06-06-14

Vaklui vormen een bijzonder tevreden beroepscategorie

Vaklui vormen een bijzonder tevreden beroepscategorie. Dat is de conclusie van een onderzoek van verzekeraar Electrical Contractors Insurance Services (Ecis) bij Britse vaklui in de bouwsector. De onderzoekers stelden vast dat 91 procent van de ondervraagden een positieve perceptie heeft over zijn professionele vooruitzichten. Een groep van 30 procent toont zich zelfs bijzonder positief. Er wordt aan toegevoegd dat dakwerkers en loodgieters het grootste optimisme voor de toekomst laten blijken. Bovendien zou 81 procent van de ondervraagden jongeren willen interesseren voor het beroep. Dat geldt vooral voor elektriciens en dakwerkers.

Lees Verder

12:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

03-06-14

Eén op drie werknemers ziet geen carrière-vooruitzichten

Het vertrouwen in industrieleiders is teruggevallen tot het laagste niveau in twee jaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) en consulent Halogen Software bij meer dan vijfentwintighonderd Britse werknemers. De onderzoekers stelden daarbij vast dat bijna één derde van de werknemers van mening is dat het prestatie-management niet op een rechtvaardige manier wordt gestuurd. Ongeveer een even grote groep geeft aan dat het niet mogelijk is om binnen de organisatie vooruitgang te maken, terwijl 20 procent van mening is dat het management doelstellingen en verwachtingen niet op een efficiënte manier communiceert.

Lees Verder

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Millennials hebben een andere visie op de arbeidsmarkt

De houding van de millennials tegenover de arbeidsmarkt vertoont een duidelijke verschuiving in waarden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de London Business School. Onder meer stelden de onderzoekers vast dat 90 procent van de millennials te kennen geeft nooit langer dan vijf jaar bij dezelfde werkgever te willen blijven. Bovendien blijkt dat 40 procent bij de aanwerving al zijn volgende carrière-stap aan het voorbereiden is. De Britse wetenschappers benadrukken dat werkgevers zich duidelijk bewust moeten zijn van deze verschuivingen indien ze jong toptalent willen aanwerven en behouden.

“Het is niet langer voldoende om jonge werknemers een aantrekkelijk salaris aan te bieden,” benadrukt onderzoeker Richard Hytner, professor marketing aan de London Business School. “De werkgevers moeten ook hun eigen opinies over een optimale carrière-ontwikkeling opzij schuiven en beseffen dat hun persoonlijke waarden over de start van een loopbaan niet langer meer hoeft overeen te stemmen met de doelstellingen van de nieuwe generatie. Er is hier geen sprake van een houding van jongere werkkrachten, maar er moet aanvaard worden dat de waarden op de arbeidsmarkt fundamenteel zijn verschoven.”

Professor Hytner waarschuwt daarbij dat veel bedrijven het bijzonder moeilijk hebben om hun waarden en doelstellingen op een goede manier naar werknemers en externe partijen te communiceren. “Wanneer zelfs werknemers het moeilijk vinden om de waarden van de onderneming te identificeren, zal het ook niet mogelijk zijn om de boodschap bij het bredere publiek te doen aanslaan,” aldus Richard Hytner. Volgens Karen Ancira, directeur bedrijfsmanagement bij Kentucky Fright Chicken (KFC) moeten ondernemingen niet alleen de filosofie van de millennial-generatie proberen te vatten, maar moeten ook ontwikkelings-opportuniteiten worden aangeboden om jong talent langer aan zich te binden.

“Jonge werknemers willen duidelijkheid over de concrete carrière-mogelijkheden die binnen de onderneming kunnen worden gerealiseerd,” benadrukt Ancira. “Millennials hechten aan deze opportuniteiten misschien nog meer waarde dan de vorige generaties. Ondernemingen moeten aantonen bereid te zijn om naar de jongere generatie te luisteren en daadwerkelijk een open mentaliteit te hebben aangekweekt.”

Lees Verder

13:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennials, human resources |  Facebook |

02-06-14

Op de werkvloer is uitsluiting nog erger dan pesterijen

Op de werkvloer is het nog altijd minder erg het doelwit te zijn van pesterijen dan compleet genegeerd te worden. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers aan de University of British Columbia. De Canadese onderzoekers zeggen vastgesteld dat de meeste werknemers uitsluiting minder erg lijken te vinden dan pesterijen, maar in werkelijkheid blijkt een isolement volgens de wetenschappers sneller aanleiding te geven tot een verlies aan jobtevredenheid, een sneller ontslag en een groter risico op gezondheidsproblemen. De studie laat volgens de onderzoekers uitschijnen dat bedrijven een aantal potentiële problemen op de werkvloer dan ook over het hoofd lijken te zien.

"We hebben geleerd dat het negeren van een persoon sociaal de voorkeur moet krijgen op negatieve contacten,” zegt onderzoeker Sandra Robinson, professor organisatiegedrag aan de Sauder School of Business van de University of British Columbia. “In werkelijkheid zorgt ostracisme er echter voor dat het slachtoffer een grote hulpeloos ervaart en de perceptie krijgt geen enkele aandacht van de omgeving waard te zijn.” De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat ostracisme op de werkplek minder schadelijk wordt geacht en ook minder risico op sancties oplevert. De werkelijkheid moet volgens de Canadese wetenschappers echter tot andere gevolgtrekkingen leiden.

De onderzoekers stelden vast dat slachtoffers van uitsluiting een groter risico lopen om het gevoel van verbondenheid en betrokkenheid met de werkvloer te verliezen en sneller geneigd zijn om hun baan op te zeggen. Ook wordt gewag gemaakt van een groter risico op gezondheidsproblemen. “Er worden zware inspanningen gedaan om agressie op de werkvloer en op school te bestrijden,” merkt Sandra Robinson op. “Die initiatieven zijn bijzonder belangrijk, maar misbruik gebeurt niet altijd op een openlijke manier. Uitsluiting zorgt ervoor dat veel mensen zich in hun dagelijks leven het slachtoffer voelen van de negatieve houding van hun omgeving, maar met huidige strategieën geen enkele mogelijkheid hebben om hun stem te laten horen.”

Lees Verder

16:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

19-05-14

Bedrijven moeten zich minder bekommeren om supersterren

Organisaties moeten zich meer bekommeren over het optimale gebruik van het eigen talent dan om het inhuren van supersterren. Dat zegt de Amerikaanse consulent Mark Salsbury, gespecialiseerd in talentmanagement. Hij merkt op dat vele bedrijven van mening zijn dat het aantrekken van toptalent de enige manier zal zijn om een concurrentieel voordeel uit te bouwen. In die strijd om het schaarse talent is het volgens Salsbury echter niet voor iedereen mogelijk om de supersterren van de arbeidsmarkt binnen te halen. Daarom zal het volgens de consulent veel efficiënter zijn om het maximale te halen uit het aanwezige eigen talent dan eindeloos naar supersterren te zoeken.

“Door de dotcom-piek op het einde van de jaren negentig werden de acquisitie en management van talent nieuwe modeconcepten,” zegt Mark Salsbury. “Alle voorspellingen waarschuwen dat de volgende decennia tot een belangrijke schaarste aan talent zullen leiden, waardoor een sterke concurrentie voor het aantrekken van menselijk kapitaal kan worden verwacht. Het aantrekken van het beste talent is dan ook in het beleid van veel bedrijven een topprioriteit geworden. In werkelijkheid moet men er echter rekening mee houden dat het uitbouwen van een efficiënt personeelsbestand meer inhoudt dan het aantrekken van grote toptalenten.”

“Het aantrekken van toptalent is geen allesomvattend antwoord,” zegt Salsbury nog. “In de sport heeft de geschiedenis al ettelijke keren uitgewezen dat het samenbrengen van de beste spelers niet noodzakelijk een winnend team zal opleveren. Niet iedereen in het team kan een sterspeler zijn. Elk team heeft een samenkomst van specifieke functies nodig om optimaal te kunnen functioneren. Uiteraard heeft men geschikte werknemers nodig, maar dat kan worden gerealiseerd door goede, betere en beste werknemers. Het is echter onmogelijk om altijd de beste werknemers aan te trekken. Ook beperkt talent is trouwens relatief schaars. De arbeidsmarkt bestaat vooral uit goede en betere kandidaten.”

“Bedrijven moeten zich dan ook vooral toespitsen op het aanwenden van aanwezig talent,” aldus Salsbury. “Organisaties moeten zorgen dat ze op geschikt talent kunnen terugvallen. Dat hoeft niet noodzakelijk het beste talent te zijn. Organisaties hebben slechts een beperkt aantal topspelers nodig om sleutelposities in het bedrijf in te vullen. Het is vooral cruciaal om het potentieel van de resterende 80 procent goede en betere medewerkers te optimaliseren. Succesvolle teams worden gecreëerd door de juiste mensen op de juiste plaats te positioneren. Daarbij wordt niet gekeken naar het individuele talent, maar naar de mogelijke positieve bijdrage tot het team.”

Lees Verder

14:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Groot zelfvertrouwen heeft positieve impact op status

Een overdreven zelfvertrouwen kan een positieve impact hebben op de status van het individu, ook al is de overschatting voor iedereen duidelijk. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California en de Vanderbilt University. Opgemerkt wordt dat een groter zelfvertrouwen vaak een stimulans vormt voor leidinggevend gedrag, zoals een grotere spreekvaardigheid en een actievere betrokkenheid. Bovendien blijkt het zelfvertrouwen mogelijke angsten te kunnen verminderen, zodat het individu ook een vlottere interactie met anderen laten optekenen. Daardoor wordt zelfvertrouwen volgens de onderzoekers vaak gekoppeld aan grotere sociale vaardigheden.

Lees Verder

14:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Individuele financiële problemen werken door op de werkvloer

Individuele financiële problemen kunnen ook een belangrijke impact hebben op de werkvloer. Dat is de conclusie van een rapport van de financiële groep Barclays bij meer dan tweeduizend Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat één op vijf werknemers toegeeft dat persoonlijke financiële problemen een negatieve invloed hebben op hun professionele prestaties. Er wordt aan toegevoegd dat 60 procent van de werkgevers aangeeft bereid te zijn om mee te helpen aan het zoeken naar een oplossing van dergelijke problemen, maar in werkelijkheid komt volgens het rapport van die intenties weinig terecht.

Lees Verder

14:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |