19-08-13

Grote schuldenlast vormt bedreiging voor gezondheid

Grote financiële schulden vormen een bedreiging voor de gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northwestern University bij meer dan achtduizend Amerikaanse respondenten tussen vierentwintig en tweeëndertig jaar. De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat jongeren met zware schulden een hogere bloeddruk laten optekenen en in het algemeen ook zelf gewag maken van een minder goede fysieke en mentale gezondheid. Onder meer wordt gewezen op een hoger risico op stress en depressies. De gemiddelde schuldenlast van de Amerikaanse gezinnen is op dertig jaar verdrievoudigd.

“Wanneer blijkt dat gezinnen een steeds grotere schuldenlast dragen, is het belangrijk om een inzicht te verwerven in de consequenties die het fenomeen kan hebben op de gezondheid,” merkt onderzoeksleider Elizabeth Sweet, professor sociaal-medische wetenschappen aan de Northwestern University, op. De onderzoekers stelden vast dat 20 procent van de respondenten ook na de verkoop van al hun bezittingen nog altijd met een schuldenlast geconfronteerd zouden blijven. Naarmate de omvang van de schulden tegenover de eigen activa toeneemt, bleek ook het risico op stress en depressie, algemene gezondheidsklachten en een hogere bloeddruk groter te worden.

Een grotere schuldenlast bleek de bloeddruk met 1,2 procent te doen stijgen. Professor Sweet merkt daarbij op dat een stijging van de bloeddruk met 2 procent het risico op hypertensie met 17 procent doet toenemen, terwijl het gevaar op een beroerte 15 procent groter wordt. Ook bleken grote schulden de stress met 11,7 procent te doen toenemen, terwijl bij depressies gewag werd gemaakt van een stijging met 13,2 procent. De Amerikaanse wetenschappers stellen dat de studie duidelijk aangeeft dat er nog meer diepgaand onderzoek moet worden verricht naar de relaties tussen financiële bekommernissen en gezondheid. (MH)

Lees Verder

15:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: schulden, gezondheid |  Facebook |

17-08-13

Geen verband tussen slaapduur en vermoeidheidsgraad

Er kan geen verband worden vastgesteld tussen de lengte van de slaap en het vermoeidheidsgevoel. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stockholm University, die de slaappatronen van bijna zesduizend proefpersonen onderzochten. De lengte van de slaap is volgens de onderzoekers geen goed meetinstrument voor de kwaliteit van de slaap. Mensen die zich overdag goed en dynamisch voelen, hebben volgens de Zweedse wetenschappers wellicht voldoende slaap genoten, maar het volgens hen onmogelijk om daarop een tijdsduur te kleven.

Lees Verder

14:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, slaap |  Facebook |

16-08-13

Mentale problemen zware handicap in recessie-periode

Mensen met mentale gezondheidsproblemen worden door een economische recessie harder getroffen dan de gemiddelde bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het King’s College London bij meer dan twintigduizend werknemers uit de hele Europese Unie. De Britse onderzoekers stelden daarbij vast dat de werkloosheid bij mensen met mentale gezondheidsproblemen in een economische dalperiode meer dan dubbel zo snel stijgt dan bij de gemiddelde bevolking. Het probleem komt volgens de wetenschappers nog scherper naar voor bij mannen en lager opgeleiden met mentale problemen.

“Zeven jaar geleden, voor het uitbreken van de financiële crisis werd in de Europese Unie een werkloosheid van 7,1 procent opgetekend,” stipt onderzoeksleider Sara Evans-Lacko, professor psychiatrie aan het King’s College London, aan. “Bij werknemers met mentale gezondheidsproblemen liep dat cijfer echter op tot 12,7 procent. Op het einde van het voorbije decennium waren die werkloosheidsnivea’us respectievelijk opgelopen tot 9,8 procent en 18,2 procent. Voor de gemiddelde arbeidspopulatie betekende dat een stijging met 2,7 procentpunt, maar in de groep met mentale gezondheidsproblemen werd een toename met 5,5 procent geregistreerd.”

“Het onderzoek toont aan dat een economische crisis kwetsbare groepen, zoals mensen met mentale gezondheidsproblemen, nog zwaarder treft dan de gemiddelde bevolking,” voert professor Evans-Lacko aan. De onderzoekster stelde daarbij vast dat vooral de tewerkstelling van mannen met psychische problemen, waar de werkloosheid van 13,7 procent tot 21,7 procent toenam, door een economische crisis wordt bedreigd. Maar Sara Evans-Lacko merkt ook op dat stigmatisering een belangrijke invloed kan hebben op het fenomeen. In landen waar mensen met psychologische problemen het snelst als een gevaar worden bestempeld, bleek de werkloosheid immers de grootste toename te kennen.

“Het onderzoek toont aan dat uitsluiting uit de arbeidsmarkt één van de nefaste gevolgen kan zijn van stigmatisering en discriminatie,” waarschuwen de wetenschappers. “Tijdens een economische recessie dreigt de houding tegenover mensen met mentale gezondheidsproblemen te verstrakken, waardoor de sociale uitsluiting nog erger wordt. De overheid en werkgevers moeten zich bewust zijn van dit gevaar en de noodzaak erkennen om de werkgelegenheid van mensen met psychische problemen te ondersteunen.”

Lees Verder

17:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, recessie |  Facebook |

19-07-13

Werknemer wil beloning voor gezondheidsinitiatieven

Het resultaat van gezondheidsinitiatieven voor werknemers is in belangrijke mate afhankelijk van het kader waarin die projecten door de bedrijven worden gegoten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. Daarbij werd vastgesteld dat het vooruitzicht van een beloning werknemers met overgewicht gemakkelijker aanzet tot inspanningen om hun conditie te verbeteren dan een sanctionerend beleid. De onderzoekers stellen daarbij dat dezelfde initiatieven door een verschil in formulering tot significant afwijkende resultaten kan leiden.

Lees Verder

17:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière, gezondheid |  Facebook |

16-07-13

Vakantie verschuilt talrijke valkuilen voor gezondheid

De vakantieperiode moet een rustpauze aanbieden in de dagelijkse stress, maar houdt ook een aantal belangrijke risico’s voor de mentale en fysieke gezondheid in. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan Loyola University in Chicago. De onderzoekers merken op dat de reiziger op zijn vakantie zorg moet dragen voor zijn lichaam, wat het risico op vermoeidheid, ziekte en negatieve emoties kan verminderen. Cruciaal zijn volgens de wetenschappers een evenwichtige voeding en voldoende slaap en lichaamsbeweging.

“Vele vakantiegangers leggen zich een strikt schema op of willen zoveel mogelijk uit hun reis halen, waardoor de stress opnieuw de kop dreigt op te steken,” merkt onderzoeker Kate Goldhaber, professor psychologie aan de Loyola University, op. “Bovendien moet er ook rekening worden gehouden met de dreigende stress in het vooruitzicht van een terugkeer naar huis en de dagelijkse taken op het werk. Bovendien is er het gevaar van conflicten met medereizigers of heimwee, naast gekende gevaren zoals een gebrek aan evenwichtige voeding, voeding of lichaamsbeweging.”

“Uiteraard heeft de vakantie ook een positieve impact op de mentale gezondheid,” aldus Goldhaber. “Naast een ontspanning, kan een reis immers ook intellectueel stimulerend wereken. Het biedt immers de gelegenheid om kennis te maken met nieuwe voeding, muziek en cultuur, maar reizen betekent vaak ook een grotere intimiteit, diepgaander conversaties en een nauwere band met het leefmilieu, de familie en de gemeenschap. Zonder de verantwoordelijkheden rond werk en gezin, kunnen mensen zich vaak op een dieper niveau appreciëren.

Lees Verder

15:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vakantie, gezondheid |  Facebook |

Pensioen op latere leeftijd verlaagt risico op dementie

Werknemers die hun pensioen uitstellen, lopen minder risico op dementie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Franse Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm) bij nagenoeg een half miljoen Franse werknemers. Elk extra jaar werk zou volgens de Franse onderzoekers het risico op dementie met 3,2 procent verlagen. Een pensioen op vijfenzestig jaar verlaagt het risico op dementie met 15 procent tegenover een uittreden op zestigjarige leeftijd. Wereldwijd lijden ongeveer 35 miljoen mensen aan dementie.

"De impact van een later pensioen op het dementie-risico is logisch," merkt onderzoeksleider Carole Dufouil op. "Mensen die hun pensioen uitstellen, blijven fysiek actief, behouden hun sociale contacten en blijven met een mentale uitdaging geconfronteerd worden. Al die elementen werden eerder al in verband gebracht met een verlaging van het risico op een mentale aftakeling." Geraamd wordt dat in de Verenigde Staten één op negen vijfenzestigplussers aan de ziekte van Alzheimer lijdt. Op dit ogenblik is de oorzaak van de ziekte nog altijd niet achterhaald, terwijl evenmin een efficiënt geneesmiddel beschikbaar is.

In het onderzoek bleek dat bij de respondenten, die een gemiddelde leeftijd hadden van vierenzeventig jaar en gemiddeld twaalf jaar met pensioen waren, 3 procent een dementie had ontwikkeld. "Het risico op een mentale aftakeling bleek echter af te nemen met elk jaar dat het pensioen was uitgesteld," zegt Carole Dufouil nog. De studie biedt volgens de onderzoekster een reden om een verplichte pensioenleeftijd af te schaffen en mensen zo lang te laten werken als ze zelf willen, aangezien die maatregel een positieve impact zou hebben op de gezondheid.

Heather Snyder, wetenschappelijk directeur bij de Amerikaanse Alzheimer's Association, merkt wel op dat er ook alternatieven zijn om de mentale gezondheid op peil te houden. "Cruciaal is dat men cognitief en sociaal actief blijft," zegt ze. "Sommige gepensioneerden hebben een drukker leven dan tijdens hun professionele carrière."

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen, dementie, gezondheid |  Facebook |

11-07-13

Lezen en schrijven beschermen mentale gezondheid op latere leeftijd

De lectuur van boeken, schrijven en participatie in hersen-stimulerende activiteiten kunnen het geheugen op elke leeftijd helpen beschermen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rush University in Chicago bij nagenoeg driehonderd Amerikanen. De onderzoekers stelden naar eigen zeggen vast dat de hersenen van personen die aan mentaal stimulerende activiteiten hebben geparticipeerd, minder fysieke tekenen van dementie vertonen. Personen met een frequente mentale activiteit op latere leeftijd, bleken 32 procent minder risico op aftakeling te lopen.

