07-09-13

Digitale leugenaars hebben meer tijd nodig

Mensen die in hun tekstberichten onwaarheden vertellen, antwoorden trager op boodschappen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Brigham Young University bij een honderdtal Amerikaanse studenten die dertig vragen van een computer dienden te beantwoorden. De onderzoekers stelden vast dat de antwoordtijd van berichten met onwaarheden gemiddeld 10 procent langer duurden dan het gemiddelde. Bovendien werden de leugenachtige antwoorden ook vaker geheel of gedeeltelijk herschreven. Bovendien bleken de leugenachtige reacties ook korter te zijn dan het gemiddelde.

Lees Verder

14:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, tekstbericht |  Facebook |

06-09-13

Azië grootste groeimarkt voor online betaaltelevisie

Over vijf jaar zal wereldwijd één op de tien gezinnen aangesloten zijn op een betaalde online televisiedienst. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Digital TV Research. Volgens de onderzoekers zal online betaaltelevisie wereldwijd een snelle groei kennen. Het voorbije jaar had 4,8 procent van de gezinnen toegang tot betalende internet-televisie. Dat cijfer zou volgens de onderzoekers dit jaar oplopen tot 6 procent en over vijf jaar een niveau van 10,6 procent bereiken. Er wordt aan toegevoegd dat 73 procent van de nieuwe gebruikers de volgende vijf jaar zullen worden aangetrokken in de regio Asia-Pacific. China is op gebied van aantal klanten de grootste markt voor online betaaltelevisie.

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: azië, internet, betaaltelevisie |  Facebook |

05-09-13

Eén op vijf internet-gebruikers slachtoffer van hackers

Meer dan één op vijf internet-gebruikers is al het slachtoffer geworden van hackers. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center bij ruim duizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat 86 procent van de respondenten maatregelen hebben genomen die zouden moeten verhinderen dat ze online gevolgd worden door andere personen of organisaties. Desondanks blijkt 21 procent toe te geven dat zijn email of sociale media-account werd gehackt. Bovendien zegt 11 procent het slachtoffer te zijn geworden van een diefstal van persoonlijke of financiële gegevens. Ook geeft 12 procent toe al online te zijn gestalkt of op een andere manier te zijn lastig gevallen.

De onderzoekers stelden ook vast dat 6 procent van de internet-gebruikers het slachtoffer is geworden van online fraude die hen financieel nadeel heeft berokkend. Een even grote groep geeft toe door online incidenten imagoschade te hebben geleden, terwijl 4 procent opmerkt door gebeurtenissen op het internet fysiek in gevaar te zijn gekomen. Bovendien blijkt dat 50 procent van de ondervraagden zich bezorgd toont over de hoeveelheid persoonlijke informatie die over henzelf online beschikbaar is. Vier jaar geleden maakte slechts 33 procent van de online populatie zich bezorgd over zijn persoonlijke informatie op het internet.

“De internet-gebruiker streeft duidelijk naar een optie om online onherkenbaar actief te zijn en maakt zich steeds meer bezorgd dat anonimiteit op het internet onmogelijk is,” merkt Lee Rainie, directeur van het Pew Research Centre Internet Project op. “Die bezorgdheid heeft betrekking op het hele ecosysteem van de controle. De gebruiker lijkt zelfs meer inspanningen te doen om zijn persoonlijke informatie af te schermen voor hackers, adverteerders, vrienden en familie dan voor de overheid.” Het onderzoek toonde aan dat 64 procent van de gebruikers cookies of hun browser-geschiedenis wissen, terwijl 41 procent de activiteit van cookies hebben geblokkeerd.

Anderen deleten materiaal dat ze in het verleden online hebben gepubliceerd, creëren gebruikersnamen die moeilijk met henzelf in verband gebracht kunnen worden, gebruiken publieke computers om op het internet te browsen of geven onjuiste informatie over zichzelf op. De meerderheid van de ondervraagden geeft toe meer controle te willen over zijn persoonlijke informatie en voert aan te willen dat alleen zijzelf of geautoriseerde personen toegang zouden krijgen tot hun email, contacten, locaties en content die werd gedownload. “Er bestaat geen eenvormige formule voor privacy,” zeggen de onderzoekers nog. “Men wil voor verschillende online activiteiten ook een specifiek niveau van pricacy kunnen hanteren.” (MH)

Lees Verder

16:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, hacking |  Facebook |

04-09-13

Bankklant wil meerdere platformen kunnen gebruiken

Bankconsumenten zijn geïnteresseerd in digitale toepassingen, maar kiezen wensen meerdere kanalen ter beschikking te hebben voor hun financiële activiteiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau eMarketer bij Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stellen dat de consument nog altijd toegang wenst tot een fysiek bankfiliaal, vooral wanneer financieel advies wordt gezocht of wanneer complexere transacties met een emotioneel aspect dienen te worden uitgevoerd. Daarom moeten de banken volgens de onderzoekers hun aanbod aan beschikbare platformen zo breed mogelijk houden.

Lees Verder

16:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, internet |  Facebook |

02-09-13

Internet wordt tweede belangrijkste reclamemedium van Europa

Het internet heeft in Europa de kranten verdrongen als tweede belangrijkste reclamemedium. Dat is de conclusie van een rapport van het Interactive Advertising Bureau Europe. Aangevoerd wordt dat de bestedingen aan online reclame in Europa het voorbije jaar met 11,5 procent zijn gestegen tot 24,3 miljard euro, terwijl de krantensector 19,3 miljard euro inkomsten totaliseerde. Er wordt aan toegevoegd dat het internet ook de kloof met televisie, die nog altijd een omzet van 28,1 miljard euro genereert, verkleint. Het internet heeft in Europa inmiddels een aandeel van 25,6 procent in de totale reclamebestedingen. Zeven jaar geleden bedroeg dat aandeel nog 10,3 procent.

“In vergelijking met de globale economie kent de online reclamesector een bijzonder snelle groei,” zegt Kimon Zorbas, chief executive van het IAB Europe. “Vooral de groei in Oost-Europa is opmerkelijk. Daar heeft de sector nog duidelijk een belangrijk groeipotentieel.” De grootste markt blijft echter Groot-Brittanië, waar het voorbije jaar een groei met 13,3 procent tot 6,64 miljard euro werd gemeld. Op de tweede plaats staat Duitsland, dat een stijging met 8,6 procent tot 4,56 miljard euro boekte. Frankrijk, waar een toename met 6,3 procent tot 2,77 miljard euro werd gemeld, behoudt voorlopig nog wel de derde plaats, maar dreigt onder druk te komen van Rusland, waar een groei met 34 procent tot 1,54 miljard euro werd gemeld.

Gesponsorde links domineren met een marktaandeel van 48,8 procent de Europese internetreclame. Display-reclame staat met een marktaandeel van 32,4 procent op de tweede plaats, gevolgd door classified advertising met een aandeel van 18,5 procent. De grote groei van de Europese online reclame kan volgens het rapport worden toegeschreven aan een toenemend aantal online consumenten, maar ook aan de uitbreiding van het arsenaal reclameplatformen. Daarbij wordt onder meer gewezen op de exponentiële groei van de mobiele display-reclame, die dankzij de populariteit van smartphones en tablets het voorbije jaar een stijging met 78,3 procent tot 392 miljoen euro liet optekenen. (MH)

Lees Verder

16:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, reclame, europa |  Facebook |

01-09-13

Internet belangrijkste kanaal voor kennismaking met nieuwe producten

Het internet is voor consumenten over de hele wereld het belangrijkste kanaal geworden om nieuwe producten en diensten te ontdekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Ipsos Open Thinking Exchange bij ruim achttienduizend consumenten in vierentwintig landen. De onderzoekers stelden vast dat 68 procent van de respondenten verwijzen naar het internet als een platform waar kennis werd gemaakt met nieuwe producten en diensten. Op de tweede plaats volgt televisie met een score van 61 procent. Alleen in de Verenigde Staten blijkt televisie met een score van 58 procent het internet, dat bij de Amerikaanse consumenten 54 procent als kanaal wordt geciteerd, vooraf te gaan.

In Turkije loopt de score van het internet als platform voor de ontdekking van nieuwe producten en diensten op tot 91 procent, gevolgd door Indonesië (84 procent), Brazilië (80 procent) en China (80 procent). Ook televisie haalt in Turkije echter de hoogste score (78 procent), gevolgd door Argentinië (75 procent), Mexico (75 procent) en India (74 procent). Na internet en televisie zijn familie en vrienden voor de wereldwijde consument het belangrijkste kanaal om nieuwe producten en diensten te ontdekken (53 procent), gevolgd door retail (43 procent), magazines en sociale netwerken (36 procent), entertainment en newsletters (26 procent), direct mail (20 procent), blogs (15 procent) en celebrities (7 procent).

Ipsos stelde verder vast dat 35 procent van de wereldwijde consumenten aangeeft ooit een product of een service gekocht te hebben op basis van een reclame die op een sociale mediasite werd opgemerkt. Bovendien bleek 31 procent een gelijkaardige actie ondernomen te hebben op basis van een boodschap die in sociale media was geplaatst. De hoogste cijfers werden met respectievelijke scores van 69 procent en 66 procent opgetekend opgetekend in Brazilië, gevolgd door Indonesië, Mexico, India, Turkije en China. Sociale media bleken daarentegen de minste impact te hebben Frankrijk, Duitsland, Canada en Groot-Brittannië, waar slechts 9 procent door reclame en boodschappen in sociale media was beïnvloed.

Ook in België zegt slechts 17 procent van de respondenten een aankoop verricht te hebben op basis van een reclame in sociale media. Boodschappen in sociale media hebben 13 procent van de Belgische consumenten tot een aankoop aangezet. Uit het onderzoek blijkt verder dat sociale media de grootste impact hebben op consumenten tot vijfendertig jaar, hoger opleidingsniveaus en hogere inkomensgroepen. Bovendien gaven vrouwen sneller aan door reclame of boodschappen in sociale media tot een aankoop te zijn aangezet dan mannen.

Lees Verder

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, product |  Facebook |

26-08-13

India heeft derde grootste online populatie ter wereld

India heeft de derde grootste online populatie van de wereld. Alleen China en de Verenigde Staten tellen nog meer internet-gebruikers. Daarmee werd Japan naar de vierde plaats verwezen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent ComScore. Opgemerkt wordt dat India op dit ogenblik 73,9 miljoen internet-gebruikers telt. Dat betekende een stijging met 31 procent tegenover vorig jaar. Het meest intensieve internet-gebruik wordt opgemerkt bij de bevolking tussen vijfendertig en vierenveertig jaar. De regio Asia-Pacific telt nu 644 miljoen internet-gebruikers. China heeft daarin een aandeel van 54 procent, gevolgd door India (11,5 procent) en Japan (11,4 procent).

“De Indiase online populatie groeit zes keer sneller dan het wereldwijde gemiddelde,” voeren de onderzoekers aan. “Alleen Brazilië, dat zijn online populatie op één jaar tijd met 37 procent zag toenemen, kende een snellere groei. De snelle groei van de Indiase online markt is vooral te danken aan de jonge generatie. De leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar vertegenwoordigt 39 procent van de totale Indiase online populatie, gevolgd door de leeftijdscategorie tussen vijftien en vierentwintig jaar met een marktaandeel van 36 procent. Vrouwen vertegenwoordigen 39 procent van de Indiase internet-bevolking, maar besteden minder tijd aan het medium dan hun mannelijke collega’s.”

Uit het onderzoek bleek verder dat in India inmiddels 54 miljoen mensen naar online video kijken. Dat betekent een stijging met 27 procent tegenover vorig jaar. Verder wordt opgemerkt dat blogs in India 36 miljoen bezoekers aantrekken. Dat betekende een stijging met 48 procent tegenover het jaar voordien. Ruim een kwart van die trafiek was afkomstig van mobiele apparaten. Sociale netwerken vormen met een marktpenetratie van 86 procent echter de meest populaire activiteit van de Indiase online bevolking. Daarbij is Facebook, dat in India het voorbije jaar een groei kende met 28 procent, marktleider, gevolgd door LinkedIn. De snelstgroeiende sociale netwerken in India zijn echter Pinterest en Tumblr.

Lees Verder

14:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, internet |  Facebook |

25-08-13

Identiteitsfraude concentreert zich steeds meer online

Identiteitsfraude is in overgrote meerderheid naar het internet verschoven. Dat is de conclusie van een onderzoek naar identiteitsfraude door de Britse organisatie Credit Industry Fraud Avoidance Service (Cifas). De onderzoekers stelden vast dat tijdens de eerste helft van dit jaar 82 procent van alle fraudegevallen aan het internet konden worden gelinkt. Cifas zegt daarbij dat de virtuele omgeving de frauders beter beschermt tegen een ontmaskering. Er wordt aan toegevoegd dat een optimale bescherming van online data een cruciale vereiste blijft om zich tegen mogelijke fraude te beschermen.

Lees Verder

10:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: identiteitsfraude, internet |  Facebook |

21-08-13

Grote gelijkenis tussen digitale en analoge consumptie magazines

Er zijn opvallend veel gelijkenissen tussen het digitale en analoge gebruik van magazines. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse uitgever Condé Nast bij nagenoeg zevenduizend abonnees van de tijdschriften Vogue, GQ, Wired, Vanity Fair en Glamour. Er wordt aan toegevoegd dat ook de tijdsbesteding aan beide platformen grotendeels identiek blijft. De studie ontkracht volgens Nicholas Coleridge, president van Condé Nast International, de algemene veronderstelling dat de consument digitale content op een totaal andere manier benadert dan de traditionele gedrukte media. De resultaten van de studie kunnen volgens Coleridge van groot belang zijn voor uitgevers en marketeers.

“Gelijkenissen tussen digitale en analoge consumptie blijken zowel op te gaan voor content als voor reclame,” merkt Nicholas Coleridge op. “Ook blijkt dat zowel digitale als gedrukte magazines, ondanks de afwijkende formaten, van voor naar achter worden gelezen.” Albert Read, deputy managing director van Condé Nast Britain, merkt op dat er geen enkel verschil bestaat in het profiel en het gedrag van de lezer van digitale of gedrukte magazines. Andere waarnemers voeren echter aan dat de resultaten van het onderzoek ook op andere media moeten worden getoetst vooraleer definitieve conclusies kunnen worden getrokken.

Uit het onderzoek bleek dat een lezer gemiddeld 122 minuten besteedt aan de gedrukte versie van Vogue. Bij de digitale versie wordt een leesduur van 116 minuten opgetekend. Abonnees die beide platformen combineren, komen aan een leestijd van 162 minuten. Bij Wired wordt 137 minuten besteed aan de gedrukte versie, tegenover 142 minuten voor de digitale editie en 158 minuten voor een combinatie van beide platformen. De grootste tijdsbesteding gaat naar Vanity Fair, waar de gedrukte versie een leestijd van 169 minuten laat optekenen, tegenover 154 minuten voor het digitale alternatief en 188 minuten voor de combinatie van beide versies. (MH)

Lees Verder

16:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, internet |  Facebook |

Amerikaanse online bevolking minst gericht op zelfexpressie

Amerikanen zijn relatief weinig gemotiveerd om digitale media te gebruiken voor zelfexpressie. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Mindshare naar de motieven van drieëndertigduizend consumenten in drieëndertig landen. Opgemerkt wordt dat consumenten in de Verenigde Staten zelfs online media die typisch met zelfexpressie in verband worden gebracht, zoals blogs, meestal gebruiken als een vorm van entertainment. Er wordt aan toegevoegd dat Amerikanen ook relatief laag scoren op het commercieel gebruik, zoals ecommerce en andere online transacties, van het internet.

Lees Verder

16:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, zelfexpressie |  Facebook |

18-08-13

Consument legt lat voor internet steeds hoger

Reclame blijft een negatieve invloed hebben op de tevredenheid over het internet. Dat is de conclusie van een enquête van consulent ForeSee bij Amerikaanse consumenten. De onderzoekers merken op dat vooral een grote terugval in de tevredenheid over zoekmachines en sociale media ertoe geleid heeft dat de waardering van de consument over het internet tot het laagste niveau in meer dan tien jaar is gezakt. Het internet haalt nu een tevredenheidsscore van 71,3 procent. Dat betekende een daling met 3,9 procent tegenover vorig jaar. De onderzoekers merken echter op dat die trend vooral moet worden gezocht bij de hogere eisen van de consument, waarop bedrijven onvoldoende kunnen inspelen.

“De zoekmachines worden nog altijd geconfronteerd met het streven naar een evenwicht tussen de beleving van de gebruiker en de noodzakelijke inkomsten uit reclame,” voert Eric Feinberg, directeur media en entertainment bij ForeSee, aan. “De tevredenheid over zoekmachines en portals daalde met 3,8 procentpunt tot 76 procent. Dat is de laagste score in zeven jaar tijd. Die daling mag echter niet doen veronderstellen dat de beleving bij de consument gevoelig is verslechterd. In werkelijkheid is er niet veel veranderd, maar wel heeft de gebruiker zijn verwachtingen sterk opgedreven en daar kunnen de bedrijven niet altijd aan beantwoorden.”

Google behoudt bij de zoekmachines de grootste populariteit, maar ziet de waardering toch met 6 procent terugvallen tot 77 procent. Ongeveer 22 procent van de alle gebruikers van zoekmachines zeggen zich het meest te storen aan de reclames. Daarnaast bleek dat de waardering voor sociale media met 1,4 procent is gedaald tot 68 procent. Wikipedia haalt in die categorie de hoogste score (72 procent), wat volgens Feinberg kan worden toegeschreven aan het feit dat het initiatief zijn zuiverheid als informatiebron heeft kunnen bewaren. Wikipedia wordt in de ranglijst gevolgd door Pinterest, YouTube, Twitter, LinkedIn en Facebook.

Lees Verder

13:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, consument |  Facebook |

15-08-13

Online krantenconsumptie blijft nog altijd marginaal

De online krantenconsumptie blijft nog altijd marginaal in vergelijking met het gebruik van de gedrukte versies van de dagbladen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de City University London naar de consumptie van twaalf nationale Britse kranten gedurende een periode van vier jaar. De onderzoekers stelden vast dat minstens 96 procent van de krantenconsumptie door Britse lezers, met uitzondering van het gebruik van applicaties, nog altijd naar de gedrukte versies van de kranten gaat. Ook wanneer het gebruik van applicaties wordt meegerekend, behouden de gedrukte edities nog altijd meer dan 90 procent van de totale tijdsbesteding.

Lees Verder

10:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: krant, internet |  Facebook |

13-08-13

Online merkenvideo’s hebben lange levenscyclus

Video’s van merken hebben op YouTube een opvallend lange levenscyclus. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Pixability naar de online video’s van de honderd grootste namen op de merkenlijst van het bureau Interbrand. De onderzoekers stelden vast dat meer dan de helft van de bezoekers tijdens het eerste jaar op YouTube werd geregistreerd minstens drie weken na de lancering. Opgemerkt wordt dat 40 procent van de bezoeken worden opgetekend tijdens de eerste drie weken na de lancering van de video, waarna nog eens 30 procent aanmeldt tussen de vierde en twaalfde week na de lancering. De resterende 30 procent meldt zich aan tussen de dertiende en de tweeënvijftigste week.

Lees Verder

15:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, video |  Facebook |

10-08-13

Online besprekingen verbeteren kwaliteit hotelaanbod

Online besprekingen hebben ertoe geleid dat steeds minder klachten worden geregistreerd over het toeristisch aanbod. Dat blijkt uit onderzoek van de Harvard University en de University of California. De onderzoekers stelden vast dat online besprekingssites zoals Yelp en TripAdvisor consumenten de mogelijkheid bieden om de beste toeristische adressen te selecteren. De kracht van deze besprekingen heeft volgens de onderzoekers vele hotels aangespoord om de kwaliteit van de service te optimaliseren. De grote winnaars van deze trend zijn volgens de wetenschappers de kleinere hotels, die geen grote budgetten hebben om te adverteren, maar door de besprekingen op een positieve manier bekendheid winnen.

“Online besprekingen zorgen ervoor dat bewuste reizigers erin kunnen slagen op hun bestemming de beste hotels en restaurants uit te kiezen,” wordt er opgemerkt. “Daardoor wordt het gemakkelijker om een slechte accomodatie en een onaanvaardbaar serviceniveau te vermijden. Dat leidt automatisch tot grotere inkomsten voor toeristische bedrijven die in een optimale dienstverlening slagen en blijvende inspanningen om de toerist tevreden te houden. Negatieve besprekingen bieden de toerist niet alleen de kans om weerwraak te nemen en frustraties te ventileren, maar leiden op hun beurt voor het wegblijven van klanten en financiële sancties voor de slechte service.”

Onderzoekers aan de Harvard University stelden vast dat restaurants in Seattle hun inkomsten met 5 procent tot 9 procent zagen toenemen met elke ster die ze in de Yelp-ratings ontvingen. Ook wetenschappers aan de University of California constateerden dat restaurants in San Francisco door elke halve ster op Yelp 20 procent meer kans hadden om alle beschikbare tafels volzet te krijgen. Cruciaal is volgens de wetenschappers het verzamelen van voldoende besprekingen, zodat consumenten het gevoel hebben de commentaren te kunnen vertrouwen. De impact van negatieve besprekingen bleken moeilijker te berekenen, maar kunnen volgens de onderzoekers desastreus zijn.

“Grote ketens danken hun aantrekkingskracht op het publiek aan hun grote bekendheid,” merkt onderzoeker Michael Anderson, econoom aan de University of California, op. “De klant weet wat hij op die bestemmingen kan verwachten. De online besprekingen kunnen echter ook de minder avontuurlijk aangelegde toerist aanzetten om minder bekende en voor de hand liggende adressen uit te testen.” Dat fenomeen biedt volgens Michael Luca, econoom aan de Harvard University, aan kleinere horeca-adressen de mogelijkheid om bij een groter publiek bekendheid en bijval op te bouwen. Dat valt volgens Luca ook af te leiden uit het succes van initiatieven zoals Airbnb, waar particulieren hun woning aan toeristen ter beschikking stellen.

In tegenstelling tot een aantal verwachtingen, worden online besprekingen niet overspoeld door klanten die hun frustraties willen ventileren. Het merendeel van de besprekingen bestaat uit positieve reacties van consumenten die hun goede ervaringen met anderen willen delen en de uitbaters willen loven voor de geleverde service. (MH)

Lees Verder

16:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, internet |  Facebook |

07-08-13

Consumenten ontevreden over webbeleving bedrijven

Slechts weinig bedrijven bieden de webbeleving die consumenten wensen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Temkin Group bij tienduizend Amerikaanse consumenten en meer dan tweehonderd bedrijven uit negentien economische sectoren. De onderzoekers merken op dat slechts 6 procent van de onderzochte ondernemingen van de consumenten een uitstekende score meekregen, terwijl 63 procent met een onvoldoende rating werden geconfronteerd. De beste score werd opgetekend door de webwinkel Amazon. In het algemeen bleek de banksector echter de beste rating op te tekenen. Onderaan staan internetdiensten, televisie-services en gezondheidsverzekeringen.

Lees Verder

16:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet |  Facebook |

04-08-13

Werklozen lopen groter gevaar op internetverslaving

Werklozen lopen een groter gevaar dan de gemiddelde bevolking om met een internet-verslaving geconfronteerd te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Northampton bij meer dan vijfhonderd Britse werklozen. De Britse onderzoekers merken op dat het fenomeen kan worden gelinkt aan het feit dat werklozen zich vaak gemarginaliseerd voelen en het idee hebben geen controle meer te hebben over hun leven. Door het veelvuldig gebruik van het internet om de tijd te doden, dreigt volgens de wetenschappers het gevaar op verslaving. De onderzoekers waarschuwen dat de overheid maatregelen dient te nemen om het probleem te bestrijden.

“Ongeveer 60 procent van de Britse volwassenen kan eigenlijk als een internet-verslaafde worden bestempeld,” geeft onderzoekster Nada Kakabadse, experte technologie en sociaal gedrag aan de University of Northampton, aan. “Niet alleen jongeren worden door een internetverslaving bedreigd. Ook werklozen lopen een groter risico om afhankelijk te worden van het online medium. Het fenomeen van het compulsief online gedrag blijkt bij een economische crisis erger te worden. Werkloze vrouwen vormen de grootste groep compulsieve online gebruikers. Vrouwen gebruiken het internet ook vooral om zich emotioneel beter te voelen.”

De isolatie van werklozen evolueert volgens de onderzoek snel tot een probleem dat een reële bedreiging inhoudt voor de sociale en politieke stabiliteit. Volgens Kakabadse vormt vooral sexting, het verzenden van seksueel geladen berichten en beelden, een vroeg signaal van een dreigende online verslaving bij werklozen. Anderzijds blijkt dat bij tewerkgestelden een excessief gebruik van email en bloggen tekenen kunnen zijn van een verhoogde kans op internetverslaving. Ook workaholics zijn volgens de onderzoekster meer geneigd om compulsieve internet-gebruikers te worden. Kakabadse wijst er verder nog op dat internet-verslaafden ook minder geneigd zijn om op persoonlijke ondersteuning van vrienden beroep te doen.

Lees Verder

09:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid, internet, verslaving |  Facebook |

01-08-13

Websites retailers blijven ver van optimale laadtijden

De laadtijden van retailsites blijven vertragen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Radware naar de laadtijd van de vijfhonderd grootste Amerikaanse retailsites. Opgemerkt wordt dat de mediaan van de laadtijd op dit ogenblik 7,72 seconden bedraagt, tegenover 7,65 seconden de voorbije lente. Daarmee blijven de websites volgens de onderzoekers ver verwijderd van de ideale laadtijd van 3 seconden. De onderzoekers merken dan ook op dat online retailers er onder meer moeten voor zorgen dan interactieve elementen geoptimaliseerd worden om snel op te laden.

“De resultaten van het onderzoek zijn verbijsterend,” merkt Tammy Everts, specialist webprestatie bij Radware, op. “Retailers blijken nog altijd niet te beseffen dat ze zonder de optimalisering van hun websites consumenten zullen blijven verliezen. Men mag niet vergeten dat 57 procent van de consumenten een website blijkt te verlaten wanneer de laadtijd meer dan 3 seconden in beslag neemt. Websites moeten harder en intelligenter werken. Er moeten dan ook geavanceerde technieken worden gehanteerd om de efficiëntie van de browser te verbeteren.”

Radware stelt dat consumenten binnen een periode van 2 seconden toegang zouden moeten krijgen tot de interactieve content van de website. Op dat ogenblik wordt volgens de consulent een aanvaardbare consumentenbeleving geboden en biedt de wedsite ook de mogelijkheden om de doelstelling van de retailer te realiseren. De mediaan voor toegang tot interactieve content bedroeg volgens Radware in werkelijkheid 4,9 seconden. Er wordt opgemerkt dat 9 procent van de onderzochte websites een oplaadtijd van meer dan 8 seconden laten optekenen, tegenover 8 procent met een oplaadtijd van minder dan 2 seconden.

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, retail |  Facebook |

30-07-13

Digitale omgeving zet aan tot overmatig delen van informatie

Het toenemend gebruik van digitale communicaties zet de consument aan om zijn remmingen te verliezen en het online delen van meningen te overdrijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de York University. Het fenomeen heeft volgens de Amerikaanse wetenschappers echter al tal van celebrities in moeilijkheden gebracht wegens het publiceren van controversiële content, terwijl ook vele consumenten er blijkbaar geen probleem in zien om zichzelf in belastende omstandigheden online te presenteren.

“Het delen van informatie is niet nieuw, maar consumenten hebben nu ongelimiteerde mogelijkheden om hun gedachten, opinies en foto’s te publiceren of zichzelf en hun zelfbeeld op een manier manier online te promoten,” merkt onderzoeksleider Russell Belk op. “Digitale apparaten laten de consument toe om meer content op een bredere basis te verspreiden dan ooit het geval is geweest. In de reële wereld is het individu slechts door een relatief beperkt aantal mensen gekend, maar online groeit die groep uit tot een bijna onbeperkte groep.”

Een groot gedeelte van de meest populaire websites en applicatie zijn toegespitst op het delen van informatie. “Deze ontboezemingen kunnen uiteindelijk echter een bedreiging vormen voor academische en professionele carrières of persoonlijke relaties,” waarschuwt Russell Belk. “Online vallen een aantal remmingen weg, waardoor het individu geneigd is om veel meer tekortkomingen en fouten te bekennen dan met een persoonlijk contact het geval zou zijn. Dit overmatig delen van informatie kan de auteur later echter zuur opbreken.”

Lees Verder

13:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, content |  Facebook |

18-07-13

China telt meer dan half miljard internet-gebruikers

China telde eind juni van dit jaar 519 miljoen internet-gebruikers. Dat betekent een stijging met 10 procent tegenover hetzelfde tijdstip vorig jaar. Dat is de conclusie van een rapport van het China Internet Network Information Centre. De groei wordt vooral gedragen door een stijging van het aantal mobiele internet-gebruikers met 20 procent. China telt nu 464 miljoen mobiele internet-gebruikers. Er wordt aan toegevoegd dat inmiddels 44 procent van de totale Chinese bevolking gebruik maakt van het internet.

Lees Verder

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, internet |  Facebook |

07-07-13

Relaties met online oorsprong leiden tot grotere tevredenheid

Koppels die elkaar eerst online hebben leren kennen, blijken een sterkere relatie te hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Chicago bij meer dan negentienduizend Amerikaanse koppels. De onderzoekers stelden vast dat slechts 5,96 procent van de online koppels opnieuw waren gescheiden, tegenover 7,67 procent van de koppels die elkaar in een meer traditionele omgeving hadden leren kennen. Ook bleek de relatietevredenheid bij online koppels hoger te liggen, al werden er naargelang het betrokken online forum wel variaties aangetroffen.

De onderzoekers stelden vast dat 34,95 procent van de Amerikaanse koppels die sinds het midden van het voorbije decennium in het huwelijk zijn getreden, elkaar voor het eerst online hebben ontmoet. Daarbij zouden datingsites voor 15,75 procent van de huwelijken verantwoordelijk zijn. Op de tweede plaats staat de werkomgeving, die voor 20,1 procent van de huwelijken het begin van de relatie zou zijn geweest. Daarna volgen sociale activiteiten (9,99 procent) en bars of clubs (8,73 procent). Volgens de onderzoekers lijkt het internet een rechtstreekse impact te hebben op de aard en de uitkomst van het huwelijk.

In de studie werd niet onderzocht welke band kan worden gelegd tussen online ontmoetingen en succesvolle relaties, maar volgens onderzoeksleider John Cacioppo, professor psychologie aan de University of Chicago, moet er onder meer worden rekening gehouden met het feit dat online daters een sterke motivatie vertonen om een succesvolle relatie uit te bouwen, de mogelijkheid om kandidaat-partners vooraf te screenen en het uitgebreide aanbod aan online ontmoetingsgelegenheden. Cacioppo merkt op dat mensen in een online dating-omgeving ook relatief eerlijk zijn, op uitzondering van kleine onwaarheden over gewicht of grootte.

Lees Verder

17:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: relatie, internet |  Facebook |

06-07-13

Online evenementen trekken meer bezoekers aan

Online evenementen trekken meer bezoekers aan. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Virtual Edge Institute bij de organisatoren van fysieke en virtuele evenementen in de Verenigde Staten. Daarbij wordt opgemerkt dat ruim 66 procent van de organisatoren van online evenementen melding maken van een toenemende belangstelling, terwijl 18 procent een status-quo aangeeft. Bij fysieke evenementen is er sprake van een stijging met 42 procent, tegenover een status-quo bij 39 procent. De onderzoekers stelden vast dat 70 procent van de organisatoren van fysieke evenementen ook een online versie aanbiedt.

“De belangrijkste motieven voor het organiseren van online en hybride evenementen blijken te moeten worden gezocht in een streven om het bereik en het publiek uit te breiden, dat door 82,1 procent van de ondervraagden wordt vernoemd,” voeren de onderzoekers aan. “Daarnaast wordt gewag gemaakt van het aanbieden van alternatieve oplossingen voor geïnteresseerden die het evenement fysiek niet kunnen bijwonen (58,2 procent) en het optimaliseren van het aanbod door online technologieën (58,2 procent).” De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat 35 procent van de online bezoekers meer dan drie uur vertoeft op het digitale evenement.

Door 40 procent wordt ook aangegeven dat het online programma bezoekers moet werven voor het volgende fysieke evenement. “Die strategie lijkt ook succes op te leveren, want 35 procent merkt op dat minstens 20 procent van de online bezoekers nadien aan een fysiek evenement hebben deelgenomen,” voeren de onderzoekers nog aan. De onderzoekers stelen ook vast dat meer dan de helft van de organisatoren hoopt inkomsten te kunnen genereren uit zijn online activiteiten. Toch blijkt minder dan een kwart een toegangsprijs aan te rekenen voor de deelname aan hun online evenement.

