04-07-13

Overdaad aan emails grootste fout online communicatie

Een overdaad aan ongevraagde emails is de belangrijkste frustratie die online communicatie bij consumenten kan opwekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Economist Intelligence Unit (EIU) bij meer dan vierhonderd consumenten in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 80 procent van de respondenten een overdaad aan ongevraagde emails tot de twee belangrijkste frustraties over de online communicaties van bedrijven rekende. Op de tweede plaats staan bedreigingen voor de privacy door het gebruik van persoonlijke gegevens (49 procent).

"Email is voor de consument nog altijd het belangrijkste communicatie-kanaal, maar wordt een bron van frustratie wanneer teveel commerciële berichten worden ontvangen," waarschuwen de onderzoekers van de Economist Intelligence Unit. "Voor een overgrote meerderheid van de ondervraagde respondenten blijkt een overdaad aan ongewenste email-boodschappen één van grootste frustraties over de online communicatie van bedrijven te zijn. Tegelijkertijd blijkt echter dat de consument in de eerste plaats met email op de hoogte wil gebracht worden van nieuwe consumentenproducten."

De onderzoekers stelden vast dat 37 procent van de respondenten in eerste plaats naar email wijst als kanaal om op de hoogte gebracht te worden van nieuwe producten. Op de tweede plaats staan gedrukte catalogussen (35 procent), gevolg door persoonlijke aanbevelingen (33 procent) en advies van een vertrouwde website (30 procent). Voor amper 11 procent van de respondenten behoort email tot de drie minst favoriete kanalen om van nieuwe producten op de hoogte te worden gesteld. Daarentegen geeft 64 procent niet met de telefoon over nieuwe introducties op de hoogte te willen worden gebracht.

Uit het onderzoek blijkt dat sociale media of blogs slechts door 18 procent als een favoriet kanaal naar voor worden geschoven. Een groep van 38 procent geeft daarentegen aan deze kanalen de minste prioriteit.

Lees Verder

14:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, online communicatie |  Facebook |

20-05-13

Email en surfen populairste activiteiten tablet-bezitter

Email, games en surfen zijn de meest populaire online activiteiten die op tablets worden ondernemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent BuyVia. De onderzoekers stelden verder vast dat 42 procent van de tablet-bezitters aangeeft geen enkel plan te koesteren om een laptop aan te kopen. Bovendien geeft 33 procent toe dat de tablet in een kwart tot de helft van de tijd hun laptop heeft vervangen. Wel wordt aangegeven dat de meest tablet-bezitters aansturen op een lagere aankoopprijs, maar ook wordt gevraagd naar betere en grotere opslagmogelijkheden en snellere processoren.

Lees Verder

11:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, internet, tablet |  Facebook |

06-04-13

Commerciële emails krijgen in de avond beste respons

Commerciële emails worden vooral tijdens de ochtend verstuurd, maar blijken vooral tijdens de avond de beste respons op te leveren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Experian. De onderzoekers merken daarbij op dat er een duidelijk omgekeerde relatie kan worden opgemerkt tussen email-volume en prestaties. Daarbij wordt opgemerkt dat marketeers door de grote volumes emails die tijdens de voormiddag bij de consument terecht komen, minder kans hebben om een daadwerkelijke respons te genereren.

"Tussen acht uur in de ochtend en het middaguur wordt 40 procent van de emails verzonden," aldus Experian. "Die periode vertegenwoordigt ook 42 procent van alle transacties. Dat aandeel is echter vooral te danken aan het verzonden volume. Daarentegen blijkt tijdens die uren slechts 16,1 procent van de emails te worden geopend, terwijl amper in 2,4 procent van de berichten wordt doorgeklikt. Daarmee vormen deze uren de minst presterende periodes van de dag. Ook de gemiddelde inkomsten van 0,17 dollar per email behoren tot de laagste bedragen van de hele dag."

"Tussen twintig uur in de avond en middernacht wordt slechts 2 procent van de emails verzonden, maar de andere cijfers over die periode zijn veel positiever," wordt er nog opgemerkt. "Tijdens die avonduren worden immers 21,7 procent van de emails geopend, terwijl op 4,2 procent van de boodschappen wordt doorgeklikt. Ook de gemiddelde inkomsten van 0,48 dollar per email liggen gevoelig hoger dan op andere ogenblikken van de dag." Er wordt wel opgemerkt dat de resultaten van het emailverkeer grondig kunnen verschillen naargelang de sectoren en zelfs merken.

Lees Verder

14:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, marketing |  Facebook |

11-03-13

Marketing kleine bedrijven vooral gesteund op email

Email vertegenwoordigt 15 procent van de totale marketingbudgetten van kleine en middelgrote bedrijven. Daarmee vormt de sector het belangrijkste pakket van de marketing-inspanningen van deze ondernemingen, gevolgd door handelsbeurzen en evenementen (13 procent) en persoonlijke contacten (12 procent). Dat is de conclusie van een onderzoek van de bureaus Vocus en Edge Research. Traditionele media zoals televisie (5 procent), radio (4 procent) en buitenreclame (3 procent) blijken bij de kleinere bedrijven veel minder populair te zijn. De onderzoekers stelden nog vast dat het aandeel van email, die de laagste kostprijs vertegenwoordigt, het hoogste ligt bij de kleinste bedrijven.

Lees Verder

09:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, marketing |  Facebook |

27-12-12

Marketeers hebben vooral extra budgetten voor email en sociale media

Marketeers verwachten dat het volgende jaar vooral budgetten voor email, sociale media en mobiele media zullen worden opgedreven. Dat is de conclusie van een onderzoek van het marketingbedrijf StrongMail. De onderzoekers stelden vast dat 45,2 procent van de marketeers van plan zijn om hun budgetten voor het volgende jaar op te drijven, terwijl 43,9 procent aangaf een status-quo te verwachten. De marketeers blijken daarbij in eerste instantie naar email te kijken, want 55,5 procent van de ondervraagden zegt plannen te hebben om die budgetten op te drijven, gevolgd door sociale media (51,8 procent) en mobiele media (42,8 procent). Bij email wordt data-integratie als het belangrijkste obstakel naar voor geschoven (45,6 procent), gevolgd door een gebrek aan middelen en personeel (39,5 procent) en de integratie met andere marketing-kanalen (36 procent). De onderzoekers merken ook op dat 65 procent van de ondervraagden van plan is sociale media en email te integreren.

Lees Verder

20:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, email, sociale media |  Facebook |

25-12-12

Toerisme en hobby's beste producten voor email-marketing

Amerikaanse consumenten ontvangen marketingboodschappen nog altijd liever met de traditionele post dan over het internet of met email. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Epsilon. Die voorkeur geldt volgens het rapport ook voor de bezitters van smartphones en tablets, ook al wordt daar een grotere interesse voor online informatie en email opgetekend. De onderzoekers merken op dat slechts drie productcategorieën een grotere voorkeur voor digitale marketing laten optekenen. Bij hobby's geeft 26 procent een voorkeur voor het internet, terwijl 24 procent voorrang blijft geven aan de traditionele post. Ook bij toerisme kiest 32 procent voor het internet, tegenover 22 procent voor de traditionele post. Bij online shoppingsites geeft 32 procent de voorkeur aan internet, tegenover 19 procent voor email en 12 procent voor direct mail. De onderzoekers stelden ook vast dat 73 procent van de respondenten toegeeft een grote voorraad emails nooit te openen.

Lees Verder

11:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, marketing, toerisme, hobby |  Facebook |

11-11-12

Email blijft veruit belangrijkste online marketing-kanaal

Email blijft veruit het meest populaire online marketing-kanaal, gevolgd door sociale media en sms-berichten. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van het bedrijf Message Systems bij een honderdtal marketeers. Uit het onderzoek blijkt dat 97 procent van alle respondenten email bestempelen als het belangrijkste online marketing-kanaal. Sociale media komen met een score van 70 procent op de tweede plaats. Ook blijkt dat email volgens 63 procent van de respondenten de beste return-on-investment biedt.

Lees Verder

13:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, marketing |  Facebook |