08-12-11

Chinese overheid blijft problemen voor zakenleven

De meerderheid van de grote bedrijven is ervan overtuigd dat China meer mogelijkheden te bieden heeft dan eender welke andere wereldmarkt, maar steeds meer groeit de bekommernis over bemoeienissen van de Chinese overheid. Dat is de conclusie van een enquête van uitgever PublicAffairs Asia en het pr-netwerk Edelman bij executives van bedrijven over de hele wereld. China wordt door de respondenten strategisch de belangrijkste markt van de wereld genoemd, gevolgd door de Verenigde Staten, Azië, de Europese Unie, Latijns-America en Afrika.

"Het is duidelijk dat grote bedrijven China bekijken als het speerpunt van hun groeistrategie," merkt Mark Hass, president van Edelman China, op. "Met een dreigende recessie in Europa en een zwakke Amerikaanse economie wordt China door de grote bedrijven gezien als een lichtpunt in een wereldwijde donkere economische tunnel." Daarentegen merkt 77 procent van de ondervraagden op dat het jongste vijfjarenplan van de Chinese regering wellicht zal leiden tot een grotere inmenging van de overheid in de industrie en de economie.

Volgens 91 procent van de ondervraagden is het voor buitenlandse bedrijven dan ook noodzakelijk om een gestructureerde strategie te ontwikkelen voor de uitbouw van relaties met de Chinese overheid. Er wordt aan toegevoegd dat die activiteiten tot het kernaspect van de bedrijfsplannen zullen behoren. Volgens 70 procent zal de eigen activiteit op het gebied van public relations de volgende jaren gevoelig toenemen om in te spelen op het evoluerende klimaat.

 

19:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, economie |  Facebook |

11-11-11

Aziatische bedrijven blijven relatief optimistisch

Bedrijven in de regio Asia-Pacific blijven in het algemeen optimistisch over hun toekomstvooruitzichten, al blijken er tussen de verschillende landen in de regio duidelijke verschillen opgemerkt te kunnen worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het persbureau Reuters. Daarbij wordt opgemerkt dat de conjunctuur-barometer bij de ondernemingen in Asia-Pacific tijdens het derde kwartaal uitkomt op een eindtotaal van 69 punten. Tijdens het tweede kwartaal werd echter nog een score van 78 punten opgetekend.

De onderzoekers merken ook op dat voor de eerste keer in achttien maanden een daling moest worden opgetekend. Er wordt wel opgemerkt dat bijna de helft van de ondervraagde ondernemingen gewag maakt van positieve vooruitzichten. Daarnaast benadrukt ongeveer 10 procent zeer goede vooruitzichten te hebben. Daarentegen ziet bijna 10 procent de toekomst pessimistisch in. Dat is echter wel een verdubbeling tegenover het tweede kwartaal van dit jaar.

De verslechtering van de barometer is volgens de onderzoekers te wijten aan de vrees voor economische problemen in het westen en vooral de Verenigde Staten, maar ook aan een ongerustheid over mogelijke economische ingrepen van de Chinese overheid. Er wordt opgemerkt dat in de technologie-sector driekwart van de ondernemingen een neutraal standpunt innam. Slechts een kleine groep stelde zich optimistisch op. Bij de financiële dienstverleners werd eenzelfde trend waargenomen. Luchtvaartmaatschappij toonden zich wel optimistisch, vooral door regionale zakenreizen.

Er wordt opgemerkt dat Chinese en Indiase bedrijven overwegend optimistisch zijn ingesteld, terwijl in Australië meer een neutraal standpunt wordt ingenomen en in Japan vooral een negatieve stemming blijkt te heersen.

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: asia-pacific, economie |  Facebook |

15-09-11

Amerikaans economisch vertrouwen blijft op recessie-niveau

Hoewel de Amerikaanse tewerkstelling zich gedeeltelijk heeft hersteld van het dieptepunt van de economische crisis, blijft het economisch vertrouwen nog altijd op recessie-niveau. Dat is de conclusie van een rapport van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup. De werkloosheid en ondertewerkstelling liggen volgens Gallup in de Verenigde Staten nog altijd op hetzelfde niveau als vorig jaar. Het vertrouwen van de Amerikaanse consument in de economie staat nu op zijn laagste niveau sinds februari twee jaar geleden, vier maand voor het officiële einde van de economische crisis.

Het vertrouwen in de economie stond tijdens de maand augustus van dit jaar op een negatief niveau van 52 punten. Dat is weliswaar hoger dan het dieptepunt van min 58 punten tijdens de economische crisis, maar veel lager dan het niveau tussen min 21 punten en min 35 punten tussen het einde van de recessie en juni van dit jaar. Er werd volgens Gallup dit jaar een dieptepunt opgetekend tijdens de maand april, nadat de regering nagenoeg zijn betalingen moest stopzetten. Een tweede dieptepunt volgde in juli en augustus tijdens de onderhandelingen rond de verhoging van het schuldplafond."

De stemming is volgens Gallup duidelijk negatief, waarbij opgemerkt wordt dat 77 procent van de Amerikanen van mening is dat de economische situatie tijdens de maand augustus is verslechterd. Dat is het hoogste cijfer sinds februari twee jaar geleden, toen het Amerikaans Congres een stimulusplan van 787 miljard dollar goedkeurde in de hoop om de Amerikaanse economie uit de recessie te kunnen helpen. In de maand maart van twee jaar geleden zwakte het pessimisme over de toekomst van de Amerikaanse economie af.

17:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, crisis |  Facebook |

25-08-11

Amerikaans economisch vertrouwen geconcentreerd in Washington

In de Amerikaanse hoofdstad Washington DC heeft de bevolking het meeste vertrouwen in de economische toekomst. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Gallup. Washington liet tijdens de eerste helft een positieve score van 11 punten optekenen. Dat betekent een stijging met 12 punten tegenover dezelfde periode vorig jaar. Washington is de enige regio in de Verenigde Staten die een positief vooruitzicht laat optekenen. Op de tweede plaats staat North Dakota, maar daar wordt een negatieve score van 13 punten geregistreerd.

In de top tien zijn ook de staten Maryland en Virginia, die aan Washington grenzen, terug te vinden. Staten die grondstoffen produceren, zoals landbouw en energie, vullen de rest van de top tien, met uitzondering van Massachusetts, dat zich vooral richt op technologie en farmaceutica. Nebraska, South-Dakota, Utah, Iowa en Minnesota zijn in de top tien genoteerd. Het nationale gemiddelde eindigde tijdens de eerste helft van dit jaar op een negatieve score van 28 punten, tegenover 26 punten tijdens dezelfde periode vorig jaar.

De onderzoekers voegen er aan toe dat drie staten die door de olieramp in de Golf van Mexico werden getroffen - Louisiana, Mississippi en Florida - dit jaar tot de tien staten met het laagste economisch vertrouwen behoren. Ook Delaware is tot de laatste tien staten teruggezakt. Met een negatieve score van 44 punten heeft West-Virginia het minste vertrouwen in de economische toekomt, vooraf gegaan door Maine en Idaho. In de top tien staan verder ook nog Ohio, Nevada, Kentucky en Rhode Island.           

11:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, washington, economie |  Facebook |

13-06-11

Nachtverlichting goede spiegel voor economische activiteit

Nachtverlichting weerspiegelt de economische ontwikkeling van een regio. Dat is de conclusie van een onderzoek van de de universiteiten van Yale en Quinnipiac. De onderzoekers merken op dat opnames van nachtverlichting vanuit de ruimte grote gelijkenissen vertonen met andere maatstaven van economische activiteit, zoals het bruto binnenlandse product. Er wordt aan toegevoegd dat een verdere kwaliteitsverbetering van de satellietbeelden nog tot betere resultaten zou moeten kunnen leiden.

Wetenschappers William Nordhaus en Xi Chen noemen de toepassingen vooral interessant voor gebieden die door oorlogen zijn getroffen en waar geen betrouwbare bevolkingsstatisieken kunnen worden opgesteld en men slechts heel beperkt toegang heeft tot economische cijfers. "Opvallend is dat het systeem minder geschikt is voor landen die al over veel economische informatie beschikken," merkt het webmagazine ScienceDaily.com op. "Dat heeft volgens de onderzoekers te maken met de relatief grote foutenmarge in de metingen van de lichtintensiteit."

"In alle gebieden worden belangrijke foutenmarges opgetekend," geven Nordhaus en Xi Chen aan. "In een aantal ontwikkelingslanden is de kwaliteit van de traditionele economische gegevens echter zo laag, dat het meten van de nachtverlichting toch een belangrijke meerwaarde kan bieden." De onderzoekers voegen er aan toe dat de verkregen satellietgegevens gegevens tot op één vierkante kilometer kunnen worden verwerkt. De onderzoekers merken wel op dat Afrika in de beelden één donker gebied blijkt te zijn.

 

10:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, ruimtevaart, verlichting |  Facebook |

14-05-11

Dood Osama bin Laden leidt tot groter Amerikaans economisch optimisme

Het vertrouwen van de Amerikaanse consument is sinds de dood van Osama bin Laden met 10 procent gestegen. Dat blijkt uit een enquête van het onderzoeksbureau Gallup. De onderzoekers voegen er aan echter aan toe het stijgend vertrouwen ook met een aantal andere factoren te maken zou kunnen hebben, zoals positieve mededelingen van de Amerikaanse regering over de tewerkstelling en de feestactiviteiten rond moederdag.

Gallup merkt op dat 37 procent van de Amerikaanse consumenten van mening is dat de economie beter presteert. Voor de aankondiging van de dood van Osama bin Laden was dat slechts 31 procent. "Het Amerikaanse optimisme heeft daardoor opnieuw het hoogste punt bereikt sinds midden februari," voeren de onderzoekers aan. "Bovendien blijft de score nog slechts 4 procent onder het niveau dat één jaar geleden werd geregistreerd."

Er wordt aan toegevoegd dat nog 43 procent van de Amerikanen gewag maakt van zwakke economische omstandigheden, tegenover 47 procent voor de dood van Osama bin Laden. Daarmee is het pessimisme volgens Gallup tot het laagste niveau in ongeveer één maand teruggezakt. Op hetzelfde tijdstip vorig jaar werd een score van 44 procent opgetekend. Gallup merkt echter op dat de impact van de dood van de terroristenleider na verloop van tijd wellicht opnieuw zal wegebben.

13-05-11

Russische oppositie stuurt aan op economische amnestie

Indien het Russische parlement een amnestie voor economische misdrijven zou verlenen, zouden er in de Russische gevangenissen 15.000 plaatsen kunnen vrijkomen. Dat heeft de oppositie in het Russische parlement voorgesteld. Het idee, dat eerst werd gelanceerd in Russische zakelijke krijgen, zou volgens de oppositie kunnen bijdragen om het economische klimaat in Rusland te verbeteren. Aangezien het voorstel door de oppositie werd aangebracht, worden de kansen op economische amnestie echter bijzonder klein geacht.

Het voorstel werd ingediend door de communistische en liberaal-democratische oppositie en de partij A Just Russia. Daarbij werd voorgesteld om de gevangenisstraffen voor kleinere economische misdrijven te vervangen door gemeenschapsdienst. Er werd voorgesteld om de amnestie toe te kennen naar de aanleiding van de twintigste verjaardag van de Russische onafhankelijkheid in december. De amnestie, die ook voor minderjarigen zou gelden, zou betrekking hebben op ongeveer 1,5 procent van de Russische gevangenispopulatie.

In de Russische gevangenissen zitten op dit ogenblik ongeveer één miljoen mensen opgesloten. "Deze mensen zijn nodig voor de Russische bouwsector," aldus initiatiefneemster Vera Lekaryova, parlementslid van A Just Russia. "De betrokkenen zouden twee weken voor de staat kunnen werken en vervolgens twee weken voor zichzelf." Er wordt opgemerkt dat veroordeelde ondernemers meer diensten kunnen bewijzen buiten de cel. Bovendien wordt opgemerkt dat teveel mensen om economische misdrijven - bovendien vaak onterecht - in de gevangenis worden opgesloten.

Volgens ramingen van de oppositie worden elk jaar tot 100.000 mensen wegens economische misdrijven tot gevangenisstraffen veroordeeld. Bekende economisch veroordeelden, zoals Mikhail Khodorkovsky, zouden in geen geval in aanmerking kunnen komen voor de amnestie. "De Russische president Dmitry Medvedev kondigde eerder aan dat er maatregelen moeten worden genomen om te vermijden dat ondernemers onterecht zouden worden vervolgd, maar de ambtenaren leggen die aanmaningen naast zich neer," stipt de Russische krant The Moscow Times op.

14:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, economie, criminaliteit |  Facebook |