17-06-14

Inspanningen in conditie-training worden vaak overschat

De meeste mensen maken zich schuldig aan een overschatting van hun inspanning om de fysieke conditie in stand te houden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de York University bij een honderddertigtal Canadese volwassenen. Opgemerkt wordt dat lichte inspanningen meestel wel correct kunnen worden geraamd, maar bij matige en zware fysieke trainingsprogramma’s wordt de impact vaak verkeerd ingeschat. Zelfs na het verstrekken van voorlichting over gebruikte trainings-programma’s, blijkt het volgens de onderzoekers bijzonder moeilijk om een juiste inschatting te maken. De resultaten van het onderzoek dreigen problematisch te worden voor de individuele en publieke gezondheid.

Lees Verder

15:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: conditie, gezondheid |  Facebook |

16-06-14

Verhuis naar betere omgeving heeft op jongens en meisjes andere invloed

De verhuis vanuit een achtergestelde omgeving naar een woongebied met een hoger maatschappelijk niveau hebben op de mentale gezondheid van jongens en meisjes een verschillende impact. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University bij meer dan vierduizend Amerikaanse gezinnen uit achtergestelde woonbuurten. Terwijl bij de meisjes een positieve impact kon worden ervaren op de mentale gezondheid, bleken jongens vaak met grotere psychische problemen te worden geconfronteerd. Het fenomeen heeft volgens de onderzoekers wellicht te maken met het feit dat in hogere sociale omgevingen voor meisjes positievere opportuniteiten worden aangeboden.

Lees Verder

15:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: armoede, gezondheid |  Facebook |

11-06-14

Bankiers meest fitte werknemers van Britse economie

De banksector heeft de meest fitte werknemers van de hele Britse economie. Alleen automechaniekers kunnen op het gebied van fysieke conditie de vergelijking met bankiers doorstaan. Dat blijkt uit een onderzoek van de British Heart Foundation (BHF) en de financiële groep Santander bij meer dan tweeduizend Britse werknemers. De onderzoekers merken op dat 78 procent van de bankiers nochtans toegeven dat ze het grootste deel van de werkweek achter een bureau doorbrengen, maar ook blijkt dat ze tijdens diezelfde periode ook gemiddeld 3,38 keer aan hun fysieke conditie werken. Automechaniekers staan met 4,44 sessies op de eerste plaats in het onderhouden van de fysieke conditie.

Lees Verder

13:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bankier, gezondheid |  Facebook |

10-06-14

Chinese consument heeft grote belangstelling in gezondheid

Chinese consumenten zijn sneller geneigd dan hun collega’s in de rest van de wereld om een extra budget te voorzien voor de aankoop van gezonde producten. Gezondheid en voeding vormen de belangrijkste categorieën waarvoor Chinese consumenten in de toekomst meer willen betalen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Boston Consulting Group bij zesentwintighonderd Chinese consumenten tussen achttien en vijfenzestig jaar uit de middenklasse en hogere inkomenscategorie. Vastgesteld dat 73 procent van de Chinese consumenten bereid bleken om extra te betalen voor gezondere producten, tegenover een wereldwijd gemiddelde van 61 procent.

Lees Verder

14:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, gezondheid |  Facebook |

Jongeren willen degelijke technologie kunnen aankopen

Jongeren van vandaag willen dat hun technologie wordt gebouwd met het oog op een langere levensduur en willen niet gedwongen worden om hun apparaten door onbelangrijke functie-veranderingen te veranderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Voxburner naar het aankoopgedrag van consumenten tussen zestien en vierentwintig jaar. De onderzoekers stellen dat de jongere generatie heel wat meer overwogen tewerk gaat bij de keuze en vervanging van apparaten dan gemiddeld wordt verwacht. Er wordt opgemerkt dat deze consumenten zich minder laten beïnvloeden door mediahypes en andere trends dan algemeen wordt gesteld.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, gezondheid |  Facebook |

05-06-14

Neurotici hebben een fundamentele hekel aan activiteit

Neurotici zijn vaak niet in staat om actie te ondernemen, maar hebben er meestal zelf een hekel aan om hun passiviteit te onderbreken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Texas Tech University, de University of Illinois en de University of Pennsylvania bij bijna vierduizend studenten in negentien landen. De onderzoekers stelden vast dat neurotici een grotere voorkeur voor passiviteit en een grotere afkeer van activiteit vertonen dan emotioneel stabiele collega’s. Er wordt aan toegevoegd dat vooral angsten verantwoordelijk zijn voor de negatieve houding van neurotici tegenover actie.

Lees Verder

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: neurose, gezondheid |  Facebook |

02-06-14

Medische informatie in Wikipedia vertoont veel fouten

Medische artikelen in de online encyclopedie Wikipedia vertonen veel fouten en onnauwkeurigheden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Campbell University in de Amerikaanse staat North Carolina. De onderzoekers stelden vast dat 90 procent van de medische bijdragen in Wikipedia fouten bevatten en dan ook met de nodige voorzichtigheid moeten worden geraadpleegd. De Amerikaanse wetenschappers waarschuwen dat patiënten de online encyclopedie niet als hun exclusieve of belangrijkste bron van informatie rond potentiële gezondheidsproblemen zouden mogen gebruiken.

“Wikipedia is een nuttig instrument voor onderzoek rond een brede waaier onderwerpen, maar zou niet als belangrijkste informatiebron over gezondheid mogen worden gebruikt,” zegt onderzoeksleider Robert Hasty, dekaan van de Wallace School of Osteopathic Medicine aan de Campbell University. “De huisarts moet het eerste aanspreekpunt blijven voor patiënten die vragen hebben over hun gezondheid.” Uit het onderzoek - waarbij onder meer gekeken werd naar bijdragen over hartaandoeningen, longkanker, depressie en diabetes - is volgens de wetenschappers gebleken dat 90 procent van de bijdragen in Wikipedia informatie omvatten die in tegenspraak is met de resultaten van het meest recente medisch onderzoek.

“De betrouwbaarheid van Wikipedia is in de gezondheidssector een grote zorg geworden,” voeren de onderzoekers aan. “Men mag immers niet vergeten dat Wikipedia de zesde meest populaire bestemming op het internet vertegenwoordigt.” Er wordt aan toegevoegd dat de online encyclopedie ook door 70 procent van de artsen en medische studenten wordt gebruikt. De wetenschappers stippen daarbij tevens aan dat de artikels in Wikipedia niet aan dezelfde controle worden onderworpen als publicaties in gespecialiseerde medische tijdschriften. Volgens Stevie Benton, verantwoordelijk voor de Britse sectie van Wikemedia, worden echter initiatieven opgezet om de bijdragen van de open online encyclopedie te verfijnen.

James Heilman, president van de Wiki Project Med Foundation, zegt echter niet akkoord te kunnen gaan met de bevindingen van de Amerikaanse onderzoekers. Volgens Heilman worden de bevindingen van Robert Hasty niet door de resultaten van het onderzoek gestaafd. Hij zegt ook dat het Amerikaanse onderzoek te beperkt was om representatief te zijn. Stevie Benton benadrukt wel dat Wikipedia nooit de plaats van een gekwalificeerd medicus mag innemen. Dat geldt volgens hem echter ook voor elke andere encyclopedie of publicatie die op de markt verschijnt. Ook geeft Benton aan dat Wikipedia met de Britse organisatie Cancer Research samenwerkt om de bijdragen in de encyclopedie te controleren.

Lees Verder

16:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, wikipedia |  Facebook |