20-04-14

Vrouwelijke nachtraven nemen evenveel risico’s als mannen

Vrouwen die in grotere mate gericht zijn op het nachtleven, hebben de neiging om evenveel risico’s te nemen als mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Chicago bij meer dan tweehonderd Amerikaanse studenten. De resultaten van de studie laten volgens de Amerikaanse onderzoekers uitschijnen dat er een belangrijk verband kan worden geregistreerd tussen slaappatronen en cruciale karaktereigenschappen en gedrag. De onderzoekers zeggen bovendien opgemerkt te hebben dat er tussen ochtendmensen van nachtraven belangrijke verschillen kunnen worden opgetekend.

“Nachtraven, zowel mannen als vrouwen, hebben een grotere kans om vrijgezel te zijn of vooral kortstondige relaties te hebben,” zegt onderzoeksleider Dario Maestripieri, professor menselijke ontwikkeling aan de University of Chicago. “Ochtendmensen daarentegen kunnen meer met langdurige romantische relaties in verband worden gebracht. Bovendien blijken mannelijke nachtraven dubbel zoveel seksuele partners te hebben dan ochtendmensen.” Eerder onderzoek van de University of Chicago toonde al aan dat mannen sneller geneigd zijn om financiële risico’s nemen. Vrouwen met een hoger testosteron-gehalte bleken daarbij echter een risico-profiel te vertonen dat het gedrag van mannen benaderde.

Uit het onderzoek van Maestripieri blijkt dat mannen hogere niveaus van het stresshormoon cortisol en testosteron vertonen dan vrouwen. “Tegelijkertijd bleken vrouwelijke nachtraven echter een cortisol-niveau te hebben dat vergelijkbaar is met de resultaten die bij mannen kunnen worden opgetekend,” voert de wetenschapper aan. “De studie laat dan ook uitschijnen dat een hoog cortisol-gehalte één van de mechanismen zou kunnen zijn die het grotere risico-gedrag bij nachtraven kan verklaren. Sommige mensen vertonen een chronisch hoog cortisol-gehalte, ongeacht het geregistreerde stressniveau. Deze personen laten een snelle stofwisseling optekenen, hebben veel energie en kunnen snel worden geprikkeld.”

“Een hoger cortisol-niveau kan ook worden geassocieerd met een grotere cognitieve activiteit,” merkt professor Maestripieri op. “Eerdere studies hebben al aangetoond dat succesvolle personen vaak een hoog cortisol-niveau laten optekenen.” De onderzoekers stelden nog vast dat mannen sneller geneigd zijn om zichzelf als een nachtraaf te bestempelen dan vrouwen. Ook wordt aangegeven dat mannen in het algemeen minder slapen dan vrouwen. Maestripieri zegt dat de voorkeur voor een leven als nachtraaf of ochtendmens gedeeltelijk kan worden toegeschreven aan biologische factoren en genetische overerving, maar ook beïnvloed kan worden door omgevingsfactoren, zoals nachtwerk of kinderzorg.

“Gender-verschillen in slaappatronen ontstaan na de puberteit en verzwakken of verdwijnen wanneer de vrouwen de menopauze bereiken,” zegt professor Maestripieri. “De link tussen de nachtraaf en het risicogedrag zou mogelijk een evolutionaire grond kunnen hebben. Er zou gesuggereerd kunnen worden dat het gedrag van de nachtraaf vooral gericht is om op korte termijn een partner te vinden voor een kortstondig seksueel contact buiten de monogame relatie. Activiteiten in de avonduren zouden historisch grotere opportuniteiten kunnen bieden tot sociale contacten en seksuele activiteiten, omdat volwassenen tijdens die periodes minder beperkt werden door werk of kinderen.”

Lees Verder

11:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, gezondheid |  Facebook |

18-04-14

Depressie kost Europese bedrijven bijna 100 miljard euro per jaar

Werkgevers moeten meer pro-actief optreden in de strijd tegen depressies, want de ziekte kost het Europees bedrijfsleven jaarlijks 9,2 miljard euro. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de London School of Economics en het King's College London, gebaseerd op een enquête bij meer dan zevenduizend werknemers uit Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Turkije en Groot-Brittannië. De onderzoekers zeggen dat dertig miljoen mensen in Europa met depressie worstelen, maar benadrukken dat veel ondernemingen de impact van het probleem onderschatten. Opgemerkt wordt dat vrouwen, gescheiden personen en parttime werknemers het grootste risico lopen op een depressie.

Lees Verder

14:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie, gezondheid |  Facebook |

14-04-14

Financiële sancties kunnen gezond gedrag stimuleren

Mensen hebben een grotere kans om in de supermarkt voor gezonde opties te kiezen wanneer ze weten dat minder gezonde alternatieven financieel gesanctioneerd zullen worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Tulane University in New Orleans. De onderzoekers stellen dat financiële stimulansen weliswaar een belangrijke motivatie kunnen vormen om mensen tot een gewenst gedrag aan te zetten, maar ze voegen er aan toe dat een onafgebroken stroom van financiële middelen snel de beschikbare budgetten kan uithollen of zelfs totaal inefficiënt kan blijken. De consument is volgens de onderzoekers echter bereid om zichzelf de nodige beperkingen op te leggen.

Lees Verder

14:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, sancties |  Facebook |

11-04-14

Wereldwijde ondersteuning van gezondheidsprojecten verschuift

Het voorbije jaar werd een bedrag van 31,3 miljard dollar geïnvesteerd in de financiering van de wereldwijde gezondheidszorg. Dat betekende een vijfvoud van de budgetten in het begin van de jaren negentig. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Washington. Hoewel tegenover twee jaar geleden de bestedingen met 3,9 procent toenamen, bleek de groei wel een vertraging te laten optekenen tegenover het voorbije decennium. Opgemerkt wordt dat de financiering van vele bilaterale donoren en ontwikkelingsbanken is gedaald, maar dat werd gecompenseerd door initiatieven van een aantal niet-gouvernementele organisaties.

Lees Verder

13:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

09-04-14

Mentaal veeleisende baan beschermt capaciteiten op oudere leeftijd

Een mentaal veeleisende baan kan bijzonder stresserend zijn, maar zou op langere termijn belangrijke voordelen kunnen bieden. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers aan de University of Michigan bij meer dan vierduizend gepensioneerde Amerikaanse werknemers. Gebaseerd op gegevens over een periode van achttien jaar, geeft het onderzoek aan dat bepaalde types van uitdagende banen het potentieel hebben om het mentaal functioneren van de werknemers op latere leeftijd te beschermen en te verbeteren. Onder meer werd vastgesteld dat deze groepen na hun pensioen minder snel met een achteruitgang van het geheugen worden geconfronteerd dan werknemers in minder uitdagende beroepen.

“Uit geheugentests bleek dat mensen met mentaal veeleisende banen geneigd zijn om niet alleen tijdens hun actieve loopbaan feiten en gebeurtenissen gemakkelijker te kunnen herinneren, maar ook na hun pensioen die capaciteiten minder snel verliezen,” benadrukt onderzoeksleider Gwenith Fisher, professor psychologie aan de University of Michigan. “Op het ogenblik van het pensioen blijken die verschillen niet bijzonder groot te zijn, maar in de daarop volgende jaren wel verder uitgediept te worden. Deze resultaten lijken aan te geven dat de werknemer voordelen kan halen uit een baan met een grotere variëteit aan mentale processen.”

“Niet alleen jonge werknemers en nieuwkomers kunnen door het leerproces voordeel halen uit nieuwe en complexe taken, maar ook ervaren collega’s hebben baat bij nieuwe uitdagingen,” benadrukken de onderzoekers. “Het management moet er dan ook naar streven om de mentale betrokkenheid van de werknemers te verhogen. Daarbij zou er echter tevens voor gezorgd moeten worden dat die betrokkenheid door de nadruk op het levenslang leren ook buiten de werkvloer wordt gestimuleerd." De studie geeft echter geen causaal verband aan tussen mentaal uitdagend werk en de bescherming van cognitieve mogelijkheden, zodat volgens Fisher niet kan worden uitgesloten dat mensen met een sterkere cognitieve basis ook banen met grotere mentale uitdagingen kiezen.

“Ook activiteiten buiten de specifieke werkomgeving kunnen een impact hebben,” geven de onderzoekers nog aan. “Een aantal werknemers zullen zich ook in hun vrije tijd toeleggen op hobby’s of andere activiteiten die mentaal stimulerend en veeleisend zijn.”

Lees Verder

13:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, gezondheid |  Facebook |

05-04-14

Stigmatisering heeft elke bijdrage tot positief gezondheidsgedrag verloren

Stigmatisering kan weliswaar ooit hebben gediend om de vroege mens te beschermen tegen infectieziekten, maar de strategie kan in de huidige maatschappij vaak meer kwaad dan goed doen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University. De motieven die stigmatisering duizenden jaren geleden zinvol maakten, zijn volgens de Amerikaanse onderzoekers in de huidige maatschappij immers nog zelden terug te vinden. In de moderne samenleving zal een strategie van stigmatisering volgens de wetenschappers dan ook geen enkele bijdrage leveren tot een positief gezondheidsgedrag en vaak de situatie zelfs nog erger maken.

“Stigmatisering en het verbannen van groepsleden die besmettelijke ziektes hebben opgelopen, hebben mogelijk een bijdrage geleverd tot de overlevingskansen van de vroege mens,” aldus de onderzoekers Rachel Smith en David Hughes. "Een slachtoffer van stigmatisering werd meestal geconfronteerd met een snelle dood, vaak door een gebrek aan voeding of aanvallen van roofdieren. Omdat verschillende groepen nagenoeg geen enkel onderling contact hadden, was het ook onwaarschijnlijk dat een banneling door een andere populatie werd opgenomen. Het stigma is mogelijk geëvolueerd tot een sociale verdediging van de groep en had wellicht ook een functie als aanpassingsstrategie.”

“De moderne maatschappij is echter veel groter en mobieler geworden en ook beter beveiligd tegenover predatoren, waardoor de efficiëntie van stigmatisering volledig is uitgehold,” stippen Smith en Hughes nog aan. “In de moderne tijd worden meer en langere reizen georganiseerd. Bovendien is de bevolking ook gevoelig toegenomen. Door de moderne interactie-patronen is stigmatisering onproductief en in vele gevallen ook problematisch geworden. Stigmatisering kan in de praktijk het beheer van infectieziektes zelfs moeilijker maken. Door een dreigende uitsluiting zullen slachtoffers immers minder geneigd zijn om naar een medische behandeling te zoeken.”

“Indien mensen weigeren om een behandeling te zoeken en hun dagelijkse routines blijven volgen, kan de ziekte verder en sneller worden verspreid,” benadrukken de onderzoekers. “Stigmatisering kan de overlevingskansen uithollen. Bovendien kan een uitsluiting de stress verhogen en leiden tot een uitholling van de mogelijkheden van het lichaam om ziektes en infecties te bestrijden. Mensen zijn zeer gevoelig voor een afwijzing en maken zich grote zorgen over een uitsluiting. Een stigma is ook moeilijk op te heffen, zelfs wanneer er duidelijk tekenen zijn dat het probleem is verdwenen of nooit aanwezig is geweest.”

Lees Verder

13:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stigma, gezondheid |  Facebook |

03-04-14

Woonplaats kan belangrijke impact hebben op lichaamsbouw

De locatie in de stad kan een belangrijke impact hebben op het lichaamsgewicht. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) en de École Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL). De onderzoekers zeggen bij een analyse van de bevolking van de Zwitserse stad Genève vastgesteld te hebben dat tussen verschillende wijken opmerkelijke verschillen in bodymass-index konden worden vastgesteld die niet louter aan een verschil in inkomen of opleiding konden worden gekoppeld. De resultaten kunnen volgens de Zwitserse onderzoekers ook worden gebruikt bij andere gezondheidsanalyses van een stedelijke populatie.

Lees Verder

14:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stad, gezondheid |  Facebook |