13-04-12

Mobile sector vertegenwoordigt bijna 30 procent van email-verkeer

Mobiele platformen vertegenwoordigden tijdens de tweede helft van vorig jaar 27,39 procent van alle emails die werden geopend. Tijdens de eerste jaarhelft van vorig jaar bedroeg dat aandeel 20,24 procent en tijdens het laatste kwartaal van het jaar daarvoor vertegenwoordigde de mobiele sector slechts een aandeel van 12,78 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Knotice. Er wordt aan toegevoegd dat Apple zijn dominante leidersplaats blijft behouden.

Lees Verder

18:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, email |  Facebook |

22-03-12

Slechts driekwart commerciële emails bereikt bestemming

Wereldwijd bereikten tijdens de tweede helft van het voorbije jaar slechts 76,5 procent van de commerciële emails hun bedoelde inbox. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoek ReturnPath. De verdwenen emails kwamen terecht bij spam of junk (8,7 procent) of werden door de filters van de providers geblokkeerd (15,1 procent). Regionaal werd in Europa het hoogste succesniveau bereikt. Daar bleek 85 procent van de emails zijn bedoelde bestemming bereikt te hebben, gevolgd door Noord-Amerika, Latijns-Amerika (72 procent) en Asia-Pacific (67 procent).

Er wordt opgemerkt dat commerciële emails voor een zakelijk publiek beter scoorden dan het gemiddelde. Volgens ReturnPath bereikte in die sector 86 procent van de verzonden emails zijn bedoelde bestemming, tegenover 80 procent tijdens de eerste jaarhelft. Er wordt aan toegevoegd dat er weliswaar 12 procent bij junk of spam terecht kwam, tegenover slechts 8 procent tijdens de eerste jaarhelft, maar anderzijds blijkt bij de blokkering door providers een daling van 12 procent tot 2 procent te zijn opgemerkt.

De onderzoekers merken verder op dat in de Verenigde Staten slechts 79,3 procent van de emails zijn bestemming bereikte, tegenover 86,5 procent tijdens de eerste jaarhelft. Ook wordt opgemerkt dat retail en games het slechtst scoren. In de retailsector kwam slechts 77 procent van de verzonden mails op zijn bedoelde bestemming terecht. Bij games daalde dat cijfer nog verder tot 59 procent. Ook in Azië werd een daling van 78 procent tot 66,5 procent opgetekend. In China bereikt slechts 19,6 procent van de verzonden mails zijn bedoelde bestemming.

18:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, reclame, marketing |  Facebook |

26-12-11

Sociale media en email belangrijkste groeipijlers marketing

Sociale media en email vormen voor volgend jaar de belangrijkste groeipijler van de marketing-sector. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Zoomerang. Daarbij wordt wel opgemerkt dat 51 procent van de marketeers toch van plan is om volgend jaar zijn budgetten op te drijven, terwijl 41 procent het huidig niveau zou handhaven. Naast sociale media en email zouden vooral mobiele activiteiten en zoekopdrachten mogelijk een groei kennen. De belangrijkste terugval wordt opgetekend bij direct mail en beurzen.

"Voor het derde jaar op rij vormen sociale media en email voor de marketeers de belangrijkste groeimarkten," voeren de onderzoekers aan. Uit het onderzoek blijkt dat 60 procent van de ondervraagden zegt van plan zijn om zijn budget voor email-marketing op te drijven, gevolgd door sociale media (55 procent) en mobiele platformen en zoekopdrachten (37 procent). De belangrijkste doelstellingen van email-campagnes zijn het verhogen van het engagement bij de ontvanger (48 procent), gevolgd door een grotere doelgerichtheid (44 procent) en het stimuleren van opt-in (32 procent).

Daarnaast wordt aangevoerd dat 68 procent van de marketeers van plan is om een integratie na te streven tussen email en sociale media, gevolgd door een integratie tussen email en mobile (44 procent) en email en zoekopdrachten (17 procent). Er wordt echter opgemerkt dat de marketeers ook bij email nog met een aantal belangrijke uitdagingen worden geconfronteerd. Daarbij maakt 45 procent gewag van problemen rond data-integratie, gevolgd door een gebrek aan middelen en mensen (43 procent) en content management (40 procent).

16:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, email, sociale media |  Facebook |

11-12-11

Email blijft eerste digitale activiteit van de dag

Het controleren van email betekent voor 73 procent van de consumenten de eerste digitale activiteit van de dag. Dat is de conclusie van een Brits onderzoek van het bureau ExactTarget. Er wordt aan toegevoegd dat Facebook op de tweede plaats volgt met een score van 14 procent. Nog verder staan nieuwssites (5 procent), entertainmentsites (2 procent) en zoekmachines (2 procent). Wel wordt opgemerkt dat Facebook bij jongere consumenten vaker de eerste digitale activiteit van de dag vormt.

In de leeftijdscategorie tussen vijftien en zeventien jaar is Facebook voor 53 procent van de respondenten de eerste digitale activiteit van de dag. Email krijgt in die leeftijdscategorie slechts een score van 27 procent. Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna 66 procent van de Britse online consumenten email bestempelen als een kanaal voor persoonlijke contacten, terwijl 44 procent het kanaal gebruiken om contact te houden met oude vrienden en bekenden die op een grote afstand leven.

Slechts 39 procent van de consumenten geeft aan email te gebruiken voor professionele doelstellingen, maar bij de werkende populatie stijgt dat tot 58 procent. Er wordt wel opgemerkt dat het gebruik van email tijdens de werkdag lager ligt (36 procent) dan voor of na de traditionele werkuren (60 procent) of tijdens de weekends en vakantiedagen (56 procent). Daarnaast wordt opgemerkt dat 93 procent van de consumenten ingeschreven zijn om minstens één email-service van een merk of een bedrijf.

16:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, internet |  Facebook |

06-12-11

Consument ontvangt liever direct mail dan email

De consument ontvangt van bedrijven liever direct mail dan email. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Epsilon Targeting. Daarbij wordt opgemerkt dat bijna 60 procent van de Amerikaanse consumenten geïnteresseerd is om direct mail over nieuwe producten te ontvangen, terwijl slechts 43 procent daarover een email wenst te ontvangen. Er wordt aan toegevoegd dat die voorkeur voor direct mail in alle sectoren kan worden opgemerkt.

Er wordt aan toegevoegd dat de voorkeur voor direct mail ook in de leeftijdscategorie tussen achttien en vierendertig kan worden opgemerkt. In het algemeen wordt het grootste verschil opgetekend in de gezondheidssector. Daar blijkt 41 procent van de consumenten geïnteresseerd te zijn in direct mail, tegenover slechts 8 procent zou openstaan voor email. Hetzelfde geldt ook voor voorschriftplichtige geneesmiddelen (37 procent tegenover 9 procent), verzekeringen (36 procent tegenover 9 procent), financiële diensten (36 procent tegenover 8 procent) en voeding (31 procent tegenover 10 procent).

Dat verschil heeft volgens de onderzoekers vooral te maken met de privacy-problematiek. "Het gaat immers om relatief gevoelige sectoren," wordt er opgemerkt. "Volgens 37 procent van de Amerikaanse consumenten behoort de traditionele mail nog altijd tot de privésector. Slechts 8 procent is van mening dat het internet een grotere anonimiteit biedt." Er wordt echter aan toegevoegd dat ook in de retailsector 25 procent van de consumenten geïnteresseerd is in direct mail, tegenover slechts 12 procent in email.

 

19:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: direct mail, email, marketing |  Facebook |

18-10-11

Gebruik van email maakt jongens populairder

Jongens die thuis gebruik maken van email zijn slimmer en populairder dan leeftijdsgenoten die geen toegang hebben tot de technologie. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Curtin University bij jongeren uit het lager onderwijs. De situatie is volgens de Canadese onderzoekers te vergelijking met de situatie enkele generaties geleden, toen niet iedereen toegang had tot televisie. Ook toen liepen jongeren die geen toegang hadden tot het medium volgens de onderzoekers een groter risico op sociaal isolement.

Onderzoeksleider Geneviève Johnson, wetenschapper aan de School of Education van de Curtin University, stelt dat het destijds voor jongeren noodzakelijk was om op de hoogte te blijven van televisie-verhalen. Opgemerkt wordt dat meisjes thuis vaker gebruik maken van email dan jongens. Op school ligt het niveau volgens Johnson echter quasi gelijk. Dat heeft niet te maken met een dalend gebruik bij jongens, maar wel aan een intensiever gebruik bij meisjes. Dat geeft volgens haar aan dat internet-onderwijs de genderkloof op het gebied van technologie zou kunnen helpen dichten.

Johnson voert nog aan dat ouders en leerkrachten doorheen de geschiedenis altijd argwanend hebben gestaan tegenover de impact van technologie op kinderen. "Er heerst dan ook een overtuiging dat het internet slecht is, maar dat is totaal in tegenspraak met de resultaten van het onderzoek," voert ze aan. "Niet alle aspecten van het internet leveren voordeel op, maar in het algemeen is die impact toch positief. Dat geldt ook voor andere communicatie-technologieën."

21:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, sociaal isolement |  Facebook |

23-08-11

Email cruciaal kanaal voor virtuele evenementen

Email is veruit het belangrijkste kanaal voor de registratie voor virtuele evenementen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de bureaus MarketingProfs en Trendline Interactive. Volgens de onderzoekers geeft 83 procent van de bezoekers van virtuele evenementen aan over het gebeuren gehoord te hebben door email. Met een score van 23 procent volgen sociale media op grote afstand op een tweede plaats. In die sociale media is LindedIn het populairste platform (10 procent), gevolgd door Twitter (9 procent) en Facebook (4 procent).

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 6 procent van de ondervraagden heeft betaald om een virtueel evenement bij te wonen. Nochtans geeft 61 procent aan bereid te zijn om te betalen voor een interessant evenement. Verder wordt opgemerkt dat de agenda van een virtueel evenement voor 96 procent het belangrijkste element vormt bij een beslissing om zich in te schrijven, gevolgd door gespecialiseerde content (92 procent).

De onderzoekers merken op dat 88 procent van de ondervraagden zou willen betalen voor een virtueel evenement wanneer de kostprijs lager uitvalt dan bij een reëel alternatief, gevolgd door de identiteit van de sprekers (85 procent). Een preview is voor 85 procent belangrijk om zich eventueel in te schrijven. Het downloaden van materiaal is de belangrijkste activiteit op virtuele evenementen (77 procent), gevolgd door de live webcast (74 procent) en een bezoek aan een virtuele stand (71 procent), webcast-on-demand (55 procent).

12:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, email |  Facebook |