10-06-13

Financiële sector heeft weinig oog voor nood innovatieve bedrijven

Innovatieve kleine en middelgrote bedrijven, die cruciaal zijn voor de tewerkstelling en de economische groei, vinden bijzonder moeilijk toegang tot financiering die noodzakelijk is om hun groei te garanderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Big Innovation Centre bij meer dan tienduizend Britse ondernemingen. Opgemerkt wordt dat meer dan één op drie innovatie kleine bedrijven sinds het begin van dit decennium geen toegang heeft gekregen tot noodzakelijke financiële ondersteuning. Dat is bijna een verdrievoudiging tegenover vijf jaar geleden.

Lees Verder

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, kredietverstrekking |  Facebook |

05-06-13

Amerikaanse regering wil patenttrollen aan banden leggen

De Amerikaanse regering heeft aangekondigd maatregelen te zullen nemen om de misbruiken van de patentbescherming sterker te willen bestrijden. Daarbij wil de Amerikaanse overheid onder meer een einde maken aan de patenttrollen, die erin zijn gespecialiseerd om bedrijven voor de rechter te dagen wegens veronderstelde patent-inbreuken, in de hoop vergoedingen te kunnen opstrijken voor licenties of royalties of een minnelijke schikking te kunnen afdwingen. De Amerikaanse regering voert aan dat deze patenttrollen een bedreiging vormen voor de innovatie.

"Innovatoren worden onophoudelijk geconfronteerd met patenttrollen die zelf niets produceren, maar een zakelijk model hebben ontwikkeld dat gebaseerd is op de ontvoering van ideeën van anderen," benadrukte de Amerikaanse president Barack Obama. Gene Sperling, economisch adviseur van de Amerikaanse president, benadrukte dat er de voorbije jaren een echte explosie is opgemerkt in de activiteit van patenttrollen. Twee jaar geleden dienden tegenpartijen 29 miljard dollar te betalen aan patenttrollen. Dat betekende een stijging met 400 procent tegenover het midden van het voorbije decennium.

Bovendien leiden de praktijken van deze patenttrollen volgens Sperling tot een belangrijk verlies aan aandeelhouderswaarde bij hun slachtoffers. In de voorstellen van de Amerikaanse regering zou onder meer geëist worden dat patent-houders een daadwerkelijk belang hebben bij de ontwikkeling van het product. Ook moet volgens de president aan de patenten een bepaalde kwaliteitsnorm worden opgelegd, zodat het niet langer mogelijk zou zijn om met vage eigendomseisen een brede waaier van activiteiten te kunnen aanvallen. De Amerikaanse technologiesector reageert positief op de aangekondigde maatregelen.

Lees Verder

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: patent, patenttrol, innovatie |  Facebook |

16-05-13

Europese bedrijfsleiders vrezen innovatie-concurrentie China

Europese bedrijfsleiders vrezen dat hun regio binnen het decennium op het gebied van technologische innovatie China zal moeten laten voorgaan. De economische crisis bedreigt daarmee één van de grote concurrentiële troeven van het continent. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Accenture en de sectororganisatie BusinessEurope. Meer dan tweederde van de Europese bedrijfsleiders zegt te vrezen dat China over tien jaar Europa op het gebied van technologische innovatie zal hebben ingehaald of voorbijgestoken.

"Een zwakke vraag door de Europese economische crisis heeft een zware negatieve impact gehad op de industriële productie, terwijl de bedrijven terughoudend zijn om hun financiële reserves aan te wenden voor nieuwe investeringen, training of onderzoek en ontwikkeling," voert Accenture op. "De toenemende werkloosheid bedreigt de mogelijkheden om een hoogwaardige arbeidspopulatie in stand te houden. Minder dan de helft van de respondenten is van mening dat de arbeidspopulatie nog een concurrentieel voordeel blijft voor de Europese economie."

Uit het onderzoek blijkt dat 61 procent van de bedrijfsleiders aangeeft te vrezen dat Europa het moeilijk zal hebben om zich de volgende drie jaar van zijn economische crisis te herstellen. In Duitsland is nog altijd 90 procent overtuigd van de concurrentiekracht van de Europese industrie, maar in Spanje daalt dat cijfer tot 50 procent. Volgens Accenture willen de bedrijven vooral de vaardigheden van de Europese arbeidspopulatie opdrijven en de toegang van de ondernemingen tot financiering verbeteren.

Er wordt opgemerkt dat Europa in een aantal sectoren, ondanks de crisis, nog altijd mogelijkheden heeft. Daarbij wordt onder meer gewezen op duurzame sectoren, intelligente netwerken, biotechnologie en gespecialiseerde industrieën. "China gaat de volgende tien jaar ongetwijfeld bijzonder investeren in technologie-innovatie, maar er heerst toch een gevoel dat de Europese industrie met de gepaste maatregelen in staat kan zijn om zijn positie te handhaven," merkt Mark Spelman, verantwoordelijke strategie bij Accenture, op.

