28-10-13

Mentale problemen hebben sociale en economische gevolgen

Mentale gezondheidsproblemen hebben een grote negatieve impact op sociale en economische opportuniteiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Washinghton University. De onderzoekers maken daarbij gewag van een vicieuze cirkel. Mensen met mentale gezondheidsproblemen hebben immers minder kans om hun onderwijs af te maken en dreigen daardoor in slechtbetaalde banen terecht te komen of in de werkloosheid verzeild te raken. Die problematische situatie op de arbeidsmarkt vormt volgens de onderzoekers bovendien ook een hinderpaal om een behandeling voor hun mentale gezondheidsproblemen te zoeken, zodat hun geestelijke gezondheid nog verder achteruit dreigt te gaan en de situatie op de arbeidsmarkt nog minder rooskleurig wordt.

Uit het onderzoek, dat werd uitgevoerd bij de bevolking van de Amerikaanse stad St. Louis, blijkt dat een volwassene gemiddeld vierenhalve dag per maand met mentale gezondheidsproblemen wordt geconfronteerd. In het landelijke gebied rond de stad was er sprake van drie dagen mentale problemen per maand. “Er is een duidelijke wisselwerking tussen mentale gezondheid en sociale en economische opportuniteiten”, merkt onderzoeksleider Darrell Hudson, professor volksgezondheid aan de Washington University, op. “De mentale gezondheid heeft een impact op de sociale en economische opportuniteiten, die echter op hun beurt opnieuw een invloed hebben op de psychische conditie.”

De onderzoekers merken op dat de overheid en de privésector gezamenlijke inspanningen dienen te doen om het probleem aan te pakken. Darrell Hudson wijst er daarbij op dat mentale gezondheidsproblemen een zware kost betekenen voor de economie en de gemeenschap. Onder meer moet er volgens hem gezorgd worden voor een verbeterde toegang tot mentale gezondheidszorgen in regio’s, zoals achtergestelde wijken, waar de psychische gezondheidsproblemen het meest zijn geconcentreerd. Maar het is volgens hem ook noodzakelijk dat een aantal stigma’s rond mentale gezondheidsproblemen worden aangepakt.

Volgens Hudson verliest de Amerikaanse economie door mentale problemen elk jaar 193,2 miljard dollar opbrengsten.

Lees Verder

14:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

27-10-13

Goed gevoel verlaagt het risico op hoge bloeddruk

Mensen die zich gelukkig voelen, hebben een grotere kans om een hoge bloeddruk te vermijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het ETH Zurich bij een groep muizen die in contact werden gebracht met omgevingen die het gevoel van geluk stimuleren, zoals de aanwezigheid van een vrouwelijke partner of favoriete voeding. De oorzaak van het verband moet volgens de onderzoekers worden gezocht bij een bestanddeel van het hormoon dopamine dat een stof vrijmaakt die de bloeddruk verlaagt. De resultaten kunnen volgens de onderzoekers mogelijk aanleiding geven tot nieuwe methodes om een hoge bloeddruk tegen te gaan.

Lees Verder

09:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, bloeddruk |  Facebook |

Mentale problemen maken mens kwetsbaarder voor criminaliteit

Mensen met mentale gezondheidsproblemen lopen een groter risico om het slachtoffer te worden van criminaliteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het King’s College London, het University College London en de Britse hulporganisaties Victim Support en Mind bij meer dan driehonderdvijftig inwoners van Londen met ernstige mentale aandoeningen. De onderzoekers kwamen onder meer de vaststelling dat personen met een ernstige mentale aandoening drie keer meer risico lopen het slachtoffer te worden van criminaliteit dan de gemiddelde bevolking. Bovendien zouden ze vijf keer meer kans lopen met gewelddadige aanvallen geconfronteerd te worden.

“Vrouwen met zware mentale gezondheidsproblemen zouden zelfs tien keer meer risico lopen het slachtoffer te worden van geweld,” merkt onderzoeksleider Paul Moran, docent psychiatrie aan het King’s College London, op. “Bijna 45 procent van de mensen met ernstige mentale problemen zijn het voorbije jaar het slachtoffer geworden van criminaliteit. Bovendien bleek 62 procent van de vrouwen met zware mentale problemen het slachtoffer geworden te zijn van seksueel geweld. Ook moest vastgesteld worden dat mensen met zware psychische problemen zeven keer meer het risico te lopen op één jaar tijd met minstens drie verschillende types criminaliteit geconfronteerd te worden.”

Maar ook diende vastgesteld te worden dat mensen met mentale problemen vaker klagen over een onrechtvaardige of respectloze behandeling door de politie. “Mensen met mentale problemen worden niet alleen vaker het slachtoffer van criminaliteit, maar dragen ook zwaardere psychische gevolgen van de misdrijven,” zegt Paul Moran. “Onder meer worden bij deze groep vaker zelfmoordpogingen geteld. Tragisch genoeg blijken mensen met psychische problemen ook veel minder gemakkelijk misdrijven te melden aan de politie. Er moeten door het beleid dan ook maatregelen genomen te worden om deze mensen, die één van de meest kwetsbare groepen in de maatschappij vormen, beter te ondersteunen en beschermen.”

De onderzoekers noemen het onaanvaardbaar dat de klachten van deze groepen sceptisch worden ontvangen. “Het is voor iedereen een vreselijke ervaring om het slachtoffer te worden van misdrijven,” merkt Paul Farmer, chief executive van de hulporganisatie Mind, op. “Wanneer men met mentale gezondheidsproblemen worstelt, kan die impact echter nog veel zwaarder zijn. Het beleid, gerechtelijk systeem en hulpverlening moeten er dan ook voor zorgen dat deze slachtoffers niet worden genegeerd en met hun problemen in de kou blijven staan.”

http://www.kcl.ac.uk/iop/news/records/2013/October/People-with-mental-health-problems-at-high-risk-of-being-victims-of-crime.aspx

09:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, criminaliteit |  Facebook |

24-10-13

Asia-Pacific ruilt traditionele ziektes in tegen westerse problemen

De regio Asia-Pacific wordt met grote uitdagingen rond levensstijl-ziektes en verouderende populaties geconfronteerd. Dat heeft Shin Young-Soo, directeur van de divisie Western Pacific van de World Health Organization (WHO) gezegd. Young-Soo merkt op dat de regio er weliswaar in geslaagd is om een aantal traditionele ziektes te overwinnen, maar met een aantal nieuwe gezondheidsproblemen moet afrekenen. Dat is volgens de directeur in grote mate te wijten aan de drastische verandering in de voedingsgewoonten die de regio de voorbije dertig tot veertig jaar heeft doorgemaakt. Young-Soo voegt er aan toe dat diabetes in Azië inmiddels een groter probleem blijkt geworden te zijn dan in de westerse landen.

Lees Verder

13:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, asia-pacific |  Facebook |

Huishoudelijke taken minder gezond dan algemeen verondersteld

Huishoudelijke taken blijken niet zo gezond te zijn als meestal wordt aangenomen. Huishoudelijke taken wordt door grote groepen vaak bestempeld als een onderdeel van het programma om de lichamelijke conditie te onderhouden, maar in vele gevallen blijken de respondenten met een hoger lichaamsgewicht geconfronteerd te worden. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers van de University of Ulster bij meer dan vierduizend Noord-Ierse gezinnen. Hoewel elke lichamelijke activiteit een bijdrage levert aan een gezonde levensstijl, blijken volgens de onderzoekers velen de positieve impact van huishoudelijke taken zwaar te overschatten.

Lees Verder

13:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, huishoudelijke taak |  Facebook |

16-10-13

Leesvaardigheid heeft impact op de gezondheid

Mensen met een onvoldoende leesvaardigheid lopen een groter risico op gezondheidsproblemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Stavanger. De onderzoekers merken op dat een aantal mensen door hun gebrek aan leesvaardigheid blijkbaar onvoldoende toegang tot de noodzakelijke gezondheidsinformatie hebben. Het stimuleren van de leesvaardigheid kan volgens de wetenschappers dan ook leiden tot een betere gezondheid en op termijn tot een afbouw van de kosten voor gezondheidszorg. Ook wordt gevraagd dat teksten over gezondheid in een eenvoudige en bevattelijke taal zouden worden opgesteld.

Lees Verder

14:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leesvaardigheid, gezondheid |  Facebook |

Online gezondheidsinformatie kan cyberchrondria nog verergeren

Voor angstige personen kan het online aanbod aan gezondheids-informatie een grote bedreiging blijken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Baylor University bij ruim vijfhonderd Amerikaanse internet-gebruikers. De onderzoekers stellen dat cyberchondria bij onzekere mensen door de online zoekactiviteit nog erger dreigt te worden. Deze bevolkingsgroep ziet door de grote hoeveelheden informatie volgens de onderzoekers steeds meer mogelijke oorzaken voor de gezondheidsproblemen die ze - al dan niet terecht - hebben ervaren. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer acht op tien Amerikanen gezondheidsinformatie op het internet opzoekt.

“Personen die zich chronisch zorgen maken over hun gezondheid, lopen het gevaar om zich steeds angstiger te voelen,” merkt onderzoeksleider Thomas Fergus, professor psychologie en neurowetenschappen aan de Baylor University, op. “Deze mensen zullen steeds frequenter naar mogelijke lichamelijke klachten zoeken, artsen raadplegen en naar online informatie terzake op zoek gaan. Naarmate steeds meer informatie wordt verzameld, dreigen ze echter ook meer bedreigingen voor de eigen gezondheid te ontdekken. Bovendien dreigt deze groep zich ook meer zorgen te maken over een verlies aan tewerkstelling en de financiële consequenties van eventuele aandoeningen.”

“De veelheid van het online aanbod aan gezondheidsinformatie, die bovendien niet altijd door deskundige partijen wordt aangebracht, kan een negatievere impact hebben op de mentale gezondheid van het individu dan vele andere bronnen,” voert Fergus aan. “Wanneer medische boeken worden geraadpleegd, wordt men niet geconfronteerd met de meest uiteenlopende - vaak zelfs de meest zeldzame of onwaarschijnlijke - verklaringen die de patiënt bij het intikken van een online zoekopdracht op zich ziet afkomen. De online gezondheidsinformatie dreigt voor onzekere personen dan ook te leiden tot een neerwaartse spiraal, waarbij ze steeds meer aan hun gezondheid twijfelen en zich steeds slechter gaan voelen.”

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, internet |  Facebook |

12-10-13

Gestresseerde werknemers lijden te vaak in stilte

Gestresseerde werknemers lijden in stilte en werkgevers doen onvoldoende inspanningen om het probleem aan te pakken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de hulporganisatie Mind bij tweeduizend Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat 45 procent van de werknemers met de stress zou proberen om te gaan zonder het probleem op het werk te melden. Bovendien gaf 31 procent aan dat het onmogelijk zou zijn om met hun rechtstreekse supervisor openlijk over het probleem te praten. Ook bleek dat slechts 22 procent van de respondenten van mening was dat het management actief inspanningen doen om het personeel te helpen stress aan te pakken.

“Er is tussen werknemers en management duidelijk een verschil in percepties over het bestrijden van stress,” voeren de onderzoekers aan. “Het onderzoek bracht immers naar voor dat 68 procent van de managers ervan overtuigd is in staat te zijn om werknemers met stress of andere mentale gezondheidsproblemen te helpen.” De cijfers tonen volgens Mind dan ook aan dat bedrijven problemen rond mentale gezondheid op de werkvloer dreigen te negeren, wat bijzonder zware gevolgen zou kunnen hebben voor het welzijn van het personeel, maar ook een negatieve impact dreigt te hebben op de productiviteit van de organisatie, motivatie en absenteïsme.

Opgemerkt wordt dat bedrijven nochtans vele instrumenten kunnen aanwenden om de stress op de werkvloer efficiënt te bestrijden. Uit het onderzoek kwam nog naar voor dat 32 procent van de werknemers aangeeft dat de mentale gezondheid van de werknemers tot de grootste prioriteiten van de organisatie dient te behoren. Volgens 42 procent wordt stress op de werkvloer echter beschouwd als een teken van zwakte en slechts 32 procent merkt op dat ziekteverlet wegens mentale problemen even ernstig wordt genomen als een afwezigheid omwille van lichamelijke aandoeningen. Volgens 42 procent wordt ziekteverlet wegens stress door de omgeving vooral gezien als een dekmantel voor andere problemen. (MH)

Lees Verder

11:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stress, gezondheid |  Facebook |

10-10-13

Weekend voor werknemer onvoldoende om slaaptekort in te halen

Werknemers proberen tijdens het weekend vaak met extra slaap een compensatie te vinden voor het tekort aan nachtrust dat ze tijdens de werkweek hebben ervaren. In de meeste gevallen slaagt men er echter niet in om alle negatieve gevolgen van het opgebouwde slaaptekort weg te werken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University bij dertig proefpersonen. Vooral op het gebied van concentratie zou het bijzonder moeilijk zijn om de gevolgen van het slaaptekort weg te werken. De onderzoekers waarschuwen voor de dramatische consequenties die een eindeloze herhaling van dit slaapgedrag uiteindelijk op het gebied van veiligheid en gezondheid zou kunnen hebben.

“Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat enkele dagen slaaptekort al belangrijke negatieve gevolgen kunnen hebben,” merkt onderzoeksleider Alexandros Vgontzas, slaapexpert aan de Pennsylvania State University, op. “Onder meer blijkt het tekort aan nachtrust te leiden tot slaperigheid gedurende de dag, slechtere prestaties op de werkvloer, een grotere gevoeligheid voor infecties en een verstoring van de bloedsuiker-niveau. De laatste twee problemen zouden een verklaring kunnen zijn waarom het slaaptekort een negatieve impact heeft op de gezondheid en een kortere levensduur. Vele mensen hopen dat tekort echter met extra slaap tijdens het weekend te kunnen invoelen.”

Uit een onderzoek bij dertig vrijwilligers kon worden vastgesteld vast dat de slaperigheid na een tekort aan nachtrust door een inhaalbeweging kon worden weggewerkt. Dat was ook het geval bij het risico op infecties. Het inhalen van het tekort aan nachtrust bleek ook een gunstige impact te hebben op het stressniveau. Daarentegen bleek dat vooral het concentratievermogen door het gebrek aan slaap gevoelig werd aangetast en ook niet door de inhaalbeweging tijdens het weekend kon worden gerecupereerd. “Daardoor dreigt de werkvloer geconfronteerd te worden met een groep collega’s die niet in staat zijn zich optimaal te concentreren, wat tot bijzonder gevaarlijke situaties kan leiden,” aldus de onderzoekers.

Lees Verder

20:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière, gezondheid |  Facebook |

04-10-13

Europeanen willen grotere controle over eigen gezondheid

Europeanen willen een grotere controle over hun eigen gezondheid en welzijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van de denktank Epposi bij ongeveer tweeduizend Europeanen in tien landen. De onderzoekers stelden vast dat 90 procent van de ondervraagden van mening was dat een eigen controle noodzakelijk is om gezond te blijven en allerhande aandoeningen, zoals diabetes en incontinentie, te beheren. Er wordt echter aan toegevoegd dat vele Europeanen zich in hun streven naar een eigen controle over de gezondheid afgeremd voelen door financiële barrières, een gebrek aan kennis en de beperkte communicatievaardigheden van medische zorgverstrekkers.

Lees Verder

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

03-10-13

Doorwerken tijdens middagpauze minder nadelig dan gedacht

Doorwerken tijdens de middaglunch blijkt uiteindelijk niet zo nadelig te zijn dan algemeen wordt aangenomen, op voorwaarde dat aan de werknemer de vrije keuze wordt gelaten bij het invullen van de pauze en hij het gevoel heeft zelf de beslissing tot doorwerken genomen te hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto bij een groep administratieve werknemers van de instelling. De Canadese onderzoekers stelden vast dat een ontspannende activiteit tijdens de middagpauze de meest remmende impact heeft op de vermoeidheid. Opmerkelijk is echter dat het socialiseren met collega’s vaak tot de grootste vermoeidheid bleek te leiden.

“Werknemers die van de middagpauze gebruik maakten om zich te ontspannen, leken volgens hun collega’s aan het einde van de werkdag het minst last te hebben van vermoeidheidsverschijnselen,” merkt onderzoeksleider John Trougakos, professor management aan de University of Toronto, op. “Personeelsleden die geen pauze namen en tijdens de middag doorwerkten, gaven op het einde van de dag meer blijk van vermoeidheid, maar dat effect was minder evident wanneer de betrokkenen het gevoel hadden er zelf voor gekozen te hebben de werkonderbreking over te slaan. Vooral opmerkelijk was echter dat werknemers die ervoor kozen om tijdens pauzes te socialiseren, de grootste vermoeidsheid vertoonden.”

“Mogelijk heeft ook die negatieve impact van het socialiseren te maken met het concept van vrije keuze,” zegt professor Trougakos nog. “In het algemeen zou kunnen worden verondersteld dat socialisering een goede strategie is om zich tijdens werkonderbrekingen te ontspannen, maar dat is niet noodzakelijk het geval wanneer die contacten vooral bestaan uit collega’s in de cafétaria van het bedrijf of wanneer de baas constant in de buurt is. In die omstandigheden dreigen conversaties immers vaak vooral over het werk te gaan en heeft men de neiging zich terughoudend op te stellen. In die omstandigheden is het moeilijk om helemaal zichzelf te zijn en mentaal volledig tot rust te komen.”

“Het onderzoek toont echter duidelijk aan dat ondernemingen hun medewerkers tijdens de werkdag recuperatie-mogelijkheden moeten aanbieden om te vermijden dat de productiviteit en efficiëntie van het personeelsbestand wordt uitgehold en de onderneming wordt geconfronteerd met burnouts, absenteïsme en een groot personeelsverloop,” waarschuwt John Trougakos.

Lees Verder

15:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, middagpauze |  Facebook |

29-09-13

Consument wil toegang tot zijn elektronisch medisch dossier

De meeste mensen willen een toegang tot hun volledig elektronisch medisch dossier. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Accenture bij meer dan negenduizend mensen in negen landen. Er wordt aan toegevoegd dat een groot aantal betrokkenen ook bereid zou zijn om naar een andere arts over te stappen om een gegarandeerde toegang tot zijn volledige medisch dossier te krijgen. Net zoals de consument meer controle heeft verkregen over andere onderdelen van zijn leven, wil hij volgens Accenture ook een grotere greep op de medische aspecten van zijn bestaan en wil hij ook overstappen naar artsen die open staan voor die visie.

Lees Verder

12:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, medisch dossier |  Facebook |

Slechte weersomstandigheden beïnvloeden mentale gezondheid

Mistroostige weersomstandigheden hebben een duidelijke impact op de mentale gezondheid van de bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Shiga University of Medical Science naar zelfmoorden op de Japanse spoorwegen tijdens de eerste helft van het voorbije decennium in Tokio, Kanagawa en Osaka. De Japanse wetenschappers stelden daarbij vast dat het aantal zelfmoorden na enkele dagen met slechte weersomstandigheden telkens een gevoelige stijging vertoont. De onderzoekers benadrukken dat treinoperatoren dan ook met weersomstandigheden rekening dienen te houden bij de implementering van een strategie om het probleem van de zelfmoorden aan te pakken.

“Het onderzoek bevestigt de percepties over een verband tussen weeromstandigheden en de mentale conditie van de mens,” merkt onderzoeksleider Hiroshi Kadotani op. “Uit een onderzoek van bijna duizend zelfmoorden op de spoornetten in de grote Japanse commerciële centra Tokio, Kanagawa en Osaka bleek dat na een periode van drie tot zeven dagen met een gereduceerd zonlicht - door zware bewolking of regen - een piek kon worden opgetekend in het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen. De weersomstandigheden op de dag van de zelfmoordpoging bleek daarentegen geen significante impact te hebben. Een aanhoudend tekort aan zonlicht lijkt dan ook een groter risico dan actuele ongunstige weersomstandigheden.”

Hiroshi Kadotani zegt dat de spoorwegoperatoren in hun aanpak van zelfmoordpogingen ook de weeromstandigheden als een factor dienen in te bouwen. Eerder onderzoek had al uitgewezen dat het gebruik van heldere lichten op de perrons het aantal zelfmoorden in de treinstations beperkt, hoewel het exacte psychologische mechanisme voor het fenomeen onduidelijk blijft. Het licht zou mogelijk depressieve gevoelens kunnen afzwakken. Japan kent één van de hoogste zelfmoordniveau’s van de geïndustrialiseerde wereld. Vorig jaar dienden in het land voor het eerst in minder dan anderhalf decennium minder dan dertigduizend zelfmoorden geregistreerd te worden.

Lees Verder

12:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: regen, gezondheid |  Facebook |

28-09-13

Angst neemt aangename karakter geuren weg

Angst heeft een belangrijke impact op het reukvermogen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Wisconsin. De onderzoekers stelden vast dat neutrale geuren een negatief karakter krijgen wanneer de consument met negatieve gebeurtenissen, zoals de gevolgen van een zwaar verkeersongeval, worden geconfronteerd op het ogenblik dat het aroma wordt geïntroduceerd. Personen die een hoger angstniveau vertonen, genieten volgens de onderzoekers minder van het aangename gevoel dat door geuren kan worden opgeroepen. Naarmate de angst toeneemt, blijkt volgens de wetenschappers ook de aangename perceptie over de geuren verder af te nemen.

Lees Verder

15:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, angst |  Facebook |

24-09-13

Menselijk brein moet tijd krijgen voor onderhoud

De mens moet zijn brein geregeld rust gunnen en afsluiten voor de voortdurende stroom informatie. Dat zeggen wetenschappers van de Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) in Stockholm. De Zweedse onderzoekers benadrukken dat het menselijk brein door een overdaad aan informatie uit evenwicht kan geraken, waardoor minder gegevens in het geheugen zullen worden opgeslagen. De onophoudelijke stroom belet volgens de wetenschappers dat het brein de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden kan uitvoeren, waarbij de ontvangen informatie op de juiste locatie wordt opgeslagen. Het probleem stelt zich volgens de onderzoekers vooral bij online activiteiten.

Lees Verder

15:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

23-09-13

Recessie leidt tot piek in verkoop middelen tegen mentale aandoeningen

Producenten van geneesmiddelen tegen mentale aandoeningen doen tijdens periodes van economische crisis uitstekende zaken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Georgia. De onderzoekers stellen dat economische crisissen de bevolking confronteren met hogere risico’s, die op hun beurt kunnen worden gelinkt aan stress en depressies. De Amerikaanse wetenschappers merken op dat in bepaalde regio’s de toename van de werkloosheid met 1 procent leidt tot een toename van 10 procent in het voorschrijven van geneesmiddelen tegen depressies of angsten. Daaruit blijkt dat een recessie niet alleen werklozen treft, maar een negatieve impact heeft op de bredere bevolking.

“In het algemeen leidt een economische crisis vreemd genoeg tot een verbetering van de openbare gezondheid,” benadrukken de onderzoekers David Bradford en Bill Lastrapes, die een analyse maakten van het voorschriftgedrag van Amerikaanse artsen tussen het einde van een jaren tachtig en het einde van het voorbije decennium, een periode waarin drie recessies dienden te worden geregistreerd. “Een recessie gaat immers gepaard met een lagere mortaliteit. Onder meer worden minder hartaanvallen opgetekend. Mentale aandoeningen volgen echter niet datzelfde traject. Dat blijkt uit ook uit de toename van het aantal voorschriften voor geneesmiddelen tegen depressies en angsten.

“Recessies doen de werkgelegenheid afnemen en doen de werkloosheid oplopen,” zeggen Bradford en Lastrapes. “Op datzelfde ogenblik neemt het gebruik van geneesmiddelen tegen mentale aandoeningen toe. Die toename is echter groter dan de inkrimping van de arbeidsmarkt. Daaruit kan worden afgeleid dat werknemers niet alleen depressief worden omdat ze hun baan zijn kwijtgeraakt, maar ook omdat ze angst hebben mogelijk in de nabije toekomst hun arbeidsplaats te zullen verliezen. Het effect van de recessie op de mentale gezondheid kan niet alleen door de toenemende werkloosheid worden verklaard. Economische crisisperiodes raken de mentale gezondheid van de hele maatschappij.”

Lees Verder

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recessie, gezondheid |  Facebook |

22-09-13

Werknemers vaak te vermoeid om gezond te leven

Werknemers voelen zich vaak te vermoeid om buiten de kantooruren nog aan de lichamelijke conditie te werken of op zoek te gaan naar gezonde voeding. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Curtin University in Perth. De Australische onderzoekers stelden vast dat het probleem nog wordt verergerd door de gemakkelijke toegang tot ongezonde voedingsproducten. Anderzijds bleken het plezier in de fysieke activiteit en de kennis van gezonde voeding voor de werknemers hefbomen te zijn om een gezonde levenswijze te bevorderen. De onderzoekers stellen dat de overheid voor de nodige interventies moet zorgen om de barrières tegenover de gezonde levenswijze te verlagen.

“Een slechte voeding en een gebrek aan lichaamsbeweging kunnen een belangrijke impact hebben op de productiviteit van de werkvloer,” merkt onderzoeksleider Krysten Blackford, specialist openbare gezondheid aan de Curtin University, op. “Overgewicht en obesitas vormen de grootste gezondheidsproblemen die een invloed hebben op de productiviteit. De fysieke activiteit van werknemers is de voorbije decennia gevoelig afgenomen door een verschuiving van fysieke naar intellectuele arbeid. Door de invoering van computers heeft 45 procent van de werknemers hoofdzakelijk een sedentair beroep. Gekoppeld aan een gemakkelijke toegang tot ongezonde voeding, wordt het ricico op een ongezonde levensstijl bijzonder groot.”

“Het is dan ook cruciaal dat werknemers overtuigd raken van het nut van een actieve levensstijl en een gezonde voeding,” zegt Krysten Blackford. “Uit het onderzoek blijkt echter dat 54,1 procent van de ondervraagden aangeeft te vermoeid te zijn om na de werkdag nog een fysieke activiteit te overwegen, terwijl 53,2 procent benadrukt door professionele verplichtingen en lange werkdagen onvoldoende tijd te hebben om aan de lichaamsconditie te werken. Bovendien zegt 30,6 procent op de werkvloer geen toegang te hebben tot gezonde voeding, terwijl 28,8 procent ook in de buurt van het bedrijf geen gezonde voedingskeuzes kan maken.”

Oudere werknemers bleken ook gewag te maken van familiale verplichtingen als hinderpaal voor het organiseren van een fysieke activiteit. Jongere collega’s verwezen op hun beurt vaker naar de hoge prijs van gezonde voedingsproducten voor hun ongezonde keuzes en naar de aanwezigheid van automaten met ongezonde producten. Wel gaf bijna 85 procent aan dat zelfbereide maaltijden voor gezondere voedingskeuzes zouden kunnen zorgen. De onderzoekers stelden nog vast dat mannen vaker dan vrouwen te voet of met de fiets naar het werk komen, op het werk over douchemogelijkheden beschikken en met collega’s sportteams kunnen vormen.

De onderzoekers stelden vast dat 54,1 procent van de respondenten aangeeft dat het plezier in de fysieke activiteit en gezondheidsvoordelen de belangrijkste motivaties vormen om aan de conditie te werken. Volgens 55,9 procent zou een betere kennis over voeding tot gezondere keuzes leiden.

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

21-09-13

Ziekenhuisfouten maken 43 miljoen slachtoffers

Elk jaar wordt wereldwijd de gezondheid van meer dan 43 miljoen mensen in het gedrang gebracht door onveilige medische interventies in ziekenhuizen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard School of Public Health (HSPH). De Amerikaanse onderzoekers voegen er aan toe dat deze medische fouten leiden tot een verlies van bijna drieëntwintig miljoen jaar gezonde levenstijd. Vroegtijdige overlijdens hebben in landen met een hoog gemiddeld inkomen een aandeel van 78,6 procent in het verlies aan gezonde levenstijd. In landen met een laag en gemiddeld inkomen loopt dat op tot 80,7 procent.

“In landen met een hoog inkomen worden voor elke honderd hospitalisaties ongeveer 14,2 ongewenste incidenten geregistreerd,” merkt onderzoeksleider Ashish Jha, professor gezondheidsmanagement aan de Harvard School of Public Health, op. “In landen met een laag en gemiddeld inkomen werden 12,7 incidenten opgetekend. In landen met een laag en gemiddeld inkomen bleken door de problemen echter 15,5 miljoen jaren gezonde levenstijd verloren te gaan. Dat betekent meer dan het dubbele van de schade in landen met een hoog inkomen, waar gewag gemaakt wordt van 7,2 miljoen verliesjaren.” Er wordt wel opgemerkt dat de impact van gezondheidsproblemen groter bleek dan de invloed van vroegtijdige overlijdens.

De onderzoekers stelden vast dat in landen met een hoog inkomen vooral geneesmiddelen aan de basis liggen van de incidenten. In landen met een laag en gemiddeld inkomen is er daarentegen in eerste instantie sprake van bloedklonters in de aders. Andere belangrijke oorzaken zijn ziekenhuis-specifieke longontstekingen, valpartijen en doorligverwondingen. Er wordt echter aan toegevoegd dat in het onderzoek geen rekening werd gehouden met onder meer het gebruik van geïnfecteerde injectienaalden, gecontamineerde bloedproducten of namaakgeneesmiddelen. In werkelijkheid ligt het verlies van gezonde levensjaren volgens het rapport dan ook wellicht nog gevoelig hoger.

Ook wordt aangevoerd dat twee derde van de schadelijke incidenten wordt opgetekend in landen met een laag en gemiddeld inkomen. “De beleidsmakers moeten er niet alleen voor zorgen dat de toegang tot gezondheidszorg wordt verbeterd, maar ook moet gegarandeerd worden dat de verstrekte diensten efficiënt en veilig zijn. Nog altijd te vaak lijden patiënten schade van diensten die hen eigenlijk zouden moeten helpen,” zeggen de onderzoekers. “Er moet dan ook wereldwijd worden geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van de gezondheidszorg.” Ziekenhuis-incidenten zijn volgens de onderzoekers op de twintigste plaats in de belangrijkste doodsoorzaken van de wereldbevolking.

Lees Verder

13:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, ziekenhuis |  Facebook |

17-09-13

Mobiele gezondheidszorg kent snelle groei

De mobiele gezondheidssector kent de volgende vijf jaar een bijzonder sterke groei. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Juniper Research. Mobiele applicaties rond gezondheid worden gebruikt om patiënten op afstand te volgen, wat volgens Juniper zal leiden tot een betere zorgverstrekking aan een gereduceerde kostprijs. Verwacht wordt dat over vijf jaar 96 miljoen mensen gebruik zullen maken van mobiele gezondheids-applicaties. Op dit ogenblik kent de sector 15 miljoen gebruikers. Door de implementering van de applicaties, zal volgens Juniper de volgende vijf jaar een besparing kunnen worden gerealiseerd van 35 miljard dollar.

Lees Verder

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, gezondheid |  Facebook |

Iedere wereldburger is chemisch gecontamineerd

Nagenoeg iedere wereldburger is fysiologisch en biochemisch gecontamineerd door scheikundige producten die door de mens zijn gecreëerd. Dat zegt James Siow, arts bij het National Institute of Integrative Medicine (NIIM) in Australië. De wetenschapper voegt er aan toe dat elke boreling al gecontamineerd op aarde komt. Bovendien heeft deze contaminatie volgens de arts een impact op minstens drie generaties, want de genetische schade die onder impact van toxische producten door grootouders wordt opgelopen, kan ook de kleinkinderen bereiken. Er wordt echter opgemerkt dat de overheden bijzonder traag op deze bedreigingen reageren.

“Wetenschappers hebben in de jaren tachtig voor het eerst gewaarschuwd voor de toenemende contaminatie van het milieu,” merkt James Siow op. “Vandaag is er een wereldwijde wetenschappelijke consensus over de problemen van de wereldwijde pollutie en zijn impact op de gezondheid van de mens. De vervuiling is uitgegroeid tot een wereldwijd probleem. Niemand, pasgeboren baby’s inbegrepen, blijft van het probleem gespaard. Een Amerikaans onderzoek heeft 232 industriële chemicaliën en polluanten, met ingebrip van bekende kankerverwekkende producten, aangetroffen in het bloed van de navelstreng van pasgeboren baby’s.”

“Die vaststelling betekent dat kinderen op de wereld komen met een contaminatie die hen mogelijk zal doden,” aldus nog de Australische arts. “Het grote probleem is echter dat een groot aantal van die toxische producten nog altijd wordt gebruikt. Onder meer is wetenschappelijk bewezen dat kwik bij jonge kinderen tot hersenbeschadigingen kan leiden. Toch wordt het product in een aantal landen nog altijd in de tandheelkunde gebruikt. De overheden zijn zich bewust van deze gevaren, maar laten na om efficiënte maatregelen te nemen. Om de maatschappij helemaal te beschermen, zouden echter duizenden producten - met inbegrip van cosmetica, voeding, reinigingsmiddelen en pesticides - uit de handel moeten worden gehaald.”

“Dat zou tot een gigantische economische kost leiden, maar men moet er rekening mee houden dat de schade door de blootstelling aan deze producten nog veel hoger oploopt,” waarschuwt James Siow. “De gezondheidskosten omwille van degeneratieve aandoeningen hebben een hypotheek gelegd op de werking van de regering van de Verenigde Staten. Bovendien lopen in alle maatschappijen de economische verliezen wegens ziekte door een chronische blootstelling aan chemische producten steeds verder op.” De wetenschapper merkt op dat echter ook artsen en medisch personeel beter moeten worden opgeleid om de symptomen van chronische chemische vergiftigingen te kunnen identificeren.

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

16-09-13

Opleiding is een belangrijk wapen tegen overgewicht

Opleiding is voor vrouwen in een socio-economische achtergestelde omgeving vaak belangrijker dan inkomen in de strijd tegen obesitas. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Deakin University. De Australische onderzoekers merken op dat hun studie het omgekeerde verband tussen de socio-economische status en obesitas. Onderzoek stelde eerder al vast dat vrouwen in een omgeving met beperkte economische omgevingen gemiddeld vaker met overgewicht worden geconfronteerd dan seksegenotes uit kapitaalkrachtiger regio’s. Daarbij wordt meestal verwezen naar inkomen en opleiding, maar de Australische onderzoekers merken op dat vooral het onderwijsniveau een cruciale rol heeft in het fenomeen.

Lees Verder

15:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overgewicht, gezondheid |  Facebook |

11-09-13

Mannen lopen groter risico op mentale aandoening

Mannen zijn sneller geneigd dan vrouwen om een psychische aandoening te ontwikkelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het St. Michael’s Hospital in de Canadese stad Toronto. De onderzoekers merken verder op dat een mentale aandoening het risico op de ontwikkeling van de fysieke ziekte bij zowel vrouwen als mannen vertienvoudigt. Er wordt echter aan toegevoegd dat vrouwen daarbij gemiddeld één jaar sneller de fysieke ziekte ontwikkelen dan mannen. In het algemeen lopen vrouwen echter 14 procent minder risico op het ontwikkelen van een mentale aandoening dan mannen. Dat geeft volgens de onderzoekers aan dat mannen op het gebied van gezondheid zijn benadeeld.

"De rol van het geslacht als risicofactor voor gezondheidsproblemen is in het wetenschappelijk onderzoek relatief weinig bestudeerd, maar mag niet uit het oog worden verloren," stipt onderzoeksleider Flora Matheson, medewerker van het Centre for Research on Inner City Health aan het St. Michael's Hospital, aan. "Ongeveer 25 procent tot 30 procent van de populatie wordt met mentale gezondheidsproblemen geconfronteerd. Er is de jongste tijd echter een grotere interesse ontstaan in een mogelijk verband tussen fysieke en mentale aandoeningen, nadat een aantal onderzoeken hebben uitgewezen dat personen met ernstige mentale aandoeningen ook een groter risico bleken te lopen op fysieke problemen zoals hypertensie en cardiovasculaire ziektes, virale aandoeningen en problemen aan de luchtwegen."

"Het onderzoek toont aan dat de relatie tussen het geslacht en complexe gezondheidsproblemen verder dient te worden bestudeerd," merkt dokter Matheson op. "Bovendien wordt het ook duidelijk dat er een duidelijke beleidsverandering moet worden doorgevoerd en er meer aandacht moet worden besteed aan patiënten met complexe gezondheidsproblemen. Vaak worden deze patiënten slechts gedeeltelijk behandeld, terwijl ook de preventieve gezondheidszorg onvoldoende oplossingen biedt. Nochtans kunnen er belangrijke besparingen worden gerealiseerd voor de openbare gezondheidszorg indien de noden van deze patiënten beter zouden worden opgevangen."

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

08-09-13

Britse werknemer neemt grootste aantal dagen ziekteverlof op

Britse werknemers nemen wereldwijd het vaakst ziekteverlof. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers. De onderzoekers stelden vast dat werknemers in Groot-Brittannië gemiddeld 9,1 dagen ziekteverlof per jaar opnemen, tegenover 7,3 dagen in de rest van West-Europa. In de Verenigde Staten valt het gemiddelde ziekteverlof nog verder terug tot 4,9 dagen per jaar. Met 2,2 dagen per jaar wordt in de regio Asia-Pacific volgens de onderzoekers het minst vaak gebruik gemaakt van het ziekteverlof. Technologiebedrijven worden volgens het rapport het minst vaak met ziekteverlet geconfronteerd.

Lees Verder

12:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ziekteverlof, gezondheid |  Facebook |

04-09-13

Wielrenner heeft hogere levensverwachting dan gemiddelde bevolking

Professionele wielrenners hebben een hogere levensverwachting dan de gemiddelde bevolking van dezelfde ouderdom. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Centre d'Expertise Mort Subite (CEMS) uit Parijs naar de mortaliteit bij 786 deelnemers aan de Tour de France sinds het einde van de tweede wereldoorlog. De onderzoekers stelden vast dat begin september vorig jaar 26 procent van de onderzoekspopulatie was overleden. Daarmee ligt de mortaliteit bij de wielrenners 41 procent lager dan bij de gemiddelde mannelijke bevolking van Frankrijk. De deelnemers aan de Tour de France blijken zes jaar langer te leven dan de gemiddelde Franse bevolking.

“Gevreesd werd dat dat het gebruik van prestatiebevorderende producten en de hoge fysieke eisen die aan de deelnemers van de Tour de France worden gesteld, een negatieve impact zouden hebben op de gezondheid van de wielrenners,” merkt onderzoeksleider Xavier Jouven op. “Die hypothese wordt door de resultaten van de studie echter niet bevestigd. Het significante verschil in mortaliteit tussen de professionele wielrenners en de gemiddelde bevolking zou daarentegen kunnen laten uitschijnen dat topsport de gezondheid bevordert. Ook bleek dat de mortaliteit bij de wielrenners over de verschillende perioden en daaraan gekoppelde dopingtechnieken constant bleef.”

Gemiddeld namen de wielrenners tweeënhalve keer aan het evenement deel. De gemiddelde leeftijd bij de eerste deelname was vijfentwintig jaar. De wielrenners werden door een periode van gemiddeld 37,4 jaar gevolgd. De belangrijkste doodsoorzaken bij wielrenners zijn tumoren (32,2 procent) en cardiovasculaire aandoeningen (29 procent), maar ook daar bleek de mortaliteit bij de gemiddelde bevolking gevoelig hoger te liggen. Alleen bij trauma’s door onder meer ongevallen (15,8 procent), de derde belangrijkste doodsoorzaak bij de wielrenners, lag de mortaliteit bij de gemiddelde Franse bevolking lager dan bij de deelnemers aan de Tour de France.

Lees Verder

15:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, wielrennen |  Facebook |

30-08-13

Spaanse patiënten moeten honderd dagen wachten op chirurgische ingreep

Spanje tot een recordhoogte gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Spaanse ministerie van gezondheidszorg over de activiteiten van de openbare ziekenhuizen. In juni vorig jaar bedroeg de gemiddelde wachttijd nog zesenzeventig dagen. Bij het begin van de economische crisis vijf jaar geleden diende in Spanje gemiddeld eenenzeventig dagen op een chirurgische ingreep te worden gewacht. De cijfers toonden aan dat eind vorig jaar 571.395 Spaanse patiënten op een wachtlijst voor een chirurgische ingreep stonden.

In juni vorig jaar was er sprake van 536.911 patiënten. Op het ogenblik dat de huidige conservatieve Spaanse regering in december twee jaar geleden aan de macht kwam, telde het land een wachtlijst van 459.885 patiënten voor chirurgische ingrepen. In december vijf jaar geleden, bij het uitbreken van de financiële crisis die Spanje in een dubbele recessie zou duwen, was er een wachtlijst met 364.397 patiënten. Vorig jaar heeft de Spaanse regering belangrijke besparingen doorgevoerd in de budgetten en het personeelsbestand van de gezondheidssector. Die maatregelen vormden een onderdeel van een programma dat tientallen miljarden euro zou moeten besparen om de toestand van de Spaanse openbare financiën te verbeteren.

De Spaanse wetgeving eist dat bepaalde medische interventies niet langer dan zes maanden kunnen worden uitgesteld. Dat geldt onder meer voor cataract-operaties, maar inmiddels zou 16,5 procent van de patiënten al meer dan honderdtachtig dagen moeten wachten op een operatie. De wetgeving heeft ook betrekking op heupoperaties, maar daar zou 26,88 procent van de patiënten al meer dan een half jaar op een prothese wachten. Sinds het begin van het decennium is het Spaanse gezondheidsbudget al met 6,9 miljard euro verlaagd. Honderden artsen werden verplicht om op vijfenzestig jaar met pensioen te gaan, zonder dat in een vervanging werd voorzien. Ook werden talrijke medische centra gesloten.

Lees Verder

15:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, gezondheid |  Facebook |

27-08-13

Geen verband tussen fulltime werkende moeders en zwaarlijvige kinderen

Er kan geen verband worden gelegd tussen fulltime werkende moeders en obesitas of zwaarlijvigheid bij kinderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Copenhagen Business School bij zestienduizend kinderen tussen twee en negen jaar in België, Cyprus, Estland, Duitsland, Hongarije, Italië, Spanje en Zweden. De onderzoekers stellen dat de studie uitwijst dat fulltime werkende moeders zich geen gewetensbezwaren hoeven te maken over de impact van hun professionele activiteiten op de gezondheid van hun kinderen. Er wordt aan toegevoegd dat werkende moeders daarentegen veel investeren in kwalitatieve tijd met hun kinderen.

“De professionele status van de moeder heeft geen impact op zwaarlijvigheid bij kinderen,” merkt onderzoeksleider Wencke Gwozdz, professor consumentengedrag en duurzaamheid aan de Copenhagen Business School. “Werkende moeders zouden zich dan ook geen schuldgevoelens mogen maken over de relatie met hun kinderen. In de Verenigde Staten worden moeders met een fulltime baan vaak mee verantwoordelijk gesteld voor de obesitas-epidemie bij kinderen. Daarbij wordt opgemerkt dat werkende moeders onvoldoende tijd hebben om voor hun kinderen gezonde maaltijden te bereiden of om ervoor te zorgen dat ze voldoende lichaamsbeweging hebben. De Europese studie toont dergelijk verband echter niet aan.”

“De professionele status van de moeder heeft geen enkele impact op de kwaliteit van de tijd die met de kinderen wordt doorgebracht,” merkt Gwozdz op. “Werkende moeders kunnen zich vaak materiële en persoonlijke huishoudelijke hulp veroorloven en beschikken ook over een eigen wagen. Daardoor rest er meer tijd om met de kinderen door te brengen. Bovendien zijn werkende moeders vaak ook hoger opgeleid en hebben ze een betere kennis over gezonde voeding.” De onderzoeker merkt wel op dat de situatie in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië anders is dan op het Europese vasteland, waar meer ondersteuning voor kinderzorg is voorzien. Bovendien kennen Amerikaanse kinderen ook een andere eetcultuur.

Lees Verder

16:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid, gezondheid, zwaarlijvigheid |  Facebook |

26-08-13

Nederlaag sportteam heeft negatieve impact op voedingsgedrag supporter

Een nederlaag van een sportteam heeft een negatieve impact op het gezondheidsgedrag van zijn supporters. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Institut Européen d'Administration des Affaires (Insead). De Franse onderzoekers stelden vast dat supporters na een nederlaag van hun team overgaan tot een hogere consumptie van gesatureerde vetten en suikers. De supporters van het winnende team blijken daarentegen een voorkeur te vertonen voor gezondere voeding. Eerder onderzoek had al uitgewezen dat de prestaties van sportteams aanleiding geven tot roekeloos rijgedrag, hartaanvallen en zelfs huishoudelijk geweld.

“Een analyse van de voedselconsumptie van supporters van de National Football League (NFL) in meer dan twee dozijn Amerikaanse steden wijst er op dat resultaten van sportteams een belangrijke invloed hebben op het eetgedrag,” merkt onderzoeksleider Yann Cornil op. De wetenschappers kwamen tot de vaststelling dat in steden met een verliezend team de consumptie van gesatureerde vetten de dag na de wedstrijd met 16 procent tegenover een gemiddelde maandag. In steden met een winnend team daalde daarentegen de consumptie met 9 procent. Bij zware supporters lopen die cijfers nog verder uiteen, met een stijging van bijna 33 procent bij een nederlaag en een daling met 16 procent bij winst."

“Vooral wanneer een team een onverwacht verlies lijdt en met een miniem verschil het onderspit moet delven, loopt de consumptie van ongezonde voeding gevoelig op,” zegt Yann Cornil. “Het verlies van het team wordt door de supporter blijkbaar als een bedreiging voor zijn identiteit beschouwd. Het eetgedrag is een mechanisme om met die bedreiging om te gaan. Een overwinning biedt daarentegen een positieve impuls voor de zelfcontrole van de consument.” Ook in Frankrijk bleken supporters na een het schrijven van een verhaal over een verlieswedstrijd van hun team een voorkeur te vertonen voor chips en snoep. Een getuigenis over een gewonnen wedstrijd ging gepaard met een voorkeur voor druiven en tomaten.

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, voeding, gezondheid |  Facebook |

23-08-13

Natuur in de stad heeft impact op obesitas-niveau

Een milieuvriendelijke stadsomgeving heeft een duidelijke impact op het gezondheidsgedrag van de inwoners. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Western Australia en de Yale University bij meer dan tienduizend inwoners van de Australische stad Perth. De onderzoekers stelden vast dat de bevolking in de meest milieuvriendelijke wijken 22 procent minder kans hadden om aan obesitas of overgewicht te lijden dan de bewoners van de minst milieuvriendelijke wijken. De meest positieve impact werd echter opgemerkt bij milieuvriendelijke verbindingen, zoals lanen met bomen en andere aanplantingen, tussen verschillende stadsentiteiten, waardoor het risico met 25 procent zou worden ingeperkt.

“Het lichaamsgewicht wordt door een samenspel van een brede reeks factoren beïnvloed,” merkt onderzoeker Gavin Pereira, professor epidemiologie aan de University of Western Australia, op. “Onder meer genetica, dieet en lichaamsbeweging kunnen een impact hebben op het lichaamsgewicht, maar eerdere studies hebben ook een verband aangetoond met onder meer sociaal-economische factoren en sociale netwerken. Over de invloed van de natuurlijke omgeving waren tot nu toe echter weinig concrete gegevens bekend.” De onderzoekers merken op dat een groene omgeving de lokale bevolking wellicht aanzet tot extra lichaamsbeweging.

“Vooral opvallend is echter de vaststelling dat niet de totale hoeveelheid natuur, maar wel de diversiteit van aanplantingen in een buurt een impact blijkt te hebben op overgewicht,” zegt Gavin Pereira nog. “Het beleid zou dan ook voor groenaanplantingen moeten zorgen langs trajecten naar bestemmingen op wandelafstand, zoals winkels en diensten, maar tegelijkertijd zou moeten gezorgd worden voor de aanwezigheid van goed onderhouden parken met gemakkelijke toegangswegen en parkinggelegenheid.” Er is volgens professor Pereira nog wel verder onderzoek nodig om uit te maken welke specifieke groenvoorzieningen een impact kunnen hebben op de gezondheid.

Lees Verder

15:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, gezondheid, obesitas |  Facebook |

Thuissituatie weegt emotioneel het zwaarst op werkende moeders

Problemen op het thuisfront hebben een grotere impact op werkende moeders dan op werkende vaders. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Bar-Ilan University in Israël bij vijfhonderd Amerikaanse gezinnen met tweeverdieners. De onderzoekers merken op dat moeders en vaders op het werk nagenoeg evenveel denken aan problemen op het thuisfront, maar alleen bij moeders blijkt dat gepaard te gaan met een toenemende stress en negatieve emoties. Dat fenomeen heeft volgens de wetenschappers wellicht te maken met het feit dat moeders de grootste verantwoordelijkheid dragen voor het gezinsleven en de kinderzorg en zich dan ook meer bewust zijn van de negatieve aspecten waarmee men in de thuisomgeving kan worden geconfronteerd.

“Moeders moeten er vaker mee rekening houden dat onder meer de kinderen tijdig van school moeten worden gehaald of moeten bij ziekte allerlei medische zorgen regelen,” merkt onderzoeksleider Shira Offer, professor sociologie en antropologie aan de Bar-Ilan University, op. “Door deze beslommeringen worden werkende moeders vaker met allerlei bezorgdheden geconfronteerd. De mentale arbeid van werknemers, al dan niet betalend, kan een negatieve impact hebben op de prestaties en het moeilijk maken om zich op bepaalde taken te focussen. Bovendien moet ook rekening gehouden worden met een negatieve impact op de slaapkwaliteit. Deze mentale arbeid slorpt bij moeders negenentwintig uur per week op. Dat is vijf uur meer dan bij hun mannelijke partners.”

“Ongeveer 30 procent van de mentale arbeid wordt besteed aan gezinssituaties,” voert professor Offer aan. “Het verschil in mentale arbeid tussen moeders en vaders heeft echter eerder een kwalitatieve dan kwantitatieve basis. “De sociale verwachtingen duwen moeders in de rol van gezins-manager, waardoor ze onevenredig verantwoordelijkheid opnemen voor de minder aangename aspecten van het familieleven. Daarbij voelen vrouwen zich vaak met een dubbele opdracht geconfronteerd. Professioneel wordt verwacht dat ze zich als een goede werknemer opstellen, terwijl ze in de gezinssituatie worden gevraagd als een goede moeder op te treden. Vaak hebben ze echter het gevoel aan minstens één van die verwachtingen niet optimaal te kunnen beantwoorden.”

Bij mannen heeft de mentale arbeid volgens de onderzoekers veel meer betrekking op professionele aangelegenheden. “Aangenomen wordt dat die bekommernissen, onder meer door de verwachting constant ter beschikking te staan voor het werk, een belangrijke impact hebben op de kwaliteit van hun persoonlijk leven, maar in werkelijkheid blijken mannen opmerkelijk goed in staat te zijn duidelijke grenzen te trekken tussen die twee werelden,” getuigt Shira Offer. “Dat is echter wellicht in grote mate te danken aan het feit dat hun partners de belangrijkste verantwoordelijkheid voor het huishouden en de kinderzorg voor hun rekening nemen. Mannen zouden dan ook meer taken in het gezin op zich moeten nemen om de stress van de mentale arbeid bij hun partners te verlichten.”

Lees Verder

15:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière, gezondheid |  Facebook |

Financiële aanmoediging beste wapen in strijd tegen obesitas

Financiële aanmoedigingen lijken de meest efficiënte manier om medewerkers aan te zetten af te slanken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas en de Cornell University bij meer dan 2.600 Amerikaanse werknemers. De onderzoekers stellen dat die financiële inspanningen niet alleen een bijdrage leveren tot een betere volksgezondheid, maar ook belangrijke voordelen voor de bedrijven zelf inhouden. De onderzoekers merken op dat absenteïsme wegens obesitas in de Verenigde Staten jaarlijks een kostprijs van 4,3 miljard dollar vertegenwoordigt.

Lees Verder

14:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, obesitas |  Facebook |