Lees Verder

07:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, evenemen |  Facebook |

30-06-13

Marketeers en consumenten niet even enthousiast over online reclame

Marketeers tonen zich over online reclame enthousiaster dan consumenten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het technologiebedrijf Adobe en consulent Edelman Berland bij meer dan tienduizend consumenten in de Verenigde Staten, Europa en Azië. De onderzoekers stelden vast dat consumenten een grotere voorkeur vertonen voor kranten en televisie en familie, vrienden en collega's, terwijl marketeers een groter belang blijken te hechten aan bedrijvensites, sociale media en blogs.

"Marketeers en consumenten zijn het in het algemeen eens dat traditionele media betere reclame-platformen zijn en ook meer geloofwaardige bronnen zijn dan online alternatieven, maar toch blijken marketeers in internet-gebonden projecten meer mogelijkheden te zien dan consumenten," zeggen de onderzoekers. Onder meer bleek dat 47 procent van de consumenten kranten en televisie de beste reclamemedia vormen, terwijl slechts 41 procent van de marketeers het met die mening eens is.

Ook blijkt 31 procent van de consumenten familie, vrienden en collega's als invloedrijke informatie-bronnen te bestempelen, terwijl marketeers een score van 22 procent laten optekenen. Anderzijds geven 24 procent van de marketeers websites een belangrijke rol in de reclamesector, tegenover 18 procent bij de consumenten. Ook bij sociale media worden daarbij verschillen tussen 13 procent en 9 procent, terwijl bij de blogs resultaten van respectievelijk 11 procent en 8 procent werden gemeld.

Bovendien blijkt 32 procent van de consumenten van mening te zijn dat online reclame niet efficiënt is, tegenover 21 procent bij marketeers. Ook zegt ongeveer 50 procent van de consumenten dat online banners niet werken, tegenover 36 procent bij marketeers.

Lees Verder

11:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, internet |  Facebook |

Online fraudeurs richten hun pijlen op kleine beleggers

Fraudeurs proberen met bedrieglijke emails en sociale media kleine investeerders tot bijzonder risicovolle transacties aan te zetten. Dat hebben de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en de Financial Industry Regulatory Authority (FIRA) gezegd op basis van een studie van veiligheidsexpert McAfee, die een opmerkelijke toename heeft opgemerkt in grootschalige email-campagnes die aandelen-investeringen bij kleine investeerders promoten.

"De fraudeurs proberen beleggers aan te zetten om aandelen te kopen in kleine ondernemingen door het aanbieden van inside informatie die verondersteld wordt de prijs op te drijven wanneer de gegevens in de openbaarheid zullen worden gebracht," wordt er opgemerkt. "De titels van de emails zijn samengesteld uit elementen die erop gericht zijn om snel interesse te wekken in goedkope aandelen. Investeerders moeten echter bijzonder voorzichtig zijn met deze informatie, die vaak malafide bedoelingen hebben."

De verzenders van deze boodschappen zijn volgens het rapport vaak tussenpersonen die in wezen betaalde promotoren of insiders zijn die grote winsten op het oog hebben door de prijzen kunstmatig op te drijven door de opwinding die wordt gecreëerd door de massale verspreiding van berichtgeving. "Wanneer de verzenders hun winsten hebben genomen, wordt de promotie stopgezet en storten de prijzen vaak opnieuw in, waardoor goedgelovige beleggers met grote verliezen achterblijven;"

Lees Verder

10:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, aandelen, fraude |  Facebook |

29-06-13

Voor retail wordt mobiel crucialer dan het internet

Mobiele technologie heeft een belangrijke impact op de retailindustrie. Mobiel zou zelfs een grotere invloed kunnen hebben op retail dan ooit met het internet is geweest. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Deloitte bij duizend Britse consumenten. Door het toenemend gebruik van mobiele technologieën kent volgens Deloitte de interactie tussen consumenten en merken op een bijzonder snelle manier een verschuiving. Alleen door zich volledig te focussen op mobiele toepassingen zullen retailers zich volgens Deloitte concurrentieel kunnen blijven opstellen.

"Mobiliteit evolueert dit jaar van een project dat door informatica-departementen wordt gestuurd naar een strategische prioriteit in de bestuurskamers," merkt Ian Geddes, hoofd retail bij Deloitte, op. De consulent wijst erop dat smartphones in Groot-Brittannië inmiddels een penetratie van 72 procent hebben bereikt. Dat betekent een stijging met 14 procentpunten tegenover vorig jaar. Inspelend op die evolutie, gaan retailers volgens Geddes dan ook steeds vaker op mobiele technologieën over.

Geddes stelt daarbij dat steeds meer retailers wifi-punten in hun winkels ter beschikking van klanten stellen, mobiele applicaties ontwikkelen en hun marketing-campagnes aan tablets en smartphones aanpassen. Hij voegt er aan toe dat inmiddels 33 procent van de Britse consumenten gebruik maakt van mobiele portefeuilles, terwijl 12 procent op contactloze technologieën beroep heeft gedaan om aankopen te doen. In ruil voor hun loyaliteit eisen de consumenten volgens Geddes gebruiksvriendelijkheid en veilige transacties.

Lees Verder

14:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, mobiel, internet |  Facebook |

Privacy zet consument aan valse informatie te geven

Privacy-bekommernissen zetten consumenten aan om online valse informatie te verstrekken. Bovendien stelt men zich weigerachtig op informatie te verstrekken die niet noodzakelijk voor de communicatie wordt geacht. Dat is de conclusie van een studie van de Australian Communications and Media Authority (ACMA). De onderzoekers stellen dat 47 procent van de Australiërs bewust onjuiste persoonlijke informatie verstrekken. Ook blijkt dat 52 procent weinig vertrouwen heeft in het privacy-beleid van online providers.

De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat 35 procent van de respondenten niet bereid blijkt te zijn om persoonlijke informatie te verstrekken aan een website die zich in het buitenland bevindt. "Privacy blijft voor de consument een belangrijke bekommernis," meerkt Chris Chapman, voorzitter van de Australische communicatie-autoriteit, op. "Zoals uit een aantal recente gebeurtenissen is gebleken, blijft de burger bijzonder gevoelig voor inbreuken op zijn privacy en het misbruik van persoonlijke gegevens."

"Persoonlijke informatie wordt vaak bestempeld als de nieuwe olie of valuta van de informatie-technologie en de bevolking doet voor steeds meer sociale en economische activiteiten beroep op het internet," voert Chapman aan. "Niet alle persoonlijke informatie is echter beschermd door bestaande privacy-regels, die grotendeels werden ontwikkeld voor de doorbraak van de online economie. Een effectieve bescherming van persoonlijke gegevens in de digitale economie vergt wellicht een samengaan van legale initiatieven en andere maatregelen."

Lees Verder

13:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: privacy, internet |  Facebook |

25-06-13

Online voedingswinkel zinvol alternatief voor stedelijke voedselwoestijnen

Het is zinvol om een online voedingswinkel te creëren om de voedselvoorziening in zogenaamde stedelijke voedselwoestijnen te garanderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het Rush University Medical Center in Chicago. De Amerikaanse onderzoekers stelden bij de bewoners een duidelijke interesse in het online aanbod van de winkel vast, wat volgens de wetenschappers mogelijkheden kan creëren om in probleemwijken een gezond voedingsaanbod te bieden en de consumptie van ongezonde voeding tegen te gaan.

Lees Verder

16:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, internet, voedselwoestijn |  Facebook |

21-06-13

Diplomatie bijzonder gevoelig voor digitale communicatie

Digitale technologieën hebben van de diplomatie een bijzonder gevoelige sector gemaakt. Dat zegt David Darg, oprichter van het nieuwe sociale nieuwsplatform Ryot.org. Hij wijst erop dat diplomatie er vaak moet voor zorgen dat bij een crisis zo snel mogelijk een boodschap kan worden uitgezonden om de belanghebbenden gerust te stellen, terwijl tegelijkertijd gegarandeerd moet worden dat de berichtgeving correct is. In het digitale tijdperk kan volgens Darg tussen die twee elementen een belangrijk conflict ontstaan.

Lees Verder

14:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diplomatie, internet, communicatie |  Facebook |

11-06-13

Digitale piraten vooral te vinden in hogere inkomstencategorieën

Digitale piraten hebben een grotere financiële draagkracht dan de gemiddelde bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Australasian Performing Right Association bij ruim duizend Australische digitale consumenten. De onderzoekers merken op dat 21 procent van de ondervraagden toegeeft zich schuldig te maken aan online piraterij. In de inkomstencategorie van minstens 100.000 dollar per jaar loopt dat echter op tot 30 procent. De onderzoekers stellen dat een hogere opleiding en een hoger inkomen ook de digitale piraterij doet stijgen.

Bij respondenten met een inkomen tot 40.000 dollar bleek 14 procent digitale piraterij toe te geven. In de groep tussen 40.000 dollar en 60.000 dollar loopt dat op tot 18 procent, om in de categorie tussen 60.000 dollar en 100.000 dollar verder te stijgen tot 27 procent. Bovendien de inkomensgrens van 100.000 dollar haalt digitale piraterij een score van 30 procent. Bovendien bleek dat digitale piraterij bij universitairen oploopt tot 25 procent, tegenover 21 procent bij diploma's middelbaar onderwijs en 17 procent bij lageropgeleiden.

Ook de leeftijd bleek een belangrijke factor te zijn in digitale piraterij. In de leeftijdsgroep tussen achttien en dertig jaar werd een score van 44 procent opgetekend, tegenover 25 procent in de categorie tussen dertig en vijftig jaar en 11 procent bij vijftigplussers. Televisieshows, film en muziek waren elk met een score van 16 procent de belangrijkste illegaal verworven content. Daarna volgen boeken (10 procent) en games (8 procent). Er wordt nog opgemerkt dat 7 procent toegeeft zich elke week aan digitale piraterij schuldig te maken.

Lees Verder

14:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, piraterij |  Facebook |

04-06-13

Zwitserland wereldwijd marktleider in nieuwe internet

Zwitserland is in de adoptie van het nieuwe internet-protocol IPv6 het verst gevorderd. Dat blijkt uit een rapport van de Swiss IPv6 Council. Opgemerkt wordt dat het nieuwe internet-protocol in Zwitserland inmiddels een penetratie heeft van meer dan 10 procent. Op de tweede plaats staat Roemenië met een penetratie van 8 procent, gevolgd door Frankrijk met 5 procent en Duitsland en de Verenigde Staten met 2,7 procent. Wereldwijd heeft het nieuwe protocol inmiddels een penetratie bereikt van 1,5 procent, tegenover 0,65 procent één jaar geleden.

Lees Verder

14:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zwitserland, internet, ipv6 |  Facebook |

Hogere inkomenscategorieën tonen interesse in digitale krantensector

Welgestelde Europeanen besteden steeds meer tijd online. Deze groep schroeft vooral zijn digitale consumptie aan kranten, magazines en sociale media op. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Ipsos over de mediaconsumptie van de meest welgestelde Europeanen. De onderzoekers stelden vast dat in deze groep inmiddels 31 procent van de consumptie van kranten en magazines digitaal gebeurt. Bij televisie en radio bedraagt het digitale aandeel daarentegen slechts respectievelijk 11 procent en 22 procent.

Lees Verder

14:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, internet |  Facebook |