03-06-13

Content-sector neemt dominantie in internet-trafieken over

Over vier jaar zal de wereld 3,6 miljard internet-gebruikers tellen. Daarmee zal het internet een wereldwijde penetratie bereiken van 48 procent. Dat blijkt uit een rapport van het bedrijf Cisco Systems. Het voorbije jaar werden 2,3 miljard internet-gebruikers geteld, waarmee een wereldwijde penetratie van 32 procent werd geregistreerd. Er wordt aan toegevoegd dat content-gerelateerde netwerken over vier jaar 51 procent van de totale internet-trafiek zullen vertegenwoordigen, tegenover 34 procent vorig jaar.

Lees Verder

15:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content, internet |  Facebook |

02-06-13

Internetbedrijven worden toonaangevende partijen in mobiele reclame

Internetbedrijven zoals Facebook, Pandora en Twitter hebben zich heel snel opgewerkt tot belangrijke partijen in de markt van de mobiele display-reclame. Dat is de conclusie van een rapport van consulent International Data Corporation (IDC). De onderzoekers stellen dat deze bedrijven het voorbije jaar een aandeel van 52 procent hadden op de Amerikaanse mobiele reclamemarkt, tegenover 39 procent het jaar voordien. De onderzoekers stellen dan ook dat de mobiele reclamenetwerken voor een bijzonder moeilijke periode staan.

Lees Verder

13:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, mobiele reclame |  Facebook |

29-05-13

Online vulgaire moppen basis voor seksuele gezondheidszorg

Vulgaire moppen zijn mogelijk de uitgelezen manier om seksuele informatie voor jonge mannen efficiënt te maken. Dat zegt Alan McKee, professor creatieve industrie aan de Queensland University of Technology in Australië. De onderzoeker stelt daarbij dat seksuele informatie meestal wordt gepresenteerd op een manier die de goedkeuring kan wegdragen van de moeders van deze jonge mannen, maar de doelgroep in geen geval weet aan te spreken en te bereiken. Het internet is daarvoor volgens McKee een uitstekend alternatief.

"Historisch hebben meisjes altijd een relatief goede toegang gehad tot seksuele informatie," merkt Anthony Walsh, verantwoordelijke informatie bij de organisatie Family Planning Queensland (FPQ), op. "Bij mannen is dat echter helemaal anders." De organisatie heeft op Youtube een initiatief opgezet met bekende comedy-artiesten, die moeten aantonen dat het perfect normaal is om met vrienden en professionele consulenten over seks te praten. Bovendien moet het initiatief aantonen dat er ook op een vrolijke manier over seks gepraat kan worden.

"Jonge mannen leven in grote mate in de online wereld en staan open voor brutale moppen," zegt professor McKee. "Door context te creëren rond het onderwerp, krijgt seksuele gezondheid een persoonlijk karakter. Het initiatief haalt seksuele gezondheid uit het laboratorium en maakt het onderdeel van het dagelijkse leven." Aan het initiatief namen elf standup-comedy-artiesten uit Queensland, waaronder Mike van Acker, Sean Choolburra en Lindsay Webb.

Lees Verder

16:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, seksuele gezondheidszorg |  Facebook |

28-05-13

Consument toont grotere interesse in betalende online content

Een toenemend gedeelte van de bevolking toont zich bereid om te betalen voor kwalitatieve online content. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent KPMG bij meer dan duizend Britse consumenten. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat nog altijd meer dan 50 procent van de consumenten van mening is dat gratis content één van de belangrijke pluspunten is van online mediaconsumptie. Er wordt echter op gewezen dat vier jaar geleden nog 80 procent van de consumenten gratis content cruciaal vonden.

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, content |  Facebook |

27-05-13

Reizen vaker online besteld bij luchtvaartmaatschappijen

In de Verenigde Staten werden luchtvaartmaatschappijen het voorbije jaar meer reizen geboekt dan bij online reisbureaus. Dat is de conclusie van een rapport van consulent PhoCusWright. De onderzoekers stelden vast dat 37 procent van de Amerikaanse toeristen een reis hebben geboekt bij luchtvaartmaatschappijen, terwijl online reisbureaus een marktaandeel van 33 procent lieten optekenen. Het jaar voordien hadden de reisbureaus nog een marktaandeel van 37 procent, tegenover 34 procent voor de luchtvaartmaatschappijen.

"Voor de eerste keer werden bij luchtvaartmaatschappijen meer reizen geboekt dan bij online reisbureaus," merken de onderzoekers op. "Luchtvaartmaatschappijen proberen reizigers immers rechtstreeks aan te trekken met het aanbieden van een aantal voordelen of geschenken. Onder meer worden reizigers voor rechtstreekse boekingen beloond door het schrappen van kosten. Verwacht mag worden dat luchtvaartmaatschappijen in de toekomst nog meer van dergelijke aanbiedingen gebruik zullen maken om reizigers aan te trekken."

"Het is slechts een kwestie van eenvoudige rekensommen," merkt Rick Seaney, chief executive van de vergelijkingssite Farecompare.com. "Het reisaanbod kost een luchtvaartmaatschappij meer bij online reisbureaus dan op de eigen website. Door meer reizigers naar de eigen website te lokken, kunnen dan ook belangrijke besparingen worden gerealiseerd. Niet alleen worden de commissiekosten voor de online reisbureaus vermeden, maar bovendien kunnen aan de reizigers ook extra producten of diensten te koop worden aangeboden."

Lees Verder

16:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, internet |  Facebook |

21-05-13

Amerikanen relatief terughoudend met delen online content

Amerikanen zijn minder snel geneigd om persoonlijke en andere content online te delen dan consumenten in andere landen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Ipsos bij twaalfduizend consumenten in vierentwintig landen. De onderzoekers stelden dat 24 procent van de respondenten toegeeft nagenoeg alle content met anderen online te delen. In de Verenigde Staten daalt dat cijfer echter tot 15 procent. De hoogste scores worden opgetekend in Saudi-Arabië, waar 28 procent van de ondervraagden aangeeft nagenoeg alle content online te delen. De onderzoekers merken verder op dat de neiging om content te delen evenredig blijkt op te lopen met de genoten opleiding.

Lees Verder

16:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, content |  Facebook |

20-05-13

Efficiënt internet heeft lokale technologietaal nodig

Het hanteren van lokale talen betekent een belangrijke stimulans voor het gebruik van computers in afgelegen landelijke gebieden. Dat is de conclusie van medewerkers van het programma PAN Localization, dat sinds tien jaar in elf Aziatische landen werkt aan nieuwe technologieën die computers de mogelijkheid bieden om in lokale talen te functioneren. De betrokken regio telt meer dan 3.500 lokale talen. De onderzoekers merken op dat het gebruik van de lokale talen ervoor gezorgd heeft dat de bevolking van deze landelijke gebieden toegang krijgt tot technologieën die in het verleden in de praktijk uitsluitend konden worden gebruikt in stedelijke regio's, waar de kennis van de Engelse taal meer courant is.

Lees Verder

11:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, pan localization |  Facebook |

Email en surfen populairste activiteiten tablet-bezitter

Email, games en surfen zijn de meest populaire online activiteiten die op tablets worden ondernemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent BuyVia. De onderzoekers stelden verder vast dat 42 procent van de tablet-bezitters aangeeft geen enkel plan te koesteren om een laptop aan te kopen. Bovendien geeft 33 procent toe dat de tablet in een kwart tot de helft van de tijd hun laptop heeft vervangen. Wel wordt aangegeven dat de meest tablet-bezitters aansturen op een lagere aankoopprijs, maar ook wordt gevraagd naar betere en grotere opslagmogelijkheden en snellere processoren.

Lees Verder

11:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, internet, tablet |  Facebook |

10-05-13

Internet blijft knabbelen aan tijdsgebruik andere media

De consument besteedt steeds meer tijd aan het internet, ten koste van traditionele media. Sociale netwerken en online video vormen daarbij de snelstgroeiende categorieën. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau GfK Research en het Interactive Advertising Bureau (IAB) bij de Amerikaanse bevolking. Daarbij wordt opgemerkt dat de Amerikaanse consument het voorbije jaar gemiddeld drie uur en zeven minuten per dag van het internet gebruik maakte. Het jaar voordien bleef de online tijdsbesteding nog net onder de drie uur per dag.

Uit het onderzoek blijkt dat het dagelijks gebruik van sociale netwerken met zeven minuten is gestegen tot zevenendertig minuten. Bij online video werd eveneens een stijging met zeven minuten tot vierentwintig minuten opgetekend, vooral dankzij de grotere beschikbaarheid van bioscoopfilms en televisieprogramma's op het internet. Ook het gebruik van email nam met vijf minuten tot drieëndertig minuten toe. Zoekmachines kenden een tijdsbesteding van tweeëntig minuten, gevolgd door online games (zeventien minuten), blogs (zeven minuten) en online radio (zes minuten).

Ook online kranten bleken aan een tijdbesteding van zes minuten per dag te komen. Online magazines worden gedurende minuten per dag gebruikt. Bij de traditionele media werd alleen bij videogames een stijging met negen minuten tot achtenveertig minuten geregistreerd. Bij televisie daarentegen werd een terugval met één minuut tot vijf uur en vijf minuten opgetekend. Radio ging met tien minuten achteruit tot één uur en vijftig minuten. Bij de kranten werd een daling met één minuut tot achttien minuten gemeld. Magazines registreerden een status-quo op veertien minuten.

Lees Verder

14:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet |  Facebook |

07-05-13

Scandinavisch bedrijfsleven heeft grootste online aanwezigheid

Bedrijven in Scandinavische landen hebben in Europa de grootste online aanwezigheid en zijn daarmee het best geplaatst om nieuwe klanten aan te trekken. Dat is de conclusie van een rapport van het Duitse onderzoeksbureau Bitcom. Vooral kleinere bedrijven blijken vaak geen aandacht te besteden aan een activiteit op het internet. Op die manier missen ze volgens Bitcom echter mogelijkheden om nieuwe klanten aan te trekken en maken ze de weg vrij voor concurrenten die wel het belang van een online aanwezigheid beseffen.

"In Finland heeft 91 procent van de bedrijven een online aanwezigheid," merkt Bitcom op. "Daarmee heeft de Finse bedrijfswereld de grootste vertegenwoordiging op het Europese internet. Op de tweede plaats staan Denemarken en Zweden met een score van 89 procent, gevolgd door Nederland en IJsland (84 procent), Duitsland en Oostenrijk (82 procent), Groot-Brittannië (81 procent) en Tsjechië (80 procent). Noorwegen sluit de top tien af met een score van 79 procent)."

"Bedrijven die zich niet op het internet manifesteren, missen de kans om een relatie aan te gaan met hun bestaande consumenten en nieuwe klanten aan te trekken," merkt Dieter Kempf, president van Bitcom, op. Het onderzoeksbureau stelde vast dat de grote ondernemingen meestal wel een online activiteit hebben uitgebouwd, maar blijkt vooral bij de kleinere bedrijven een online strategie te ontbreken. Nochtans kan een aanwezigheid op het internet volgens Kempf op een gemakkelijke en goedkope manier worden georganiseerd.

Lees Verder

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfsleven, internet |  Facebook |

05-05-13

Videogamers stappen massaal over op online aanbod

Videogamers stappen in grote getallen over naar het online aanbod. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent NPD Group bij Amerikaanse gamers. Opgemerkt werd dat 72 procent van de ondervraagden inmiddels van online games gebruik maakt. Dat betekent een stijging met 5 procentpunt tegenover vorig jaar. Bovendien werd vastgesteld dat ook de tijdsbesteding van de gamers is toegenomen. Algemeen werd een toename met 9 procent opgetekend. Bij online games werd een stijging met 6 procent geregistreerd.

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: videogames, internet |  Facebook |

04-05-13

Criminoloog wil grotere digitale openheid Engelse politie

De technologische middelen die de Engelse politiediensten hanteren, moeten aan een grotere controle worden onderworpen. Dat zegt Juanjo Medina, criminoloog aan de University of Manchester, in een evaluatie van de methode stop-and-search, die de Engelse politie toelaat om op straat mensen aan te spreken en aan een onderzoek te onderwerpen indien men daarvoor een aanvaardbare reden verwacht. De criminoloog merkt op dat er op dit ogenblik te weinig controlemogelijkheden zijn op de digitale middelen, zoals databanken van bendeleden, die de politie inzet.

Uit het onderzoek van professor Medina blijkt dat vrienden en een crimineel verleden vaker aanleiding zijn tot stop-and-search dan daadwerkelijk crimineel gedrag. "Ook zwarte jongeren lopen een grotere kans om op straat aan een onderzoek te worden onderworpen," voert de criminoloog aan. "De Aziatische populatie loopt twee keer zoveel kans om door de politie aangesproken te worden dan de blanke Engelsen. Zwarten lopen echter zeven keer meer risico om het doelwit te worden van stop-and-search."

"Zelfs wanneer andere demografische factoren worden gefilterd, blijkt een crimineel verleden, de omgeving, de aanwezigheidsgraad op straat en etniciteit een belangrijk motief te vormen voor stop-and-search," geeft professor Medina nog aan. De wetenschapper wil dat de politie meer details van stop-and-search op het internet publiceert. Daardoor zou volgens Medina een betere controle van het optreden van de politie mogelijk worden. Hij voegt er aan toe dat digitale gegevensbanken over onder meer jeugdbendes de ongelijke behandeling alleen nog dreigen te stimuleren.

Lees Verder

12:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminologie, politie, internet |  Facebook |

02-05-13

Online reclamecampagnes geven vaker aanleiding tot klachten

Online campagnes vertegenwoordigden het voorbije jaar 28 procent van de klachten die door de Britse Advertising Standards Authority (ASA) werden ontvangen. De toename van de digitale klachten wordt toegeschreven aan de beslissing van de Britse autoriteiten in maart vorig jaar om ook marketing op de websites van bedrijven, sociale netwerken en applicaties in rekening te brengen. Televisie blijft volgens de autoriteiten de belangrijkste bron van klachten, maar toch blijkt een belangrijke groei in online claims opgetekend te worden.

In totaal ontvingen de Britse autoriteiten vorig jaar klachten over 18.900 reclames. Het internet vertegenwoordigde 5.338 claims. Het merendeel van de klachten was gericht tegen misleidende boodschappen, die 70 procent van de dossiers vertegenwoordigden, terwijl de rest was verdeeld over beledigende en schadelijke campagnes. De autoriteiten merken op dat verantwoordelijke reclame niet mag worden ondergraven door onterechte claims en misleidende boodschappen en daardoor de geloofwaardigheid van de hele sector dreigen te ondermijnen.

Onder meer zeggen de autoriteiten dat nog altijd gratis proefaanbiedingen worden gepromoot, waarbij de consument ongewild aan een verder betalende relatie met een adverteerder wordt gebonden. Er wordt aan toegevoegd dat acties tegen misleidende tarieven al hebben geleid tot een grotere transparantie in de hotelprijzen en telecom-pakketten die diensten zoals breedband, vaste lijnen, telefoonoproepen en televisie bundelen. Ook zegt men vooruitgang geboekt te hebben in de beteugeling van overdreven winstclaims bij gemeenschappelijke aankopen.

Ook stelde de Britse reclame-autoriteit zich zorgen te maken over misleidende gezondheidsclaims, die vaak online worden opgemerkt en die de consument zouden ontmoedigen om gepast medisch advies te zoeken. Ook misleidende getuigenissen van beroemdheden, waarbij vaak verzwegen wordt dat de betrokkenen voor hun diensten werden betaald.

Lees Verder

17:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, internet |  Facebook |

01-05-13

Sociale netwerken zijn geen uitvinding van het internet

Sociale netwerken over grote afstanden zijn al veel ouder dan het internet. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Arizona naar de contacten die de bevolking van Arizona en New Mexico meer dan duizend jaar voor de moderne tijdrekening over lange afstanden onderhielden met andere groepen. De onderzoekers merken op dat sociale netwerken over langere periodes onderhevig zijn aan cyclussen van groei en teloorgang, waarbij sterk geconnecteerde maatschappijen opnieuw heel gefragmenteerd kunnen worden.

Bij de analyse van meer dan achthonderdduizend beschilderde gebruiksvoorwerpen uit meer dan zevenhonderd sites in Arizone en New Mexico, daterend van meer dan duizend jaar voor de moderne tijdrekening, stelde onderzoeker Barbara Mills, antropologe aan de University of Arizona, opvallende gelijkenissen vast, hoewel de diverse vindplaatsen honderden kilometers van elkaar verwijderd bleken. Dat geeft volgens Mills aan dat deze groepen over grote geografische afstanden contact onderhielden.

"De vondsten tonen aan dat een belangrijk gedeelte van de dagelijkse activiteiten van deze bevolkingsgroepen identiek waren," zegt Barabare Mills nog. "Daarvoor was een vorm van interactie noodzakelijk. De gelijkenissen kunnen niet worden verklaard door een eenvoudige uitwisseling, want de gebruikers dienden elkaar de technieken aan te leren. Die relaties over grote afstanden vormden een verrassende vaststelling, aangezien men over geen vervoermiddel of lastdieren beschikte en zich alleen te voet kon verplaatsen."

Lees Verder

13:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken, internet |  Facebook |

Intensief mediagebruik gaat niet ten koste van andere kanalen

Een intensief gebruik van een medium betekent niet dat de consumptie van andere platformen wordt uitgehold. Dat is de conclusie van een onderzoek van de bureaus Edison Research en Arbitron bij ruim tweeduizend Amerikaanse consumenten. Daarbij werd vastgesteld dat intensieve internetgebruikers meer dan zeven uur per dag online zijn, maar dat blijkt niet ten koste te gaan van televisie of radio, waar deze groep de scores van de gemiddelde Amerikaanse bevolking evenaart. Een gelijkaardig fenomeen wordt ook bij intensief gebruik van televisie of radio opgemerkt.

De onderzoekers stelden vast dat intenstieve internet-gebruikers ook nog eens ruim drieënhalf uur televisie consumeerden en ruim twee uur naar de radio luisterden. Dat ligt zelfs iets hoger dan bij de gemiddelde Amerikaanse bevolking. Intensieve televisiekijkers, die ruim acht uur en een kwart per dag van het medium gebruik maken, bleken ook nog eens meer dan twee uur en drie kwartier online door te brengen en bijna twee uur en een kwartier naar de radio te luisteren. Die cijfers liggen volgens de onderzoekers duidelijk hoger dan bij de gemiddelde bevolking.

Intensieve radiogebruikers luisteren volgens de onderzoekers zesenhalf uur naar het medium, maar consumeren met drieënhalf uur ook bijna evenveel televisie als de gemiddelde Amerikaanse bevolking. Met drie uur internet ligt hun online consumptie zelfs twintig minuten hoger dan bij de gemiddelde bevolking. De onderzoekers stelden nog vast dat de Amerikaanse consument aan de drie media gemiddeld acht uur en vijftien minuten besteedt. Dat betekent een stijging met meer dan één uur tegenover tien jaar geleden.

Lees Verder

12:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, internet, televisie, radio |  Facebook |

30-04-13

Internet vertegenwoordigt bijna kwart van wereldwijde reclamemarkt

Tegen het midden van het decennium zal het internet een aandeel van 23,4 procent hebben in de wereldwijde reclamemarkt. Dat blijkt uit een rapport van consulent Zenith Optimedia. Vorig jaar had de sector een aandeel van 18 procent in de wereldwijde reclamemarkt. Er wordt aan toegevoegd dat die groei ten koste zal gaan van alle traditionele media. Het marktaandeel van televisie zou status-quo blijven op 40 procent. Ook bioscoopreclame zou zijn niveau van 0,6 procent kunnen handhaven, maar alle andere sectoren zullen volgens ZenithOptimedia met een terugval worden geconfronteerd.

