15-05-14

Populariteit heeft belangrijke impact op carrière-ontwikkeling

Populariteit op de werkvloer is een steeds belangrijker factoren geworden in de mogelijkheden om een succesvolle carrière uit te bouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Massachusetts. Werknemers die een grote populariteit genieten, hebben volgens de onderzoekers een grotere kans om te worden aangeworven, terwijl ze er ook gemakkelijker in slagen om op de werkvloer assistentie aangeboden te krijgen en hun fouten ook gemakkelijker over het hoofd worden gezien of vergoeilijkt. Bovendien zouden ze ook van managers sneller goedkeuring krijgen voor initiatieven die worden voorgesteld.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

08-05-14

Werknemers willen meer dankbaarheid voelen op de werkvloer

Dankbaarheid is een concept dat op de werkvloer te weinig wordt gebruikt. Dat is de conclusie van een Brits onderzoek van het platform Monster bij tweeduizend werknemers en vijfhonderd werkgevers. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 58 procent van de werknemers aanvoert onvoldoende dankbaarheid te ervaren op de werkvloer. Bovendien bleek dat 54 procent van de respondenten zich ondergewaardeerd voelt, terwijl 41 procent gewag maakt van een gebrek aan motivatie. Ook bij de werkgevers erkent 41 procent dat er op de werkvloer onvoldoende dankbaarheid wordt getoond, terwijl 75 procent toegeeft dat een gebrek aan dankbaarheid een negatieve impact heeft op de motivatie.

"Het onderzoek toont een duidelijke discrepantie aan tussen de percepties van bazen en hun ondergeschikten,” zegt Andrew Sumner, managing director van Monster Groot-Brittannië. “Het bleek immers dat 89 procent van de managers opmerkt dat een dankwoord belangrijk is en zegt ook zelf positieve feedback te geven aan hun medewerkers.” De studie toonde aan dat werknemers in de eerste plaats dankbaar zijn voor hun collega’s en werkrelaties (34 procent), gevolgd door een goed evenwicht tussen de professionele carrière en het persoonlijke leven (25 procent) en hun salaris (18 procent). Dankbaarheid blijkt ook voor 55 procent een bron van inspiratie en motivatie te vormen.

Organisatie-psychologe Corinne Sweet noemt dankbaarheid een onbetaalbaar onderdeel van de werkomgeving. “Een oprechte uiting van dankbaarheid is een bijzonder krachtig instrument en zou door het management vaker moeten worden gebruikt,” stipt de psychologe aan. “Het onderzoek toont aan dat dankbaarheid kan leiden tot werknemers die zich gelukkiger en meer gemoviteerd voelen. In werkelijkheid blijkt het echter bijzonder moeilijk om waardering te tonen. De resultaten van de studie tonen aan dat het management meer inspanningen dient te doen om positieve feedback te geven aan hun medewerkers.”

Vele managers wijzen echter naar situaties waarin het onmogelijk blijkt dankbaarheid te tonen. Onder meer wordt opgemerkt dat een cruciale inbreng van werknemers pas achteraf blijkt (13 procent), maar ook wordt de vrees uitgedrukt onhandig over te komen (12 procent) en wordt gezegd de medewerkers niet in verlegenheid te willen brengen (12 procent). De onderzoekers stelden nochtans vast dat 93 procent van de managers goede omvangsvormen op de werkvloer belangrijk vinden. Desondanks gaf slechts 25 procent van de werknemers aan dat hun baas dankbaarheid toont voor het gerealiseerde werk. Bovendien stelde 22 procent dat hun baas brutaal is en geen enkele vorm van dankbaarheid blijkt te kunnen tonen.

Uit het onderzoek bleek nog dat 7 procent van de werknemers toegeeft dat ze zich ongemakkelijk voelen wanneer ze in het openbaar worden geprezen. De onderzoekers slaagden er ook in een kostprijs te koppelen aan dankbaarheid. De werknemers bleken aan te geven gemiddeld op een compensatie van 165 euro per maand recht te hebben wanneer nagelaten wordt dankbaarheid te tonen voor het geleverde werk. Daarmee heeft dankbaarheid een waarde van ongeveer 1.970 euro per jaar.

Lees Verder

15:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

05-05-14

Bedrijven moeten meer oog hebben voor introverte werknemers

Organisaties hebben de neiging om te communiceren op een manier die het best past bij extraverte werknemers, maar introverte collega’s dreigt te negeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Institute of Internal Communication. Die vooroordelen dreigen volgens de onderzoekers echter een negatieve impact te hebben op het engagement van de werknemers, waardoor het bedrijf uiteindelijk dreigt aan productiviteit te zullen inboeten. Aangevoerd wordt dat naar schatting één derde tot de helft van de populatie uit introverte persoonlijkheden bestaat, maar toch blijven organisaties vooral oog hebben voor extroverte collega’s.

Lees Verder

14:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

03-05-14

Tevredenheid heeft weinig impact op personeelsverloop

Medewerkers voelen zich in het algemeen gelukkig in hun baan, maar koesteren toch plannen om een carrière-wending te maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van recruiter Robert Half bij een groep Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat 60 procent van de werknemers aangeeft zich gelukkig te voelen in hun baan, waarbij 20 procent toegeeft zich heel gelukkig te voelen. Tegelijkertijd blijkt dat 33 procent van de werknemers overweegt een nieuwe baan te zoeken. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar loopt dat cijfer op tot 46 rocent. Verder blijkt dat 27 procent ontevreden is met zijn salaris. Volgens 40 procent zou een hoger basissalaris een beslissende factor bij een verandering van baan.

Lees Verder

15:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

29-04-14

Ontwikkeling effectief leiderschap belangrijkste opdracht human resources

Het ontwikkelen van effectief leiderschap is voor human resources dit jaar de belangrijkste prioriteit. Dat is de conclusie van een enquête van consulent Deloitte bij een groep Britse bedrijven. Het ontwikkelen van effectief leiderschap staat met een score van 74 procent op de eerste plaats van de prioriteiten die worden gesteld. Op de tweede plaats staan een omscholing van human resources en het stimuleren van betrokkenheid en loyaliteit met elk 70 procent. Daarna volgens talentmanagement en talentanalyses met elk 68 procent. Vorig jaar stond het ontwikkelen van leiderschap nog op een vierde plaats.

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, leiderschap |  Facebook |

28-04-14

Werkgeheugen functioneert beter bij ideale omgevingstemperatuur

De omgevingstemperatuur heeft een belangrijke impact op de prestaties van het werkgeheugen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Leiden. De onderzoekers stelden vast dat het werkgeheugen beter functioneert wanneer het individu geconfronteerd wordt met een omgevingstemperatuur waarin men zich het meest comfortabel voelt. De resultaten bevestigen volgens de wetenschappers dat temperatuur het cognitief vermogen beïnvloedt. De ideale omgevingstemperatuur voorkomt volgens de wetenschappers wellicht dat de energiebronnen die nodig zijn om mentale taken uit te voeren, versneld uitgeput raken.

"Iedereen weet uit eigen ervaring dat het klimaat en de temperatuur een invloed kunnen hebben op het gevoel van het individu, maar slechts weinig was bekend over de impact van deze factoren op het denkvermogen,” zeggen de onderzoekers Lorenza Colzato en Roberta Sellaro, professoren psychologie aan de Universiteit van Leiden. "De weinige studies die rond deze problematiek werden gepubliceerd, lieten uitschijnen dat koelere omgevingen een positieve impact hebben op de cognitieve prestaties bij het uitvoeren van complexe taken, maar dat blijkt geen absolute vaststelling te zijn. In werkelijkheid functioneert het werkgeheugen beter wanneer de omgevingstemperatuur perfect past bij de voorkeur van het individu.”

Bij een computertaak rond de herkenning van letters bij een omgevingstemperatuur van respectievelijk vijfentwintig, twintig en vijftien graden Celsius, bleek dat de respondenten de beste prestaties lieten optekenen in een ruimte die het best overeenkwam met de persoonlijke voorkeuren die eerder waren opgegeven. “Het fenomeen kan wellicht worden verklaard door het feit dat het uitvoeren van cognitieve taken veel energie vergt," zeggen de onderzoekers. "Wanneer het individu zich echter niet in een optimale omgeving bevindt, zou die energie echter snel uitgeput kunnen raken. De resultaten van de studie bevestigen dat temperatuur een invloed heeft op het cognitieve vermogen. Ideale temperaturen kunnen dan ook de efficiëntie en productiviteit bevorderen.”

Lees Verder

15:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

17-04-14

Creatieve vrijetijdsbesteding heeft positieve impact op arbeidsprestatie

Creatieve activiteiten in de vrije tijd kunnen ook de prestaties op de werkvloer positief beïnvloeden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de San Francisco State University. Deze creatieve vrijetijdsbesteding lijkt volgens de onderzoekers een rechtstreekse impact te hebben op werk-gerelateerde omstandigheden, zoals een creatieve probleemoplossing of de bereidheid om collega’s te helpen. De onderzoekers noemen het opmerkelijk dat de vrije tijd niet alleen een impact kan hebben op de mentale gezondheid van de werknemer, maar ook op het daadwerkelijke gedrag in de arbeidsomgeving.

Lees Verder

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |