26-05-14

Internet heeft grotere interesse in numerieke domeinnamen

Op het internet kan een toenemende interesse in numerieke domeinnamen worden opgemerkt. Dat is de conclusie van een rapport van de Amerikaanse verkoper Domain Holdings. Opgemerkt wordt dat de verkoop van numerieke domeinnamen zoals 11.com tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 14 procent van alle toegewezen weblocaties vertegenwoordigden. Daarnaast wordt ook een toenemende vraag naar domeinnamen opgemerkt vanuit China. Uit cijfers van het bedrijf blijkt verder dat tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een gemiddeld bedrag van ruim 36.750 dollar werd betaald voor een domeinnaam.

De statistieken van Domain Holdings geven aan dat 53,6 procent van de domeinnamen werden verkocht aan afnemers in de Verenigde Staten. Chinese klanten vertegenwoordigden 33 procent van de nieuwe domeinnamen. Domain Holdings zegt daarbij vooral in China een toenemende interesse te hebben kunnen opmerken in numerieke domeinnamen. Er wordt aan toegevoegd dat driekwart van de domeinnamen werden verkocht aan eindgebruikers. Ook zegt de verkoper vastgesteld te hebben dat bedrijven, vooral met Europese en Australische weblocaties, sneller dan in het verleden blijken over te schakelen naar een com-domeinnaam.

Tevens zegt het bedrijf dat in de divisie generic-top-level-domains, voorbehouden voor specifieke sectoren zoals overheden (gov) of organisaties (org) een groter succes kan worden opgetekend dan algemeen werd verwacht. Die interesse kan volgens Domain Holdings worden toegeschreven aan de grote uitbreiding van de portfolio generische domeinnamen. Daarnaast zegt het bedrijf ook een grote belangstelling in financiële categorieën en alfabetische domeinnamen zoals aaa.com vastgesteld te hebben. Volgens Alan Dunn, vice-president acquisitions bij Domain Holdings, wordt dit jaar een bijzonder boeiende periode voor de verkoop van domeinnamen.

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, domeinnamen |  Facebook |

Leeftijd heeft geen impact op vertrouwen in online vaardigheden

Leeftijd heeft geen enkele impact op het vertrouwen in de eigen online vaardigheden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau iProspect bij meer dan duizend Britse consumenten. Daarbij wordt opgemerkt dat vijftigplussers tegenover technologie en het internet een even groot vertrouwen aan de dag blijken te leggen dan dertigers en veertigers. Het onderzoek bracht volgens iProspect zelfs aan het licht dat zeventigplussers de meest geëngageerde gebruikers van YouTube-content op tablets en intelligente televisietoestellen vertegenwoordigen. Marketeers mogen oudere consumenten volgens iProspect bij hun online campagnes dan ook niet over het hoofd zien.

De onderzoekers stelden vast dat 80 procent van de vijftigplussers hun leeftijd niet als een barrière voor het gebruik van online technologieën beschouwen en van plan zijn om in de toekomst nog meer gebruik te maken van het medium. In de leeftijdsgroep tussen zestig en zeventig jaar loopt dat cijfer op tot 88 procent en bij zeventigplussers zelfs tot 92 procent. “Vijftigplussers maken vaak frequenter van het internet gebruik dan jongere leeftijdsgroepen,” merken de onderzoekers op. “Bovendien blijken vijftigplussers ook op diverse digitale apparaten, met inbegrip van smartphones en tablets, beroep te doen en tonen ook een grote interesse in sociale media.”

De resultaten van het onderzoek tonen volgens iProspect aan dat een patroniserende behandeling van de oudere generaties op het gebied van internet-gebruik moet worden opgegeven. “Oudere generaties beschikken over veel tijd en hebben vaak, onder meer omdat een aantal financiële verplichtingen zijn weggevallen, over een relatief groot budget,” stipt Angus Wood, verantwoordelijke earned media bij iProspect, aan. “Deze groep toont een bijzondere interesse in online research en is ervan overtuigd dat het internet hun leven gemakkelijker maakt. Deze consumenten gaan immers vaak online op zoek naar informatie over producten, die vervolgens in de fysieke winkel worden aangekocht.”

Lees Verder

17:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leeftijd, internet |  Facebook |

23-05-14

Jonge ouders hebben heel wat online vragen

Online gebruikers geloven dat het internet een plek is voor de vrijheid van meningsuiting. In landen met een sterkere overheidscontrole op de media en pers komt die visie nog meer naar voor. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van wetenschappers aan het Oxford Internet Institute. Bijna alle ondervraagden bleken zich te verzetten tegen een toezicht van de overheid op het internet. Opvallend is echter dat 63 procent van respondenten van mening was dat de inmenging van de overheid in het internet niet mag worden overdreven. De enquête gebeurde wel voor de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden over de online spionage van Amerikaanse veiligheidsdiensten.

Lees Verder

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, ouders, zoekopdrachten |  Facebook |

Bevolking noemt het internet een plek voor vrijheid van meningsuiting

Online gebruikers geloven dat het internet een plek is voor de vrijheid van meningsuiting. In landen met een sterkere overheidscontrole op de media en pers komt die visie nog meer naar voor. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van wetenschappers aan het Oxford Internet Institute. Bijna alle ondervraagden bleken zich te verzetten tegen een toezicht van de overheid op het internet. Opvallend is echter dat 63 procent van respondenten van mening was dat de inmenging van de overheid in het internet niet mag worden overdreven. De enquête gebeurde wel voor de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden over de online spionage van Amerikaanse veiligheidsdiensten.

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, vrije meningsuiting |  Facebook |

13-05-14

Online geruchten goede graadmeter voor toekomstige productlancering

Door een analyse van de online conversaties in de aanloop naar de lancering van een product, kunnen bedrijven de verwachte prestaties van de marktintroductie veel nauwkeuriger voorspellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Georgia, gebaseerd op meer dan achthonderdduizend berichten op blogs en forums over meer dan zeshonderd nieuwe videogames. Deze nauwkeurige prognoses laten aan managers volgens de onderzoekers voldoende tijd om kritische wijzigingen in het ontwerp of de marketing van het product door te voeren. Traditionele inschattingen doen daarentegen beroep op verkopen uit het verleden en zijn dan ook niet geschikt om aanpassingen te voorzien.

“Inschattingen over het potentiële succes in de aanloop naar een productlancering hebben een belangrijke waarde voor de onderneming, maar vormen vaak ook een bijzonder grote uitdaging,” zeggen de onderzoekers Guiyang Xiong en Sundar Bharadwaj, professor marketing aan de Terry College of Business van de Universiteit van Georgia. "Online gesprekken over toekomstige productlanceringen op onder meer blogs en online forums kunnen een frequente bron van informatie over het project vormen en kunnen ook gemakkelijk worden opgevolgd. Aan de hand van deze patronen kunnen onder meer verschuivingen in de interesses van de consument worden geregistreerd.”

“De analyse van deze online conversaties kan de foutenmarge in de vooruitzichten voor de prestaties van de marktintroductie met een marge tussen 15 procent en 40 procent verbeteren tegenover ramingen die zich exclusief baseren op de karakteristieken van het product,” benadrukken Xiong en Bharadwaj. Bovendien zeggen de onderzoekers ook een verband te hebben kunnen vaststellen tussen de online conversaties en de aandelenkoersen. Er werd immers vastgesteld dat de online activiteit een onmiddellijke en positieve impact heeft op de waarde van het aandeel. De conversaties kunnen volgens de onderzoekers dan ook worden aangewend om de interesse van investeerders te stimuleren.

Lees Verder

15:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: productlancering, internet |  Facebook |

06-05-14

Online aanbevelingen creëren daadwerkelijke meerwaarde

De online aanbevelingen van vrienden, familie en vrienden blijken een echte en meetbare waarde te genereren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het sociale mediabedrijf ShareThis en het Paley Center for Media. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat positieve online aanbevelingen consumenten kunnen aanzetten om een meerprijs van gemiddeld 9,5 procent te betalen. Negatieve besprekingen daarentegen kunnen de waarschijnlijkheid van een aankoop van het betrokken product met 11 procent doen terugvallen. De studie geeft volgens de onderzoekers aan dat online aanbevelingen een grotere impact hebben dan de prijs of het merk.

“Online aanbevelingen - zoals het klikken op de like-functie op Facebook, het delen van een link naar een product of het plaatsen van een commentaar op besprekingssites - kunnen een belangrijke meerwaarde opleveren,” benadrukt Kurt Abrahamson, chief executive van ShareThis. “Bedrijven die erin slagen om bij het publiek een positieve stemming over hun producten of diensten te creëren, kunnen dan ook een positieve impact op hun verkoopcijfers verwachten. Er is geen twijfel dat consumenten actief op zoek zijn naar aanbevelingen en content die hen in het aankoopproces kunnen ondersteunen.” Opgemerkt wordt dat online adviezen nagenoeg even belangrijk zijn dan persoonlijke aanbevelingen.

De onderzoekers wijzen er ook op dat positieve online aanbevelingen aan fabrikanten en retailers de mogelijkheid bieden om hogere prijzen aan te rekenen. “Die meerprijs kan bij dagelijkse boodschappen oplopen tot bijna 1 dollar,” wordt er aangevoerd. “Bij technologieproducten kan dat echter oplopen tot ongeveer 30 dollar en zelfs tot 9.000 dollar voor een personenwagen.” Bedrijven moeten het volgens Abrahamson voor de consument dan ook gemakkelijk maken om online content te kunnen delen en moeten sociale media als een cruciale factor in de promotie van hun producten integreren.

Abrahamson waarschuwt echter wel voor de eventuele verleiding om online besprekingen te manipuleren. “De stem van de consument moet authentiek blijven,” merkt hij op. “Bedrijven moeten een kanaal creëren waar consumenten hun mening naar voor kunnen brengen, maar wanneer een perceptie van manipulatie wordt ervaren, zal de verkoper onherroepelijk worden afgestraft.”

Lees Verder

19:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, aanbeveling |  Facebook |

30-04-14

Cyberklas zorgt voor groter engagement en betere resultaten

Cyberklassen leiden bij studenten tot een groter engagement en zorgen ook voor betere studieresultaten. Dat is de conclusie van een experiment van wetenschappers aan de Baylor University in de Amerikaanse stad Waco. De onderzoekers, die aan ruim tweehonderd studenten een online cursus sociologie aanboden, maken gewag van betere resultaten op ondervragingen, een superieure kwaliteit van scripties en hogere scores op examens dan bij jaargenoten die niet aan de cyberklas hadden deelgenomen. De onderzoekers merken op dat een aantal opvoedkundigen vrezen dat sociale media studenten teveel zouden afleiden, maar blijkt het platform in werkelijkheid studenten van passieve toehoorders tot een activa community te transformeren.

"Lees Verder

14:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, internet |  Facebook |