11-01-13

Apple en Google blijven marktleider in innovatie

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple blijft wereldwijd marktleider in onderzoek en ontwikkeling. Dat is de conclusie van een enquête van het bureau Boston Consulting Group bij ruim vijftienhonderd executives in meer dan twintig landen. Op de tweede plaats staat het internetbedrijf Google. Die rangorde is identiek dan bij een eerdere enquête drie jaar geleden. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung steeg echter van de elfde naar de derde plaats. Het informaticabedrijf Microsoft behoudt zijn vierde plaats, maar het sociale netwerk Facebook stijgt van een achtenveertigste naar een vijfde plaats. Apple staat al zeven jaar op rij op de eerste plaats, terwijl Google al zes jaar de tweede plaats inneemt.

Het Amerikaanse International Business Machines (IBM) viel van een derde naar een zesde plaats terug, terwijl het Japanse Sony van een tiende naar een zevende plaats steeg. Haier, producent van huishoudelijke apparaten, stijgt van een achtentwintigste naar een achtste plaats. Het ecommerce-bedrijf Amazon viel daarentegen van een zesde naar een negende plaats terug. De top tien wordt afgerond door autobouwer Hyundai, die twaalf plaatsen in de rangschikking klom. In het rapport wordt opgemerkt dat innovatie een belangrijke pijler van organische groei blijft.

De bedrijven die de voorbije negen jaar werden opgenomen in de top vijftig van innovatieve ondernemingen, leverden hun aandeelhouders een winst op die 4 procent hoger ligt dan het gemiddelde. Er wordt aan toegevoegd dat 76 procent van de bedrijven uit de top vijftig aangaven dat innovatie tot hun drie belangrijkste prioriteiten behoort. Drie jaar geleden behoorde innovatie slechts bij 72 procent van de bedrijven tot de absolute prioriteiten. Vier jaar geleden bedroeg dat cijfer 64 procent. Vooral in de autosector wordt innovatie belangrijk genoemd, gevolgd door media, telecom en gezondheidszorg.

Lees Verder

18:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, apple, google |  Facebook |

10-01-13

Autoconstructeurs mikken vooral op innovatie en nieuwe markten

De grote autoconstructeurs gebruik innovatie, marketing en branding in reactie op megatrends zoals verstedelijking en mobiliteit. Dat is de conclusie van een enquête van consulent KPMG bij tweehonderd executives uit de wereldwijde autosector. Volgens 88 procent van de ondervraagden zal de ontwikkeling van nieuwe producten en technologieën belangrijk zijn om de volgende vijf jaar een groei te realiseren. Volgens 81 procent van de ondervraagden zal ook de intrede in nieuwe markten belangrijk zijn, terwijl 76 procent gewag maakt van een betere betaalbaarheid en 75 procent aan kortingen en andere prijsaanbiedingen denkt. Volgens 63 procent moet de portfolio worden gediversifieerd, terwijl volgens 59 procent het merkmanagement moet worden verbeterd.

Lees Verder

18:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, innovatie |  Facebook |

10-12-12

Bedrijven kunnen niet langer terugvallen op traditionele innovatiemodel

Het is voor multinationals niet langer mogelijk om op de thuismarkt te innoveren en dat model naar de internationale markt te transfereren. Dat zeggen de economen Yves Doz en Keeley Wilson in hun boek Managing Global Innovation. Het oude innovatie-model is volgens de economen compleet onaangepast aan de huidige realiteit. Doz en Wilson merken daarbij op dat de kritische kennis voor innovatie steeds meer over de wereld is verspreid, terwijl bedrijven moeten anticiperen op de snelle groei van wereldwijde concurrenten en de financiële en economische crisissen in het westen een effectieve en efficiënte innovatie in alle sectoren vraagt. Innovatie zal volgens de onderzoekers voortaan moeten gebeuren waar de kritische kennis aanwezig is. In plaats van centraal kennis op te bouwen, moeten bedrijven zich volgens Doz en Wilson open stellen voor nieuwe markten, een nieuwe context en nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden in plaats van te vertrekken van het implementeren van een wereldwijde strategie.

Lees Verder

09:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

02-11-12

Wereldwijde innovatiebudget met 9,6 procent gestegen

De bestedingen van bedrijven in innovatie zijn het voorbije jaar met 9,6 procent gestegen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Booz & Co over het investeringsbeleid van duizend beursgenoteerde bedrijven. Er wordt wel opgemerkt dat de intensiteit van de bestedingen, vergeleken met de omzet van de ondernemingen, daarentegen met 0,1 procent is gedaald. Computing en elektronica zijn met een aandeel van 28 procent wereldwijd de belangrijkste innovatiesectoren, gevolgd door farmaceutische industrie (21 procent) en de autosector (16 procent).

