25-09-13

Overdaad aan boodschappen is voor consument spam

Een overdaad aan boodschappen is voor consumenten de belangrijkste reden om emails van legitieme adverteerders toch als spam aan te merken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Kentico Software bij ruim driehonderd Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat 38 procent van de respondenten emails van adverteerders als spam catalogeert omdat het bedrijf te vaak boodschappen verstuurt. Op de tweede plaats volgen emails die men niet heeft gevraagd (34 procent). Boodschappen die geen enkele interessante content te bieden hebben, worden door 26 procent van de respondenten als smap bestempeld. Tenslotte is 2 procent van de spam-meldingen te wijten aan een slecht design en fouten.

De onderzoekers stelden echter ook vast dat slechts 32 procent van de respondenten van mening is dat de service van de email-marketeers de voorbije vijf jaar is verbeterd, terwijl 36 procent van oordeel is dat de situatie ongewijzigd is gebleven en 31 procent gewag maakt van een achteruitgang. Ook bleek dat 36 procent van de respondenten ongeveer een kwart van alle ontvangen emails leest, terwijl 26 procent de helft van de boodschappen doorneemt en 16 procent driekwart van de trafieken opent. Een groep van 10 procent zou alle emails lezen, terwijl 12 procent toegeeft geen enkele van de ontvangen boodschappen te openen.

Volgens Kentico is 37 procent van de respondenten bereid om zich in één of drie email-lijsten in te schrijven, terwijl 31 procent zich abonneert op zes tot tien mailings en 14 procent intekent op elf tot vijftien communicaties. Een groep van 7 procent zou zich inschrijven in zestien tot twintig lijsten, terwijl 5 procent zich op meer dan twintig mailings abonneert. Er wordt wel opgemerkt dat de respondenten met zes tot tien abonnementen het meest geneigd zijn om de marketing-mails ook daadwerkelijk te lezen. Kentico voert verder aan dat 57 procent van de respondenten één tot drie jaar geabonneerd blijft, gevolgd door 22 procent voor vier tot zes jaar, 5 procent voor zeven tot negen jaar en 16 procent voor minstens tien jaar.

Uit de enquête kwam ook naar voor dat 45 procent van de respondenten één tot twee keer per maand een actie onderneemt die door de marketeers wordt gevraagd, terwijl 21 procent drie tot vier keer actie onderneemt. Nog 5 procent zou meer dan meer dan tien acties per maand overwegen. Een groep van 18 procent zegt nooit te reageren op de vragen van de marketeers. Peter Palas, chief executive van Kentico, zegt dat email een belangrijk platform blijft om de klant tot actie aan te zetten, maar hij voegt er aan toe dat marketeers ook andere kanalen, zoals sociale media en zoekopdrachten, dienen in te schakelen om nieuwe klanten te werven. Bovendien blijft ook het stimuleren van het engagement volgens Palas een moeilijke opdracht.

Lees Verder

16:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, spam |  Facebook |

08-09-13

Helft van alle emails worden mobiel geopend

Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar werd de helft van de emails op een mobiel platform geopend. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Experian Marketing Services. Bij het doorklikken bleef het aandeel van de mobiele sector echter beperkt tot 40 procent. Bij de daadwerkelijke transacties viel dat cijfer nog verder terug tot 13 procent. De onderzoekers stellen dat consumenten blijkbaar wel bereid zijn om emails mobiel te openen, maar zich duidelijk minder comfortabel voelen om op het platform verdere stappen te ondernemen. De iPhone van Apple vertegenwoordigde 68 procent van alle mobiel geopende emails.

“De studie toont aan dat het email-verkeer steeds meer naar mobiele platformen verschuift,” voeren de onderzoekers aan. “Mobiele media zijn het belangrijkste platform geworden voor het openen van email en zijn daarbij zelfs groter geworden dan de combinatie van desktop en webmail. Op het gebied van doorklikken behoudt de combinatie van desktop en webmail nog wel een meerderheid van de markt. Bovendien blijft webmail, die diensten zoals Gmail of Yahoo Mail vertegenwoordigt, met een aandeel van 48 procent marktleider voor transacties, gevolgd door desktop-toepassingen, zoals Outlook, met 25 procent en mobiele accounts met 13 procent.”

Er wordt wel opgemerkt dat 12 procent van de transacties gebeuren nadat de consument de betrokken email op zowel een mobiel als een ander platform hebben geopend. “Consumenten die een email op verschillende platformen openen, vertonen een grotere neiging om online producten te kopen,” voert Peter DeNunzio, general manager cross-channel marketing bij Experian Marketing Services, op. De onderzoekers merken op dat bij de mobiele platformen aan de iPhone de grootste voorkeur lijkt te worden gegeven voor het openen van de emails, maar bij de transacties zou vaker op de iPad beroep gedaan worden. Dat heeft volgens Experian wellicht te maken met schermgrootte. (MH)

Lees Verder

12:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, mobiel |  Facebook |

03-09-13

Email ontvangt ruim vierhonderd commerciële boodschappen per maand

De gemiddelde email-gebruiker ontvangt 416 commerciële boodschappen per maand. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Return Path. Dat cijfer geeft een gemiddelde van minder dan vijftien commerciële boodschappen per dag, maar in werkelijkheid ligt dat niveau op gewone werkdagen volgens de onderzoekers hoger, aangezien de activiteit van marketeers tijdens het weekend gevoelig wordt afgebouwd. De grootste commerciële activiteit werd opgetekend op een account die gemiddeld 115.547 commerciële berichten per maand ontvangt. Het grootste gedeelte van de commerciële boodschappen is afkomstig van dealsites, gevolgd door sociale netwerking en dating.

Lees Verder

16:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

23-08-13

Korte email-boodschap levert meeste succes op

Marketeers moeten de titels van hun commerciële emails zo kort mogelijk houden. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau MailerMailer. Aangevoerd wordt dat gemiddeld 15,8 procent van de emails met titels tussen vier en vijftien karakters worden geopend. Emails met langere titels hadden volgens de onderzoekers duidelijk veel minder succes. Bovendien blijkt in 2,6 procent van de emails met korte titels doorgeklikt te worden. Ook hier valt bij langere titels volgens de onderzoekers minder bijval te worden opgetekend. Bij emails met een titel van meer dan eenenvijftig karakters werd nog een doorklik-ratio van 1,6 procent opgetekend.

Lees Verder

14:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, marketing |  Facebook |

19-08-13

Smartphone voor jongeren belangrijkste email-platform

Smartphones zijn voor jonge consumenten een cruciaal email-platform geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van email-marketeer Constant Contact en consulent Chadwick Martin Bailey. De onderzoekers stelden vast dat 88 procent van de smartphone-bezitters tussen achttien en dertig jaar het apparaat voor email-verkeer gebruiken. Bovendien zegt 52 procent dat de smartphone zelfs het belangrijkste platform is geworden voor hun email-verkeer. De onderzoekers stelden echter ook vast dat 80 procent van de smartphone-gebruikers uit alle leeftijdscategorieën het uiterst belangrijk vinden om op mobiele apparaten email te kunnen lezen.

De onderzoekers stelden verder vast dat 75 procent van de totale smartphone-populatie toegeeft geneigd te zijn om emails te deleten wanneer het onmogelijk blijkt het bericht mobiel te openen. Tegelijkertijd stelt 80 procent de gewoonte te hebben om een email op zijn laptop of desktop te heropenen nadat het bericht eerder mobiel is bekeken. “Nieuwsgierigheid leidt de gebruiker er wellicht toe om berichten van bekende afzenders mobiel onmiddellijk te openen en later op een laptop of desktop verder te bekijken,” merken de onderzoekers op. Ook bleek 49 procent van de respondenten geneigd te zijn om te klikken op hyperlinks in emails die door bedrijven naar hun mobiele telefoon zijn verstuurd.

“Mobiele email is voor marketeers een cruciaal communicatiekanaal geworden,” merkt Jim Garretson, productmanager bij Constant Contact, op. Hij voegt er aan toe dat kortere content bij mobiele campagnes beter werkt dan complexe boodschappen. Door het vereenvoudigen van hun email-campagnes kunnen marketeers volgens Garretson dan ook belangrijke stappen in de richting van een mobiel-vriendelijke strategie zetten. De onderzoekers merken op dat mobiele email niet alleen jongere smartphone-bezitters aanspreekt, want ook in de leeftijdsgroep tussen dertig en veertig jaar zegt nog altijd 85 procent geregeld mobiele emails te openen. Bij zestigplussers bedraagt dat cijfer nog 66 procent. (MH)

