08-09-13

Helft van alle emails worden mobiel geopend

Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar werd de helft van de emails op een mobiel platform geopend. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Experian Marketing Services. Bij het doorklikken bleef het aandeel van de mobiele sector echter beperkt tot 40 procent. Bij de daadwerkelijke transacties viel dat cijfer nog verder terug tot 13 procent. De onderzoekers stellen dat consumenten blijkbaar wel bereid zijn om emails mobiel te openen, maar zich duidelijk minder comfortabel voelen om op het platform verdere stappen te ondernemen. De iPhone van Apple vertegenwoordigde 68 procent van alle mobiel geopende emails.

“De studie toont aan dat het email-verkeer steeds meer naar mobiele platformen verschuift,” voeren de onderzoekers aan. “Mobiele media zijn het belangrijkste platform geworden voor het openen van email en zijn daarbij zelfs groter geworden dan de combinatie van desktop en webmail. Op het gebied van doorklikken behoudt de combinatie van desktop en webmail nog wel een meerderheid van de markt. Bovendien blijft webmail, die diensten zoals Gmail of Yahoo Mail vertegenwoordigt, met een aandeel van 48 procent marktleider voor transacties, gevolgd door desktop-toepassingen, zoals Outlook, met 25 procent en mobiele accounts met 13 procent.”

Er wordt wel opgemerkt dat 12 procent van de transacties gebeuren nadat de consument de betrokken email op zowel een mobiel als een ander platform hebben geopend. “Consumenten die een email op verschillende platformen openen, vertonen een grotere neiging om online producten te kopen,” voert Peter DeNunzio, general manager cross-channel marketing bij Experian Marketing Services, op. De onderzoekers merken op dat bij de mobiele platformen aan de iPhone de grootste voorkeur lijkt te worden gegeven voor het openen van de emails, maar bij de transacties zou vaker op de iPad beroep gedaan worden. Dat heeft volgens Experian wellicht te maken met schermgrootte. (MH)

Lees Verder

12:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, mobiel |  Facebook |

03-09-13

Email ontvangt ruim vierhonderd commerciële boodschappen per maand

De gemiddelde email-gebruiker ontvangt 416 commerciële boodschappen per maand. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Return Path. Dat cijfer geeft een gemiddelde van minder dan vijftien commerciële boodschappen per dag, maar in werkelijkheid ligt dat niveau op gewone werkdagen volgens de onderzoekers hoger, aangezien de activiteit van marketeers tijdens het weekend gevoelig wordt afgebouwd. De grootste commerciële activiteit werd opgetekend op een account die gemiddeld 115.547 commerciële berichten per maand ontvangt. Het grootste gedeelte van de commerciële boodschappen is afkomstig van dealsites, gevolgd door sociale netwerking en dating.

Lees Verder

16:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

23-08-13

Korte email-boodschap levert meeste succes op

Marketeers moeten de titels van hun commerciële emails zo kort mogelijk houden. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau MailerMailer. Aangevoerd wordt dat gemiddeld 15,8 procent van de emails met titels tussen vier en vijftien karakters worden geopend. Emails met langere titels hadden volgens de onderzoekers duidelijk veel minder succes. Bovendien blijkt in 2,6 procent van de emails met korte titels doorgeklikt te worden. Ook hier valt bij langere titels volgens de onderzoekers minder bijval te worden opgetekend. Bij emails met een titel van meer dan eenenvijftig karakters werd nog een doorklik-ratio van 1,6 procent opgetekend.

Lees Verder

14:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, marketing |  Facebook |

19-08-13

Smartphone voor jongeren belangrijkste email-platform

Smartphones zijn voor jonge consumenten een cruciaal email-platform geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van email-marketeer Constant Contact en consulent Chadwick Martin Bailey. De onderzoekers stelden vast dat 88 procent van de smartphone-bezitters tussen achttien en dertig jaar het apparaat voor email-verkeer gebruiken. Bovendien zegt 52 procent dat de smartphone zelfs het belangrijkste platform is geworden voor hun email-verkeer. De onderzoekers stelden echter ook vast dat 80 procent van de smartphone-gebruikers uit alle leeftijdscategorieën het uiterst belangrijk vinden om op mobiele apparaten email te kunnen lezen.

De onderzoekers stelden verder vast dat 75 procent van de totale smartphone-populatie toegeeft geneigd te zijn om emails te deleten wanneer het onmogelijk blijkt het bericht mobiel te openen. Tegelijkertijd stelt 80 procent de gewoonte te hebben om een email op zijn laptop of desktop te heropenen nadat het bericht eerder mobiel is bekeken. “Nieuwsgierigheid leidt de gebruiker er wellicht toe om berichten van bekende afzenders mobiel onmiddellijk te openen en later op een laptop of desktop verder te bekijken,” merken de onderzoekers op. Ook bleek 49 procent van de respondenten geneigd te zijn om te klikken op hyperlinks in emails die door bedrijven naar hun mobiele telefoon zijn verstuurd.

“Mobiele email is voor marketeers een cruciaal communicatiekanaal geworden,” merkt Jim Garretson, productmanager bij Constant Contact, op. Hij voegt er aan toe dat kortere content bij mobiele campagnes beter werkt dan complexe boodschappen. Door het vereenvoudigen van hun email-campagnes kunnen marketeers volgens Garretson dan ook belangrijke stappen in de richting van een mobiel-vriendelijke strategie zetten. De onderzoekers merken op dat mobiele email niet alleen jongere smartphone-bezitters aanspreekt, want ook in de leeftijdsgroep tussen dertig en veertig jaar zegt nog altijd 85 procent geregeld mobiele emails te openen. Bij zestigplussers bedraagt dat cijfer nog 66 procent. (MH)

Lees Verder

15:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone, email |  Facebook |

26-07-13

Consument overschat talent om phishing te herkennen

Zowel overmoedige als introverte karakters zijn moeilijk in staat om legitieme emails van phishing te onderscheiden. Ook vrouwen blijken zich sneller door misleidende boodschappen om de tuin te laten leiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de North Carolina State University. De Amerikaanse onderzoekers merken op dat er een duidelijk verschil kan worden opgemerkt tussen het zelfvertrouwen van de consument over de omgang met phishing en de daadwerkelijke vaardigheid om bedrieglijke emails te identificeren. Ook werd vastgesteld dat de meeste consumenten hun talent voor het ontmaskeren van phishing-aanvallen gevoelig overschatten.

“Uit het onderzoek bleek dat 89 procent van de proefpersonen ervan overtuigd is om bedrieglijke emails te kunnen identificeren,” merkt onderzoekster Kyung Wha Hong op. “In werkelijkheid bleek echter 92 procent bij het inschatten van phishing verkeerde beslissingen te nemen. Bijna 52 procent bleek meer dan de helft van alle phishing-emails bij de legitieme boodschappen te rangschikken, terwijl 54 procent minstens één bonafide boodschap bij de bedrieglijke berichten catalogeerde.” De onderzoekers wijzen erop dat phishing, dat aan de hand van frauduleuze emails persoonlijke gegevens van de bestemmeling tracht te bemachtigen, nochtans zware schade kan aanrichten.

“Een verschil in geslacht, vertrouwen en persoonlijkheid hebben allemaal een impact op de kwetsbaarheid voor phishing,” zegt Kyung Wha Hong nog. “Onder meer bleek dat vrouwen minder in staat bleken dan mannen om malafide emails te identificeren, terwijl personen met een argwanend en introvert karakter en een gebrek aan openheid voor nieuwe ervaringen, het gevaar lopen om legitieme emails te deleten.” De onderzoekster voegt er aan toe te hopen dat aan de hand van de studie uiteindelijk een profiel kan worden opgesteld van doelgroepen die mogelijk het meest kwetsbaar zouden zijn voor phishing-aanvallen, zodat gerichte beschermingsstrategieën kunnen worden ontwikkeld.

Lees Verder

15:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: phishing, email |  Facebook |

24-07-13

Email-taalgebruik kan malafide werknemers identificeren

Werknemers die een insider-aanval lanceren op het bedrijf, kunnen worden geïdentificeerd door het taalgebruik dat ze in hun email hanteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Lancaster University. De Britse onderzoekers stelden immers vast dat deze malafide werknemers vaker gebruik maken van egocentrisch-gerichte woorden en in het algemeen een negatiever taalgebruik hanteren in vergelijking met hun bonafide collega's. De wetenschappers zeggen dat aan de hand van deze parameters meer dan 90 procent van de ontrouwe werknemers zouden kunnen worden geïdentificeerd.

“Onbetrouwbare werknemers kunnen online het bedrijf heel wat schade berokkenen, onder meer doon fraude, hacking en sabotage,” merkt onderzoeksleider Paul Taylor, professor psychologie aan de Lancaster University, op. “Bedrijven kunnen door de activiteiten van die malafide figuren met miljoenen ponden verliezen worden geconfronteerd. Die onbetrouwbare werknemers zouden echter door controles op het taalgebruik in hun email-berichtgeving worden ontmaskerd. Het onderzoek heeft uitgewezen dat een analyse van het email-taalgebruik 80 procent tot 90 procent van de daders aan de kaak zou kunnen stellen.”

Naast een groter egocentrisme en een negatieve houding in het taalgebruik, bleken de malafide werknemers zich ook af te zetten tegen formuleringen die door andere collega’s op de werkvloer algemeen worden gehanteerd. “Dat is een weerspiegeling van een sociale afstand die onbetrouwbare werknemers tegenover hun directe professionele omgeving nemen,” zegt professor Taylor nog. “Die sociale afstand neemt steeds verder toe, zodat het uiteindelijk mogelijk was om aan de hand van de analyses 92,6 procent van de probleem-medewerkers te identificeren. De analyse biedt dan ook de kans om op dreigende aanvallen te anticiperen en grote verliezen voor de onderneming te vermijden.”

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werknemer, email |  Facebook |

04-07-13

Overdaad aan emails grootste fout online communicatie

Een overdaad aan ongevraagde emails is de belangrijkste frustratie die online communicatie bij consumenten kan opwekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Economist Intelligence Unit (EIU) bij meer dan vierhonderd consumenten in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 80 procent van de respondenten een overdaad aan ongevraagde emails tot de twee belangrijkste frustraties over de online communicaties van bedrijven rekende. Op de tweede plaats staan bedreigingen voor de privacy door het gebruik van persoonlijke gegevens (49 procent).

"Email is voor de consument nog altijd het belangrijkste communicatie-kanaal, maar wordt een bron van frustratie wanneer teveel commerciële berichten worden ontvangen," waarschuwen de onderzoekers van de Economist Intelligence Unit. "Voor een overgrote meerderheid van de ondervraagde respondenten blijkt een overdaad aan ongewenste email-boodschappen één van grootste frustraties over de online communicatie van bedrijven te zijn. Tegelijkertijd blijkt echter dat de consument in de eerste plaats met email op de hoogte wil gebracht worden van nieuwe consumentenproducten."

De onderzoekers stelden vast dat 37 procent van de respondenten in eerste plaats naar email wijst als kanaal om op de hoogte gebracht te worden van nieuwe producten. Op de tweede plaats staan gedrukte catalogussen (35 procent), gevolg door persoonlijke aanbevelingen (33 procent) en advies van een vertrouwde website (30 procent). Voor amper 11 procent van de respondenten behoort email tot de drie minst favoriete kanalen om van nieuwe producten op de hoogte te worden gesteld. Daarentegen geeft 64 procent niet met de telefoon over nieuwe introducties op de hoogte te willen worden gebracht.

Uit het onderzoek blijkt dat sociale media of blogs slechts door 18 procent als een favoriet kanaal naar voor worden geschoven. Een groep van 38 procent geeft daarentegen aan deze kanalen de minste prioriteit.

Lees Verder

14:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, online communicatie |  Facebook |