06-01-14

Internet-gebruiker beseft dat absolute online privacy utopie is

Eén op twee internet-gebruikers aanvaardt dat absolute online privacy onmogelijk kan worden gegarandeerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Zürich. De onderzoekers stelden verder vast dat 40 procent van de ondervraagden bij het opvolgen van data zegt geen vertrouwen te hebben in het bedrijfsleven. Daarmee worden de ondernemingen door de Zwitserse bevolking meer gewantrouwd dan de regering, die met een wantrouwen van 26 procent van de respondenten wordt geconfronteerd. Er wordt aan toegevoegd dat jongere Zwitsers in het algemeen minder problemen maken rond privacy dan oudere landgenoten. Ook mannen maken zich minder zorgen over het beschermen van persoonsgegevens dan vrouwen.

Lees Verder

14:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, privacy |  Facebook |

05-01-14

Meerderheid Amerikaanse internet-trafiek is frauduleus

Tijdens het derde kwartaal van vorig jaar was 51 procent van de internet-trafiek in de Verenigde Staten van frauduleuze oorsprong. Dat betekent een stijging met 8 procentpunten tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van consulent Solve Media. De onderzoekers merken op dat daarmee voor de eerste keer in de geschiedenis diende te worden vastgesteld dat een meerderheid van de internet-trafieken van frauduleuze oorsprong waren. Solve Media merkt echter op dat de situatie in een aantal andere landen nog gevoelig slechter is. In Estland werd een fraudeniveau van 83 procent opgetekend, gevolgd door Singapore (79 procent) en China (77 procent)

Lees Verder

14:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, bots |  Facebook |

28-12-13

Financiële sector moet online inspanningen opdrijven

Sociale media kunnen voor financiële instellingen een werkinstrument vormen om zich van hun concurrenten te onderscheiden. In praktijk hebben echter slechts weinig instellingen een optimale strategie voor de ontwikkeling van online activiteiten uitgebouwd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Forrester Research in opdracht van het bedrijf Lithium Technologies. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat de meeste financiële instellingen niet de consumentenservice leveren die de klant in een online omgeving verwacht. Er wordt aan toegevoegd dat 41 procent van de klanten een consumentenondersteuning met sociale media verwacht.

Lees Verder

10:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën, internet |  Facebook |

10-12-13

Online consument besteedt grotere aandacht aan verzendingsvoorwaarden

De thuisbestelling van online aankopen wordt voor de consument een steeds grotere prioriteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Pitney Bowes bij duizend Amerikaanse consumenten. Daarbij wordt opgemerkt dat inmiddels 80 procent van de ondervraagden aangeeft dat de voorwaarden voor thuisbestelling een belangrijke factor vormen in de aankoopbeslissing. Daarbij geeft 47 procent toe aan de thuisbestelling meer aandacht te besteden dan drie jaar geleden. Bovendien zegt 49 procent een aankoopproces afgebroken te hebben omdat de verzendingskosten te hoog waren. De onderzoekers stelden daarbij vast dat een kostprijs van meer dan 20 procent door een groot gedeelte van de consumenten niet wordt aanvaard.

Lees Verder

13:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet |  Facebook |

05-12-13

Registratie-proces hinderpaal voor online impulsaankopen

Consumenten doen online slechts weinig ongeplande aankopen. Bovendien worden die transacties ook niet aangemoedigd omdat retailers vaak in het verloop van het aankoopproces obstakels opzetten om ongeplande aankopen te bemoeilijken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Transversal bij meer dan tweeduizend Britse consumenten. Daarbij wordt vooral gewezen naar de registratie-procedures, die volgens de onderzoekers in de weg staan tussen de gebruiker en zijn intentie om een aankoop te doen. Er wordt dan ook opgemerkt dat de registratie-procedure zo eenvoudig mogelijk gehouden dient te worden. De registratie bij het uitchecken wordt door 24 procent van de consumenten als een hinderpaal voor impulsaankopen genoemd.

Lees Verder

12:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, impulsaankoop |  Facebook |

01-12-13

Online consument wil vooral gebruiksvriendelijk browsing-aanbod

Een gebruiksvriendelijk browsing-aanbod is de belangrijkste reden waarom consumenten de website van een commerciële partij verkiezen boven het online platform van concurrenten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent LivePerson bij ruim zesduizend online shoppers in Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië, de Verenigde Staten, Japan en Australië. Daarbij werd vastgesteld dat 74 procent van de respondenten in eerste instantie naar het gebruiksvriendelijk browsing-aanbod wijst als motivatie voor de keuze van een website. Op de tweede plaats staat een voorafgaande positieve ervaring met de website (64 procent), gevolgd door besprekingen van andere consumenten (50 procent).

De onderzoekers stelden ook vast dat 44 procent van de consumenten toegaf door persoonlijke aanbevelingen van vrienden of familie een keuze tussen concurrerende online commerciële platformen te maken, gevolgd door een toegang tot een gepersonaliseerde beleving en aanbod (37 procent) en een realtime beschikbaarheid van online ondersteuning (21 procent). Daarentegen verwijst slechts 14 procent naar de optimalisering van de website voor mobiele apparaten als een doorslaggevende factor. Demo’s voor producten en diensten vormen voor 11 procent van de ondervraagden een basis om een keuze te maken tussen verschillende websites.

LivePerson merkt daarnaast op dat onverwachte kosten voor thuisbezorging voor 65 procent van de consumenten aanleiding vormen om een online aankoop af te breken. “Daarmee vormen de kosten van de thuisbezorging de belangrijkste reden om van een aankoop af te zien, gevolgd door een gebrek aan informatie over het product en levering (57 procent),” wordt er opgemerkt. “Andere redenen om een online aankoop af te breken worden gevormd door een moeilijke navigatie doorheen de website en de onmogelijkheid om gewenste producten terug te vinden (53 procent) en twijfels op het gebied van veiligheid en vertrouwen (53 procent).”

Lees Verder

11:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, internet |  Facebook |

20-11-13

Vliegtuigpassagier gaat online op zoek naar beste zitplaats

Eén op de drie vliegtuigpassagiers op verre bestemmingen, controleert inmiddels vooraf het comfort dat aan boord van het vliegtuig mag worden verwacht. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Europese vliegtuigbouwer Airbus. Er wordt aan toegevoegd dat het uitkiezen van een zitplaats in het vliegtuig voor reizigers op verre bestemmingen inmiddels een geïntegreerd onderdeel van het boekingsproces is geworden. Er wordt aan toegevoegd dat meer dan 50 procent de toegang tot een beter zitcomfort cruciaal vinden, terwijl 41 procent van de passagiers in economy-klasse bereid zou zijn om extra te betalen voor een betere vliegervaring. Bovendien bleek 5 procent bereid te zijn om te investeren in een upgrade om een beter slaapcomfort te garanderen.

Lees Verder

13:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, internet |  Facebook |

19-11-13

Internetgebruiker bezit maximaal portfolio van tien websites

Driekwart van de internetgebruikers heeft voor zijn persoonlijke activiteiten een portfolio samengesteld van maximaal tien websites die geregeld worden bezocht. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Kentico bij meer dan driehonderd Amerikaanse internetgebruikers. Vastgesteld werd dat 41 procent van de respondenten maximaal vijf websites geregeld voor persoonlijk gebruik bezoekt, terwijl 34 procent beroep doet op vijf tot tien websites. Een groep van 5 procent bezoekt geregeld meer dan twintig websites. De onderzoekers stelden wel vast dat een meerderheid van de respondenten van mening is dat de kwaliteit van de meeste websites de voorbije vijf jaar gevoelig is verbeterd.

“Er kon worden vastgesteld dat 57 procent van de ondervraagden van mening is dat websites op het gebied van design, functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en content de voorbije vijf jaar erin geslaagd zijn om vooruitgang te boeken,” zegt Petr Palas, chief executive van Kentico. “Daarentegen gaf 12 procent van de respondenten aan dat de kwaliteit van de websites is verslechterd. De resterende groep van 31 procent zegt weinig verschil te hebben kunnen opmerken.” In de leeftijdscategorie tussen achttien en negenentwintig jaar, waar 68 procent van mening is dat de internet-beleving de voorbije vijf jaar is verbeterd, wordt het meest positief gereageerd over de kwaliteit van de websites.

In het rapport wordt aangevoerd dat 70 procent van de respondenten getuigt dat minstens de helft van de bezochte websites producten, diensten of content aanbieden die goed aan hun persoonlijke interesses beantwoorden. Slechts 7 procent van de ondervraagden zegt dat geen enkele bezochte websites aan zijn persoonlijke behoeften tegemoet komt. “De inspanningen die de eigenaars van websites de voorbije vijf jaar hebben gedaan om de service aan de bezoeker te verbeteren, zijn niet zonder resultaat gebleven,” merkt Petr Palas op. “Aangezien de meeste gebruikers slechts een beperkt aantal websites bezoeken, is het echter belangrijk dat die inspanningen nog verder worden opgedreven.”

Lees Verder

13:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet |  Facebook |

16-11-13

Wereldwijd toenemende interesse in online kruideniers

Consumenten over de hele wereld tonen een interesse in de online aankoop van kruidenierswaren. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Boston Consulting Group (BCG) bij meer dan vierduizend consumenten in acht landen. De onderzoekers voegen er aan toe dat de totale markt voor online boodschappen over vijf jaar een omzet van 100 miljard dollar zal realiseren. Op dit ogenblik heeft de markt een waarde van 36 miljard dollar. Vooral jongere gezinnen en kapitaalkrachtige consumenten, de meest cruciale doelgroepen van kruidenierszaken, tonen volgens de onderzoekers een toenemende interesse in online boodschappen.

Lees Verder

12:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, kruidenier |  Facebook |

11-11-13

Nagenoeg elke reiziger doet beroep op het internet

Een overgroot gedeelte van de reizigers schakelt het internet minstens gedeeltelijk in zijn toeristische activiteiten in. Dat blijkt uit een onderzoek van het internetbedrijf Google bij elfduizend toeristen in elf Aziatische landen. Daarbij wordt opgemerkt dat 83 procent van de ondervraagden minstens gedeeltelijk op het internet beroep doet voor hotelboekingen. Het hoogste cijfer werd opgetekend in Maleisië (92 procent). In Japan doet daarentegen slechts 79 procent van de reizigers op het internet beroep voor het boeken van een hotel. Er wordt wel opgemerkt dat slechts 28 procent voor het hele boekingsproces exclusief beroep doet op het internet.

Lees Verder

12:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, internet |  Facebook |

08-11-13

Activiteit patiëntenportals zal volgende jaren gevoelige groei vertonen

De activiteiten van online patiëntenportals zullen de volgende jaren een sterke groei laten optekenen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Frost & Sullivan. Opgemerkt wordt dat deze portals, die door ziekenhuizen en artsen worden gebruikt voor het beheer van hun patiënten, in de Verenigde Staten tijdens het voorbije jaar een omzet hebben gerealiseerd van 279,8 miljoen dollar. Dat bedrag zal volgens het rapport over vijf jaar echter zijn opgelopen met 898,4 miljoen euro. Die groei zal volgens de onderzoekers vooral worden gedragen door het streven van patiënten naar een grotere toegang tot elektronische kopieën van hun medische rapporten.

Volgens de onderzoekers maken in de Verenigde Staten inmiddels 50 procent van de ziekenhuizen en 40 procent van de artsen gebruik van online patiëntenportals, meestal als onderdeel van het management van de praktijk of de elektronisch beheer van het patiëntenbestand. Er wordt opgemerkt dat providers van gezondheidszorg echter steeds meer verplicht zullen worden om gebruik te maken van technologie die patiënten de mogelijkheid biedt om elektronische kopieën van hun medische rapporten te bekijken, te downloaden en door te sturen. De onderzoekers zeggen te verwachten dat de volgende jaren dan ook belangrijke evoluties in het elektronisch beheer van de gezondheidssector zullen kunnen worden opgemerkt.

“Patiënten zullen steeds meer volwaardige leden van het medische team worden,” merkt Nancy Fabozzi, gezondheidsspecialist bij Frost & Sullivan, op. “Bedoeling is dat de patiënten meer betrokken wordt bij het beheer van hun gezondheid, zodat ze tot de nodige gedragswijzigingen kunnen worden aangespoord om zelf een positieve bijdrage te leveren aan de verbetering van hun gezondheidsstatus.” Volgens Fabozzi zullen deze portals een brede waaier van functies moeten aanbieden, met inbegrip van het uitwisselen van gezondheidsinformatie, medische vorming, het opvolgen van de gezondheidsstatus, e-raadplegingen en medische agenda’s, sociale netwerking en gaming.

In de Verenigde Staten wordt aan de gezondheidszorg verplicht om patiënten een grotere toegang te bieden tot elektronische versies van hun medische rapporten. “Maar ook de patiënt zelf zal steeds vaker toegang eisen tot een gebruiksvriendelijk platform waar ze op elk ogenblik hun medische gegevens kunnen raadplegen,” voeren de onderzoekers aan.

Lees Verder

13:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, patiëntenportal |  Facebook |

07-11-13

Doorklikken niet enige reactie op online reclameboodschappen

Clicks zijn lang niet de enige manier waarmee consumenten op online reclameboodschappen reageren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent ChoiceStream bij duizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 44 procent van de respondenten met clicks reageren op een online reclame die hen interesseert, maar de meerderheid kiest voor een alternatieve actie, zoals het starten van een zoekopdracht naar het product of het merk of het intikken van het webadress van de fabrikant. De onderzoekers voegen er aan toe dat deze alternatieve acties ook over een langere tijdsperiode kunnen worden gespreid.

“Wanneer consumenten niet onmiddellijk doorklikken op een online reclame, zegt de meerderheid langer dan een uur te wachten vooraleer tot een alternatieve reactie wordt overgegaan,” wordt in het rapport opgemerkt. “Bij een significant aantal consumenten kan die periode tot drie dagen uitlopen. Een groep van 11 procent onderneemt slechts weken later actie.” ChoiceStream wijst erop dat de studie duidelijk maakt dat het gevaarlijk is om de impact van een online reclame alleen aan de hand van het aantal clicks te meten. Bovendien wordt aangevoerd dat gemiddelde click-ratio’s de daadwerkelijke invloed van online reclames op de consument wellicht gevoelig onderschatten.

Uit het onderzoek bleek volgens ChoiceStream verder nog dat 87 procent van de respondenten bij het online shoppen nog altijd een voorkeur toont voor de computer. Slechts 8 procent zegt een smartphone te verkiezen. Er wordt wel opgemerkt dat 56 procent van de respondenten minstens één keer een aankoop heeft verricht met een smartphone. Ook bleek dat 66 procent van de consumenten de aankoop in een winkel laat voorafgaan door online research. De voorkeur voor de aankoop in de winkel wordt door 64 procent van de consumenten verklaard door de mogelijkheid om onmiddellijk over het product te kunnen beschikken. Slechts 25 procent vindt het gemakkelijker om in een winkel aankopen te doen.

Lees Verder

12:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, internet |  Facebook |

28-10-13

Compatibiliteit online communicatieplatformen nog niet voor morgen

In tegenstelling tot de telefoon zijn een grote reeks internet-communicatieplatformen nog steeds niet op elkaar afgestemd. Het zal wellicht nog minstens tien jaar duren vooraleer bij online communicatieplatformen een compatibiliteit zal kunnen worden gerealiseerd. Dat zegt Cullen Jennings, analist bij de Internet Engineering Tast Force, die werkt aan een eengemaakte norm voor messaging-technologie. Jennings voert aan dat technologisch nochtans geen onoverkomelijke hindernissen kunnen worden aangestipt om het gebrek aan compatibiliteit te verklaren, maar moet vooral gekeken worden naar de strategie van de diverse operatoren, die vooral een eigen zakelijk model proberen te beschermen.

Lees Verder

14:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, communicatie |  Facebook |

27-10-13

Online politieke platformen zijn vooral communicatie met andere kiezers

De burger heeft een relatief goed inzicht in zijn online politieke activiteiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Delaware. Opgemerkt wordt dat de gemiddelde burger een duidelijk onderscheid maakt tussen de online en offline politieke activiteiten. De onderzoekers voeren daarbij aan dat het publiek ook niet de neiging heeft om online activiteiten te gebruiken als een alternatief voor zijn traditioneel offline politiek engagement te vervangen. Politieke online activiteiten worden door de wetenschappers vooral bestempeld als een communicatie met andere kiezers, maar wordt het platform zelden naar voor geschoven als een kanaal om impact te hebben op het politieke beleid.

Lees Verder

09:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, politiek |  Facebook |

25-10-13

Werkzoekende krijgt weinig feedback op online sollicitatie

Werkzoekenden krijgen weinig feedback op online sollicitaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van het wervingsplatform Bubble Jobs bij een honderdtal Britse online sollicitanten. Daarbij werd vastgesteld dat de respondenten gemiddeld slechts op één vijfde van hun online sollicitaties een antwoord ontvangen. De onderzoekers merken op dat het fenomeen gedeeltelijk te wijten zou kunnen zijn aan het feit dat werkzoekenden reageren op aanbiedingen voor betrekkingen waarvoor ze niet de geschikte kwalificaties beschikken, maar anderzijds moet er volgens Bubble Jobs ook worden opgemerkt dat vele vacatures niet correct worden omschreven.

“De cijfers tonen duidelijk aan dat er een wanverhouding moet worden vastgesteld tussen het aanbod aan banen en het doelpubliek voor de geadverteerde vacatures,” merkt Adam Butwilowski, managing director van Bubble Jobs, op. “Dat zou te maken kunnen hebben met het feit dat de vaardigheden van de sollicitanten niet overeenkomen met de vereisten die aan de geadverteerde banen worden gesteld. Het probleem zou mogelijk geweten moeten worden aan het feit dat de vacatures niet adequaat worden voorgesteld. Anderzijds is het echter ook mogelijk dat werkzoekenden niet voldoende zijn opgeleid om aan te tonen op welke manier hun vaardigheden op de arbeidsmarkt kunnen worden ingeschakeld.”

“Indien rekruteerders en werkgevers sollicitanten van hoge kwaliteit verwachten, dienen ze ook te garanderen dat hun vacatures datzelfde kwaliteitsniveau uitstralen,” zegt Butwilowski nog. “In veel gevallen zijn vacatures opvallend vaag opgesteld, wellicht met de achterliggende bedoeling het potentiële bereik van de boodschap zo breed mogelijk te maken. Het resultaat is echter dat beide partijen eindigen met een aangroeiende lijst van irrelevante aanbiedingen. Er moeten dan ook inspanningen worden gedaan om werkzoekenden de kans te bieden zo efficiënt mogelijk een tewerkstelling te vinden die op een relevante manier inspeelt op de eigen vaardigheden.”

Lees Verder

12:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, sollicitatie |  Facebook |

18-10-13

Inkomsten online televisie kennen volgende vijf jaar verdubbeling

De wereldwijde inkomsten van online televisie en video zullen de volgende vijf jaar een verdubbeling kennen tot 35 miljard dollar. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Digital TV Research (DTR). Er wordt opgemerkt dat over vijf jaar 520 miljoen gezinnen in veertig landen online televisie en video zullen kijken. Vorig jaar bereikte de sector 182 miljoen gezinnen. Het gebruik wordt volgens het bureau gedreven door bijkomende technologische verbeteringen en de verdere doorbraak van breedband. Er wordt aan toegevoegd dat ook de uitbreiding van streamingdiensten zoals Netflix en Hulu Plus een belangrijke bijdrage tot de groei zal leveren.

“De sector staat voor een belangrijke groeiperiode,” merkt Simon Murray, analist bij Digital TV Research, op. “Een aantal belangrijke actoren werkt aan een internationale expansie, terwijl de penetratie van breedband verder blijft toenemen en nagenoeg elke dag nieuwe projecten worden gelanceerd.” De onderzoekers voegen er aan toe dat de reclame-inkomsten van de sector over vijf jaar zullen opgelopen zijn tot 16,4 miljard dollar, tegenover een niveau van 7,4 miljard dollar dit jaar. Er wordt echter opgemerkt dat het aandeel van reclame in de totale inkomsten van de sector zal terugvallen, aangezien een belangrijke groei wordt verwacht in de consumptie van betaalde content.

Abonnementen zullen volgens het rapport de volgende jaren de snelste groei kennen. Dit jaar zou die sector een omzet van 6 miljard dollar realiseren, maar over vijf jaar zou dat bedrag opgelopen zijn tot 13 miljard dollar. De huur voor eenmalige consumptie, die drie jaar geleden 207 miljoen dollar genereerde, zou over vijf jaar tot 2,1 miljard dollar zijn toegenomen. De inkomsten uit download-to-own zouden tijdens diezelfde periode van 330 miljoen dollar tot 3,5 miljard dollar stijgen. De Verenigde staten hebben op dit ogenblik nog een aandeel van 33 procent in de online televisiemarkt, maar dat zal over vijf jaar teruggebracht zijn tot 23,5 procent. Het aandeel van China zou van 6,6 procent tot 16,4 procent toenemen. l

Lees Verder

12:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, televisie |  Facebook |

16-10-13

Online gezondheidsinformatie kan cyberchrondria nog verergeren

Voor angstige personen kan het online aanbod aan gezondheids-informatie een grote bedreiging blijken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Baylor University bij ruim vijfhonderd Amerikaanse internet-gebruikers. De onderzoekers stellen dat cyberchondria bij onzekere mensen door de online zoekactiviteit nog erger dreigt te worden. Deze bevolkingsgroep ziet door de grote hoeveelheden informatie volgens de onderzoekers steeds meer mogelijke oorzaken voor de gezondheidsproblemen die ze - al dan niet terecht - hebben ervaren. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer acht op tien Amerikanen gezondheidsinformatie op het internet opzoekt.

“Personen die zich chronisch zorgen maken over hun gezondheid, lopen het gevaar om zich steeds angstiger te voelen,” merkt onderzoeksleider Thomas Fergus, professor psychologie en neurowetenschappen aan de Baylor University, op. “Deze mensen zullen steeds frequenter naar mogelijke lichamelijke klachten zoeken, artsen raadplegen en naar online informatie terzake op zoek gaan. Naarmate steeds meer informatie wordt verzameld, dreigen ze echter ook meer bedreigingen voor de eigen gezondheid te ontdekken. Bovendien dreigt deze groep zich ook meer zorgen te maken over een verlies aan tewerkstelling en de financiële consequenties van eventuele aandoeningen.”

“De veelheid van het online aanbod aan gezondheidsinformatie, die bovendien niet altijd door deskundige partijen wordt aangebracht, kan een negatievere impact hebben op de mentale gezondheid van het individu dan vele andere bronnen,” voert Fergus aan. “Wanneer medische boeken worden geraadpleegd, wordt men niet geconfronteerd met de meest uiteenlopende - vaak zelfs de meest zeldzame of onwaarschijnlijke - verklaringen die de patiënt bij het intikken van een online zoekopdracht op zich ziet afkomen. De online gezondheidsinformatie dreigt voor onzekere personen dan ook te leiden tot een neerwaartse spiraal, waarbij ze steeds meer aan hun gezondheid twijfelen en zich steeds slechter gaan voelen.”

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, internet |  Facebook |

14-10-13

Mannelijkheid wordt online minder zwaar benadrukt dan offline

Percepties over de mannelijkheid vertonen online en offline duidelijke verschillen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Australian Catholic University en University of Tasmania. De onderzoekers stellen dat ook dat de perceptis over mannelijkheid niet alleen een product van een aantal karakteristieken zijn, maar ook van de methode waarop de bevraging gebeurt. Uit de studie bleek dat respondenten bij offline bevragingen op het gebied van mannelijkheid offline hogere scores laten optekenen dan online. Dat geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke respondenten. Over vrouwelijkheid blijkt er daarentegen offline en online geen verschil in perceptie te bestaan.

Lees Verder

14:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mannelijkheid, internet |  Facebook |

13-10-13

Online identiteit heeft impact op de reële persoonlijkheid

De online identiteit heeft ook een impact op de reële persoonlijkheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat vrouwen met een geseksualiseerde avatar in online videogames zich ook in het reële leven vaker als een object beschouwen dan seksegenotes met een neutrale online persoonlijkheid. Onder meer werd opgemerkt dat vrouwen met een seksueel getinte avatar in gesprekken met mannen opvallend vaak over hun lichaam, haartooi en kleding bleken te praten. Ook zouden diezelfde vrouwen gemakkelijker instemmen met een aantal negatieve mythes over slachtoffers van seksueel geweld.

“De resultaten van de studie kunnen belangrijke implicaties hebben voor de rol van vrouwelijke personages in videogames,” merkt onderzoeksleider Jeremy Bailenson, directeur van het Virtual Human Interaction Lab aan de Stanford University, op. “Er zijn al bijzonder veel studies verricht naar de impact van geweld in het videogames, maar er zou evenveel aandacht moeten worden besteed aan seksualisering. De avatar blijkt immers het gedrag van het individu zowel in de virtuele als de reële wereld te beïnvloeden. Onder meer is al gebleken dat het individu door het creëren van een grotere avatar ook zelf met een groter zelfvertrouwen gaat optreden.”

Vrouwelijke proefpersonen met een geseksualiseerde avatar bleken in gesprekken met mannen niet alleen vaker over hun eigen lichaam te praten, maar ook gemakkelijker geneigd te zijn om een aantal mythes over seksueel geweld - zoals beweringen dat slachtoffers van verkrachtingen zich meestal aan promiscue gedrag hebben schuldig gemaakt of in hun omgeving een slechte reputatie genieten - te aanvaarden. De onderzoekers stellen nog dat vrouwen 45 procent van de Amerikaanse gamepopulatie vertegenwoordigen, terwijl de games zelf weinig vrouwelijke protagonisten tellen. Bovendien blijken volgens Bailenson de meeste vrouwelijke protagonisten geseksualiseerd te zijn.

Lees Verder

14:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: avatar, internet |  Facebook |

Wereldwijd bijna één op drie jongeren actief op internet

Algemeen wordt aangenomen dat alle jongeren van de wereld aan het internet zijn vastgekluisterd, maar in werkelijkheid blijkt slechts 30 procent van de wereldwijde populatie in de leeftijdsgroep tussen vijftien en vierentwintig jaar minstens vijf jaar online actief te zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Georgia Institute of Technology en de International Telecommunication Union (ITU). De hoogste penetratie van het internet bij jongeren wordt opgetekend in Zuid-Korea, waar 99,9 procent van de populatie op het internet actief is. Aan het andere uiterste van het spectrum bevindt zich het Aziatische eiland Timor Leste, waar een penetratie van amper 0,6 procent wordt opgetekend.

“In Japan is 99,5 procent van de jongeren actief op het internet,” merkt onderzoeksleider Michael Best, professor computerwetenschappen aan het Georgia Institute of Technology, op. “Ook verscheidene Europese landen, waaronder Finland, Denemarken en Nederland, gaan de Verenigde Staten, waar de zogenaamde digital natives 96 procent van de jongerenpopulatie uitmaken, vooraf.” Hoewel er tussen de bestudeerde landen aanzienlijke verschillen kunnen worden aangetroffen, is volgens professor Best vooral de verhouding tussen de digital natives en de rest van de bevolking van een natie van belang voor de toekomst. De aanwezigheid van digital natives is volgens Best immers cruciaal voor de digitale toekomst van een land.