Lees Verder

13:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, dementie |  Facebook |

30-06-13

Daglicht op werkvloer belangrijk voor levenskwaliteit van werknemer

De aanwezigheid van natuurlijk daglicht op de werkvloer heeft een belangrijke impact op de slaap, de activiteit en de levenskwaliteit van werknemers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northwestern University in Chicago. De onderzoekers stelden vast dat werknemers in kantoren met ramen 173 procent meer daglicht krijgen tijdens de werkuren en tijdens de nacht zesenveertig extra slaap genieten. Werknemers die van daglicht kunnen profiteren, blijken ook meer fysieke activiteit te vertonen.

"Werknemers zonder toegang tot daglicht, laten op het gebied van levenskwaliteit lagere scores optekenen dan collega's die werken in ruimtes die wel voorzien zijn van ramen," merkt onderzoeker Ivy Cheung, neurowetenschapper aan de Northwestern University, op. "Werkruimtes zonder daglicht leiden tot fysieke problemen en een gebrek aan vitaliteit, maar ook slechtere scores op het gebied van slaapkwaliteit, slaapefficiëntie, slaapstoornissen en dysfuncties in de loop van de dag."

"Toegang tot daglicht heeft een opmerkelijke impact op werknemers," voert Cheung nog aan. "Het architectonisch design van werkruimtes moet dan ook rekening houden met de impact van het daglicht op het welzijn van de werknemers. De kwaliteit van het leven en de arbeid kan in belangrijke mate worden verbeterd door aan werknemers een optimale toegang tot daglicht te bieden. Daarbij moet zeker bij het ontwerp van nieuwe kantoorgebouwen rekening worden gehouden, maar ook bij bestaande ruimtes moet bekeken worden hoe eventuele problemen kunnen worden aangepakt."

Lees Verder

11:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, gezondheid |  Facebook |

26-06-13

Bliksem slaat vooral toe tijdens de vrije tijd

Vooral in de vrije tijd loopt men het risico getroffen te worden door bliksem. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse National Weather Service. Opgemerkt wordt dat in de Verenigde Staten sinds het midden van het voorbije decennium 238 mensen het slachtoffer werden van een dodelijke blikseminslag, waarbij 64 procent werd getroffen tijdens een vrijetijdsbesteding. De gevaarlijkste activiteit bleek vissen met zesentwintig fatale inslagen, gevolgd door kamperen, bootvaren en voetbal met respectievelijk vijftien, veertien en twaalf slachtoffers.

Ook golf maakte acht slachtoffers. De andere fatale inslagen gebeurden bij het zonnen op het strand, zwemmen, lopen, fietsen en picknicken. De onderzoekers stelden nog vast dat mannen 82 procent van de slachtoffers vertegenwoordigden. "De meest mensen geloven dat golf het grootste bliksem-risico inhoudt," voert onderzoeksleider John Jensenius aan. "In werkelijkheid moet men beseffen dat elke buitenactiviteit tijdens een onweer risico kan inhouden." In de Verenigde Staten is de voorbije jaren wel actie gevoerd om te wijzen op het gevaar van golf tijdens onweer.

"Het groot aantal slachtoffers bij het vissen, kamperen en bootvaren kan wellicht worden verklaard door het feit dat men bij die activiteiten extra tijd nodig heeft om een veilige locatie te bereiken," zegt Jensenius nog. "Vaak wacht men bij een naderend onweer te lang om een veilig onderkomen te zoeken. Bliksem kan inslaan vanop een afstand van tien mijl. Wanneer men de donder kan horen, loopt men ook het risico om door de bliksem getroffen te worden. De veiligste plaats is een gebouw met vier muren en een dak en een auto."

Lees Verder

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bliksem, gezondheid, onweer |  Facebook |

Ongezonde levensstijl werknemers legt tijdbom onder economie

De ongezonde levensstijl van de arbeidspopulatie vormt een echte tijdbom. Dat is de conclusie van een onderzoek van verzekeraar PruHealth en consulent Mercer bij Britse werknemers. De onderzoekers stellen dat 86 procent van de Britse werknemers door hun ongezonde levensstijl een leeftijd hebben die 4,1 jaar hoger ligt dan hun natuurlijke ouderdom, waardoor ook hun levensverwachting wordt gereduceerd. Die situatie legt volgens de onderzoekers een zware hypotheek op de economie.

"Het bedrijfsleven zal moeten inspelen op een toenemende kost van absenteïsme en presenteïsme van een verouderende populatie," merkt Neville Koopowitz, chief executive van PruHealth, op. "De levensverwachting van de bevolking is de voorbije decennia gevoelig gestegen, maar tegelijkertijd is er sprake van een verhoogd risico op chronische aandoeningen, waardoor de kwaliteit van het leven gevoelig wordt gereduceerd. Een belangrijk deel van die kosten zal echter door de werkgevers dienen te worden gedragen."

De onderzoekers merken op dat 31 procent van de werknemers minstens drie risicofactoren vertonen, waardoor ze een grote kans op gezondheidsproblemen lopen. De meest frequente risicofactoren zijn een gebrek aan fysieke activiteit en overgewicht. De grootste risicogroep kan volgens de onderzoekers worden gevonden bij mannen tussen veertig en negenenveertig jaar. Mercer wijst erop dat bedrijven een cruciale rol kunnen spelen in een gezonde levensstijl van hun medewerkers, die immers het grootste gedeelte van hun leven op de werkvloer doorbrengen.

Lees Verder

13:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, human resources |  Facebook |

25-06-13

Bomen zijn levensreddende activa voor stedelijke omgeving

Bomen zijn in een stedelijke omgeving bijzonder belangrijk om fijn stof uit de atmosfeer te halen en kunnen daardoor vele levens redden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse Forest Service and Davey Institute. Opgemerkt wordt dat bomen en parken in steden jaarlijks gemiddeld één leven redden. In New York loopt dat op tot acht levens per jaar. De onderzoekers stellen dat bomen cruciale kapitaalinvesteringen vormen die zuiver water en lucht produceren, de energiekosten terugschroeven en de leefbaarheid van de stadsomgeving opdrijven.

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boom, gezondheid, stad |  Facebook |

22-06-13

Luchtkwaliteit in woning moet prioriteit gezondheidszorg worden

Er moet dringend werk gemaakt worden van een verbetering van de luchtkwaliteit in woningen. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers van onder meer de World Health Organisation (WHO), het Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) en de Shell Foundation. De onderzoekers wijzen erop dat een slechte luchtkwaliteit in de woning de vierde belangrijkste oorzaak van gezondheidsproblemen vormt en zich in een brede waaier van aandoeningen, waaronder kanker of cardiovasculaire ziektes, kan manifesteren.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, luchtkwaliteit |  Facebook |

18-06-13

Organen voor transplantaties komen over tien jaar uit laboratorium

Steeds vaker zullen patiënten bij transplantaties kunnen terugvallen op organen die in laboratorium zijn gegroeid. Daarmee zal gedeeltelijk een oplossing kunnen worden gevonden voor het chronisch tekort aan levensnoodzakelijke organen. Dat zegt John LaMattina, professor aan de School of Medicine van de University of Maryland School. De Amerikaanse wetenschapper zegt te hopen dat over een tiental jaar de eerste laboratorium-toepassingen voor levensnoodzakelijke organen zullen kunnen worden geïntroduceerd.

Lees Verder

13:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, laboratorium, transplantatie |  Facebook |

17-06-13

Gezondheid werknemer volgt de economische conjunctuur

Een negatieve sfeer op de werkvloer kan een belangrijke impact hebben op de gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Indiana University bij nagenoeg vierduizend Amerikaanse werknemers. Ook financiële stress blijkt een negatieve impact te hebben op de gezondheid van de werknemer. Vastgesteld werd dat de gezondheid van de werknemers tijdens een economische recessie achteruit gaat. De onderzoekers waarschuwen dat werkgevers een grotere aandacht dienen te besteden aan die problematiek.

De onderzoekers stelden vast dat werknemers bij het uitbreken van de financiële crisis vijf jaar geleden duidelijk een grotere belangstelling toonden voor gezondheid, zoals lichaamsbeweging en voeding. “De enige uitzondering op die trend bleken werknemers die met financiële problemen hadden te kampen,” zegt onderzoeksleider Jon Macy, professor gezondheidszorg aan de School of Public Health aan de Indiana University. “Ook bleken werkplaatsen met minder strikte regels op het gebied van roken, ook tot een groter rookgedrag te leiden.”

De onderzoekers stelden vast dat rokende werknemers nog meer naar een sigaret grijpen wanneer een conflict op de werkvloer doorsijpelt naar de thuisomgeving. Dat fenomeen geldt volgens onderzoeksleider Jon Macy, professor gezondheidszorg aan de School of Public Health aan de Indiana University, zowel voor mannelijke als vrouwelijke werknemers. Wel werd opgemerkt dat bij vrouwen ook in de omgekeerde richting een duidelijke invloed kon worden opgetekend.

Lees Verder

14:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, recessie, human resources |  Facebook |

14-06-13

Sociale uitsluiting cruciale factor in Europese aids-epidemie

Sociale uitsluiting cruciale factor in Europese hiv-epidemie De hiv-epidemie in Europa en Centraal-Azië steunt niet alleen op individueel gedrag, maar vooral op sociale en structurele factoren, zoals armoede, marginalisatie en stigmatisering. Dat is de conclusie van een onderzoek van de World Bank, de World Health Organisation (WHO) en de London School of Hygiene & Tropical Medicine. Daarbij wordt opgemerkt dat sociale uitsluiting een cruciaal element is in de hiv-epidemie in Europa en de slachtoffers in een vicieuze cirkel dreigt te verstrikken.

De onderzoekers merken op dat 25 procent van de hiv-diagnoses in Europa geassocieerd zijn met het injecteren van drugs. In Oost-Europa stijgt dat cijfer tot 33 procent, tegenover 7 procent in Centraal-Europa en 5 procent in West-Europa. Bij vrouwelijke prostituées die geen drugs injecteren, blijven de hiv-diagnoses beperkt tot minder dan 1 procent, maar wanneer drugs worden geïnjecteerd, loopt dat cijfer op tot meer dan 10 procent. Ook bij mannelijke en transseksuele sekswerkers liggen de cijfers opmerkelijk hoger.

Seks tussen mannen vertegenwoordigt 10 procent van alle hiv-diagnoses in Europa. In West-Europa loopt dat cijfer echter op tot 36 procent, tegenover 22 procent in Centraal-Europa en 0,5 procent in Oost-Europa. Er wordt echter opgemerkt dat een stijgende tendens wordt opgemerkt in Centraal-Europa en Oost-Europa. "Drugverslaafden, homoseksuelen en sekswerkers zijn oververtegenwoordigd bij de Europese hiv-besmettingen," voeren de onderzoekers aan. "Deze drie groepen vertegenwoordigen samen ongeveer 50 procent van alle diagnoses."

"De economisch moeilijke omstandigheden verhogen het risico op hiv-besmettingen," voert onderzoeker David Wilson, hiv-programmadirecteur bij de World Bank, aan. "De hoge hiv-besmetting bij de arme en gemarginaliseerde gemeenschappen van druggebruikers in Oost-Europa en Centraal-Azië tonen duidelijk dat alle inspanningen moeten worden gedaan om de extreme armoede te bestrijden. Tegelijkertijd toont de toename van hiv-besmettingen in het zuiden van Europa, dat zwaar door de recessie is getroffen, de interactie tussen armoede, uitsluiting en ziekte."

"Sociale marginalisering verhoogt het risico op een hiv-besmetting, die op zijn beurt tot een bijkomende uitsluiting en een extra stigma leidt," zeggen de onderzoekers nog. "Het eindresultaat van die vicieuze cirkel is vaak een uitsluiting van preventie, behandeling en zorg. Ook in een periode van economische onzekerheid mag preventie niet worden opgeofferd."

Lees Verder

15:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aids, gezondheid |  Facebook |

09-06-13

Verslaving is een zelfgekozen pathologie

Het verlangen naar drugs zoals nicotine kan worden opgemerkt in specifieke hersenregio's die onder meer te maken hebben met motivatie, het plannen van acties en het bepalen van de waarde van het handelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de McGill University. De onderzoekers merken op dat abnormale interacties tussen deze verschillende hersengebieden een belangrijke impact kunnen hebben op verslavingen. Het onderzoek toont volgens de wetenschappers aan dat verslaving een zelf gekozen pathologie is.

Lees Verder

16:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verslaving, gezondheid |  Facebook |

01-06-13

Bijkomende taken na een stressvolle dag kunnen problemen opleveren

Extra inspanningen om de partner te behagen na een stressvolle dag levert niet altijd positieve resultaten op. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Arizona. De onderzoekers merken op dat opofferingen in een relatie meestal een positieve impact hebben, maar dat geldt volgens de Amerikaanse wetenschappers niet na een stressvolle periode. Opgemerkt wordt dat de stress de reserves al grotendeels heeft uitgeput, waardoor er niet veel marge meer overblijft voor een bijkomende last en de houding tegenover de partner negatief zou kunnen worden beïnvloed.

Lees Verder

15:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stress, gezondheid |  Facebook |

30-05-13

Artsen onvoldoende geïnformeerd over nevenwerkingen geneesmiddelen

Geneesheren krijgen van de vertegenwoordigers van farmaceutische bedrijven onvoldoende informatie over de potentiële bijwerkingen van geneesmiddelen. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek bij meer dan tweehonderd huisartsen in Vancouver, Montreal, Sacramento en Toulouse. De onderzoekers wijzen erop dat eerder al is uitgewezen dat de verstrekte informatie van de vertegenwoordigers van de farmabedrijven een grote impact heeft op het voorschrijfgedrag van de artsen. Wanneer die informatie niet volledig is, dreigt de veiligheid van het voorschrijfgedrag volgens de onderzoekers in het gedrang te komen.

Lees Verder

16:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, arts |  Facebook |

27-05-13

Milieuvriendelijke keuken lijkt voor hele wereld haalbaar

Om alle gezinnen in de wereld toegang tot moderne energie te garanderen zou er tot het einde van het volgende decennium elk jaar een bedrag tussen 65 miljard dollar en 86 miljard dollar moeten worden geïnvesteerd. Dat is de conclusie van een rapport van het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in Oostenrijk. De onderzoekers merken op dat het gebruik van moderne energietechnieken voor het koken van voeding jaarlijks tussen 0,6 miljoen en 1,8 miljoen vroegtijdige overlijdens zou kunnen vermijden en het welzijn gevoelig zou verbeteren.

Volgens het rapport moet een bijkomende capaciteit van eenentwintig tot achtentwintig gigawatt worden voorzien om alle gezinnen in de wereld een bescheiden toegang tot elektriciteit te bieden. "Dat is minder dan de investeringen die China jaarlijks in bijkomende capaciteit voorziet," merken de onderzoekers op. "Daarbij moeten echter ook nog de subsidies worden gerekend die zullen moeten worden voorzien voor de aanschaf van nieuwe verwarmings-apparaten. Ongeveer 40 procent van de wereldbevolking moet over betere kookvoorzieningen kunnen beschikken."

