31-03-11

Milieuproblemen blijven Russische economische groei bedreigen

Experts schatten dat ongeveer 15 procent van het Russische grondgebied met zware milieuproblemen kampt. Indien aan die situatie niet wordt verholpen, dreigt dat tot een onomkeerbare situatie te leiden. Dat heeft de Russische eerste minister Vladimir Poetin gezegd. Hij voegde er aan toe dat bedrijven moeten gedwongen worden om nieuwe milieu-technologieën te implementeren. Anders dreigt Rusland volgens de eerste minister eindeloos achterop te geraken.

"Jaarlijkse rapporten geven volgens premier Poetin aan dat de impact van menselijke activiteiten op de ecologische systemen niet afneemt en een constant stijgende trend blijft vertonen," merkt het persbureau Interfax aan. "In nagenoeg alle Russische regio's blijkt volgens hem de vervuiling van water en lucht een groot probleem." Vladimir Poetin zei begrip op te brengen voor experts die aandringen op een grotere arbeidsproductiviteit en betere concurrentiepositie, maar zonder betere ecologische prestaties zal daar volgens hem geen verandering in komen.

Het gebruik van oude productie-infrastructuur en technologieën leidt volgens Poetin immers tot een dure benadering van het groeiprincipe, waardoor Rusland volgens de eerste minister altijd met een achterstand zou worden geconfronteerd en zijn concurrenten ooit zou kunnen inhalen. "Rusland dreigt daardoor niet alleen achterop te geraken met oplossingen voor milieuproblemen, maar ook op het gebied van economische groei. Rusland zal in dat geval altijd gedwongen zijn om een inhaalbeweging proberen te doen. Bovendien zal het ook onmogelijk zijn om sociale problemen aan te pakken."

19:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, milieu, rusland |  Facebook |

19-01-11

Werkloosheid grootste zorg Amerikaanse bevolking

De Amerikaanse bevolking ziet de werkloosheid als het belangrijkste probleem waarmee de Verenigde Staten bij het begin van het nieuwe jaar worden geconfronteerd. Dat is de conclusie van een enquête van het onderzoeksbureau Gallup. Daarbij bleek dat 29 procent van de Amerikanen de werkloosheid als het belangrijkste probleem voor de Amerikaanse maatschappij naar voor schoof. In december vorig jaar was dat slechts 24 procent. Er wordt wel aan toegevoegd dat dit cijfer tussen augustus en november vorig jaar tussen 28 procent en 33 procent fluctueerde.

De economie in het algemeen is voor 26 procent van de Amerikaanse bevolking het belangrijkste probleem. Op dat vlak is echter sinds oktober vorig jaar een dalende trend merkbaar. Het is ook het laagste niveau dat sinds mei vorig jaar werd opgetekend. Daarnaast noemt 12 procent het Amerikaanse begrotingstekort het belangrijkste probleem. Dat is de hoogste score in minstens één decennium. Andere economische problemen die aan bod komen zijn een gebrek aan financiële middelen (4 procent), brandstofprijzen (3 procent) en belastingen (2 procent).

Gallup wijst erop dat de benzineprijs in december vorig jaar voor de eerste keer in ruim twee jaar meer dan 3 dollar per gallon bedroeg, maar daarvan in de publieke commentaren weinig van terug te vinden is. Gewaarschuwd wordt echter dat dit in de loop van dit jaar zou kunnen veranderen. Daarbij wordt erop gewezen dat de benzineprijs bij een vorige prijsstijging tot meer dan 4 procent bijna drie jaar geleden, door 25 procent van de Amerikaanse bevolking als het grootste probleem naar voor werd geschoven.

12-01-11

Onderwijs en immigratie pijnpunten Amerikaanse economie

De Verenigde Staten dreigen steeds verderop te geraken op de internationale markten. Dat heeft John Chambers, chief executive van het technologiebedrijf Cisco, gezegd tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Volgens Chambers krijgen de Verenigde Staten niet alleen af te rekenen met de grotere concurrentie van andere landen, maar schiet de Amerikaanse economie zich bovendien ook zelf in de eigen voeten door zijn gebrekkige beleid op het gebied van onderwijs en immigratie. Chambers geeft aan dat de Verenigde Staten weliswaar nog altijd een leidende economie is, maar die positie steeds verder ziet wegslippen.

"Ik ben niet zo optimistisch dat de Verenigde Staten over vijf tot tien jaar nog altijd een leidinggevende innovator zullen blijken te zijn," merkte Chambers op. Hij wees er onder meer op dat het Amerikaanse onderwijs inmiddels al ver is weggezakt. Op het gebied van onderwijs behoren de Verenigde Staten inmiddels zelfs niet meer tot de top twintig. Onderwijs is volgens hem de meest doortastende verandering op lange termijn die de Amerikaanse maatschappij moet doorvoeren. Hij stelde daarbij dat alleen een ingrijpende verandering van het onderwijs tot een definitieve oplossing kan leiden. Chambers merkte op dat in de technologische sector alles bijzonder snel gaat, maar het onderwijs volgt die evoluties volgens hem onvoldoende.

Het onderwijs vormt volgens Chambers één aspect van het probleem. Daarbij komt volgens hem ook het gebrekkige immigratiebeleid. "Wanneer een land slechts 300 miljoen mensen heeft en ook geen goed immigratiebeleid heeft uitgewerkt om de beste krachten uit de rest van de wereld aan te trekken, wordt de toekomst bijzonder moeilijk," benadrukte hij. "Het Amerikaanse immigratiebeleid is contraproductief. We geven buitenlanders een duidelijk signaal dat ze in ons land niet welkom zijn. Dat moet dringend veranderen. Bovendien moeten we buitenlandse studenten ook grotere mogelijkheden bieden om zich hier definitief te kunnen vestigen."

10-01-11

Verenigde Staten moet zich neerleggen bij aflossing wacht

De Verenigde Staten moeten er zich bij neerleggen dat China op termijn de grootste economie van de wereld wordt. Dat hebben een aantal economen duidelijk gemaakt. Raghuram Rajan, gewezen hoofdeconoom van het Internationaal Monetair Fonds en op dit ogenblik verbonden aan de Booth School of Business aan de University of Chicago, merkt echter op dat de Verenigde Staten nog wel geruime tijd een belangrijke economische rol zullen blijven vervullen. Hij voegt er aan toe dat bovendien die evolutie ook niet in een rechte lijn zal verlopen, want ook de meest dynamische Aziatische economieën zullen volgens Rajan nog met zware problemen worden geconfronteerd.

19:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, economie, verenigde staten |  Facebook |

03-01-11

China goed op weg naar kapitaalintensieve economie

China maakt een transformatieproces door van een arbeidsintensieve naar een kapitaalintensieve economie. Dat zegt Barnard Baumohl, hoofd internationale economie bij de Economic Outlook Group aan de Princeton University in de Verenigde Staten. Die overstap zou China en de rest van de wereld volgens Baumohl belangrijke voordelen kunnen opleveren. De Amerikaanse econoom benadrukte daarbij dat vele mensen er nog altijd onterecht vanuit gaan dat China nog altijd hoofdzakelijk goedkope consumptieproducten of industriële grondstoffen vervaardigt. De transformatie naar een kapitaalintensieve economie is volgens hem in China al langer ingezet.

"Baumohl zegt ervan overtuigd te zijn dat China zal slagen in zijn doelstelling om zijn economie een andere richting uit te sturen," aldus het Chinese persbureau Xinhua. "Hij voegt er aan toe dat China de structuur van zijn economie verandert en steeds meer gericht is op binnenlandse consumptie in plaats van op export. Een combinatie van stijgende lonen en een duurdere wisselkoers kunnen volgens hem leiden tot problemen voor de exportsector. Het is voor het land volgens Baumohl dan ook cruciaal om van een arbeidsintensieve naar een kapitaalintensieve economie over te schakelen. China moet bovendien een aantal van zijn productie-eenheden naar het buitenland overhevelen."

Het persbureau voegt er aan toe dat Baumohl ook van mening is dat China de wereldwijde financiële crisis bijzonder goed heeft opgevangen. "Terwijl de Verenigde Staten en een groot gedeelte van de rest van de wereld geconfronteerd werden met een recessie, was China in staat om nog altijd een relatief gezond groeiritme te laten optekenen," aldus Baumohl tegenover het Chinese persbureau. "Dat heeft te maken met het feit dat in China minder intern debat bestaat dan in het westen. In China kunnen ingrepen om de economie te ondersteunen, bijzonder snel worden doorgedrukt. Dat heeft China al herhaaldelijk geholpen om economisch moeilijke periodes op te vangen."

19:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, economie, export |  Facebook |

01-12-10

Afrika kan volgend decennium een groot verhaal worden

Grote multinationals bereiden zich voor om hun aanwezigheid in Afrika uit te breiden, ook al worden ze er nog met belangrijke hindernissen geconfronteerd. Muhtar Kent, chief executive van het frisdrankenconcern Coca-Cola, voert echter aan dat Afrika nog altijd een grotendeels onverteld verhaal vormt dat het volgende decennium een bijzonder grote omvang zou kunnen krijgen, zoals dat het voorbije decennium het geval was in vooral India en China. Uit onderzoek van het adviesbureau McKinsey blijkt dat de Afrikaanse middenklasse over vier jaar voor het eerst meer dan 100 miljoen consumenten zal tellen, waardoor bedrijven er op een belangrijke markt kunnen terugvallen.

Coca-Cola is al meer dan tachtig jaar actief in Afrika en heeft er 160 fabrieken met in totaal 65.000 medewerkers. De volgende tien jaar wil Coca-Cola 12 miljard dollar investeren in het continent, waarbij vooral de nadruk zal gelegd worden op fruitsappen. "De aanwezigheid van Coca-Cola in Afrika is belangrijker dan in India en China," voert Muhtar Kent aan tegenover het online magazine warc.com. "Afrika heeft een bijzonder jonge en dynamische populatie met een bijzonder groot beschikbaar inkomen. Afrika heeft een bruto binnenlands product van 1,6 triljoen dollar. Dat is meer dan Rusland of India. Bovendien heeft Afrika een belangrijke economie, gedragen door een bijzonder grote grondstoffenrijkdom."

Het zal volgens Kent echter van het politieke Afrikaanse beleid afhangen of het continent die beloftes kan waarmaken, al ziet hij op dat vlak duidelijke vorderingen. Ook Standa Vecera, general manager Zuid-Oost Afrika bij Procter & Gamble, benadrukt dat er een grotere consistentie moet worden bereikt om de Afrikaanse groei te stimuleren. "De economie heeft een stabiel beleid en economie nodig," voert hij aan. "Het ergste wat het bedrijfsleven kan overkomen, is op een ochtend wakker worden met een gewijzigd politiek beleid en veranderde reglementeringen." Alex Kanellis, chief executive van het farmabedrijf PZ Cussons, stelt dat Afrika op het gebied van concurrentie meer kansen biedt dan Azië, waar iedereen actief is. In Afrika is dat veel beperkter, zodat er meer groeikansen zijn.

19:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, economie |  Facebook |

24-11-10

Economische crisis slecht voor de gezondheid

De moeilijke economische omstandigheden leggen een bijkomende druk op de financiële en emotionele problemen van vele chronisch zieken. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van de Harvard School of Public Health en het online onderzoeksbureau Knowledge Networks. Daarbij wordt opgemerkt de economische problemen leiden tot een bijkomende stress en financiële reserves vereist die men had gehoopt opzij te kunnen zetten voor de toekomst. De onderzoekers voegen er aan toe dat veel Amerikaanse patiënten van mening zijn dat de hervormingen van de Amerikaanse gezondheidszorg weinig aan hun situatie zal veranderen.

"Een aantal Amerikanen zegt geconfronteerd te worden met financiële moeilijkheden bij het betalen van hun gezondheidsfactuur en vreest dat de wankele economische situatie hun gezondheid niet alleen op dit ogenblik, maar ook in de toekomst bedreigt," merken de onderzoekers op. Uit het onderzoek blijkt dat 35 procent van de Amerikaanse hartpatiënten van mening is dat de economische moeilijkheden een negatieve impact hebben op hun gezondheid. Dat geldt ook voor 21 procent van de kankerpatiënten en 39 procent van de diabetici. Daarnaast zegt 27 procent van de kankerpatiënten, 47 procent van de hartpatiënten en 48 procent van de diabetici dat de huidige economische problemen ook een bedreiging vormen voor hun gezondheid in de toekomst.

"Vele patiënten zijn van oordeel dat de economische problemen uitstralen op hun fysieke gezondheid," merkt Gillian SteelFisher, onderzoeker aan de Harvard School of Public Health, op. De onderzoekers voegen er aan toe dat 35 procent van de hartpatiënten, 34 procent van de diabetici en 22 procent van de kankerpatiënten financiële reserves voor de toekomst hebben moeten gebruiken om hun gezondheidsfactuur te kunnen betalen. Daarnaast zegt 25 procent van de hartpatiënten, 26 procent van de diabetici en 19 procent van de kankerpatiënten kredieten te hebben moeten afsluiten om hun medische uitgaven te kunnen dekken. Voor 4 procent van de hartpatiënten, 9 procent van de diabetici en 3 procent van de kankerpatiënten heeft dit geleid tot een persoonlijk faillissement.

18:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, gezondheid |  Facebook |