03-04-14

Woonplaats kan belangrijke impact hebben op lichaamsbouw

De locatie in de stad kan een belangrijke impact hebben op het lichaamsgewicht. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) en de École Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL). De onderzoekers zeggen bij een analyse van de bevolking van de Zwitserse stad Genève vastgesteld te hebben dat tussen verschillende wijken opmerkelijke verschillen in bodymass-index konden worden vastgesteld die niet louter aan een verschil in inkomen of opleiding konden worden gekoppeld. De resultaten kunnen volgens de Zwitserse onderzoekers ook worden gebruikt bij andere gezondheidsanalyses van een stedelijke populatie.

Lees Verder

14:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stad, gezondheid |  Facebook |

Sociale factoren na rampen bepalend voor veerkracht populatie

Na een natuurramp blijkt de gevoeligheid voor voedseltekorten meer te worden bepaald door de capaciteit van een groep om te migreren en de aanleg om positieve relaties met andere groepen aan te knopen dan door een daadwerkelijke toegang tot bronnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van archeologen aan de Arizona State University naar een aantal Amerikaanse populaties die sinds de zesde eeuw voor de huidige tijdrekening door rampen werden getroffen. Vastgesteld werd dat extreme klimatologische omstandigheden in sommige groepen hebben geleid tot een grote sociale instorting, terwijl andere populaties nagenoeg nauwelijks getroffen bleken.

Lees Verder

14:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ramp, gezondheid |  Facebook |

25-03-14

Smartphone-bezitter bereid om gezondheidsdata te delen

De smartphone-bezitter is bereid om zijn persoonlijke gezondheidsdata met onderzoekers en bedrijven te delen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het California Institute for Telecommunications and Information Technology en de Robert Wood Johnson Foundation bij Amerikaanse consumenten en researchers. De bereidheid om die informatie ter beschikking te stellen, is volgens de onderzoekers wel afhankelijk van een efficiënt privacy-beleid. Een afdoende beveiliging van de privacy blijkt immers voor 57 procent van de respondenten een absolute voorwaarde te zijn om gegevens ter beschikking te stellen, terwijl meer dan 90 procent eist dat de data anoniem worden verwerkt.

"Het onderzoek suggereert dat veel mensen bereid zijn om gezondheidsdata, verzameld met wearables en mobiele applicaties, met medische onderzoekers te delen, op voorwaarde dat de privacy-bescherming wordt gegarandeerd,” zegt onderzoeksleider Kevin Patrick, professor preventieve geneeskunde aan de University of California. “De studie bracht bovendien aan het licht dat een groot aantal wetenschappers geïnteresseerd is om een aantal lacunes in de traditionele gegevens-garing met deze nieuwe methodes op te vullen. Die evoluties zullen wel een nieuw zakelijk model en nieuwe onderzoeksmethodologieën eisen van bedrijven die de diensten rond deze data aanbieden.”

"Gedragsonderzoek is altijd afhankelijk geweest op de waarnemingen in het laboratorium of het ziekenhuis", zeggen de onderzoekers. "De nieuwe technologieën bieden echter de mogelijkheid om dat laboratorium naar de leefomgeving van de burger te brengen. Dat verhoogt de mogelijkheden om de basis van het gedrag in de natuurlijke omgeving van het dagelijkse leven te bestuderen. Steeds meer gedragswetenschappers tonen een bereidheid om samen te werken met dataspecialisten om zich beter te kunnen verdiepen in gegevens die door de consument worden gegenereerd. Dat kan leiden tot nieuwe coalities tussen wetenschappers en bedrijven om een aantal ziektefenomen aan te pakken.”

De onderzoekers stelden verder vast dat de respondenten een grotere bereidheid tot het delen van gegevens lieten blijken wanneer gegarandeerd werd dat de data uitsluitend zouden worden gebruikt voor onderzoek ten bate van de gemeenschap. “Er is al langer bekend dat altruïsme een belangrijke grondslag is voor de deelname aan studieprogramma’s die een positieve bijdrage leveren voor de gemeenschap, vooral wanneer nieuwe geneesmiddelen of medische apparatuur dienen te worden geëvalueerd.” wordt er opgemerkt. Het onderzoek toonde dat 46 procent van de researchers al gebruik heeft gemaakt van deze data, terwijl 23 procent daarvoor al samengewerkt heeft met gespecialiseerde databedrijven.

“Het toenemend datavolume stelt de researchers echter voor een aantal nieuwe uitdagingen,” waarschuwt professor Patrick. “Nog nooit voordien kon zoveel informatie worden samengebracht. Daardoor zullen echter technologieën en analytische strategieën moeten worden ingeschakeld die in de gezondheidssector nog nooit voordien werden gehanteerd. Bovendien moet een gepast ethisch model worden vastgelegd om de rechten en verantwoordelijkheden duidelijk af te lijnen.” Bovendien zullen wetenschappers en bedrijven volgens experts ook rekening moeten houden met elkaars visie en werkmethode.

Lees Verder

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, smartphone |  Facebook |

24-03-14

Psychologisch welzijn belangrijk voor fysieke gezondheid

Het psychologische welzijn is een belangrijke voorwaarde voor de fysieke gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Wisconsin. Het verband moet volgens de Amerikaanse onderzoekers onder meer worden verklaard door het feit dat mentale problemen een barrière kunnen vormen voor gezonde activeiten, zoals lichaamsbeweging. De wetenschappers stellen dat een goede mentale gezondheid gekoppeld kan worden met een verlaagd risico op ziektes, de levensduur verlengt en ook leidt tot een hogere levenstevredenheid. Bovendien leidt een goede mentale gezondheid tot een grotere weerstand tegen tegenslagen.

Lees Verder

16:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Altruïsme wordt bepaald door de eigen welvaart

Altruïsme wordt vaak bepaald door de eigen welvaart. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Georgetown University. De onderzoekers kwamen immers tot de vaststelling dat inwoners van de rijkste regio’s van de Verenigde Staten ook de grootste bereidheid lieten blijken om een nier aan een vreemd persoon af te staan. Daarentegen bleken leeftijd, opleiding en mentale en fysieke gezondheid geen grote impact te hebben op de bereidheid om een nier aan een vreemde af te staan. Evenmin kon een impact worden geregistreerd van culturele factoren, zoals religie of collectivisme.

Lees Verder

16:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: altruïsme, gezondheid |  Facebook |

22-03-14

Sedentair beroep maakt ook rest van de dag passief

Werknemers die het grootste gedeelte van de dag zittend doorbrengen, blijken ook na de dagtaak de rest van het etmaal op een passieve manier in te vullen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Loughborough University in Groot-Brittannië. De onderzoekers stellen dat technologische evoluties ervoor gezorgd hebben dat de arbeid steeds meer een sedentair karakter krijgt, maar wordt dat gebrek aan fysieke inspanningen ook niet buiten de werkvloer door extra lichaamsbeweging wordt gecompenseerd. Er moeten volgens de onderzoekers dan ook initiatieven worden genomen om zowel op de werkvloer als in andere omstandigheden de lichamelijke activiteit te stimuleren.

Lees Verder

14:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière, gezondheid |  Facebook |

21-03-14

Brein kan verlamde ledematen sturen

Het lijkt mogelijk om verlamde lichaamsdelen louter met het brein te bewegen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University bij resusapen. De onderzoekers stelden vast dat de resusapen met het gebruik van elektroden in staat bleken om de controle over de ledematen van een verdoofde soortgenoot over te nemen. Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat het individu louter met zijn brein in staat is om een computercursor of een robotarm te laten bewegen. De resultaten van de nieuwe studie kan volgens de onderzoekers mogelijk leiden tot een nieuwe therapie voor verlamde patiënten.

Lees Verder

11:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, technologie |  Facebook |