17-11-13

Ook email-campagnes grijpen naar video-marketing

Hoewel video-marketing nog altijd in belangrijke mate geconcentreerd blijft op de website van de onderneming of op gespecialiseerde kanalen zoals YouTube, wordt het medium ook steeds meer in email-campagnes geïntegreerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Web Video Marketing Council en de bureaus ReelSeo en Flimp Media bij zeshonderd Amerikaanse marketeers. Daarbij wordt erop gewezen dat 83,9 procent van de marketeers video gebruikt op de eigen website, terwijl 65,2 procent materiaal heeft geplaatst op YouTube, maar daarnaast blijkt dat 60 procent inmiddels video ook integreert in zijn email-boodschappen.

Dat betekent een belangrijke vooruitgang tegenover vorig jaar, toen slechts 52 procent email in zijn email-campagnes had verwerkt. De onderzoekers wijzen erop dat bovendien nog eens 26 procent van de respondenten aangeeft van plan te zijn om in de toekomst in email-campagnes van video gebruik te maken. De onderzoekers stelden ook vast dat 82 procent van de marketeers getuigt dat het gebruik van video in email-campagnes efficiënt is gebleken, waarbij 60 procent van mening is dat het doelpubliek na het ontvangen van een video-email meer geneigd is om een gewenste actie, zoals de aankoop van een product of het opzoeken van verdere informatie, te ondernemen.

Volgens de ondervraagden is video-email het meest efficiënt voor de promotie van producten of diensten (73 procent) en lead generation (55 procent). Ook werd vastgesteld dat 41 procent van de respondenten video-email gebruikt voor interne communicaties van de onderneming. Uit het onderzoek bleek verder dat meer dan 90 procent van de respondenten video gebruikt bij online marketing, sales of communicatie, tegenover 81 procent vorig jaar. Bovendien werd opgemerkt dat 70 procent het voorbije jaar zijn budget voor online video-marketing heeft opgedreven. De belangrijkste hinderpalen zijn de kosten van de videoproductie (37,2 procent) en de uitdaging om videocontent met een hoge kwaliteit te kunnen creëren (27 procent).

Lees Verder

12:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, video |  Facebook |

09-11-13

Slechts beperkt tijdvenster voor doorklikken emails

Gedurende de hele dag worden emails geopend, maar er wordt slechts gedurende specifieke tijdvensters op deze berichten doorgeklikt. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent SimpleRelevance. De onderzoekers merken op dat deze tijdvensters vaak bijzonder klein zijn. Opgemerkt wordt dat emails gedurende drieëntwintig uur per dag worden geopend, maar 62 procent van de ondervraagden blijkt slechts gedurende één uur tijd vrij te maken om door te klikken. Aangezien deze tijdvensters per individuele consument gevoelig kunnen variëren, lijken eenvoudige segmentatie-principes, zoals het geslacht, voor marketeers volgens de onderzoekers te simplistisch om een maximaal resultaat te garanderen.

Uit het onderzoek bleek dat vrouwen in het algemeen een kleiner tijdsvenster voorzien voor het doorklikken dan mannen. “Er diende vastgesteld te worden dat 66 procent van de vrouwen slechts gedurende één uur van de dag geneigd zijn om op ontvangen berichten te doorklikken,” voeren de onderzoekers aan. “Bij mannelijke respondenten daalt dat cijfer tot 57 procent.” Het onderzoek bracht aan het licht dat zowel mannen als vrouwen het meest geneigd zijn om rond negen uur in de ochtend op ontvangen email-berichten door te klikken. Bij mannen wordt ook nog een grotere activiteit opgetekend rond zes uur en zeven uur in de ochtend, terwijl vrouwen daarentegen activiteit vertonen om tien uur en elf uur in de voormiddag.

Er kon volgens de onderzoekers ook naargelang het inkomen een verschil in tijdsvensters worden opgemerkt. “Consumenten met een jaarinkomen van minstens 150.000 dollar bleken vooral actief te zijn tussen vijf en acht uur in de ochtend,” wordt er opgemerkt. “Daarentegen bleken consumenten met een inkomen van maximum 75.000 dollar actiever te zijn tussen negen uur in de ochtend en het middaguur. Bij de rijkere consumenten wordt een absolute piekactiviteit opgemerkt om zeven uur in de ochtend, terwijl minder kapitaalkrachtige gebruikers om negen uur in de voormiddag een absoluut hoogtepunt in doorklikactiviteit laten registreren.”

Lees Verder

12:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

10-10-13

Ongeveer de helft van email-bestand wordt actief beheerd

Gemiddeld 51 procent van een email-bestand wordt actief beheerd. Dat is de conclusie van een analyse van 6,1 miljard emails die tijdens het tweede kwartaal van dit jaar werden verstuurd door consulent Epsilon. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat media de grootste activiteit lieten optekenen, samen met de financiële dienstensector. De telecomsector liet daarentegen de grootste passiviteit registreren. Daarnaast wordt opgemerkt dat 53,5 procent van de emails tot de marketing-communicatie dienen te worden gerekend, waarbij de grootste reactie werd opgemerkt in de retailsector, terwijl financiële diensten de laagste score lieten optekenen.

Lees Verder

20:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

25-09-13

Overdaad aan boodschappen is voor consument spam

Een overdaad aan boodschappen is voor consumenten de belangrijkste reden om emails van legitieme adverteerders toch als spam aan te merken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Kentico Software bij ruim driehonderd Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat 38 procent van de respondenten emails van adverteerders als spam catalogeert omdat het bedrijf te vaak boodschappen verstuurt. Op de tweede plaats volgen emails die men niet heeft gevraagd (34 procent). Boodschappen die geen enkele interessante content te bieden hebben, worden door 26 procent van de respondenten als smap bestempeld. Tenslotte is 2 procent van de spam-meldingen te wijten aan een slecht design en fouten.

De onderzoekers stelden echter ook vast dat slechts 32 procent van de respondenten van mening is dat de service van de email-marketeers de voorbije vijf jaar is verbeterd, terwijl 36 procent van oordeel is dat de situatie ongewijzigd is gebleven en 31 procent gewag maakt van een achteruitgang. Ook bleek dat 36 procent van de respondenten ongeveer een kwart van alle ontvangen emails leest, terwijl 26 procent de helft van de boodschappen doorneemt en 16 procent driekwart van de trafieken opent. Een groep van 10 procent zou alle emails lezen, terwijl 12 procent toegeeft geen enkele van de ontvangen boodschappen te openen.

Volgens Kentico is 37 procent van de respondenten bereid om zich in één of drie email-lijsten in te schrijven, terwijl 31 procent zich abonneert op zes tot tien mailings en 14 procent intekent op elf tot vijftien communicaties. Een groep van 7 procent zou zich inschrijven in zestien tot twintig lijsten, terwijl 5 procent zich op meer dan twintig mailings abonneert. Er wordt wel opgemerkt dat de respondenten met zes tot tien abonnementen het meest geneigd zijn om de marketing-mails ook daadwerkelijk te lezen. Kentico voert verder aan dat 57 procent van de respondenten één tot drie jaar geabonneerd blijft, gevolgd door 22 procent voor vier tot zes jaar, 5 procent voor zeven tot negen jaar en 16 procent voor minstens tien jaar.

Uit de enquête kwam ook naar voor dat 45 procent van de respondenten één tot twee keer per maand een actie onderneemt die door de marketeers wordt gevraagd, terwijl 21 procent drie tot vier keer actie onderneemt. Nog 5 procent zou meer dan meer dan tien acties per maand overwegen. Een groep van 18 procent zegt nooit te reageren op de vragen van de marketeers. Peter Palas, chief executive van Kentico, zegt dat email een belangrijk platform blijft om de klant tot actie aan te zetten, maar hij voegt er aan toe dat marketeers ook andere kanalen, zoals sociale media en zoekopdrachten, dienen in te schakelen om nieuwe klanten te werven. Bovendien blijft ook het stimuleren van het engagement volgens Palas een moeilijke opdracht.

Lees Verder

16:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, spam |  Facebook |

08-09-13

Helft van alle emails worden mobiel geopend

Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar werd de helft van de emails op een mobiel platform geopend. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Experian Marketing Services. Bij het doorklikken bleef het aandeel van de mobiele sector echter beperkt tot 40 procent. Bij de daadwerkelijke transacties viel dat cijfer nog verder terug tot 13 procent. De onderzoekers stellen dat consumenten blijkbaar wel bereid zijn om emails mobiel te openen, maar zich duidelijk minder comfortabel voelen om op het platform verdere stappen te ondernemen. De iPhone van Apple vertegenwoordigde 68 procent van alle mobiel geopende emails.

“De studie toont aan dat het email-verkeer steeds meer naar mobiele platformen verschuift,” voeren de onderzoekers aan. “Mobiele media zijn het belangrijkste platform geworden voor het openen van email en zijn daarbij zelfs groter geworden dan de combinatie van desktop en webmail. Op het gebied van doorklikken behoudt de combinatie van desktop en webmail nog wel een meerderheid van de markt. Bovendien blijft webmail, die diensten zoals Gmail of Yahoo Mail vertegenwoordigt, met een aandeel van 48 procent marktleider voor transacties, gevolgd door desktop-toepassingen, zoals Outlook, met 25 procent en mobiele accounts met 13 procent.”

Er wordt wel opgemerkt dat 12 procent van de transacties gebeuren nadat de consument de betrokken email op zowel een mobiel als een ander platform hebben geopend. “Consumenten die een email op verschillende platformen openen, vertonen een grotere neiging om online producten te kopen,” voert Peter DeNunzio, general manager cross-channel marketing bij Experian Marketing Services, op. De onderzoekers merken op dat bij de mobiele platformen aan de iPhone de grootste voorkeur lijkt te worden gegeven voor het openen van de emails, maar bij de transacties zou vaker op de iPad beroep gedaan worden. Dat heeft volgens Experian wellicht te maken met schermgrootte. (MH)

Lees Verder

12:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, mobiel |  Facebook |

03-09-13

Email ontvangt ruim vierhonderd commerciële boodschappen per maand

De gemiddelde email-gebruiker ontvangt 416 commerciële boodschappen per maand. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Return Path. Dat cijfer geeft een gemiddelde van minder dan vijftien commerciële boodschappen per dag, maar in werkelijkheid ligt dat niveau op gewone werkdagen volgens de onderzoekers hoger, aangezien de activiteit van marketeers tijdens het weekend gevoelig wordt afgebouwd. De grootste commerciële activiteit werd opgetekend op een account die gemiddeld 115.547 commerciële berichten per maand ontvangt. Het grootste gedeelte van de commerciële boodschappen is afkomstig van dealsites, gevolgd door sociale netwerking en dating.

Lees Verder

16:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

23-08-13

Korte email-boodschap levert meeste succes op

Marketeers moeten de titels van hun commerciële emails zo kort mogelijk houden. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau MailerMailer. Aangevoerd wordt dat gemiddeld 15,8 procent van de emails met titels tussen vier en vijftien karakters worden geopend. Emails met langere titels hadden volgens de onderzoekers duidelijk veel minder succes. Bovendien blijkt in 2,6 procent van de emails met korte titels doorgeklikt te worden. Ook hier valt bij langere titels volgens de onderzoekers minder bijval te worden opgetekend. Bij emails met een titel van meer dan eenenvijftig karakters werd nog een doorklik-ratio van 1,6 procent opgetekend.

Lees Verder

14:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, marketing |  Facebook |