10-05-14

Werknemers houden van kansen op innovatie

Bedrijven moeten ondernemende medewerkers ondersteunen. Die ondersteuning creëert immers een groter engagement en zal het bedrijf toelaten om talentrijk personeel aan zich te binden. Dat zegt Isabelle Minneci, directeur human resources bij het Franse cosmeticamerk L’Oreal. Medewerkers houden volgens Minneci van opportuniteiten om zich innovatief te kunnen uitleven. Er bestaat volgens Minneci weliswaar een gevaar dat innovatieve werknemers uiteindelijk de onderneming zullen verlaten om hun ideeën op zelfstandige basis verder te ontwikkelen, maar ook dan blijft de investering in de ondernemende medewerker volgens haar nog steeds de moeite waard.

“Het aanbieden van ondersteuning aan ondernemende medewerkers verhoogt de betrokkenheid en biedt het bedrijf een grotere kans om toptalent te behouden,” merkt Isabelle Minneci op. “L’Oreal heeft een initiatief opgezet waarbij voor medewerkers een budget van 100.000 pond kan worden voorzien om ideeën voor de onderneming te ontwikkelen.” Dat concept heeft volgens haar het bedrijf al toegelaten belangrijke projecten op het gebied van innovatie en duurzaamheid te realiseren. Minneci wijst erop dat een Brits onderzoek heeft uitgewezen dat één op drie werknemers graag zou werken voor een onderneming die innovatie en ondernemerschap stimuleert.

Isabelle Minneci geeft toe dat er altijd een gevaar bestaat dat een werknemer met de ontvangen financiering mogelijk zijn ideeën voor eigen rekening verder zal proberen te ontwikkelen. “Dat risico mag het ondersteunen van ondernemende medewerkers echter niet ontmoedigen,” voert Minneci aan. “Het vertrek weegt immers niet op tegen de voordelen die worden gerealiseerd door het stimuleren van het engagement bij een grotere groep medewerkers. Indien de vertrekkende werknemer met zijn project een positieve bijdrage levert aan te maatschappij, kan het bedrijf er bovendien toch prat op gaan een belangrijke factor in die ontwikkeling te zijn geweest.”

Vele voorstellen van medewerkers blijken verband te houden met duurzaamheid en leefmilieu, waardoor ook het positieve imago van het bedrijf wordt ondersteund. Wel waarschuwt Minneci dat de ondersteuning van medewerkers-projecten goed moet worden georganiseerd en opgevolgd. Anders dreigt men volgens haar immers geconfronteerd te worden met naijver van collega’s wiens voorstellen niet werden geselecteerd of weerhouden. “Er moet een duidelijke motivatie worden verstrekt bij de geselecteerde projecten,” geeft Minneci aan. “Bovendien moet constructieve feedback worden gegeven om de verdere ontwikkeling van andere voorstellen en projecten aan te moedigen.”

“Alle grote leiders die ik ken, hebben ooit in hun carrière een mislukking gekend,” stipt Minneci nog aan. “Indien we erin slagen om een omgeving te creëren waarin mensen niet bang zijn om te proberen en te falen, zal innovatie worden gestimuleerd en zal de mogelijkheid worden geboden om het volledige potentieel van werknemers te benutten.”

Lees Verder

12:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werknemer, innovatie |  Facebook |

02-05-14

Bedrijfsleven investeert in innovatiever onderzoek

Academisch onderzoek gesponsord door de industrie leidt vaker tot innovatieve octrooien en licenties dan ondersteuning door de overheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De resultaten gaan volgens de onderzoekers in tegen beweringen dat het bedrijfsleven vooral gericht is op innovaties die slechts een beperkte toegankelijkheid kennen en nauwelijks van nut zijn voor andere partijen. Uit een onderzoek van meer dan twaalfduizend octrooien die aan de universiteit sinds het begin van de jaren negentig werden toegekend, blijkt volgens de wetenschappers dat het fenomeen over een brede waaier van toepassingsgebieden kan worden opgemerkt.

Lees Verder

13:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, onderzoek |  Facebook |

12-04-14

Creativiteit en innovatie worden onvoldoende geïntegreerd

Creativiteit en innovatie worden in de zakenwereld en het wetenschappelijk onderzoek onvoldoende met elkaar geïntegreerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University, de University of Edinburgh en de Brunel University. De onderzoekers benadrukken dat creativiteit en innovatie complexe fenomenen die over een verloop van tijd hun vruchten afwerpen en een bekwaam leiderschap nodig hebben om tenvolle met succes toegepast te kunnen worden. De meeste bedrijven zijn volgens de onderzoekers echter niet goed beslagen om creatieve ideeën naar de werkvloer te vertalen, zodat een positieve impact op de resultaten van de onderneming kan worden gerealiseerd.

Lees Verder

10:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit, innovatie |  Facebook |

04-04-14

Toekomstige succesproducten moeten nog worden ontwikkeld

De meerderheid van de executives in media, marketing en technologie is het erover eens dat hun succesrijkste product voor de toekomst op dit ogenblik nog niet is uitgevonden. Dat is de conclusie van een enquête van consulenten Econsultancy en Jordan Edmiston (Jegi) bij meer dan driehonderd executives en andere topkaders in Noord-Amerika en West-Europa naar nieuwe producten die over vier jaar op de markt zullen zijn gebracht. Volgens 51 procent van de ondervraagden moet dat toekomstige topproduct nog worden ontwikkeld. Er wordt aan toegevoegd dat er een aantal specifieke problemen kunnen worden geïdentificeerd die de doorbraak van innovaties kunnen afremmen.

Uit het onderzoek bleek dat 80 procent van de respondenten aangeeft dat het idee voor de nieuwe producten afkomstig zal zijn van het topmanagement, maar anderzijds geeft 72 procent ook aan dat de wensen van de klant aan de grondslag van deze ontwikkelingen zullen liggen. Op de derde plaats volgen ideeën die door divisies zoals sales en marketing worden aangebracht (62 procent). Verder wordt opgemerkt dat een meerderheid van de respondenten toegeeft ook ideeën voor innovaties op te pikken bij concurrenten en marktdynamieken. Dat wordt volgens de analisten steeds belangrijker in het digitale tijdperk, waar een marktintroductie vaak aanleiding geeft tot een tweede generatie van innovaties.

De onderzoekers stelden anderzijds vast dat slechts 30 procent van de ondernemingen ideeën halen uit specifieke innovatie-programma’s. Verder kon worden opgemerkt dat onredelijke verwachtingen in de vroegere fases van de ontwikkeling de belangrijkste rem vormen op de lancering van nieuwe producten (53 procent), gevolgd door onvoldoende investeringen in analyses van de consumenten-beleving (44 procent). De onderzoekers stelden tenslotte vast dat 71 procent van de respondenten de lancering van nieuwe producten en services de volgende twaalf tot vierentwintig maanden een belangrijke groeifactor zal zijn. Daarmee is innovatie volgens het rapport de belangrijkste groeipijler.

Lees Verder

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

26-03-14

Bedrijfsleiders hanteren kuddegeest bij reactie op innovatie

Bedrijfsleiders gedragen zich op het gebied van innovaties vaak als kuddedieren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia in Canada naar evoluties in de vliegtuigbouw in de jaren zeventig van de voorbije eeuw. Opgemerkt wordt dat bedrijfsleiders innovaties, met inbegrip van de meest complexe projecten, veelal benaderen op basis van de reacties van concurrenten, terwijl de technische meerwaarde van de technologie slechts zelden fundamenteel wordt bekeken. Die passieve houding kan volgens de onderzoekers echter nefaste gevolgen hebben voor de onderneming.

"De studie toont aan dat leiders in hun streven naar innovaties, zelfs bij complexe concepten zoals vliegtuigen, vooral kijken naar de vroege adoptie van technologieën door concurrenten, zonder zelf een nauwgezet onderzoek te doen naar technische mogelijkheden,” zegt onderzoeker Marc-David Seidel, professor management aan de Universiteit van British Columbia. "Bedrijfsleiders hebben de neiging te panikeren wanneer innovaties op het punt staan op de markt door te breken. Iedereen lijkt zich te willen haasten om een schijnbare vroege marktleider te kopen. Soms leidt dit tot inferieure producten, maar in een aantal gevallen kan dat gedrag uitmonden in desastreuse beslissingen.”

