13-12-13

Doorklikken op commerciële emails vooral geconcentreerd op vrijdag

Consumenten zijn op dinsdag het meest geneigd om commerciële emails te openen. Het doorklikken op de emails gebeurt daarentegen het vaakst op vrijdag. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van het marketingbedrijf GetResponse op basis van meer dan drie miljoen commerciële boodschappen. De onderzoekers stelden daarbij was dat wereldwijd 18,58 procent van de commerciële emails wordt geopend. Op 4,51 procent van de boodschappen wordt door de bestemmeling ook daadwerkelijk doorgeklikt. GetResponse merkt verder op dat het grootste gedeelte van de commerciële emails binnen het uur na ontvangst wordt geopend. Na een periode van vierentwintig uur is er nog slechts 1 procent kans dat de boodschap wordt geopend.

Lees Verder

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

05-12-13

Email blijft meest waardevolle kanaal voor aankoopbeslissingen

Ondanks de populariteit van nieuwe digitale kanalen, blijft email het meest waardevolle platform voor de aankoopbeslissingen van de consument. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent X+1 bij Amerikaanse consumenten. De consument blijkt daarbij vooral marketing-boodschappen te wensen die relevant en accuraat zijn en op het gepaste ogenblik worden aangeboden. De onderzoekers stelden vast dat 25 procent van de ondervraagde consumenten email als het meest waardevolle digitale platform voor het nemen van aankoopbeslissingen naar voor schoof. Een gepersonaliseerde webervaring stond op de tweede plaats met een score van 16 procent, gevolgd door display-reclame met 10 procent.

Sociale netwerkplatformen zoals Facebook of Twitter staan op een vierde plaats (9 procent), gevolgd door video (6 procent), mobiele reclame (6 procent), mobiele applicaties (5 procent) en mobiele tekstberichten (2 procent). Er wordt aan toegevoegd dat 32 procent van de consumenten bovendien van mening is dat email ook relevanter is dan andere kanalen. Daarnaast blijkt dat 30 procent van de respondenten ervan overtuigd is dat email ook meer accuraat is dan de andere technologieën. Display-reclame werd door 15 procent als een relevant kanaal bestempeld, terwijl 11 procent de informatie ook accuraat noemt. Bij de sociale netwerken maakt 12 procent gewag van relevante boodschappen.

De onderzoekers voegen er aan toe dat marketeers en consumenten het onderling eens bleken dat email en een gepersonaliseerde webervaring de grootste impact hebben op de aankoopbeslissingen van het publiek. Daarentegen bleken de marketeers, in tegenstelling tot de consumenten, echter sociale netwerken zoals Facebook en Twitter te verkiezen boven display-reclame. “De resultaten van het onderzoek tonen aan dat er tussen de verwachtingen van de consument en de veronderstellingen van de marketeer geen volledige harmonie aanwezig is,” wordt in het rapport aangevoerd. “Marketeers doen er dan ook goed aan hun strategie aan de verwachtingen van de consument aan te passen.”

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, aankoopbeslissing |  Facebook |

27-11-13

Email-adres muziekfan is gemiddeld bijna 4 dollar waard

Gemiddeld heeft het email-adres van een fan voor een rockgroep een waarde van 3,78 dollar aan directe aankopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse bedrijf Topspin Media, dat de online winkels van meer dan zeventigduizend artiesten beheert. Hoewel die bedragen relatief beperkt lijken, ligt de waarde van het email-adres nog altijd vier keer hoger dan de verkoop van een single in de online muziekwinkel iTunes van Apple. De onderzoekers zeggen dan ook dat het voor artiesten zinvol is om een aantal songs gratis weg te geven in ruil voor het email-adres van de fan. Er wordt daarbij opgemerkt dat een gratis song de fans aanzetten om verdere aankopen in de online winkels van de artiesten te doen.

“De waarde van het email-adres van een fan vertoont grote variaties,” merken de onderzoekers op. “Muziekliefhebbers die hun email-adres ter beschikking stellen van de rockband Arcade Fire, kopen in hun leven gemiddeld voor 6,26 dollar muziek, merchandise en tickets rechtstreeks in de online winkel van de groep aan. Bij Sigur Sigur Rós loopt dat bedrag echter op tot 10,91 dollar en bij Umphrey's McGee heeft het email-adres van de fan een gemiddelde waarde van 32,96 dollar. Hoewel die bedragen relatief bescheiden lijken, blijkt het voor muzikanten bijzonder rendabel om een gratis song ter beschikking te stellen in ruil voor de toegang tot het email-adres van de muziekliefhebber.”

“Fans die gratis muziek krijgen in ruil voor hun email-adres, zijn elf keer meer geneigd om bij de muzikant rechtstreeks aankopen te doen,” aldus Topspin Media. De rechtstreekse verkoop aan fans vertegenwoordigt slechts een miniem gedeelte van de inkomsten van de meeste muzikanten, maar daarbij kunnen wel grotere winstmarges worden gerealiseerd omdat retailers en andere tussenpersonen kunnen worden ontweken. Bovendien wordt aangevoerd dat email-adressen ook een aantal bijkomende voordelen bieden en onder meer toelaten om fans op de hoogte te brengen van geplande concerten in hun omgeving, waardoor gevoelige besparingen zouden kunnen worden gerealiseerd op reclame en promoties.

Lees Verder

13:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, email |  Facebook |

17-11-13

Ook email-campagnes grijpen naar video-marketing

Hoewel video-marketing nog altijd in belangrijke mate geconcentreerd blijft op de website van de onderneming of op gespecialiseerde kanalen zoals YouTube, wordt het medium ook steeds meer in email-campagnes geïntegreerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Web Video Marketing Council en de bureaus ReelSeo en Flimp Media bij zeshonderd Amerikaanse marketeers. Daarbij wordt erop gewezen dat 83,9 procent van de marketeers video gebruikt op de eigen website, terwijl 65,2 procent materiaal heeft geplaatst op YouTube, maar daarnaast blijkt dat 60 procent inmiddels video ook integreert in zijn email-boodschappen.

Dat betekent een belangrijke vooruitgang tegenover vorig jaar, toen slechts 52 procent email in zijn email-campagnes had verwerkt. De onderzoekers wijzen erop dat bovendien nog eens 26 procent van de respondenten aangeeft van plan te zijn om in de toekomst in email-campagnes van video gebruik te maken. De onderzoekers stelden ook vast dat 82 procent van de marketeers getuigt dat het gebruik van video in email-campagnes efficiënt is gebleken, waarbij 60 procent van mening is dat het doelpubliek na het ontvangen van een video-email meer geneigd is om een gewenste actie, zoals de aankoop van een product of het opzoeken van verdere informatie, te ondernemen.

Volgens de ondervraagden is video-email het meest efficiënt voor de promotie van producten of diensten (73 procent) en lead generation (55 procent). Ook werd vastgesteld dat 41 procent van de respondenten video-email gebruikt voor interne communicaties van de onderneming. Uit het onderzoek bleek verder dat meer dan 90 procent van de respondenten video gebruikt bij online marketing, sales of communicatie, tegenover 81 procent vorig jaar. Bovendien werd opgemerkt dat 70 procent het voorbije jaar zijn budget voor online video-marketing heeft opgedreven. De belangrijkste hinderpalen zijn de kosten van de videoproductie (37,2 procent) en de uitdaging om videocontent met een hoge kwaliteit te kunnen creëren (27 procent).

Lees Verder

12:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, video |  Facebook |

09-11-13

Slechts beperkt tijdvenster voor doorklikken emails

Gedurende de hele dag worden emails geopend, maar er wordt slechts gedurende specifieke tijdvensters op deze berichten doorgeklikt. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent SimpleRelevance. De onderzoekers merken op dat deze tijdvensters vaak bijzonder klein zijn. Opgemerkt wordt dat emails gedurende drieëntwintig uur per dag worden geopend, maar 62 procent van de ondervraagden blijkt slechts gedurende één uur tijd vrij te maken om door te klikken. Aangezien deze tijdvensters per individuele consument gevoelig kunnen variëren, lijken eenvoudige segmentatie-principes, zoals het geslacht, voor marketeers volgens de onderzoekers te simplistisch om een maximaal resultaat te garanderen.

Uit het onderzoek bleek dat vrouwen in het algemeen een kleiner tijdsvenster voorzien voor het doorklikken dan mannen. “Er diende vastgesteld te worden dat 66 procent van de vrouwen slechts gedurende één uur van de dag geneigd zijn om op ontvangen berichten te doorklikken,” voeren de onderzoekers aan. “Bij mannelijke respondenten daalt dat cijfer tot 57 procent.” Het onderzoek bracht aan het licht dat zowel mannen als vrouwen het meest geneigd zijn om rond negen uur in de ochtend op ontvangen email-berichten door te klikken. Bij mannen wordt ook nog een grotere activiteit opgetekend rond zes uur en zeven uur in de ochtend, terwijl vrouwen daarentegen activiteit vertonen om tien uur en elf uur in de voormiddag.

Er kon volgens de onderzoekers ook naargelang het inkomen een verschil in tijdsvensters worden opgemerkt. “Consumenten met een jaarinkomen van minstens 150.000 dollar bleken vooral actief te zijn tussen vijf en acht uur in de ochtend,” wordt er opgemerkt. “Daarentegen bleken consumenten met een inkomen van maximum 75.000 dollar actiever te zijn tussen negen uur in de ochtend en het middaguur. Bij de rijkere consumenten wordt een absolute piekactiviteit opgemerkt om zeven uur in de ochtend, terwijl minder kapitaalkrachtige gebruikers om negen uur in de voormiddag een absoluut hoogtepunt in doorklikactiviteit laten registreren.”

Lees Verder

12:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

10-10-13

Ongeveer de helft van email-bestand wordt actief beheerd

Gemiddeld 51 procent van een email-bestand wordt actief beheerd. Dat is de conclusie van een analyse van 6,1 miljard emails die tijdens het tweede kwartaal van dit jaar werden verstuurd door consulent Epsilon. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat media de grootste activiteit lieten optekenen, samen met de financiële dienstensector. De telecomsector liet daarentegen de grootste passiviteit registreren. Daarnaast wordt opgemerkt dat 53,5 procent van de emails tot de marketing-communicatie dienen te worden gerekend, waarbij de grootste reactie werd opgemerkt in de retailsector, terwijl financiële diensten de laagste score lieten optekenen.

Lees Verder

20:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

25-09-13

Overdaad aan boodschappen is voor consument spam

Een overdaad aan boodschappen is voor consumenten de belangrijkste reden om emails van legitieme adverteerders toch als spam aan te merken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Kentico Software bij ruim driehonderd Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat 38 procent van de respondenten emails van adverteerders als spam catalogeert omdat het bedrijf te vaak boodschappen verstuurt. Op de tweede plaats volgen emails die men niet heeft gevraagd (34 procent). Boodschappen die geen enkele interessante content te bieden hebben, worden door 26 procent van de respondenten als smap bestempeld. Tenslotte is 2 procent van de spam-meldingen te wijten aan een slecht design en fouten.

De onderzoekers stelden echter ook vast dat slechts 32 procent van de respondenten van mening is dat de service van de email-marketeers de voorbije vijf jaar is verbeterd, terwijl 36 procent van oordeel is dat de situatie ongewijzigd is gebleven en 31 procent gewag maakt van een achteruitgang. Ook bleek dat 36 procent van de respondenten ongeveer een kwart van alle ontvangen emails leest, terwijl 26 procent de helft van de boodschappen doorneemt en 16 procent driekwart van de trafieken opent. Een groep van 10 procent zou alle emails lezen, terwijl 12 procent toegeeft geen enkele van de ontvangen boodschappen te openen.

Volgens Kentico is 37 procent van de respondenten bereid om zich in één of drie email-lijsten in te schrijven, terwijl 31 procent zich abonneert op zes tot tien mailings en 14 procent intekent op elf tot vijftien communicaties. Een groep van 7 procent zou zich inschrijven in zestien tot twintig lijsten, terwijl 5 procent zich op meer dan twintig mailings abonneert. Er wordt wel opgemerkt dat de respondenten met zes tot tien abonnementen het meest geneigd zijn om de marketing-mails ook daadwerkelijk te lezen. Kentico voert verder aan dat 57 procent van de respondenten één tot drie jaar geabonneerd blijft, gevolgd door 22 procent voor vier tot zes jaar, 5 procent voor zeven tot negen jaar en 16 procent voor minstens tien jaar.

Uit de enquête kwam ook naar voor dat 45 procent van de respondenten één tot twee keer per maand een actie onderneemt die door de marketeers wordt gevraagd, terwijl 21 procent drie tot vier keer actie onderneemt. Nog 5 procent zou meer dan meer dan tien acties per maand overwegen. Een groep van 18 procent zegt nooit te reageren op de vragen van de marketeers. Peter Palas, chief executive van Kentico, zegt dat email een belangrijk platform blijft om de klant tot actie aan te zetten, maar hij voegt er aan toe dat marketeers ook andere kanalen, zoals sociale media en zoekopdrachten, dienen in te schakelen om nieuwe klanten te werven. Bovendien blijft ook het stimuleren van het engagement volgens Palas een moeilijke opdracht.

Lees Verder

16:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, spam |  Facebook |