16-10-13

Duurzame energie is speerpunt van technologische innovatie

Patenten voor hernieuwbare energietechnologieën hebben de voorbije jaren een opmerkelijke groei laten optekenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en het Santa Fe Institute (SFI). De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers aan dat investeringen in onderzoek en ontwikkeling, samen met een uitbreiding van de markten voor de betrokken producten, tot een belangrijke groei in innovatie hebben geleid. Opgemerkt wordt dat tijdens de tweede helft van het voorbije decennium het aantal patenten voor zonnekracht met 13 procent per jaar steeg, terwijl bij windenergie een toename met 19 procent werd opgetekend.

De onderzoekers zeggen, op basis van een database over de voorbije veertig jaar met ruim zeventigduizend energiepatenten uit meer dan honderd landen, dat er een duidelijke correlatie kon worden opgemerkt tussen de toename aan patenten en voorafgaande investeringen in onderzoek en ontwikkeling. “De belangrijkste groei kon worden opgetekend in de patenten rond duurzame energietechnologieën,” geeft onderzoeksleider Jessika Trancik, professor engineering aan het Massachusetts Institute of Technology, aan. “Patenten rond fossiele brandstoffen kenden nog slechts een bescheiden toename, terwijl bij nucleaire technologieën een stagnatie werd opgetekend.”

“Patenten rond duurzame energie lieten ook een grotere groei optekenen dan rechten op technologieën rond semiconductoren of digitale communicatie,” zegt Trancik. “Tijdens het laatste kwart van de voorbije eeuw werden in de Verenigde Staten jaarlijks minder dan tweehonderd patenten rond hernieuwbare energie geregistreerd. Op het einde van het voorbije decennium werden echter meer dan duizend nieuw patenten per jaar geteld. Ook fossiele brandstoffen lieten tijdens het laatste kwart van de vorige eeuw honderd nieuw patenten per jaar optekenen, maar daar werd op het einde van het voorbije decennium slechts een stijging tot driehonderd registraties opgemerkt.”

De wetenschappers merken nog op dat de energiesector als geheel eveneens zijn aandeel in het aantal geregistreerde patenten heeft opgedreven. “Na de oliecrisissen van de jaren zeventig en tachtig werd een opmerkelijke toename in energie-onderzoek opgemerkt, maar dat werd gevolgd door een zware terugval,” merkt Trancik nog op. “Het effect van die investeringen is vandaag echter nog steeds merkbaar in de grote toename aan patenten. Heel wat werk werd verricht tijdens de jaren zeventig en tachtig, maar daarvan worden nu de vruchten geplukt.” Er wordt aan toegevoegd dat zowel de overheid als de industrie een bijdrage hebben geleverd tot die investeringen in energie-onderzoek.

De databank toont volgens de onderzoekers ook aan dat China de voorbije jaren een duidelijke inhaalbeweging heeft gemaakt in patenten rond duurzame energie-technologieën. Anderzijds wordt opgemerkt dat technologieën met een duidelijke marktwaarde - zoals verbeterde batterijen voor laptops - het snelst ondersteuning van investeerders genieten. “Een aantal maatschappelijk belangrijke ontwikkelingen zonder overduidelijke meerwaarde voor de eindgebruiker dreigen daardoor echter genegeerd te worden,” zegt Jessika Trancik. “Hier moet de overheid optreden, zodat ook deze technologieën geïmplementeerd kunnen worden.”

Lees Verder

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, innovatie |  Facebook |

26-09-13

Gebrek aan tijd en middelen blijven rem op innovatie

Een gebrek aan tijd, ondersteuning en budgetten vormen de belangrijkste drempels voor innovatie. Dat is de conclusie van een rapport van consulent iStock bij vierhonderd creatieve professionals, waaronder art directors en grafisch ontwerpers. Uit het onderzoek blijkt dat dat 60 procent van de respondenten aangeeft de voorbije twaalf maanden boeiende ideeën naar voor geschoven te hebben, maar onvoldoende tijd en ondersteuning gekregen te hebben om de projecten in realiteit om te zetten. Bovendien blijkt dat 70 procent van de respondenten over meer creatieve tijd te willen beschikken, terwijl 63 procent aangeeft onvoldoende tijd te krijgen voor creatieve reflectie en inspiratie.

Lees Verder

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

17-09-13

Innovatieve bedrijven kennen snelste groei

Innovatieve bedrijven kennen een significant grotere groei dan de gemiddelde onderneming. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers (PwC) bij ruim zeventienhonderd executives in meer dan vijfentwintig landen en meer dan dertig sectoren. Opgemerkt wordt dat de 20 procent meest innovatieve bedrijven voor de volgende vijf jaar een groei voorspelt die dubbel zo hoog ligt dan het wereldwijde gemiddelde. Bovendien ligt die groei drie keer hoger dan bij de minst innovatieve ondernemingen. Volgens twee derden van de meest innovatieve bedrijven is innovatie een concurrentiële noodzaak. Dat wordt echter slechts door 19 procent van de minst innovatieve ondernemingen beaamd.

Uit het rapport blijkt dat de meest innovatieve bedrijven de volgende vijf jaar een groei van meer dan 60 procent verwachten. Daardoor zou 250 miljard dollar aan extra omzet worden gerealiseerd, dankzij operaties in alle geledingen van de operaties. De minst innovatieve groepen verwachten over diezelfde periode een groei met 21 procent en 93 miljard dollar extra inkomsten. “De wereld is de voorbije vijf jaar sterk veranderd,” merkt David Percival, innovatie-specialist bij PricewaterhouseCoopers, op. “Innovatie is voor de meeste bedrijven een belangrijk element van het dagelijkse beleid geworden. Ooit zagen bedrijven een intrede in de Chinese markt de belangrijkste strategie om te groeien. Vandaag is dat innovatie geworden.”

PricewaterhouseCoopers merkt verder op dat 80 procent van grootste innovatoren aangeeft een doorgedreven strategisch plan heeft opgesteld om nieuwe projecten te realiseren. Bij de minst innovatieve ondernemingen kan minder dan de helft van de bedrijven een dergelijk strategisch plan voorleggen. In het rapport wordt verder benadrukt dat de innovatie in de meest uiteenlopende sectoren, van farmaceutica tot automotive en financiële diensten, kon worden opgemerkt. Ook geografisch is er volgens de consulent een grote spreiding merkbaar en kan innovatie zowel in India als in Nederland of Brazilië worden opgetekend.

De onderzoekers stelden ook vast dat innovatieve bedrijven een grote waarde hechten aan interne en externe samenwerking. Daarbij wordt opgemerkt dat 67 procent van de meest innovatieve bedrijven van sociale media gebruik maakt om met externe partners samen te werken. Bij de minst innovatieve bedrijven doet slechts 39 procent beroep op sociale media. De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat innovatie niet beperkt blijft tot producten en diensten, maar ook andere sectoren van de onderneming, zoals klantenservices, omvat.

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

01-09-13

Innovatief ondernemer moet ook geduldig zijn

Innovatie vormt voor vele bedrijven een cruciaal onderdeel van de strategie, maar kan uiteindelijk ook een valstrik blijken. Dat zegt Erik Severinghaus, chief executive van het technologiebedrijf SimpleRelevance. Hij merkt op dat innoverende ondernemers vaak proberen om hun nieuwe ontwikkelingen zo snel mogelijk op de markt brengen, maar indien de buitenwereld daarvoor nog niet klaar is, kan die haast volgens Severinghaus voor de onderneming een regelrechte tragedie worden. Vooraleer innovaties worden gelanceerd, moet men er volgens hem dan ook zeker van zijn een inzicht te hebben in het ecosysteem en de dynamiek van de markt.

Lees Verder

10:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, ondernemen |  Facebook |

23-08-13

Innoverende kennis Verenigde Staten is sterk geconcentreerd

Californië, Texas en New York herbergen meer dan een kwart van alle Amerikaanse wetenschappers en ingenieurs. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse National Science Foundation (NSF). Vooral de grote metropolen in de betrokken staten vertonen de grootste concentratie aan wetenschappers en ingenieurs. De staten Florida, Virginia, Pennsylvania, Illinois, Massachusetts en Ohio vertegenwoordigen nog eens een kwart van de totale wetenschappelijke populatie van de Verenigde Staten. De onderzoekers wijzen erop dat deze regio’s dan ook de meest innoverende kansen hebben, dankzij de grote vaardigheden, creatieve ideeën en wetenschappelijke kennis van hun bevolking.

Lees Verder

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, wetenschap |  Facebook |

16-08-13

Merken investeren onvoldoende in marketing-innovatie

Het overgrote gedeelte van de merken slaagt er niet in om optimaal te investeren in marketing-innovatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Forrester bij vijfenveertig marketeers. De onderzoekers stelden vast dat slechts 11 procent van de ondervraagden een speciaal budget had voorzien om experimentele technieken en stratiegieën voor hun communicatie te financieren. Nochtans bleek dat 95 procent van de marketeers die specifieke innovatie-budgetten hadden voorzien, gewag maakte van een positieve return-on-investment.

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, innovatie |  Facebook |

14-08-13

Innovatie stuit vaak op bedrijfscultuur en financiële barrières

Innovatie is een belangrijke troef om talent aan te trekken, maar wordt vaak gehinderd door een weerstand van de bedrijfscultuur en een gebrek aan financiële inspanningen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Futurestep bij zeshonderd personeelsverantwoordelijken van bedrijven in acht landen. De onderzoekers merken op dat bedrijven vaak orakelen dat hun medewerkers hun belangrijkste activa zijn, maar in de praktijk ook de daadwerkelijke bereid moeten tonen de nodige inspanningen te willen doen om niet alleen de geschikte talenten aan te trekken, maar er ook voor te zorgen dat die werknemers in optimale omstandigheden hun bijdrage tot de groei van de onderneming kunnen leveren.

De studie noemt innovatie van cruciaal belang voor groei, winstgevendheid en een cultuur van uitmuntendheid. Volgens 42 procent van de ondervraagden zijn innovatieve wervingsmethodes noodzakelijk om het beste talent te kunnen aantrekken, terwijl het volgens 33 procent ook helpt om talent uit niche-sectoren of knelpuntberoepen te kunnen rekruteren. Neil Griffiths, internationaal directeur bij Futurestep, geeft aan dat de studie aantoont dat human resources de waarde van innovatie in de rekruterings-methodes erkent, maar zegt dat die inspanningen door allerlei barrières worden afgeremd. Het onderzoek toonde ook aan dat werknemers sneller een bedrijf willen vervoegen dat gebruikt maakt van innovatieve rekrutering.

De meerderheid van de ondervraagde personeelsmanagers zegt nood te hebben aan innovatieve rekruterings-instrumenten, zoals mobiele platformen en talentgemeenschappen. Uit het onderzoek blijkt dat 74 procent van de personeelsverantwoordelijken toegeeft dat hun organisatie meer zou moeten doen om innovatie in de rekrutering en talentmanagement te demonstreren. De personeelsverantwoordelijken zeggen er ook vanuit te gaan dat professionele online communities en online talentgemeenschappen de meest invloedrijke rekruteringsmethodes van de toekomst zullen worden, gevolgd door mobiele campagnes.

Lees Verder

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, personeel, bedrijfscultuur |  Facebook |