09-05-14

Dood beroemdheid ideaal ogenblik voor gezondheidscampagnes

De dood van bekende personen kunnen een unieke gelegenheid bieden om bij het publiek aandacht te wekken voor gezondheidsproblematieken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Indiana, die een analyse hebben gemaakt van de reacties van ruim veertienhonderd mensen op het overlijden drie jaar geleden van voormalig Apple-topman Steve Jobs, die aan een fatale pancreas-kanker leed. De onderzoekers stelden vast dat onmiddellijk na de dood van Jobs meer dan één derde van de respondenten informatie had opgezocht over de overlijdsoorzaak of kanker in het algemeen. Bovendien zocht 7 procent specifieke informatie over alvleesklierkanker.

Lees Verder

13:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, beroemdheid |  Facebook |

07-05-14

Optimistische levenspartner heeft positieve impact op gezondheid

Een optimistische levenspartner is de beste oplossing voor een goede gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan bij nagenoeg tweeduizend Amerikaanse vijftigplussers en hun levenspartner, die gedurende vier jaar werden opgevolgd. De resultaten toonden aan dat mensen met een optimistische partner een grotere mobiliteit vertoonden en ook minder geconfronteerd werden met chronische aandoeningen. Het effect was volgens de onderzoekers ook onafhankelijk van de eigen optimistische levenswijze. Volgens de onderzoekers vormt een optimistische levenspartner vooral een stimulans om zelf een gezondere levensstijl te hanteren.

Lees Verder

13:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, partner |  Facebook |

Droefheid helpt schadelijk gedrag tegengaan

Droefheid moedigt het individu aan om gedragingen te identificeren die op langere termijn schadelijk kunnen zijn voor de fysieke conditie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Florida en de University of Miami, die onderzochten op welke manier emoties een impact hebben op het gedrag van de consument om een behoefte in te vullen. De onderzoekers stelden vast dat een sfeer van droefheid de gevoeligheid van de consument voor de potentieel schadelijke gevolgen van een consumptiegedrag doet toenemen. Het fenomeen kan volgens de wetenschappers aanleiding geven tot de ontwikkeling van strategieën om schadelijk gedrag tegen te gaan.

Lees Verder

13:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

04-05-14

Vooral in het begin van de week wordt over gezondheid gedacht

Mensen denken vooral in het begin van de week aan hun gezondheid. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de San Diego State University, de Johns Hopkins University en de organisatie Monday Campaigns op basis van gezondheid-gerelateerde online zoekopdrachten. De onderzoekers zeggen daarbij een terugkerend patroon te hebben kunnen ontdekken dat zou kunnen worden ingezet voor het ontwikkelen van strategieën om gezond gedrag te promoten. Vastgesteld werd dat tijdens de eerste weekdagen gemiddeld 30 procent meer gezondheid-gerelateerde zoekopdrachten worden geregistreerd dan later tijdens de week.

“Veel gezondheidsklachten kennen een cyclus met een piek op de eerste weekdagen,” benadrukt onderzoeksleider John Ayers, professor sociale wetenschappen aan de San Diego State University. “Het onderzoek geeft aan dat een vergelijkbare cyclus kan worden opgetekend in het positieve gezondheidsgedrag. Er moet dan ook verder onderzoek worden verricht naar de onderliggende factoren van het fenomeen.” Ook zou volgens de onderzoekers moeten worden bekeken op welke manier deze patronen kunnen worden gebruikt om de openbare gezondheid te verbeteren. De wetenschappers voeren aan dat het fenomeen wellicht kan worden verklaard met het feit dat de maandag telkens weer een nieuw begin vormt.

“Het fenomeen kan vergeleken worden met het begin van het nieuwe jaar, waarbij mensen telkens weer opnieuw goede voornemens maken,” stippen de onderzoekers aan. “Tijdens het weekend maakt men zich vaak schuldig aan ongezond gedrag, maar dat wordt ook veelal gevolgd door berouw. De maandag is dan ook een ogenblik om plannen te maken om zijn leven te verbeteren.” Er wordt aan toegevoegd dat het fenomeen blijkbaar een collectief karakter heeft en een inzicht in de vastgestelde patronen zouden volgens de wetenschappers dan ook een bijdrage kunnen leveren om initiatieven te nemen die tot een beter gezondheidsgedrag zouden kunnen leiden.

De onderzoekers stelden vast dat op maandag en dinsdag 3 procent meer gezondheid-gerelateerde zoekopdrachten werden geregistreerd dan op woensdag, 15 procent meer dan op donderdag, 49 procent meer dan op vrijdag, 80 procent meer dan op zaterdag en 29 procent meer dan op zondag. “Mogelijk zou een toename van de zoekopdrachten ook gelinkt kunnen worden aan een intensievere verslaggeving in de media, maar dat blijkt niet het geval te zijn,” zeggen de onderzoekers nog. “In de traditionele media blijkt immers op woensdag een piek te kunnen worden opgetekend in bijdragen over de gezonde levensstijl. Er kon statistisch geen enkel verband worden vastgesteld.”

De wetenschappers merken nog op dat de resultaten van het onderzoek een belangrijke impact kunnen hebben op het gezondheidsbeleid van de overheid. “In de Verenigde Staten wordt jaarlijks een budget van 76,2 miljard dollar geïnvesteerd in projecten voor gezondheidspromotie,” wordt er benadrukt. “De kostenefficiëntie van die programma’s zou gevoelig kunnen worden verbeterd wanneer de inspanningen zouden worden toegespitst op tijdstippen waarop het publiek het grootste aandacht heeft voor een gezond gedrag.”

Lees Verder

11:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

03-05-14

Extreme flexibiliteit bedreigt mentale gezondheid werknemer

Extreme flexibiliteit betekent een gevaar voor de geestelijke gezondheid van de werknemers. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Cambridge, op basis van een jaar observaties op de werkvloer bij een Britse supermarktketen en interviews met werknemers en vakbondsvertegenwoordigers. De wetenschappers voeren aan dat werknemers het recht op inspraak in de programmering van hun uren moeten hebben. Er wordt aan toegevoegd dat flexibiliteit op de werkvloer werd ingevoerd ten voordele van de werknemers, maar inmiddels grotendeels is geboetseerd naar de behoeften van de werkgevers.

Lees Verder

15:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexibiliteit, gezondheid |  Facebook |

28-04-14

Joggers lopen groter risico op luchtvervuiling dan wandelaars

Joggers die een traject volgen in de buurt van drukke wegen, dreigen meer luchtvervuiling in te ademen dan de gewone wandelaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Lancaster. De onderzoekers stellen dat vaak algemeen wordt verondersteld dat de hogere snelheid met een kortere blootstelling aan de luchtvervuiling gepaard zou gaan en dus minder impact zou hebben op de gezondheid, maar dat geldt volgens de wetenschappers alleen wanneer de ademhaling identiek zou blijven. De onderzoekers stelden ook vast dat ook gewicht, lengte en geslacht impact hebben op de ingeademde luchtvervuiling.

Lees Verder

15:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvervuiling, gezondheid |  Facebook |

23-04-14

Medische afspraak beste uitvlucht voor solliciatie

Een medische afspraak wordt vaak als het het beste excuus bestempeld om het werk te kunnen verlaten voor een sollicitatiegesprek. Dat is de conclusie van een wereldwijde peiling van consultant Monster bij meer dan drieduizend respondenten. De onderzoekers vonden dat 44 procent van de respondenten vindt dat een verwijzing naar een medische afspraak het beste middel is om een sollicitatiegesprek verborgen te houden. Een voorgewende ziekte staat op de tweede plaats met een score van 15 procent, gevolgd door opvang voor de kinderen (12 procent), een thuisbestelling of het bezoek van een hersteller (8 procent).

Lees Verder

13:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sollicitatie, gezondheid |  Facebook |