02-05-12

Lijdende middenklasse nefast voor economische toekomst

De Amerikaanse middenklasse heeft de voorbije decennia zware klappen gekregen en dat dreigt een negatieve impact te zullen hebben op de toekomstige groei. Indien de mogelijkheden van de middenklasse worden uitgehold, kan men immers nooit een goede economische groei realiseren. Dat is gezegd tijdens het Forum of the Harvard Institute for Learning in Retirement. Er werd onder meer opgemerkt dat de middenklasse sinds de jaren zeventig - onder meer door de globalisering en de stijgende onderwijskosten - met een inkrimpende welvaart is geconfronteerd.

Lees Verder

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: middenklasse, economie |  Facebook |

06-04-12

Economische ongelijkheid nog erger dan algemeen aangenomen

De voorbije maanden is over de hele wereld geprotesteerd tegen de economische ongelijkheid, maar in de Verenigde Staten is die kloof tussen de rijken en de gewone bevolking wellicht nog groter dan de meesten denken. Dat is de conclusie van een rapport in de Review of Radical Political Economics. De auteurs merken op dat de bevolkingsgroep onderaan de economische piramide in die ongunstige situatie geblokkeerd lijken en in sommige gevallen nog verder in armoede afglijden. Daarmee worden volgens de onderzoekers de optimistische elementen van het conventionele economische denken tegengesproken.

Uit een analyse blijkt dat een welvarende economie de inkomens van de rijkste 20 procent van de Amerikaanse gezinnen doet stijgen, terwijl de meerderheid van de huishoudens uit de middelste en lagere groepen geen enkele toename zien. "Dat heeft uiteraard een impact op de Amerikaanse gezinnen wanneer de economie vertraagt," voeren de auteurs aan. "De gezinnen uit de hoogste inkomensklasse zijn beter gepositioneerd of zelfs gefavoriseerd om de vruchten van de groei te plukken."

"Dat fenomeen zorgt ervoor dat de inkomenskloof tussen arm en rijk steeds verder toeneemt," wordt er opgemerkt. De onderzoekers voegen er aan toe dat de armere klassen ook in tijden van economische groei slechts een beperkte toegang hebben tot bronnen die hun situatie zouden kunnen verbeteren. Onder meer technologische verbeteringen zorgen volgens de onderzoekers voor een economische groei, maar bieden niet aan iedereen eenzelfde voordeel.

"De Amerikaanse economie heeft niets met mobiliteit en opportuniteiten te maken," voeren de onderzoekers nog aan. "Rijke gezinnen worden rijken, arme gezinnen blijven arm en de middenklasse blijft vergeeft de American dream najagen."

Lees Verder

17:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, ongelijkheid |  Facebook |

23-01-12

Economische kloof tussen Britse steden blijft toenemen

De kloof tussen de economische prestaties van de verschillende Britse steden blijft groeien. Dat is de conclusie van een rapport van de onderzoeksgroep Centre for Studies. In het rapport wordt dan ook opgemerkt dat de Britse regering een beleid op maat van de individuele steden moet voeren in plaats van een algemene politiek te volgen. Maatregelen die een stimulans kunnen betekenen voor een bepaalde groep steden, hebben volgens de onderzoekers immers niet dezelfde impact op andere agglomeraties.

De onderzoekers merken op dat steden met een weinig dynamische privésector - zoals Hull, Doncaster en Newport - het moeilijker hebben om de effecten van de zwakke nationale economie en de tewerkstellingsproblemen in de openbare sector op te vangen. Daarentegen hebben steden met een uitstekend economisch rapport - zoals Edinburgh, Cambridge en Londen - volgens de onderzoeksgroep een sterke privésector en een groot aantal geschoolde kenniswerkers.

Regio's zoals Milton Keynes en Aberdeen vormen volgens het rapport een drijfkracht achter het herstel van de nationale economie. "Die gebieden kennen veel start-ups en worden getypeerd door een innovatieve economie met een groot aantal patenten," wordt er aangevoerd. De onderzoekers merken nog op dat in Cambridge amper 5 procent van de bevolking beroep moet doen op uitkeringen wegens werkloosheid. In Rochdale is dat echter opgelopen tot 30,3 procent.

17:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, innovatie, werkloosheid |  Facebook |

18-01-12

Afrikaanse economische statistieken vooral gebouwd op giswerk

De internationale ontwikkeling en hulporganisaties maken beslissingen over initiatieven en het toekennen van fondsen aan Afrikaanse landen op basis van nationale statistieken die onvolledig en onbetrouwbaar zijn. Dat zegt Morten Jerven, economisch historicus aan de Simon Fraser University. De Amerikaanse wetenschapper stelt dat op basis van die verkeerde aantallen ook verkeerde initiatieven worden uitgebouwd. Dat vormt volgens Jerven een belangrijke hindernis waarmee rekening moet worden gehouden bij het uitstippelen van een beleid.

"Eigenlijk is er bijzonder weinig geweten over de economische status van deze landen," stelt Morten Jerven op basis van een studie van de statistische methodes die worden gehanteerd in landen zoals Ghana, Nigeria, Oeganda, Kenia, Malawi, Tanzanië en Zambia. "Er kan moeilijk een inschatting worden gemaakt over de juistheid van die statistieken. Dat heeft vaak te maken met een gebrek aan financiële middelen, waardoor beroep gedaan wordt op informatie van strategische donoren, die echter alleen maar statistieken produceren die henzelf aanbelangen."

"De verstrekte gegevens behandelen meestal sociale indicatoren, zoals gezondheidszorg of onderwijsniveau in plaats van nuttiger economische statistieken over tewerkstelling, industrie, landbouw of economische groei," voert Jerven aan. "Daardoor zijn de statistische systemen van deze landen onvolledig. Bovendien varieert de betrouwbaarheid van de ingezamelde gegevens van land tot land. Vele Afrikaanse statistieken zijn hoofdzakelijk gebaseerd op giswerk."

18:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, economie, statistiek |  Facebook |

Amerikaanse economie krijgt score van 44 procent bij financiële directeuren

Amerikaanse chief financial officers geven de economie van de Verenigde Staten een score van 44 procent. Dat blijkt uit een rapport van Bank of America en Merrill Lynch over de stemming bij financiële directeurs van Amerikaanse bedrijven in december vorig jaar. De score bleef status-quo tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Dat is het laagste cijfer dat werd opgetekend sinds veertien jaar geleden met het onderzoek was gestart. Begin vorig jaar was een score van 47 procent opgetekend.

De onderzoekers merken wel op dat de score van de Verenigde Staten nog iets beter ligt dan de cijfers van de wereldeconomie, die in december vorig jaar een totaal van 43 procent meekreeg, tegenover een score van 51 procent begin vorig jaar. Er wordt ook aan toegevoegd dat slechts 38 procent van de ondervraagden van mening was dat de Amerikaanse economie dit jaar opnieuw zou groeien, tegenover 56 procent tijdens dezelfde periode vorig jaar.

Wel gaf meer dan de helft van de financiële directeuren te verwachten dat hun bedrijf dit jaar een omzetgroei zal realiseren. Daarnaast verwachtte 46 procent dat het bedrijf nieuwe aanwervingen zou doen, terwijl slechts 7 procent een afslanking verwachtte. Wel gaf 70 procent aan zich zorgen te maken over de efficiëntie van de Amerikaanse politieke leiders. Ook zei 63 procent zich zorgen te maken over het Amerikaanse budgettekort. Ook de gezondheidskosten, werkloosheid en het consumentenvertrouwen worden als problemen naar voor geschoven.

10:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, verenigde staten |  Facebook |

08-12-11

Chinese overheid blijft problemen voor zakenleven

De meerderheid van de grote bedrijven is ervan overtuigd dat China meer mogelijkheden te bieden heeft dan eender welke andere wereldmarkt, maar steeds meer groeit de bekommernis over bemoeienissen van de Chinese overheid. Dat is de conclusie van een enquête van uitgever PublicAffairs Asia en het pr-netwerk Edelman bij executives van bedrijven over de hele wereld. China wordt door de respondenten strategisch de belangrijkste markt van de wereld genoemd, gevolgd door de Verenigde Staten, Azië, de Europese Unie, Latijns-America en Afrika.

"Het is duidelijk dat grote bedrijven China bekijken als het speerpunt van hun groeistrategie," merkt Mark Hass, president van Edelman China, op. "Met een dreigende recessie in Europa en een zwakke Amerikaanse economie wordt China door de grote bedrijven gezien als een lichtpunt in een wereldwijde donkere economische tunnel." Daarentegen merkt 77 procent van de ondervraagden op dat het jongste vijfjarenplan van de Chinese regering wellicht zal leiden tot een grotere inmenging van de overheid in de industrie en de economie.

Volgens 91 procent van de ondervraagden is het voor buitenlandse bedrijven dan ook noodzakelijk om een gestructureerde strategie te ontwikkelen voor de uitbouw van relaties met de Chinese overheid. Er wordt aan toegevoegd dat die activiteiten tot het kernaspect van de bedrijfsplannen zullen behoren. Volgens 70 procent zal de eigen activiteit op het gebied van public relations de volgende jaren gevoelig toenemen om in te spelen op het evoluerende klimaat.

 

19:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, economie |  Facebook |

11-11-11

Aziatische bedrijven blijven relatief optimistisch

Bedrijven in de regio Asia-Pacific blijven in het algemeen optimistisch over hun toekomstvooruitzichten, al blijken er tussen de verschillende landen in de regio duidelijke verschillen opgemerkt te kunnen worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het persbureau Reuters. Daarbij wordt opgemerkt dat de conjunctuur-barometer bij de ondernemingen in Asia-Pacific tijdens het derde kwartaal uitkomt op een eindtotaal van 69 punten. Tijdens het tweede kwartaal werd echter nog een score van 78 punten opgetekend.

De onderzoekers merken ook op dat voor de eerste keer in achttien maanden een daling moest worden opgetekend. Er wordt wel opgemerkt dat bijna de helft van de ondervraagde ondernemingen gewag maakt van positieve vooruitzichten. Daarnaast benadrukt ongeveer 10 procent zeer goede vooruitzichten te hebben. Daarentegen ziet bijna 10 procent de toekomst pessimistisch in. Dat is echter wel een verdubbeling tegenover het tweede kwartaal van dit jaar.

De verslechtering van de barometer is volgens de onderzoekers te wijten aan de vrees voor economische problemen in het westen en vooral de Verenigde Staten, maar ook aan een ongerustheid over mogelijke economische ingrepen van de Chinese overheid. Er wordt opgemerkt dat in de technologie-sector driekwart van de ondernemingen een neutraal standpunt innam. Slechts een kleine groep stelde zich optimistisch op. Bij de financiële dienstverleners werd eenzelfde trend waargenomen. Luchtvaartmaatschappij toonden zich wel optimistisch, vooral door regionale zakenreizen.

Er wordt opgemerkt dat Chinese en Indiase bedrijven overwegend optimistisch zijn ingesteld, terwijl in Australië meer een neutraal standpunt wordt ingenomen en in Japan vooral een negatieve stemming blijkt te heersen.

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: asia-pacific, economie |  Facebook |

15-09-11

Amerikaans economisch vertrouwen blijft op recessie-niveau

Hoewel de Amerikaanse tewerkstelling zich gedeeltelijk heeft hersteld van het dieptepunt van de economische crisis, blijft het economisch vertrouwen nog altijd op recessie-niveau. Dat is de conclusie van een rapport van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup. De werkloosheid en ondertewerkstelling liggen volgens Gallup in de Verenigde Staten nog altijd op hetzelfde niveau als vorig jaar. Het vertrouwen van de Amerikaanse consument in de economie staat nu op zijn laagste niveau sinds februari twee jaar geleden, vier maand voor het officiële einde van de economische crisis.

Het vertrouwen in de economie stond tijdens de maand augustus van dit jaar op een negatief niveau van 52 punten. Dat is weliswaar hoger dan het dieptepunt van min 58 punten tijdens de economische crisis, maar veel lager dan het niveau tussen min 21 punten en min 35 punten tussen het einde van de recessie en juni van dit jaar. Er werd volgens Gallup dit jaar een dieptepunt opgetekend tijdens de maand april, nadat de regering nagenoeg zijn betalingen moest stopzetten. Een tweede dieptepunt volgde in juli en augustus tijdens de onderhandelingen rond de verhoging van het schuldplafond."

De stemming is volgens Gallup duidelijk negatief, waarbij opgemerkt wordt dat 77 procent van de Amerikanen van mening is dat de economische situatie tijdens de maand augustus is verslechterd. Dat is het hoogste cijfer sinds februari twee jaar geleden, toen het Amerikaans Congres een stimulusplan van 787 miljard dollar goedkeurde in de hoop om de Amerikaanse economie uit de recessie te kunnen helpen. In de maand maart van twee jaar geleden zwakte het pessimisme over de toekomst van de Amerikaanse economie af.

17:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, crisis |  Facebook |

25-08-11

Amerikaans economisch vertrouwen geconcentreerd in Washington

In de Amerikaanse hoofdstad Washington DC heeft de bevolking het meeste vertrouwen in de economische toekomst. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Gallup. Washington liet tijdens de eerste helft een positieve score van 11 punten optekenen. Dat betekent een stijging met 12 punten tegenover dezelfde periode vorig jaar. Washington is de enige regio in de Verenigde Staten die een positief vooruitzicht laat optekenen. Op de tweede plaats staat North Dakota, maar daar wordt een negatieve score van 13 punten geregistreerd.

In de top tien zijn ook de staten Maryland en Virginia, die aan Washington grenzen, terug te vinden. Staten die grondstoffen produceren, zoals landbouw en energie, vullen de rest van de top tien, met uitzondering van Massachusetts, dat zich vooral richt op technologie en farmaceutica. Nebraska, South-Dakota, Utah, Iowa en Minnesota zijn in de top tien genoteerd. Het nationale gemiddelde eindigde tijdens de eerste helft van dit jaar op een negatieve score van 28 punten, tegenover 26 punten tijdens dezelfde periode vorig jaar.

De onderzoekers voegen er aan toe dat drie staten die door de olieramp in de Golf van Mexico werden getroffen - Louisiana, Mississippi en Florida - dit jaar tot de tien staten met het laagste economisch vertrouwen behoren. Ook Delaware is tot de laatste tien staten teruggezakt. Met een negatieve score van 44 punten heeft West-Virginia het minste vertrouwen in de economische toekomt, vooraf gegaan door Maine en Idaho. In de top tien staan verder ook nog Ohio, Nevada, Kentucky en Rhode Island.           

11:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, washington, economie |  Facebook |

13-06-11

Nachtverlichting goede spiegel voor economische activiteit

Nachtverlichting weerspiegelt de economische ontwikkeling van een regio. Dat is de conclusie van een onderzoek van de de universiteiten van Yale en Quinnipiac. De onderzoekers merken op dat opnames van nachtverlichting vanuit de ruimte grote gelijkenissen vertonen met andere maatstaven van economische activiteit, zoals het bruto binnenlandse product. Er wordt aan toegevoegd dat een verdere kwaliteitsverbetering van de satellietbeelden nog tot betere resultaten zou moeten kunnen leiden.

Wetenschappers William Nordhaus en Xi Chen noemen de toepassingen vooral interessant voor gebieden die door oorlogen zijn getroffen en waar geen betrouwbare bevolkingsstatisieken kunnen worden opgesteld en men slechts heel beperkt toegang heeft tot economische cijfers. "Opvallend is dat het systeem minder geschikt is voor landen die al over veel economische informatie beschikken," merkt het webmagazine ScienceDaily.com op. "Dat heeft volgens de onderzoekers te maken met de relatief grote foutenmarge in de metingen van de lichtintensiteit."

"In alle gebieden worden belangrijke foutenmarges opgetekend," geven Nordhaus en Xi Chen aan. "In een aantal ontwikkelingslanden is de kwaliteit van de traditionele economische gegevens echter zo laag, dat het meten van de nachtverlichting toch een belangrijke meerwaarde kan bieden." De onderzoekers voegen er aan toe dat de verkregen satellietgegevens gegevens tot op één vierkante kilometer kunnen worden verwerkt. De onderzoekers merken wel op dat Afrika in de beelden één donker gebied blijkt te zijn.

 

10:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, ruimtevaart, verlichting |  Facebook |

14-05-11

Dood Osama bin Laden leidt tot groter Amerikaans economisch optimisme

Het vertrouwen van de Amerikaanse consument is sinds de dood van Osama bin Laden met 10 procent gestegen. Dat blijkt uit een enquête van het onderzoeksbureau Gallup. De onderzoekers voegen er aan echter aan toe het stijgend vertrouwen ook met een aantal andere factoren te maken zou kunnen hebben, zoals positieve mededelingen van de Amerikaanse regering over de tewerkstelling en de feestactiviteiten rond moederdag.

Gallup merkt op dat 37 procent van de Amerikaanse consumenten van mening is dat de economie beter presteert. Voor de aankondiging van de dood van Osama bin Laden was dat slechts 31 procent. "Het Amerikaanse optimisme heeft daardoor opnieuw het hoogste punt bereikt sinds midden februari," voeren de onderzoekers aan. "Bovendien blijft de score nog slechts 4 procent onder het niveau dat één jaar geleden werd geregistreerd."

Er wordt aan toegevoegd dat nog 43 procent van de Amerikanen gewag maakt van zwakke economische omstandigheden, tegenover 47 procent voor de dood van Osama bin Laden. Daarmee is het pessimisme volgens Gallup tot het laagste niveau in ongeveer één maand teruggezakt. Op hetzelfde tijdstip vorig jaar werd een score van 44 procent opgetekend. Gallup merkt echter op dat de impact van de dood van de terroristenleider na verloop van tijd wellicht opnieuw zal wegebben.

13-05-11

Russische oppositie stuurt aan op economische amnestie

Indien het Russische parlement een amnestie voor economische misdrijven zou verlenen, zouden er in de Russische gevangenissen 15.000 plaatsen kunnen vrijkomen. Dat heeft de oppositie in het Russische parlement voorgesteld. Het idee, dat eerst werd gelanceerd in Russische zakelijke krijgen, zou volgens de oppositie kunnen bijdragen om het economische klimaat in Rusland te verbeteren. Aangezien het voorstel door de oppositie werd aangebracht, worden de kansen op economische amnestie echter bijzonder klein geacht.

Het voorstel werd ingediend door de communistische en liberaal-democratische oppositie en de partij A Just Russia. Daarbij werd voorgesteld om de gevangenisstraffen voor kleinere economische misdrijven te vervangen door gemeenschapsdienst. Er werd voorgesteld om de amnestie toe te kennen naar de aanleiding van de twintigste verjaardag van de Russische onafhankelijkheid in december. De amnestie, die ook voor minderjarigen zou gelden, zou betrekking hebben op ongeveer 1,5 procent van de Russische gevangenispopulatie.

In de Russische gevangenissen zitten op dit ogenblik ongeveer één miljoen mensen opgesloten. "Deze mensen zijn nodig voor de Russische bouwsector," aldus initiatiefneemster Vera Lekaryova, parlementslid van A Just Russia. "De betrokkenen zouden twee weken voor de staat kunnen werken en vervolgens twee weken voor zichzelf." Er wordt opgemerkt dat veroordeelde ondernemers meer diensten kunnen bewijzen buiten de cel. Bovendien wordt opgemerkt dat teveel mensen om economische misdrijven - bovendien vaak onterecht - in de gevangenis worden opgesloten.

Volgens ramingen van de oppositie worden elk jaar tot 100.000 mensen wegens economische misdrijven tot gevangenisstraffen veroordeeld. Bekende economisch veroordeelden, zoals Mikhail Khodorkovsky, zouden in geen geval in aanmerking kunnen komen voor de amnestie. "De Russische president Dmitry Medvedev kondigde eerder aan dat er maatregelen moeten worden genomen om te vermijden dat ondernemers onterecht zouden worden vervolgd, maar de ambtenaren leggen die aanmaningen naast zich neer," stipt de Russische krant The Moscow Times op.

14:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, economie, criminaliteit |  Facebook |

31-03-11

Milieuproblemen blijven Russische economische groei bedreigen

Experts schatten dat ongeveer 15 procent van het Russische grondgebied met zware milieuproblemen kampt. Indien aan die situatie niet wordt verholpen, dreigt dat tot een onomkeerbare situatie te leiden. Dat heeft de Russische eerste minister Vladimir Poetin gezegd. Hij voegde er aan toe dat bedrijven moeten gedwongen worden om nieuwe milieu-technologieën te implementeren. Anders dreigt Rusland volgens de eerste minister eindeloos achterop te geraken.

"Jaarlijkse rapporten geven volgens premier Poetin aan dat de impact van menselijke activiteiten op de ecologische systemen niet afneemt en een constant stijgende trend blijft vertonen," merkt het persbureau Interfax aan. "In nagenoeg alle Russische regio's blijkt volgens hem de vervuiling van water en lucht een groot probleem." Vladimir Poetin zei begrip op te brengen voor experts die aandringen op een grotere arbeidsproductiviteit en betere concurrentiepositie, maar zonder betere ecologische prestaties zal daar volgens hem geen verandering in komen.

Het gebruik van oude productie-infrastructuur en technologieën leidt volgens Poetin immers tot een dure benadering van het groeiprincipe, waardoor Rusland volgens de eerste minister altijd met een achterstand zou worden geconfronteerd en zijn concurrenten ooit zou kunnen inhalen. "Rusland dreigt daardoor niet alleen achterop te geraken met oplossingen voor milieuproblemen, maar ook op het gebied van economische groei. Rusland zal in dat geval altijd gedwongen zijn om een inhaalbeweging proberen te doen. Bovendien zal het ook onmogelijk zijn om sociale problemen aan te pakken."

19:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, milieu, rusland |  Facebook |

19-01-11

Werkloosheid grootste zorg Amerikaanse bevolking

De Amerikaanse bevolking ziet de werkloosheid als het belangrijkste probleem waarmee de Verenigde Staten bij het begin van het nieuwe jaar worden geconfronteerd. Dat is de conclusie van een enquête van het onderzoeksbureau Gallup. Daarbij bleek dat 29 procent van de Amerikanen de werkloosheid als het belangrijkste probleem voor de Amerikaanse maatschappij naar voor schoof. In december vorig jaar was dat slechts 24 procent. Er wordt wel aan toegevoegd dat dit cijfer tussen augustus en november vorig jaar tussen 28 procent en 33 procent fluctueerde.

