20-05-13

Email en surfen populairste activiteiten tablet-bezitter

Email, games en surfen zijn de meest populaire online activiteiten die op tablets worden ondernemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent BuyVia. De onderzoekers stelden verder vast dat 42 procent van de tablet-bezitters aangeeft geen enkel plan te koesteren om een laptop aan te kopen. Bovendien geeft 33 procent toe dat de tablet in een kwart tot de helft van de tijd hun laptop heeft vervangen. Wel wordt aangegeven dat de meest tablet-bezitters aansturen op een lagere aankoopprijs, maar ook wordt gevraagd naar betere en grotere opslagmogelijkheden en snellere processoren.

Lees Verder

11:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, internet, tablet |  Facebook |

06-04-13

Commerciële emails krijgen in de avond beste respons

Commerciële emails worden vooral tijdens de ochtend verstuurd, maar blijken vooral tijdens de avond de beste respons op te leveren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Experian. De onderzoekers merken daarbij op dat er een duidelijk omgekeerde relatie kan worden opgemerkt tussen email-volume en prestaties. Daarbij wordt opgemerkt dat marketeers door de grote volumes emails die tijdens de voormiddag bij de consument terecht komen, minder kans hebben om een daadwerkelijke respons te genereren.

"Tussen acht uur in de ochtend en het middaguur wordt 40 procent van de emails verzonden," aldus Experian. "Die periode vertegenwoordigt ook 42 procent van alle transacties. Dat aandeel is echter vooral te danken aan het verzonden volume. Daarentegen blijkt tijdens die uren slechts 16,1 procent van de emails te worden geopend, terwijl amper in 2,4 procent van de berichten wordt doorgeklikt. Daarmee vormen deze uren de minst presterende periodes van de dag. Ook de gemiddelde inkomsten van 0,17 dollar per email behoren tot de laagste bedragen van de hele dag."

"Tussen twintig uur in de avond en middernacht wordt slechts 2 procent van de emails verzonden, maar de andere cijfers over die periode zijn veel positiever," wordt er nog opgemerkt. "Tijdens die avonduren worden immers 21,7 procent van de emails geopend, terwijl op 4,2 procent van de boodschappen wordt doorgeklikt. Ook de gemiddelde inkomsten van 0,48 dollar per email liggen gevoelig hoger dan op andere ogenblikken van de dag." Er wordt wel opgemerkt dat de resultaten van het emailverkeer grondig kunnen verschillen naargelang de sectoren en zelfs merken.

Lees Verder

14:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, marketing |  Facebook |

11-03-13

Marketing kleine bedrijven vooral gesteund op email

Email vertegenwoordigt 15 procent van de totale marketingbudgetten van kleine en middelgrote bedrijven. Daarmee vormt de sector het belangrijkste pakket van de marketing-inspanningen van deze ondernemingen, gevolgd door handelsbeurzen en evenementen (13 procent) en persoonlijke contacten (12 procent). Dat is de conclusie van een onderzoek van de bureaus Vocus en Edge Research. Traditionele media zoals televisie (5 procent), radio (4 procent) en buitenreclame (3 procent) blijken bij de kleinere bedrijven veel minder populair te zijn. De onderzoekers stelden nog vast dat het aandeel van email, die de laagste kostprijs vertegenwoordigt, het hoogste ligt bij de kleinste bedrijven.

Lees Verder

09:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, marketing |  Facebook |

27-12-12

Marketeers hebben vooral extra budgetten voor email en sociale media

Marketeers verwachten dat het volgende jaar vooral budgetten voor email, sociale media en mobiele media zullen worden opgedreven. Dat is de conclusie van een onderzoek van het marketingbedrijf StrongMail. De onderzoekers stelden vast dat 45,2 procent van de marketeers van plan zijn om hun budgetten voor het volgende jaar op te drijven, terwijl 43,9 procent aangaf een status-quo te verwachten. De marketeers blijken daarbij in eerste instantie naar email te kijken, want 55,5 procent van de ondervraagden zegt plannen te hebben om die budgetten op te drijven, gevolgd door sociale media (51,8 procent) en mobiele media (42,8 procent). Bij email wordt data-integratie als het belangrijkste obstakel naar voor geschoven (45,6 procent), gevolgd door een gebrek aan middelen en personeel (39,5 procent) en de integratie met andere marketing-kanalen (36 procent). De onderzoekers merken ook op dat 65 procent van de ondervraagden van plan is sociale media en email te integreren.

Lees Verder

20:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, email, sociale media |  Facebook |

25-12-12

Toerisme en hobby's beste producten voor email-marketing

Amerikaanse consumenten ontvangen marketingboodschappen nog altijd liever met de traditionele post dan over het internet of met email. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Epsilon. Die voorkeur geldt volgens het rapport ook voor de bezitters van smartphones en tablets, ook al wordt daar een grotere interesse voor online informatie en email opgetekend. De onderzoekers merken op dat slechts drie productcategorieën een grotere voorkeur voor digitale marketing laten optekenen. Bij hobby's geeft 26 procent een voorkeur voor het internet, terwijl 24 procent voorrang blijft geven aan de traditionele post. Ook bij toerisme kiest 32 procent voor het internet, tegenover 22 procent voor de traditionele post. Bij online shoppingsites geeft 32 procent de voorkeur aan internet, tegenover 19 procent voor email en 12 procent voor direct mail. De onderzoekers stelden ook vast dat 73 procent van de respondenten toegeeft een grote voorraad emails nooit te openen.

Lees Verder

11:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, marketing, toerisme, hobby |  Facebook |

11-11-12

Email blijft veruit belangrijkste online marketing-kanaal

Email blijft veruit het meest populaire online marketing-kanaal, gevolgd door sociale media en sms-berichten. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van het bedrijf Message Systems bij een honderdtal marketeers. Uit het onderzoek blijkt dat 97 procent van alle respondenten email bestempelen als het belangrijkste online marketing-kanaal. Sociale media komen met een score van 70 procent op de tweede plaats. Ook blijkt dat email volgens 63 procent van de respondenten de beste return-on-investment biedt.

Lees Verder

13:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, marketing |  Facebook |

02-11-12

Meeste consumenten tevreden met volume email-marketing

Meer dan één op drie consumenten geeft aan bijzonder geïnteresseerd te zijn in emails van een aantal geselecteerde merken. Bovendien geeft 54 procent toe wekelijks een gepast volume aan email-marketing te ontvangen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Blue Kangeroo, gespecialiseerd in email-marketing, bij meer dan duizend Amerikaanse consumenten. Toch blijkt dat vele consumenten het moeilijk vinden om die stroom emails te verwerken.

Daarbij geeft 40 procent aan door de inbox-clutter aanbiedingen gemist te hebben waar ze normaal zouden zijn op ingegaan. De onderzoekers stelden vast dat marketing-emails voor 37 procent van de respondenten ongeveer één vijfde van het wekelijkse inbox-volume vertegenwoordigen. Bij 26 procent gaat het zelfs om de helft van het totale inbox-volume. Voor 37 procent van de ondervraagden neemt het wekelijks tussen dien en dertig minuten in beslag om door de marketing-emails te bladeren.

"Door die grote stroom van email-marketing is het voor adverteerders soms moeilijk om niet verloren te gaan in de grote massa," merkt Nick Weir, chief executive Blue Kangaroo, op. "Het is dan ook cruciaal om voor een goede timing te zorgen en een inzicht te verwerven in het doelpubliek. De consument verwacht een goed aanbod op het juiste ogenblik. Indien dat niet kan worden aangeboden, blijken ze heel snel bereid te zijn om naar een ander merk over te stappen. Een kennis van de consument wordt bijzonder cruciaal."

Lees Verder

18:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, marketing |  Facebook |