07-05-14

Optimistische levenspartner heeft positieve impact op gezondheid

Een optimistische levenspartner is de beste oplossing voor een goede gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan bij nagenoeg tweeduizend Amerikaanse vijftigplussers en hun levenspartner, die gedurende vier jaar werden opgevolgd. De resultaten toonden aan dat mensen met een optimistische partner een grotere mobiliteit vertoonden en ook minder geconfronteerd werden met chronische aandoeningen. Het effect was volgens de onderzoekers ook onafhankelijk van de eigen optimistische levenswijze. Volgens de onderzoekers vormt een optimistische levenspartner vooral een stimulans om zelf een gezondere levensstijl te hanteren.

Lees Verder

13:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, partner |  Facebook |

Droefheid helpt schadelijk gedrag tegengaan

Droefheid moedigt het individu aan om gedragingen te identificeren die op langere termijn schadelijk kunnen zijn voor de fysieke conditie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Florida en de University of Miami, die onderzochten op welke manier emoties een impact hebben op het gedrag van de consument om een behoefte in te vullen. De onderzoekers stelden vast dat een sfeer van droefheid de gevoeligheid van de consument voor de potentieel schadelijke gevolgen van een consumptiegedrag doet toenemen. Het fenomeen kan volgens de wetenschappers aanleiding geven tot de ontwikkeling van strategieën om schadelijk gedrag tegen te gaan.

Lees Verder

13:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

04-05-14

Vooral in het begin van de week wordt over gezondheid gedacht

Mensen denken vooral in het begin van de week aan hun gezondheid. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de San Diego State University, de Johns Hopkins University en de organisatie Monday Campaigns op basis van gezondheid-gerelateerde online zoekopdrachten. De onderzoekers zeggen daarbij een terugkerend patroon te hebben kunnen ontdekken dat zou kunnen worden ingezet voor het ontwikkelen van strategieën om gezond gedrag te promoten. Vastgesteld werd dat tijdens de eerste weekdagen gemiddeld 30 procent meer gezondheid-gerelateerde zoekopdrachten worden geregistreerd dan later tijdens de week.

“Veel gezondheidsklachten kennen een cyclus met een piek op de eerste weekdagen,” benadrukt onderzoeksleider John Ayers, professor sociale wetenschappen aan de San Diego State University. “Het onderzoek geeft aan dat een vergelijkbare cyclus kan worden opgetekend in het positieve gezondheidsgedrag. Er moet dan ook verder onderzoek worden verricht naar de onderliggende factoren van het fenomeen.” Ook zou volgens de onderzoekers moeten worden bekeken op welke manier deze patronen kunnen worden gebruikt om de openbare gezondheid te verbeteren. De wetenschappers voeren aan dat het fenomeen wellicht kan worden verklaard met het feit dat de maandag telkens weer een nieuw begin vormt.

“Het fenomeen kan vergeleken worden met het begin van het nieuwe jaar, waarbij mensen telkens weer opnieuw goede voornemens maken,” stippen de onderzoekers aan. “Tijdens het weekend maakt men zich vaak schuldig aan ongezond gedrag, maar dat wordt ook veelal gevolgd door berouw. De maandag is dan ook een ogenblik om plannen te maken om zijn leven te verbeteren.” Er wordt aan toegevoegd dat het fenomeen blijkbaar een collectief karakter heeft en een inzicht in de vastgestelde patronen zouden volgens de wetenschappers dan ook een bijdrage kunnen leveren om initiatieven te nemen die tot een beter gezondheidsgedrag zouden kunnen leiden.

De onderzoekers stelden vast dat op maandag en dinsdag 3 procent meer gezondheid-gerelateerde zoekopdrachten werden geregistreerd dan op woensdag, 15 procent meer dan op donderdag, 49 procent meer dan op vrijdag, 80 procent meer dan op zaterdag en 29 procent meer dan op zondag. “Mogelijk zou een toename van de zoekopdrachten ook gelinkt kunnen worden aan een intensievere verslaggeving in de media, maar dat blijkt niet het geval te zijn,” zeggen de onderzoekers nog. “In de traditionele media blijkt immers op woensdag een piek te kunnen worden opgetekend in bijdragen over de gezonde levensstijl. Er kon statistisch geen enkel verband worden vastgesteld.”

De wetenschappers merken nog op dat de resultaten van het onderzoek een belangrijke impact kunnen hebben op het gezondheidsbeleid van de overheid. “In de Verenigde Staten wordt jaarlijks een budget van 76,2 miljard dollar geïnvesteerd in projecten voor gezondheidspromotie,” wordt er benadrukt. “De kostenefficiëntie van die programma’s zou gevoelig kunnen worden verbeterd wanneer de inspanningen zouden worden toegespitst op tijdstippen waarop het publiek het grootste aandacht heeft voor een gezond gedrag.”

Lees Verder

11:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

03-05-14

Extreme flexibiliteit bedreigt mentale gezondheid werknemer

Extreme flexibiliteit betekent een gevaar voor de geestelijke gezondheid van de werknemers. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Cambridge, op basis van een jaar observaties op de werkvloer bij een Britse supermarktketen en interviews met werknemers en vakbondsvertegenwoordigers. De wetenschappers voeren aan dat werknemers het recht op inspraak in de programmering van hun uren moeten hebben. Er wordt aan toegevoegd dat flexibiliteit op de werkvloer werd ingevoerd ten voordele van de werknemers, maar inmiddels grotendeels is geboetseerd naar de behoeften van de werkgevers.

Lees Verder

15:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexibiliteit, gezondheid |  Facebook |

28-04-14

Joggers lopen groter risico op luchtvervuiling dan wandelaars

Joggers die een traject volgen in de buurt van drukke wegen, dreigen meer luchtvervuiling in te ademen dan de gewone wandelaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Lancaster. De onderzoekers stellen dat vaak algemeen wordt verondersteld dat de hogere snelheid met een kortere blootstelling aan de luchtvervuiling gepaard zou gaan en dus minder impact zou hebben op de gezondheid, maar dat geldt volgens de wetenschappers alleen wanneer de ademhaling identiek zou blijven. De onderzoekers stelden ook vast dat ook gewicht, lengte en geslacht impact hebben op de ingeademde luchtvervuiling.

Lees Verder

15:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvervuiling, gezondheid |  Facebook |

23-04-14

Medische afspraak beste uitvlucht voor solliciatie

Een medische afspraak wordt vaak als het het beste excuus bestempeld om het werk te kunnen verlaten voor een sollicitatiegesprek. Dat is de conclusie van een wereldwijde peiling van consultant Monster bij meer dan drieduizend respondenten. De onderzoekers vonden dat 44 procent van de respondenten vindt dat een verwijzing naar een medische afspraak het beste middel is om een sollicitatiegesprek verborgen te houden. Een voorgewende ziekte staat op de tweede plaats met een score van 15 procent, gevolgd door opvang voor de kinderen (12 procent), een thuisbestelling of het bezoek van een hersteller (8 procent).

Lees Verder

13:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sollicitatie, gezondheid |  Facebook |

20-04-14

Vrouwelijke nachtraven nemen evenveel risico’s als mannen

Vrouwen die in grotere mate gericht zijn op het nachtleven, hebben de neiging om evenveel risico’s te nemen als mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Chicago bij meer dan tweehonderd Amerikaanse studenten. De resultaten van de studie laten volgens de Amerikaanse onderzoekers uitschijnen dat er een belangrijk verband kan worden geregistreerd tussen slaappatronen en cruciale karaktereigenschappen en gedrag. De onderzoekers zeggen bovendien opgemerkt te hebben dat er tussen ochtendmensen van nachtraven belangrijke verschillen kunnen worden opgetekend.

“Nachtraven, zowel mannen als vrouwen, hebben een grotere kans om vrijgezel te zijn of vooral kortstondige relaties te hebben,” zegt onderzoeksleider Dario Maestripieri, professor menselijke ontwikkeling aan de University of Chicago. “Ochtendmensen daarentegen kunnen meer met langdurige romantische relaties in verband worden gebracht. Bovendien blijken mannelijke nachtraven dubbel zoveel seksuele partners te hebben dan ochtendmensen.” Eerder onderzoek van de University of Chicago toonde al aan dat mannen sneller geneigd zijn om financiële risico’s nemen. Vrouwen met een hoger testosteron-gehalte bleken daarbij echter een risico-profiel te vertonen dat het gedrag van mannen benaderde.

Uit het onderzoek van Maestripieri blijkt dat mannen hogere niveaus van het stresshormoon cortisol en testosteron vertonen dan vrouwen. “Tegelijkertijd bleken vrouwelijke nachtraven echter een cortisol-niveau te hebben dat vergelijkbaar is met de resultaten die bij mannen kunnen worden opgetekend,” voert de wetenschapper aan. “De studie laat dan ook uitschijnen dat een hoog cortisol-gehalte één van de mechanismen zou kunnen zijn die het grotere risico-gedrag bij nachtraven kan verklaren. Sommige mensen vertonen een chronisch hoog cortisol-gehalte, ongeacht het geregistreerde stressniveau. Deze personen laten een snelle stofwisseling optekenen, hebben veel energie en kunnen snel worden geprikkeld.”

“Een hoger cortisol-niveau kan ook worden geassocieerd met een grotere cognitieve activiteit,” merkt professor Maestripieri op. “Eerdere studies hebben al aangetoond dat succesvolle personen vaak een hoog cortisol-niveau laten optekenen.” De onderzoekers stelden nog vast dat mannen sneller geneigd zijn om zichzelf als een nachtraaf te bestempelen dan vrouwen. Ook wordt aangegeven dat mannen in het algemeen minder slapen dan vrouwen. Maestripieri zegt dat de voorkeur voor een leven als nachtraaf of ochtendmens gedeeltelijk kan worden toegeschreven aan biologische factoren en genetische overerving, maar ook beïnvloed kan worden door omgevingsfactoren, zoals nachtwerk of kinderzorg.

“Gender-verschillen in slaappatronen ontstaan na de puberteit en verzwakken of verdwijnen wanneer de vrouwen de menopauze bereiken,” zegt professor Maestripieri. “De link tussen de nachtraaf en het risicogedrag zou mogelijk een evolutionaire grond kunnen hebben. Er zou gesuggereerd kunnen worden dat het gedrag van de nachtraaf vooral gericht is om op korte termijn een partner te vinden voor een kortstondig seksueel contact buiten de monogame relatie. Activiteiten in de avonduren zouden historisch grotere opportuniteiten kunnen bieden tot sociale contacten en seksuele activiteiten, omdat volwassenen tijdens die periodes minder beperkt werden door werk of kinderen.”

Lees Verder

11:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, gezondheid |  Facebook |