27-12-08

Berlijn kent minste economische vrijheid

Beieren en Baden-Württemberg zijn de Duitse staten met de grootste economische vrijheid, gevolgd door Schleswig-Holstein. De regio Berlijn staat helemaal achteraan. Dat is de conclusie van een rapport van de Friedrich Naumann Stiftung. De slechte prestaties van de Duitse hoofdstad heeft te maken met een hoge overheidsconsumptie, een grote overheidsinmenging en de grote tewerkstelling bij de Duitse overheid. Verder blijken de de staten in het westen van Duitsland een grotere economische vrijheid te genieten dan in het oosten van het land. In het voormalige Oost-Duitsland blijft de Duitse overheid immers een bijzonder grote rol spelen. Daar scoren Thüringen met een elfde en Brandenburg met een twaalfde plaats nog het beste.

Het rapport van de Friedrich Naumann Stiftung onderzoekt hoe de regelgeving van de Duitse regeringen en parlementen de economische vrijheid stimuleren of beknotten. De economische vrijheid wordt volgens de onderzoekers immers bepaald door de manier de overheden de uitgaven van de consumenten en de productie van de industrie beïnvloeden, onder meer door het heffen van belastingen en een al dan niet tolerante regelgeving. "Economische vrijheid betekent dat de bevolking zonder invloed van dwang zijn activiteiten kan ontplooien, zijn arbeid en goederen kan gebruiken en goederen kan produceren of uitwisselen," aldus de Friedrich Naumann Stiftung. Daarbij wordt gesteld dat economische vrijheid leidt tot een hoger persoonlijk inkomen, een grotere economische groei en een lagere werkloosheid.

De onderzoekers stellen dat niet alleen de financiële en wetgevende maatregelen van de overheid een invloed hebben op de economische vrijheid. "De economische vrijheid wordt ook beknot wanneer de eigendomsrechten van de mensen niet voldoende beschermd kunnen worden tegen roof en diefstal," wordt er opgemerkt. In vergelijking met het voorjaar hebben de bondsstaten Berlijn, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Saarland en Sachsen-Anhalt zich licht kunnen verbeteren. Brandenburg, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen en Schleswig-Holstein gingen er op achteruit. De situatie in Beieren, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen en Thüringen bleef ongewijzigd.

15:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, economie, berlijn |  Facebook |

16-12-08

Duitse windenergie kan beroep doen op staatssteun

De Duitse regering gaat de windenergie-sector staatshulp bieden. Dat heeft Sigmar Gabriel, Duits minister van leefmilieu, beloofd aan het Bundesverband Windenergie (BWE), de sectororganisatie van de windenergieproducenten. BWE-topman Hermann Albers had die hulp gevraagd omdat de sector, die als innoverende industrie beschouwd werd als een lichtbaken in de economische crisis, het nu ook moeilijk begint te krijgen. Albers had daarbij gezegd dat de uitbreiding van hernieuwbare energie en klimaatbescherming zou stilvallen, tenzij de situatie snel zou verbeteren. De financiële crisis heeft de sectorgroei vertraagd, vooral omdat de financiering van nieuwe projecten moeilijker en duurder is geworden.

"Wanneer er niet snel wordt gereageerd, zouden alle windenergieprojecten in gevaar kunnen komen," aldus minister Gabriel tegenover de Duitse krant Handelsblatt. "Vooral maritieme turbineparken zouden het moeilijk krijgen. Volgens de minister zullen Duitse maritieme turbineparken tegen 2020 een capaciteit hebben van 10.000 megawatt. De meeste Duitse kerncentrales hebben een capaciteit van 1.200 megawatt tot 1.400 megawatt. De constructie van windturbineparken op zee vergt echter zware investeringen. Vooral de kabelverbinding met het vasteland is bijzonder duur. Die vertegenwoordigt nagenoeg één derde van de totale investeringskosten voor een maritiem turbinepark.

De financiële crisis heeft de problemen nog versterkt. Een aantal miljardenprojecten worden in het gedrang gebracht omdat de banken met zwaardere financieringsvoorwaarden uitpakken. Een aantal financiële instellingen heeft zich al uit projecten teruggedrongen, terwijl anderen van de bouwheren een grotere eigen kapitaalinbreng eisen. De Duitse banken zouden nu echter hebben beloofd om de financieringsvoorwaarden voor maritieme windturbineparken te versoepelen. Omdat windmolenparken lange tijd actief kunnen blijven, zouden ook de afbetalingsperiodes verlengd worden. Er zal de volgende weken en maanden naar praktische afspraken gezocht worden. Ook de constructie van windparken op het vasteland zou gemakkelijker worden gemaakt.

21:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, windenergie |  Facebook |

25-11-08

Duitsland steeds meer afhankelijk van energie-import

Industriegigant Duitsland is voor zijn energiebevoorrading de voorbije jaren steeds afhankelijker geworden van import. Dat blijkt uit een rapport van het Duitse Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR). De Duitse productie aan olie, steenkool en rapport loopt volgens het rapport duidelijk terug. Op dit ogenblik komt bij vullen van een benzinetank van vijftig liter van een auto volgens BGR-president Hans-Joachim Kümpel spreekwoordelijk nog amper één liter van binnenlandse energieproductie.

"Uit het rapport blijkt dat het Duitse verbruik aan aardolie de voorbije tien jaar van 196 miljoen ton steenkoolequivalenten naar 160 miljoen ton is teruggevallen," aldus de Duitse krant Die Welt. "Toch kan de binnenlandse productie nog altijd slechts 3 procent van de behoefte dekken. Nog veel erger is het gesteld met aardgas, dat om klimaatpolitieke redenen steeds meer ingezet wordt. Het verbruik is sinds 1997 met tien procent gestegen, maar die groei kon uitsluitend door import gedekt worden. Duitsland is voor aardgas nu voor 82 procent afhankelijk van invoer."

Het meest dramatische is volgens de krant echter de evoluatie bij steenkoolenergie. "In 1997 verbruikte Duitsland 70 miljoen ton steenkool," aldus Die Welt. "Dat is nu lichtjes teruggevallen tot 68 miljoen ton. Maar door de afbouw van de Duitse steenkoolproductie is de afhankelijkheid van import op die tien jaar meer dan verdubbeld van 33 procent naar 67 procent." Westerse landen proberen voor hun energie-bevoorrading steeds minder afhankelijk te worden van invoer, omdat dit hun politieke en economische positie in gevaar brengt.

13:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, energie |  Facebook |

13-08-08

Russische bedrijven willen profiteren van Duits kwaliteitsimago

MadeInGermanyGeholpen door de groeiende economie van op hun thuismarkt, proberen steeds meer Russische bedrijven zich te richten op lucratieve opportuniteiten in het buitenland. Daarbij mikken ze almaar vaker op de Duitse markt. Dat schrijft het magazine Deutsche Welle. Russische investeerders die inmiddels op de Duitse markt actief zijn, hebben volgens het magazine daar heel wat succes mee geboekt. Russische bedrijven willen zich volgens hun zakelijke vertegenwoordiger in Berlijn vooral verbinden met het Duitse kwaliteitsimago. Russische investeerders op nagenoeg elke cruciale sector van de Duitse economie.

Volgens Sergey Nikitin, directeur van de Russische Kamer van Handel en Nijverheid in Berlijn, zijn Russische bedrijven vooral geïnteresseerd in het openen van nieuwe markten in het westen en willen ze daarbij profiteren van het Duitse kwaliteitsimago, dat ze aan hun productfolio willen meegeven. "Russische bedrijven zijn erop gebrand om hun uitrusting en machinepark te moderniseren," aldus Nikitin tegenover het magazine Deutsche Welle. "Het is normaal dat ze dat proberen te doen met de hulp van een sterke, betrouwbare en ervaren partner."

Deutsche Welle stelt dat vele Duitse bedrijven tot nu toe bijzonder wantrouwig stonden tegenover de miljoeneninvesteringen vanuit Rusland. "Dikwijls was het onduidelijk waar het geld vandaan kwam en wat de investeerders er exact mee van plan waren," wordt er opgemerkt. "Verwacht kan worden dat dit de volgende jaren zal veranderen, onder meer met de voorziene toetreding van Rusland tot de World Trade Organization. De situatie is ook verbeterd door de belofte van de nieuwe Russische president om de thuismarkt te liberaliseren en corruptie te bestrijden."

"Er zijn nog altijd een aantal vooroordelen," geeft Nikitin toe. "Maar eens het over zakelijke en gedetailleerde overeenkomsten gaat, verdwijnen de misverstanden en vooroordelen meestal vrij snel. Het is voor de Duitse industriegemeenschap nog relatief nieuw om op deze schaal met Russische partners om te gaan. Voorlopig helt de schaal echter nog altijd door in het voordeel van Duitsland. Meer dan 4.000 Duitse bedrijven, waaronder reuzen zoals Siemens, Bosch en BASF, zijn actief op de Russische markt. In Duitsland zijn er slechts ongeveer 1.300 Russische ondernemingen."

Maar Deutsche Welle stelt dat deze situatie snel zou kunnen veranderen. In 2000 investeerden Russische bedrijven ongeveer 20 miljard dollar in het buitenland. Dat zal dit jaar oplopen tot ruim 200 miljard dollar. "Duitsland blijft bovendien zeker in de schijnwerpers van Russische investeerders blijven staan," wordt er opgemerkt. "Zo zullen de Russische spoorwegen wellicht een actieve rol spelen in de privatisering van Deutsche Bahn, de Duitse spoorwegmaatschappij. Bovendien mogen ook meer investeringen worden verwacht in de biotechnologiesector, waar Russische bedrijven veel patenten hebben die nog niet in het buitenland zijn gebruikt."

16:00 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, rusland |  Facebook |

10-08-08

Steeds meer milieuvriendelijke trucks op Duitse autowegen

Op de Duitse snelwegen rijden steeds meer milieuvriendelijke vrachtwagens. In de eerste helft van dit jaar legden vrachtwagens die beantwoorden aan de Euro 5-norm op de Duitse autostrades ruim vier miljard kilometer op. Dat is een stijging met 117 procent tegenover vorig jaar. Dit nieuwe type vrachtwagens vertegenwoordigden nu bijna 30 procent van al het vrachtvervoer op de Duitse snelwegen. Een jaar geleden bedroeg hun aandeel minder dan 14 procent.

Ook het aandeel van Euro 4-trucks op de Duitse snelwegen kende een grote stijging. Zij legden bijna 80 procent meer kilometers af. Bij de minst milieuvriendelijke vrachtwagens werd er een daling met ruim 30 procent opgetekend. De snelle evolutie zou onder meer een gevolg zijn van de hogere milieutol die door de Duitse verkeersminister Wolfgang Tiefensee is aangekondigd voor vrachtwagens. Daardoor zouden transporteurs hun wagenpark massaal aanpassen.

Duitsland gaat de tol voor de meest milieuvriendelijke vrachtwagens begin volgend jaar met 40 procent verhogen. Voor de meest vervuilende vrachtwagens zal de tol echter stijging met meer dan 80 procent. Vorig jaar bracht de milieutol de Duitse staat ruim 3,5 miljard euro op. Met de nieuwe maatregelen zou dat moeten stijgen tot ongeveer 5,5 miljard euro. De verhoging zou vooral voor de kleinere transporteurs moeilijk te verteren zijn. Ze zijn volgens het Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) immers niet in staat om nieuwe vrachtwagens te kopen en hadden al te kampen met de hoge brandstofprijzen.

10:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, milieu, transport |  Facebook |

01-08-08

Duits rookverbod gedeeltelijk teruggefloten

In kleine Duitse cafés met slechts één ontvangstruimte mag wel degelijk gerookt worden. Dat blijkt uit een uitspraak van het Federale Constitutionele Hof in Karlsruhe. De rechter stelt dat de antirookwetgeving ongrondwettig is omdat die het bestaan van de kleine horecaondernemers bedreigt. De kleine horecaondernemers zijn in hun zaken met weinig oppervlak namelijk niet in staat een afgesloten rookruimte te creëren, zoals grotere zaken dat wel kunnen, en zien als gevolg daarvan hun klandizie afnemen.

Duitse horeca-uitbaters hadden klacht ingediend tegen het rookverbod. Door de uitspraak van de rechter mag er in Baden-Württemberg en Berlijn gewoon gerookt mag worden in kleine cafés met slechts één ontvangstruimte. De uitspraak geldt voor cafés en restaurants met een maximale oppervlakte van 75 vierkante meter waar jongeren onder de achttien jaar niet naar binnen mogen. Ook discotheken die niet toegankelijk zijn voor jongeren kunnen de asbakken weer op tafel zetten.

De rechters wezen erop dat ze de bescherming van de volksgezondheid als een buitengewoon belangrijk gemeengoed beschouwen, maar indien grote zaken rookruimtes mogen creëren, moeten er volgens hen ook regelingen voor kleine cafés getroffen moeten worden. Uiterlijk eind 2009 moet de antirookwetgeving zijn aangepast en tot die tijd is de opheffing van het verbod geldig. Formeel geldt de uitspraak alleen voor Baden-Württemberg en Berlijn, maar in Reinland-Pfalz, Sachsen en Schlewsig-Holstein was het rookverbod voor eenmansbedrijven al opgeheven, op voorwaarde dat de eigenaren zelf de drankjes serveren.

19:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, duitsland, rookverbod |  Facebook |

09-04-08

Poolse inwijkelingen doen Oost-Duitse stad herleven

polnische4_v-contentDe Oost-Duitse stad Lecknitz, gelegen in één van de armste landsgedeelten van Duitsland aan de grens met Polen, krijgt een gevoelige injectie van Poolse ondernemers. Zij komen af op de goedkope vastgoedprijzen in de Duitse stad, waar op dit ogenblik drieduizend mensen wonen. De Poolse inwijkelingen komen in de plaats van Duitse werklozen die naar rijkere Duitse deelstaten zijn getrokken om daar een nieuw leven en een nieuwe carrière op te bouwen. Een gedeelte van de bevolking van Lecknitz is echter gekant tegen de Poolse immigratie.

"Lecknitz lijkt op het eerst zicht op veel Oost-Duitse steden," aldus het persbureau Reuters. "Nagenoeg een kwart van de bevolking is werkloos en het straatbeeld wordt gedomineerd door winkels met goedkope producten. De ultrarechtse Nationale Democratische Partij haalde er tijdens de jongste verkiezingen achttien procent van de stemmen. Maar hier vindt men geen toestanden zoals in andere steden uit het voormalige communistische Oost-Duitsland, waar de geboortecijfers in elkaar zijn gestort en appartementen leeg staan omdat werklozen verhuisd zijn naar de rijkere westerse deelstaten."

Enkele jaren geleden dacht men dat Duitsers na de toetreding van Polen tot de Europese Unie massaal Poolse eigendommen zouden opkopen, maar nu blijkt het omgekeerde waar. Het grootste gedeelte van de immigranten komt uit de havenstad Szczecin, die minder dan een half uur van Lecknitz verwijderd ligt. Daar is de werkloosheid van 16 procent gedaald tot 6,6 procent. De vastgoedprijzen in Lecknitz liggen ongeveer 20 procent lager dan in de Poolse havenstad. De Poolse woningprijzen zijn in 2006 met 50 procent gestegen.

De voorbije jaren zijn ongeveer 200 Polen in Lecknitz ingeweken en werden er veertig bedrijven opgericht. Volgens Piotr Krzystek is het een trend bij jonge Polen om hun geluk in Duitsland te proberen. "De grensgebieden met Polen worden door veel Duitsers verlaten, zodat Polen inpikken op Duitse initiatieven om locale ondernemingen op te richten," voert hij aan. Een aantal Duitse inwoners van Lecknitz is echter niet gediend met de komst van de Poolse inwijkeningen en eist dat de grenzen weer gesloten zouden worden.

Meer over bouwen en wonen

16:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: polen, duitsland, lecknitz |  Facebook |