11-02-13

Aantal Alzheimer-patiënten tegen midden van eeuw verdrievoudigd

Tegen het midden van de eeuw zullen de Verenigde Staten 13,8 miljoen Alzheimer-patiënten tellen. Dat betekent een verdrievoudiging tegenover de situatie bij het begin van dit decennium. Dat is de conclusie van onderzoek van wetenschappers aan de Rush University. Ongeveer 7 miljoen Alzheimer-patiënten zullen tegen het midden van de eeuw ouder zijn van vijfentachtig jaar. De toename is volgens de onderzoekers vooral te wijten aan de verouderende babyboomers. Er wordt opgemerkt dat die trend een zware last zal betekenen voor de Amerikaanse samenleving, zodat er volgens de onderzoekers dringend meer moet worden geïnvesteerd in onderzoek, behandeling en preventieve strategieën.

Lees Verder

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alzheimer, gezondheid |  Facebook |

Gezond menu verbetert financiële resultaten restaurants

Een gezonder menu kan uiteindelijk ook de financiële resultaten van restaurants verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Robert Wood Johnson Foundation bij eenentwintig grote restaurantketens in de Verenigde Staten over een periode van vijf jaar. De onderzoekers stelden vast dat een gezonder menu leidde tot een omzetgroei, een grotere klantentrafiek en grotere winstmarges. Onderzoeksleider Hank Cardello merkt op dat de consument een gezond menu eist, zodat restaurants met een aangepast aanbod dan ook betere resultaten dan optekenen dan sectorgenoten die op deze trend niet zijn ingegaan. Hetzelfde fenomeen geldt volgens de onderzoekers voor de grote voedingsbedrijven en drankenproducenten.

Lees Verder

14:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: restaurant, gezondheid |  Facebook |

02-02-13

Steeds meer Britse bedrijven onder onderzoek naar fatale ongevallen

In Groot-Brittannië zijn de voorbije vier jaar slechts drie bedrijven veroordeeld wegens doodslag. Toch worden door de Britse Crown Prosecution Service (CPS) steeds meer dossiers geopend om de verantwoordelijkheid van ondernemingen bij de dood van een werknemer te onderzoeken. Dat is de conclusie van een rapport van het Britse juristenkantoor Pinsent Masons. Er wordt aan toegevoegd dat het beperkt aantal veroordelingen tot nu toe aan de bedrijven geen vals gevoel van straffeloosheid mag geven, aangezien op dit ogenblik nog tientallen strafonderzoeken lopen.

Lees Verder

15:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, doodslag |  Facebook |

31-01-13

Britse arbeidspopulatie is zieker dan ooit voordien

Gezondheidsproblemen die Britse werknemers tot inactiviteit dwingen, kosten aan de nationale economie 100 miljard pond. Dat is de conclusie van een rapport van consulent 2020Health. Er wordt opgemerkt dat het aantal afwezigheden wegens gezondheidsproblemen in de Britse economie sinds de jaren zeventig meer dan een verdrievoudiging heeft laten optekenen. De onderzoekers merken dan ook op dat er meer maatregelen moeten worden genomen om het ziekteverlet bij de Britse werknemers te reduceren.

Lees Verder

18:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid, gezondheid |  Facebook |

29-01-13

Autoverplaatsing slecht voor lichaamsgewicht werknemer

Het gebruik van een actief transportmiddel voor verplaatsingen tussen de woonplaats en het werk kan een uitstekende strategie zijn om gewichtstoename tegen te gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Baker IDI Heart and Diabetes Institute in Melbourne bij ruim achthonderd Australische werknemers. De onderzoekers stellen dat werknemers door het gebruik van de wagen voor verplaatsingen naar het werk meer aan gewicht winnen dan collega's die op een ander vervoermiddel beroep doen.

"Een werkverplaatsing is ook een relevant gezondheidsgedrag voor personen die tijdens hun vrije tijd voldoende fysiek actief zijn," merkt onderzoeksleider Takemi Sugiyama, epidemioloog aan het Baker IDI Heart and Diabetes Institute. "Om toch voldoende lichaamsbeweging te hebben om gewichtstoename te vermijden, zou het voor de meeste werknemers echter aangewezen zijn om fysieke activiteit te accumuleren aan de hand van een actief transportmiddel dan door lichaamsbeweging tijdens de vrije tijd."

De onderzoekers stelden vast dat de proefpersonen tijdens een periode van vier jaar 3,5 pond zwaarder werden. "Werknemers die zich dagelijks met de wagen verplaatsten, bleken het meest aan gewicht bijgewonnen te hebben," voert Sugiyama aan. "Collega's die slechts occasioneel of nooit gebruik maakten van de wagen, bleken minder met gewichtstoename geconfronteerd te worden. Werknemers die dagelijks van de auto gebruik maken, zelfs wanneer ze wekelijks lichaamsbeweging kenden, wonnen gemiddeld 3 pond meer gewicht bij dan de andere proefpersonen."

Alleen proefpersonen die nooit gebruik maakten van de auto en tijdens hun vrije tijd fysiek actief waren, bleken een gewichtstoename te kunnen vermijden.

Lees Verder

17:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, forenzen |  Facebook |

27-01-13

Eerste kind bezorgt ouders een mentale stimulans

Mensen die voor de eerste keer ouder worden, krijgen een belangrijke mentale opkikker. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Otago in Nieuw-Zeeland bij bijna zevenduizend ouders. De onderzoekers merken op dat de geboorte van een eerste kind duidelijk een positieve impact heeft op de mentale gezondheid van de ouders, maar dat zou niet meer gelden voor de volgende geboortes. De Nieuw-Zeelandse onderzoekers zeggen echter ook geen verschil in impact bij mannen en vrouwen opgemerkt te kunnen hebben.

“Een eerste kind zorgt bij de ouders ook een gereduceerd niveau van psychologische stress,” voeren de onderzoekers Sarah McKenzie en Kristie Carter aan. “De positieve impact van een eerste kind op de mentale gezondheid en de psychologische stress blijft weliswaar beperkt, maar bij de daaropvolgende kinderen valt er helemaal geen invloed meer geregistreerd te kunnen worden.” Een achterliggende reden voor de positieve impact van een eerste kind wordt door de Nieuw-Zeelandse wetenschappers niet gegeven.

“Het is echter mogelijk dat ouders bij de eerste geboorte niet weten wat op hen afkomt en daarom een meer relaxe houding aannemen,” merkt de Nieuw-Zeelandse consulent Cooper Watkings, gespecialiseerd in mentale gezondheid, op. “Onwetendheid is in dit geval een zegen. Met een tweede kind weten de ouders dat men zich kan verwachten aan slapeloze nachten en andere ongemakken, waardoor de positieve impact van een geboorte gevoelig wordt uitgehold. Bovendien zorgen meerdere kinderen ook voor grotere beperkingen op de levensstijl, zoals financiële druk.”

Lees Verder

18:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ouderschap, gezondheid |  Facebook |

Consument twijfelt over relatie technologie en gezondheid

Consumenten stellen zich open op tegenover nieuwe medische technologieën, maar zijn ook bevreesd dat digitale merken hun gezondheid zouden kunnen schaden. Dat is de conclusie van een internationaal rapport van het bureau McCann Erickson. De onderzoekers stelden vast dat 54 procent van de ondervraagden ervan overtuigd is dat technologie bijdraagt tot een gezonder leven, maar een belangrijke groep wijst ook op het groter gevaar op een sedentair leven onder invloed van technologische innovaties.

Lees Verder

11:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, gezondheid |  Facebook |

26-01-13

Sociaal isolement leidt tot grotere gevoeligheid voor verslaving

Sociaal isolement leidt tot een grotere gevoeligheid voor verslavingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas bij ratten. De onderzoekers stelden vast dat sociaal geïsoleerde ratten tijdens een cruciale periode van de adolescentie gevoeliger blijken te zijn voor een verslaving aan amfetamines en alcohol. Een amfetamine-verslaving blijkt bij sociaal geïsoleerde ratten ook minder gemakkelijk te behandelen. Er wordt aan toegevoegd dat de problemen ook blijven bestaan wanneer de ratten opnieuw in de gemeenschap worden geïntroduceerd.

"Geïsoleerde ratten blijken gemakkelijker te manipuleren," merkt onderzoeksleider Hitoshi Morikawa, professor neurobiologie aan het College of Natural Sciences van de University of Texas. "De dieren blijken gevoeliger voor beloningen en het duurt ook langer om een conditionering weer weg te werken." De onderzoekers stelden vast dat geïsoleerde ratten sneller een voorkeur vertoonden voor specifieke dozen met amfetamines en alcohol dan hun soortgenoten. Ook wordt opgemerkt dat die voorkeur al na één contact met de drugs kon worden vastgesteld.

Bij andere ratten dienden de drugs herhaaldelijk te worden toegediend vooraleer een conditionering optrad. De onderzoekers wijzen erop dat de studie laat uitschijnen dat bij een verslaving een bredere dynamiek actief is dan louter de invloed van het product. Er wordt aan toegevoegd dat niet alleen isolatie, maar ook andere negatieve omgevingen het individu gevoeliger kunnen maken voor verslavende middelen. Bovendien achten de onderzoekers het waarschijnlijk dat dit fenomeen ook opgaat voor andere problemen, zoals obesitas.

Lees Verder

12:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verslaving, gezondheid |  Facebook |

22-01-13

Autodesign is niet aangepast aan zwaarlijvige bestuurders

Zwaarlijvige autobestuurders lopen een significant hogere kans om bij een verkeersongeval om het leven te komen dan een weggebruiker met een normaal lichaamsgewicht. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California en de University of West Virginia. De onderzoekers stellen dat dan ook de vraag moet worden gesteld of het ontwerp van wagens moet worden aangepast om een grotere bescherming te bieden aan het groeiende aandeel van zwaarlijvige personen in de bevolking.

In de Verenigde Staten lijdt ongeveer één derde van alle volwassenen in de Verenigde Staten aan obesitas, dat onderverdeeld wordt in drie categorieën. De onderzoekers stelden dat het risico op overlijden bij obesitas van het eerste niveau met 21 procent stijgt, maar bij de ergere vormen loopt dat op tot 51 procent en 80 procent. Bij vrouwelijke obesitas-patiënten lag het risico op een fatale afloop nog gevoelig hoger. De onderzoekers merkten echter op dat ook bestuurders met een gewicht onder het gemiddelde een groter risico op overlijden lopen.

De onderzoekers wijzen erop dat eerder onderzoek al heeft uitgewezen dat het onderlichaam van zwaarlijvige autobestuurders bij een impact verder naar voor wordt geslingerd vooraleer de veiligheidsgordel het bekken tegenhoudt. "De zachte weefsels van zwaarlijvige autobestuurders belet immers dat de veiligheidsgordel snel blokkeert, terwijl het bovenlichaam achteruit wordt gehouden," benadrukken ze. "Bovendien hebben zwaarlijvige autobestuurders ook onderliggende gezondheidsproblemen, waardoor ze een groter risico op overlijden lopen. Maar ook zou er naar het autodesign moeten worden gekeken."

Lees Verder

19:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, obesitas, gezondheid |  Facebook |

20-01-13

Partner tijdens middelbare leeftijd belangrijk voor overlevingskansen

De aanwezigheid van een partner vormt een cruciale factor voor de gezondheid tijdens de middelbare leeftijd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University naar gegevens van bijna vijfduizend Amerikaanse zestigplussers. De afwezigheid van een partner blijkt volgens de onderzoekers in deze fase van het leven een verhoogd risico op een vroegtijdig overlijden te creëren. Sociale banden tijdens de middelbare leeftijd kunnen volgens de onderzoekers dan ook belangrijke indicaties geven over vroegtijdige mortaliteit.

"De aanwezigheid van een partner tijdens de middelbare leeftijd beschermt tegen een vroegtijdig overlijden," merkt onderzoeksleider Ilene Siegler op. "Mensen die nooit getrouwd zijn geweest, bleken twee keer zoveel risico op een vroegtijdig overlijden te hebben dan leeftijdsgenoten die heel hun volwassen leeftijd een stabiel gezinsleven hebben gekend. Ook het verlies van een partner zonder een vervanging verhoogt het risico op een overlijden tijdens de middelbare leeftijd en vermindert de kans om een hoge ouderdom te bereiken."

Zelfs wanneer risicogedrag en persoonlijkheid in rekening worden genomen, blijkt de relatiestatus volgens de onderzoekers nog altijd een belangrijke factor te zijn in de overlevingskansen op middelbare leeftijd. De onderzoekers stellen dat aandacht moet worden besteed aan de alternatieve relatievormen van de babyboomers. "Deze patronen blijken gekoppeld te zijn aan een afwijkend systeem van emotionele en functionele ondersteuning, wat eerder al is gekoppeld aan mortaliteit," voeren de onderzoekers nog aan.

Lees Verder

14:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, babyboomer |  Facebook |

19-01-13

Gezondheidszorg moet kijken naar socio-economische status gezin

Bij de selectie van een partner wordt vaak gekozen voor een figuur met een gelijke socio-economische status, maar dat heeft belangrijke gevolgen op het gebied van gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) in Trondheim bij nagenoeg negentienduizend Noorse koppels. De onderzoekers stellen dat de gecombineerde socio-economische status van een koppel bepalend is voor de gezondheid van de individuele partners en het gezondheidsbeleid dan ook met de sociale status van koppels en gezinnen rekening moet houden.

"Koppels vertonen vaak dezelfde houding, gedrag en opleidingsniveau," merkt onderzoeksleider Sara Marie Nilsen op. "Die tendens kan echter de sociale ongelijkheid op het gebied van gezondheidszorg versterken. Het onderzoek toont aan dat koppels vaak dezelfde perceptie hebben over hun gezondheid. Dat is wellicht te wijten aan het gemeenschappelijke opleidingsniveau. Hoger opgeleide mensen zijn vaak gezonder dan personen met een lagere opleiding. Het gezondheidsniveau wordt echter ook rechtstreeks beïnvloed door het opleidingsniveau van de partner."

"Mensen met een lager opleidingsniveau blijken zich gezonder te voelen wanneer ze samenwonen met iemand die een hogere opleiding heeft genoten," verduidelijkt Sarie Marie Nilsen haar stelling. "Ook partners met een verschillend opleidingsniveau blijken een gelijkaardige perceptie over hun gezondheid te vertonen. De socio-economische toestand heeft bovendien ook een impact op de gezondheid van de kinderen. In het verleden heeft gezondheidszorg zich steeds toegespitst op het individuele risico, maar zou ook rekening moeten houden met de sociale context."

Lees Verder

17:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, gezin |  Facebook |

15-01-13

Nieuw recordaantal zelfmoorden in Amerikaanse leger

Het voorbije jaar hebben in de Verenigde Staten 349 militairen zelfmoord gepleegd. Daarmee is een nieuw record gevestigd. Het aantal slachtoffers door zelfmoord ligt hoger dan het aantal gesneuvelde Amerikaanse militairen in Afghanistan. Een aantal experts zegt te vrezen dat het zelfmoordprobleem bij Amerikaanse militairen dit jaar nog verder zal toenemen. Aangegeven wordt dat de stress van meer dan een decennium strijd in Afghanistan en Irak gecombineerd wordt met de vrees om door de inkrimping van het Amerikaanse leger te moeten afvloeien.

Het aantal slachtoffers van zelfmoord bij Amerikaanse militairen steeg met 7,3 procent tegenover het jaar voordien. Het Amerikaanse leger geeft toe dat er onderzoek moet worden verricht naar de achterliggende oorzaken van het fenomeen. Het voorbije jaar stierven 295 Amerikaanse militairen in de oorlog in Afghanistan. “Deze epidemie kan niet langer worden genegeerd,” merkte senator Patty Murray op. “Er wordt steeds meer druk gelegd op de Amerikaanse militairen en er moeten dan ook inspanningen worden gedaan om het probleem aan te pakken.”

De zelfmoordcijfers in het Amerikaanse leger begonnen zeven jaar geleden te stijgen en bereikten vier jaar geleden een voorlopig hoogtepunt van 310 slachtoffers, om nadien gedurende twee jaar af te zwakken. Vele waarnemers zijn dan ook verrast door de nieuwe toename, zeker omdat de Amerikaanse militaire betrokkenheid in Irak ten einde is gekomen en de Amerikaanse regering ook een terugtrekking uit Afghanistan aan het voorbereiden is. Volgens sommigen worden de militairen echter pas met de grote druk geconfronteerd wanneer ze uit een oorlogsgebied terugkeren.

Lees Verder

17:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leger, gezondheid, zelfmoord |  Facebook |

09-01-13

Europese crisis brengt strijd tegen malaria in gevaar

Het terugschroeven van budgetten voor buitenlandse hulp door de Europese Unie en zijn lidstaten zou een grote tegenslag kunnen betekenen voor de strijd tegen malaria, een ziekte die absoluut vermijdbaar zou kunnen zijn, maar in arme landen nochtans een bijzonder zware tol eist. Dat zegt Scott Filler, technisch adviseur voor malaria bij het Global Fund, een internationale organisatie die de behandeling en preventies van ziektes zoals malaria, aids en tuberculose financiert. Filler zei te hopen dat de rijkere landen zoveel mogelijk steun zullen blijven toezeggen.

Malaria doodt volgens ramingen ongeveer 655.000 mensen per jaar en maakt ook miljoenen anderen ziek. “Malaria is een armoede-ziekte die de slachtoffers bovendien in een neerwaartse spiraal houdt,” merkt Scott Filler op. “Rijkere landen hebben dan ook de verantwoordelijkheid en de morele verplichting om landen met een lager inkomen te helpen om de barrières tegen ontwikkeling te helpen overwinnen. De Europese steun is bijzonder belangrijk voor het Global Fund en bovendien betekent het beheersen van malaria een belangrijke return-on-investment.”

Het Gobal Fund vreest dat de ondersteuning van zijn belangrijkste donateurs - de Europese Commissie, de lidstaten van de Europese Unie, de Verenigde Staten en Japan - dit jaar van 3,5 miljard dollar tot 3,3 miljard dollar zal worden teruggeschroefd. Bovendien dreigt ook de ondersteuning van stichtingen en bedrijven van 181,6 miljoen dollar tot 164 miljoen dollar terug te vallen. De World Health Organization (WHO) heeft eerder al gewaarschuwd dat de steun voor de strijd tegen malaria is afgevlakt, nadat een snelle toename werd opgetekend tijdens de tweede helft van het voorbije decennium.

Lees Verder

19:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, malaria |  Facebook |

Comazuipen onderschat probleem bij Amerikaanse vrouwen

Comazuipen is een onderschat probleem bij Amerikaanse vrouwen. Dat is de conclusie van een rapport van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat nagenoeg veertien miljoen Amerikaanse vrouwen zich ongeveer drie keer maand aan overdreven drankgelagen te buiten gaan, waarbij volgens het rapport per uitspatting minstens zes dranken worden geconsumeerd. Vanaf vier dranken wordt bij vrouwen in de Verenigde Staten gesproken over een overdreven drankgebruik.

In het rapport wordt opgemerkt dat het probleem zich vooral situeert bij vrouwen tussen achttien en vierendertig jaar. Ook zou er een grotere frequentie worden opgetekend bij universiteitsstudentes, blanke en latino vrouwen en bij vrouwen met een gezinsinkomen van minstens 75.000 dollar. Er wordt aan toegevoegd dat overdreven drankgedrag, met inbegrip van comazuipen, elk jaar in de Verenigde Staten aan 23.000 meisjes en vrouwen het leven kost. Comazuipen zou daarbij verantwoordelijk zijn voor 12.000 doden.

“Eén op acht vrouwen en één op vijf studentes geven toe zich schuldig te maken aan comazuipen,” merken de onderzoekers op. “Mannen gaan zich weliswaar dubbel zoveel te buiten aan comazuipen, maar de gezondheidsrisico’s voor vrouwen zijn heel verschillend en het gevaar van hun gedrag krijgt minder vaak de aandacht,” voeren de onderzoekers aan. Er wordt onder meer gewag gemaakt van ongewilde zwangerschappen, seksueel overdraagbare infecties en verkeersongevallen.

Lees Verder

18:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, comazuipen |  Facebook |

08-01-13

Crisis heeft impact op toegang tot gezondheidszorg

Tijdens de kredietcrisis hebben veel Amerikaanse consumenten het bezoek aan de huisarts en de bestedingen aan voorgeschreven geneesmiddelen gevoelig teruggedreven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Maryland bij meer dan vijftigduizend Amerikanen. Er wordt aan toegevoegd dat er tijdens de economische dalperiode ook een duidelijk verschil in toegang tot gezondheidszorg kon worden opgetekend tussen de verschillende etnische groepen.

“Er werd verwacht dat de economische problemen tot een terugval in het gebruik van gezondheidszorg zou leiden,” merkt onderzoeksleider Karoline Mortensen, professor gezondheidszorg aan de School of Public Health van de University of Maryland, op. ““Afro-Amerikanen en Latino-Amerikanen werden tijdens de economische crisis zwaarder getroffen dan de blanke Amerikanen. Dat weerspiegelde zich ook in de gezondheidssector. Latino-Amerikanen en Afro-Amerikanen deden minder vaak beroep op de huisarts en beperkten ook de bestedingen aan geneesmiddelen.”

Anderzijds bleek volgens de onderzoekers dat Latino-Amerikanen en Afro-Amerikanen zich vaak tot een spoedgevallendienst wendden. “Gehoopt mag worden dat de nieuwe wetgeving rond sociale zekerheid de toegang tot de gezondheidszorg voor deze groepen op peil kan houden,” voert Karoline Mortensen op. De resultaten zijn volgens Ted Epperly, gewezen voorzitter van de American Academy of Family Physicians, geen verrassing. De bevolking probeert volgens hem immers tijdens een crisis op alle mogelijke vlakken te besparen.

Lees Verder

18:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

07-01-13

Christelijke werknemers kunnen zich niet beroepen op zondagsrust

Christenen hebben niet het recht om werk op zondag te weigeren. De zondagsrust vormt immers geen cruciaal beginsel van het christelijk geloof. Dat heeft het Britse Employment Appeals Tribunal gezegd in een klacht van kinderverzorgster Celestina Mba, die haar werkgever Merton Council uit Londen voor de rechter had gedaagd omdat ze geen toelating had gekregen om de zondagsmis te kunnen bijwonen. De klacht van de kinderverzorgster was ook al in eerste aanleg afgewezen en werd nu ook in beroep in het ongelijk gesteld.

De kinderverzorgster had aangevoerd dat er bij haar sollicitatie was overeengekomen dat ze niet op zondag zou hoeven te werken, maar de werkgever zou op dat akkoord zijn teruggekomen nadat de vrouw in dienst was getreden. De werkgever zou gewag gemaakt hebben van een tijdelijke maatregel, maar Mba bekloeg er zich over constant zondagsdienst opgelegd te krijgen, waarbij er met disciplinaire sancties zou zijn gedreigd indien ze bij haar eis zou blijven. Daardoor kon Mba naar eigen zeggen niets anders dan ontslag nemen.

De rechter wees er echter op dat ook andere christenen niet eisen op zondag vrijgesteld te worden van werk. “Het feit dat sommige christenen bereid zijn om op zondag te werken, geeft aan dat de zondagsrust geen absolute vereiste van het christelijk geloof is,” aldus de rechter. Yvette Stanley, voorzitter van het kinderfonds bij Merton Council, stelde dat de organisatie inspanningen doet om de religieuze praktijken te respecteren, maar voegde er aan toe dat er ook verantwoordelijkheid moet genomen worden voor de gehandicapte kinderen die aan haar zorg zijn toevertrouwd.

Lees Verder

15:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, gezondheid |  Facebook |

Luchtvervuiling Teheran kost bijna 5.000 levens per jaar

De luchtverontreiniging kost in de Iraanse hoofdstad Teheran elk jaar het leven aan 4.460 mensen. Bij heeft Hassan Aqajani, adviseur van het Iraanse ministerie van gezondheid, op de staatstelevisie bekend gemaakt. De luchtverontreiniging vormt een zware bedreiging voor de Iraanse hoofdstad, die acht miljoen inwoners telt. Door de vervuiling diende het openbare leven van de stad recent al enkele keren worden stilgelegd. Dat leidde volgens Aqajani de voorbije dagen in de ziekenhuizen tot stijging met 30 procent in de opvang van patiënten met hartproblemen.

De luchtvervuiling in Teheran wordt vooral geweten aan de gigantische verkeersdrukte die de stad kent. De Iraanse hoofdstad situeert zich bovendien tussen twee bergketens, waardoor de uitstoot boven het gebied blijft hangen. De grote Iraanse steden worden echter ook geconfronteerd met een seizoensgebonden vervuiling. De vervuiling wordt bovendien in de hand gewerkt door het toenemend gebruik van goedkope petroleum als brandstof in de woningen. Dat is een gevolg van de sancties die door de internationale wereld aan Iran zijn opgelegd.

Youssef Rashidi, milieuverantwoordelijke van het stadsbestuur van Teheran, merkt op dat het niveau van kankerverwekkende stoffen in de Iraanse olie hoger ligt dan de internationale normen. “Volgens die normen zou de aanwezigheid van kankerverwekkende productie onder de grens van 1 procent moeten blijven,” merkt hij op. “In de Iraanse petroleum loopt dat cijfer echter op tot een niveau tussen 2 procent en 3 procent. Het zwavelniveau in de Iraanse pretroleum ligt drie keer boven de internationale normen.”

Lees Verder

01-01-13

Rechtstreekse band tussen inkomen en gezondheid

Een laag inkomen blijft gekoppeld aan een minder goede gezondheid, ongeacht het type van de openbare gezondheidszorg. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Washington bij patiënten in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Opgemerkt wordt dat in beide landen een even grote ongelijkheid op het gebied van gezondheid kan worden opgetekend. De onderzoekers zeggen verrast te zijn door de resultaten en verwacht te hebben dat inkomen in Groot-Brittannië minder impact zou hebben op de gezondheid dan in de Verenigde Staten.

“In Groot-Brittannië heeft het publiek toegang tot openbare gezondheidszorg, waardoor men verwacht zou kunnen hebben dat de impact van het inkomen gevoelig zou zijn gedaald,” merkt onderzoeksleider Melissa Martinson, professor aan de School of Social work aan de University of Washington, op. “In praktijk blijkt er in beide landen een gelijkaardige band tussen inkomen en gezondheid opgetekend te worden. De resultaten laten dan ook de invloed van andere factoren, zoals bijkomende stressfactoren of een ongezonde woonomgeving, veronderstellen.”

Eerder al had Martinson vastgesteld dat de Amerikaanse bevolking gemiddeld minder gezond is dan de Britse populatie. “Openbare gezondheidszorg lijkt dan ook ten goede te komen aan de hele bevolking,” stipt de wetenschapster nog aan. “De gezondheidskloof tussen armen en rijken blijkt echter in de twee landen even groot te zijn. Ondanks een verschil in openbare gezondheidszorg, blijkt inkomen rechtstreeks gelinkt te kunnen worden aan gezondheid. Er moet dan ook een bewust beleid worden ontwikkeld om deze ongelijkheden uit te vlakken.”

Lees Verder

15:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inkomen, gezondheid |  Facebook |

23-12-12

Partner in conditietraining is best 40 procent sterker

Personen die aan hun lichaamsconditie werken, kunnen beter op pad gaan met een collega die ze sterker inschatten. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Kansas State University. Het voorbeeld van een sterkere collega kan de inspanningen volgens de onderzoekers in tijd en intensiteit met 200 procent opdrijven. Onderzoeksleider Brandon Irwin voert aan dat men graag in het gezelschap van anderen aan de lichaamsconditie werkt en daar een sociale activiteit van wil maken. Wanneer daarbij het gezelschap wordt opgezocht van collega's die net iets sterker zijn of iets verder zijn gevorderd, wordt men volgens de onderzoekers aangespoord om meer inspanningen te leveren. Een partner die hetzelfde niveau haalt of daarentegen exponentieel beter is, heeft volgens Brandon Irwin daarentegen een negatieve impact op de motivatie. Ideaal zou een partner zijn wiens prestaties 40 procent hoger liggen.

Lees Verder

17:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: conditie, gezondheid |  Facebook |

Videogames kunnen even verslavend werken als gokken of alcohol

Videogames kunnen even verslavend werken als gokken of alcohol. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Australian National University. De onderzoekers stellen dat verslaafde videogamers, net zoals bij alcoholisten of zware gokkers, geen kracht hebben te stoppen met denken aan games. Onderzoeksleider Olivia Metcalf stelde vast dat verslaafde spelers prioriteit bleken te geven aan informatie die gerelateerd is aan videogames. Verslaafde spelers slagen er volgens haar niet in om hun gedachten op andere dingen, ook al willen ze niet aan videogames denken, te concentreren. Metcalf merkt op een gelijkaardig fenomeen wordt opgemerkt bij gebruikers van heroïne, nicotine, alcohol en ook bij overdreven gokkers. Die selectieve aandacht is volgens haar een significante factor in de ontwikkeling van een verslaving. De slachtoffers worden ook geconfronteerd met negatieve ontwikkelingen in de eetgewoonten, slaap, relaties en werk.

Lees Verder

16:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: videogames, gezondheid, verslaving |  Facebook |

22-12-12

Wereldwijd onvruchtbaarheidsprobleem blijft nagenoeg ongewijzigd

Op het einde van het voorbije decennium werden nagenoeg vijftig miljoen koppels wereldwijd geconfronteerd met onvruchtbaarheid. Daarmee is het probleem van onvruchtbaarheid de voorbije twintig jaar nagenoeg ongewijzigd gebleven. Dat is de conclusie van een onderzoek van de World Health Organization (WHO). De onderzoekers stelden vast dat op het einde van het voorbije decennium 1,9 procent van de gezinnen met een kinderwens met een vruchtbaarheidsprobleem werden geconfronteerd. Deze primaire onvruchtbaarheid kende over een periode van twintig jaar slechts een daling met 0,1 procent. In de Sub-Sahara en Zuid-Azië werd volgens de onderzoekers wel een grotere daling van de primaire onvruchtbaarheid opgemerkt. Daarnaast bleken 10,5 procent van de gezinnen na een eerste geboorte geen tweede kind meer te kunnen krijgen. Bij deze secundaire onvruchtbaarheid werd over een periode van twintig jaar zelfs een lichte stijging van 0,4 procent opgetekend. Er wordt wel opgemerkt dat de primaire onvruchtbaarheid geografisch belangrijke verschillen laat optekenen, gaande van 1,5 procent in Latijns-Amerika tot 2,6 procent in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Lees Verder

10:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, onvruchtbaarheid |  Facebook |

Italiaanse wetenschappers slaan alarm over mediterrane keuken

De economische crisis heeft een belangrijke impact op de mediterrane keuken. Door de financiële problemen kunnen vele arme gezinnen zich immers de ingrediënten van het mediterrane menu niet meer veroorloven, wat een belangrijke impact kan hebben op de volksgezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Università Cattolica di Campobasso. Er wordt daarbij op gewezen dat armere gezinnen het mediterrane menu, dat geroemd wordt voor zijn positieve impact op de gezondheid en zelfs in het werelderfgoed van de Unesco is opgenomen, vaak moeten vervangen door junkfood. De Italiaanse onderzoekers stellen dan ook dat de overheid uit het oogpunt van de volksgezondheid de plicht heeft om de betaalbaarheid van de mediterrane keuken te garanderen, zodat iedereen, ongeacht zijn socio-economische status, de kans op toegang tot gezonde voeding blijft behouden.

Lees Verder

10:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, gezondheid, mediterrane keuken |  Facebook |

16-12-12

Perceptie over mening vriendinnen heeft grote impact op vrouwen

Vriendinnen hebben een duidelijke impact op het oordeel van vrouwen over hun eigen lichaam. Daarbij is echter niet zozeer de daadwerkelijke visie van de vriendinnen van cruciaal belang. Vooral de perceptie over de mening van de vriendinnen blijkt een grote impact te hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Mount Alison University in Canada. De onderzoekers stelden verder vast dat vrouwen zich meer zorgen maken over hun lichaam, ongeacht hun werkelijk gewicht of afmetingen, wanneer er een grotere druk vanwege het slankheidsideaal wordt opgemerkt. Wanneer conversaties onder vriendinnen zich daarentegen meer focussen op lichaamsbeweging, blijkt er volgens de Canadese wetenschappers minder ontevredenheid met het eigen lichaam opgemerkt te worden.

Lees Verder

14:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, vrouw, slankheidsideaal |  Facebook |

Extraverte karakters kunnen rekenen op hogere levensverwachting

Extraverte karakters lijken te kunnen rekenen op een hogere levensverwachting. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Edinburgh bij nagenoeg driehonderd gorilla’s in Noord-Amerikaanse dierentuinen en opvangcentra. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat een extraverte persoonlijkheid - die gekenmerkt wordt door sociaal gedrag, een actieve instelling, een speels karakter en nieuwsgierigheid - een grotere band met een hogere levensverwachting vertoonde in vergelijking met dominante, neurotische en meegaande soortgenoten. De onderzoekers merken op dat gelijkaardige resultaten eerder ook al bij mensen werden opgetekend. Er wordt echter opgemerkt dat het onderzoek duidelijk aantoont dat persoonlijkheid een impact kan hebben op de levensverwachting van het individu.

Lees Verder

14:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: levensverwachting, gezondheid |  Facebook |

14-12-12

Miljoenen wachten op medische doorbraken tegen veronachtzaamde ziektes

Ondanks de belangrijke vorderingen die het voorbije decennium werden gerealiseerd op het gebied van onderzoek en ontwikkeling in de medische sector, is slechts een kleine fractie van de nieuwe geneesmiddelen gericht op de behandeling van veronachtzaamde aandoeningen. Dat vestigt nogmaals de aandacht op het onevenwicht van het ziektepatroon in de wereld en de ontwikkeling van geneesmiddelen. Dat is de conclusie van een rapport van Médecins Sans Frontières (MSF) en het Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi). De onderzoekers stellen dat sinds het begin van de eeuw slechts 3,8 procent van de nieuwe geneesmiddelen, vaccins uitgezonderd, waren gericht op tropische ziektes, tuberculose en andere veronachtzaamde aandoeningen, die samen nochtans 10,5 procent van de wereldwijde ziektelast vertegenwoordigen. De meeste vooruitgang werd nog geboekt bij bestaande geneesmiddelen die ook tegen deze veronachtzaamde aandoeningen konden worden ingezet.

Lees Verder

18:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

12-12-12

Eén op vier Amerikaanse artsen is actief op sociale media

Eén op vier Amerikaanse artsen doet minstens dagelijks beroep op sociale media om medische informatie te raadplegen. Bovendien gebruikt 14 procent sociale media dagelijks om zelf nieuwe informatie aan te vragen. Dat is de conclusie van een enquête van onderzoekers van het Johns Hopkins Kimmel Cancer Center bij nagenoeg vijfhonderd Amerikaanse geneesheren. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat oncologen vooral beroep doen op sociale media om op de hoogte te blijven van innovatie, terwijl huisartsen vooral contact willen onderhouden met collega's en advies willen winnen van sectorgenoten. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt speciale medische online communities te gebruiken, maar slechts 7 procent zou gebruik maken van Twitter. Volgens de onderzoekers voelen vele artsen zich meer comfortabel in een louter medische online omgeving dan in een meer openbare ruimte zoals Twitter of Facebook.

Lees Verder

19:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arts, sociale media, gezondheid |  Facebook |

Vrouwen worden gemakkelijker honderd jaar dan mannen

Vrouwen hebben een significant grotere kans om honderd jaar te worden dan mannen. Dat is de conclusie van een rapport van het Amerikaanse Census Bureau. De cijfers tonen aan dat de Verenigde Staten op het einde van het voorbije decennium 53.364 eeuwelingen kenden. Meer dan 80 procent van die populatie bleek echter uit vrouwen te bestaan. Minder dan twee op tienduizend Amerikanen is ouder dan honderd jaar. Supereeuwelingen, die minstens honderdtien jaar zijn geworden, vertegenwoordigen 0,6 procent van de totale populatie eeuwelingen. Het grootste aantal eeuwelingen werd opgetekend in de staat Californië (5.921), gevolgd door New York, Florida en Texas. Het laagste aantal eeuwelingen werd opgetekend in Delaware (146), Vermont (133), Wyoming (72) en Alaska (40). Uit de cijfers blijkt verder dat blanken 82,5 procent van de totale populatie eeuwelingen vertegenwoordigden, gevolgd door Latino-Amerikanen (5,8 procent).

Lees Verder

18:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eeuweling, gezondheid |  Facebook |

10-12-12

Chemie moet met veilige producten bezorgdheid bij consument wegnemen

Er is een grotere vraag naar chemische producten met een groter duurzaam karakter. Die trend wordt gedreven door een strengere regelgeving en de houding van de consument. Dat zegt Mark Rossi, auteur van de Guide to Safer Chemicals. Mark Rossi, voorzitter van de organisatie BizNGO, stelt dat de gids bedrijven zou moeten helpen om over te stappen op producten die door hun veiligheid geen bezorgdheid bij de consument opwekken en dan ook niet het risico lopen om uiteindelijk vervangen te moeten worden door een veiliger alternatief, wat voor de ondernemingen een belangrijk financieel voordeel kan leiden omdat er voor het product ook geen nieuw ontwerp zou moeten worden gezocht. Mark Rossi wijst erop dat de onzekerheid over de veiligheid van een aantal chemische producten het vertrouwen van de consument in een brede waaier van producten dreigt te ondermijnen. Onder meer heeft Rossi het over polyvinyl chloride, phthalaten, brandvertragers, bisphenol A en formaldehyde.

Lees Verder

09:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chemie, gezondheid |  Facebook |

Engelse jeugd leeft gezonder dan rest van Groot-Brittannië

Engelse jongeren gedragen zich gezonder dan hun leeftijdsgenoten uit Wales, Schotland of Ierland. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Hertfordshire bij jongeren tussen dertien en vijftien jaar in de vier betrokken landen. De onderzoekers stellen vast dat Engelse jongeren meer fruit consumeren, minder roken en ook minder last hebben van overgewicht dan hun generatiegenoten uit de andere drie landen. Onder meer wordt opgemerkt dat 43,6 procent van de Engelse jongeren dagelijks fruit consumeert, tegenover 38,7 procent in Schotland, 36,5 procent in Ierland en 34,6 procent in Wales. Anderzijds blijkt slechts 5,1 procent van de Engelse jongeren te roken, tegenover 6,5 procent in Ierland, 6,7 procent in Wales en 7,1 procent in Schotland. Er wordt wel opgemerkt dat er nog altijd een belangrijke kloof in gezondheidsgedrag blijft tussen kinderen uit hogere inkomenscategorieën en lagere categorieën.

Lees Verder

09:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, groot-brittannië |  Facebook |

08-12-12

Verloedering stadsbuurten bedreiging voor fysieke en mentale gezondheid

Lokale gemeenschappen maken zich bezorgd over braakliggende terreinen in hun buurten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Pennsylvania bij inwoners van de Amerikaanse stad Philadelphia. De onderzoekers stelden vast dat de bewoners braakliggende terreinen bestempelen als een negatieve factor die de gemeenschap aantast en een bedreiging vormt voor de fysieke en mentale gezondheid. Braakliggende en verlaten terreinen overschaduwen volgens de respondenten de positieve aspecten van hun buurt. Onder meer wordt gewezen op illegaal afvalstorten, prostitutie en drugshandel. De resultaten van het onderzoek bevestigen volgens de wetenschappers dat zowel de economie als de gezondheid een negatieve impact ondervinden van een verloedering van stadsbuurten.

Lees Verder

16:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verloedering, gezondheid |  Facebook |