04-01-14

Emails en shopping-applicaties hebben grootste impact op aankoopbeslissingen

Consumentenbesprekingen, emails en shopping-applicaties hebben de grootste impact op de aankoopbeslissingen van de online consument. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ryan Partnership bij ruim tienduizend consumenten. Daarentegen blijken dealsites en sociale media slechts een beperkte invloed op de aankoopbeslissingen te hebben. Er wordt aan toegevoegd dat websites van retailers en zoekmachines wel als behulpzame instrumenten worden bestempeld, maar geen grote impact op de uiteindelijke keuze van de consument hebben. Anderzijds gaven de consumenten aan dat sociale instrumenten de grootste impact hebben om het uitproberen van een product te overwegen.

“De hedendaagse shopper doet tijdens het aankoopproces beroep op een brede waaier van instrumenten,” zegt Kim Finnerty, vice-president onderzoek bij Ryan Partnership. “De voorbije jaren kon al worden opgemerkt dat digitale instrumenten een toenemende invloed hadden op de aankoopbeslissingen van de consument. Naarmate de shopper een vertrouwdheid vertoont in de omgang met digitale sector, wordt het ook voor marketeers cruciaal om hun inzicht in de sector te versterken en te achterhalen op welke manier de platformen kunnen worden ingschakeld om de gestelde objectieven optimaal te kunnen bereiken.”

Vastgesteld werd dat productbesprekingen volgens 39 procent van de consumenten een belangrijke impact hebben op de aankoopbeslissing. Op de tweede plaats staan emails van merken (38 procent), gevolgd door sociale media van retailers en merken, merkenwebsites en email van retailers (30 procent). De onderzoekers merken verder op dat mobiele platformen steeds een grotere populariteit genieten bij de consument, maar desondanks blijft de personal computer het belangrijkste instrument van de online shopper. Ook bleek een meerderheid van de consumenten van mening te zijn dat website van retailers het shoppen gemakkelijker maken, maar mobiele applicaties zouden het winkelen daarentegen aangenamer maken.

Lees Verder

11:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, applicatie, aankoopbeslissing |  Facebook |

13-12-13

Doorklikken op commerciële emails vooral geconcentreerd op vrijdag

Consumenten zijn op dinsdag het meest geneigd om commerciële emails te openen. Het doorklikken op de emails gebeurt daarentegen het vaakst op vrijdag. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van het marketingbedrijf GetResponse op basis van meer dan drie miljoen commerciële boodschappen. De onderzoekers stelden daarbij was dat wereldwijd 18,58 procent van de commerciële emails wordt geopend. Op 4,51 procent van de boodschappen wordt door de bestemmeling ook daadwerkelijk doorgeklikt. GetResponse merkt verder op dat het grootste gedeelte van de commerciële emails binnen het uur na ontvangst wordt geopend. Na een periode van vierentwintig uur is er nog slechts 1 procent kans dat de boodschap wordt geopend.

Lees Verder

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

05-12-13

Email blijft meest waardevolle kanaal voor aankoopbeslissingen

Ondanks de populariteit van nieuwe digitale kanalen, blijft email het meest waardevolle platform voor de aankoopbeslissingen van de consument. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent X+1 bij Amerikaanse consumenten. De consument blijkt daarbij vooral marketing-boodschappen te wensen die relevant en accuraat zijn en op het gepaste ogenblik worden aangeboden. De onderzoekers stelden vast dat 25 procent van de ondervraagde consumenten email als het meest waardevolle digitale platform voor het nemen van aankoopbeslissingen naar voor schoof. Een gepersonaliseerde webervaring stond op de tweede plaats met een score van 16 procent, gevolgd door display-reclame met 10 procent.

Sociale netwerkplatformen zoals Facebook of Twitter staan op een vierde plaats (9 procent), gevolgd door video (6 procent), mobiele reclame (6 procent), mobiele applicaties (5 procent) en mobiele tekstberichten (2 procent). Er wordt aan toegevoegd dat 32 procent van de consumenten bovendien van mening is dat email ook relevanter is dan andere kanalen. Daarnaast blijkt dat 30 procent van de respondenten ervan overtuigd is dat email ook meer accuraat is dan de andere technologieën. Display-reclame werd door 15 procent als een relevant kanaal bestempeld, terwijl 11 procent de informatie ook accuraat noemt. Bij de sociale netwerken maakt 12 procent gewag van relevante boodschappen.

De onderzoekers voegen er aan toe dat marketeers en consumenten het onderling eens bleken dat email en een gepersonaliseerde webervaring de grootste impact hebben op de aankoopbeslissingen van het publiek. Daarentegen bleken de marketeers, in tegenstelling tot de consumenten, echter sociale netwerken zoals Facebook en Twitter te verkiezen boven display-reclame. “De resultaten van het onderzoek tonen aan dat er tussen de verwachtingen van de consument en de veronderstellingen van de marketeer geen volledige harmonie aanwezig is,” wordt in het rapport aangevoerd. “Marketeers doen er dan ook goed aan hun strategie aan de verwachtingen van de consument aan te passen.”

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, aankoopbeslissing |  Facebook |

27-11-13

Email-adres muziekfan is gemiddeld bijna 4 dollar waard

Gemiddeld heeft het email-adres van een fan voor een rockgroep een waarde van 3,78 dollar aan directe aankopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse bedrijf Topspin Media, dat de online winkels van meer dan zeventigduizend artiesten beheert. Hoewel die bedragen relatief beperkt lijken, ligt de waarde van het email-adres nog altijd vier keer hoger dan de verkoop van een single in de online muziekwinkel iTunes van Apple. De onderzoekers zeggen dan ook dat het voor artiesten zinvol is om een aantal songs gratis weg te geven in ruil voor het email-adres van de fan. Er wordt daarbij opgemerkt dat een gratis song de fans aanzetten om verdere aankopen in de online winkels van de artiesten te doen.

“De waarde van het email-adres van een fan vertoont grote variaties,” merken de onderzoekers op. “Muziekliefhebbers die hun email-adres ter beschikking stellen van de rockband Arcade Fire, kopen in hun leven gemiddeld voor 6,26 dollar muziek, merchandise en tickets rechtstreeks in de online winkel van de groep aan. Bij Sigur Sigur Rós loopt dat bedrag echter op tot 10,91 dollar en bij Umphrey's McGee heeft het email-adres van de fan een gemiddelde waarde van 32,96 dollar. Hoewel die bedragen relatief bescheiden lijken, blijkt het voor muzikanten bijzonder rendabel om een gratis song ter beschikking te stellen in ruil voor de toegang tot het email-adres van de muziekliefhebber.”

“Fans die gratis muziek krijgen in ruil voor hun email-adres, zijn elf keer meer geneigd om bij de muzikant rechtstreeks aankopen te doen,” aldus Topspin Media. De rechtstreekse verkoop aan fans vertegenwoordigt slechts een miniem gedeelte van de inkomsten van de meeste muzikanten, maar daarbij kunnen wel grotere winstmarges worden gerealiseerd omdat retailers en andere tussenpersonen kunnen worden ontweken. Bovendien wordt aangevoerd dat email-adressen ook een aantal bijkomende voordelen bieden en onder meer toelaten om fans op de hoogte te brengen van geplande concerten in hun omgeving, waardoor gevoelige besparingen zouden kunnen worden gerealiseerd op reclame en promoties.

Lees Verder

13:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, email |  Facebook |

17-11-13

Ook email-campagnes grijpen naar video-marketing

Hoewel video-marketing nog altijd in belangrijke mate geconcentreerd blijft op de website van de onderneming of op gespecialiseerde kanalen zoals YouTube, wordt het medium ook steeds meer in email-campagnes geïntegreerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Web Video Marketing Council en de bureaus ReelSeo en Flimp Media bij zeshonderd Amerikaanse marketeers. Daarbij wordt erop gewezen dat 83,9 procent van de marketeers video gebruikt op de eigen website, terwijl 65,2 procent materiaal heeft geplaatst op YouTube, maar daarnaast blijkt dat 60 procent inmiddels video ook integreert in zijn email-boodschappen.

Dat betekent een belangrijke vooruitgang tegenover vorig jaar, toen slechts 52 procent email in zijn email-campagnes had verwerkt. De onderzoekers wijzen erop dat bovendien nog eens 26 procent van de respondenten aangeeft van plan te zijn om in de toekomst in email-campagnes van video gebruik te maken. De onderzoekers stelden ook vast dat 82 procent van de marketeers getuigt dat het gebruik van video in email-campagnes efficiënt is gebleken, waarbij 60 procent van mening is dat het doelpubliek na het ontvangen van een video-email meer geneigd is om een gewenste actie, zoals de aankoop van een product of het opzoeken van verdere informatie, te ondernemen.

Volgens de ondervraagden is video-email het meest efficiënt voor de promotie van producten of diensten (73 procent) en lead generation (55 procent). Ook werd vastgesteld dat 41 procent van de respondenten video-email gebruikt voor interne communicaties van de onderneming. Uit het onderzoek bleek verder dat meer dan 90 procent van de respondenten video gebruikt bij online marketing, sales of communicatie, tegenover 81 procent vorig jaar. Bovendien werd opgemerkt dat 70 procent het voorbije jaar zijn budget voor online video-marketing heeft opgedreven. De belangrijkste hinderpalen zijn de kosten van de videoproductie (37,2 procent) en de uitdaging om videocontent met een hoge kwaliteit te kunnen creëren (27 procent).

Lees Verder

12:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, video |  Facebook |

09-11-13

Slechts beperkt tijdvenster voor doorklikken emails

Gedurende de hele dag worden emails geopend, maar er wordt slechts gedurende specifieke tijdvensters op deze berichten doorgeklikt. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent SimpleRelevance. De onderzoekers merken op dat deze tijdvensters vaak bijzonder klein zijn. Opgemerkt wordt dat emails gedurende drieëntwintig uur per dag worden geopend, maar 62 procent van de ondervraagden blijkt slechts gedurende één uur tijd vrij te maken om door te klikken. Aangezien deze tijdvensters per individuele consument gevoelig kunnen variëren, lijken eenvoudige segmentatie-principes, zoals het geslacht, voor marketeers volgens de onderzoekers te simplistisch om een maximaal resultaat te garanderen.

Uit het onderzoek bleek dat vrouwen in het algemeen een kleiner tijdsvenster voorzien voor het doorklikken dan mannen. “Er diende vastgesteld te worden dat 66 procent van de vrouwen slechts gedurende één uur van de dag geneigd zijn om op ontvangen berichten te doorklikken,” voeren de onderzoekers aan. “Bij mannelijke respondenten daalt dat cijfer tot 57 procent.” Het onderzoek bracht aan het licht dat zowel mannen als vrouwen het meest geneigd zijn om rond negen uur in de ochtend op ontvangen email-berichten door te klikken. Bij mannen wordt ook nog een grotere activiteit opgetekend rond zes uur en zeven uur in de ochtend, terwijl vrouwen daarentegen activiteit vertonen om tien uur en elf uur in de voormiddag.

Er kon volgens de onderzoekers ook naargelang het inkomen een verschil in tijdsvensters worden opgemerkt. “Consumenten met een jaarinkomen van minstens 150.000 dollar bleken vooral actief te zijn tussen vijf en acht uur in de ochtend,” wordt er opgemerkt. “Daarentegen bleken consumenten met een inkomen van maximum 75.000 dollar actiever te zijn tussen negen uur in de ochtend en het middaguur. Bij de rijkere consumenten wordt een absolute piekactiviteit opgemerkt om zeven uur in de ochtend, terwijl minder kapitaalkrachtige gebruikers om negen uur in de voormiddag een absoluut hoogtepunt in doorklikactiviteit laten registreren.”

Lees Verder

12:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

10-10-13

Ongeveer de helft van email-bestand wordt actief beheerd

Gemiddeld 51 procent van een email-bestand wordt actief beheerd. Dat is de conclusie van een analyse van 6,1 miljard emails die tijdens het tweede kwartaal van dit jaar werden verstuurd door consulent Epsilon. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat media de grootste activiteit lieten optekenen, samen met de financiële dienstensector. De telecomsector liet daarentegen de grootste passiviteit registreren. Daarnaast wordt opgemerkt dat 53,5 procent van de emails tot de marketing-communicatie dienen te worden gerekend, waarbij de grootste reactie werd opgemerkt in de retailsector, terwijl financiële diensten de laagste score lieten optekenen.

Lees Verder

20:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |