26-03-14

Mobiele email wordt vooral tijdens de werkuren geopend

Emails worden op smartphones meestal tijdens de traditionele werkuren geopend. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Experian. De onderzoekers hebben het daarbij over een verrassend resultaat, aangezien verwacht kon worden dat tijdens de werkuren vooral van de bedrijfscomputer gebruik gemaakt zou worden om email-boodschappen te controleren. Verder blijkt dat 90 procent van de smartphone-gebruikers elke dag hun emails mobiel openen. Datzelfde geldt ook voor 70 procent van de tablet-bezitters. In beide groepen behoort het controleren van de email-trafiek tot de twee meest frequente mobiele activiteiten.

“Het onderzoek toonde aan dat een meerderheid van de smartphone-gebruikers tussen acht uur in de ochtend en negen uur in de avond elk uur mobiel hun email controleren,” merkt Experian op. “Het grootste gedeelte van die activiteit wordt opgetekend tussen negen uur in de ochtend en zes uur in de namiddag. Dat is een opmerkelijke vaststelling, aangezien men zou kunnen verwachten dat de gebruiker tijdens de dag vooral op computers van het werk beroep zou doen om zijn email te controleren. Het gebruik van internet op het werk zou echter in realiteit minder gangbaar kunnen zijn dan algemeen wordt verondersteld. Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat internet populairder is in de thuisomgeving dan op het werk.”

Uit de studie van Experian bleek verder dat het openen van emails op meerdere platforms ook tot een groter engagement van de consument aanleiding kan geven, waarbij de gebruiker onder meer sneller geneigd zou zijn om op links in de boodschappen door te klikken. Bovendien zou het gebruik van meerdere mail-platforms ook gekoppeld kunnen worden aan grotere bestedingen. De onderzoekers stelden tenslotte ook vast dat de smartphone de beste scores laat optekenen bij het openen en doorklikken, maar blijkt de tablet een duidelijk overwicht te hebben bij de daadwerkelijke transacties op mobiele platformen.

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, email |  Facebook |

21-03-14

Emailverkeer kan sabotage door werknemers voorspellen

Een analyse van het emailverkeer van de werknemers is in staat om een mogelijke negatieve attitude bij individuele medewerkers aan het licht te brengen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Lancaster University. De onderzoekers zeggen immers vastgesteld te hebben dat onder meer de toonaard van het woordgebruik in emails verandert wanneer de werknemer zich niet langer in het beleid van de onderneming kan vinden. Het taalgebruik in het email-verkeer kan volgens de onderzoekers dan ook een indirecte manier aanbrengen voor de identificatie van medewerkers die eventueel een sabotage-campagne zouden overwegen.

“Er kunnen in email-boodschappen tussen collega’s heel subtiele veranderingen worden opgemerkt wanneer een individuele werknemer een negatieve houding tegenover de onderneming aanneemt,” zegt onderzoeksleider Paul Taylor, professor psychologie aan de Lancaster University, naar aanleiding van simulaties in een bedrijfsomgeving, waarbij een aantal proefpersonen een financiële beloning kregen aangeboden om informatie te lekken. “Onder meer zou een plotselinge overschakeling naar een formele ondertekening een alarmsignaal kunnen inhouden. Datzelfde geldt ook wanneer de medewerker in zijn boodschappen naar collega’s niet langer meer naar de groep verwijst, maar vooral zichzelf in het centrum van zijn communicatie plaatst.”

“Bovendien blijkt de communicatie bij de potentiële saboteur meer fouten en onnauwkeurigheden te omvatten,” voert professor Taylor nog aan. “Dat weerspiegelt de cognitieve impact van het opnemen van een dubbele identiteit als een collega en kritische buitenstaander. De taal van de ontevreden werknemer verwijst ook opvallend minder naar een coöperatieve interactie. Deze verandering in het gedrag, die gelinkt kan worden aan een toenemende sociale afstand, blijkt verder te groeien naarmate de werknemer zich steeds minder met de onderneming vereenzelvigt, tot de potentiële saboteur met een zekerheid van 92 procent kon worden geïdentificeerd.”

Professor Taylor merkt echter op dat dezelfde strategie zou kunnen worden gebruikt om de online persoonlijkheid beter te beveiligen. “Het gebruik van de taal kan immers een psychologisch belangrijk identiteitsbewijs opbouwen,” voert hij aan. “De taal is in staat om een complex beeld van de gebruiker te construeren dat bijzonder moeilijk gedupliceerd kan worden. Die strategie zou toegepast kunnen worden als een beschermend schild dat het individu kan beveiligen tegen online imitaties uit criminele beweegredenen.” De onderzoeker merkt op dat dergelijke toepassingen mogelijk een beter alternatief zouden kunnen zijn voor paswoorden, die hun inefficiëntie volgens hem al overduidelijkheid hebben bewezen.

Lees Verder

11:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sabotage, email |  Facebook |

19-03-14

Relevante content meest cruciale factor in efficiënte email-campagne

Relevante en overtuigende content is cruciaal voor een efficiënte email-campagne. Dat is de conclusie van een onderzoek van de consulenten Ascent2 en Research Partners bij meer dan vijfhonderd marketeers over de hele wereld. Het creëren van relevante content wordt door 51 procent van de ondervraagden als de meest cruciale pijler van een efficiënte email-campagne naar voor geschoven, gevolgd door het personaliseren van de boodschap (15 procent) en het segmenteren van van email-lijsten (15 procent). Er wordt echter aan toegevoegd dat het creëren van gepaste content voor de marketeers tegelijkertijd ook de grootste uitdaging blijft.

Lees Verder

12:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, marketing |  Facebook |

17-03-14

Meer dan één email per dag is overkill

Marketeers die vier tot zes keer per week een boodschap versturen naar hun klanten, tellen het grootste aantal actieve abonnees. Dat aantal stijgt met de toename van de frequentie. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Yesmail Interactive. Er wordt wel aan toegevoegd dat meer dan één email per dag bij de consument tot frustraties zou kunnen leiden. De onderzoekers merken nog op dat tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar 50 procent van de gebruikers hun emails exclusief op mobiele platformen hebben gepend, tegenover 30 procent een half jaar voordien. Exclusief mobiele activiteiten werden vooral opgetekend in retail en groothandel (55 procent) en toerisme (54 procent).

Lees Verder

13:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, marketing |  Facebook |

16-03-14

Personalisering emails verhoogt efficiëntie campagnes

De personalisering van emails verhoogt de efficiëntie van commerciële campagnes. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Experian Marketing Services. Opgemerkt wordt dat bij gepersonaliseerde emails het transactievolume zes keer hoger ligt dan bij campagnes die niet aan de persoonlijke voorkeuren of karakteristieken van de individuele consument zijn aangepast. De consument verwacht volgens de onderzoekers content te verwachten die beantwoorden aan de eigen interesses en voorkeuren. Nochtans blijkt volgens Experian in praktijk dat slechts 10 procent van de onderzochte merken hun boodschappen baseren op persoonlijke contactgegevens.

Lees Verder

12:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: personalisering, email |  Facebook |

07-02-14

Email domineert commercieel verkeer op smartphones

Email vertegenwoordigt de meerderheid van alle commerciële transacties die op smartphones worden gedaan. Dat is de conclusie van een analyse van meer dan honderdvijftig miljoen online evenementen. Daarbij werd vastgesteld dat 62 procent van de transacties door email werden gerealiseerd, gevolgd door 21 procent vanwege links naar de website en 12 procent rechtstreekse bezoeken. Zoekmachines bleken slechts een aandeel van 5 procent te hebben in de transacties. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers in belangrijke mate worden toegeschreven aan het feit dat email de gebruiker toelaat om een mobiel bezoek aan websites te vermijden.

Lees Verder

09:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, smartphone |  Facebook |

04-01-14

Emails en shopping-applicaties hebben grootste impact op aankoopbeslissingen

Consumentenbesprekingen, emails en shopping-applicaties hebben de grootste impact op de aankoopbeslissingen van de online consument. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ryan Partnership bij ruim tienduizend consumenten. Daarentegen blijken dealsites en sociale media slechts een beperkte invloed op de aankoopbeslissingen te hebben. Er wordt aan toegevoegd dat websites van retailers en zoekmachines wel als behulpzame instrumenten worden bestempeld, maar geen grote impact op de uiteindelijke keuze van de consument hebben. Anderzijds gaven de consumenten aan dat sociale instrumenten de grootste impact hebben om het uitproberen van een product te overwegen.

“De hedendaagse shopper doet tijdens het aankoopproces beroep op een brede waaier van instrumenten,” zegt Kim Finnerty, vice-president onderzoek bij Ryan Partnership. “De voorbije jaren kon al worden opgemerkt dat digitale instrumenten een toenemende invloed hadden op de aankoopbeslissingen van de consument. Naarmate de shopper een vertrouwdheid vertoont in de omgang met digitale sector, wordt het ook voor marketeers cruciaal om hun inzicht in de sector te versterken en te achterhalen op welke manier de platformen kunnen worden ingschakeld om de gestelde objectieven optimaal te kunnen bereiken.”

Vastgesteld werd dat productbesprekingen volgens 39 procent van de consumenten een belangrijke impact hebben op de aankoopbeslissing. Op de tweede plaats staan emails van merken (38 procent), gevolgd door sociale media van retailers en merken, merkenwebsites en email van retailers (30 procent). De onderzoekers merken verder op dat mobiele platformen steeds een grotere populariteit genieten bij de consument, maar desondanks blijft de personal computer het belangrijkste instrument van de online shopper. Ook bleek een meerderheid van de consumenten van mening te zijn dat website van retailers het shoppen gemakkelijker maken, maar mobiele applicaties zouden het winkelen daarentegen aangenamer maken.

Lees Verder

11:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, applicatie, aankoopbeslissing |  Facebook |