29-06-13

Waarde van bedrijfsstages moet meer in daglicht worden geplaatst

Er moeten meer inspanningen worden gedaan om de percepties rond opleidingsstages binnen bedrijven te verbeteren, zodat meer jonge werkzoekenden zouden kunnen worden aangetrokken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse Cranfield School of Management. De onderzoekers benadrukken daarbij dat werkgevers deze opleidingsstages eenzelfde waardering toekennen als academische diploma's, maar diezelfde benadering wordt niet aangetroffen bij de werknemers, die het onderwijs nog altijd hoger blijken in te schatten.

De onderzoekers stelden vast dat bijna 50 procent van de ondervraagde managers van mening is dat opleidingsstages even aantrekkelijk kunnen zijn als academische getuigschriften. Bovendien zou 33 procent van de managers een extra salaris willen betalen voor kandidaten die binnen bedrijven een belangrijke opleiding hebben gevolgd. Bij heel gespecialiseerde stages loopt dat cijfer op tot 40 procent. Britse werknemers blijken over deze bedrijfsstages echter een ander idee te hebben, waaruit volgens de onderzoekers een duidelijk verschil in perceptie blijkt.

Daarbij werd vastgesteld dat 34 procent van de werknemers van mening is dat academische kwalificaties hoger worden ingeschat, terwijl amper 12 procent aangeeft dat bedrijfsstages waardevoller worden ingeschat. Onderzoeksleider Emma Parry, consulent bij de Cranfield School of Management, heeft het over een perceptie-kloof. Er moet volgens haar dan ook meer promotie gemaakt worden voor de kwalificaties van bedrijfsstages, niet alleen op scholen, maar ook bij ouders en andere begeleiders.

Ook Richard Irwin, hoofd studenten-rekrutering bij consulent PricewaterhouseCoopers, benadrukt dat een overdreven focus op academische prestaties ertoe kan leiden dat een belangrijke groep talent over het hoofd gezien dreigt te worden.

Lees Verder

13:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stages, human resources |  Facebook |

28-06-13

Zelfbevestiging beschermt tegen stress bij probleem-oplossing

Zelfbevestiging kan een belangrijke buffer creëren tegen de effecten van stress tijdens het oplossen van problemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Carnegie Mellon University. De Amerikaanse onderzoekers stellen dat het focussen op zijn meest belangrijke waarden het individu toelaat om zijn capaciteiten op het gebied van probleem-oplossing te verbeteren. Voor het aanvangen van een belangrijke taak moet het individu volgens de onderzoekers dan ook tijd nemen om zich te focussen op dingen die voor hemzelf belangrijk zijn.

"Gerichte acties rond zelfbevestiging aan het begin van een schooljaar kunnen resulteren in hogere cijfers op het einde van het semester," merkt onderzoeksleider David Creswell, professor psychologie aan de Carnegie Mellon University, op. "Die impact kan worden geweten aan een daadwerkelijke positieve impact van zelfbevestiging op de capaciteit om in een stress-situatie problemen op te lossen. Zelfbevestiging is dan ook een heel handige en toegankelijke manier om de kansen op succes bij het oplossen van problemen te verhogen.

De onderzoekers stelden vast dat studenten die de maand voordien met een hoog niveau van chronische stress waren geconfronteerd, minder goed in staat bleken om voorgelegde problemen op te lossen. "Wanneer echter voor aanvang van de opdracht een actie rond zelfbevestiging werd georganiseerd, bleken de effecten van de chronische stress op de probleemoplossing geëlimineerd kunnen worden," voeren de onderzoekers aan. "Dankzij de sessies rond zelfbevestiging bleken dezelfde scores gehaald te worden als bij studenten met lage stressniveaus."

Lees Verder

14:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelfbevestiging, human resources |  Facebook |

27-06-13

Werknemer eist kwalitatieve opleidingsmogelijkheden

Werknemers kijken steeds meer naar externe mogelijkheden om hun professionele vaardigheden te verfijnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Kelly Services bij Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat 66 procent van de respondenten opleidingsmogelijkheden buiten de eigen werkomgeving zoeken om hun carrière een nieuwe stimulans te kunnen geven. Er wordt nog aan toegevoegd dat werknemers niet langer zijn geïnteresseerd in de traditionele opleidingsmethodes.

"Het individu neemt de verantwoordelijkheid om zijn professionele situatie te verbeteren, zegt Katie Ivie, verantwoordelijke human resources bij Kelly Services. "Dat is een bijzonder positieve evolutie, maar tegelijkertijd wordt een probleem gecreëerd voor de werkgevers, die weliswaar de waarde van hun personeelsbestand zien toenemen, maar ook geconfronteerd worden met concurrenten die een grotere interesse tonen om werknemers weg te lokken. Deze verworven vaardigheden dragen bij tot strijd om talent."

De onderzoekers stelden vast dat slechts 50 procent van de werknemers van mening is dat de opleidingen bij de werkgever voldoende kwaliteit hebben om hun vaardigheden te verbeteren en de groei van hun carrière te ondersteunen. Ook wordt opgemerkt dat 57 procent van de respondenten een opleiding zoekt die aan hun carrière een compleet nieuwe wending zou moeten kunnen geven. Kelly Services merkt op dat werkgevers dan ook een vooruitstrevend opleidingsprogramma moeten aanbieden om veelbelovende medewerkers te behouden.

Lees Verder

14:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Weinig werknemers houden echt van hun baan

Een groot gedeelte van de arbeidspopulatie houdt niet echt van zijn baan. Dat is de conclusie van een studie van het onderzoeksbureau Gallup bij honderdvijftigduizend Amerikaanse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat 70 procent van de respondenten zijn baan haat of zich niet geëngageerd voelt met zijn werkgever. De onderzoekers voegen er aan toe dat zelfs allerhande voordelen of gunstmaatregelen niet langer helpen om die negatieve percepties weg te werken.

De onderzoekers stelden vast dat 20 procent van de ondervraagden zich actief van het bedrijf heeft afgekeerd en op alle mogelijke ogenblikken opmerkingen en klachten over de onderneming en zijn organisatie naar voor brengt en van lunchpauzes gebruik maakt om online naar andere werkaanbiedingen te zoeken. Daarnaast is er volgens Gallup van 50 procent die zich niet goed in zijn vel voelt en wel op het werk verschijnt, maar niet langer door hun managers kunnen worden geïnspireerd.

"Wanneer het engagement is weggevallen, blijken ook geen gunsten of voordelen de bezieling te kunnen terugbrengen," waarschuwt Gallup. Het onderzoek toonde aan dat 44 procent van de werknemers met flexibele arbeidstijden zich beter in hun vel voelen dan collega's die tal van voordelen kregen toegewezen. Er wordt aan toegevoegd dat respondenten met een flexibele arbeidslocatie een groter engagement met het bedrijf toonden dan hun collega's met een vaste werkplek op kantoor.

"Een slecht management blijkt één van de belangrijkste oorzaken van het gebrek aan engagement," merkt Jim Clifton, chief executive van Gallup, op. "Vele respondenten klagen over slechte managers die talent negeren en geen enkele interesse in groei lijken te tonen. Deze ontevredenheid, verveling en boosheid reikt echter verder dan de muren van de onderneming. Jaarlijks verliest de Amerikaanse economie tussen 450 miljard dollar en 550 miljard dollar aan verloren productiviteit, gestolen goederen en verletdagen."

Uit het onderzoek blijkt dat 28 procent van de Amerikaanse arbeidsbevolking zich geëngageerd opstelt. Dat betekent een daling met 2 procentpunten tegenover vorig jaar.

Lees Verder

13:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

26-06-13

Werkloosheid laat zich ook voelen in volgende generaties

De impact van werkloosheid in een familie strekt zich verder uit naar de verdere generaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Western Australia bij tienduizend Australische kinderen. De onderzoekers stelden daarbij vast dat werkloosheid en scheiding, twee belangrijke negatieve gebeurtenissen in de gezinsgeschiedenis, niet alleen een nadelige impact heeft op het emotionele welzijn en de academische prestaties van hun kinderen, maar ook van de kleinkinderen.

"Ongeacht het verloop van de professionele carrière van de tussenliggende generatie, blijken kleinkinderen van grootouders die tijdens hun carrière met werkloosheid werden geconfronteerd, minder goede scores te halen op emotioneel welzijn en academische prestaties dan generatiegenoten wiens grootouders een succesrijke loopbaan hebben kunnen uitbouwen," voeren de onderzoekers Kirsten Hancock en Steve Zubrick, wetenschappers aan het Telethon Institute for Child Health Research van de Australische universiteit, aan.

"De slechtste scores werden opgetekend bij kleinkinderen die al met twee generaties werkloosheid in de familie werden geconfronteerd," stippen de onderzoekers aan. "Dat fenomeen kan al op bijzonder jonge leeftijd worden opgemerkt. Bij kinderen wiens ouders door werkloosheid zijn getroffen, blijkt 24 procent op vijfjarige leeftijd met sociaal-emotionele problemen te worstelen. Wanneer er sprake is van twee generaties werkloosheid, loopt dat cijfer echter op tot 33 procent. Op tienjarige leeftijd zijn die cijfers opgelopen tot respectievelijk 27 procent en 43 procent."

Lees Verder

14:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid, human resources |  Facebook |

Ongezonde levensstijl werknemers legt tijdbom onder economie

De ongezonde levensstijl van de arbeidspopulatie vormt een echte tijdbom. Dat is de conclusie van een onderzoek van verzekeraar PruHealth en consulent Mercer bij Britse werknemers. De onderzoekers stellen dat 86 procent van de Britse werknemers door hun ongezonde levensstijl een leeftijd hebben die 4,1 jaar hoger ligt dan hun natuurlijke ouderdom, waardoor ook hun levensverwachting wordt gereduceerd. Die situatie legt volgens de onderzoekers een zware hypotheek op de economie.

"Het bedrijfsleven zal moeten inspelen op een toenemende kost van absenteïsme en presenteïsme van een verouderende populatie," merkt Neville Koopowitz, chief executive van PruHealth, op. "De levensverwachting van de bevolking is de voorbije decennia gevoelig gestegen, maar tegelijkertijd is er sprake van een verhoogd risico op chronische aandoeningen, waardoor de kwaliteit van het leven gevoelig wordt gereduceerd. Een belangrijk deel van die kosten zal echter door de werkgevers dienen te worden gedragen."

De onderzoekers merken op dat 31 procent van de werknemers minstens drie risicofactoren vertonen, waardoor ze een grote kans op gezondheidsproblemen lopen. De meest frequente risicofactoren zijn een gebrek aan fysieke activiteit en overgewicht. De grootste risicogroep kan volgens de onderzoekers worden gevonden bij mannen tussen veertig en negenenveertig jaar. Mercer wijst erop dat bedrijven een cruciale rol kunnen spelen in een gezonde levensstijl van hun medewerkers, die immers het grootste gedeelte van hun leven op de werkvloer doorbrengen.

Lees Verder

13:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, human resources |  Facebook |

24-06-13

Brits activeringsprogramma boekt slecht bescheiden succes

Het activeringsprogramma van de Britse overheid om meer mensen uit de werkloosheid te halen, levert voorlopig slechts beperkte successen op. Dat blijkt uit cijfers van de Employment Related Services Association. Opgemerkt wordt dat het programma twee jaar geleden werd opgestart om 1,2 miljoen langdurig werklozen aan een baan te helpen. Ondanks de stimulerende maatregelen bleek begin maart echter driekwart van de doelgroep nog altijd geen tewerkstelling te hebben kunnen vinden. Volgens voorstanders is er echter een duidelijke vooruitgang merkbaar tegenover september vorig jaar.

Lees Verder