De duizend onderzochte bedrijven realiseerden samen een budget van 603 miljard dollar voor onderzoek en ontwikkeling. Geografisch bekeken voerden China en India hun innovatie-budgetten het voorbije jaar met 27 procent op. In Noord-Amerika werd een groei met 9,7 procent opgetekend, terwijl Europa en Japan een stijging met respectievelijk 5,4 procent en 2,4 procent registreerden. De onderzoekers stelden verder dat slechts 43 procent van de bedrijven van mening was bijzonder efficiënt te zijn in het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Bovendien was slechts 36 procent van mening nieuwe ideeën efficiënt te implementeren.

Er wordt nog aangevoerd dat bedrijven met grote innoverende vaardigheden betere scores halen op onder meer omzet en winstmarges. De wereldwijde innovatiebudgetten kenden voor het tweede jaar op rij opnieuw een groei, nadat tijdens de twee crisisjaren voordien tot een terugval met 3,5 procent hadden laten optekenen. Uit de cijfers blijkt nog dat 75 procent van de onderzochte bedrijven hun investeringen in innovatie hebben opgedreven. Het jaar voordien had 68 procent van de bedrijven een groter budget aangekondigd. De grootste investeerder in innovatie was het voorbije jaar de autobouwer Toyota, gevolgd door de farmabedrijf Novartis en Roche.

Lees Verder

18:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

20-09-12

Aziatische bedrijven beseffen noodzaak aan innovatie

Een meerderheid van de Aziatische bedrijven geeft aan dat innovatie cruciaal zal blijken te zijn voor hun vooruitzichten, maar slechts weinigen doen intensieve pogingen om daarvoor interne of externe bronnen aan te boren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Chartered Institute of Personnel and Development en het Hong Kong Institute of Human Resource Management bij executives van ruim duizend bedrijven in zes landen. De onderzoekers stelden vast dat 59 procent van de ondervraagden toegeeft dat innovatie cruciaal zijn voor hun toekomst, maar tegelijkertijd geeft 34 procent toe dat zijn bedrijf weinig prioriteiten verleent aan nieuwe ontwikkelingen. Bovendien geeft 15 procent aan dat daarrond nog geen enkele strategie werd ontwikkeld.

Lees Verder

19:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: azië, innovatie |  Facebook |

16-09-12

Copyright-wetgeving werpt dam op tegen innovatie

Er wordt onvoldoende aandacht besteed aan de impact van de copyright-wetgeving op de innovatie. Dat zegt Michael Carrier, professor recht aan de Rutgers University in de Amerikaanse staat New Jersey, na gesprekken met meer dan dertig chief executives uit de muzieksector, de technologische industrie en de investeringswereld. Daarbij werd opgemerkt dat zowel investeerders als ontwikkelaars van mening zijn dat de copyright-wetgeving ertoe leidt dat beslissingen over innovaties worden opgeschort. Volgens Carrier moet uit de gesprekken afgeleid worden dat de wetgeving er nu al voor gezorgd heeft dat vele innovaties nooit op de markt zijn gekomen. Door allerlei processen en vonnissen zijn de innovatoren volgens de professor terughoudender geworden om nieuwe ontwikkelingen door te duwen. Onder meer de problemen met Napster hebben volgens Carrier de verdere ontwikkeling van content-technologie in belangrijke mate afgeremd of zelfs stopgezet.

Lees Verder

10:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: copyright, innovatie |  Facebook |

04-09-12

Innovatie en marktaandeel prioritair voor groei op Afrikaanse markt

Bedrijven bestempelen innovatie en het verwerven van een groter marktaandeel als de belangrijkste strategieën om hun omzet in Afrika op te drijven. Er worden echter ook diverse obstakels opgemerkt die de groei bemoeilijken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers bij ruim tweehonderd chief executives in tien landen. Daarbij gaf ongeveer 27 procent aan dat de ontwikkeling van nieuwe producten de belangrijkste groeistrategie zou vormen voor de volgende twaalf maanden. Een even groot aantal maakt gewag van de uitbreiding van zijn aandeel in bestaande markten. Daarnaast gaf 24 procent aan te zullen uitbreiden naar nieuwe markten, terwijl 13 procent plannen had om joint-ventures en samenwerkingsverbanden aan te gaan. Tenslotte dacht 7 procent aan fusies en overnames. De belangrijkste bedreigingen voor de groei waren volgens de respondenten de volatiele economische omstandigheden (79 procent), fluctuerende wisselkoersen (76 procent) en een gebrek aan talent (75 procent).

Lees Verder

05:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, innovatie |  Facebook |