volgens Kagermann zijn ambities wellicht tot een half miljoen elektrische wagens moeten bijstellen. Duitsland maakte zijn ambities op het gebied van elektrische mobiliteit vier jaar geleden bekend. Het land merkte toen op een pilootmarkt op het gebied van elektrisch vervoer te willen worden. In die planning zou de voorbereidende fase over twee jaar moeten worden afgesloten en zou over vijf jaar met een massaproductie van elektrische wagens worden gestart. Bestuurders van elektrische wagens genieten in Duitsland belastingvoordelen, maar waarnemers stellen dat er meer aanmoedigingen nodig zullen zijn.

Lees Verder

16:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, automotive, elektrische auto |  Facebook |

06-02-12

Duitsland investeert dit jaar minder in innovatie

Het voorbije jaar is in Duitsland een bedrag van 130 miljard euro geïnvesteerd in innovatie. Dat betekent een stijging met 7 procent tegenover het jaar voordien. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat de investeringen dit jaar zullen terugvallen. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau ZEW Research. Gerekend wordt op een daling met 1 procent, te wijten aan de financiële problemen rond de eurozone, die volgens het rapport het vertrouwen van de ondernemers zou aantasten.

In het rapport wordt opgemerkt dat dat grote bedrijven dit jaar 95,8 miljard euro zullen investeren in innovatie, terwijl kleine en middelgrote ondernemingen een budget van 33,4 miljard euro zouden investeren. In beide gevallen gaat het nagenoeg om een status-quo tegenover vorig jaar. Er wordt aan toegevoegd dat in het midden van vorig jaar 40 procent van de Duitse bedrijven innovatie-programma's hadden voorbereid of waren opgestart, terwijl 7 procent onzekerheid getuigde over innovatiestrategieën. Het jaar voordien had 48 procent innovatieplannen opgezet.

In de categorie voeding, drank en tabak werd vorig jaar 2,1 miljard euro geïnvesteerd in innovatie, maar dat zou dit jaar terugvallen tot 1,9 miljard euro. Bij mediabedrijven en aanverwante dienstverleners wordt een daling van 2 miljard euro naar 1,9 miljard euro in het vooruitzicht gesteld. In de reclamesector wordt een een stijging van 920 miljoen euro naar 980 miljoen euro verwacht. De telecomsector zou nagenoeg een status-quo op 10,4 miljard euro laten optekenen.

De grootste investeerders in innovatie zijn de chemiebedrijven en farmaceutica (14 miljard euro), elektriciteitsbedrijven (12,8 miljard euro) en autobouwers (33 miljard euro).

19:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, innovatie |  Facebook |

10-01-12

Duitse zonnepanelen kunnen volledige deelstaat Thuringen bedienen

In Duitsland hebben fotovoltaïsche installaties het voorbije jaar meer dan 18 miljard kilowattuur elektriciteit geproduceerd. Dat betekende een stijging met 60 procent tegenover het jaar voordien, ondanks het wegvallen van een gedeelte van de overheidssubsidies. Dat blijkt uit cijfers van BSW-Solar, de sectororganisatie van de Duitse producenten van zonnepanelen. De productie komt overeen met de energiebehoefte van 5,1 miljoen gezinnen. Dat kan volgens BSW-Solar worden vergeleken met het totale verbruik van de deelstaat Thuringen.

Het voorbije jaar schrapte de Duitse regering 13 procent van de overheidssubsidies op de plaatsing van zonnepanelen. Dit jaar zullen de subsidies met 24 procent nog verder worden afgebouwd. "Door de grote prijsstijgingen voor olie en gas, gekoppeld aan de daling van de kosten voor zonnepanelen, zal de sector over twee jaar echter niet meer overheidssteun nodig hebben dan de offshore windparken," voert Carsten Körnig, chief executive van BSW-Solar, aan.

"De fotovoltaïsche industrie heeft vooral noodzaak aan een betrouwbare politieke omgeving," benadrukt Körnig. "Die stabiliteit is noodzakelijk voor de verdere uitbouw van hernieuwbare energie en voor het behoud van een aantrekkelijk investeringsklimaat in Duitsland." Op dit ogenblik vertegenwoordigt zonnekracht ongeveer 3 procent van de Duitse energievoorziening. Dat zou tegen het einde van het decennium echter moeten opgelopen zijn tot ongeveer 10 procent. De prijzen voor zonnepanelen zijn in Duitsland de jongste vijf jaar ongeveer gehalveerd.

15:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, zonnekracht |  Facebook |

09-01-12

Nederlandse universiteiten rekruteren teveel in Duitsland

Universiteiten in het oosten van Nederland moeten stoppen met het rekruteren van studenten over de grens in Duitsland. Dat heeft Nederlands vice-minister van onderwijs Halbe Zijlstra gezegd. Zijlstra benadrukte daarbij dat Nederland meer dan 90 miljoen euro per investeert in de hogere opleiding van 34.000 buitenlandse studenten, waarvan het grootste gedeelte na het voltooien van zijn studie het land opnieuw verlaat. Daarentegen studeren volgens Zijlstra slechts 19.000 Nederlandse studenten in het buitenland.

"Volgens Zijlstra studeren 24.000 Duitsers aan Nederlandse activiteiten," meldt het webmagazine Euractiv. "De Nederlandse regering wil dat Duitsland een financiële bijdrage levert om de opleidingskosten van deze groep studenten op te vangen. Zijlstra merkt op dat het aantal Duitse studenten in Nederland met 14 procent per jaar toeneemt." De vice-minister merkt op dat een aantal universiteiten en hogescholen in het oosten van het land in Duitsland werven omdat er onvoldoende belangstelling is van Nederlandse jongeren.

Sommige lessen aan de betrokken instellingen zouden zelfs exclusief in het Duits worden gegeven. Bovendien zou er op de Nederlandse arbeidsmarkt relatief weinig interesse zijn in de betrokken opleidingen. Zijlstra gaf wel toe dat uitwisselingsprogramma's ook voordelen bieden. "Buitenlandse studenten zijn vaak bijzonder gemotiveerd en hebben een positief effect op de resultaten van Nederlandse studenten, op voorwaarde dat er internationaal gemengde groepen worden gevormd," voert Zijlstra aan. Oostenrijk heeft een gelijkaardig probleem met Duitse studenten.

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, nederland, duitsland |  Facebook |

24-12-11

Ook Duitse adverteerders laten optimisme varen

Duitse adverteerders zijn minder geneigd om hun reclamebestedingen op te drijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM), een organisatie die meer dan honderd Duitse adverteerders, reclamebureaus en mediagroepen vertegenwoordigt. Uit dat onderzoek bleek dat 47 procent van de adverteerders verwacht om volgend jaar zijn reclamebudgetten op te drijven. Vorig jaar werd daarbij een score van 56 procent opgetekend.

"De resultaten van het onderzoek weerspiegelen het moeilijke handelsklimaat waarmee vele bedrijven worden geconfronteerd," merken de onderzoekers op. "De moeilijkheden in de eurozone hebben een duidelijke impact op de reclame-sector." Uit het onderzoek bleek verder dat 22 procent van de respondenten rekent op een status-quo, tegenover 29 procent vorig jaar. Daarentegen zegt 31 procent te verwachten de budgetten te zullen terugschroeven. Vorig jaar was slechts 14 procent zijn reclamebestedingen te verlagen.

Er wordt aan toegevoegd dat slechts 10 procent van de respondenten verwacht dat de financiële omgeving volgend jaar zal verbeteren. Vorig jaar had nog 49 procent zich op dat gebied optimistisch uitgelaten. Daarentegen geeft 77 procent aan te verwachten dat het Duitse bruto binnenlandse product status-quo zou blijven. Die groep vertegenwoordigde vorig jaar slechts 46 procent van alle respondenten. De groep met pessimistische vooruitzichten over de economie is bovendien van 2 procent naar 13 procent gestegen.

Wel wordt opgemerkt dat 87 procent van de bedrijven aangeeft zijn investeringen in online reclame te willen opdrijven, tegenover 76 procent vorig jaar.

12:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, reclame |  Facebook |

27-09-11

Meer dan half miljoen internet-verslaafden in Duitsland

Duitsland telt meer dan een half miljoen internet-verslaafden. Dat zegt Mechthild Dyckmans, specialist verslavingen bij de Duitse regering. Opgemerkt wordt dat 560.000 Duitsers het gebruik van het internet niet onder controle kunnen houden. Bij tienermeisjes zou 5 procent aan een internet-verslaving lijden. Bovendien wordt er aan toegevoegd dat nog eens ongeveer 2,5 miljoen Duitsers moet worden bestempeld als een problematisch internetgebruiker.

"Internetverslaafden blijken vaak in het werkelijke leven niet veel erkenning gevonden te hebben en blijken het ook moeilijk te hebben om vrienden te maken," voert Mechthild Dyckmans tegenover het persbureau AFP aan. "Deze groep voelt zich comfortabeler om online naar vrienden te zoeken." Dyckmans voegt er aan toe dat vooral de jongere internet-gebruikers gevoelig zijn voor een mogelijke internet-verslaving.

Dyckmans merkt op dat 5 procent van de jonge vrouwelijke internet-gebruikers met een problematisch online gedrag wordt geconfronteerd. "Daarmee vormt deze groep de meest kwetsbare populatie van alle internetgebruikers," voert ze aan. De oorzaak van het fenomeen moet volgens haar vooral gezocht worden in de grote populariteit van sociale netwerken bij deze bevolkingsgroep. Met 3 procent zijn jongens van dezelfde generatie volgens Dyckmans iets minder bedreigd. In die bevolkingsgroep komt volgens het gevaar vooral van online games.

17:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, internet, verslaving |  Facebook |

20-09-11

Europese Unie heeft geïntegreerd elektriciteitsnet nodig

Door de beslissing van Duitsland om uit kernenergie te stappen, heeft de Europese Unie een sterker geïntegreerd elektriciteitsnetwerk nodig. Dat blijkt uit een document van de Europese Commissie. De lidstaten van de Europese Unie worden daarbij opgeroepen om voorrang te geven aan de collectieve energiebehoefte boven de binnenlandse agenda. Na de ramp met de kerncentrale van Fukushima in Japan eerder dit jaar, maakte de Duitse regering bekend over een periode van elf jaar helemaal uit kernenergie te zullen stappen.

Italië besliste in de tweede helft van de jaren tachtig van de vorige eeuw al uit kernenergie te stappen en heeft recent tijdens een referendum nog eens bevestigd op die beslissing niet te zullen terugkomen. Door de beperkte beschikbaarheid aan nucleaire energie is er volgens de Europese Commissie nood aan een daadwerkelijk Europees elektriciteitsnetwerk. Gehoopt wordt een dergelijk netwerk over drie jaar gerealiseerd te kunnen hebben.

"In een geconnecteerd energie-systeem van de interne markt worden alle lidstaten getroffen door dergelijke beslissingen die op nationaal niveau worden getroffen," aldus de Europese Commissie. "Dat betekent dat alle staten er ook een belang bij hebben dat deze sector efficiënt wordt gecoördineerd. Tot nu toe is er echter nog geen systematische inspanning gedaan om de verschillende landen samen te brengen om de verschillende benaderingen tegenover energie-productie te coördineren."

17:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, duitsland |  Facebook |