De onderzoekers verwijzen in hun studie naar de bittere rivaliteit tussen de Amerikaanse vliegtuigconstructeurs McDonnell Douglas en Lockheed tijdens de jaren zeventig van de voorbije eeuw. “De DC-10 van McDonnell Douglas en de L-1011 van Lockheed werden nagenoeg op hetzelfde ogenblik op de markt gebracht,” verduidelijkt professor Seidel. “Vertragingen bij de leveringen van onderdelen zorgde er echter voor dat de marktintroductie van de L-1011 met één jaar diende te worden uitgesteld. Een gebrek aan omzet catalogeerde de L-1011 als een mislukte innovatie. In totaal werden slechts tweehonderdvijftig exemplaren van het toestel verkocht. De DC-10 haalde daarentegen een verkoop van bijna vijfhonderd toestellen.”

“Die voorkeuren zouden echter fatale gevolgen hebben,” aldus nog Marc-David Seidel. “De DC-10 bleek immers een aantal fundamentele ontwerpfouten te vertonen, waardoor bij crashes uiteindelijk meer dan zeshonderd mensen de dood zouden vinden. Op het einde van de jaren zeventig werd de DC-10 door de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) tijdelijk aan de grond gehouden, maar ook dat kon het succes niet stoppen. Dergelijke problemen zijn ook in de toekomst niet uit te sluiten, zoals de huidige rivaliteit tussen de Dreamliner van de Amerikaanse constructeur Boeing en de A350 van zijn Europese concurrent Airbus duidelijk maakt.”

De onderzoekers wijzen erop dat de marktintroductie van de Dreamliner door een aantal productie-vertragingen en technische defecten diende te worden uitgesteld, waardoor diverse luchtvaartmaatschappijen de voorkeur gaven aan de concurrent van Airbus, hoewel de A350 nog niet alle testvluchten had afgewerkt en nog geen passagiers had vervoerd. “Het is zeker niet de bedoeling te suggereren dat de voorkeur voor Airbus tot een aantal problemen zou kunnen leiden,” waarschuwt professor Seidel. “Wel wil de studie duidelijk maken dat het kuddegedrag rond innovaties belangrijke consequenties kan hebben.”

Lees Verder

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

24-03-14

Innovatie komt steeds vaker uit groeimarkten

Innovatie zal steeds meer uit groeimarkten komen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de University of Michigan. De onderzoekers merken op dat multinational goedkope innovatie outsourcen aan hun toeleveranciers in opkomende markten, waarbij gestreefd wordt naar goedkope, eenvoudige en efficiënte oplossingen die aangepast zijn aan lokale situaties. Een aantal van die oplossingen blijken volgens de Amerikaanse wetenschappers vervolgens echter ook geschikt te zijn voor de ontwikkelde westerse markten. Verwacht wordt dat die omgekeerde innovatie de volgende jaren gericht in de strategie van multinationals zal worden geïntegreerd.

Lees Verder

16:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, groeimarkten |  Facebook |

02-03-14

Innovatie vaak gesitueerd in raakvlakken grote technologie-sectoren

Innovatie gebeurt vaak in de raakvlakken van grote technologische sectoren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Georgia Institute of Technology, die een landkaart met alle innovatieve ontwikkelingen hebben samengesteld. Die landkaart kan volgens de onderzoekers onder meer een inzicht bieden in de sectoren die de grootste vruchtbaarheid laten optekenen op het gebied van innovatie, maar kunnen aangeven waar landen en bedrijven de meest optimale resultaten zouden kunnen halen met hun investeringen in nieuwe ontwikkelingen. Bovendien zouden leemtes in het innovatieve onderzoek kunnen worden verduidelijkt.

Lees Verder

07:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |