21-03-11

Email op weg naar een nieuwe toekomst

De email-marketing van vijf jaar geleden is dood en de email-marketing van vandaag is stervende en zal over maximaal vijf jaar eveneens zijn begraven. Dat zegt Neil Rosen, chief executive van het bureau eWayDirect. De technologie van email zal volgens hem echter blijven evolueren en hij merkt op dat marketeers nieuwe krachtige instrumenten zullen ontwikkelen om het kanaal verder te versterken als een onderdeel van de totale marketing-strategieën.

"Email zal in ieder geval meer een partnership worden tussen merken en consumenten, waarbij beide partijen een gedeelte van de controle over de boodschap zullen controleren," voorspelt Rosen tegenover het webmagazine Bizreport.com. "Ook zal de relatie tussen consumenten en hun favoriete merken door opt-in verder worden versterkt. Vele consumenten wenden zich tot zoekmachines of sociale netwerken voor vragen over producten, maar de beste informatie is vaak te verkrijgen op de website van de fabrikant zelf."

"Een uitstekende klantenservice is altijd één van de sterkste wapens geweest om vertrouwen op te bouwen en dat zal ook in de toekomst onveranderd blijven," merkt Rosen nog op. "Email kan daarin een bijzonder belangrijke rol spelen. "Email kan zijn bestemmelingen aanzetten om berichten te plaatsen in sociale gemeenschappen. Dat kan marketeers grote voordelen opleveren. Intelligente email-campagnes leiden tot hogere percentages van geopende emails, clicks en verkopen."

09:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, marketing |  Facebook |

22-01-11

Email wordt steeds meer een mobiele activiteit

Email wordt steeds meer een mobiele activiteit. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau ComScore. Daarbij wordt opgemerkt dat tijdens de maand november vorig jaar 153 miljoen Amerikanen hun email langs het vaste internet hebben geopend. Dat is een daling met 6 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Bij mobiele email werd daarentegen een groei met 36 procent opgetekend tot 70,1 miljoen gebruikers. Bij jongere gebruikers wordt daar zelfs een groei tussen 46 procent en 60 procent opgetekend.

Bij de totale tijdsbesteding worden volgens ComScore nog grotere verschillen opgetekend. Het vaste internet liet daar een daling met 9 procent optekenen, terwijl het aantal pageviews met 15 procent daalde. Ondanks die terugval blijft email volgens de onderzoekers echter nog altijd één van de populairste activiteiten op het internet. Er wordt opgemerkt dat email elke maand 70 procent van de online populatie bereikt. Er wordt aan toegevoegd dat het gebruik van email vooral in de jongere leeftijdscategorieën de zwaarste terugval kent.

Bij tieners daalde het aantal gebruikers met 24 procent, terwijl de totale tijdsbesteding met 48 procent achteruitging en het aantal pageviews met 53 procent terugviel. Ook in de andere leeftijdscategorieën werd een terugval opgemerkt, hoewel die minder uitgesproken wordt met het ouder worden. Bij vijfenvijftigplussers werd daarentegen nog een toename met 15 procent opgetekend. Anderzijds blijkt bij de mannelijke online populatie een terugval met 12 procent opgetekend te worden, tegenover slechts 7 procent bij vrouwelijke gebruikers.

17:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, internet, mobile |  Facebook |

03-12-10

Online emailcampagnes Amerikaanse retailers dicht bij record

De grote Amerikaanse online retailers hebben tijdens de laatste week van november gemiddeld 4,1 promotionele emails verstuurd. Dat is nagenoeg een absoluut record. Dat zegt Chad White, onderzoeksdirecteur bij het bureau Responsys. White merkt op dat het aantal promotionele emails tijdens de laatste week van november 15 procent hoger lag dan de week voordien en een groei kende van 34 procent tegenover begin november. Tegenover de laatste week van november vorig jaar werd een stijging met 15 procent opgetekend. Daarbij is volgens White dit jaar vooral ingezet op de winkeldag Black Friday. Terwijl vorig jaar slechts in 19 procent van de emails gewag gemaakt werd van Black Friday, is dat dit jaar gestegen tot 31 procent.

De onderzoekers voegen er aan toe dat Cyber Monday voor de vierde keer op rij een nieuwe absoluut record heeft gevestigd op het gebied van promotioneel e-mail volume. Ook op Cyber Sunday, de dag voordien, werd een opgemerkelijke groei opgetekend tegenover het jaar voordien. Het niveau van Black Friday lag op hetzelfde niveau als vorig jaar, maar op Thanksgiving Day werd een belangrijke groei opgetekend omdat meer retailers hun winkel openden, een speciale verkoopdag organiseerden en promoties voor Black Friday al een dag eerder in e-mails lieten uitlekken. Eén op vier retailers zou de promoties voor Black Friday al één dag eerder hebben gelanceerd, waardoor Thanksgiving Day stilaan Black Thursday aan het worden is.

Op Cyber Monday stuurde 77 procent van de online retailers hun klanten minstens één promotionele email. Dat is een stijging met 6 procentpunten tegenover vorig jaar. Er wordt daarbij gewag gemaakt van een nieuw absoluut record. Op Cyber Sunday werd een stijging van 45 procent naar 56 procent opgetekend. Black Friday bleef met 69 procent op hetzelfde niveau van vorig jaar. Op Thanksgiving Day werd echter een stijging van 45 procent naar 60 procent opgetekend. De onderzoekers stellen dat email steeds meer een cruciaal kanaal wordt voor de promotie van de verkoop op Brack Friday en steeds meer retailers van het kanaal gebruik maken om hun fysieke verkopen op te drijven.

09:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: black friday, email, online, retail |  Facebook |

01-11-10

Email en websites belangrijkste marketing-kanalen

Nagenoeg alle marketeers gebruiken email en websites van het bedrijf als marketing-kanalen. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Lyris. Daarbij wordt opgemerkt dat email-marketing door 97 procent van de marketeers wordt gebruikt, gevolgd door bedrijfssites (96 procent). Daarna volgen sociale mediamarketing (82 procent), zoekmachine-optimalisatie (79 procent) en zoekmachine-marketing (72 procent). Bij de offline kanalen is direct marketing het meest gebruikte platform (65 procent). Er wordt aan toegevoegd dat het mobiele kanaal nog niet massaal door marketeers wordt geadopteerd. Slechts 22 procent van de marketeers maakt er tot nu toe gebruik van.

Er wordt aan toegevoegd dat marketeers die met email en internet werken direct mail even belangrijk vinden dan zoekmachine-optimalisatie of zoekmachine-marketing. Dat toont volgens Lyris aan dat deze digitale marketing-formaten een achtergrond van direct mail hebben. De onderzoekers voegen er aan toe dat marketeers het grootste gedeelte van hun tijd besteden aan e-mailmarketing (45 procent). Bij e-mailmarketeers stijgt dat tot 68 procent, tegenover 38 procent bij reclamebureaus en 29 procent bij online marketeers. Er wordt aan toegevoegd dat email-marketeers duidelijk minder tijd dan anderen besteden aan andere online marketing-activiteiten, met uitzondering van webinars.

Daarnaast blijkt dat 93 procent procent van de respondenten e-mailresultaten gebruiken als een marketing-instrument, gevolgd door lijsten-management (86 procent). Verder volgen webanalyses (76 procent) en segmentatie (70 procent). De zogenaamde dynamic landing pages en asset management worden het minst gebruikt, op uitzondering van de marketing-bureaus. Er wordt opgemerkt dat ongeveer één derde van de respondenten in de toekomst gebruik wil maken van dynamic landing pages, behavioral targeting en dynamic content. Eén op vier wil gebruik maken van gerichte emails en de integratie van databanken van consumenten. Er wordt aan toegevoegd dat email-marketeers het grootste belang hechten aan meetinstrumenten.

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, marketing, website |  Facebook |

18-08-10

Helft online consumenten haakt onderweg af

Achtergelaten online winkelkarretjes blijven een groot probleem in de e-commerce. Met het groeiende aantal online shoppers neemt die problematiek in absolute omvang steeds toe, maar toch blijkt slechts 15 procent van de online retailers een programma te hebben om deze klanten alsnog te heropvissen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het email-marketingbureau Listrak. Daarbij wordt opgemerkt dat achtergelaten online winkelkarretjes op dit ogenblik al een verlies vertegenwoordigen van 18 miljard dollar. Listrak voegt er aan toe dat minder dan de helft van de online retailers aandacht besteed aan het aantal klanten die zich aanmelden, maar onderweg zonder aankoop de online winkel weer verlaten.

"Het is verbazingwekkend dat zo weinig e-retailers een strategie hebben ontwikkeld om die shoppers te recupereren, wanneer blijkt dat de betrokken inkomsten bijzonder hoog liggen," merkt Ross Kramer, chief executive van Listrak, op tegenover het magazine BizReport. Uit onderzoek is gebleken dat tussen 51 procent en 60 procent van de online shopping-sessies niet worden afgerond. Listrak merkt op dat vele e-retailers zich vooral richten op de nieuwe klanten die zich elke dag aanmelden, maar misschien van strategie zou moeten veranderen en ook hun aandacht zouden moeten besteden aan klanten die onderweg voor één of andere reden afhaken.

"Email is het meest efficiënte marketing-kanaal met de grootste return-on-investment en automatische opvolgingscampagnes voor afhakende klanten is de meest kostenefficiënte manier om verkopen te realiseren en de inkomsten te verhogen," merkt Ross Kramer nog op. "Deze automatische opvolgingscampagnes kunnen tien tot twintig keer meer opbrengen dan een gewone email-campagne." Daarbij wordt verwezen naar cijfers van de online filmverdeler Movies Unlimited, die met een opvolgingscampagne 13 procent van de vertrokken bezoekers kan recupereren. Dat levert het bedrijf volgens Listrak 10 procent van de totale inkomsten van zijn email-marketingcampagnes op, terwijl daarbij slechts 1 procent van het volume wordt geteld.

15:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, retail, email |  Facebook |

05-08-10

Vrouwen actiever met instant messaging en email

Vrouwen en jongeren maken meer gebruik van instant messaging dan mannen en oudere volwassenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau ComScore. Daarbij wordt opgemerkt dat instant messaging bij vrouwen tussen vijftien en vierentwintig jaar een bereik kent van 50 procent, maar onder mannen uit dezelfde leeftijdscategorie iets lager ligt. In de hogere leeftijdscategorieën neemt het gebruik stelselmatig af, zowel bij vrouwen als mannen. In de leeftijdscategorie tussen vijfentwintig en vierendertig jaar heeft instant messaging nog een bereik van 40 procent, waarbij de percentages bij de vrouwen iets hoger liggen dan bij mannen.

De enige categorie die van dat vaste patroon afwijkt, is de leeftijdsgroep tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar. In die leeftijdscategorie is het bereik bij vrouwen iets hoger dan in de groep tussen vijfendertig en vierenveertig jaar, terwijl het bereik bij de mannen in beide categorieën nagenoeg constant blijft. Bij vijfenvijftigplussers kent de penetratie volgens de onderzoekers bij beide geslachten een gevoelige daling, waarbij de mannelijke bevolkingsgroep een score van minder dan 30 procent wordt opgetekend. Bij email kent volgens de onderzoekers de penetratie een heel ander patroon dan bij instant messaging. Bij email ligt het bereik in alle leeftijdscategorieën bij vrouwen gevoelig hoger dan bij mannen.

Het verschil in penetratie bij email is het duidelijkste in de leeftijdscategorie van de vijfenvijftigplussers. Daar wordt bij vrouwen een penetratie opgetekend van 70 procent, tegenover 64 procent bij de mannen. In het algemeen blijkt het email-gebruik bij vrouwen te stijgen met de leeftijd. In de leeftijdscategorie tussen vijftien en vierentwintig jaar heeft email een bereik van 64 procent, maar in de leeftijdsgroep van vijfentwintig tot vierendertig jaar stijgt dat tot 68 procent. In de categorie tussen vijfendertig en vierenveertig jaar kent dat opnieuw een lichte daling, maar stijgt tot meer dan 70 procent in de categorie tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar. Dat patroon wordt ook opgemerkt bij mannen, maar dan in iets lagere percentages.

20:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, instant messaging, internet |  Facebook |

19-07-10

Email uit reissector wordt het traagst beantwoord

De antwoordtijd van commerciële e-mails wordt in belangrijke mate bepaald door de content en de sector. Nagenoeg de helft van alle transacties en driekwart van het openen en doorklikken gebeurt binnen de vierentwintig uur na ontvangst van het bericht. Dat is de conclusie van een onderzoek van CheetahMail van Experian. Daarbij wordt opgemerkt dat producten en diensten de snelste reacties uitlokken. Daar gebeurt 52 procent van de transacties tijdens de eerste vierentwintig uur. Tijdens die periode wordt ook 79 procent van de omzet ontvangen. Op de tweede plaats volgt de commerciële sector met 47 procent van de transacties en 75 procent van de omzet. De reissector heeft de traagste reactietijd. Daar worden tijdens de eerste vierentwintig uur slechts 13 procent van de transacties en 11 procent van omzet opgetekend.

18:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, toerisme |  Facebook |