De economie in het algemeen is voor 26 procent van de Amerikaanse bevolking het belangrijkste probleem. Op dat vlak is echter sinds oktober vorig jaar een dalende trend merkbaar. Het is ook het laagste niveau dat sinds mei vorig jaar werd opgetekend. Daarnaast noemt 12 procent het Amerikaanse begrotingstekort het belangrijkste probleem. Dat is de hoogste score in minstens één decennium. Andere economische problemen die aan bod komen zijn een gebrek aan financiële middelen (4 procent), brandstofprijzen (3 procent) en belastingen (2 procent).

Gallup wijst erop dat de benzineprijs in december vorig jaar voor de eerste keer in ruim twee jaar meer dan 3 dollar per gallon bedroeg, maar daarvan in de publieke commentaren weinig van terug te vinden is. Gewaarschuwd wordt echter dat dit in de loop van dit jaar zou kunnen veranderen. Daarbij wordt erop gewezen dat de benzineprijs bij een vorige prijsstijging tot meer dan 4 procent bijna drie jaar geleden, door 25 procent van de Amerikaanse bevolking als het grootste probleem naar voor werd geschoven.

12-01-11

Onderwijs en immigratie pijnpunten Amerikaanse economie

De Verenigde Staten dreigen steeds verderop te geraken op de internationale markten. Dat heeft John Chambers, chief executive van het technologiebedrijf Cisco, gezegd tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Volgens Chambers krijgen de Verenigde Staten niet alleen af te rekenen met de grotere concurrentie van andere landen, maar schiet de Amerikaanse economie zich bovendien ook zelf in de eigen voeten door zijn gebrekkige beleid op het gebied van onderwijs en immigratie. Chambers geeft aan dat de Verenigde Staten weliswaar nog altijd een leidende economie is, maar die positie steeds verder ziet wegslippen.

"Ik ben niet zo optimistisch dat de Verenigde Staten over vijf tot tien jaar nog altijd een leidinggevende innovator zullen blijken te zijn," merkte Chambers op. Hij wees er onder meer op dat het Amerikaanse onderwijs inmiddels al ver is weggezakt. Op het gebied van onderwijs behoren de Verenigde Staten inmiddels zelfs niet meer tot de top twintig. Onderwijs is volgens hem de meest doortastende verandering op lange termijn die de Amerikaanse maatschappij moet doorvoeren. Hij stelde daarbij dat alleen een ingrijpende verandering van het onderwijs tot een definitieve oplossing kan leiden. Chambers merkte op dat in de technologische sector alles bijzonder snel gaat, maar het onderwijs volgt die evoluties volgens hem onvoldoende.

Het onderwijs vormt volgens Chambers één aspect van het probleem. Daarbij komt volgens hem ook het gebrekkige immigratiebeleid. "Wanneer een land slechts 300 miljoen mensen heeft en ook geen goed immigratiebeleid heeft uitgewerkt om de beste krachten uit de rest van de wereld aan te trekken, wordt de toekomst bijzonder moeilijk," benadrukte hij. "Het Amerikaanse immigratiebeleid is contraproductief. We geven buitenlanders een duidelijk signaal dat ze in ons land niet welkom zijn. Dat moet dringend veranderen. Bovendien moeten we buitenlandse studenten ook grotere mogelijkheden bieden om zich hier definitief te kunnen vestigen."

10-01-11

Verenigde Staten moet zich neerleggen bij aflossing wacht

De Verenigde Staten moeten er zich bij neerleggen dat China op termijn de grootste economie van de wereld wordt. Dat hebben een aantal economen duidelijk gemaakt. Raghuram Rajan, gewezen hoofdeconoom van het Internationaal Monetair Fonds en op dit ogenblik verbonden aan de Booth School of Business aan de University of Chicago, merkt echter op dat de Verenigde Staten nog wel geruime tijd een belangrijke economische rol zullen blijven vervullen. Hij voegt er aan toe dat bovendien die evolutie ook niet in een rechte lijn zal verlopen, want ook de meest dynamische Aziatische economieën zullen volgens Rajan nog met zware problemen worden geconfronteerd.

19:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, economie, verenigde staten |  Facebook |

03-01-11

China goed op weg naar kapitaalintensieve economie

China maakt een transformatieproces door van een arbeidsintensieve naar een kapitaalintensieve economie. Dat zegt Barnard Baumohl, hoofd internationale economie bij de Economic Outlook Group aan de Princeton University in de Verenigde Staten. Die overstap zou China en de rest van de wereld volgens Baumohl belangrijke voordelen kunnen opleveren. De Amerikaanse econoom benadrukte daarbij dat vele mensen er nog altijd onterecht vanuit gaan dat China nog altijd hoofdzakelijk goedkope consumptieproducten of industriële grondstoffen vervaardigt. De transformatie naar een kapitaalintensieve economie is volgens hem in China al langer ingezet.

"Baumohl zegt ervan overtuigd te zijn dat China zal slagen in zijn doelstelling om zijn economie een andere richting uit te sturen," aldus het Chinese persbureau Xinhua. "Hij voegt er aan toe dat China de structuur van zijn economie verandert en steeds meer gericht is op binnenlandse consumptie in plaats van op export. Een combinatie van stijgende lonen en een duurdere wisselkoers kunnen volgens hem leiden tot problemen voor de exportsector. Het is voor het land volgens Baumohl dan ook cruciaal om van een arbeidsintensieve naar een kapitaalintensieve economie over te schakelen. China moet bovendien een aantal van zijn productie-eenheden naar het buitenland overhevelen."

Het persbureau voegt er aan toe dat Baumohl ook van mening is dat China de wereldwijde financiële crisis bijzonder goed heeft opgevangen. "Terwijl de Verenigde Staten en een groot gedeelte van de rest van de wereld geconfronteerd werden met een recessie, was China in staat om nog altijd een relatief gezond groeiritme te laten optekenen," aldus Baumohl tegenover het Chinese persbureau. "Dat heeft te maken met het feit dat in China minder intern debat bestaat dan in het westen. In China kunnen ingrepen om de economie te ondersteunen, bijzonder snel worden doorgedrukt. Dat heeft China al herhaaldelijk geholpen om economisch moeilijke periodes op te vangen."

19:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, economie, export |  Facebook |

01-12-10

Afrika kan volgend decennium een groot verhaal worden

Grote multinationals bereiden zich voor om hun aanwezigheid in Afrika uit te breiden, ook al worden ze er nog met belangrijke hindernissen geconfronteerd. Muhtar Kent, chief executive van het frisdrankenconcern Coca-Cola, voert echter aan dat Afrika nog altijd een grotendeels onverteld verhaal vormt dat het volgende decennium een bijzonder grote omvang zou kunnen krijgen, zoals dat het voorbije decennium het geval was in vooral India en China. Uit onderzoek van het adviesbureau McKinsey blijkt dat de Afrikaanse middenklasse over vier jaar voor het eerst meer dan 100 miljoen consumenten zal tellen, waardoor bedrijven er op een belangrijke markt kunnen terugvallen.

Coca-Cola is al meer dan tachtig jaar actief in Afrika en heeft er 160 fabrieken met in totaal 65.000 medewerkers. De volgende tien jaar wil Coca-Cola 12 miljard dollar investeren in het continent, waarbij vooral de nadruk zal gelegd worden op fruitsappen. "De aanwezigheid van Coca-Cola in Afrika is belangrijker dan in India en China," voert Muhtar Kent aan tegenover het online magazine warc.com. "Afrika heeft een bijzonder jonge en dynamische populatie met een bijzonder groot beschikbaar inkomen. Afrika heeft een bruto binnenlands product van 1,6 triljoen dollar. Dat is meer dan Rusland of India. Bovendien heeft Afrika een belangrijke economie, gedragen door een bijzonder grote grondstoffenrijkdom."

Het zal volgens Kent echter van het politieke Afrikaanse beleid afhangen of het continent die beloftes kan waarmaken, al ziet hij op dat vlak duidelijke vorderingen. Ook Standa Vecera, general manager Zuid-Oost Afrika bij Procter & Gamble, benadrukt dat er een grotere consistentie moet worden bereikt om de Afrikaanse groei te stimuleren. "De economie heeft een stabiel beleid en economie nodig," voert hij aan. "Het ergste wat het bedrijfsleven kan overkomen, is op een ochtend wakker worden met een gewijzigd politiek beleid en veranderde reglementeringen." Alex Kanellis, chief executive van het farmabedrijf PZ Cussons, stelt dat Afrika op het gebied van concurrentie meer kansen biedt dan Azië, waar iedereen actief is. In Afrika is dat veel beperkter, zodat er meer groeikansen zijn.

19:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, economie |  Facebook |

24-11-10

Economische crisis slecht voor de gezondheid

De moeilijke economische omstandigheden leggen een bijkomende druk op de financiële en emotionele problemen van vele chronisch zieken. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van de Harvard School of Public Health en het online onderzoeksbureau Knowledge Networks. Daarbij wordt opgemerkt de economische problemen leiden tot een bijkomende stress en financiële reserves vereist die men had gehoopt opzij te kunnen zetten voor de toekomst. De onderzoekers voegen er aan toe dat veel Amerikaanse patiënten van mening zijn dat de hervormingen van de Amerikaanse gezondheidszorg weinig aan hun situatie zal veranderen.

"Een aantal Amerikanen zegt geconfronteerd te worden met financiële moeilijkheden bij het betalen van hun gezondheidsfactuur en vreest dat de wankele economische situatie hun gezondheid niet alleen op dit ogenblik, maar ook in de toekomst bedreigt," merken de onderzoekers op. Uit het onderzoek blijkt dat 35 procent van de Amerikaanse hartpatiënten van mening is dat de economische moeilijkheden een negatieve impact hebben op hun gezondheid. Dat geldt ook voor 21 procent van de kankerpatiënten en 39 procent van de diabetici. Daarnaast zegt 27 procent van de kankerpatiënten, 47 procent van de hartpatiënten en 48 procent van de diabetici dat de huidige economische problemen ook een bedreiging vormen voor hun gezondheid in de toekomst.

"Vele patiënten zijn van oordeel dat de economische problemen uitstralen op hun fysieke gezondheid," merkt Gillian SteelFisher, onderzoeker aan de Harvard School of Public Health, op. De onderzoekers voegen er aan toe dat 35 procent van de hartpatiënten, 34 procent van de diabetici en 22 procent van de kankerpatiënten financiële reserves voor de toekomst hebben moeten gebruiken om hun gezondheidsfactuur te kunnen betalen. Daarnaast zegt 25 procent van de hartpatiënten, 26 procent van de diabetici en 19 procent van de kankerpatiënten kredieten te hebben moeten afsluiten om hun medische uitgaven te kunnen dekken. Voor 4 procent van de hartpatiënten, 9 procent van de diabetici en 3 procent van de kankerpatiënten heeft dit geleid tot een persoonlijk faillissement.

18:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, gezondheid |  Facebook |

24-10-10

Amerikaanse bevolking vooral verontwaardigd over economie

De economie is de grootste bron van verontwaardiging bij het Amerikaanse publiek. Dat is de conclusie van een onderzoek van BBC World News America en het studiebureau Harris. Daarbij wordt opgemerkt dat 63 procent van de Amerikaanse bevolking aangeeft verontwaardigd te zijn door de economie. Op de tweede plaats volgen de Amerikaanse regering en de werkloosheid (62 procent). Daarna volgens de belastingen (58 procent), de immigratie (56 procent), onderwijs (51 procent) en de grote bedrijven (52 procent). Er wordt aan toegevoegd dat de verontwaardiging van de oudere bevolkingscategorieën in bijna alle categorieën hoger ligt dan bij de jongere Amerikanen.

19:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, verenigde staten |  Facebook |

17-09-10

Europese Commissie wil gericht beleid rond bio-economie

De Europese Commissie werkt aan een nieuwe strategie om de industrie te helpen zich te richten op de zogenaamd bio-economie. Het gaat volgens de Europese Commissie om een snelgroeiende tak die inmiddels al 22 miljoen banen heeft gecreëerd en een omzet realiseert van 2 triljoen euro. Maire Geoghegan-Quinn, Europees Commissaris voor innovatie, merkt op dat bio-economie - die gaat van landbouw, bosbouw en visserij gaat tot voeding, chemicaliën en biobrandstoffen - een sector is waarin Europa moet investeren. Bio-economie heeft een sleutelrol in de promotie van innovatie die een antwoord kan bieden aan belangrijke maatschappelijk problematieken, zoals de druk op natuurlijke grondstoffen.

"Het is het ideale ogenblik om een Europese strategie te lanceren voor de ontwikkeling van een bio-economie," merkt Geoghegan-Quinn op. "Die strategie moet het Europese leiderschap op het gebied van biowetenschappen versterken." De Europese Commissaris beloofde dat er zal geïnvesteerd worden in opleidingen, onderzoek en innovatie. Tegen het einde van dit jaar zal volgens haar gestart worden met een consultatiefase. In de lente van volgend jaar zou daarover een verslag volgen. De strategie zou in de lente van het jaar daarop volgens de Europese Commissaris aan de Raad van Ministers worden voorgelegd.

De Europese Unie heeft inmiddels in samenwerking met Australië, Nieuw-Zeeland en Canada een nieuw Internationaal Bio-Economie Forum gelanceerd. Dat moet de samenwerking tussen de verschillende partijen promoten. Geoghegan-Quinn maakte ook bekend dat de Europese Commissie een klein aantal specifieke innovatie-partnerships zal lanceren in gebieden met een rechtstreekse link naar maatschappelijke verandering. Die samenwerkingen moeten volgens haar bronnen concentreren en sleutelfiguren en beleidsinstrumenten samen brengen. Dat moet er volgens haar voor zorgen dat de bestaande instrumenten op een optimale manier worden samengebracht.

14-08-10

Sport wordt steeds belangrijker pijler economie

Sport vertegenwoordigt op dit ogenblik een groter gedeelte van de Engelse economie dan tijdens de voorbije kwarteeuw ooit het geval is geweest. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Sheffield Hallam University. Uit het rapport blijkt dat sport op dit ogenblik 2,3 procent vertegenwoordigt van alle consumenten-bestedingen. Bovendien zorgt de sport voor 1,8 procent van de totale Engelse tewerkstelling. De onderzoekers merken op dat de voetbalsport de belangrijkste pijler is van de sector, maar er wordt aan toegevoegd dat alle sporttakken hebben bijgedragen tot de economische groei. Sportgoederen en televisie-gelden vormden de belangrijkste inkomstenbronnen van de sector.

