03-01-14

Sportieve jeugd heeft levenslange impact op de gezondheid

Een intensieve sportieve activiteit tijdens de tienerjaren kan een levenslange positieve impact hebben op de gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University en het Swiss Federal Institute of Technology in Zürich bij meer dan zevenhonderd veteranen uit de tweede wereldoorlog. De onderzoekers stelden vast dat veteranen die tijdens hun tienerjaren actief aan schoolsporten hadden deelgenomen, als zeventigplussers minder vaak een arts dienden te raadplegen dan leeftijdsgenoten die hun jeugd op een meer passieve manier hadden doorgebracht.

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, gezondheid |  Facebook |

01-01-14

Reproductie besteedt te weinig aandacht aan gezondheid van de man

De gezondheidstoestand van de man en de vrouw heeft in de periode voor de conceptie een even grote impact op de reproductie. Toch wordt er bij zwangerschappen veel minder aandacht besteed aan de gezondheid van de man. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Yale Univeristy en de Princeton University. De onderzoekers voegen er aan toe dat er dan ook meer onderzoek dient verricht te worden naar de impact van de mannelijke gezondheid op de kwaliteit van het sperma en de reproductieve resultaten. De wetenschappers merken ook op dat de resultaten van het onderzoek belangrijke implicaties kunnen hebben voor het gezondheidsbeleid van de overheid.

Lees Verder

11:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, reproductie |  Facebook |

29-12-13

Algemene gezondheid van patiënt valt moeilijk in te schatten

Een diagnose van een chronisch ziektebeeld biedt niet altijd een correct beeld van de daadwerkelijke gezondheid van de patiënt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het St. Michael’s Hospital in de Canadese stad Toronto. De onderzoekers stellen dat artsen er vaak van overtuigd zijn snel een inzicht te hebben in de algemene gezondheidstoestand van hun patiënten, maar waarschuwen dat die percepties niet altijd in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Uit het onderzoek bleek immers dat de deelnemende artsen slechts in 45,5 procent van de diagnoses terecht gewag hadden gemaakt van een chronische ziektetoestand.

Lees Verder

10:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

28-12-13

Japanse productiemethodes bedreigen welzijn werknemers in autobouw

De Japanse productiemethodes hebben in de Europese autosector duidelijk negatieve effecten gehad op het welzijn van de werknemers. Dat zegt Stephen Bouquin, hoogleraar arbeidseconomie aan de Université d'Évry Val-d'Essonne. De Japanse werkwijze heeft volgens hem weliswaar tot een hogere productie geleid, maar heeft tevens voor een piek in gezondheidsproblemen gezorgd. De Franse arbeidsdeskundige maakt daarbij gewag van extreme werkomstandigheden die de levenskwaliteit van de werknemers ernstig in het gedrang brengen. Hij merkt dan ook op dat voor de sector een arbeidsmodel moet worden ontwikkeld dat verder kijkt dan loutere productieniveaus en het welzijn van de werknemers centraal stelt.

Volgens onderzoekers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) is aangetoond dat werknemers uit de Japanse autosector door de structurering van het groepswerk in hun bedrijven, opmerkelijk productiever zijn dan hun collega’s in de rest van de wereld. Om zijn internationale concurrentiepositie te verbeteren, beslisten de Europese autoconstructeurs jaren geleden al om het Japanse productiemodel, dat onder meer door Toyota wordt gehanteerd, over te nemen. “Er zijn wereldwijd nog tien tot twaalf grote autocontructeurs actief en de concurrentie is moordend,” aldus Stephen Bouquin. “Dat heeft een gigangische impact gehad op de organisatie van het werk.”

“Er zijn nog altijd, zowel in Japan als Europa, werknemers die in de fabriek het slachtoffer worden van een hartaanval,” stipt Bouquin aan. “De meeste werknemers, meestal mannen, klagen over kwalen zoals hoofdpijn, rugpijnen, stijfheid in de armen en een gevoel van krachtverlies in de handen. Zelfs bij jonge werknemers moeten vaak klachten worden geregistreerd.” Francesco Tuccino, onderzoeker aan het Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (Ires) in Rome, merkt op dat het Japanse model een mentale impact zou kunnen hebben die werknemers in gevaar zou kunnen brengen omdat ze door de hoeveelheid aan taken geen tijd meer krijgen om na te denken.

Wolf Jäcklein, beleidsadviseur bij de vakbondsorganisatie IndustriAll, stelt dat de toenemende druk op de levenskwaliteit van de werknemers het gevolg is van de optimaliseringsprocessen bij de autocontstructeurs, waardoor secties zonder bijgevoegde waarde worden afgestoten, een hoog werkritme wordt opgelegd en het personeelsbestand zoveel mogelijk tot een minimum wordt herleid. “De vakbonden dienen een analyse te maken van de structurering van de autobedrijven, zodat een alternatief productie-model kan worden aangeboden dat een grotere aandacht besteedt aan het welzijn van de werknemers,” voert hij aan.

Lees Verder

10:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: autosector, gezondheid |  Facebook |

Informatie leidt tot grotere bereidheid om obesitas te bestrijden

Boodschappen die de persoonlijke verantwoordelijkheid aangegeven, maar ook aandacht besteden aan omgevingsfactoren, blijkt het publiek te kunnen aanzetten tot een gezond voedingsgedrag en lichaamsbeweging om het probleem van obesitas te bestrijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention bij nagenoeg twaalfhonderd Amerikaanse personen. De onderzoekers stelden onder meer vast dat na het verkrijgen van informatie over externe factoren die obesitas kunnen beïnvloeden bij vele betrokkenen een bereidheid kon worden opgemerkt om meer fruit en groenten te consumeren, frequenter aan lichaamsbeweging te doen en hun dieet te controleren.

Lees Verder

10:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: obesitas, gezondheid |  Facebook |

24-12-13

Reizen heeft positieve impact op de menselijke gezondheid

Reizen is de beste methode om de gezondheid op peil te houden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse Global Commission on Aging, het Transamerica Center for Retirement Studies en de United States Travel Association bij vijftienhonderd Amerikaanse volwassenen. De onderzoekers stelden daarbij vast dat het reizen op de menselijke fysieke en cognitieve gezondheid een even grote impact kan hebben als kruiswoordraadsels of een museumbezoek. In het rapport wordt opgemerkt dat het reizen ook het risico op hartaanvallen en depressies verlaagt. De wetenschappers voegen er aan toe dat de grootste impact op de gezondheid kon worden vastgesteld bij reizen die worden georganiseerd met familie en vrienden.

“Vrouwen die maximaal één keer op zes jaar een reis ondernemen, blijken een beduidend hoger risico op een hartaanval of een overlijden door cardiovasculaire aandoeningen te lopen in vergelijking met seksegenoten die minstens twee keer per jaar naar een vakantiebestemming vertrekken,” zeggen de onderzoekers. “Mannen die geen jaarlijkse vakantie nemen, lopen in het algemeen 20 procent meer risico op een overlijden, terwijl het gevaar op een fatale hartaandoening met 30 procent toeneemt.” Er wordt aan toegevoegd dat de voordelen van een vakantiereis nagenoeg onmiddellijk kunnen worden vastgesteld, want na maximum twee dagen op de vakantiebestemming bleek bij 89 procent van de respondenten een significante daling van het stressniveau genoteerd te kunnen worden.

De onderzoekers stelden verder vast dat het reizen ook kan helpen om het verouderende brein te beschermen tegen dementie en de ziekte van Alzheimer. Bovendien wordt opgemerkt dat het reizen een positieve impact heeft op de stemming. “Bij de reizigers blijkt 86 procent optimistische vooruitzichten voor de toekomst te koesteren,” wordt er aangevoerd. “Bij respondenten die niet in reizen zijn geïnteresseerd, daalt dat cijfer echter tot 75 procent. Bovendien bleek 77 procent van de reizenden tevreden te zijn met zijn fysieke conditie, tegenover slechts 61 procent in de andere groep.” Er wordt aan toegevoegd dat 63 procent van de reizigers toegeeft op zijn vakantiebestemming onder meer grotere afstanden te wandelen dan in de eigen thuisomgeving.

Lees Verder

11:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, toerisme |  Facebook |

22-12-13

Bedrijven moeten positief werken aan welzijn op werkvloer

Bedrijven moeten bij het streven naar een beter welzijn op de werkvloer zich niet alleen focussen op het bestrijden van stress, maar moeten vooral aandacht hebben voor het bevorderen van positieve elementen, zoals veerkracht of weerstand. Dat heeft Alistair Fraser, vice-president welzijn bij het Brit-Nederlandse olieconcern Shell, tijdens de conferentie Good Day at Work in Londen gezegd. Een focus op stressbeheersing weerspiegelt volgens Fraser immers een negatieve benadering, waarbij gesproken kan worden over een begeleide hulpeloosheid. Werknemers die van veerkracht of weerstand getuigen, blijken volgens Fraser daarentegen aan het bedrijf een positieve bijdrage te kunnen leveren.

“Bij welzijn op de werkvloer wordt nagenoeg uitsluitend gedacht aan het wegwerken van negatieve invloeden,” zegt Alistair Fraser. “De nadruk op stressbeheersing dreigt echter te leiden tot een negatief gedrag, waarbij de werknemer gewaarschuwd wordt dat er erge dingen kunnen gebeuren wanneer hij er niet in slaagt om de problemen onder controle te houden. Daarentegen moet meer aandacht worden besteed aan weerstand en veerkracht. Dat zal werknemers immers aanzetten om duidelijker voor hun mening uit te komen en constructieve beslissingen te nemen. Bovendien zullen deze werknemers ook verandering en druk beter kunnen verwerken en verdragen.”

“Indien de onderneming de prestaties van het personeelsbestand wil verbeteren, moet men de werknemers ook de instrumenten, technieken en een strategie aanbieden die hen helpen met een snelveranderende omgeving om te kunnen gaan,” benadrukt Alistair Fraser. “Welzijn mag dan ook niet benaderd worden vanuit een filosofie rond risico-management, maar moet bekeken worden als een factor die de activiteiten van de onderneming kan optimaliseren.” Fraser voegt er aan toe binnen het eigen bedrijf te hebben kunnen vaststellen dat een grotere nadruk op weerstand en veerkracht bij de werknemers bovendien tot een groter engagement kan leiden.

Lees Verder

12:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, werkvloer |  Facebook |

21-12-13

Vrijwilligerwerk heeft positieve impact op welzijn senioren

Vrijwilligerwerk heeft een positieve impact op het welzijn van senioren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Edinburgh. Volgens de Schotse onderzoekers kon worden vastgesteld dat onder meer de verzorging van een hulpbehoevende - met inbegrip van familieleden - bij oudere werknemers of gepensioneerden die met psychische moeilijkheden worstelen, de depressieve symptomen nog kunnen verzwaren, maar een betrokkenheid bij politieke en maatschappelijke groepen zou daarentegen een omgekeerd effect hebben. De onderzoekers merken op dat oudere werknemers dan ook onder meer zouden moeten worden aangezet om mogelijkheden voor vrijwilligerswerk uit te proberen.

“Vrijwilligerswerk betekent voor senioren vaak een cruciale verandering in het leven,” merkt onderzoeker Kristina Potocnic, professor psychologie aan de Univeristy of Edinburgh, op. “De projecten bieden niet alleen de mogelijkheid om nieuwe vrienden te maken, maar leiden ook tot opportuniteiten om deel te nemen aan activiteiten waaraan ze voordien nooit aan hadden gedacht. Bovendien getuigen vele oudere vrijwilligers van verbeterde eetgewoontes en algemeen welzijn. Daarnaast wordt vaak aangegeven dat ze door die positieve ervaringen ook beter in staat zijn om de zorg voor hulpbehoefden in hun rechtstreekse omgeving te dragen. De meesten krijgen een gevoel een positieve bijdrage te leveren door het leven van anderen te verbeteren.”

Ouderen worden volgens Potocnic door het vrijwilligerswerk gedwongen om zich buiten de eigen comfortzone te begeven. Bovendien bieden de activiteiten aan senioren vaak de gelegenheid om een einde te maken aan een isolement waarmee ze vaak zelf werden geconfronteerd. De stellingen van de Schotse wetenschappers worden bevestigd door een onderzoek aan de Purdue University in de Verenigde Staten, waar aangegeven wordt dat zeventigplussers die aan vrijwilligerswerk participeren ook van een betere fysieke gezondheid hebben dan gepensioneerden die enkele jaren jonger zijn. De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat vrijwilligerswerk bij senioren aanleiding blijkt te geven tot een jonger biologisch profiel.

Lees Verder

13:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: senioren, gezondheid |  Facebook |

Gelukkige mannen hebben ook een beter liefdesleven

Gelukkige mannen hebben ook een beter liefdesleven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Guelph bij een populatie nertsen. De Canadese onderzoekers merkten op dat mannelijke nertsen die in gevangenschap van een rijkere omgeving, voorzien van zwemvijvers en speelinstrumenten, tijdens het paarseizoen het grootste succes hadden. De wetenschappers stellen dat de resultaten van de studie een hulpmiddel kunnen zijn om de kweek bij dieren in gevangenschap te stimuleren. Dat kan volgens de onderzoekers vooral belangrijk zijn voor diersoorten die in gevangenschap voortplantingsproblemen hebben, zoals de reuzenpanda.

Lees Verder

12:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, liefdesleven |  Facebook |

19-12-13

Gezondheidskost stijgt met elke kilogram lichaamsgewicht

De gezondheidskost neemt met elke kilogram lichaamsgewicht toe. Dat is de conclusie van een analyse van de gezondheidszorg-claims van meer dan zeventienduizend patiënten door wetenschappers aan de Duke University. De studie maakt volgens de Amerikaanse onderzoekers duidelijk dat overgewicht op elk niveau nefast is. Opgemerkt wordt dat de gecombineerde kosten voor de aankoop van geneesmiddelen en medische zorgen voor mensen met een bodymass-index van 45 punten meer dan twee keer zo hoog liggen dan bij mensen met een waarde van 19 punten. De resultaten geeft volgens de wetenschappers aan dat de strijd tegen obesitas ook financieel voor de betrokkene zelf voordelen oplevert.

“Het onderzoek toonde aan dat de gezondheidskosten vanaf een bodymass van 19 punten, die nochtans binnen de grenzen van een gezond niveau valt, beginnen te stijgen,” merkt onderzoeksleider Truls Ostbye, professor maatschappelijke gezondheid aan de Duke University, op. “Met elk bijkomend bodymass-punt nemen de gezondheidskosten gradueel toe. Het gaat daarbij niet alleen om risico’s op diabetes en hypertensie, de meest bekende aandoeningen die aan overgewicht worden gelinkt, maar ook om een tiental andere ziektes.” Een bodymass tussen negentien en vierentwintig punten wordt tot een gezond niveau gerekend. Tussen vijfentwintig en negenentwintig punten is er sprake van overgewicht. Vanaf dertig punten wordt er gewag gemaakt van obesitas.

Vastgesteld werd dat een persoon met een bodymass-index van 19 punten gemiddeld 2.368 dollar per jaar uitgeeft aan gezondheidskosten. Bij een persoon met een gemiddelde van 45 punten loopt dat bedrag echter op tot 4.880 dollar. Bij cardiovasculaire aandoeningen werden volgens de onderzoekers bij een toenemende bodymass-index de grootste kostenstijgingen opgetekend. Verder wordt opgemerkt dat bij vrouwen in alle bodymass-categorieën hogere medische kosten werden opgetekend dan bij mannen. Daarentegen bleek bij het toenemen van de bodymass-index bij mannen een grotere stijging van de kosten te worden geregistreerd. “Het onderzoek toont aan dat er efficiënte maatregelen dienen te worden genomen om het obesitas-probleem aan te pakken,” zegt professor Ostbye.

Lees Verder

13:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, lichaamsgewicht |  Facebook |

16-12-13

Socio-economische omgeving heeft genetische impact op bevolking

Maatschappelijk achtergestelde buurten hebben een genetische impact op hun bewoners. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Glasgow en het Glasgow Centre for Population Health. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers aan dat de hersenen van bewoners van maatschappelijk achtergestelde buurten informatie op een minder efficiënte manier verwerken. De Schotse wetenschappers stellen dat de resultaten van de studie aangeven dat socio-economische achteruitstelling een negatieve impact kan hebben op de cognitieve en mentale gezondheid en de mens gevoelig is voor biologische factoren die aan armoede en ontbering gekoppeld zijn.

“Er kon worden vastgesteld dat hersenregio’s die een belangrijke impact hebben op cruciale functies zoals taalvaardigheid en probleemoplossing, bij mensen uit socio-economisch achtergestelde populaties vaak minder goed zijn ontwikkeld dan bij personen uit welstellende groepen,” benadrukt onderzoeker Rajeev Krishnadas, professor psychiatrie aan de University of Glasgow. “Ongunstige socio-economische omstandigheden blijken aanleiding te geven tot een daling van de efficiëntie van het systeem voor informatieverwerking. De resultaten wijzen op een mogelijke band tussen socio-economische achterstand en problemen met de cognitieve en mentale gezondheid.”

Jonathan Cavanagh, professor aan het Institute of Health and Wellbeing van de University of Glasgow, waarschuwt wel dat de resultaten van het onderzoek met de nodige voorzichtigheid dienen te worden benaderd. “Het ontwerp van de studie laat niet toe om een onweerlegbaar oorzakelijk verband te bewijzen,” benadrukt Cavanagh. “Wel geeft het onderzoek aan dat het menselijk brein mogelijk gevoelig is voor biologische stressfactoren die met armoede en deprivatie gepaard gaan. Bovendien kan worden gesteld dat een aantal omgevingsfactoren in het menselijk brein tot structurele veranderingen kunnen leiden. Om verdere verbanden te leggen, is echter verder onderzoek noodzakelijk.”

Lees Verder

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

12-12-13

Meerderheid bevolking optimistisch over gezondsheidstechnologie

De meeste mensen zijn van mening dat technologische innovaties de kwaliteit van de geneeskunde verder zullen verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Intel en consulent Penn Schoen Berland bij meer dan twaalfduizend consumenten in Brazilië, China, Frankrijk, India, Indonesië, Italië, Japan en de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat de meerderheid van de respondenten ervan overtuigd was dat technologische innovaties de grootste kansen bieden om fatale ziektes met succes te bestrijden. Technologische innovatie wordt daarbij hoger ingeschat dan een uitbreiding van de populatie geneesheren of bijkomende budgetten voor onderzoek.

“Het publiek toont een groot vertrouwen in technologische innovaties in het streven naar een betere gezondheid,” merkt Eric Dishman, manager van de gezondheidsdivisie bij Intel, op. “De meeste mensen lijken uit te kijken naar een toekomst die hen toelaat om onder meer gezondheidszorg buiten de ziekenhuizen te ontvangen, hen de kans biedt om anoniem informatie over hun gezondheid ter beschikking te stellen en op gepersonaliseerde gezondheidsdiensten beroep te kunnen doen. Technologieën op basis van informatica en big data blijken de potentie te hebben om de wereldwijde structuur van de gezondheidszorg fundamenteel te veranderen.”

Vastgesteld werd onder meer dat meer dan 70 procent van de ondervraagden bereid is om zijn gezondheid virtueel te laten opvolgen. Bovendien bleek 53 procent te getuigen een groter vertrouwen te hebben in een medische test die ze zelf konden uitvoeren dan in de tussenkomst van een geneesheer. Daarnaast gaf 84 procent aan bereid te zijn om anoniem persoonlijke gezondheidsinformatie ter beschikking te stellen indien daardoor de totale kosten van het gezondheidssysteem zouden kunnen worden teruggeschroefd. Om innovatie te ondersteunen, bleken de respondenten sneller bereid te zijn gezondheidsinformatie ter beschikking te stellen dan hun telefoongegevens of bankinformatie.

Ook kwamen de onderzoekers tot de vaststelling dat 57 procent van de ondervraagden ervan overtuigd is dat traditionele ziekenhuizen in de toekomst overbodig zullen worden. “Nieuwe technologieën kunnen consultaties, advies en coaching naar de thuisomgeving brengen,” aldus Eric Dishman. Daarbij benadrukte 72 procent van de respondenten bereid te zijn om routine-consultaties met de arts te organiseren met video-conferencing.

Lees Verder

13:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, technologie |  Facebook |

06-12-13

Martelingen beschadigen de normale pijnpercepties

Martelingen beschadigen de normale pijnpercepties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Tel Aviv University bij een honderdtal Israëlische soldaten die tijdens de Yom Kippur War tijdens de eerste helft van de jaren zeventig in Egypte en Syrië aan zware martelingen waren onderworpen. De onderzoekers stelden vast dat de slachtoffers veertig jaar na de feiten nog altijd worden geconfronteerd met een gebrekkige perceptie en regulering van pijn. Wel wordt opgemerkt dat niet ontegensprekelijk kan worden vastgesteld of de problemen het gevolg zijn van een langdurige periode van chronische pijn na de martelingen of door de feiten zelf werden veroorzaakt.

Lees Verder

12:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: martelingen, gezondheid |  Facebook |

02-12-13

Echtscheiding leidt ook tot verhoogde kans op vroegtijdig overlijden

Echtscheidingen kunnen leiden tot stress, financiële problemen en een verminderde levenskwaliteit, maar bovendien moet ook rekening worden gehouden met een groter risico op een vroegtijdig overlijden door vermijdbare ongevallen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University naar meer dan 1,3 miljoen Amerikanen die tussen het midden van de jaren tachtig en het midden van het voorbije decennium bij uiteenlopende types van ongevallen betrokken waren geraakt. Ook mensen met een lager opleidingsniveau worden volgens de onderzoekers geconfronteerd met een verhoogd risico op een vroegtijdig overlijden.

“Het onderzoek toonde aan dat een echtscheiding de kans op een overlijden door vermijdbare ongevallen, zoals een brand of een verkeersongeval, verdubbelt,” benadrukt onderzoeksleider Justin Denney, professor sociologie aan de Rice University en directeur van het Urban Health Program van de instelling. “Ook bij mensen met een lagere onderwijsniveau bleek het risico dubbel zo hoog te liggen dan bij hoogopgeleiden. De verklaring moet wellicht worden gezocht in het feit dat sociale relaties en socio-economische bronnen het leven verlengen en dan ook belangrijker worden in situaties waar sprake is van een mogelijk overlijden door ongevallen die vermeden zouden kunnen worden.”

“Een gehuwde status kan een positieve ondersteuning bieden voor een gezonde levenswijze, risicogedrag bij de partners afzwakken en een levensreddend ingrijpen bij een noodgeval,” stipt Denney aan. “Maar ook een hogere opleiding verlaagt het risico op een vroegtijdige dood. Hogeropgeleiden kunnen immers vaak op grotere financiële reserves terugvallen. Die middelen kunnen worden aangewend om het risico op een overlijden af te zwakken, onder meer door de aankoop van een branddetectie-systeem voor de woning. Bovendien zijn hogeropgeleide personen ook beter geïnformeerd over de potentiële gevaren van bepaalde activiteiten, zoals het overmatig gebruik van alcohol of verdovende middelen.”

De studie toont volgens de wetenschapper de noodzaak aan een verder onderzoek naar de oorzaken en het vermijden van ongevallen.

Lees Verder

12:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: echtscheiding, gezondheid |  Facebook |

29-11-13

Tieners kunnen impulsen het moeilijkst onder controle houden

Tieners hebben bij de confrontatie met gevaar minder mogelijkheden om hun impulsen onder controle te houden dan kinderen of volwassenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers Weill Cornell Medical College. Het fenomeen kan volgens de Amerikaanse onderzoekers een gedeeltelijke verklaring bieden voor het feit dat tieners gemakkelijker betrokken raken bij criminele activiteiten dan andere leeftijdsgroepen. Het onvermogen om de impulsen onder controle te houden, moet volgens de wetenschappers worden toegeschreven aan de ontwikkeling van de ventromediale prefrontale cortex van het menselijk brein. Tijdens de tienerjaren ondergaat dat hersengedeelte volgens de wetenschappers belangrijke veranderingen.

Lees Verder

13:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

28-11-13

Herhaalde blootstelling aan negatieve gebeurtenissen werkt beschermend

Een herhaalde blootstelling aan negatieve gebeurtenissen neutraliseert het deprimerende effect van het gebeuren op het gemoed en het denken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Tel Aviv University. De Israëlische onderzoekers geven toe dat een slechte luim in de ochtend een negatieve impact kan hebben op de prestaties en de productiviteit tijdens de rest van de dag, maar geven aan dat het mogelijk aangewezen zou kunnen zijn om de dag van start te laten gaan met een confrontatie met ongunstige elementen, zoals negatieve nieuwsverhalen in de ochtendkranten, om de rest van de dag bevrijd te kunnen doorbrengen.

De psychologie toont aan dat de mens snel met een slecht humeur kan worden opgezadeld. Alleen al het lezen van het ochtendnieuws kan voor een slechte luim zorgen. Een negatieve instelling vertraagt echter de reactietijd en heeft een negatieve impact op cognitieve vaardigheden zoals spreken, schrijven en rekenen. Wanneer men in de ochtendkrant een deprimerende titel leest, kan de productie van de rest van de werkdag in het gedrang komen. Onderzoek van Moshe Shay Ben-Haim, Yaniv Mama, Michal Icht en Daniel Algom, psychologen aan de University of Tel Aviv, stelt echter een herhaalde blootstelling aan een negatieve gebeurtenis het effect op het humeur en het denken neutraliseert.

“Het blijkt te renderen om zich verder in een negatieve gebeurtenis te verdiepen,” zegt professor Ben-Haim. “Wie voor aanvang van de dagelijkse arbeid in de ochtendkrant een titel over een bomaanslag of een andere tragedie leest, kan beter het hele artikel doornemen en zichzelf herhaaldelijk aan de negatieve informatie blootstellen. Het blijkt daarna gemakkelijker om de dag bevrijd en in een beter humeur te kunnen aanvatten.” Het onderzoek toonde aan dat het bij negatieve woorden minder gemakkelijk is om de kleur van de letters te identificeren omdat de negatieve informatie teveel inspanningen van de hersenen vereist. Bij een herhaling van de woorden valt dat effect echter weg.

Bovendien wordt opgemerkt dat een eenmalige blootstelling aan een negatief gebeuren de respondenten voor een langere tijd in een mentaal minder gunstige situatie brengen. Maar die gevolgen kunnen niet worden opgetekend wanneer de respondenten verscheidene keren aan het negatief concept waren blootgesteld. Respondenten met een eenmalige blootstelling bleken ook langer te doen over het invullen van de vragenlijsten van de Israëlische onderzoekers. Opgemerkt wordt dat de resultaten van het onderzoek een belangrijke impact kunnen hebben op de inzichten in emoties, aandacht en het oppikken van signalen uit de omgeving. De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekers ook bijdragen tot een betere diagnose en behandeling van diverse mentale storingen.

Lees Verder

12:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

26-11-13

Ook supporter wordt gezonder van sportieve prestaties

Ook passieve sportliefhebbers werken aan hun lichamelijke conditie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Western Sydney. De Australische onderzoekers merken op dat bij het bekijken van een video over een loopwedstrijd ook bij het publiek een verhoogde hartslag en ademhaling, een betere bloeddoorstroming en een hogere zweetproductie konden worden geregistreerd. Na het einde van de video keerden al die waarden tot hun oorspronkelijke niveau terug. De onderzoekers merken dan ook op dat het lichaam een gezonde impact ervaart van het aanschouwen van de fysieke inspanningen van anderen.

“De resultaten van het onderzoek zijn in overeenstemming met eerdere studies rond de impact van emoties, waarbij al kon worden aangetoond dat emotioneel geladen beelden, zoals erotica, bij de toeschouwer tot een verhoogde spieractiviteit en zweetproductie leiden,” voeren de onderzoekers Vaughan Macefield en Rachael Brown aan. “Aangezien de proefpersonen bij het bekijken van de sportbeelden volledig in rust en ontspannen waren, kan worden gesteld dat de verhoogde spieractiviteit geen fysieke, maar wel een psychische origine heeft. De toename van de activiteit bleef weliswaar beperkt, maar was toch voldoende om van een significante impact gewag te kunnen maken.”

In tegenstelling tot het aanschouwen van fysieke activiteit, bleken beelden van een feëriek landschap bij de proefpersonen geen enkele lichamelijke reactie op te wekken. Er wordt door de Australische wetenschappers wel benadrukt dat eigen activiteit de beste oplossing blijft om de lichamelijke conditie op peil te houden. “Het aanschouwen van een sportieve prestatie kan bij de toeschouwer tot een verhoogde hartslag en andere fysiologische effecten leiden, maar er moet wel worden beseft dat niets de gezonde impact van een lichamelijke inspanning van de eigen sportieve prestatie kan vervangen,” waarschuwen Macefield en Brown.

Lees Verder

13:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: supporter, gezondheid |  Facebook |

25-11-13

Lager onderwijsniveau gelinkt aan ongezond dieet

Een lager onderwijsniveau kan worden gelinkt aan een ongezond dieet. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Robert Koch Institute in Berlijn. De onderzoekers stellen dat mensen met een lager onderwijsniveau vaak met grotere fysieke inspanningen worden geconfronteerd en daardoor ook vaker grotere hoeveelheden ongezond en calorierijke voeding zouden gebruiken. Het onderzoek toont volgens de Duitse wetenschappers een belangrijk verband tussen een hoog verbruik aan energie en een grotere consumptie aan vetten en suikers.

Lees Verder

12:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, gezondheid |  Facebook |

Lichamelijk contact heeft helende werking op existentiële angsten

Lichamelijk contact kan bij mensen met een laag zelfbeeld existentiële angsten afvlakken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Vrije University Amsterdam. De onderzoekers voegen er aan toe dat lichamelijk contact ook een buffer tegen sociale aliënatie kan vormen. De Nederlandse wetenschappers merken op dat mensen met een laag zelfbeeld blijkbaar streven naar een lichamelijk contact om de angsten rond existentiële vragen beter te kunnen beheren. De onderzoekers voegen er aan toe dat lichamelijke contact dan ook een onderdeel kan vormen voor mensen met depressies of andere psychische problemen.

Lees Verder

12:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Zorgverstrekking heeft positieve impact op gezondheid hulpverlener

Het is een mythe dat zorgverstrekkers door de stress een groter risico lopen op een vroegtijdige dood. In werkelijkheid ligt de levensverwachting bij deze zorgverstrekkers negen maanden hoger dan bij de gemiddelde bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Johns Hopkins University bij meer dan vijfendertighonderd Amerikanen die de verzorging van een ziek familielid op zich hebben genomen. Wanneer de verzorging op een vrijwillige en aanvaardbare basis georganiseerd en de patiënten in staat zijn om hun dankbaarheid te tonen, blijkt de opoffering volgens de onderzoekers ook op de gezondheid van de verzorger een positief effect te hebben.

“Door de vergrijzing van de bevolking wordt de organisatie van de verzorging van chronisch zieken en ouderen een cruciale problematiek,” merkt onderzoeksleider David Roth, directeur van het Center on Aging and Health aan de Johns Hopkins University, op. “Het is dan ook belangrijk dat een duidelijk inzicht kan worden verworven in de implicaties die met deze problematiek voor de maatschappij en de bevolking gepaard gaan. Onder meer de verzorging van chronisch zieken en ouderen door familie of hun directe omgeving kan daarbij een antwoord bieden. In het verleden is echter vaak een negatieve sfeer gecreëerd rond deze oplossingen, onder meer door de nadelen die door de zorgverstrekkers zouden worden ervaren.”

“De verzorging van chronisch zieken en ouderen wordt vaak in verband gebracht met hoge stressniveaus bij de zorgverstrekkers,” zegt David Roth. “Door al die problemen dreigt volgens een aantal stellingen het leven van de zorgverstrekkers te worden ingekort. Die opmerkingen werden door het onderzoek echter niet bevestigd. In werkelijkheid bleek de levensverwachting van de zorgverstrekkers zelfs hoger te liggen dan bij hun gemiddelde leeftijdsgenoten. Bovendien bleken veel deelnemers aan het onderzoek gewag te maken van een verbeterd zelfbeeld en een erkenning en dankbaarheid van de familieleden waarvoor ze de verzorging op zich hadden genomen.”

Lees Verder

12:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zorgverstrekking, gezondheid |  Facebook |

24-11-13

Volgorde menu heeft impact op gezond voedingsgedrag

De samenstelling van het menu kan worden aangewend om de consument tot gezondere voedingskeuzes te bewegen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University naar de lunchekeuzes van Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden immers vast dat van het eerst gepresenteerde product de grootste porties worden genomen, waardoor ook de rest van het menu wordt beïnvloed. Ongeveer 66 procent van het samengestelde menu zou worden ingenomen door de eerste schotel die wordt aangeboden. Wanneer minder gezonde producten eerst werden aangeboden, bleken bovendien in totaal 31 procent meer items genomen te worden.

“Elke dag schuiven miljoenen mensen in zelfbedieningrestaurants voor een maaltijd aan, maar de meesten beseffen niet dat de volgorde van de aangeboden schotels een invloed heeft op de uiteindelijke samenstelling van hun menu,” merken de onderzoekers Brian Wansink en Andrew Hanks op. Onder meer bleek 86,4 procent van de restaurant-bezoekers fruit te kiezen wanneer die producten als eerste schotel worden aangeboden. Wanneer fruit als laatste gerecht wordt gepresenteerd, daalt de consumptie echter tot 54,8 procent. Ook bleek 75,4 procent voor eieren met kaas te kiezen wanneer het gerecht als eerste werd voorgesteld, maar dat daalt tot 28,8 procent wanneer de schotel helemaal achteraan is geplaatst.

“De presentatie van de eerste schotel heeft ook een invloed op de samenstelling van de rest van het menu,” stippen Wansink en Hanks aan. “Wanneer het eiergerecht als eerste werd aangeboden, bleken de consumenten ook een grote voorkeur te vertonen voor aardappelen en spek. Daarentegen kon de presentatie van fruit als eerste gerecht niet aan specifieke andere keuzes worden gekoppeld. Die vaststelling toont aan dat cultureel een aantal verbanden worden gelegd tussen verschillende voedingsproducten.” De resultaten geven volgens de onderzoekers aan dat de consument tot een gezond eetgedrag kan worden aangezet en tegelijkertijd een grote keuzemogelijkheid kan behouden.

Lees Verder

11:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, gezondheid |  Facebook |

21-11-13

Restaurantmenu met voedingsinformatie leidt tot gezondere keuzes

Restaurants die op hun menu informatie over de voedingswaarde van de gerechten verstrekken, zetten de consumenten aan tot een gezonder eetgedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Drexel University. De Amerikaanse onderzoekers stelden immers vast dat het verbruik per maaltijd in restaurants die informatie verstrekten over de voedingswaarde 155 calorieën lager lag dan in eetgelegenheden die de klanten niet informeerden. Ook gebruik van zout daalde met 224 milligram, terwijl bij de gesatureerde vetten aan daling met 3,7 procent kon worden opgetekend. De onderzoekers stelden vast dat 80 procent van de klanten de informatie had opgemerkt, terwijl 26 procent van de gegevens gebruik maakte om een menu te selecteren.

Lees Verder

13:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: restaurant, gezondheid |  Facebook |

19-11-13

Bedrijfsleven moet prioritair aandacht besteden aan gezondheid en welzijn

In het bedrijfsleven moet dringend een prioritaire aandacht worden besteed aan gezondheid en welzijn. Dat heeft Stephen Bevan, directeur van het Workforce Effectiveness Centre bij de Britse organisatie Work Foundation, gezegd. Bevan wijst erop dat gezondheid en welzijn van de werknemers en de impact van de fysieke en mentale conditie op de productiviteit één van de cruciale factoren vormt voor de bijdrage van het menselijk kapitaal aan het economisch herstel. Nochtans wordt er volgens hem weinig prioriteit gegeven aan preventieve strategieën, die ervoor zouden kunnen zorgen dat de productiviteit op peil blijft en de sociale kosten voor gezondheidsproblemen zouden kunnen inperken.

“Er zijn drie cruciale pijlers die de bijdrage van het menselijk kapitaal aan het herstel van de economie bepalen,” merkt Stephen Bevan op. “In de eerste plaats moet daarbij rekening worden gehouden worden met de basisvaardigheden van het personeelsbestand en de capaciteit van de werkgever om optimaal van de beschikbare knowhow gebruik te maken. Daarnaast is er ook het engagement van de werknemers en de bereidheid van de medewerkers om een extra inspanning te leveren om de toekomst van de onderneming te garanderen. Er moet echter ook gewaakt worden over de gezondheid en het welzijn van de werknemers, die een belangrijke impact kunnen hebben op de productiviteit.”

“Gezondheid moet een cruciaal aandachtspunt zijn,” zegt de directeur van het Workforce Effectiveness Centre. “In de hele Europese Unie worden bedrijven geconfronteerd met een vergrijzing van het personeelsbestand, het verschuiven van de pensioenleeftijd en een toename van chronische gezondheidsproblemen. Die thema’s zullen de volgende twee tot drie decennia een grote impact hebben op het bedrijfsleven. Er moeten dan ook inspanningen worden geleverd om de gezondheid van de werknemers op peil te houden. Alleen al in Groot-Brittannië komen elke dag meer dan achthonderd werknemers van een langdurig ziekteverlof in een definitieve arbeidsongeschiktheid terecht.”

“Het beschermen van de gezondheid van de werknemers is belangrijk voor zowel het individu als de economie,” zegt Stephen Bevan, die zich erover beklaagt dat slechts 3 procent van het gezondheidsbudget van de Europese Unie wordt gereserveerd voor preventie-initiatieven.

Lees Verder

13:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, welzijn, arbeid |  Facebook |

17-11-13

Immuunsysteem doet veel meer dan ziektes bestrijden

Het immuunsysteem van de mens heeft een grotere invloed op het leven dan algemeen werd verondersteld. Dat is de conclusie van het boek ‘The Compatibility Gene’ van Daniel Davis, professor aan de University of Manchester. De Britse wetenschapper, die voor het boek de genen van zichzelf en zijn echtgenote liet ontleden, merkt op dat het immuunsysteem in eerste instantie bepaalt hoe het individu ziektes bestrijdt, maar ook een invloed hebben op de manier waarop het brein is geconnecteerd, de aantrekkingskracht op andere personen en wellicht ook op de manier waarop tot reproductie wordt overgegaan. Deze compatibility genen vertonen volgens de onderzoeker de grootste variatie tussen de verschillende individuen.

Lees Verder

12:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: immuunsysteem, gezondheid |  Facebook |

09-11-13

Jongens lopen grootste risico op vroegtijdig overlijden

In de leeftijdscategorie tot twintig jaar lopen jongens een groter risico op een vroegtijdige dood dan meisjes. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Children’s Hospital of Philadelphia. De onderzoekers stelden vast dat jongens bij zeventien van de negentien courante doodsoorzaken hogere scores lieten optekenen dan meisjes. De Amerikaanse wetenschappers merken op dat jongens weliswaar meer geneigd zijn om risico’s te nemen, waardoor ze sneller het slachtoffer worden van ongevallen, maar benadrukken dat ze ook een groter risico lopen om te overlijden aan kanker of aandoeningen van hart, longen of het zenuwstelsel. De grootste kloof werd opgemerkt in de leeftijdsgroep tussen vijftien en negentien jaar.

Lees Verder

12:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Depressieve karakters hebben meer acurate inschatting van de tijd

Depressieve mensen hebben een meer acurate inschatting van de tijd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Hertfordshire. De onderzoekers merken op dat de oorzaak voor het fenomeen wellicht moet worden gezocht bij het feit dat depressieve individuen geneigd zijn om hun aandacht op de tijd te vestigen en minder interesse betonen voor externe invloeden, zodat ze een heldere gedachtengang hebben. Het fenomeen wordt door de wetenschappers omschreven als een depressief realisme. De onderzoekers menen dat de resultaten kunnen bijdragen tot het ontwikkelen van nieuwe therapieën voor patiënten met depressieve aandoeningen.

Lees Verder

12:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie, gezondheid |  Facebook |

08-11-13

Triatleten ervaren minder pijn dan gemiddelde bevolking

Triatleten ervaren minder pijn dan de gemiddelde bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Tel Aviv University. Die hogere pijngrens laat volgens de onderzoekers aan de triatleten toe extreme sportprestaties te leveren. De Israëlische wetenschappers stelden vast dat triatleten pijn weliswaar op dezelfde manier identificeren als andere mensen, maar wel minder intensief ervaren, langer kunnen tolereren en beter kunnen verwerken dan de rest van de bevolking. Die verschillen hebben volgens de onderzoekers wellicht zowel fysieke als psychische oorzaken. In een verder onderzoek willen de Israëlische wetenschappers verder ingaan op het oorzakelijk verband tussen pijn en de prestaties van triatleten.

Lees Verder

13:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, gezondheid |  Facebook |

07-11-13

Depressie tweede belangrijkste oorzaak wereldwijde arbeidsongeschiktheid

Depressie is over de hele wereld de tweede belangrijkste reden van arbeidsongeschiktheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland. Alleen chronische rugpijnen vormen volgens de Australische onderzoekers nog een groter probleem. Wel wordt opgemerkt dat de impact tussen de verschillende regio’s belangrijke afwijkingen laten optekenen. Het rapport voert aan dat depressies het meest frequent worden vastgesteld in Afghanistan. In Japan zou de populatie daarentegen het minst met de aandoening worden geconfronteerd. In Centraal-Amerika en Zuidoost-Azië vormen depressies de belangrijkste oorzaak van arbeidsongeschiktheid.

“Depressies vormen wereldwijd een toenemend probleem,” merkt onderzoeksleider Alize Ferrari, professor volksgezondheid aan de University of Queensland, op. “Gemiddeld blijkt de last van depressies sinds het begin van de jaren negentig met ruim 37 procent te zijn toegenomen.” Het fenomeen moet volgens Ferrari in belangrijke mate worden toegewezen aan de vergrijzing van de wereldbevolking. Met het ouder worden loopt het individu immers ook een groter risico met depressies geconfronteerd te worden. De wetenschappers stellen dat dringend inspanningen moeten worden gedaan om de problematiek aan te pakken. Er wordt daarbij op gewezen dat depressies ook aanleiding geven tot meer zelfmoorden en hartziektes.

“Depressies kunnen een zware impact hebben op het leven, de relaties en de carrière van het slachtoffer, maar het onderzoek toont aan dat de aandoening ook op wereldvlak zware gevolgen heeft,” voert Ferrari aan. De wetenschappers voegen er aan toe dat vrouwen ook een groter risico blijken te lopen op depressies dan mannen. De cijfers geven nog aan dat in Europa Nederland en Kroatië het meest met depressies worden geconfronteerd. Het fenomeen zou daarentegen het minst frequent worden vastgesteld in Groot-Brittannië, gevolgd door Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Bosnië en België. Volgens de World Health Organization (WHO) lijden wereldwijd 350 miljoen mensen aan depressies.

“Slechts een klein gedeelte van de patiënten kan terugvallen op een efficiënte behandeling,” merkt de internationale gezondheidsorganisatie op. “In vele culturen hangt rond depressies nog altijd een sociaal stigma, wat een efficiënte behandeling bemoeilijkt. Vaak worden de klachten niet ernstig genomen en ook niet echt als een ziekte beschouwd, waardoor gerichte behandelingen vaak achterwege blijven.”

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie, gezondheid |  Facebook |

05-11-13

Europeanen consumeren onvoldoende vitamines en mineralen

Europeanen consumeren onvoldoende vitamines en mineralen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het International Life Sciences Institute bij inwoners van België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Polen, Groot-Brittannië en Spanje. De onderzoekers stelden vooral een tekort aan vitamine d vast, maar eveneens werden onvoldoende gehaltes aan ijzer, calcium, zink, thiemine, riboblavine, vitamine B6 en foliumzuur in het Europese dieet vastgesteld. De tekorten konden volgens de onderzoekers bij beide geslachten en in alle leeftijdsgroepen vastgesteld worden. Op uitzondering van vitamine D bleek de beperkte consumptie echter geen risico voor de gezondheid te veroorzaken.

Lees Verder

11:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, europa |  Facebook |

28-10-13

Mentale problemen hebben sociale en economische gevolgen

Mentale gezondheidsproblemen hebben een grote negatieve impact op sociale en economische opportuniteiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Washinghton University. De onderzoekers maken daarbij gewag van een vicieuze cirkel. Mensen met mentale gezondheidsproblemen hebben immers minder kans om hun onderwijs af te maken en dreigen daardoor in slechtbetaalde banen terecht te komen of in de werkloosheid verzeild te raken. Die problematische situatie op de arbeidsmarkt vormt volgens de onderzoekers bovendien ook een hinderpaal om een behandeling voor hun mentale gezondheidsproblemen te zoeken, zodat hun geestelijke gezondheid nog verder achteruit dreigt te gaan en de situatie op de arbeidsmarkt nog minder rooskleurig wordt.

Uit het onderzoek, dat werd uitgevoerd bij de bevolking van de Amerikaanse stad St. Louis, blijkt dat een volwassene gemiddeld vierenhalve dag per maand met mentale gezondheidsproblemen wordt geconfronteerd. In het landelijke gebied rond de stad was er sprake van drie dagen mentale problemen per maand. “Er is een duidelijke wisselwerking tussen mentale gezondheid en sociale en economische opportuniteiten”, merkt onderzoeksleider Darrell Hudson, professor volksgezondheid aan de Washington University, op. “De mentale gezondheid heeft een impact op de sociale en economische opportuniteiten, die echter op hun beurt opnieuw een invloed hebben op de psychische conditie.”

De onderzoekers merken op dat de overheid en de privésector gezamenlijke inspanningen dienen te doen om het probleem aan te pakken. Darrell Hudson wijst er daarbij op dat mentale gezondheidsproblemen een zware kost betekenen voor de economie en de gemeenschap. Onder meer moet er volgens hem gezorgd worden voor een verbeterde toegang tot mentale gezondheidszorgen in regio’s, zoals achtergestelde wijken, waar de psychische gezondheidsproblemen het meest zijn geconcentreerd. Maar het is volgens hem ook noodzakelijk dat een aantal stigma’s rond mentale gezondheidsproblemen worden aangepakt.

Volgens Hudson verliest de Amerikaanse economie door mentale problemen elk jaar 193,2 miljard dollar opbrengsten.

Lees Verder

14:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |