14-01-14

Werknemers willen meer ondersteuning na persoonlijk verlies

Werknemers hebben na het verlies van een geliefd persoon vaak het gevoel dat ze door hun werkgever niet worden begrepen en ondersteund. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse organisaties Dying Matters, de National Council for Palliative Care en de National Bereavement Alliance bij vierduizend werknemers. Eén op drie ondervraagden die tijdens de voorbije vijf jaar met een persoonlijke verlies werd geconfronteerd, maakte gewag van een gebrek aan ondersteuning. Bovendien werd door meer dan de helft aangegeven dat ze een andere baan zouden zoeken indien ze bij een persoonlijk verlies op geen enkele consideratie van hun werkgever konden rekenen.

Lees Verder

15:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

10-01-14

Rotatie moet engagement van medewerkers opdrijven

Om het engagement van de medewerkers op niveau te houden, moet het management de mogelijkheid tot rotaties bieden. Op die manier kunnen de werknemers nieuwe vaardigheden aanleren en kunnen betere banden worden gesmeed tussen een groter aantal collega’s. Dat zegt de Amerikaanse consulent Mark Arnold. De consulent merkt daarbij op dat vele medewerkers in bedrijven alleen maar contact hebben met de rechtstreekse collega’s binnen de eigen divisie, maar door rotaties ook beter kennis kunnen maken met andere afdelingen. Bovendien bieden die rotaties de mogelijkheid aan het verwerven van nieuwe vaardigheden of benaderingen die ook binnen de eigen divisie van nut kunnen zijn.

Lees Verder

13:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

15-12-13

Werknemers sceptisch over motiveringskracht management

Werknemers staan sceptisch tegenover de motiverende capaciteiten van het management. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Edenred, aanbieder van maaltijdcheques en aanverwante producten, bij achthonderd Britse werknemers. Er wordt opgemerkt dat slechts 47 procent van de respondenten van mening is dat het management weet op welke manier hun teams gemotiveerd kunnen worden om de productiviteit te verhogen. Bovendien zegt slechts 52 procent persoonlijk door zijn superieuren gemotiveerd te kunnen worden. Ondanks die kritische houding zegt een grote meerderheid van de ondervraagden tevreden te zijn over zijn relatie met het management.

“De resultaten van het onderzoek zouden kunnen helpen verklaren waarom slechts 27 procent van de werknemers geregeld voldoening blijkt te kunnen vinden in zijn werk en slechts 35 procent zich gelukkig voelt met zijn baan,” merkt Andy Philpott, directeur marketing bij Edenred, op. “Ook bleek dat slechts 52 procent van de ondervraagde werknemers het gevoel heeft voldoende erkenning te krijgen voor de geleverde inspanningen.” Anderzijds bleek wel dat de managers van de werknemers positieve scores kregen op het gebied van zakelijke knowhow, ondersteuning in moeilijke omstandigheden en de capaciteit om verantwoordelijkheden te delegeren.

Edenred stelde bovendien vast dat 75 procent van de ondervraagden getuigt een goede relatie te hebben met het management. “Het is uiteraard goed nieuws dat de werknemer een goede relatie heeft met zijn manager,” zegt Andy Philpott nog. “Deze relaties zouden voor de bedrijven echter nog productiever kunnen worden indien ervoor gezorgd zou worden dat de werknemers zich in hun baan gelukkiger en meer gemotiveerd zouden voelen. Er is een duidelijk verband tussen waardering voor de werknemer en de motivatie en productiviteit die zullen kunnen worden geregistreerd. Managers moeten daarvan dan ook een absolute prioriteit maken.”

Lees Verder

11:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management, human resources |  Facebook |

14-12-13

Eindejaarsparty’s leiden niet altijd tot betere band tussen werknemers

Eindejaarsparty’s slagen er niet in om banden tussen de werknemers hechter te maken en kunnen in een aantal situaties daarentegen de tegenstellingen nog scherper stellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Columbia Business School. De onderzoekers stellen daarbij dat leden van raciaal diverse groepen zich niet alleen tijdens de samenkomsten oncomfortabel zouden kunnen voelen, maar vooral nadien een grotere afstand ervaren met collega’s uit andere etnische groepen. Er wordt aan toegevoegd dat teambuilding erin kan lkken om een betere band te smeden tussen de personeelsleden, maar dat zou alleen gelden wanneer de deelnemers uit dezelfde raciale achtergrond komen.

Lees Verder

10:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eindejaarsparty, human resources |  Facebook |

Bedrijven maken weinig gebruik van gegevens over human resources

Gegevens rond human resources worden door ondernemingen vaak onvoldoende gebruikt. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van consulent Alexander Mann Solutions en het HRO Today Institute bij meer dan driehonderd ondernemingen. De onderzoekers stelden daarbij vast dat meer dan 90 procent van de bedrijven gegevens over prestaties verzamelt, maar slechts 51 procent maakt van die data gebruik om het aantrekken van talent te versterken. Er wordt aan toegevoegd dat 32 procent van de ondervraagde bedrijven geen enkel gebruik maakt van ingezamelde personeelsgegevens.

Lees Verder

10:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

06-11-13

Talentmanagement grootste prioriteit voor human resources

Het managen van talent, de planning van opvolging en het engagement van de werknemer vormen voor human resources de belangrijkste prioriteiten voor het volgende jaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Automatic Data Procession (ADP) bij meer dan vijfentwintighonderd werknemers en ruim tweehonderd personeelsverantwoordelijken. Daarbij werd vastgesteld dat 31 procent van de verantwoordelijken het management en behoud van talent als de belangrijkste prioriteit naar voor schuiven, gevolgd door de planning van opvolging (25 procent), het engagement van werknemers (23 procent) en het ontwikkelen van vaardigheden van het personeel (20 procent).

“Die nadruk op het management en behoud van talent wordt ook bij de werknemers bevestigd,” merken de onderzoekers op. “Vastgesteld werd immers dat 17 procent van de ondervraagde medewerkers in de loop van volgend jaar een nieuwe functie wil opnemen. Over een periode van vijf jaar wenst zelfs 43 procent een carrière-evolutie te kunnen realiseren.” Verder bleek dat 46 procent van de personeelsverantwoordelijken de beschikbaarheid van nieuw talent de grootste uitdaging noemt en meer dan 33 procent gaf aan dat besparingen en een gebrek aan rekruteringsinspanningen al hebben geleid tot een talentkloof die de organisatie zorgen zou dienen te baren.

Ook bleek dat 33 procent van de personeelsverantwoordelijken van mening is dat een beperking van opleidingsmogelijkheden en investeringen in personeel het moeilijker maakt om personeel te motiveren en te behouden. Om het engagement bij de werknemers te stimuleren, moet er volgens hen in de eerste plaats gewerkt worden aan een erkenning van de inspanningen die de medewerkers leveren (59 procent), gevolgd door flexibele arbeidsomstandigheden (46 procent), een rechtvaardig en transparant leiderschap (45 procent) en materiële voordelen (45 procent). Er wordt echter ook opgemerkt dat werknemers almaar vaker de perceptie hebben voor dezelfde verloning steeds harder te moeten werken.

Bij de werknemers vormt werkzekerheid de grootste bekommernis. Daarbij gaf 59 procent aan te verwachten dat zijn functie in de toekomst zal veranderen, terwijl 21 procent vreest dat zijn tewerkstelling in de loop van de volgende twaalf maanden in het gedrang zou kunnen komen. “Toch blijkt bijna 66 procent van de werknemers een positieve indruk te hebben over zijn toekomstvooruitzichten en 24 procent merkt op dat een terugkeer naar economische groei ook voor nieuwe carrièremogelijkheden zou zorgen,” stippen de onderzoekers aan. Er wordt nog opgemerkt dat 73 procent van de werknemers zelf verantwoordelijkheid neemt om nieuwe vaardigheden aan te leren in plaats van te wachten op initiatieven van de werkgever.

Lees Verder

14:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: talentmanagement, human resources |  Facebook |

16-07-13

Opinie echtgenote heeft belangrijke impact op werktevredenheid

De opinie van de partner over de professionele carrière van de werknemer heeft een veel belangrijker impact dat vaak wordt verondersteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Wake Forest University in North Carolina. De Amerikaanse onderzoekers merken op dat een gezinsvriendelijk ondernemingsbeleid niet alleen bij de werknemer een beter imago van het bedrijf creëert, maar ook een positieve impact heeft op de partner van de medewerker. Steun van de echtgenote voor de organisatie leidt tot een grotere werknemerstevredenheid en een minder personeelsverloop.

"De houding van de partner van de werknemer tegenover het bedrijf kan belangrijke gevolgen hebben," zegt onderzoeksleider Julie Wayne, professor economie aan de Wake Forest University. "Wanneer de partner zich niet gelukkig of loyaal voelt tegenover de organisatie, zal ook de werknemer zelf sneller geneigd zijn om zich minder positief op te stellen tegenover de werkgever." Eerder was ook al aangetoond dat gezinsondersteunende maatregelen van de onderneming het risico op conflicten tussen de professionele carrière en het gezin beperken.

"Wanneer het werk negatieve gevolgen heeft voor de gezinssituatie, blijkt de partner van de werknemer minder tevreden te zijn met diens carrière en minder loyaliteit tegenover de werkgever te kunnen opbrengen," voeren de onderzoekers aan. "Die houding van de partner heeft ook een impact op de opstelling van de werknemer tegenover het bedrijf. De houding van de partner wordt bovendien meer beïnvloed door negatieve dan door positieve bijdragen van de werkgever aan een vlotte organisatie van het gezinsleven. Slechte ervaringen zijn psychologisch sterker dan positieve bijdragen."

Lees Verder

14:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |