15-08-12

Griekse kandidaat-expats denken vooral aan Groot-Brittannië

Griekse werknemers die overwegen om een baan te zoeken in het buitenland om verdere problemen met de eurozone te ontlopen, kijken in eerste instantie naar Groot-Brittannië. Dat is de conclusie van een onderzoek van Totaljobs.com en de Intelligence Group. De onderzoekers stelden vast dat 55 procent van de potentiële Griekse expats in eerste instantie naar mogelijkheden op de Britse arbeidsmarkt zouden willen kijken, gevolgd door Duitsland (43 procent) en de Verenigde Staten (42 procent). Vastgesteld werd dat 70 procent van de Grieken verwachten dat de Britse arbeidsmarkt de beste carrièremogelijkheden zou bieden. Ook geeft 63 procent aan te verwachten dat ze in Groot-Brittannië een hogere levensstandaard zouden kunnen genieten. Voor 31 procent is Groot-Brittannië een ideale locatie om een nieuw leven te starten. Onder meer wordt gewezen op de sterke band van Groot-Brittannië met Europa, terwijl het land toch buiten de toxische eurozone blijft.

Lees Verder

13:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: griekenland, expat, human resources |  Facebook |

23-06-12

Griekenland dreigt status van ontwikkeld land te moeten inleveren

Griekenland dreigt over twee jaar zijn status van ontwikkeld land te zullen moeten inleveren. Dat heeft het indexbedrijf Morgan Stanley Capital International (MSCI). De Griekse financiële markt voldoet volgens het indexbedrijf niet langer aan de vereisten die van een ontwikkelde markt kunnen worden verwacht. Daardoor zou Griekenland over twee jaar kunnen terugvallen tot het niveau dat nu aan groeimarkten wordt toegekend. Opgemerkt wordt dat de Griekse index bij het bedrijf de voorbije vijf jaar met 93 procent is teruggevallen. Het duurt twaalf maanden vooraleer een herziening is afgewerkt en vervolgens nog eens twaalf maanden voor een herkwalificatie kan worden doorgevoerd. Griekenland zou dan ook ten vroegste over twee jaar voor een herziening moeten vrezen. Daarmee zou Griekenland echter wel het eerste land in de geschiedenis worden dat zijn status van ontwikkelde markt opnieuw moet inleveren.

Lees Verder

13:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: griekenland, groeimarkt |  Facebook |

26-04-12

Helft Griekse kinderen worstelt met gewichtsproblemen

In Griekenland worstelen meer dan 50 procent van de kinderen met overgewicht. Daarmee wordt Griekenland binnen de Europese Unie het ergste getroffen door het probleem van zwaarlijvigheid bij kinderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Europese Commissie bij kinderen tussen tien en twaalf jaar in zeven Europese landen. Er wordt opgemerkt dat er op het gebied van gewichtsproblemen bij kinderen in Europa heel uiteenlopende resultaten kunnen worden opgemerkt. In Griekenland lijdt 20 procent van de kinderen aan obesitas, terwijl 30 procent te maken heeft met overgewicht.

"De onderzoekers stelden vast dat meisjes in het algemeen slanker blijken te zijn dan jongens, maar anderzijds minder aan sportactiviteiten deelnemen," merkt het webmagazine Foodnavigator op. "Jongens daarentegen bleken meer naar televisie te kijken en vaker frisdranken te consumeren." Onderzoeksleider Johannes Brug, professor aan de Vrije Universiteit Amsterdam, merkt op dat het niet eenvoudig is om deze verschillen te verklaren.

"In Griekenland doen kinderen het minst vaak aan sport, terwijl in Hongarije het meest naar televisie wordt gekeken," voert Johannes Brug aan. "In België wordt het meest geslapen en in Nederland worden de meeste frisdranken geconsumeerd." De onderzoekers voegen er aan toe dat obesitas bij Europese kinderen een recordniveau heeft bereikt. Nagenoeg één op tien Europese kinderen lijdt aan obesitas, terwijl nog eens 20 procent te maken heeft met overgewicht. In Noorwegen worden met 4 procent obesitas en 15 procent overgewicht de beste resultaten opgetekend.

Lees Verder

16:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: griekenland, gezondheid, overgewicht |  Facebook |

23-10-11

Griekse amfora transporteerden meer dan wijn

Hoewel vele geschiedkundigen ervan uitgaan dat de oude Griekse zeelui amfora gebruikten om wijn te transporteren en verhandelen, is gebleken dat deze containers voor een brede waaier producten werden gebruikt. Dat is de conclusie van een genetisch onderzoek van wetenschappers aan het Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) en de Lund University. Onder meer bracht het onderzoek sporen van groenten, kruiden en noten aan het licht.

Archeoloog Brendan Foley van het Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) en genetica Maria Hansson van de Lund University in Zweden analyseerden dna-stalen van negen amfora die werden gevonden in gezonken schepen en dateerden tussen de vijfde en de derde eeuw voor christus. In vijf van de negen amfora werden, zoals door historici werd verwacht, sporen van druiven aangetroffen. In zes gevallen werden echter ook aanwijzingen van olijven, wellicht afkomstig van olijfolie, teruggevonden.

Daarnaast werden bovendien ook sporen gevonden van walnoten, gember, peulvruchten, munt, oregano, thijm en jeneverbes. In elke container werden sporen van verschillende producten gevonden. Dat laat veronderstellen dat de amfora werden hergebruikt en bij elk transport andere producten bevatten. De onderzoekers willen hun studie uitbreiden tot de inhoud van een volledig schip uit de derde eeuw voor christus, dat in de buurt van Kyrenia op Cyprus is teruggevonden. Op die manier hopen ze een beeld te kunnen creëren van de handel uit de Griekse tijd.

 

19:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amfora, griekenland, handel |  Facebook |

29-08-11

Griekse zonneparken willen energie leveren aan Duitsland

Griekenland heeft plannen om 20.000 hectaren zonneparken te ontwikkelen om hernieuwbare energie te exporteren naar Duitsland. Dat blijkt uit een rapport dat de Griekse minister van leefmilieu George Papaconstantinou heeft besproken met de Duitse onderminister van economie Stefan Kapferer. Volgens het rapport zou het project in Griekenland 60.000 banen moeten kunnen creëren. Met de aanleg van de zonneparken zou een bedrag van 20 miljard euro zijn gemoeid.

"Nadat de regering van bondskanselier Angela Merkel beslist heeft om over een periode van elf jaar de zeventien Duitse kerncentrales stil te leggen, is Duitsland op zoek naar alternatieve energiebronnen," voert het persbureau AFP aan. "De Griekse minister van leefmilieu benadrukte dat er vanuit Duitsland grote interesse is voor investeringen in duurzame energie." De Griekse regering zou al met buitenlandse banken onderhandelen om het initiatief, dat de naam Project Helios heeft meegekregen, te financieren.

Minister Papaconstantinou benadrukte dat Project Helios een looptijd van twintig tot vijfentwintig jaar voor ogen heeft. "Dat garandeert investeerders een bevredigende return," merkt hij op. Papaconstantinou kondigde in januari de plannen aan om in de uitgeputte bruinkool-mijnen in de omgeving van de stad Kozani het grootste zonnepark van de wereld te willen aanleggen. Het Griekse staatsbedrijf Public Power Corporation maakte bekend dat er een internationale tender voor buitenlandse kandidaat-investeerders zal worden uitgeschreven.

18:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: griekenland, duitsland, kozani, zonnepark, energie |  Facebook |

30-06-10

Griekse regering overweegt belasting op online reclame

De Griekse regering overweegt om de online reclames op nieuwssites te onderwerpen aan een belasting van 21,5 procent. Het Interactive Bureau of Advertising Europe verzet zich tegen de plannen en waarschuwt dat een invoering van de belasting nefast zou kunnen uitdraaien voor de Griekse online sector. De regeling zou immers enkel gelden voor ondernemingen die in Griekenland gevestigd zijn, waardoor buitenlandse bedrijven een oneerlijk concurrentieel voordeel zouden kunnen krijgen. Door de maatregel dreigen vooral Griekse nieuwsportals getroffen te worden die hun eigen content produceren, waardoor volgens het IAB Europe vooral het kwaliteitsgedeelte van de markt zou worden getroffen. Het IAB Europe onderzoekt of de voorgestelde Griekse belasting in overeenstemming is met de regelgeving van de Europese Commissie. De Griekse regering zoekt volop naar middelen om zijn financiële situatie aan te zuiveren.

"De inkomsten van de online reclame kenden het voorbije jaar in Griekenland een stijging met 50 procent," meldt het magazine ClickZ. "Ondanks het stijgende succes van de online sector binnen een gedecimeerde economie, overweegt de Griekse regering om een belasting te heffen op online reclame die door nieuwssite worden verkocht. De voorgestelde belasting zou gelden voor online nieuwsmedia die politieke, sociale, economische, culturele en sportieve verslaggeving brengen en ook van toepassing zijn op besprekingen, interviews en discussies. Kimon Zorbas, vice-president van IAB Europe, zegt echter te hopen de Griekse regering ertoe te kunnen brengen om het belastingvoorstel te herzien. Zorbas wijst erop dat de opbrengsten van de belasting zouden worden gebruikt om de pensioenfondsen voor journalisten te financieren, maar dat is volgens hem net de beroepscategorie wiens werkgever door de taks zwaar zou worden geraakt."

Omdat alleen bedrijven worden geviseerd die in Griekenland zijn gevestigd, zou de belasting volgens Zorbas buitenlandse concurrenten een voordeel opleveren, waardoor ze goedkopere tarieven zouden kunnen hanteren dan de Griekse online media. Zorbas voegt er aan toe dat de Griekse internetmedia door die concurrentie een belangrijke bron van inkomsten zouden kunnen verliezen. Indien het Griekse voorstel indruist tegen de regelgeving van de Europese Commissie, zal volgens IAB Europe worden overwogen welke acties er zouden kunnen ondernomen worden. Mogelijk zou er een klacht volgen tegen de Griekse overheid, maar Zorbas voegt er aan toe dat de Europese Commissie mogelijk ook uit eigen beweging actie zou kunnen ondernemen. De omzet van de Griekse online reclamesector bedroeg vorig jaar 68,5 miljoen euro, verdeeld over 40 miljoen euro aan zoekreclame en 28,5 miljoen euro aan display-reclame.

17:07 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, reclame, griekenland |  Facebook |

03-06-10

Olympische Spelen zondebok voor Griekse financiële crisis

De organisatie van de Olympische Spelen zes jaar geleden in Athene heeft een belangrijke rol gespeeld in de zware financiële moeilijkheden waar Griekenland op dit ogenblik wordt geconfronteerd. Door een aantal critici wordt gezegd dat het evenement weliswaar niet de enige oorzaak is van de Griekse financiële problemen, maar op zijn minst wel een illustratie vormt van alles wat er in het land verkeerd is gelopen. Stella Alfieri, een gewezen parlementslid van een kleine linkse partij en een overtuigd tegenstander van de Olympische Spelen, stelt dat het evenement het startsein betekende van van onverantwoorde bestedingswoede van de Griekse overheid. Alfieri merkt daarbij op dat er geprofiteerd is van de trots van het Griekse bevolking om financiële middelen op een onverantwoorde manier te verspillen.

"Stella Alfieri wijst erop dat meer dan tien Olympische sites er op dit ogenblik ongebruikt bij liggen, volledig werden afgesloten bewaakt tot private veiligheidsdiensten," aldus het persbureau Associated Press. De Olympische Spelen van Athene kostten een bedrag van 11 miljard dollar. Dat is dubbel zoveel dan het oorspronkelijk budget. Bovendien wordt in die berekening geen rekening gehouden met de extra kosten die moesten worden gedaan om infrastructuurprojecten tijdig klaar te krijgen, waarbij een extra bonus moest worden betaald. Alleen al de beveiliging van de Olympische Spelen kostte meer dan 1,2 miljard dollar. Zes jaar later worden meer dan de helft van de Olympische sites nooit of amper gebruikt. Plannen om bepaalde sites om te vormen tot recreatiegebieden zijn geblokkeerd door processen van omwonenden en de complexe planningwetgeving.

Jacques Rogge, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, zegt echter dat het niet eerlijk is om een verband te leggen tussen de schuldcrisis en de Olympische Spelen. Hij voert aan dat Athene nog altijd de vruchten van het evenement plukt, zoals een verbeterd openbaar vervoer en infrastructuur. "Er zijn uiteraard zware uitgaven geweest, maar zonder die modernisering zou de Griekse economie mogelijk nog zwaarder zijn getroffen," merkt Rogge op. Ook het Griekse Olympisch Comité wijst erop dat de Griekse overheid een schuld van 382 miljard dollar draagt. Dat bedrag is volgens een woordvoerder veel te hoog om aan het Olympisch evenement te kunnen wijten. Ook de Amerikaanse Andrew Zimbalist, gespecialiseerd in de financiële impact van grote sportevenementen, stelt dat het overdreven is om de schuld van de Griekse financiële crisis in de schoenen te schuiven van de Olympische Spelen.

17:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olympische spelen, griekenland |  Facebook |