24-10-10

Amerikaanse bevolking vooral verontwaardigd over economie

De economie is de grootste bron van verontwaardiging bij het Amerikaanse publiek. Dat is de conclusie van een onderzoek van BBC World News America en het studiebureau Harris. Daarbij wordt opgemerkt dat 63 procent van de Amerikaanse bevolking aangeeft verontwaardigd te zijn door de economie. Op de tweede plaats volgen de Amerikaanse regering en de werkloosheid (62 procent). Daarna volgens de belastingen (58 procent), de immigratie (56 procent), onderwijs (51 procent) en de grote bedrijven (52 procent). Er wordt aan toegevoegd dat de verontwaardiging van de oudere bevolkingscategorieën in bijna alle categorieën hoger ligt dan bij de jongere Amerikanen.

19:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, verenigde staten |  Facebook |

17-09-10

Europese Commissie wil gericht beleid rond bio-economie

De Europese Commissie werkt aan een nieuwe strategie om de industrie te helpen zich te richten op de zogenaamd bio-economie. Het gaat volgens de Europese Commissie om een snelgroeiende tak die inmiddels al 22 miljoen banen heeft gecreëerd en een omzet realiseert van 2 triljoen euro. Maire Geoghegan-Quinn, Europees Commissaris voor innovatie, merkt op dat bio-economie - die gaat van landbouw, bosbouw en visserij gaat tot voeding, chemicaliën en biobrandstoffen - een sector is waarin Europa moet investeren. Bio-economie heeft een sleutelrol in de promotie van innovatie die een antwoord kan bieden aan belangrijke maatschappelijk problematieken, zoals de druk op natuurlijke grondstoffen.

"Het is het ideale ogenblik om een Europese strategie te lanceren voor de ontwikkeling van een bio-economie," merkt Geoghegan-Quinn op. "Die strategie moet het Europese leiderschap op het gebied van biowetenschappen versterken." De Europese Commissaris beloofde dat er zal geïnvesteerd worden in opleidingen, onderzoek en innovatie. Tegen het einde van dit jaar zal volgens haar gestart worden met een consultatiefase. In de lente van volgend jaar zou daarover een verslag volgen. De strategie zou in de lente van het jaar daarop volgens de Europese Commissaris aan de Raad van Ministers worden voorgelegd.

De Europese Unie heeft inmiddels in samenwerking met Australië, Nieuw-Zeeland en Canada een nieuw Internationaal Bio-Economie Forum gelanceerd. Dat moet de samenwerking tussen de verschillende partijen promoten. Geoghegan-Quinn maakte ook bekend dat de Europese Commissie een klein aantal specifieke innovatie-partnerships zal lanceren in gebieden met een rechtstreekse link naar maatschappelijke verandering. Die samenwerkingen moeten volgens haar bronnen concentreren en sleutelfiguren en beleidsinstrumenten samen brengen. Dat moet er volgens haar voor zorgen dat de bestaande instrumenten op een optimale manier worden samengebracht.

14-08-10

Sport wordt steeds belangrijker pijler economie

Sport vertegenwoordigt op dit ogenblik een groter gedeelte van de Engelse economie dan tijdens de voorbije kwarteeuw ooit het geval is geweest. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Sheffield Hallam University. Uit het rapport blijkt dat sport op dit ogenblik 2,3 procent vertegenwoordigt van alle consumenten-bestedingen. Bovendien zorgt de sport voor 1,8 procent van de totale Engelse tewerkstelling. De onderzoekers merken op dat de voetbalsport de belangrijkste pijler is van de sector, maar er wordt aan toegevoegd dat alle sporttakken hebben bijgedragen tot de economische groei. Sportgoederen en televisie-gelden vormden de belangrijkste inkomstenbronnen van de sector.

"Uit het onderzoek blijkt dat de consumenten-bestedingen in de sportsector op vijfentwintig jaar met 138 procent zijn gestegen tot 17,3 miljard pond sterling," aldus BBC News. "Bovendien kende ook de tewerkstelling in de sport een constante groei. Er werken volgens het rapport op dit ogenblik 441.000 mensen in de Engelse sportsector." Die cijfers tonen volgens David Bond, hoofdredacteur sport bij de BBC, dat sport de voorbije kwarteeuw van een tijdverdrijf is uitgegroeid tot een belangrijke economische activiteit. Hij voegt er aan toe dat de Engelse overheid nu voor de uitdaging staat om de economische kracht van de sector te gebruiken om de Engelsen actiever te maken.

Mihir Warty, directeur strategie en research bij Sport England, stelt het verheugend te vinden dat de sportsector een veel snellere groei kent dan de algemene economie. "Een groot gedeelte van die groei komt op rekening van de explosie van de televisierechten en daarin heeft de voetbalcompetitie een belangrijke rol," merkt hij op. "De Premier League heeft in belangrijke mate bijgedragen in de vervijfvoudiging van de verkoop van sportkledij. Maar ook buiten het voetbal ziet de bevolking sport steeds meer als een onderdeel van het dagelijkse leven. Sport is in de kranten van de achterste katern naar de voorpagina's opgeschoven en dat heeft een enorme effect gehad op de economie."

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, engeland, economie |  Facebook |

24-07-10

Wereldeconomie heeft een Afrikaanse eeuw nodig

De verdere groei van de wereldeconomie zal afhankelijk zijn van de ontwikkeling van Afrika. Dat heeft de gewezen Britse premier Gordon Brown gezegd tijdens een toespraak in de Oegandese hoofdstad Kampala. Hij voegde er aan toe te willen zien dat het Afrikaanse continent zijn volledige mogelijkheden zou ontwikkelen. Hij had het daarbij over de creatie van een Afrikaanse eeuw. Cruciaal daarin staat volgens de gewezen Britse premier de verdere ontwikkeling van het Afrikaanse internet. Brown merkt op dat daarbij bovendien moet gestreefd worden naar een groei die gedragen wordt door het zakenleven in plaats van op ontwikkelingshulp, die volgens hem economische activiteiten vervangt.

"De toekomstige groei van de wereldeconomie en de tewerkstelling in de ontwikkelingslanden, zal volgens Gordon Brown bepaald worden door het benutten van de productieve mogelijkheden en het opdrijven van de consumentenvraag op het Afrikaanse continent," aldus BBC News. "Er is volgens Brown een alternatief voor een decennium van lage wereldwijde groei, die ervoor zou kunnen zorgen dat de ontwikkelingsbehoefte van Afrika en de groeiende behoeften van Europa en Amerika niet volledig kan vervuld worden. Het antwoord daarop is volgens Brown duidelijk. Nieuwe groeipijlers moeten volgens hem gezocht worden in Afrika, een continent dat volgens hem bijzonder veel potentieel en talent heeft."

Om de Afrikaanse landen te helpen, moeten de overheden volgens Brown de toegang tot breedband-internet stimuleren. Op dit ogenblik heeft minder dan 1 procent van de Afrikaanse bevolking toegang tot dat breedband-internet. De gewezen Britse premier voerde daarbij aan met een aantal partners samen te werken om een aantal experts terzake te verzamelen om een grote campagne op te zetten. Een snelle uitbreiding van het Afrikaanse internet zal volgens Brown een belangrijke impact hebben op de handel, de opvoeding en de transparantie van de politiek. Hij voegde er aan toe dat met ontwikkelingshulp vooral moet gestreefd worden naar de creatie van welvaart in plaats van op de bestrijding van de armoede.

16:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, economie |  Facebook |

17-07-10

Hogere Amerikaanse inkomensklasse verliest vertrouwen

Het economisch herstel in de Verenigde Staten werd in belangrijke mate gedragen door de bestedingen van de hogere inkomensklasse, maar ook die categorie blijkt inmiddels zijn uitgaven terug te schroeven. Dat zegt Mark Zandi, hoofdeconoom bij Moody's Analytics. Eind vorig jaar leek de hogere inkomensklasse opnieuw met meer vertrouwen uitgaven te doen terwijl de andere consumenten terughoudend bleven. Maar dat vertrouwen is inmiddels in belangrijke mate weggeëbd. Die voorzichtige opstelling is gedeeltelijk te wijten aan een bezorgdheid over de wereldwijde instabiliteit, vooral in Europa. Maar ook de volatiliteit op de aandelenbeurzen de voorbije maanden heeft de hogere inkomensklasse voorzichtiger gemaakt. Uit cijfers van het onderzoeksbureau Gallup bleek dat de hogere inkomensklasse gemiddeld nog 145 dollar per dag besteedde, maar dat viel de voorbije maand terug tot 119 dollar.


"Hoewel de beursschommelingen een grotere psychologische en financiële impact hebben op de hogere inkomens, stellen alle consumenten zich vragen over hun financiële toekomst en een mogelijke nieuwe economische inkrimping," merkt de Amerikaanse krant The New York Times op. "Het consumentenvertrouwen is teruggezakt tot het laagste niveau sinds augustus vorig jaar. Vooral in het huidige stadium van herstel hoopt de economische sector dat de consumenten meer besteden, aangezien de vraag naar goederen en diensten bedrijven zou aanmoedigen om aanwervingen te doen. De Amerikaanse consument vertegenwoordigt ongeveer 60 procent van de economische activiteit in de Verenigde Staten. Eén derde van de consumentenbestedingen is echter afkomstig van de 5 procent hoogste inkomens."


Dat betekent dat de hogere inkomens een buitenproportionele impact hebben op de economie. Onder meer wordt opgemerkt dat luxe-hotelketens zoals Four Seasons en Ritz Carlton aangeven dat het aantal boekingen tegenover het begin van het jaar sterk is teruggevallen. Ook luxeretailers zoals Saks en Neiman Marcus zeggen dat de groei tijdens de maand juni is vertraagd. "Aangezien de voorzichtigheid van de hogere inkomensklasse vooral gevoelsmatig ingegeven is, hopen economen dat het hier om een tijdelijk fenomeen gaat," merkt de krant nog op. "Indien de economische groei duurzaam blijkt te zijn, zal de terughoudendheid van deze klasse dan ook snel verdwijnen. Het gevaar is echter dat die terughoudendheid zelf de economische groei zou vertragen."

04:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, verenigde staten |  Facebook |

22-02-10

Marokko wordt een economie van de toekomst

Marokko heeft veel kans om een economie van de toekomst te worden. Dat zegt Zin Bekkali, chief executive van het investeringsfonds Silk Invest, dat sinds een decennium actief is in het Midden-Oosten en Afrika. Daarbij wordt opgemerkt dat de Marokkaanse Madex beursindex dit jaar met 5,9 procent is gestegen. Dat is onder meer te danken aan de grootste regenval in meer dan drie decennia, waardoor de landbouwproductie gevoelig is gestegen. Daardoor is er volgens Zin Bekkali een nieuw vertrouwen gekomen in de Marokkaanse economie. In de herfst vorig jaar overschreed de regenval het meest in dertig jaar de verdamping en absorptie in de grond. Bovendien zijn de Marokkaanse aandelen volgens Silk Invest nog altijd relatief goedkoop in vergelijking met de BRIC-landen, waardoor ze bijzonder aantrekkelijk zijn.

Ongeveer de helft van de Marokkaanse arbeidsbevolking is actief in de landbouw, die 15 procent van het bruto binnenlands product vertegenwoordigt. Graan is het belangrijkste product van de Marokkaanse landbouw. Tijdens de recente oogstperiode werd over zeven maand een productie van 2,4 miljoen ton gerealiseerd. Dat is een stijging met 71 procent tegenover het gemiddelde van de voorbije vijf jaar. "De Marokkaanse economie heeft het voorbije jaar een groei van ongeveer 5 procent gekend, maar zou dit jaar wel terugvallen tot 4,1 procent," aldus de financiële nieuwsdienst Bloomberg. "Dat is minder dan een groei van 6 procent die het Internationaal Monetair Fonds heeft voorzien voor de ontwikkelingslanden." Volgens Johan De Bruijn, analist bij het beleggingsfonds Emerging Markets Management, stelt dat de groeiende landbouwproductie, stijgende consumentenbestedingen en een stabiele regering Marokkaanse aandelen bijzonder aantrekkelijk maken.

Er wordt verwacht dat er dit jaar voor 5 miljard dollar directe buitenlandse investeringen zullen gedaan worden in Marokko. Twee jaar geleden waren die investeringen teruggevallen tot 3 miljard dollar en tijdens de eerste negen maanden van vorig jaar was er sprake van 2,27 miljard dollar. Bloomberg voegt er aan toe dat vele bedrijven in Marokko voet aan grond willen krijgen. Daarbij wordt onder meer verwezen naar de Franse bank BNP Paribas, die onlangs heeft aangekondigd een Marokkaanse vestiging voor kapitaalbeheer te zullen opstarten. Ook TomTom, gespecialiseerd in satellietnavigatie, heeft bekend gemaakt producten op de Marokkaanse markt te zullen lanceren. Daarbij werd gesteld dat het bedrijf in Marokko grote mogelijkheden ziet.

12:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marokko, economie |  Facebook |

31-01-10

Chinese economie kan groeitempo niet blijven vasthouden

De Chinese economie kan zijn huidig groeitempo niet aanhouden met dezelfde praktijken die van het land de grootste producent van broeikasgassen ter wereld heeft gemaakt. Dat heeft Yvo De Boer, de klimaattopman van de Verenigde Naties, gezegd tijden het World Economic Forum in de Zwitserse stad Davos. De Chinese economie kent op dit ogenblik een groei van 8,9 procent per jaar, maar dat tempo kan volgens De Boer met het huidige economische model niet worden aangehouden. Dat is volgens De Boer fysiek onmogelijk. De klimaattopman van de Verenigde Naties heeft grote kritiek op de regeringen, zowel van rijke als arme landen, voor hun gebruik aan inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen terug te schroeven. Eerder al had hij daarvoor grote kritiek op de Verenigde Staten, Japan en andere geïndustrialiseerde landen.

"De Chinese regering zegt belangrijke inspanningen te doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen," aldus de financiële nieuwsdienst Bloomberg. "De Chinese regering zegt zichzelf het doel vooropgesteld te hebben om de uitstoot van koolstofdioxide per eenheid bruto binnenlands product tegen het einde van dit decennium met 40 procent tot 45 procent terug te brengen." De uitstoot van de Chinese economie zijn sinds het begin van deze eeuw meer dan verdubbeld, te wijten aan een groeitempo van meer dan 6 procent per kwartaal. In het vierde kwartaal van vorig jaar werd nog een groei met 10,7 procent opgetekend. Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van energie blijkt dat China vier jaar geleden de Verenigde Staten heeft voorbij gestoken als de grootste uitstoot van koolstofdioxide uit fossiele brandstoffen.

De Boer krijgt bij zijn kritiek op de regeringen steun van het Amerikaanse democratische congreslid Edward Markey. "Die wijst erop dat er nu eenmaal geen afdeling intensieve diensten is voor planeten," aldus Bloomberg. "De planeet aarde heeft koorts en er moet samen worden opgetreden tegen de klimaatverandering." De Boer voegde er aan toe dat de tijd van speeches achter de rug is. De Amerikaanse regering heeft inmiddels in een schrijven aan De Boer gemeld dat de Verenigde Staten verder gaat met zijn plannen om de uitstoot van broeikasgassen tegen het einde van het decennium met 17 procent terug te dringen. De Verenigde Staten hadden die belofte eerder ook al gedaan tijdens de internationale klimaatconferentie in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

13:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, klimaatverandering, economie |  Facebook |