Lees Verder

15:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone, email |  Facebook |

26-07-13

Consument overschat talent om phishing te herkennen

Zowel overmoedige als introverte karakters zijn moeilijk in staat om legitieme emails van phishing te onderscheiden. Ook vrouwen blijken zich sneller door misleidende boodschappen om de tuin te laten leiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de North Carolina State University. De Amerikaanse onderzoekers merken op dat er een duidelijk verschil kan worden opgemerkt tussen het zelfvertrouwen van de consument over de omgang met phishing en de daadwerkelijke vaardigheid om bedrieglijke emails te identificeren. Ook werd vastgesteld dat de meeste consumenten hun talent voor het ontmaskeren van phishing-aanvallen gevoelig overschatten.

“Uit het onderzoek bleek dat 89 procent van de proefpersonen ervan overtuigd is om bedrieglijke emails te kunnen identificeren,” merkt onderzoekster Kyung Wha Hong op. “In werkelijkheid bleek echter 92 procent bij het inschatten van phishing verkeerde beslissingen te nemen. Bijna 52 procent bleek meer dan de helft van alle phishing-emails bij de legitieme boodschappen te rangschikken, terwijl 54 procent minstens één bonafide boodschap bij de bedrieglijke berichten catalogeerde.” De onderzoekers wijzen erop dat phishing, dat aan de hand van frauduleuze emails persoonlijke gegevens van de bestemmeling tracht te bemachtigen, nochtans zware schade kan aanrichten.

“Een verschil in geslacht, vertrouwen en persoonlijkheid hebben allemaal een impact op de kwetsbaarheid voor phishing,” zegt Kyung Wha Hong nog. “Onder meer bleek dat vrouwen minder in staat bleken dan mannen om malafide emails te identificeren, terwijl personen met een argwanend en introvert karakter en een gebrek aan openheid voor nieuwe ervaringen, het gevaar lopen om legitieme emails te deleten.” De onderzoekster voegt er aan toe te hopen dat aan de hand van de studie uiteindelijk een profiel kan worden opgesteld van doelgroepen die mogelijk het meest kwetsbaar zouden zijn voor phishing-aanvallen, zodat gerichte beschermingsstrategieën kunnen worden ontwikkeld.

Lees Verder

15:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: phishing, email |  Facebook |

24-07-13

Email-taalgebruik kan malafide werknemers identificeren

Werknemers die een insider-aanval lanceren op het bedrijf, kunnen worden geïdentificeerd door het taalgebruik dat ze in hun email hanteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Lancaster University. De Britse onderzoekers stelden immers vast dat deze malafide werknemers vaker gebruik maken van egocentrisch-gerichte woorden en in het algemeen een negatiever taalgebruik hanteren in vergelijking met hun bonafide collega's. De wetenschappers zeggen dat aan de hand van deze parameters meer dan 90 procent van de ontrouwe werknemers zouden kunnen worden geïdentificeerd.

“Onbetrouwbare werknemers kunnen online het bedrijf heel wat schade berokkenen, onder meer doon fraude, hacking en sabotage,” merkt onderzoeksleider Paul Taylor, professor psychologie aan de Lancaster University, op. “Bedrijven kunnen door de activiteiten van die malafide figuren met miljoenen ponden verliezen worden geconfronteerd. Die onbetrouwbare werknemers zouden echter door controles op het taalgebruik in hun email-berichtgeving worden ontmaskerd. Het onderzoek heeft uitgewezen dat een analyse van het email-taalgebruik 80 procent tot 90 procent van de daders aan de kaak zou kunnen stellen.”

Naast een groter egocentrisme en een negatieve houding in het taalgebruik, bleken de malafide werknemers zich ook af te zetten tegen formuleringen die door andere collega’s op de werkvloer algemeen worden gehanteerd. “Dat is een weerspiegeling van een sociale afstand die onbetrouwbare werknemers tegenover hun directe professionele omgeving nemen,” zegt professor Taylor nog. “Die sociale afstand neemt steeds verder toe, zodat het uiteindelijk mogelijk was om aan de hand van de analyses 92,6 procent van de probleem-medewerkers te identificeren. De analyse biedt dan ook de kans om op dreigende aanvallen te anticiperen en grote verliezen voor de onderneming te vermijden.”

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werknemer, email |  Facebook |