De gedrukte reclamemedia zullen volgens Zenith Optimedia de grootste terugval kennen. "Die sectoren zullen niet alleen marktaandeel verliezen, maar zullen ook met dalende budgetten worden geconfronteerd," wordt er opgemerkt. "Dit jaar zullen de bestedingen aan online reclame al hoger liggen dan de budgetten van de krantensector. Over twee jaar zullen de online bestedingen groter zijn dan de gecombineerde budgetten van kranten en magazines." In de online sector wordt tot het midden van het decennium de grootste jaarlijkse groei verwacht van online displays (20 procent).

Televisie zal volgens de onderzoekers dit jaar een recordaandeel van 40,3 procent op de wereldwijde reclamemarkt bereiken. In het begin van de jaren tachtig bleef dat aandeel nog beperkt tot 31 procent. Hoewel dat aandeel niet langer stijgt, zal het medium met een bedrag van 29,6 miljard dollar over een periode van drie jaar nog altijd 40 procent van de groei van de sector vertegenwoordigen. Met een bedrag van 43,9 miljard dollar gat echter 59 procent van de groei naar het internet. Zenith Optimedia merkt verder op dat de wereldwijde reclamebestedingen dit jaar met 3,9 procent zullen groeien. Daarmee blijft de sector wel achter op de toename van het wereldwijde bruto binnenlandse product.

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, internet |  Facebook |

27-04-13

Internetradio heeft traditionele radiozender bijna ingehaald

Internetradio loopt steeds verder in op de traditionele zenders. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent NPD Group naar de radioconsumptie bij Amerikanen tussen dertien en vijfendertig jaar. De onderzoekers stelden vast dat 24 procent van de respondenten in eerste instantie nog steeds maar de traditionele radio luistert. Internet staat echter op de tweede plaats met een marktaandeel van 23 procent. De onderzoekers voegen er aan toe dat cd-muziek nog slechts een marktaandeel van 9 procent heeft. Het aandeel van satellietradio blijft beperkt tot 5 procent.

Lees Verder

13:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, radio |  Facebook |

26-04-13

Snelstgroeiende sectoren hebben belangrijke online pijler

De snelstgroeiende economische sectoren van het voorbije decennium hadden zonder uitzondering een belangrijke online pijler. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau IbisWorld. De onderzoekers stelden vast dat de sociale netwerksector het voorbije decennium de grootste groei heeft gekend en het voorbije decennium een jaarlijkse toename heeft laten optekenen van 134,4 procent per jaar. Ook voor de volgende vijf jaar wordt telkens een verdere groei van 16,9 procent in het vooruitzicht gesteld.

Lees Verder

16:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet |  Facebook |

24-04-13

Snelheid wereldwijd internet met 25 procent toegenomen

Het wereldwijd internet heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een gemiddelde snelheid gehaald van 2,9 megabits per seconde. Dat betekent een stijging met 5 procent tegenover het kwartaal voordien. Dat blijkt uit cijfers van het webplatform Akamai. Tegenover het vierde kwartaal het jaar voordien was er sprake van een stijging met 25 procent. De hoogste gemiddelde internetsnelheid werd opgetekend in Zuid-Korea, waar een trafiek van 14 megabits per seconde werd opgetekend.

Akamai merkt wel op dat de gemiddelde snelheden in Zuid-Korea duidelijk een vertraging kennen. Tegenover het derde kwartaal was er sprake van een terugval met 4,8 procent, maar tegenover het vierde kwartaal van het jaar voordien werd een terugval met 13 procent geregistreerd. Op de tweede plaats in de rangschikking staat Japan met een snelheid van 10,8 megabits per seconde, gevolgd door Hongkong (9,3 megabits), Litouwen (8,9 megabits), Zwitserland (8,7 megabits), Nederland (8,6 megabits), Tsjechië (8,1 megabits), Verenigde Staten (7,4 megabits), Zweden (7,3 megabits) en Finland (7,1 megabits).

In de meeste landen uit de top tien werd tegenover het derde kwartaal een lichte verbetering van de snelheid opgetekend, variërend van 0,1 procent in Nederland tot 7,4 procent in Zweden, maar tegenover het laatste kwartaal van het jaar voordien worden grotere verschillen opgetekend. Akamai merkt verder op dat de mobiele snelheden tegenover het derde kwartaal van vorig jaar met 28 procent stegen. Tegenover het vierde kwartaal van het jaar voordien wordt er echter gewag gemaakt van een verdubbeling.

Lees Verder

15:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, akamai |  Facebook |

22-04-13

Ook met zwaardere websites blijven snelheden internet toenemen

Hoewel de websites steeds zwaarder worden, blijft de snelheid van het internet toenemen. Dat is de conclusie van een rapport van het internetbedrijf Google. Die positieve evoluties is volgens het bedrijf vooral te danken aan de belangrijke verbeteringen die aan de centrale infrastructuur van het internet worden aangebracht. Vooral op mobiele platformen werd volgens Google een duidelijke vooruitgang opgetekend. Met de toenemende populariteit van smartphones en tablets als online platformen, zal die trend zich ook in de toekomst nog verder doorzetten.

"De snelheid van het internet op desktops en laptops is op één jaar tijd slechts licht toegenomen," geeft Google toe. "Wanneer echter ook rekening gehouden wordt met het feit dat de websites met 56 procent in omvang zijn toegenomen, kan er toch van een significante verbetering gewag worden gemaakt." Het fenomeen van de zwaardere websites moet volgens Google worden geweten aan het belang dat wordt gehecht aan een goede presentatie van de content en aan het gebruik van video en beelden.

Daarentegen heeft de snelheid van het mobiele internet een belangrijke stijging laten optekenen. Volgens Google is er sprake van een verbetering met 30 procent op één jaar tijd. Uit het rapport blijkt nog dat Japan en Zweden zowel op desktop als mobiele telefoon de grootste snelheden laten optekenen. In China bleek de online snelheid op desktops daarentegen een achteruitgang te kennen, maar op mobiele platformen konden belangrijke vorderingen worden gemeld.

Lees Verder

15:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet |  Facebook |

21-04-13

Atlas moet kwetsbare schakels wereldwijde internet tonen

Er moet een degelijke wereldatlas van het internet worden samengesteld. Dat zeggen de onderzoekers Paul Barford van de University of Wisconsin in de Verenigde Staten en Matthew Roughan van de University of Adelaide in Australië. De wetenschappers werpen op dat deze atlas noodzakelijk is om onder meer de gevoelige punten van het hele in kaart te brengen, zodat beschermende maatregelen genomen kunnen worden. De atlas moet volgens de onderzoekers de mogelijkheid bieden om proactief op te treden tegen de gevolgen van grote rampen die het internet zouden kunnen beschadigen.

"Online cartografen proberen al jaren de fysieke component van het internet in kaart te brengen," merken de onderzoekers op. "Dat overzicht moet leiden tot een beter beheer van de online trafieken en een versterking van zwakke schakels. Tot nu toe is dat echter niet gelukt. Ook na vijftien jaar kan nog altijd niemand een kaart van het internet presenteren." Opgemerkt wordt dat het technisch vaak onmogelijk is om het gebruik van het internet te registreren. Barford en Roughan hebben nu echter projecten op stapel gezet om de noodzakelijke informatie te verzamelen.

Onder meer de superstorm Sandy die vorig jaar de oostkust van de Verenigde Staten trof, heeft volgens de onderzoekers duidelijk gemaakt dat het internet bijzonder kwetsbaar is. Niet alleen werden in New York zware problemen geregistreerd, maar ook werden de effecten van die storingen gevoeld tot in Chili, Zweden en India. Ook wordt gewezen naar een recente sabotagepoging, waarbij drie duikers werden betrapt bij een poging om een onderzeese kabel voor de kust van Egypte door te knippen en waardoor een groot gebied van het internet zou zijn afgesloten.

Lees Verder

13:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet |  Facebook |

18-04-13

Stadion Bayer Leverkusen wordt draadloze internet-tempel

De Duitse voetbalclub Bayer Leverkusen wil van zijn voetbalstadion een hightech-paradijs voor de supporters maken. Bedoeling is onder meer dat alle toeschouwers van het stadion, dat 30.210 bezoekers kan ontvangen, gelijktijdig toegang zouden kunnen krijgen tot internet met een hoge kwaliteit. Tegen de start van het nieuwe voetbalseizoen zal de BayArena, het stadion van de Duitse voetbalclub, al zijn uitgerust met driehonderdvijftig wifi-punten die aan twintigduizend supporters zullen toelaten van het internet gebruik te maken.

"Supporters zijn veel meer digitaal-ingesteld dan in het verleden en verwachten in de voetbalstadions dan ook een betere dienstverlening," merkt Wolfgang Holzhauser, chief executive van Bayer Leverkusen, op. "Vele voetbalstadions worstelen met een slechte telefoonverbinding en vaak zijn de supporters niet in staat om emails of tekstberichten te ontvangen omdat andere bezoekers massaal foto's van de wedstrijd uploaden op sociale media. Dankzij het StadiumVisium-systeem zal dat probleem in de BayArena echter tot het verleden behoren."

In het stadion komen ook vijfhonderd beeldschermen in hoge definitie, waardoor de supporters op elke locatie in het complex het verloop van de wedstrijden zullen kunnen volgen. Bayer Leverkusen zegt zich daarmee op hetzelfde niveau te plaatsen als Wembley in Londen, het Santiago Bernabeu in Madrid en de ArenA in Amsterdam. Het systeem biedt de club ook nieuwe kanalen voor reclame-inkomsten, maar Holzhauser merkt vooral op de mogelijkheid voor supporters om ook interviews en persconferenties na de wedstrijden te volgen.

Lees Verder

16:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bayer leverkusen, internet |  Facebook |

15-04-13

Brit meest geconnecteerde burger van de Europese Unie

Meer dan de helft van de internet-gebruikers in de vijf grootste Europese markten beschikken over minstens twee geconnecteerde apparaten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Forrester bij online consumenten in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 55 procent van de bezitters van desktops, laptops, netbooks, tablets of smartphones over minstens twee apparaten beschikken. Groot-Brittannië kent volgens de onderzoekers de meest geconnecteerde bevolking van Europa. De Britse consument blijkt ook het grootste online bestedingsbudget te hebben.

Lees Verder

13:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet |  Facebook |

14-04-13

Mobiele sector vertegenwoordigt 10 procent Britse digitale reclame

In Groot-Brittannië werd het voorbije jaar 5,42 miljard pond besteed aan digitale reclame. Dat betekent een stijging met 12,5 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het Internet Advertising Bureau (IAB). De bestedingen aan mobiele reclame stegen daarbij met 148 procent tot 526 miljoen dollar. Daarmee doorbreekt de mobiele reclame in Groot-Brittannië voor de eerste keer de grens van een half miljard pond. Mobiele reclame vertegenwoordigt nu 9,7 procent van de totale Britse digitale reclame, tegenover 1,1 procent drie jaar voordien.

Lees Verder

10:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, mobiel, internet |  Facebook |

13-04-13

Online technologieën versterken irrationeel groepsgedrag

Internet en sociale media vormen voor de burger en de consument cruciale bronnen van informatie, maar kunnen ook aanleiding geven tot een irrationeel groepsgedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Kobenhavns Universitet, waarbij aangegeven wordt dat informatica-technologieën misleidend kunnen werken door sociale processen op te blazen waardoor feiten verkeerd worden geïnterpreteerd en de consument tegen zijn eigen belangen ingaat. Onder meer de algoritmes van de online zoekmachines dragen volgens de onderzoekers bij tot die misleiding.

"Geregeld blijkt dat consumenten bereid zijn om eigendommen aan verrassend hoge prijzen te kopen omdat ervan uitgegaan wordt dat ook alle anderen net hetzelfde doen," merkt onderzoeksleider Vincent Hendricks, professor filosofie aan de Deense universiteit, op. "Groepsgedrag dat leidt tot beslissingen op basis van onjuiste overtuigingen, heeft altijd bestaan. Het internet en sociale media hebben die trend echter versterkt en gigantische afmetingen laten aannemen. Dat kan belangrijke consequenties kan hebben voor de democratische instellingen die de informatie-maatschappij ondersteunen."

De onderzoeker verwijst onder meer naar de zoekmachines. "Bedrijven zoals Facebook en Google hebben algoritmes ontwikkeld die de bedoeling hebben om irrelevante informatie weg te filteren, zodat de gebruiker uitsluitend content aangeboden krijgt op basis van zijn online geschiedenis," stipt Vincent Hendricks nog aan. "Vanuit een democratisch perspectief kan dit fenomeen een probleem worden, aangezien men nooit in contact gebracht dreigt te worden met visies of argumenten die de eigen overtuigingen tegenspreken. Indien belang wordt gehecht aan de democratische discussie, moet er meer aandacht worden besteed aan de impact van deze technologieën."

Lees Verder

18:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, technologie |  Facebook |

07-04-13

Nietsvermoedend doelwit heeft cruciale rol in online criminaliteit

Het doelwit speelt een belangrijke rol in cybercriminaliteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Maryland. De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat het online gedrag van de internetgebruiker in belangrijke mate bepaald welke netwerken door cybercriminelen worden aangevallen. Het verstrekken van opleidingen in veilig online gedrag is volgens de wetenschappers dan ook cruciaal in de strijd tegen cybercriminaliteit.

Lees Verder

11:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, cybercriminaliteit |  Facebook |

30-03-13

Bedrijfssite blijft grootste prioriteit digitale marketeer

Bedrijfssites worden door marketeers als de meest efficiënte componenten van digitale marketing bestempeld, gevolgd door sociale media en online reclame. Dat blijkt uit een enquête van consulent Gartner bij meer dan tweehonderd marketing-verantwoordelijken van Amerikaanse bedrijven met een jaaromzet van meer dan 500 miljoen dollar. De onderzoekers merkten op dat merkensites door 45 procent van de respondenten worden genoemd als één van de drie prioriteiten van digitale campagnes. Sociale media en online reclame halen een score van 43 procent.

"Het lijkt niet waarschijnlijk dat de traditionele bedrijfssite zal worden vervangen door sociale media," voert Gartner aan. "Er moeten dan ook blijvende inspanningen worden gedaan om te investeren in de optimalisatie van de webstie." Daarbij wordt gewezen op het belang van boeiende content, die bezoekers moet aanzetten om het contact met het merk te onderhouden. Content blijkt door 35 procent van de respondenten tot de drie grote prioriteiten op het gebied van digitale marketing te worden bestempeld.

Verder in de lijst staan email en mobiele marketing met een score van 24 procent, gevolgd door analyse met 23 procent. Er wordt aan toegevoegd dat digitale marketingbudgetten ongeveer 2,5 procent van de omzet van de bedrijven vertegenwoordigen. De digitale budgetten zouden dit jaar met ongeveer 9 procent worden opgetrokken. Bovendien blijkt 28 procent van de respondenten zijn traditionele reclamebudgetten te hebben ingekrompen om digitale campagnes te kunnen financieren, terwijl 27 procent extra budgetten voor digitale marketing heeft ontvangen.

Lees Verder

10:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, internet |  Facebook |

Cybersquatting schuift met internet mee naar het oosten

Het voorbije jaar heeft de World Intellectual Property Organisation (Wipo) een recordaantal van 2.884 gevallen van cybersquatting opgetekend. Tegenover het jaar voordien was er sprake van een toename met 5 procent. Uit de cijfers van de organisatie blijkt dat vooral retail, mode en financiën het vaakst het doelwit vormen van de praktijk. Volgens Francis Gurry, directeur-generaal van de Wipo, moet de toename van het fenomeen vooral worden geweten aan het groeiend gebruik van het internet, waardoor ook meer malafide figuren van het medium gebruik maken.

Opgemerkt wordt dat de grootste activiteit rond cybersquatting plaats vindt in de Verenigde Staten. In totaal werden 784 Amerikaanse partijen beticht van cybersquatting. Met 798 klagers staan de Verenigde Staten ook bij de gedupeerden op de eerste plaats. Bij de beschuldigden staat China met ongeveer vijfhonderd dossiers op de tweede plaats. Het grootste gedeelte van de overblijvende dossiers is gesitueerd in Europa, waarbij het probleem vooral zou worden opgemerkt in Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Zwitserland.

Anderzijds wordt aangevoerd dat vanuit China het voorbije jaar amper negen klachten van slachtoffers van cybersquatting werden ontvangen. Volgens Erik Wilbers, hoofd van de arbitragecommissie van de Wipo, kan er echter gewag gemaakt worden van een duidelijke geografische verschuiving. De Verenigde Staten blijven weliswaar het belangrijkste toneel van cybersquatting, maar er is volgens Wilbers onder invloed van het toenemend gebruik van het internet in bepaalde regio's duidelijk een toename merkbaar in Azië, China en Zuidwest-Azië.

Lees Verder

07:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, cybersquatting |  Facebook |

27-03-13

Chinezen grootste online shoppers van regio Asia-Pacific

De Chinezen zijn de grootste online shoppers van de regio Asia-Pacific. Dat is de conclusie van een onderzoek van het kredietkaartenbedrijf MasterCard bij ruim zevenduizend internet-gebruikers in veertien Aziatische landen. China liet op het gebied van online shopping vorig jaar een score van 102 punten optekenen. Dat betekende een stijging met 4 punten tegenover het jaar voordien. Die groei heeft volgens MasterCard vooral te maken met het toenemende vertrouwen en de dalende bezorgdheid over online beveiliging. Nog slechts 21,4 procent van de Chinese respondenten blijkt zich vragen te stellen over de veiligheid van het online shoppen, tegenover 32,8 procent het jaar voordien.

Lees Verder

17:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, internet |  Facebook |

Internet telt meer dan tienduizend extremistische websites

Het internet telt meer dan tienduizend extremistische websites, maar daarentegen zijn er nog geen honderd online initiatieven om die activiteiten te bestrijden. Dat heeft Rohan Gunaratna, hoofd van het International Centre for Political Violence and Terrorism Research in Singapore, tijdens de International Conference on Terrorist Rehabilitation and Community Resilience gezegd. Er werd aan toegevoegd dat gematigde islamitische groepen en regeringen over de hele wereld meer inspanningen zouden moeten doen om de extremistische propaganda op het internet te bestrijden.

"Het terrorisme toont zich bijzonder succesvol in cyberspace," benadrukte Rohan Gunaratna. "Het is dan ook cruciaal om de volgende tien jaar de capaciteit uit te bouwen om toenemende aanwezigheid van deze extremistische groepen op het internet te bestrijden." Opgemerkt werd dat sociale media zoals YouTube, Facebook en Twitter steeds meer gebruikt worden als platform om extremistische stellingen te verspreiden. Er wordt aan toegevoegd dat gematigde religieuze leiders en regeringen die beweging moeten volgen om de argumenten van die groepen te weerleggen.

Lee Hsien Loong, eerste minister van Singapore, merkte op dat ook zelf-radicalisatie door een contante online blootstelling aan radicale stellingen een groeiend probleem vormt. "Jihadistische websites en sermoenen van charismatische ideologische onruststokers zijn immers onmiddellijk toegankelijk," voert hij aan. De Singaporese premier riep daarbij op tot een meer intensieve internationale samenwerking om het terrorisme te bestrijden. Volgens Ali Mohamed, voorzitter van de Religious Rehabilitation Group in Singapore, noemt het bestrijden van online extremisme één van de grote uitdagingen van de hedendaagse samenleving.

Lees Verder

17:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet |  Facebook |