24-03-14

Psychologisch welzijn belangrijk voor fysieke gezondheid

Het psychologische welzijn is een belangrijke voorwaarde voor de fysieke gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Wisconsin. Het verband moet volgens de Amerikaanse onderzoekers onder meer worden verklaard door het feit dat mentale problemen een barrière kunnen vormen voor gezonde activeiten, zoals lichaamsbeweging. De wetenschappers stellen dat een goede mentale gezondheid gekoppeld kan worden met een verlaagd risico op ziektes, de levensduur verlengt en ook leidt tot een hogere levenstevredenheid. Bovendien leidt een goede mentale gezondheid tot een grotere weerstand tegen tegenslagen.

Lees Verder

16:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Altruïsme wordt bepaald door de eigen welvaart

Altruïsme wordt vaak bepaald door de eigen welvaart. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Georgetown University. De onderzoekers kwamen immers tot de vaststelling dat inwoners van de rijkste regio’s van de Verenigde Staten ook de grootste bereidheid lieten blijken om een nier aan een vreemd persoon af te staan. Daarentegen bleken leeftijd, opleiding en mentale en fysieke gezondheid geen grote impact te hebben op de bereidheid om een nier aan een vreemde af te staan. Evenmin kon een impact worden geregistreerd van culturele factoren, zoals religie of collectivisme.

Lees Verder

16:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: altruïsme, gezondheid |  Facebook |

22-03-14

Sedentair beroep maakt ook rest van de dag passief

Werknemers die het grootste gedeelte van de dag zittend doorbrengen, blijken ook na de dagtaak de rest van het etmaal op een passieve manier in te vullen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Loughborough University in Groot-Brittannië. De onderzoekers stellen dat technologische evoluties ervoor gezorgd hebben dat de arbeid steeds meer een sedentair karakter krijgt, maar wordt dat gebrek aan fysieke inspanningen ook niet buiten de werkvloer door extra lichaamsbeweging wordt gecompenseerd. Er moeten volgens de onderzoekers dan ook initiatieven worden genomen om zowel op de werkvloer als in andere omstandigheden de lichamelijke activiteit te stimuleren.

Lees Verder

14:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière, gezondheid |  Facebook |

21-03-14

Brein kan verlamde ledematen sturen

Het lijkt mogelijk om verlamde lichaamsdelen louter met het brein te bewegen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University bij resusapen. De onderzoekers stelden vast dat de resusapen met het gebruik van elektroden in staat bleken om de controle over de ledematen van een verdoofde soortgenoot over te nemen. Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat het individu louter met zijn brein in staat is om een computercursor of een robotarm te laten bewegen. De resultaten van de nieuwe studie kan volgens de onderzoekers mogelijk leiden tot een nieuwe therapie voor verlamde patiënten.

Lees Verder

11:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, technologie |  Facebook |

17-03-14

Mentale gezondheidsproblemen wegen zwaar op Britse arbeidsmarkt

Mentale problemen hebben een grote impact op de economie. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) over de arbeidsmarkt in Groot-Brittannië. De onderzoekers merken op dat mentale gezondheidsproblemen elk jaar 4,5 procent van het Britse bruto binnenlands product doet verdampen. Bovendien wordt opgemerkt dat mentale problemen de belangrijkse reden zijn waarom Groot-Brittannië het grootste arbeidsongeschiktheid van de ontwikkelde wereld kent. Er wordt opgemerkt dat dan ook inspanningen dienen te worden gedaan om mentale problemen zo vroeg mogelijk op te sporen en te identificeren.

Lees Verder

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, arbeidsmarkt |  Facebook |

Wereldwijde machtsonevenwicht desastreus voor gezondheid

Het wereldwijde onevenwicht in macht ondermijnt inspanningen om de publieke gezondheid te verbeteren en levens te redden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oslo. De machtsongelijkheid heeft, samen met de fragmentarische manier waarop het wereldwijde beslissingsproces sinds de tweede wereldoorlog is geëvolueerd, volgens de Noorse onderzoekers desastreuse effecten op de menselijke gezondheid. De wetenschappers boegen er aan toe dat het grote verschil in levensverwachting tussen de verschillende landen niet louter te maken heeft met armoede, maar vooral te wijten is aan socio-economische ongelijkheid.

Lees Verder

13:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, machtsevenwicht |  Facebook |

11-03-14

Frankrijk en Duitsland kennen de laagste niveaus werkstress

In Frankrijk en Nederland hebben werknemers minder last van stress dan in de rest van Europa. Dat blijkt uit een onderzoek van het rekruterings-platform Totaljobs.com in acht verschillende Europese landen. Daarbij werd vastgesteld dat zowel in Frankrijk als Nederland 64 procent van de werknemers aangeeft geen stress te voelen en geen probleem te hebben met het verwerken van hun werkvolumes. De grootste stress daarentegen wordt opgetekend in Groot-Brittannië, waar slechts 13 procent van de werknemers aangeeft geen negatieve druk te ervaren. Het Europees gemiddelde bedraagt 42 procent.

“Werk is de meest stresserende factor in het leven,” benadrukt Emma Mamo, hoofd werknemers-welzijn bij de Britse organisatie Mind, die zich inspant voor de bevordering van de mentale gezondheid. “Een beperkte vorm van druk kan een stimulans betekenen voor de motivatie en productiviteit, maar een volgehouden en negatieve stress kan bijzonder schadelijk zijn voor de gezondheid en kan leiden tot depressies, angsten en andere mentale gezondheidsproblemen.” Een gedeelte van het probleem moet volgens haar worden toegeschreven aan de cultuur van stilzwijgen rond mentale gezondheidsproblemen, waardoor slachtoffers niet met hun gevoelens en problemen naar buiten durven treden.

“Werknemers durven het vaak niet aan om hun supervisor in te lichten over hun problemen,” aldus Emma Mamo. “Dat geldt zeker in een periode van economische moeilijkheden, waar men immers niet de indruk wil wekken geen mogelijkheid te hebben om tegenslagen het hoofd te bieden. Het is echter cruciaal dat onderkend wordt dat de bescherming van de mentale gezondheid een opdracht is voor de hele organisatie en dat een veilige omgeving gecreëerd dient te worden waarin iedereen zich ongeremd voelt om vrijuit te spreken en ondersteuning te zoeken.” Volgens John Salt, website-directeur bij Totaljobs.com, is een evenwichtige balans tussen werk en gezin één van de belangrijkste factoren om werkstress te helpen opvangen.

Lees Verder

11:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stress, gezondheid |  Facebook |