"De investeringen in moderne energie voor de gezinnen vormen amper 4 procent van de totale budgetten die elk jaar in het wereldwijde energie-systeem worden geïnjecteerd," merken de onderzoekers nog op. "Die verhouding geeft aan dat de doelstelling zonder veel problemen zou kunnen worden gerealiseerd, maar met het huidige beleid zal men daar niet in slagen. Nochtans zouden enorme voordelen kunnen worden verwezenlijkt, aangezien niet alleen de gezondheid van de wereldbevolking zou worden bevorderd, want ook de uitstoot van broeikasgassen zou worden beperkt."

Lees Verder

14:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, gezondheid |  Facebook |

23-05-13

Wereldgezondheid besteedt te weinig aandacht aan mannen

Mannen worden wereldwijd nog altijd met een groter ziekterisico geconfronteerd dan vrouwen en hebben ook een kortere levensverwachting, maar toch wordt aan dat fenomeen in het gezondheidsbeleid nauwelijks aandacht besteed. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan het University College London. De tien belangrijkste aandoeningen die leiden tot een vroegtijdige dood, treffen meer mannen dan vrouwen. Datzelfde geldt ook voor de tien meest belangrijkste risico-gedragingen die de aanleiding tot ziektes kunnen zijn.

"In elke regio van de wereld sterven mannen op een jongere leeftijd dan vrouwen," merken de onderzoekers Sarah Hawkes en Kent Buse op. "Bovendien zijn de mortaliteitscijfers de voorbije vier decennia het minst gedaald bij mannen tussen vijfentwintig en veertig jaar. Het wereldwijde medische beleid focust zich echter vooral op een verbetering van de gezondheid van vrouwen. Gezondheidsinstellingen over de hele wereld moeten meer aandacht besteden aan de sociale normen en commerciële belangen die mannen stimuleren om gezondheidsrisico's te nemen."

"Gezondheidsrisico's vertonen vaak relaties met het geslacht," aldus Hawkes en Buse. "Vooral het gebruik van alcohol en tabak heeft te maken met sociale druk die ervoor zorgt dat mannen drie keer meer risico lopen op een ongezonde levenswijze dan vrouwen. Die normen en gewoonten worden door de commerciële belangen uitgebuit. De wereldwijde gemeenschap heeft eerder beseft dat er iets gedaan diende te worden aan het fenomeen van onveilig seksueel gedrag, maar moet ook inzien dat het geslacht een belangrijke invalshoek moet zijn."

"Vrouwen worden in vele maatschappijen geconfronteerd met een achteruitstelling die moet worden aangepakt, maar dat betekent niet dat de internationale gemeenschap geen verantwoordelijk heeft voor de promotie en bescherming van de gezondheid van de mannelijke populatie," zeggen de auteurs nog. "Algemeen wordt erkend dat onveilig seksueel gedrag vooral vrouwen in gevaar brengt, maar het blijkt bijzonder moeilijk te zijn om te aanvaarden dat het geslacht ook in andere gezondheidsaspecten een impact heeft en vooral mannen treft."

"De wereldwijde gezondheidsgemeenschap moet een beleid hanteren dat voor iedereen een goede gezondheid tracht te garanderen," stippen Hawkes en Buse aan.

Lees Verder

18:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Politici maken zich zorgen over drankproblemen in Britse parlement

Het Britse parlement wordt duidelijk met een alcoholprobleem geconfronteerd. Dat is de conclusie van een enquête van consulent ComRes bij honderdvijftig Britse politici. De onderzoekers stelden vast van 26 procent van de ondervraagden toegeeft zich zorgen te maken over de ongezonde drankcultuur in het Britse parlement. Bij vrouwelijke politici loopt dat cijfer op tot 36 procent. De hulporganisatie Alcohol Concern, opdrachtgever van het onderzoek, zegt dat de parlementaire autoriteiten dringend actie moeten ondernemen om het probleem aan te pakken.

Lees Verder

18:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, alcohol, gezondheid |  Facebook |

22-05-13

Meeste atleten vinden dopingstraffen niet streng genoeg

De meeste topatleten gaan ervan uit dat stimulerende middelen daadwerkelijk tot betere prestaties leiden, al geven ze toe dat deze praktijken bedroeg zijn, de gezondheid in gevaar kunnen brengen en tot straffen kunnen leiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universidad de Granada. Sportief succes, verbeterde prestaties en financiële winsten zijn de belangrijkste redenen om doping te nemen. Er wordt echter ook gewag gemaakt van het bevorderen van herstel en het opvangen van voedingstekorten. Bovendien wordt vaak opgemerkt dat ook andere atleten doping nemen.

De Spaanse onderzoekers Mikel Zabala en Jaime Morente-Sanchez kwamen echter ook tot de vaststelling dat de meeste elite-atleten van mening zijn dat de strijd tegen doping inefficiënt is en bovendien van vooringenomenheid getuigt. Ook wordt aangevoerd dat de sancties voor het dopinggebruik niet streng genoeg zijn. Zabala en Morente-Sanchez merken verder op dat teamsporten minder met doping geconfronteerd worden dan individuele sporttakken. Er wordt echter aan toegevoegd dat de dopingcontroles bij teamsporten zowel kwantitatief als kwalitatief minder intensief worden georganiseerd.

Zabala en Morente-Sanchez kwamen ook tot de vaststelling dat coaches de belangrijkste bron van informatie zijn en ook de grootste invloed hebben op de beslissing van atleten om al dan niet met het gebruik van verboden producten te starten. Artsen en andere specialisten hebben daarop volgens de Spaanse wetenschappers minder impact. Er wordt nog aangevoerd dat atleten steeds meer kennis verwerven over de doping-wetgeving, maar er blijkt vooral een gebrek aan informatie over de voedingssupplementen en de secondaire effecten van prestatiebevorderende producten.

Lees Verder

15:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, doping, gezondheid |  Facebook |

19-05-13

Mobiele technologie kan gezondheidszorg arme stadsbuurten verbeteren

Mobiele technologieën vormen een uitstekend platform om de gezondheid van patiënten in arme stedelijke gebieden op te volgen. Dat is de conclusie van een experiment van de New Cities Foundation in Dona Marta, een favela van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. De mobiele technologieën kunnen volgens de onderzoekers de toegang tot de gezondheidszorg verbeteren, terwijl ook de bestedingen aan gezondheidszorg zouden kunnen worden teruggeschroefd. De onderzoekers pleiten voor een snelle implementatie van de technologieën in andere arme stedelijke gebieden.

Lees Verder

17:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, mobiel |  Facebook |

18-05-13

Stressniveau levert belangrijke bijdrage tot overlevenskansen

Stress levert een belangrijke bijdrage tot de overlevingskansen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University in de Verenigde Staten en de University of Guelph in Canada. De onderzoekers stelden vast dat vrouwelijke eekhoorns tijdens de zwangerschap een hogere productie van stresshormonen kennen, wat de overlevingskansen van de jongen verbetert. De wetenschappers wijzen er daarbij op dat de natuurlijke selectie de meest overlevingskansen biedt aan dieren met het snelste groeiproces, dat door de werking van de stresshormonen wordt bevorderd. Die voorsprong betekent echter niet dat deze dieren ook het langst leven.

Lees Verder

10:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stress, gezondheid |  Facebook |

12-05-13

Sociale games kunnen gezond gedrag stimuleren

Sociale games kunnen een stimulans vormen om een gezond gedrag na te streven. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Southern California. Opgemerkt wordt dat gamification de efficiëntie van strategieën voor de promotie van een gezonde levenswijze kan versterken. De onderzoekers stellen daarbij dat de betrokkenheid van familie en vrienden voor de deelnemers een stimulans vormen om inspanningen voor een gezonde levensstijl door te zetten.

De Amerikaanse onderzoekers stelden dat de toevoeging van sociale games aan traditionele dagboeken rond gezond gedrag de deelnemers aan het project aanzetten tot meer lichaamsbeweging, wat leidde tot een daling van de bodymass-index, die op zijn beurt een sterke indicator vormt van welzijn. De onderzoekers voegen er aan toe dat de effecten sterker bleken in de groepen van proefpersonen die in stand werden gehouden nadat het gaming-element was stopgezet.

"Een groot gedeelte van het succes van het programma kan ongetwijfeld worden toegewezen aan het engagement van vrienden en familie," merkt onderzoeksleider Marientina Gotsis, directeur van het Creative Media & Behavioral Health Center aan de Amerikaanse universiteit, op. "Het onderzoek toont aan dat games met een sociale component een bijzonder groot potentieel kunnen inhouden om een gezondere levensstijl te promoten en een belangrijke aanvulling kunnen zijn op traditionele gezondheidsinitiatieven."

Lees Verder

12:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale games, gezondheid |  Facebook |

10-05-13

Tevredenheid en enthousiasme uitstekend middel tegen hartaandoeningen

Mensen die zich tevreden en gelukkig voelen en zich enthousiast opstellen, blijken ook minder gemakkelijk een hartaandoening te ontwikkelen dan personen die zich minder goed in hun vel voelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Columbia University bij ruim zeventienhonderd Amerikanen. De studie toont volgens de onderzoekers een duidelijk verband tussen positieve emoties en hartaandoeningen. Er moet volgens de wetenschappers dan ook meer aandacht worden besteed aan het verband tussen onder meer depressies en lichamelijke gezondheidsproblemen.

"De resultaten van het onderzoek laten uitschijnen dat het mogelijk is om hartaandoeningen te helpen voorkomen door de positieve emoties bij de bevolking te stimuleren," merkt onderzoeksleider Karina Davidson op. "Het is echter prematuur om nu al klinische aanbevelingen te doen zonder de resultaten verder te onderzoeken. Indien verder onderwijs de resultaten echter bevestigen, kunnen aan artsen en patiënten een aantal belangrijke aanbevelingen worden gegaan om de gezondheid te verbeteren."

Nadat de mogelijke impact van andere factoren, zoals leeftijd en geslacht, werden weggefilterd, bleken positieve emoties de potentiële risico's op hartaandoeningen met 22 procent te verlagen. De verklaring van het effect kan volgens Davidson mogelijk worden gevonden in betere slaappatronen en een sneller herstel uit stressituaties. Bovendien zouden positief ingestelde personen minder lang bij negatieve gebeurtenissen blijven stilstaan. De onderzoekers stelden ook vast dat tijdelijke depressieve periodes geen impact hebben op de risico's van personen die zich in het algemeen positief opstellen.

Lees Verder

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

08-05-13

Voedingskwaliteit fastfood blijft voor verbetering vatbaar

De voedingskwaliteit van de fastfood-sector is nog altijd voor verbetering vatbaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse Robert Wood Johnson Foundation bij acht grote fastfood-ketens. Uit het onderzoek blijkt dat de voedingskwaliteit van het menu van de Amerikaanse fastfood-ketens de voorbije jaar slechts een beperkte verbetering heeft gekend en er nog meer inspanningen moeten worden gedaan om aan de consument een gezond product aan te bieden. De grootste vooruitgang werd opgetekend door Kentucky Fright Chicken.

Onderzoeksleider Mary Hearst, professor volksgezondheid aan de St. Catherine University, merkt op dat het gemiddelde menu een score van 60 procent haalt op de Amerikaanse index voor voedselkwaliteit. "Onder meer door de aanwezigheid van vetten en zuren en het beperkte aanbod van groenten en fruit, kon worden verwacht dat de fastfood-sector onder die gemiddelde score zou blijven," merkt Hearst op. "In de tweede helft van de jaren negentig haalde de fastfood-sector een score van 45 procent. Op het einde van het voorbije decennium was dat opgelopen tot 48 procent."

"Die cijfers geven aan dat slechts een relatief beperkte vooruitgang is geboekt," merkt de onderzoekster aan. "De scores op het gebied van onder meer groenten, fruit, granen en oliën bleven ongewijzigd. Daarentegen werden betere scores opgemerkt voor vlees, vetzuren, calorieën en suikers. Op het gebied van zuivelproducten en zout werden echter slechtere resultaten opgetekend. Rekening houdend met de belangrijke rol van fastfood in het gemiddelde Amerikaanse dieet, is het duidelijk dat er nog een belangrijke ruimte voor verbetering is."

Lees Verder

16:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, restaurant, fastfood, gezondheid |  Facebook |

06-05-13

Jonge volwassenheid is belangrijkste periode uit het leven

Eeuwelingen kijken met de meeste vertedering terug naar hun tijd als jonge volwassenen, ook al ging die periode gepaard met belangrijke uitdagingen, zoals de combinatie van gezin en werk. Dat is de conclusie van een onderzoek van UnitedHealthcare Medicare & Retirement bij Amerikaanse eeuwelingen. Het rapport toont volgens de onderzoekers aan dat niet alleen aandacht voor de toekomst belangrijk is voor het behoud van een positieve instelling, maar is het ook belangrijk dat men kan terugvallen op aangename herinneringen.

"Aangename herinneringen aan het verleden en een positieve kijk op de keuze die tijdens het leven werden gemaakt, zijn belangrijke factoren om ook op latere leeftijd een gevoel van tevredenheid en een goede gezondheid te bewaren," merkt Rhonda Randall, chief medical officer bij UnitedHealthcare Medicare & Retirement, op. De onderzoekers stelden vast dat 45 procent van de Amerikaanse eeuwelingen met de grootste vertedering terugkijkt op hun periode als jonge volwassene. Anderzijds noemde 12 procent de aanloop naar hun eeuwfeest een hoogtepunt.

De onderzoekers stelden nog vast dat eeuwelingen en babyboomers een heel verschillende kijk op het huwelijk hebben. Volgens 31 procent van de eeuwelingen is een gedeelde politieke overtuiging belangrijk om een goede relatie te onderhouden, maar dat was slechts 19 procent van de babyboomers het mee eens. Ook was 40 procent van de eeuwelingen van mening dat een gezamenlijke hobby cruciaal was, maar ook dat standpunt werd slechts door 22 procent van de babyboomers gedeeld.

Anderzijds geven beide groepen aan dat vrienden en familie de grootste impact op hun leven hebben gehad en voor de grootste steun zijn geweest. Een intensief contact met vrienden en familie is volgens 97 procent van de eeuwelingen een cruciaal element om de gezondheid te bewaren. Daarmee is 99 procent van de babyboomers het eens. Meer dan één derde van de eeuwelingen zegt vriendschappen te hebben die al meer dan vijfenzeventig jaar duren.

Lees Verder

14:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

05-05-13

Coherente omgeving geeft meer zin aan het leven

Een coherente omgeving biedt aan het individu een grotere zingeving in het leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri. De onderzoekers merken op dat zingeving het individu in staat stelt om zich aan te passen aan de omgeving, zodat de overlevingskansen worden opgedreven. De Amerikaanse wetenschappers menen dat de resultaten van hun onderzoek kunnen verklaren waarom mensen die van een grote zingeving in het leven getuigen, ook een grotere levenskwaliteit en een betere gezondheid laten opteken.

Lees Verder

17:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Langdurige seksuele concurrentie leidt tot kortere levensduur

Mannen die hun hele leven met een seksuele concurrentie worden geconfronteerd, leven minder lang en blijken op latere leeftijd ook minder seksueel actief te zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of East Anglia. Het onderzoek werd weliswaar bij fruitvliegen uitgevoerd, maar de resultaten gelden volgens de Engelse wetenschappers ook voor de andere soorten. Er zijn geen sluitende bewijzen dat hierbij ook het menselijke ras moet worden gerekend, maar het is volgens de wetenschappers zeker interessant om ook in die richting onderzoek uit te voeren.

Lees Verder

17:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, levensduur |  Facebook |