23-05-14

Jonge ouders hebben heel wat online vragen

Online gebruikers geloven dat het internet een plek is voor de vrijheid van meningsuiting. In landen met een sterkere overheidscontrole op de media en pers komt die visie nog meer naar voor. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van wetenschappers aan het Oxford Internet Institute. Bijna alle ondervraagden bleken zich te verzetten tegen een toezicht van de overheid op het internet. Opvallend is echter dat 63 procent van respondenten van mening was dat de inmenging van de overheid in het internet niet mag worden overdreven. De enquête gebeurde wel voor de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden over de online spionage van Amerikaanse veiligheidsdiensten.

Lees Verder

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, ouders, zoekopdrachten |  Facebook |

Bevolking noemt het internet een plek voor vrijheid van meningsuiting

Online gebruikers geloven dat het internet een plek is voor de vrijheid van meningsuiting. In landen met een sterkere overheidscontrole op de media en pers komt die visie nog meer naar voor. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van wetenschappers aan het Oxford Internet Institute. Bijna alle ondervraagden bleken zich te verzetten tegen een toezicht van de overheid op het internet. Opvallend is echter dat 63 procent van respondenten van mening was dat de inmenging van de overheid in het internet niet mag worden overdreven. De enquête gebeurde wel voor de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden over de online spionage van Amerikaanse veiligheidsdiensten.

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, vrije meningsuiting |  Facebook |

13-05-14

Online geruchten goede graadmeter voor toekomstige productlancering

Door een analyse van de online conversaties in de aanloop naar de lancering van een product, kunnen bedrijven de verwachte prestaties van de marktintroductie veel nauwkeuriger voorspellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Georgia, gebaseerd op meer dan achthonderdduizend berichten op blogs en forums over meer dan zeshonderd nieuwe videogames. Deze nauwkeurige prognoses laten aan managers volgens de onderzoekers voldoende tijd om kritische wijzigingen in het ontwerp of de marketing van het product door te voeren. Traditionele inschattingen doen daarentegen beroep op verkopen uit het verleden en zijn dan ook niet geschikt om aanpassingen te voorzien.

“Inschattingen over het potentiële succes in de aanloop naar een productlancering hebben een belangrijke waarde voor de onderneming, maar vormen vaak ook een bijzonder grote uitdaging,” zeggen de onderzoekers Guiyang Xiong en Sundar Bharadwaj, professor marketing aan de Terry College of Business van de Universiteit van Georgia. "Online gesprekken over toekomstige productlanceringen op onder meer blogs en online forums kunnen een frequente bron van informatie over het project vormen en kunnen ook gemakkelijk worden opgevolgd. Aan de hand van deze patronen kunnen onder meer verschuivingen in de interesses van de consument worden geregistreerd.”

“De analyse van deze online conversaties kan de foutenmarge in de vooruitzichten voor de prestaties van de marktintroductie met een marge tussen 15 procent en 40 procent verbeteren tegenover ramingen die zich exclusief baseren op de karakteristieken van het product,” benadrukken Xiong en Bharadwaj. Bovendien zeggen de onderzoekers ook een verband te hebben kunnen vaststellen tussen de online conversaties en de aandelenkoersen. Er werd immers vastgesteld dat de online activiteit een onmiddellijke en positieve impact heeft op de waarde van het aandeel. De conversaties kunnen volgens de onderzoekers dan ook worden aangewend om de interesse van investeerders te stimuleren.

Lees Verder

15:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: productlancering, internet |  Facebook |

06-05-14

Online aanbevelingen creëren daadwerkelijke meerwaarde

De online aanbevelingen van vrienden, familie en vrienden blijken een echte en meetbare waarde te genereren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het sociale mediabedrijf ShareThis en het Paley Center for Media. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat positieve online aanbevelingen consumenten kunnen aanzetten om een meerprijs van gemiddeld 9,5 procent te betalen. Negatieve besprekingen daarentegen kunnen de waarschijnlijkheid van een aankoop van het betrokken product met 11 procent doen terugvallen. De studie geeft volgens de onderzoekers aan dat online aanbevelingen een grotere impact hebben dan de prijs of het merk.

“Online aanbevelingen - zoals het klikken op de like-functie op Facebook, het delen van een link naar een product of het plaatsen van een commentaar op besprekingssites - kunnen een belangrijke meerwaarde opleveren,” benadrukt Kurt Abrahamson, chief executive van ShareThis. “Bedrijven die erin slagen om bij het publiek een positieve stemming over hun producten of diensten te creëren, kunnen dan ook een positieve impact op hun verkoopcijfers verwachten. Er is geen twijfel dat consumenten actief op zoek zijn naar aanbevelingen en content die hen in het aankoopproces kunnen ondersteunen.” Opgemerkt wordt dat online adviezen nagenoeg even belangrijk zijn dan persoonlijke aanbevelingen.

De onderzoekers wijzen er ook op dat positieve online aanbevelingen aan fabrikanten en retailers de mogelijkheid bieden om hogere prijzen aan te rekenen. “Die meerprijs kan bij dagelijkse boodschappen oplopen tot bijna 1 dollar,” wordt er aangevoerd. “Bij technologieproducten kan dat echter oplopen tot ongeveer 30 dollar en zelfs tot 9.000 dollar voor een personenwagen.” Bedrijven moeten het volgens Abrahamson voor de consument dan ook gemakkelijk maken om online content te kunnen delen en moeten sociale media als een cruciale factor in de promotie van hun producten integreren.

Abrahamson waarschuwt echter wel voor de eventuele verleiding om online besprekingen te manipuleren. “De stem van de consument moet authentiek blijven,” merkt hij op. “Bedrijven moeten een kanaal creëren waar consumenten hun mening naar voor kunnen brengen, maar wanneer een perceptie van manipulatie wordt ervaren, zal de verkoper onherroepelijk worden afgestraft.”

Lees Verder

19:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, aanbeveling |  Facebook |

30-04-14

Cyberklas zorgt voor groter engagement en betere resultaten

Cyberklassen leiden bij studenten tot een groter engagement en zorgen ook voor betere studieresultaten. Dat is de conclusie van een experiment van wetenschappers aan de Baylor University in de Amerikaanse stad Waco. De onderzoekers, die aan ruim tweehonderd studenten een online cursus sociologie aanboden, maken gewag van betere resultaten op ondervragingen, een superieure kwaliteit van scripties en hogere scores op examens dan bij jaargenoten die niet aan de cyberklas hadden deelgenomen. De onderzoekers merken op dat een aantal opvoedkundigen vrezen dat sociale media studenten teveel zouden afleiden, maar blijkt het platform in werkelijkheid studenten van passieve toehoorders tot een activa community te transformeren.

"Lees Verder

14:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, internet |  Facebook |

28-04-14

Reissites spelen onvoldoende in op consumenten

Reissites slagen er niet goed in om op de consument in te spelen. De reden voor het probleem moet worden gezocht bij een gebrek aan analyses. Dat is de conclusie van een onderzoek van consultant Lima Consulting Group. Online reisplatformen zijn volgens de onderzoekers een belangrijke bestemming voor potentiële reizigers, maar specifieke reissites, zoals luchtvaartmaatschappijen, blijven op die trend achter. De onderzoekers stelden vast dat 37 procent van de online reispagina’s verkeerde bezoekersaantallen opgeven. Er wordt nog aangegeven dat online reisbureau’s de beste resultaten laten optekenen bij hun analyses, maar voldoen de prestaties van luchtvaartmaatschappijen, hotels en leasingbedrijven niet aan de vereisten.

Lees Verder

15:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reissites, internet |  Facebook |

27-04-14

Budgetten en tijdsgebrek belangrijkste hinderpalen voor online activiteit kleinere onderneming

Financiële beperkingen en tijdsgebrek zijn voor kleinere ondernemingen de belangrijkste hinderpalen om een verdere online aanwezigheid uit te bouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Huzzah Media. De onderzoekers merken daarbij op dat 80 procent van de kleine en middelgrote ondernemingen inmiddels over een website beschikken, maar daarentegen blijkt minder dan 20 procent over een mobiele applicatie te beschikken. Die beperkte aanwezigheid kan volgens de onderzoekers uiteindelijk een belangrijk concurrentieel nadeel worden, aangezien een intensief engagement van de consument essentieel is om klanten aan te zetten de commerciële relatie met de onderneming verder te zetten.

Lees Verder

12:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, onderneming |  Facebook |