01-11-10

Email en websites belangrijkste marketing-kanalen

Nagenoeg alle marketeers gebruiken email en websites van het bedrijf als marketing-kanalen. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Lyris. Daarbij wordt opgemerkt dat email-marketing door 97 procent van de marketeers wordt gebruikt, gevolgd door bedrijfssites (96 procent). Daarna volgen sociale mediamarketing (82 procent), zoekmachine-optimalisatie (79 procent) en zoekmachine-marketing (72 procent). Bij de offline kanalen is direct marketing het meest gebruikte platform (65 procent). Er wordt aan toegevoegd dat het mobiele kanaal nog niet massaal door marketeers wordt geadopteerd. Slechts 22 procent van de marketeers maakt er tot nu toe gebruik van.

Er wordt aan toegevoegd dat marketeers die met email en internet werken direct mail even belangrijk vinden dan zoekmachine-optimalisatie of zoekmachine-marketing. Dat toont volgens Lyris aan dat deze digitale marketing-formaten een achtergrond van direct mail hebben. De onderzoekers voegen er aan toe dat marketeers het grootste gedeelte van hun tijd besteden aan e-mailmarketing (45 procent). Bij e-mailmarketeers stijgt dat tot 68 procent, tegenover 38 procent bij reclamebureaus en 29 procent bij online marketeers. Er wordt aan toegevoegd dat email-marketeers duidelijk minder tijd dan anderen besteden aan andere online marketing-activiteiten, met uitzondering van webinars.

Daarnaast blijkt dat 93 procent procent van de respondenten e-mailresultaten gebruiken als een marketing-instrument, gevolgd door lijsten-management (86 procent). Verder volgen webanalyses (76 procent) en segmentatie (70 procent). De zogenaamde dynamic landing pages en asset management worden het minst gebruikt, op uitzondering van de marketing-bureaus. Er wordt opgemerkt dat ongeveer één derde van de respondenten in de toekomst gebruik wil maken van dynamic landing pages, behavioral targeting en dynamic content. Eén op vier wil gebruik maken van gerichte emails en de integratie van databanken van consumenten. Er wordt aan toegevoegd dat email-marketeers het grootste belang hechten aan meetinstrumenten.

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, marketing, website |  Facebook |

18-08-10

Helft online consumenten haakt onderweg af

Achtergelaten online winkelkarretjes blijven een groot probleem in de e-commerce. Met het groeiende aantal online shoppers neemt die problematiek in absolute omvang steeds toe, maar toch blijkt slechts 15 procent van de online retailers een programma te hebben om deze klanten alsnog te heropvissen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het email-marketingbureau Listrak. Daarbij wordt opgemerkt dat achtergelaten online winkelkarretjes op dit ogenblik al een verlies vertegenwoordigen van 18 miljard dollar. Listrak voegt er aan toe dat minder dan de helft van de online retailers aandacht besteed aan het aantal klanten die zich aanmelden, maar onderweg zonder aankoop de online winkel weer verlaten.

"Het is verbazingwekkend dat zo weinig e-retailers een strategie hebben ontwikkeld om die shoppers te recupereren, wanneer blijkt dat de betrokken inkomsten bijzonder hoog liggen," merkt Ross Kramer, chief executive van Listrak, op tegenover het magazine BizReport. Uit onderzoek is gebleken dat tussen 51 procent en 60 procent van de online shopping-sessies niet worden afgerond. Listrak merkt op dat vele e-retailers zich vooral richten op de nieuwe klanten die zich elke dag aanmelden, maar misschien van strategie zou moeten veranderen en ook hun aandacht zouden moeten besteden aan klanten die onderweg voor één of andere reden afhaken.

"Email is het meest efficiënte marketing-kanaal met de grootste return-on-investment en automatische opvolgingscampagnes voor afhakende klanten is de meest kostenefficiënte manier om verkopen te realiseren en de inkomsten te verhogen," merkt Ross Kramer nog op. "Deze automatische opvolgingscampagnes kunnen tien tot twintig keer meer opbrengen dan een gewone email-campagne." Daarbij wordt verwezen naar cijfers van de online filmverdeler Movies Unlimited, die met een opvolgingscampagne 13 procent van de vertrokken bezoekers kan recupereren. Dat levert het bedrijf volgens Listrak 10 procent van de totale inkomsten van zijn email-marketingcampagnes op, terwijl daarbij slechts 1 procent van het volume wordt geteld.

15:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, retail, email |  Facebook |

05-08-10

Vrouwen actiever met instant messaging en email

Vrouwen en jongeren maken meer gebruik van instant messaging dan mannen en oudere volwassenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau ComScore. Daarbij wordt opgemerkt dat instant messaging bij vrouwen tussen vijftien en vierentwintig jaar een bereik kent van 50 procent, maar onder mannen uit dezelfde leeftijdscategorie iets lager ligt. In de hogere leeftijdscategorieën neemt het gebruik stelselmatig af, zowel bij vrouwen als mannen. In de leeftijdscategorie tussen vijfentwintig en vierendertig jaar heeft instant messaging nog een bereik van 40 procent, waarbij de percentages bij de vrouwen iets hoger liggen dan bij mannen.

De enige categorie die van dat vaste patroon afwijkt, is de leeftijdsgroep tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar. In die leeftijdscategorie is het bereik bij vrouwen iets hoger dan in de groep tussen vijfendertig en vierenveertig jaar, terwijl het bereik bij de mannen in beide categorieën nagenoeg constant blijft. Bij vijfenvijftigplussers kent de penetratie volgens de onderzoekers bij beide geslachten een gevoelige daling, waarbij de mannelijke bevolkingsgroep een score van minder dan 30 procent wordt opgetekend. Bij email kent volgens de onderzoekers de penetratie een heel ander patroon dan bij instant messaging. Bij email ligt het bereik in alle leeftijdscategorieën bij vrouwen gevoelig hoger dan bij mannen.

Het verschil in penetratie bij email is het duidelijkste in de leeftijdscategorie van de vijfenvijftigplussers. Daar wordt bij vrouwen een penetratie opgetekend van 70 procent, tegenover 64 procent bij de mannen. In het algemeen blijkt het email-gebruik bij vrouwen te stijgen met de leeftijd. In de leeftijdscategorie tussen vijftien en vierentwintig jaar heeft email een bereik van 64 procent, maar in de leeftijdsgroep van vijfentwintig tot vierendertig jaar stijgt dat tot 68 procent. In de categorie tussen vijfendertig en vierenveertig jaar kent dat opnieuw een lichte daling, maar stijgt tot meer dan 70 procent in de categorie tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar. Dat patroon wordt ook opgemerkt bij mannen, maar dan in iets lagere percentages.

20:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, instant messaging, internet |  Facebook |

19-07-10

Email uit reissector wordt het traagst beantwoord

De antwoordtijd van commerciële e-mails wordt in belangrijke mate bepaald door de content en de sector. Nagenoeg de helft van alle transacties en driekwart van het openen en doorklikken gebeurt binnen de vierentwintig uur na ontvangst van het bericht. Dat is de conclusie van een onderzoek van CheetahMail van Experian. Daarbij wordt opgemerkt dat producten en diensten de snelste reacties uitlokken. Daar gebeurt 52 procent van de transacties tijdens de eerste vierentwintig uur. Tijdens die periode wordt ook 79 procent van de omzet ontvangen. Op de tweede plaats volgt de commerciële sector met 47 procent van de transacties en 75 procent van de omzet. De reissector heeft de traagste reactietijd. Daar worden tijdens de eerste vierentwintig uur slechts 13 procent van de transacties en 11 procent van omzet opgetekend.

18:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, toerisme |  Facebook |

13-06-10

Email belangrijker dan sociale netwerken in commerciële communicatie

Online consumenten maken meer gebruik van email dan van sociale netwerken voor hun interactie met bedrijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van de digitale marketingbedrijven ExactTarget and CoTweet. Uit het onderzoek blijkt dat 93 procent van de online consumenten minstens één gewenste commerciële per dag ontvangen, waardoor ze tot de categorie van de abonnees kunnen worden gerekend. In de leeftijdscategorie tussen vijftien en zeventien blijft het aantal abonnees beperkt tot 68 procent, maar in alle oudere leeftijdsgroepen schommelt het aantal inschrijvingen op commerciële emails tussen 93 procent en 96 procent. Daarentegen blijkt dat 38 procent van de online consumenten op Facebook volgeling zijn van minstens één merk of bedrijf. Daar zijn de verschillen per leeftijdscategorie gevoelig groter.

In de leeftijdscategorie tussen achttien en vierentwintig jaar ligt het aantal volgelingen van merken en bedrijven op Facebook het hoogste (54 procent). Daarna volgt de leeftijdscategorie tussen vijfentwintig en veertig jaar (47 procent). In de leeftijdscategorie tussen vijfenvijftig en vierenzestig jaar daalt dat verder tot 20 procent. Bij de vijfenzestigplussers ligt het aantal volgelingen het laagste (11 procent). Verder blijkt uit het onderzoek dat slechts 5 procent van de online consumenten op de microbloggingsite Twitter volgeling zijn van minstens één bedrijf. Ook daar wordt het hoogste niveau bereikt in de leeftijdscategorie van achttien tot vierentwintig jaar (9 procent). Bij vijfenzestigplussers is er op Twitter volgens de onderzoekers echter geen enkele volgeling van een merk of een bedrijf meer terug te vinden.

Aangezien 43 procent van alle online consumenten volgelingen zijn van een merk of een bedrijf, moeten marketeers volgens ExactTarget niet alleen weten waar ze een aanwezigheid in sociale media moeten uitbouwen, maar ook onderzoeken hoe ze met de consument moeten communiceren van zodra die aanwezigheid is gerealiseerd. Daarbij moet volgens ExactTarget een evenwicht worden gevonden tussen entertainment, informatie en aanbiedingen en moeten ze promotieprogramma's worden uitgebouwd over verschillende sociale mediaplatformen en email en moet daarbij de content en promotionele toonaard over al die platformen gestroomlijnd worden. Bovendien moeten de boodschappen volgens ExactTarget voldoende worden gepolijst om de verschillende leeftijdscategorieën te kunnen aanspreken.

14:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, marketing, sociale media |  Facebook |

30-07-09

Spammers hebben nieuwe talen ontdekt

Het spamniveau heeft een absoluut hoogtepunt bereikt, maar een overgroot gedeelte is gewoon een doorslag, alleen maar vertaald naar andere landen. Dat blijkt uit een rapport van internetbeveiliger Symantec. Drie tot vier jaar geleden vertegenwoordigde niet-Engelstalige spam slechts één tot twee procent van alle ongewenste berichtgeving, maar dat steeg vervolgens naar zes tot zeven procent, wat als een bijzonder hoog niveau werd bestempeld. Op dit ogenblik vertegenwoordigt spam in lokale taal in Duitsland inmiddels al 46 procent van alle ongewenste berichten, 53 procnt in Frankrijk, 25 procent in Nederland, 62,3 procent in Japan en 54,7 procent in China.

"Volgens het onderzoek van Symantec bestaat 95 procent van alle email-verkeer uit spam," aldus het magazine Internetnews. "De meeste van deze spamberichten zijn echter identiek, met uitzondering dat ze in diverse talen worden omgezet. Bij het creëren van hun campagnes zijn spammers door automatische programma's in staat om bedrijfnamen, domeinnamen en andere referenties aan te passen aan de lokale situatie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de landen-extentie in het email-adres van de bestemmeling. De onderzoekers stellen daarbij dat deze maand slechts 0,7 procent van alle malware nieuw was, tegenover 588 procent tijdens de maand juni. Er wordt daarbij opgemerkt dat spammers zich niet langer inspannen om innovatief te zijn of niet meer in staat zijn nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

De spamniveaus zijn het hoogste in Frankrijk, Duitsland en Nederland, waar de ongewenste email nu meer dan 95 procent van alle berichtgeving vertegenwoordigt. In de Verenigde Staten wordt een spamniveau van 86 procent opgetekend. De onderzoekers stellen dat de kwaal zo erg is geworden omdat spammers gebruik maken van automatische vertaaldiensten om hun berichten in verschillende talen om te zetten. Een andere nieuwe tendens is volgens Symantec het gebruik van URL-shortening, vooral te wijten aan de populariteit van de microblogginsite Twitter. Die praktijk zou inmiddels al 6,2 procent van alle spamberichten ter wereld vertegenwoordigen. Dat komt overeen met meer dan 9 miljard spamberichten per dag.

17:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, internet, spam |  Facebook |

27-07-09

Eén op vijf commerciële emails mist bestemmeling

Hoewel bedrijven steeds meer pogingen ondernemen om hun marketingboodschappen inbox-vriendelijk te maken, wordt ongeveer 20 procent van de gewenst commerciële berichten afgeleid. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Return Path in de Verenigde Staten en Canada. De onderzoekers stelden daarbij vast dat de voorbije zes maanden ongeveer 3,3 procent van alle opt-in email terecht kwam in de junkboxen van de ontvanger, terwijl 17,4 procent van de bericht zelfs helemaal niet aankwam. In deze laatste groep werd geen enkele waarschuwing verstuurd naar de verzender. Volgens Return Path tast 40 procent van alle marketeers dan ook compleet in het duister over de aflevering van hun emails.

"Vele marketeers zijn er zich zelfs niet van bewust dat één vijfde van hun e-mails nooit de inbox van de bestemmeling bereiken," voert Return Path op. "In veel gevallen zien marketeers cijfers dat 95 procent tot 98 procent van hun campagnes hun bestemming hebben bereikt." In de Verenigde Staten blijkt Gmail van Google het strengste te zijn. Daar wordt 23 procent van alle commerciële boodschappen afgeleid. Na Gmail volgen Hotmail, MSN, Comcast en AOL. De onderzoekers stellen dat beschermende controlesystemen, zoals Postini, Symantec en MessageLabs, een extra barrière vormen. Daardoor zou 27,6 procent van alle commerciële emails naar zakelijke adressen zijn bestemming missen.

Ondanks dit hoge aantal weigeringen, blijven adverteerders volgens Return Path in e-mailmarketing investeren, aangetrokken door de lage kosten en de beloftes van een hoge return-on-investment. Uit een onderzoek van het bureau Forrester blijkt dat over vijf jaar 2 miljard dollar zal geïnvesteerd worden in email-marketing. Dat is bijna het dubbele van de investeringen die dit jaar zijn voorzien, waarbij gewag gemaakt wordt van een bedrag van 1,2 miljard dollar. Deze stijgende investeringen betekenen volgens Return Path ook meer email-berichtgeving voor de gebruiker. Gemiddeld zou een bestemmeling over vijf jaar 25 commerciële boodschappen per dag ontvangen. Op dit ogenblik ontvangt een bestemmeling gemiddeld tien tot twaalf commerciële emails per dag.

12:26 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, marketing |  Facebook |