30-06-12

Meer dan kwart commerciële emails wordt geopend

Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar werden 26,2 procent van de emails geopend. Dat betekent een stijging met 5,6 procent tegenover het laatste kwartaal vorig jaar en 12,4 procent tegenover de eerste drie maanden van vorig jaar. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Epsilon.

Lees Verder

16:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

27-06-12

Email maakt doorgedreven migratie-onderzoek mogelijk

Voor de eerste keer in geschiedenis zijn er voor nagenoeg elk land in de wereld vergelijkbare migratie-gegevens beschikbaar. Dat is te danken aan de dagelijkse stroom van miljoenen emails die wereldwijd worden uitgewisseld. Dat zeggen onderzoekers van het Max Planck Institute for Demographic Research in de Duitse stad Rostock. De onderzoekers stelden dat gegevens over migraties tussen de verscheidene landen nagenoeg niet konden worden vergeleken en in een aantal gevallen ook helemaal niet beschikbaar waren. Dat is volgens de Duitse onderzoekers met internet-data niet het geval. Daarbij wordt opgemerkt dat de consument zich immers onomstotelijk bevindt waar de email werd verstuurd. Aan de hand van het internet-adres is de locatie van de verzender immers te achterhalen.

Lees Verder

17:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, migratie, onderzoek |  Facebook |

21-05-12

Meer dan één op drie maakt gebruik van mobiele email

Inmiddels leest 36 procent van de consumenten emails op mobiele platformen. In de leeftijdsgroep van achttien tot vierendertig jaar loopt dat zelfs op tot 55 procent. Dat is de conclusie van een Brits onderzoek van het bureau Steel Londen. Er wordt aan toegevoegd dat twee op drie gebruikers van mobiele email ook actie ondernemen, waarbij 42 procent doorklikt naar de website van een adverteerder en 30 procent daadwerkelijk een aankoop verricht.

Lees Verder

14:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, mobile |  Facebook |

13-04-12

Mobile sector vertegenwoordigt bijna 30 procent van email-verkeer

Mobiele platformen vertegenwoordigden tijdens de tweede helft van vorig jaar 27,39 procent van alle emails die werden geopend. Tijdens de eerste jaarhelft van vorig jaar bedroeg dat aandeel 20,24 procent en tijdens het laatste kwartaal van het jaar daarvoor vertegenwoordigde de mobiele sector slechts een aandeel van 12,78 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Knotice. Er wordt aan toegevoegd dat Apple zijn dominante leidersplaats blijft behouden.

Lees Verder

18:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, email |  Facebook |

22-03-12

Slechts driekwart commerciële emails bereikt bestemming

Wereldwijd bereikten tijdens de tweede helft van het voorbije jaar slechts 76,5 procent van de commerciële emails hun bedoelde inbox. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoek ReturnPath. De verdwenen emails kwamen terecht bij spam of junk (8,7 procent) of werden door de filters van de providers geblokkeerd (15,1 procent). Regionaal werd in Europa het hoogste succesniveau bereikt. Daar bleek 85 procent van de emails zijn bedoelde bestemming bereikt te hebben, gevolgd door Noord-Amerika, Latijns-Amerika (72 procent) en Asia-Pacific (67 procent).

Er wordt opgemerkt dat commerciële emails voor een zakelijk publiek beter scoorden dan het gemiddelde. Volgens ReturnPath bereikte in die sector 86 procent van de verzonden emails zijn bedoelde bestemming, tegenover 80 procent tijdens de eerste jaarhelft. Er wordt aan toegevoegd dat er weliswaar 12 procent bij junk of spam terecht kwam, tegenover slechts 8 procent tijdens de eerste jaarhelft, maar anderzijds blijkt bij de blokkering door providers een daling van 12 procent tot 2 procent te zijn opgemerkt.

De onderzoekers merken verder op dat in de Verenigde Staten slechts 79,3 procent van de emails zijn bestemming bereikte, tegenover 86,5 procent tijdens de eerste jaarhelft. Ook wordt opgemerkt dat retail en games het slechtst scoren. In de retailsector kwam slechts 77 procent van de verzonden mails op zijn bedoelde bestemming terecht. Bij games daalde dat cijfer nog verder tot 59 procent. Ook in Azië werd een daling van 78 procent tot 66,5 procent opgetekend. In China bereikt slechts 19,6 procent van de verzonden mails zijn bedoelde bestemming.

18:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, reclame, marketing |  Facebook |

26-12-11

Sociale media en email belangrijkste groeipijlers marketing

Sociale media en email vormen voor volgend jaar de belangrijkste groeipijler van de marketing-sector. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Zoomerang. Daarbij wordt wel opgemerkt dat 51 procent van de marketeers toch van plan is om volgend jaar zijn budgetten op te drijven, terwijl 41 procent het huidig niveau zou handhaven. Naast sociale media en email zouden vooral mobiele activiteiten en zoekopdrachten mogelijk een groei kennen. De belangrijkste terugval wordt opgetekend bij direct mail en beurzen.

"Voor het derde jaar op rij vormen sociale media en email voor de marketeers de belangrijkste groeimarkten," voeren de onderzoekers aan. Uit het onderzoek blijkt dat 60 procent van de ondervraagden zegt van plan zijn om zijn budget voor email-marketing op te drijven, gevolgd door sociale media (55 procent) en mobiele platformen en zoekopdrachten (37 procent). De belangrijkste doelstellingen van email-campagnes zijn het verhogen van het engagement bij de ontvanger (48 procent), gevolgd door een grotere doelgerichtheid (44 procent) en het stimuleren van opt-in (32 procent).

Daarnaast wordt aangevoerd dat 68 procent van de marketeers van plan is om een integratie na te streven tussen email en sociale media, gevolgd door een integratie tussen email en mobile (44 procent) en email en zoekopdrachten (17 procent). Er wordt echter opgemerkt dat de marketeers ook bij email nog met een aantal belangrijke uitdagingen worden geconfronteerd. Daarbij maakt 45 procent gewag van problemen rond data-integratie, gevolgd door een gebrek aan middelen en mensen (43 procent) en content management (40 procent).

16:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, email, sociale media |  Facebook |

11-12-11

Email blijft eerste digitale activiteit van de dag

Het controleren van email betekent voor 73 procent van de consumenten de eerste digitale activiteit van de dag. Dat is de conclusie van een Brits onderzoek van het bureau ExactTarget. Er wordt aan toegevoegd dat Facebook op de tweede plaats volgt met een score van 14 procent. Nog verder staan nieuwssites (5 procent), entertainmentsites (2 procent) en zoekmachines (2 procent). Wel wordt opgemerkt dat Facebook bij jongere consumenten vaker de eerste digitale activiteit van de dag vormt.

In de leeftijdscategorie tussen vijftien en zeventien jaar is Facebook voor 53 procent van de respondenten de eerste digitale activiteit van de dag. Email krijgt in die leeftijdscategorie slechts een score van 27 procent. Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna 66 procent van de Britse online consumenten email bestempelen als een kanaal voor persoonlijke contacten, terwijl 44 procent het kanaal gebruiken om contact te houden met oude vrienden en bekenden die op een grote afstand leven.

Slechts 39 procent van de consumenten geeft aan email te gebruiken voor professionele doelstellingen, maar bij de werkende populatie stijgt dat tot 58 procent. Er wordt wel opgemerkt dat het gebruik van email tijdens de werkdag lager ligt (36 procent) dan voor of na de traditionele werkuren (60 procent) of tijdens de weekends en vakantiedagen (56 procent). Daarnaast wordt opgemerkt dat 93 procent van de consumenten ingeschreven zijn om minstens één email-service van een merk of een bedrijf.

16:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, internet |  Facebook |