16-04-14

Bijna één op vijf Amerikaanse internet-gebruikers slachtoffer gegevens-diefstal

Eind vorig jaar bleek bij 18 procent van de internet-gebruikers in de Verenigde State belangrijke persoonlijke gegevens, zoals bankinformatie, gestolen te zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. De onderzoekers zeggen dat de diefstal van online informatie de voorbije maanden gevoelig is gestegen, want midden vorig jaar maakte slechts 11 procent van de respondenten gewag van problemen. Daarnaast meldde 21 procent problemen met email of accounts op sociale netwerken. Dat cijfer betekende een status-quo tegenover het jaar voordien. De onderzoekers merken wel op dat de consumenten zich meer bewust tonen over potentiële problemen.

Lees Verder

14:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, gegevensdiefstal |  Facebook |

15-04-14

Online zelfexpressie kijkt niet naar gevolgen op langere termijn

Het luchten van privé-bekommernissen in online publieke ruimtes wordt door de consument vaak gebruikt om negatieve gevoelens en emoties kwijt te raken. Daarbij wordt echter zelden bij over potentiële problemen op langere termijn stilgestaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University bij een groep Amerikaanse Facebook-gebruikers. De onderzoekers merken op dat dit type van zelfexpressies veel intiemer is dan boodschappen die ingegeven zijn door zelfpromotie. Helaas dreigt deze zelfexpressie volgens de wetenschappers tot problemen te leiden wanneer het bericht niet binnen de eigen doelgroep blijft en verder in het sociale netwerk wordt verspreid.

“De gebruiker van sociale netwerken is geneigd om gevoelens of ervaringen onmiddellijk te ventileren,” zegt onderzoeksleider Natalie Bazarova, professor communicatiewetenschappen aan het Social Media Lab van de Cornell University. “Deze vormen van zelfexpressie vertonen een veel grotere intimiteit dan boodschappen die een zelfpromotie tot doel hebben. Vaak kan men achteraf niet goed aangeven waarom men tot de verspreiding van deze emotionele onthullingen is overgegaan. Een aantal van die emotionele boodschappen kunnen de verzender echter in moeilijkheden brengen wanneer het bericht de persoonlijke kring bestemmelingen verlaat.”

“Er kunnen heel uiteenlopende motieven worden gevonden achter het verspreiden van persoonlijke boodschappen in sociale netwerken,” zegt Natalie Bazarova. “Onder meer kan gewag gemaakt worden van een management van de persoonlijke identiteit of het delen van persoonlijke ervaringen om anderen een dienst of assistentie te verlenen. Anderzijds kan er ook gesproken worden van een zoektocht naar zelfpromotie, waarbij gestreefd wordt naar onder meer sociale waardering, feedbavk en goedkeuring en naar zelfexpressie, waarbij vaak negatieve emoties worden geventileerd en over problemen wordt gesproken.”

“Weliswaar wordt zelfexpressie minder frequent geregistreerd dan zelfpromotie, maar dreigt de boodschapper wel in de grootste problemen te kunnen brengen,” waarschuwt professor Bazarova. “Eén op vijf status-updates blijkt een element van zelfexpressie te omvatten. Het probleem is echter dat deze boodschappen niet altijd beperkt blijven tot het specifieke doelpubliek in het sociale netwerk en zelfs negatieve consequenties kunnen hebben, vooral wanneer het bericht de persoonlijke kring verlaat. Men moet bij online zelfexpressie heel overwogen tewerk gaan. Digitale informatie blijft immers hangen. De berichten kunnen worden opgeslagen, gedupliceerd en verder verdeeld.”

Natalie Bazarova merkt op dat eerdere studies al hebben uitgewezen dat 30 procent tot 40 procent van de dagelijkse communicatie bestaat uit persoonlijke informatie of persoonlijke ervaringen. “In de geconnecteerde wereld gaat minstens een gedeelte van die ontboezemingen online,” zegt de onderzoekster. “Ongeveer 60 procent van de boodschappen op Facebook hebben een persoonlijke inslag. Het kan heel belonend werken om over zichzelf te praten. Dat is ook één van de redenen waarom Facebook zo populair is geworden. Maar het onderzoek toont aan dat met die communicatie heel omzichtig dient omgegaan te worden.”

Lees Verder

14:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, zelfexpressie |  Facebook |

05-04-14

Gedeelte online bevolking vertoont cyber-asociaal gedrag

Niet elke internet-gebruiker voelt perfect comfortabel met zijn zijn online sociale leven. In dat geval kan er gewag gemaakt worden van cyber-asociaal gedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University en de University of North Carolina bij meer dan achthonderd Amerikaanse studenten. Opgemerkt wordt dat nagenoeg alle proefpersonen in hun dagelijkse leven gebruik maakten van sociale platformen, maar er wordt aan toegevoegd dat niet alle respondenten vertrouwd bleken met het daadwerkelijke sociale aspect van de platformen. Cyber-asociaal gedrag is volgens de wetenchappers het onvermogen of de onwil om met anderen in sociale media gelijkaardige relaties te onderhouden als in het reële leven.

Lees Verder

13:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet |  Facebook |

04-04-14

Amerikaanse consument is minder tevreden met online retail

Terwijl e-commercesites traditioneel op een grotere klanttevredenheid kunnen rekenen dan de traditionele winkels, lijkt die kloof op dit ogenblik verdwenen te zijn. Dat is de conclusie van een rapport van de American Customer Satisfaction Index (ACSI) bij Amerikaanse consumenten. De studie geeft aan dat klanttevredenheid in alle vormen van traditionele retail stabiel is gebleven of nog werd opgedreven, diende er bij online retailers het voorbije jaar een terugval te worden opgetekend. De tevredenheid over online retail is nu tot het laagste punt in dertien jaar teruggevallen. De algemene tevredenheid over de retailsector steeg met 1,3 procent tot 77,9 procent.

Lees Verder

14:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, retail |  Facebook |

28-03-14

Blijvende online zorgen voor Amerikaanse bedrijven in China

Amerikaanse bedrijven in China zijn in toenemende mate bezorgd over internet censuur en databeveiliging. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse Chamber of Commerce in China (AmCham). De enquête toonde aan dat 56 procent van de respondenten aangeeft dat online censuur een belemmering vormde voor hun bedrijf, terwijl 66 procent zei dat het blokkeren van zoekmachines een negatieve invloed impact had op hun vermogen om zaken te doen. Daarnaast merkte 47 procent op dat databeveiliging hun grootste bekommernis was in het gebruik van cloud-computing, tegenover 46 procent vorig jaar.

Lees Verder

15:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, internet, amcham |  Facebook |

26-03-14

Meeste consumenten shoppen minstens één keer per maand online

De meeste consumenten verwachten dit jaar minstens één keer per maand online te zullen shoppen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent RetailMeNot en het Centre for Retail Research bij negenduizend consumenten en honderd grote retailers in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland. Verwacht wordt dat Amerikaanse shoppers dit jaar een online budget van 1.835 dollar zullen besteden. Bij de Europese consumenten daalt dat cijfer tot 1.243 dollar. De onderzoekers ramen verder dat de Europese online retailverkoop dit jaar een omzetgroei met 18 procent zal kennen tot 218 miljard dollar. Daarbij vertegenwoordigen Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk 81 procent van de totale verkopen.

"Uit het onderzoek blijkt dat de Amerikaanse, Britse en Duitse ecommerce-markten een matuur karakter krijgen en de groei vooral wordt gevoed door een verhoogde frequentie van het online winkelen", zegt Giulio Montemagno, vice-president internationale markten bij RetailMeNot. "De groei wordt vooral gedreven door een toename in de frequentie van het online winkelen en een toename van de budgetten, terwijl de jaren voordien vooral werd gesteund op een uitbreiding van de populatie online shoppers. Retailers moeten dan ook investeren in online en mobiele platformen om de aandacht van de consument te trekken en een aantrekkelijk aanbod uit te bouwen.”

In het rapport wordt nog opgemerkt dat inmiddels 46 procent van de Europese consumenten online shoppen. De activiteit is vooral populair in Zweden en Groot-Brittannië, waar een marktpenetratie van respectievelijk 71 procent en 67 procent wordt gehaald. In Zuid-Europa, waar nochtans een belangrijke groei wordt opgetekend, blijft de populariteit van het online shoppen nog altijd relatief beperkt. In Spanje en Italië wordt een penetratie van respectievelijk 32 procent en 20 procent opgetekend. In een aantal andere Europese landen maakt ongeveer de helft van de populatie gebruik van online shoppen, zoals Frankrijk (52 procent), Polen (51 procent), Nederland (49 procent) en Duitsland (45 procent).

In de Verenigde Staten doet 55 procent van de consumenten aan online shoppen. De sector zal er volgens het rapport dit jaar een omzetgroei met 15 procent tot 312,2 miljard dollar laten optekenen.

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shop, internet |  Facebook |

15-03-14

Helft mobiele consumenten is always-connected

Nagenoeg de helft van de mobiele consumenten is quasi voortdurend aan het internet verbonden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Vivaldi Partners bij nagenoeg zeshonderd Amerikaanse consumenten. Opgemerkt wordt dat 48 procent van de respondenten minstens over drie geconnecteerde apparaten beschikt en ook minstens drie keer per dag vanop drie verschillende fysieke locaties online gaat. Deze groep bestaat volgens Vivaldi Partners uit machtige en invloedrijke consumenten en zal volgens de consulent in de toekomst nog verder blijven groeien. Er wordt aan toegevoegd dat traditionele marketing-technologieën niet meer zullen volstaan om deze doelgroep te bereiken.

Rekening houdend met eerdere studies, kan worden vastgesteld dat de groep always-connected consumenten de voorbije jaar een stelselmatige groei heeft laten optekenen. Daarbij wordt erop gewezen dat bij het begin van dit decennium slechts 25 procent van de mobiele consumenten quasi voortdurend aan het internet was verbonden. Deze consumenten maken van het medium ook voor een brede waaier activiteiten - zoals onderzoek, aankopen of het raadplegen van content - van de diverse platformen van het online medium gebruik. Bovendien bleek dat 71 procent van de always-connected consumenten elke dag op sociale netwerken actief is.

De studie toonde daarnaast ook aan dat deze groep consumenten gemiddeld hoger is opgeleid dan de gemiddelde bevolking en ook op een groter inkomen kan terugvallen. “Aangezien deze groep consumenten zich in de toekomst alleen nog maar zal uitbreiden, moeten marketeers inspanningen en investeringen doen om beter een inzicht te verwerven in de karakteristieken van dit specifiek publiek en strategieën ontwikkelen om maximaal in te kunnen spelen op de behoefte van deze doelgroepen,” merkt Erich Joachimsthaler, chief executive van Vivaldi Partners, op. “Maar er moet wel rekening mee worden gehouden dat deze groep consumenten op het gebied van online gedrag heel divers is samengesteld.”

Lees Verder

11:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, internet |  Facebook |