“In de rijke geïndustrialiseerde landen hebben de digital natives het grootste aandeel in de bevolking,” merkt Michael Best op. “IJsland staat op de eerste plaats met een aandeel van 13,9 procent in de totale populatie, gevolgd door Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea. Een grote verrassing is echter Maleisië, een land met een middelmatig inkomen, dat met een aandeel van 13,4 procent op de vierde plaats staat gerangschikt. Maleisië heeft echter een sterke traditie in investeringen in educatieve technologie.” Op de vijfde plaats staat Litouwen, gevolgd door de Verenigde Staten. België staat op een eenendertigste plaats.

Helemaal onderaan staat Timor-Leste, voorafgegaan door Myanmar en Sierra Leone. “De laatste tien plaatsen worden helemaal ingenomen door Aziatische en Afrikaanse landen, waarvan het merendeel werd getroffen door conflicten of met een beperkte toegang tot het internet wordt geconfronteerd,” zegt professor Best nog. “Toch moet worden opgemerkt dat het internet-gebruik in de ontwikkelingslanden de voorbije vijf jaar een belangrijke toename heeft gekend. Verwacht wordt dat de populatie digital natives in die regio’s de volgende vijf jaar meer dan een verdubbeling zal kennen.” Wereldwijd worden op dit ogenblik 363 miljoen digital natives geteld. Dat betekent 5,2 procent van de totale wereldbevolking.

Lees Verder

14:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, jongeren |  Facebook |

11-10-13

Online merken genieten grootste populariteit bij jongeren

Online merken genieten bij jongeren de grootste populariteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Beans Group bij meer dan vijfentwintighonderd Britse studenten tussen achttien en vierentwintig jaar. Uit de enquête kwam de videosite YouTube als meest populaire merk naar voor, gevolgd door Amazon en Google. Verder in de top tien staan echter ook nog merken zoals Facebook en Wikipedia. De onderzoekers noemen de grote populariteit van YouTube geen verrassing, aangezien de videosite een bijzonder grote rol heeft in het dagelijkse leven van de jonge bevolking en voor jeugdige consumenten een brede waaier van functies invult.

Lees Verder

17:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, marketing |  Facebook |

Bijna één op drie consumenten plaats video’s op het internet

De consument maakt steeds meer gebruik van online video. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Internet Project bij meer dan duizend Amerikaanse respondenten. De onderzoekers stelden vast dat inmiddels 31 procent van de ondervraagden video’s op het internet plaatst. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover vier jaar geleden, toen slechts 14 procent actief meewerkte aan het creëren van online audiovisuele content. Daarnaast blijkt echter ook 78 procent online video’s te bekijken, tegenover 69 procent vier jaar geleden. Vooral de jongere leeftijdscategorieën tonen zich actieve gebruikers van online videoproducten.

De onderzoekers stelden vast dat in de leeftijdscategorie tussen achttien en dertig jaar 41 procent van de internet-gebruikers online video’s uploaden of delen. In de leeftijdsgroep tussen dertig en vijftig jaar daalt dat cijfer tot 36 procent en bij vijftigplussers tot 18 procent. “De online videoconsumptie blijft nog altijd in belangrijke mate geconcentreerd bij jonge volwassenen en in de bevolkingsgroepen met een hogere opleiding en een groter inkomen, maar heeft zich inmiddels wel uitgebreid tot nagenoeg alle groepen online volwassenen,” merkt onderzoeksleider Kristen Purcell op. Net zoals in het verleden blijven humor en informatieve content de populairste videogenres.

Er wordt wel opgemerkt dat muziekvideo’s de voorbije jaar de grootste populariteitsgroei hebben laten optekenen. Inmiddels zegt 50 procent van de respondenten online muziekvideo’s te bekijken, tegenover 32 procent vier jaar geleden. Ook werd vastgesteld dat 12 procent aangeeft pornografische content te hebben bekeken. Bij mannen loopt dat cijfer op tot 25 procent, tegenover 8 procent bij vrouwen. De onderzoekers merkten ook op dat 35 procent video’s online heeft geplaatst in de hoop dat het materiaal zich over het internet zou verspreiden. Slechts 5 procent merkte op achteraf spijt gehad te hebben over het plaatsen van een video op het internet.

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, video |  Facebook |

09-10-13

Gibraltar rekent op versoepeling Amerikaanse online gokwetgeving

Gibraltar hoopt zich verder te kunnen ontwikkelen voor een wereldwijd centrum van de online gokwereld. Het Britse territorium hoopt daarbij voordeel te kunnen halen uit de graduele versoepeling van de beperkende wetgeving op het online gokken in de Verenigde Staten. Op dit ogenblik zou Gibraltar volgens Fabian Picardo, hoofd van de regering van het territorium, al 60 procent van de wereldwijde online goktrafieken controleren. Gibraltar telt zesentwintig online casino’s en aanverwante operatoren, waaronder bekende organisaties zoals de Britse bookmakers Ladbrokes. Telecommunicatie, e-commerce en e-gaming vertegenwoordigen samen ongeveer 15 procent van het bruto binnenlandse product van Gibraltar.

Lees Verder

14:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gibraltar, gokken, internet |  Facebook |

03-10-13

Online fraude kost 6 miljard dollar per jaar

Online fraude met valse advertenties en gemanipuleerde doorklikratio’s kosten bedrijven wereldwijd 6 miljard dollar per jaar. Dat heeft het bedrijf White Ops, gespecialiseerd in internetbeveiliging, berekend. De onderzoekers merken daarbij op dat in de online reclame fraudes voor miljoenen dollar kunnen worden georganiseerd zonder dat de buitenwereld iets merkt van de schade die wordt aangericht. De onderzoekers zeggen websites geïdentificeerd te hebben waar 20 procent tot 90 procent van alle advertenties en clicks een frauduleuze oorsprong hadden, waarbij computer-bots de adverteerder ertoe verleiden om te betalen voor trafieken die geen enkele meerwaarde opleveren.

“Men gaat er vaak verkeerd vanuit dat de schade van deze praktijken relatief beperkt blijft,” waaschuwt Michael Tiffany, chief executive van White Ops. “Criminelen weten dat ze met die strategie minder in het oog lopen dan met aanvallen op computers van banken en passen hun actieterrein dan ook aan.” Een gedeelte van het probleem moet volgens White Ops worden geweten aan het feit dat de online reclame-omgeving bijzonder open en gecompliceerd is en door vele mensen onvoldoende wordt begrepen. Geautomatiseerde systemen bieden een grotere efficiëntie, maar daarvan maken volgens de onderzoekers ook malafide figuren gebruik.

Volgens het rapport van White Ops is één op zes computers met een bot geïnfecteerd. “Eén van de grote problemen is het feit dat de fraudes in eerste instantie iedereen tevreden houden,” benadrukt Dan Kaminsky, analist bij White Ops. “De adverteerders kunnen zich immers verheugen in een schijnbaar toenemend bereik voor hun commerciële boodschappen.” Volgens Jon Bond, voorzitter van White Ops wordt er ook weinig gedaan om de fraude te bestrijden. Hij zegt dat het probleem in veel gevallen wordt weggerationaliseerd omdat niemand weet op welke manier een passend antwoord kan worden geboden aan de bedreigingen.

Lees Verder

15:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, fraude |  Facebook |

26-09-13

Internetradio is doorgedrongen tot de massamarkt

Internetradio heeft zijn definitieve doorbraak op de massamarkt gerealiseerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Edison Research naar de online consumptie van meer dan drieduizend Amerikaanse respondenten. Opgemerkt wordt dat inmiddels 53 procent van de Amerikaanse online populatie gebruik maakt van streaming-diensten. Edison Research wijst er ook op dat internetradio bovendien een frequente activiteit van de online bevolking is geworden, zodat de sector volgens het rapport duidelijk zijn doorbraak tot de mainstream-markt heeft gerealiseerd. Ook bleek dat meer dan 80 procent van de smartphone-bezitters aangeeft naar internetradio te luisteren.

“Het onderzoek bracht aan het licht dat voor het eerst een meerderheid van de webgebruikers naar internetradio luistert,” merkt John Donham, chief executive van het Amerikaanse online radioplatform TuneIn, op. “Er werd al langer aangevoerd dat het internet een cruciaal kanaal voor de radiosector zou worden. Met deze studie wordt die voorspelling bevestigd. Bovendien blijkt dat het radiopubliek niet alleen voor een alternatief platform kiest, maar in het algemeen meer tijd aan het medium besteedt.” Iets meer dan twee op drie respondenten gaf aan meer naar online radio te luisteren dan vorig jaar, dankzij de toegang tot een bredere waaier apparaten die het mogelijk maken om programma’s te beluisteren.

Internetradio blijkt volgens Edison niet ten koste te gaan van de andere kanalen, want 90 procent van de respondenten gaf aan nog steeds naar traditionele uitzendingen te luisteren. “De groeiende populariteit van mobiele platformen en de uitbreiding van keuzemogelijkheden voor internet-radio, hebben het medium in minder dan tien jaar van een nichesector tot een cruciaal kanaal doen evolueren,” geeft Larry Rosin, president van Edison Research, aan. “Er blijft ook nu echter nog altijd een belangrijke groeimogelijkheid. Daarbij wordt erop gewezen dat bijna 90 procent van de respondenten aangeeft in de auto naar de radio te luisteren, maar slechts 17 procent zegt daarbij gebruik te maken van online kanalen.”

Lees Verder

17:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, radio |  Facebook |

21-09-13

Respect is voor democratie belangrijker dan liking

Het veranderen van de like-functie uit de sociale media door een respect-knop op nieuwssite zou ten goede komen aan de democratie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het Engaging News Project van de University of Texas. De onderzoekers stelden vast dat bij een respect-functie meer online nieuwsgebruikers zich aangezet voelen om op commentaren van tegenovergestelde politieke inzichten te klikken. Rekening houdend met de politieke polarisering in onder meer de Verenigde Staten, zouden nieuwsredacties volgens de onderzoekers bijzonder moeten overwegen om de bevolking te helpen om een gezamenlijke basis te vinden.

Lees Verder

13:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: respect, liking, internet |  Facebook |

15-09-13

Coca-Cola domineert Chinese online markt

Het Amerikaanse drankenmerk Coca-Cola lokt in China bij online consumenten het grootste engagement uit. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau R3 Consultancy bij consumenten in de tien grootste Chinese steden. De onderzoekers merken op dat Chinese consumenten het meest geneigd zijn om met Coca-Cola een online interactie op te zetten. Coca-Cola gaat in de rangschikking het elektronicaconcern Samsung en het sportmerk Nike vooraf. Verder bleek dat computerbouwer Lenovo en telefoonproducent Xiaomi de enige Chinese merken zijn in de top tien van de rangschikking. De andere merken in die top tien zijn Apple, Johnson & Johnson, Adidas, L'Oréal en PepsiCo.

Lees Verder

12:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, china |  Facebook |

13-09-13

Botnets blijven bedreiging voor online reclame

Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar bestond 46 procent van alle online reclame uit botnets, tegenover 43 procent de drie maanden voordien. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Solve Media over de botnet-activiteit in Groot-Brittannië. De onderzoekers merken op dat adverteerders door de botnet-activiteit jaarlijks wereldwijd 9,5 miljard dollar aan reclame-uitgaven verspillen aan impressies die door machines zijn gegenereerd en die dus geen echt consumentenpubliek hebben bereikt. De grootste botnet-activiteit bleek afkomstig te zijn uit China (92 procent), gevolgd door Venezuela (80 procent) en Oekraïne (77 procent).

In de Verenigde Staten zou 44 procent van de reclame-trafieken van een verdachte oorsprong zijn. Solve Media merkt ook op dat de botnet-activiteit in de mobiele sector tijdens het tweede kwartaal van dit jaar 35 procent van de totale reclame-trafieken vertegenwoordigde, tegenover 22 procent tijdens de eerste drie maanden van het jaar. In die sector wordt de grootste verdachte trafiek opgetekend in Singapore, Macau en Qatar. De onderzoekers waarschuwen dat ook de online videomarkt, waarin door de toenemende belangstelling van de consument door de adverteerders steeds grotere budgetten worden geïnvesteerd, voor de botnets een nieuw doelwit is geworden.

“De verspilling en inefficiëntieniveaus die te wijten zijn aan de blootstelling aan botnets, moet voor de adverteerders op het gebied van return-on-investment een angstaanjagend beeld zijn,” merkt Ari Jacoby, chief executive van Solve Media, op. “Media moeten dan ook proactief optreden om te garanderen dat de reclame een levend publiek bereikt en niet aan robots verloren gaat.” Solve Media merkt op dat botnets de adverteerder niet alleen misleiden op het gebied van impressies, views en clicks, maar ook de veiligheid van de online platformen bedreigen door het stelen van content en het creëren van kanalen voor spam en phishing.

Lees Verder

15:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: botnet, reclame, internet |  Facebook |

12-09-13

Niet elke online reclame is even storend voor consument

Online reclames hebben voor 82 procent van de consumenten een negatieve impact op de internet-ervaring. Afhankelijk van het gehanteerde formaat kan de afkeer van de online advertenties echter bijzonder afwijkende resultaten laten optekenen. Dat is de conclusie van een onderzoek door het reclamenetwerk Adblade. Aangevoerd wordt dat vooral een flash take-over bij de gebruiker tot de grootste frustratie leidt en 55 procent van de consumenten zou aanzetten om de website te verlaten. Ook zogenaamde right-rail banners (10 procent) en video pre-roll (9 procent) worden bij de consument op negatieve reacties onthaald.

Lees Verder

14:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, internet |  Facebook |

11-09-13

Luxeconsument wil producten ook kunnen voelen

De meeste luxeconsumenten doen online research vooraleer tot een transactie over te gaan, maar toch beslist 65 procent om het product in een fysieke winkel aan te kopen en de waren te betasten en uit te proberen vooraleer definitief tot de aanschaf wordt beslist. Dat is de conclusie van een onderzoek van het internetbedrijf Google bij luxeconsumenten in negen landen. De onderzoekers merken op dat de meeste welgestelde consumenten weliswaar digitaal zijn onderlegd, maar toch het product persoonlijk willen ervaren vooraleer over een aankoop te beslissen. Google voegt er aan toe dat luxe-marketeers zich ervan bewust moeten zijn dat hun consumenten naar een volledige beleving - zowel online als in de fysieke winkel - streven.

"Hoewel de meeste shoppers luxeproducten in fysieke winkels kopen, blijkt een overgrote meerderheid van 75 procent vooraf online onderzoek te hebben gedaan," merkt onderzoeksleider Brian Zeug op. "Dat toont aan welke vitale rol het digitale platform heeft verworven binnen de aankoopbeslissingen rond luxeproducten. Aangezien het grootste gedeelte van de aankopen in de fysieke winkel gebeurt, kan de verleiding groot zijn om de belangrijkheid van online toepassingen te minimaliseren. Het onderzoek toont echter aan dat een dergelijke houding een zware vergissing zou zijn. Luxe-retailers die de shopper geen online beleving aanbieden, dreigen de kans te missen om aankoopbeslissingen te beïnvloeden voor de klant de winkel betreedt."

Er wordt nog aangevoerd dat welstellende consumenten in nieuwe markten zoals China, Brazilië en Rusland jonger zijn dan in de mature markten en ook frequenter aankopen verrichten. De gemiddelde leeftijd bedraagt in opkomende markten zevenendertig jaar en over een periode van twee jaar werden gemiddeld drieëntwintig aankopen verricht. In mature markten zoals Frankrijk, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Italië en Duitsland bedraagt de gemiddelde leeftijd zesenveertig jaar, terwijl over een periode van twee jaar gemiddeld bijna dertien producten werden aangeschaft. In Japan daarentegen blijken over een periode van twee jaar amper drie luxeproducten te zijn gekocht. In Japan heeft 69 procent van de consumenten de voorbije twee jaar minstens één luxeproduct gekocht, tegenover 100 procent in de nieuwe markten en 99 procent in de mature economieën.

Bij de meest recente aankoop werd in alle markten een gemiddeld bedrag van 2.500 dollar betaald. Er wordt aan toegevoegd dat in de nieuwe markten 92 procent van de consumenten online research heeft gedaan vooraleer tot een aankoop over te gaan, tegenover 69 procent in de meeste mature markten en 49 procent in Japan. Slechts 6 procent van de consumenten in nieuwe markten heeft het hele proces van onderzoek en de aankoop offline afgehandeld, tegenover 1 procent in de meeste mature economieën en 42 procent in Japan. Gebruiksvriendelijkheid is de belangrijkste motivatie voor online aankopen. De behoefte om het product te voelen en uit te proberen vormt de belangrijkste hinderpaal voor online transacties.

Lees Verder

15:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe, winkel, internet |  Facebook |