"Uit het onderzoek blijkt dat de consumenten-bestedingen in de sportsector op vijfentwintig jaar met 138 procent zijn gestegen tot 17,3 miljard pond sterling," aldus BBC News. "Bovendien kende ook de tewerkstelling in de sport een constante groei. Er werken volgens het rapport op dit ogenblik 441.000 mensen in de Engelse sportsector." Die cijfers tonen volgens David Bond, hoofdredacteur sport bij de BBC, dat sport de voorbije kwarteeuw van een tijdverdrijf is uitgegroeid tot een belangrijke economische activiteit. Hij voegt er aan toe dat de Engelse overheid nu voor de uitdaging staat om de economische kracht van de sector te gebruiken om de Engelsen actiever te maken.

Mihir Warty, directeur strategie en research bij Sport England, stelt het verheugend te vinden dat de sportsector een veel snellere groei kent dan de algemene economie. "Een groot gedeelte van die groei komt op rekening van de explosie van de televisierechten en daarin heeft de voetbalcompetitie een belangrijke rol," merkt hij op. "De Premier League heeft in belangrijke mate bijgedragen in de vervijfvoudiging van de verkoop van sportkledij. Maar ook buiten het voetbal ziet de bevolking sport steeds meer als een onderdeel van het dagelijkse leven. Sport is in de kranten van de achterste katern naar de voorpagina's opgeschoven en dat heeft een enorme effect gehad op de economie."

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, engeland, economie |  Facebook |

24-07-10

Wereldeconomie heeft een Afrikaanse eeuw nodig

De verdere groei van de wereldeconomie zal afhankelijk zijn van de ontwikkeling van Afrika. Dat heeft de gewezen Britse premier Gordon Brown gezegd tijdens een toespraak in de Oegandese hoofdstad Kampala. Hij voegde er aan toe te willen zien dat het Afrikaanse continent zijn volledige mogelijkheden zou ontwikkelen. Hij had het daarbij over de creatie van een Afrikaanse eeuw. Cruciaal daarin staat volgens de gewezen Britse premier de verdere ontwikkeling van het Afrikaanse internet. Brown merkt op dat daarbij bovendien moet gestreefd worden naar een groei die gedragen wordt door het zakenleven in plaats van op ontwikkelingshulp, die volgens hem economische activiteiten vervangt.

"De toekomstige groei van de wereldeconomie en de tewerkstelling in de ontwikkelingslanden, zal volgens Gordon Brown bepaald worden door het benutten van de productieve mogelijkheden en het opdrijven van de consumentenvraag op het Afrikaanse continent," aldus BBC News. "Er is volgens Brown een alternatief voor een decennium van lage wereldwijde groei, die ervoor zou kunnen zorgen dat de ontwikkelingsbehoefte van Afrika en de groeiende behoeften van Europa en Amerika niet volledig kan vervuld worden. Het antwoord daarop is volgens Brown duidelijk. Nieuwe groeipijlers moeten volgens hem gezocht worden in Afrika, een continent dat volgens hem bijzonder veel potentieel en talent heeft."

Om de Afrikaanse landen te helpen, moeten de overheden volgens Brown de toegang tot breedband-internet stimuleren. Op dit ogenblik heeft minder dan 1 procent van de Afrikaanse bevolking toegang tot dat breedband-internet. De gewezen Britse premier voerde daarbij aan met een aantal partners samen te werken om een aantal experts terzake te verzamelen om een grote campagne op te zetten. Een snelle uitbreiding van het Afrikaanse internet zal volgens Brown een belangrijke impact hebben op de handel, de opvoeding en de transparantie van de politiek. Hij voegde er aan toe dat met ontwikkelingshulp vooral moet gestreefd worden naar de creatie van welvaart in plaats van op de bestrijding van de armoede.

16:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, economie |  Facebook |

17-07-10

Hogere Amerikaanse inkomensklasse verliest vertrouwen

Het economisch herstel in de Verenigde Staten werd in belangrijke mate gedragen door de bestedingen van de hogere inkomensklasse, maar ook die categorie blijkt inmiddels zijn uitgaven terug te schroeven. Dat zegt Mark Zandi, hoofdeconoom bij Moody's Analytics. Eind vorig jaar leek de hogere inkomensklasse opnieuw met meer vertrouwen uitgaven te doen terwijl de andere consumenten terughoudend bleven. Maar dat vertrouwen is inmiddels in belangrijke mate weggeëbd. Die voorzichtige opstelling is gedeeltelijk te wijten aan een bezorgdheid over de wereldwijde instabiliteit, vooral in Europa. Maar ook de volatiliteit op de aandelenbeurzen de voorbije maanden heeft de hogere inkomensklasse voorzichtiger gemaakt. Uit cijfers van het onderzoeksbureau Gallup bleek dat de hogere inkomensklasse gemiddeld nog 145 dollar per dag besteedde, maar dat viel de voorbije maand terug tot 119 dollar.


"Hoewel de beursschommelingen een grotere psychologische en financiële impact hebben op de hogere inkomens, stellen alle consumenten zich vragen over hun financiële toekomst en een mogelijke nieuwe economische inkrimping," merkt de Amerikaanse krant The New York Times op. "Het consumentenvertrouwen is teruggezakt tot het laagste niveau sinds augustus vorig jaar. Vooral in het huidige stadium van herstel hoopt de economische sector dat de consumenten meer besteden, aangezien de vraag naar goederen en diensten bedrijven zou aanmoedigen om aanwervingen te doen. De Amerikaanse consument vertegenwoordigt ongeveer 60 procent van de economische activiteit in de Verenigde Staten. Eén derde van de consumentenbestedingen is echter afkomstig van de 5 procent hoogste inkomens."


Dat betekent dat de hogere inkomens een buitenproportionele impact hebben op de economie. Onder meer wordt opgemerkt dat luxe-hotelketens zoals Four Seasons en Ritz Carlton aangeven dat het aantal boekingen tegenover het begin van het jaar sterk is teruggevallen. Ook luxeretailers zoals Saks en Neiman Marcus zeggen dat de groei tijdens de maand juni is vertraagd. "Aangezien de voorzichtigheid van de hogere inkomensklasse vooral gevoelsmatig ingegeven is, hopen economen dat het hier om een tijdelijk fenomeen gaat," merkt de krant nog op. "Indien de economische groei duurzaam blijkt te zijn, zal de terughoudendheid van deze klasse dan ook snel verdwijnen. Het gevaar is echter dat die terughoudendheid zelf de economische groei zou vertragen."

04:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, verenigde staten |  Facebook |

22-02-10

Marokko wordt een economie van de toekomst

Marokko heeft veel kans om een economie van de toekomst te worden. Dat zegt Zin Bekkali, chief executive van het investeringsfonds Silk Invest, dat sinds een decennium actief is in het Midden-Oosten en Afrika. Daarbij wordt opgemerkt dat de Marokkaanse Madex beursindex dit jaar met 5,9 procent is gestegen. Dat is onder meer te danken aan de grootste regenval in meer dan drie decennia, waardoor de landbouwproductie gevoelig is gestegen. Daardoor is er volgens Zin Bekkali een nieuw vertrouwen gekomen in de Marokkaanse economie. In de herfst vorig jaar overschreed de regenval het meest in dertig jaar de verdamping en absorptie in de grond. Bovendien zijn de Marokkaanse aandelen volgens Silk Invest nog altijd relatief goedkoop in vergelijking met de BRIC-landen, waardoor ze bijzonder aantrekkelijk zijn.

Ongeveer de helft van de Marokkaanse arbeidsbevolking is actief in de landbouw, die 15 procent van het bruto binnenlands product vertegenwoordigt. Graan is het belangrijkste product van de Marokkaanse landbouw. Tijdens de recente oogstperiode werd over zeven maand een productie van 2,4 miljoen ton gerealiseerd. Dat is een stijging met 71 procent tegenover het gemiddelde van de voorbije vijf jaar. "De Marokkaanse economie heeft het voorbije jaar een groei van ongeveer 5 procent gekend, maar zou dit jaar wel terugvallen tot 4,1 procent," aldus de financiële nieuwsdienst Bloomberg. "Dat is minder dan een groei van 6 procent die het Internationaal Monetair Fonds heeft voorzien voor de ontwikkelingslanden." Volgens Johan De Bruijn, analist bij het beleggingsfonds Emerging Markets Management, stelt dat de groeiende landbouwproductie, stijgende consumentenbestedingen en een stabiele regering Marokkaanse aandelen bijzonder aantrekkelijk maken.

Er wordt verwacht dat er dit jaar voor 5 miljard dollar directe buitenlandse investeringen zullen gedaan worden in Marokko. Twee jaar geleden waren die investeringen teruggevallen tot 3 miljard dollar en tijdens de eerste negen maanden van vorig jaar was er sprake van 2,27 miljard dollar. Bloomberg voegt er aan toe dat vele bedrijven in Marokko voet aan grond willen krijgen. Daarbij wordt onder meer verwezen naar de Franse bank BNP Paribas, die onlangs heeft aangekondigd een Marokkaanse vestiging voor kapitaalbeheer te zullen opstarten. Ook TomTom, gespecialiseerd in satellietnavigatie, heeft bekend gemaakt producten op de Marokkaanse markt te zullen lanceren. Daarbij werd gesteld dat het bedrijf in Marokko grote mogelijkheden ziet.

12:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marokko, economie |  Facebook |

31-01-10

Chinese economie kan groeitempo niet blijven vasthouden

De Chinese economie kan zijn huidig groeitempo niet aanhouden met dezelfde praktijken die van het land de grootste producent van broeikasgassen ter wereld heeft gemaakt. Dat heeft Yvo De Boer, de klimaattopman van de Verenigde Naties, gezegd tijden het World Economic Forum in de Zwitserse stad Davos. De Chinese economie kent op dit ogenblik een groei van 8,9 procent per jaar, maar dat tempo kan volgens De Boer met het huidige economische model niet worden aangehouden. Dat is volgens De Boer fysiek onmogelijk. De klimaattopman van de Verenigde Naties heeft grote kritiek op de regeringen, zowel van rijke als arme landen, voor hun gebruik aan inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen terug te schroeven. Eerder al had hij daarvoor grote kritiek op de Verenigde Staten, Japan en andere geïndustrialiseerde landen.

"De Chinese regering zegt belangrijke inspanningen te doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen," aldus de financiële nieuwsdienst Bloomberg. "De Chinese regering zegt zichzelf het doel vooropgesteld te hebben om de uitstoot van koolstofdioxide per eenheid bruto binnenlands product tegen het einde van dit decennium met 40 procent tot 45 procent terug te brengen." De uitstoot van de Chinese economie zijn sinds het begin van deze eeuw meer dan verdubbeld, te wijten aan een groeitempo van meer dan 6 procent per kwartaal. In het vierde kwartaal van vorig jaar werd nog een groei met 10,7 procent opgetekend. Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van energie blijkt dat China vier jaar geleden de Verenigde Staten heeft voorbij gestoken als de grootste uitstoot van koolstofdioxide uit fossiele brandstoffen.

De Boer krijgt bij zijn kritiek op de regeringen steun van het Amerikaanse democratische congreslid Edward Markey. "Die wijst erop dat er nu eenmaal geen afdeling intensieve diensten is voor planeten," aldus Bloomberg. "De planeet aarde heeft koorts en er moet samen worden opgetreden tegen de klimaatverandering." De Boer voegde er aan toe dat de tijd van speeches achter de rug is. De Amerikaanse regering heeft inmiddels in een schrijven aan De Boer gemeld dat de Verenigde Staten verder gaat met zijn plannen om de uitstoot van broeikasgassen tegen het einde van het decennium met 17 procent terug te dringen. De Verenigde Staten hadden die belofte eerder ook al gedaan tijdens de internationale klimaatconferentie in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

13:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, klimaatverandering, economie |  Facebook |

03-01-10

Fransen meest pessimistisch over nieuwe decennium

Meer dan de helft van de Fransen vreest dat zijn welstand tijdens het volgende decennium zal afnemen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse zakenkrant Financial Times. Maar ook een groot gedeelte van de Britten vreest er tijdens het nieuwe decennium op achteruit te zullen gaan. Amerikanen blijken het meest positief te zijn over hun toekomstige welstand, maar ook Spanjaarden en Duitsers zien de toekomst positiever in dan de Fransen en de Britten. Wel blijken de inwoners van de betrokken landen het er in een belangrijke mate over eens te zijn dat de overheid op dit ogenblik veel meer informatie heeft over zijn burgers dan tien jaar geleden. Bovendien is men het er ook over eens dat de regeringen in het volgende decennium minder inspanningen zullen doen om hun burgers financieel te ondersteunen.

Uit het onderzoek is gebleken dat 43 procent van de Amerikanen een optimistische mening heeft over zijn levensstandaard tijdens het nieuwe decennium. Ook 41 procent van de Spanjaarden en 37 procent van de Duitsers heeft positieve verwachtingen voor de volgende tien jaar. Daarentegen is 44 procent van de Fransen en 36 procent van de Britten pessimistisch over de toekomst. Bij de Italianen is 41 procent noch optimistisch, noch pessimistisch ingesteld. Terugkijkend naar het verleden zegt 44 procent van de Amerikanen dat zijn huidige levensstandaard hoger ligt dan tien jaar geleden. Ook 43 procent van de Spanjaarden en 40 procent van de Duitsers zegt het nu beter te hebben dan rond de eeuwwisseling. Ook hier stellen de Fransen zich het pessimistisch op. Daar zegt 44 procent het nu slechter te hebben dan tien jaar geleden. Bij de Italianen zegt 38 procent geen verandering gezien te hebben.

In Spanje zegt wel 61 procent van de ondervraagden op dit ogenblik meer geld uit te geven dan tien jaar geleden. Daarna volgen de Italianen (58 procent), Fransen (57 procent), Britten (51 procent) en Duitsers (51 procent). In de Verenigde Staten zegt echter slechts 49 procent meer geld uit te geven dan tien jaar geleden. Op het vlak van veiligheid overheerst echter een negatief gevoel. Bij de Italianen zegt 46 procent zich minder veilig te voelen dan tien aar geleden. Bij de Britten zegt 56 procent van de ondervraagden zich even veilig te voelen als tien jaar geleden, gevolgd door de Fransen (50 procent), Duitsers (50 procent) en Amerikanen (49 procent). In Spanje zegt 39 procent zich even veilig te voelen als tien jaar geleden, maar 38 procent zegt zich minder veilig te voelen. Men gelooft ook niet dat de strijd tegen terreur gewonnen zal worden. Alleen Italianen zijn daarin iets positiever.

18:09 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veiligheid, economie |  Facebook |

01-11-09

Bedrijven willen eindelijk opnieuw investeren in uitrusting

Bedrijven zijn eindelijk opnieuw bereid om te investeren in uitrustingsgoederen. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse overheid over de economische groei. Die stijging is een gezond signaal dat de economie zich aan het herstellen is. Tijdens het voorbije kwartaal werd voor de eerste keer in bijna twee jaar opgemerkt dat de bestedingen van Amerikaanse bedrijven in uitrusting en software opnieuw zijn gestegen. Die groei bleef weliswaar nog altijd beperkt tot 1,1 procent, maar uitrusting en software vormen wel een belangrijke categorie en omvatten onder meer computers, software, medische uitrusting, industriële machines, auto's, vliegtuigen, meubilair en landbouwvoertuigen. Opgemerkt dat de bestedingen van de bedrijven op dit ogenblik bijzonder belangrijk zijn. Normaal wordt een economische heropleving gedragen door de consumenten, maar die laten het dit keer voorlopig nog altijd afweten, omdat ze geconfronteerd worden met werkloosheid, loonbevriezingen, kredietbeperkingen en hoge schulden.

"De stijging van de investeringen in uitrusting betekent niet noodzakelijk dat de bedrijven opnieuw grote financiële reserves hebben," stipt het persbureau Associated Press aan. "Maar toch zijn sommige bedrijven erin geslaagd om tijdens de economische recessie voldoende geld opzij te zetten om opnieuw te investeren. Anderen hebben geen leningen kunnen krijgen om hun installaties uit te breiden en moeten daarom hun bestaande uitrusting moderniseren." Wanneer bedrijven opnieuw investeren in uitrusting, kunnen volgens analisten uiteindelijk nieuwe banen gecreëerd worden bij de bedrijven die deze uitrusting en onderdelen produceren. Er wordt aan toegevoegd dat een aantal producenten van technologie-uitrusting de vooruitzichten gevoelig zien verbeteren. Onder meer een bedrijf zoals EMC, producent van machines en software voor data-opslag, zegt dat klanten duidelijk opnieuw beginnen te investeren.

Er wordt echter aan toegevoegd dat de meeste bedrijven nog altijd terughoudend zijn om extra personeel aan te werven. Om de stijgende vraag op te vangen, wordt meestal beroep gedaan op het bestaande personeelsbestand. Er wordt aan toegevoegd dat de tewerkstelling wellicht pas opnieuw groei zal beginnen te vertonen wanneer het economisch herstel zich op een brede basis heeft doorgezet. Volgens Edward Yardeni, analist van het adviesbureau Yardeni Research, wordt in eerste instantie geïnvesteerd in computers, software en andere technologie die de productiviteit van het bestaande personeelsbestand kan opdrijven. Ook de geregeld terugkerende nood aan upgrades verplicht bedrijven volgens Yardeni om opnieuw te investeren in uitrustingsgoederen.

20:34 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, uitrusting |  Facebook |

14-09-09

Andy Murray levert Britse economie 405 miljoen pond op

De opvang van tennisser Andy Murray als een potentieel winnaar van een Grand Slam-tornooi heeft de Britse economie een surplus bezorgd van 405 miljoen Britse pond. Dat blijkt uit een onderzoek van Tom Cannon, professor aan de University of Liverpool. Cannon voert daarbij aan dat de doorstoot van de Schotse tennisser tot de halve finales van het Wimbledon-tornooi en zijn opmars tot de nummer twee van de wereld de tennissport in Groot-Brittannië een grote populariteitsgroei heeft bezorgd, samen met de renovatie van het Wimbledon-complex en de toekomstige Barclays ATP Tour Finals in Londen. Tennis heeft volgens Tom Cannon in Groot-Brittannië op dit ogenblik al een economische waarde van 1,27 miljard Britse pond. Daarmee behoort het tennis in Groot-Brittannië tot de vijf belangrijkste sporten, na voetbal, paardenwedrennen en golf.

"De populariteit van Andy Murray heeft ervoor gezorgd dat elk element van de tennissport - van de verkoop van tennisuitrusting tot reclame en sponsoring - de jongste tijd een opmerkelijke groei heeft gekend," aldus Tom Cannon, professor strategische ontwikkeling aan de University of Liverpool. Hij voegt er aan toe dat tennis nog altijd een omzetachterstand van ongeveer 1 miljard Britse pond heeft ten opzichte van de golfsport, maar die kloof snel zal gedicht hebben. Cannon voegt er aan toe dat dit jaar meer dan 200.000 Britten met tennis zullen beginnen. Hij stelt dat tennis meestal een korte piekpopulariteit kent tijdens de zomer, maar daarna grotendeels wordt vergeten tot het daaropvolgende jaar. Onder meer dankzij het zogenaamde Murray-effect zou die populariteit echter over het hele jaar kunnen uitgespreid worden.

Met Wimbledon en de World Tour Finals heeft het tennis volgens Cannon nu twee van de grootste evenementen tot de komst van de Olympische Zomerspelen over drie jaar. Beide evenementen zou gezamenlijk ruim 750.000 toeschouwers aantrekken per jaar. "Individueel zijn beide tornooien volgens Cannon groter dan elk evenement in het voetbal, golf, cricket of rugby," aldus de Britse krant The Times. De World Tour Finals in november alleen al zouden 150 miljoen Britse pond opleveren aan televisierechten, sponsoring, ticketverkoop, reclame en pers opbrengen. Het transport zou een bedrag van 35 miljoen Britse pond vertegenwoordigen, terwijl hotels en catering ruim 30 miljoen Britse pond zouden opleveren. Een aantal andere inkomstenbronnen zouden nog eens 10 miljoen pond opbrengen. Andy Murray is de hoogst gerangschikte Britse tennisspeler uit de geschiedenis.

18:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tennis, economie, sponsoring, andy murray |  Facebook |

23-08-09

Duurzame bedrijfsstrategie enige overlevingskans

Vele bedrijven hebben door de economische recessie hun milieuvriendelijke projecten teruggeschroefd of voorlopig opgeschort, maar dat is een strategische vergissing. Dat zegt consulent Andrew Winston in zijn boek Green Recovery. Volgens Winston zijn duurzame projecten in de huidige economische crisis zelfs nog crucialer dan in een periode van hoogconjunctuur. Volgens hem is een duurzame strategie voor vele bedrijven wellicht de enige uitweg om te overleven. Bedrijven die een creatief denkproces hebben doorgemaakt om milieuvriendelijker en efficiënter te functioneren, zullen volgens Winston met een groot concurrentievoordeel uit de economische crisis komen.

"Een duurzaam beleid speelt in op een aantal belangrijke tendensen, zoals de stijgende prijzen van energie en grondstoffen, de uitstootbeperkingen en de groeiende druk vanuit het publiek," benadrukt Andrew Winston. "Wanneer managers worden geconfronteerd worden met facturen voor elektriciteit of brandstof, zijn ze sneller geneigd om de efficiëntie te verhogen. Dat is het Prius-effect. De hybride Toyota Prius toont de autobestuurder immers zijn brandstofefficiëntie van dat ogenblik. Dat moedigt autobestuurders en constructeurs aan om de efficiëntie steeds verder te verhogen. Bovendien kan dat welgevoelen medewerkers stimuleren en het creëert bovendien goodwill bij toeleveranciers en klanten."

De stelregel dat de sociale verantwoordelijkheid van de bedrijven erin ligt om de winsten te verhogen, zoals door economist Milton Friedman werd geponeerd, gaat volgens Winston niet langer op. "Een nieuwe generatie afgestudeerden richt zich op carrières in milieuverantwoordelijke en duurzame bedrijven in plaats van op een loopbaan die de kortste weg naar de rijkdom garandeert," merkt hij op. Winston geeft wel toe dat zijn visie over een duurzaam bedrijfsleven vanuit door een optimisme is ingegeven vanuit een wereld waarin innoverende investeringen kunnen leiden tot kostenbesparingen die de oorspronkelijke uitgaven snel compenseren en appreciatie van de consumenten krijgen.