24-05-14

Thuiswerker is minder ziek en ervaart minder stress

Werknemers die in een open kantoorlandschap actief zijn, nemen gemiddeld 3,1 dagen ziekteverlet per jaar. Bij collega’s die thuis kunnen werken, valt dat ziekteverlet terug tot 1,8 dagen. Dat is de conclusie van een onderzoek van Canada Life Group Insurance. Ook blijkt 28 procent van de werknemers in open kantoorlandschappen van mening te zijn dat hun werkomgeving een stresserende invloed heeft. Bij thuiswerkers valt dat cijfer terug tot 5 procent.

Lees Verder

12:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: thuiswerker, gezondheid |  Facebook |

21-05-14

Minderwaardig kantoormeubilair ook nefast voor mentale gezondheid

Er kan een duidelijke en directe correlatie worden vastgesteld tussen minderwaardig kantoormeubilair en aandoeningen van het musculoskeletale systeem, maar wanneer niet wordt ingegrepen kunnen die letsels zich ontwikkelen tot zwaardere lichamelijke en zelfs mentale problemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Leeds Metropolitan University en kantoorspecialist Fellowes naar de houding van het personeel op het gebied van welzijn en gezondheid bij bijna vijfduizend Britse werknemers die minstens zesenhalf uur per werkdag aan hun bureau zitten. Vastgesteld werd dat meer dan 80 procent gewag maakt van lichamelijke ongemakken door een verkeerde houding voor de computer.

“Deze fysieke problemen zorgen ervoor dat één op vijf betrokkenen zich verplicht ziet ziekteverlet op te nemen,” zegt onderzoeksleider Miranda Thew, docente arbeidsgezondheid aan de Leeds Metropolitan University. “Daarbij moet rekening worden gehouden met een gemiddelde afwezigheid van 14,5 dagen. Minderwaardig kantoormeubilair zorgt niet alleen rechtstreeks voor belangrijke lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen, maar bovendien heeft het slachtoffer de perceptie dat de werkgever weinig interesse toont voor zijn welzijn, waardoor de mentale druk nog verder toeneemt.” Opgemerkt wordt dat 18 procent van de slachtoffers aangeeft de voorbije drie jaar met een depressie te zijn geconfronteerd.

Ook wordt aangegeven dat 53 procent van de slachtoffers erop wijst dat zijn persoonlijke leven te lijden heeft gehad onder de problemen, waarbij 21 procent toegeeft dat de moeilijkheden ook een negatieve impact hebben gehad op de kwaliteit van zijn relatie. Tevens zegt 13 procent door zijn gezondheidsproblemen minder sociale contacten - die vaak een uitlaatklep vormen om werkstress op te vangen - te kunnen onderhouden dan in het verleden. “Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat een langdurige afwezigheid wegens een combinatie van chronische pijn en depressie een terugkeer naar de werkvloer bijzonder onwaarschijnlijk maakt,” zegt de onderzoekster nog.

“Gebrekkige werkomstandigheden kunnen tot een brede waaier aandoeningen aanleiding geven,” waarschuwt Miranda Thew. “Spierletsels, hoofdpijnen en chronische vermoeidheid kunnen de kwaliteit van het leven gevoelig aantasten. Daarmee wordt de arbeidscapaciteit nog verder aangetast. Toch toont het management van de bedrijven vaak een onbegrijpelijk gebrek aan bezorgdheid voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer. Een ergonomisch onderzoek van de werkomgeving en een gepaste training van de werknemers, die veel problemen zouden kunnen vermijden, hoeven nochtans geen zware investering te vergen.”

Lees Verder

14:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kantoormeubilair, gezondheid |  Facebook |

20-05-14

Werkvloer is ideale plek voor gezondheidspreventie

De werkplek is een toplocatie voor informatie over geestelijke gezondheidszorg en preventieprogramma's. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit van New South Wales (UNSW) over de impact van preventieprogramma's in diverse werkomgevingen. De resultaten van de analyse toonden aan dat preventieprogramma's de mogelijkheid hebben op symptomen van depressie bij werknemers gevoelig te verminderen. Er wordt ook aangevoegd dat het onderzoek aangeeft dat er teveel wordt gefocust op de mogelijke negatieve impact van de arbeidsomgeving en werkstress op de geestelijke gezondheid.

Lees Verder

15:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, preventie |  Facebook |

17-05-14

Zelfmedelijden heeft impact op de gezondheid

Er kan een band worden gevonden tussen een houding van zelfmedelijden en lagere niveaus van stress-gerelateerde ontstekingen. Dat is de conclusie van een onderzoek door wetenschappers aan de Brandeis University. Het onderzoek toont volgens de onderzoekers aan dat stress zich in de tijd gemakkelijk kan opbouwen en op welke manier een alledaagse stressfactor, zoals verkeersproblemen, de gezondheid van het individu kan beïnvloeden indien niet de juiste strategieën worden gehanteerd. De resultaten van de studie kunnen volgens de wetenschappers leiden tot nieuwe technieken om de stress te verminderen en de gezondheid te verbeteren.

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelfmedelijden, gezondheid |  Facebook |

09-05-14

Dood beroemdheid ideaal ogenblik voor gezondheidscampagnes

De dood van bekende personen kunnen een unieke gelegenheid bieden om bij het publiek aandacht te wekken voor gezondheidsproblematieken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Indiana, die een analyse hebben gemaakt van de reacties van ruim veertienhonderd mensen op het overlijden drie jaar geleden van voormalig Apple-topman Steve Jobs, die aan een fatale pancreas-kanker leed. De onderzoekers stelden vast dat onmiddellijk na de dood van Jobs meer dan één derde van de respondenten informatie had opgezocht over de overlijdsoorzaak of kanker in het algemeen. Bovendien zocht 7 procent specifieke informatie over alvleesklierkanker.

Lees Verder

13:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, beroemdheid |  Facebook |

07-05-14

Optimistische levenspartner heeft positieve impact op gezondheid

Een optimistische levenspartner is de beste oplossing voor een goede gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan bij nagenoeg tweeduizend Amerikaanse vijftigplussers en hun levenspartner, die gedurende vier jaar werden opgevolgd. De resultaten toonden aan dat mensen met een optimistische partner een grotere mobiliteit vertoonden en ook minder geconfronteerd werden met chronische aandoeningen. Het effect was volgens de onderzoekers ook onafhankelijk van de eigen optimistische levenswijze. Volgens de onderzoekers vormt een optimistische levenspartner vooral een stimulans om zelf een gezondere levensstijl te hanteren.

Lees Verder

13:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, partner |  Facebook |

Droefheid helpt schadelijk gedrag tegengaan

Droefheid moedigt het individu aan om gedragingen te identificeren die op langere termijn schadelijk kunnen zijn voor de fysieke conditie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Florida en de University of Miami, die onderzochten op welke manier emoties een impact hebben op het gedrag van de consument om een behoefte in te vullen. De onderzoekers stelden vast dat een sfeer van droefheid de gevoeligheid van de consument voor de potentieel schadelijke gevolgen van een consumptiegedrag doet toenemen. Het fenomeen kan volgens de wetenschappers aanleiding geven tot de ontwikkeling van strategieën om schadelijk gedrag tegen te gaan.

Lees Verder

13:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |