20-06-14

Medische sector te vaak betrokken bij strijd tegen terrorisme

In de strijd tegen het terrorisme wordt steeds vaker ook de medische sector betrokken. Dat fenomeen kan echter een belangrijke terugslag betekenen voor de gezondheid. Dat is de boodschap van een rapport van wetenschappers aan de George Mason University en de McGill University. Er wordt aan toegevoegd dat de medische sector, die professioneel gebonden is tot neutraliteit en onafhankelijkheid, door de praktijken eveneens in een ongemakkelijke positie wordt geduwd.

Lees Verder

15:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: terrorisme, gezondheid |  Facebook |

17-06-14

Inspanningen in conditie-training worden vaak overschat

De meeste mensen maken zich schuldig aan een overschatting van hun inspanning om de fysieke conditie in stand te houden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de York University bij een honderddertigtal Canadese volwassenen. Opgemerkt wordt dat lichte inspanningen meestel wel correct kunnen worden geraamd, maar bij matige en zware fysieke trainingsprogramma’s wordt de impact vaak verkeerd ingeschat. Zelfs na het verstrekken van voorlichting over gebruikte trainings-programma’s, blijkt het volgens de onderzoekers bijzonder moeilijk om een juiste inschatting te maken. De resultaten van het onderzoek dreigen problematisch te worden voor de individuele en publieke gezondheid.

Lees Verder

15:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: conditie, gezondheid |  Facebook |

16-06-14

Verhuis naar betere omgeving heeft op jongens en meisjes andere invloed

De verhuis vanuit een achtergestelde omgeving naar een woongebied met een hoger maatschappelijk niveau hebben op de mentale gezondheid van jongens en meisjes een verschillende impact. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University bij meer dan vierduizend Amerikaanse gezinnen uit achtergestelde woonbuurten. Terwijl bij de meisjes een positieve impact kon worden ervaren op de mentale gezondheid, bleken jongens vaak met grotere psychische problemen te worden geconfronteerd. Het fenomeen heeft volgens de onderzoekers wellicht te maken met het feit dat in hogere sociale omgevingen voor meisjes positievere opportuniteiten worden aangeboden.

Lees Verder

15:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: armoede, gezondheid |  Facebook |

11-06-14

Bankiers meest fitte werknemers van Britse economie

De banksector heeft de meest fitte werknemers van de hele Britse economie. Alleen automechaniekers kunnen op het gebied van fysieke conditie de vergelijking met bankiers doorstaan. Dat blijkt uit een onderzoek van de British Heart Foundation (BHF) en de financiële groep Santander bij meer dan tweeduizend Britse werknemers. De onderzoekers merken op dat 78 procent van de bankiers nochtans toegeven dat ze het grootste deel van de werkweek achter een bureau doorbrengen, maar ook blijkt dat ze tijdens diezelfde periode ook gemiddeld 3,38 keer aan hun fysieke conditie werken. Automechaniekers staan met 4,44 sessies op de eerste plaats in het onderhouden van de fysieke conditie.

Lees Verder

13:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bankier, gezondheid |  Facebook |

10-06-14

Chinese consument heeft grote belangstelling in gezondheid

Chinese consumenten zijn sneller geneigd dan hun collega’s in de rest van de wereld om een extra budget te voorzien voor de aankoop van gezonde producten. Gezondheid en voeding vormen de belangrijkste categorieën waarvoor Chinese consumenten in de toekomst meer willen betalen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Boston Consulting Group bij zesentwintighonderd Chinese consumenten tussen achttien en vijfenzestig jaar uit de middenklasse en hogere inkomenscategorie. Vastgesteld dat 73 procent van de Chinese consumenten bereid bleken om extra te betalen voor gezondere producten, tegenover een wereldwijd gemiddelde van 61 procent.

Lees Verder

14:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, gezondheid |  Facebook |

Jongeren willen degelijke technologie kunnen aankopen

Jongeren van vandaag willen dat hun technologie wordt gebouwd met het oog op een langere levensduur en willen niet gedwongen worden om hun apparaten door onbelangrijke functie-veranderingen te veranderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Voxburner naar het aankoopgedrag van consumenten tussen zestien en vierentwintig jaar. De onderzoekers stellen dat de jongere generatie heel wat meer overwogen tewerk gaat bij de keuze en vervanging van apparaten dan gemiddeld wordt verwacht. Er wordt opgemerkt dat deze consumenten zich minder laten beïnvloeden door mediahypes en andere trends dan algemeen wordt gesteld.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, gezondheid |  Facebook |

05-06-14

Neurotici hebben een fundamentele hekel aan activiteit

Neurotici zijn vaak niet in staat om actie te ondernemen, maar hebben er meestal zelf een hekel aan om hun passiviteit te onderbreken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Texas Tech University, de University of Illinois en de University of Pennsylvania bij bijna vierduizend studenten in negentien landen. De onderzoekers stelden vast dat neurotici een grotere voorkeur voor passiviteit en een grotere afkeer van activiteit vertonen dan emotioneel stabiele collega’s. Er wordt aan toegevoegd dat vooral angsten verantwoordelijk zijn voor de negatieve houding van neurotici tegenover actie.

Lees Verder

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: neurose, gezondheid |  Facebook |