06-12-11

Consument ontvangt liever direct mail dan email

De consument ontvangt van bedrijven liever direct mail dan email. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Epsilon Targeting. Daarbij wordt opgemerkt dat bijna 60 procent van de Amerikaanse consumenten geïnteresseerd is om direct mail over nieuwe producten te ontvangen, terwijl slechts 43 procent daarover een email wenst te ontvangen. Er wordt aan toegevoegd dat die voorkeur voor direct mail in alle sectoren kan worden opgemerkt.

Er wordt aan toegevoegd dat de voorkeur voor direct mail ook in de leeftijdscategorie tussen achttien en vierendertig kan worden opgemerkt. In het algemeen wordt het grootste verschil opgetekend in de gezondheidssector. Daar blijkt 41 procent van de consumenten geïnteresseerd te zijn in direct mail, tegenover slechts 8 procent zou openstaan voor email. Hetzelfde geldt ook voor voorschriftplichtige geneesmiddelen (37 procent tegenover 9 procent), verzekeringen (36 procent tegenover 9 procent), financiële diensten (36 procent tegenover 8 procent) en voeding (31 procent tegenover 10 procent).

Dat verschil heeft volgens de onderzoekers vooral te maken met de privacy-problematiek. "Het gaat immers om relatief gevoelige sectoren," wordt er opgemerkt. "Volgens 37 procent van de Amerikaanse consumenten behoort de traditionele mail nog altijd tot de privésector. Slechts 8 procent is van mening dat het internet een grotere anonimiteit biedt." Er wordt echter aan toegevoegd dat ook in de retailsector 25 procent van de consumenten geïnteresseerd is in direct mail, tegenover slechts 12 procent in email.

 

19:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: direct mail, email, marketing |  Facebook |

18-10-11

Gebruik van email maakt jongens populairder

Jongens die thuis gebruik maken van email zijn slimmer en populairder dan leeftijdsgenoten die geen toegang hebben tot de technologie. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Curtin University bij jongeren uit het lager onderwijs. De situatie is volgens de Canadese onderzoekers te vergelijking met de situatie enkele generaties geleden, toen niet iedereen toegang had tot televisie. Ook toen liepen jongeren die geen toegang hadden tot het medium volgens de onderzoekers een groter risico op sociaal isolement.

Onderzoeksleider Geneviève Johnson, wetenschapper aan de School of Education van de Curtin University, stelt dat het destijds voor jongeren noodzakelijk was om op de hoogte te blijven van televisie-verhalen. Opgemerkt wordt dat meisjes thuis vaker gebruik maken van email dan jongens. Op school ligt het niveau volgens Johnson echter quasi gelijk. Dat heeft niet te maken met een dalend gebruik bij jongens, maar wel aan een intensiever gebruik bij meisjes. Dat geeft volgens haar aan dat internet-onderwijs de genderkloof op het gebied van technologie zou kunnen helpen dichten.

Johnson voert nog aan dat ouders en leerkrachten doorheen de geschiedenis altijd argwanend hebben gestaan tegenover de impact van technologie op kinderen. "Er heerst dan ook een overtuiging dat het internet slecht is, maar dat is totaal in tegenspraak met de resultaten van het onderzoek," voert ze aan. "Niet alle aspecten van het internet leveren voordeel op, maar in het algemeen is die impact toch positief. Dat geldt ook voor andere communicatie-technologieën."

21:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, sociaal isolement |  Facebook |

23-08-11

Email cruciaal kanaal voor virtuele evenementen

Email is veruit het belangrijkste kanaal voor de registratie voor virtuele evenementen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de bureaus MarketingProfs en Trendline Interactive. Volgens de onderzoekers geeft 83 procent van de bezoekers van virtuele evenementen aan over het gebeuren gehoord te hebben door email. Met een score van 23 procent volgen sociale media op grote afstand op een tweede plaats. In die sociale media is LindedIn het populairste platform (10 procent), gevolgd door Twitter (9 procent) en Facebook (4 procent).

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 6 procent van de ondervraagden heeft betaald om een virtueel evenement bij te wonen. Nochtans geeft 61 procent aan bereid te zijn om te betalen voor een interessant evenement. Verder wordt opgemerkt dat de agenda van een virtueel evenement voor 96 procent het belangrijkste element vormt bij een beslissing om zich in te schrijven, gevolgd door gespecialiseerde content (92 procent).

De onderzoekers merken op dat 88 procent van de ondervraagden zou willen betalen voor een virtueel evenement wanneer de kostprijs lager uitvalt dan bij een reëel alternatief, gevolgd door de identiteit van de sprekers (85 procent). Een preview is voor 85 procent belangrijk om zich eventueel in te schrijven. Het downloaden van materiaal is de belangrijkste activiteit op virtuele evenementen (77 procent), gevolgd door de live webcast (74 procent) en een bezoek aan een virtuele stand (71 procent), webcast-on-demand (55 procent).

12:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, email |  Facebook |

13-08-11

Zoekmachine voor spammer efficiënter dan email

Een groeiend aantal illegale online apotheken overstromen het internet om gevaarlijke en niet-aanvaarde voorschriften te verkopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van veiligheidsexperts aan de Carnegie Mellon University naar farmaceutische zoekresultaten. De onderzoekers stelden vast dat één derde van de zoekresultaten afkomstig waren van zevenduizend websites die waren aangevallen om trafiek naar enkele honderden farmaceutische websites te leiden.

De onderzoekers stelden vast dat één vierde van de tien topresultaten verwezen naar illegale apotheken. Bovendien waren nog eens 15 procent van de resultaten afkomstig van websites die niet langer doorverwezen, maar in het verleden wel geïnfecteerd waren geweest. "In het verleden probeerden illegalen email te gebruiken om nietsvermoedende gebruikers te benaderen, maar dat bleek niet voldoende consumenten te kunnen misleiden," aldus onderzoeksleider Nicolas Christin, directeur van het Amerikaanse Information Networking Institute (INI). "Daarom worden nu websites ingeschakeld."

"Zoekmachine-optimisering is voor illegale farmaceutica-projecten duidelijk efficiënter dan spamberichten in email," voeren de onderzoekers aan. "Wanneer de overheid de online verkoop van illegale geneesmiddelen wil bestrijden, zal er meer aandacht moeten worden besteed aan de aanpak van transacties die tot stand komen door zoekopdrachten." De onderzoekers stellen dat er geen enkele garantie is dat de aangeboden middelen authentiek zijn of de correcte dosissen bevatten. Bovendien kan het volgens Christin ook levensgevaarlijk zijn.

09:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: apotheek, internet, spam, zoekmachine, email |  Facebook |

05-07-11

Saudi-Arabië wordt belangrijkste spamland ter wereld

Saudi-Arabië kende tijdens de maand juni het grootste spamniveau van de hele wereld. Dat blijkt uit cijfers van internetbeveiliger Symantec. Daaruit blijkt dat in Saudi-Arabië 82,2 procent van alle email-berichten uit spam bestonden. Daarmee werd Rusland de voorbije maand naar de tweede plaats verwezen. In de Verenigde Staten werd een spamniveau van 73,7 procent opgetekend, maar ook in Nederland werd een niveau van 73 procent opgetekend, verderop gevolgd door Groot-Brittannië (72,6 procent), Denemarken (71,9 procent) en Duitsland (71,8 procent).

In Hongkong werd een niveau van 72,2 procent opgetekend, tegenover 71,2 procent in Singapore en 69,2 procent in Japan. In Brazilië bestond 73,4 procent van alle email uit spam. Zuid-Afrika kwam aan een cijfer van 72,3 procent. Symantec voegt er aan toe dat Zuid-Afrika echter wel het grootste slachtoffer van phishing-aanvallen van de wereld is. Daar bleek immers één op 117,7 emails uit phishing te bestaan. Verderop volgen Groot-Brittannië met één op 130,2 emails, Canada met één op 207,7 berichten, Brazilië met één op 409,8 emails en Nederland met één op 543,7 emails.

Daarentegen lag het phishing-niveau in de Verenigde Staten op één aanval op 1.270 emails, in Hongkong op één op 2.404 emails en Singapore op één op 2.456 emails. In Japan ligt het cijfer op één op 11.179 emails. Wereldwijd lag het phishing-niveau tijdens de maand juni op één aanval op 286,7 emails. Dat betekende een stijging met 0,06 procent tegenover de maand mei. Verder wordt opgemerkt dat 0,333 procent van de emails een virus omvatte. Dat betekent een daling met 0,117 procentpunt tegenover de maand mei.

16:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, saudi-arabië, spam |  Facebook |

20-05-11

Mobiele mail kent groei met meer dan 80 procent

Hoewel de traditionele computer nog altijd de thuisbasis vormt voor email, kent de mobiele variant een opmerkelijk groei. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Return Path. Daarbij wordt opgemerkt dat mobiele email een groeitempo van 81 procent kent. Die stijging zal zich volgens Return Path ook verder blijven doorzetten, maar er wordt aan toegevoegd dat webmail en desktop-mail niet zullen verdwijnen.

"De consument wil altijd en overal toegang hebben tot zijn email, zowel op het werk en thuis als onderweg," voeren de onderzoekers op. Het leidende platform is op dit ogenblik webmail met een marktaandeel van 48 procent, gevolgd door desktop-mail (36 procent) en mobiele mail (16 procent). Bij desktop-mail heeft Outlook een marktaandeel van 63 procent. Er wordt aan toegevoegd dat de groei van mobiele mail vooral ten koste gaat van webmail. Desktop-mail zou relatief constant blijven.

Er wordt wel opgemerkt dat mobiele mail zes maanden geleden slechts een marktaandeel van 9 procent had. "De groei is vooral te danken aan de groeiende populariteit van mobiele telefoons met internet-toegang," merkt Return Path op. "De groeiende populariteit van mobiele mail geeft wel aan dat marketeers op elk platform aanwezig moeten zijn." Er wordt aan toegevoegd dat mobiele email vooral tijdens het weekend een grotere populariteit geniet.

09:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, mobile |  Facebook |

29-04-11

Facebook en email eerste communicatiemiddel voor huismoeders

Het sociale netwerk Facebook en email zijn de dominante vormen van de online communicatie van huismoeders. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Lucid Marketing. Daarbij wordt opgemerkt dat 93 procent van de Amerikaanse huismoeders gebruik maken van Facebook, terwijl 91 procent via email communiceert. Daarna volgen de microbloggingsite Twitter (36 procent) en blogs (34 procent). Nog verder volgt het sociale netwerk MySpace (20 procent).

Er wordt aan toegevoegd dat 98 procent van de huismoeders minstens één keer per dag hun email controleren. Ook Facebook (84 procent) en nieuwssites (60 procent) worden vaak dagelijks geraadpleegd. De onderzoekers merken wel op dat 60 procent van de Amerikaanse huismoeders ook nog elke dag naar de telefoon grijpt. Lucid Marketing stelt verder dat 83 procent van de Amerikaanse huismoeders aangeeft door email nieuwe dingen te leren, gevolgd door Facebook (76 procent) en persoonlijke gesprekken (73 procent). Verder volgen blogs (66 procent) en televisie (65 procent).

Om nieuwe informatie te verspreiden wordt echter in eerste instantie beroep gedaan op persoonlijke gesprekken en email (84 procent). Bijna 80 procent maakt gebruik van de telefoon, gevolgd door Facebook (69 procent). De onderzoekers merken op dat huismoeders informatie in eerste instantie delen met hun partner (94 procent), gevolgd door bloedverwanten zoals een zus of een moeder en hun beste vrienden (90 procent). Daarna volgen vriendinnen (86 procent) en de tweede ouder (78 procent).

18:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie, email, facebook, telefoon |  Facebook |