Lees Verder

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, innovatie |  Facebook |

11-05-13

Sociale media belangrijk in aanbrengen innovatieve ideeën

Het brede online publiek kan een belangrijk element vormen voor het academisch onderzoek naar innovaties, ook al is er vaak een duidelijk verschil tussen de kwantiteit en de kwaliteit van het verkregen materiaal. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Carnegie Mellon University en Northwestern University. De onderzoekers stellen dat sociale media en gelijkaardige platformen in staat stellen om de behoeften aan producten en diensten te identificeren, grote hoeveelheden ideeën aanbrengen en ook het uittesten van toepassingen kunnen vergemakkelijken.

"Het is bijzonder moeilijk om studenten een inzicht te verstrekken in innovatieve processen," merkt onderzoeksleider Steven Dow, professor aan het Human-Computer Interaction Institute van de Carnegie Mellon University, op. "In een traditionele lesomgeving wordt immers de authentieke interactie met de reële wereld gemist. Sociale netwerken en andere vormen van online groepen kunnen voor een input zorgen die anders compleet afgesloten blijven. Maximaal kan bij de realisatie van projecten de feedback van een beperkt aantal individuen worden verkregen. Toekomstige innovatoren moeten een inzicht kunnen verkrijgen op welke manier deze communities kunnen worden bereikt en geëngageerd."

"Uit het onderzoek bleek dat online forums, zoals Reddit, bijzonder behulpzaam zijn in het ontdekken van bestaande behoeftes," voert Steven Dow aan. "Bovendien bleek het bijzonder zinvol te zijn om het publiek feedback te vragen over de aangevraagde concepten." Het onderzoek bracht volgens hem echter ook aan het licht dat velen zich weinig comfortabel voelen om ook op crowdsourcing beroep te doen om de nodige financiële middelen te verzamelen die de realisatie van de projecten mogelijk te maken. Mogelijk moet dat aspect volgens de onderzoeker aan andere partijen worden overgelaten.

Lees Verder

16:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, innovatie |  Facebook |

11-04-13

Emigrerende innovatoren willen in de eerste plaats nog altijd naar Verenigde Staten

De Verenigde Staten blijven nog altijd de meest populaire bestemming voor emigrerende innovatoren, gevolgd door Canada en Australië. Europese landen zoals Duitsland, Italië en Groot-Brittannië zijn daarentegen heel wat minder succesrijk in het aantrekken van deze groep talenten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Labour Institute for Economic Research in Finland. Landen die er het best in slagen om hoogwaardige banen aan te bieden aan hoogopgeleide buitenlanders, winnen volgens de onderzoekers nochtans aan innovatieve capaciteiten.

Het verschil in aantrekkingskracht tussen de Verenigde Staten en andere landen wordt volgens de onderzoekers nog groter wanneer gekeken wordt naar emigrerende innovatoren uit andere landen dan de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). "Dat is vooral te wijten aan de grote toestroom in de Verenigde Staten van hoogopgeleide Indiase en Chinese migranten," voeren de onderzoekers Mari Kangasniemi en Merja Kauhanen aan.

De onderzoekers zeggen ook nog vastgesteld te hebben dat immigranten uit Oost-Europa in oudere lidstaten uit de Europese Unie zoals Finland, Duitsland en Nederland minder tewerkstellingskansen hebben dan de autochtone bevolking. Dat geldt echter niet in Groot-Brittannië, waar immigranten uit nieuwe lidstaten van de Europese Unie meer kansen op een baan blijken te hebben dan de autochtone Britse bevolking. De onderzoekers voegen er aan toe dat er meer aandacht moet besteed aan de oorzaken van deze verschillen. (MH)

Lees Verder

13:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmarkt, innovatie |  Facebook |

09-02-13

Latijns-Amerika heeft grootste interesse in nieuwe producten

Nergens in de wereld bestaat een grotere interesse in nieuwe producten dan in Latijns-Amerika. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Nielsen bij bijna dertigduizend internet-gebruikers in bijna zestig landen. De onderzoekers stelden vast dat 63 procent van de producenten interesse toont in nieuwe producten, maar in Latijns-Amerika loopt dat op tot 80 procent, gevolgd door het Midden-Oosten en Afrika (65 procent), Europa (62 procent) en Noord-Amerika (61 procent). De regio Asia-Pacific volgt op de laatste plaats met een score van 59 procent. In Latijns-Amerika wil bovendien 56 procent een meerprijs betalen voor een nieuw product, gevolgd door het Midden-Oosten en Afrika (46 procent), Asia-Pacific (43 procent), Noord-Amerika (31 procent) en Europa (28 procent).

Lees Verder

16:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: latijns-amerika, innovatie |  Facebook |

05-02-13

Chinese ondernemingen moeten meer investeren in innovatie

Chinese ondernemingen moeten meer inspanningen doen om te innoveren. Dat blijkt uit een nieuwe richtlijn die de Chinese regering heeft uitgevaardigd. Opgemerkt wordt dat Chinese ondernemingen meer moeten investeren in onderzoek en ontwikkeling. Grote ondernemingen en middelgrote bedrijven moeten de investeringen in onderzoek opdrijven tot 1,5 procent van de omzet. Leidinggevende ondernemingen zouden volgens de nieuwe richtlijn de innovatie-inspanningen tot op het niveau van het internationale concurrenten moeten opdrijven en het aantal patentaanvragen verdubbelen.

Lees Verder

19:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, innovatie |  Facebook |