06-05-14

Online aanbevelingen creëren daadwerkelijke meerwaarde

De online aanbevelingen van vrienden, familie en vrienden blijken een echte en meetbare waarde te genereren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het sociale mediabedrijf ShareThis en het Paley Center for Media. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat positieve online aanbevelingen consumenten kunnen aanzetten om een meerprijs van gemiddeld 9,5 procent te betalen. Negatieve besprekingen daarentegen kunnen de waarschijnlijkheid van een aankoop van het betrokken product met 11 procent doen terugvallen. De studie geeft volgens de onderzoekers aan dat online aanbevelingen een grotere impact hebben dan de prijs of het merk.

“Online aanbevelingen - zoals het klikken op de like-functie op Facebook, het delen van een link naar een product of het plaatsen van een commentaar op besprekingssites - kunnen een belangrijke meerwaarde opleveren,” benadrukt Kurt Abrahamson, chief executive van ShareThis. “Bedrijven die erin slagen om bij het publiek een positieve stemming over hun producten of diensten te creëren, kunnen dan ook een positieve impact op hun verkoopcijfers verwachten. Er is geen twijfel dat consumenten actief op zoek zijn naar aanbevelingen en content die hen in het aankoopproces kunnen ondersteunen.” Opgemerkt wordt dat online adviezen nagenoeg even belangrijk zijn dan persoonlijke aanbevelingen.

De onderzoekers wijzen er ook op dat positieve online aanbevelingen aan fabrikanten en retailers de mogelijkheid bieden om hogere prijzen aan te rekenen. “Die meerprijs kan bij dagelijkse boodschappen oplopen tot bijna 1 dollar,” wordt er aangevoerd. “Bij technologieproducten kan dat echter oplopen tot ongeveer 30 dollar en zelfs tot 9.000 dollar voor een personenwagen.” Bedrijven moeten het volgens Abrahamson voor de consument dan ook gemakkelijk maken om online content te kunnen delen en moeten sociale media als een cruciale factor in de promotie van hun producten integreren.

Abrahamson waarschuwt echter wel voor de eventuele verleiding om online besprekingen te manipuleren. “De stem van de consument moet authentiek blijven,” merkt hij op. “Bedrijven moeten een kanaal creëren waar consumenten hun mening naar voor kunnen brengen, maar wanneer een perceptie van manipulatie wordt ervaren, zal de verkoper onherroepelijk worden afgestraft.”

Lees Verder

19:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, aanbeveling |  Facebook |

30-04-14

Cyberklas zorgt voor groter engagement en betere resultaten

Cyberklassen leiden bij studenten tot een groter engagement en zorgen ook voor betere studieresultaten. Dat is de conclusie van een experiment van wetenschappers aan de Baylor University in de Amerikaanse stad Waco. De onderzoekers, die aan ruim tweehonderd studenten een online cursus sociologie aanboden, maken gewag van betere resultaten op ondervragingen, een superieure kwaliteit van scripties en hogere scores op examens dan bij jaargenoten die niet aan de cyberklas hadden deelgenomen. De onderzoekers merken op dat een aantal opvoedkundigen vrezen dat sociale media studenten teveel zouden afleiden, maar blijkt het platform in werkelijkheid studenten van passieve toehoorders tot een activa community te transformeren.

"Lees Verder

14:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, internet |  Facebook |

28-04-14

Reissites spelen onvoldoende in op consumenten

Reissites slagen er niet goed in om op de consument in te spelen. De reden voor het probleem moet worden gezocht bij een gebrek aan analyses. Dat is de conclusie van een onderzoek van consultant Lima Consulting Group. Online reisplatformen zijn volgens de onderzoekers een belangrijke bestemming voor potentiële reizigers, maar specifieke reissites, zoals luchtvaartmaatschappijen, blijven op die trend achter. De onderzoekers stelden vast dat 37 procent van de online reispagina’s verkeerde bezoekersaantallen opgeven. Er wordt nog aangegeven dat online reisbureau’s de beste resultaten laten optekenen bij hun analyses, maar voldoen de prestaties van luchtvaartmaatschappijen, hotels en leasingbedrijven niet aan de vereisten.

Lees Verder

15:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reissites, internet |  Facebook |

27-04-14

Budgetten en tijdsgebrek belangrijkste hinderpalen voor online activiteit kleinere onderneming

Financiële beperkingen en tijdsgebrek zijn voor kleinere ondernemingen de belangrijkste hinderpalen om een verdere online aanwezigheid uit te bouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Huzzah Media. De onderzoekers merken daarbij op dat 80 procent van de kleine en middelgrote ondernemingen inmiddels over een website beschikken, maar daarentegen blijkt minder dan 20 procent over een mobiele applicatie te beschikken. Die beperkte aanwezigheid kan volgens de onderzoekers uiteindelijk een belangrijk concurrentieel nadeel worden, aangezien een intensief engagement van de consument essentieel is om klanten aan te zetten de commerciële relatie met de onderneming verder te zetten.

Lees Verder

12:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, onderneming |  Facebook |

24-04-14

Internet kan wapen zijn tegen depressie bij ouderen

De online tijdsbesteding heeft het potentieel om het gevaar op depressies bij gepensioneerden af te zwakken. Vooral alleenwonende gepensioneerden kunnen veel voordeel halen uit de toegang tot het internet. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Michigan State University, de University of Montevallo en de Harvard Medical School. De onderzoekers zeggen dat het gebruik van het internet de kans op depressieve symptomen met 33 procent kan doen afnemen. Online tijdsbesteding kan volgens de wetenschappers vooral de effecten van isolatie en eenzaamheid, waar ouderen vaak mee bedreigd worden, helpen opvangen.

"De studie toont aan dat het internet aan ouderen een kans biedt om een aantal sociale en ruimtelijke grenzen, die algemeen worden beschouwd als een belangrijke factor in depressies, te doorbreken,” zegt onderzoeksleider Shelia Cotten, professor communicatie aan de Michigan State University. “Indien alle andere factoren constant blijven, blijken oudere internet-gebruikers 0,07 procent kans te lopen om met een depressie geconfronteerd te worden. Bij de afwezigheid van het online medium dreigt dat risico echter op te lopen tot ruim 0,10 procent. Die cijfers tonen dan ook aan dat het internet het risico op depressies met 33 procent lijkt te doen afnemen. Dat is een bijzonder sterk effect.”

“Het internet biedt aan oudere personen de kans om te communiceren, in contact te blijven met hun sociale netwerken en een gevoel van eenzaamheid te vermijden,” geeft professor Cotten aan. “Eerdere research heeft al aangetoond dat het gebruik van internet in staat is om het individu te helpen om depressies te overwinnen. Het nieuwe onderzoek bevestigde dat het medium ook in staat is om bij ouderen depressieve symptomen af te bouwen of weg te werken.” De onderzoekers waarschuwen wel dat een overdreven gebruik van het internet, dat een aantal dagelijkse activiteiten zou kunnen verstoren, een negatieve impact op het leven kan hebben. (mah)

Lees Verder

14:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, depressie, ouderen |  Facebook |

16-04-14

Bijna één op vijf Amerikaanse internet-gebruikers slachtoffer gegevens-diefstal

Eind vorig jaar bleek bij 18 procent van de internet-gebruikers in de Verenigde State belangrijke persoonlijke gegevens, zoals bankinformatie, gestolen te zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. De onderzoekers zeggen dat de diefstal van online informatie de voorbije maanden gevoelig is gestegen, want midden vorig jaar maakte slechts 11 procent van de respondenten gewag van problemen. Daarnaast meldde 21 procent problemen met email of accounts op sociale netwerken. Dat cijfer betekende een status-quo tegenover het jaar voordien. De onderzoekers merken wel op dat de consumenten zich meer bewust tonen over potentiële problemen.

Lees Verder

14:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, gegevensdiefstal |  Facebook |

15-04-14

Online zelfexpressie kijkt niet naar gevolgen op langere termijn

Het luchten van privé-bekommernissen in online publieke ruimtes wordt door de consument vaak gebruikt om negatieve gevoelens en emoties kwijt te raken. Daarbij wordt echter zelden bij over potentiële problemen op langere termijn stilgestaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University bij een groep Amerikaanse Facebook-gebruikers. De onderzoekers merken op dat dit type van zelfexpressies veel intiemer is dan boodschappen die ingegeven zijn door zelfpromotie. Helaas dreigt deze zelfexpressie volgens de wetenschappers tot problemen te leiden wanneer het bericht niet binnen de eigen doelgroep blijft en verder in het sociale netwerk wordt verspreid.

“De gebruiker van sociale netwerken is geneigd om gevoelens of ervaringen onmiddellijk te ventileren,” zegt onderzoeksleider Natalie Bazarova, professor communicatiewetenschappen aan het Social Media Lab van de Cornell University. “Deze vormen van zelfexpressie vertonen een veel grotere intimiteit dan boodschappen die een zelfpromotie tot doel hebben. Vaak kan men achteraf niet goed aangeven waarom men tot de verspreiding van deze emotionele onthullingen is overgegaan. Een aantal van die emotionele boodschappen kunnen de verzender echter in moeilijkheden brengen wanneer het bericht de persoonlijke kring bestemmelingen verlaat.”

“Er kunnen heel uiteenlopende motieven worden gevonden achter het verspreiden van persoonlijke boodschappen in sociale netwerken,” zegt Natalie Bazarova. “Onder meer kan gewag gemaakt worden van een management van de persoonlijke identiteit of het delen van persoonlijke ervaringen om anderen een dienst of assistentie te verlenen. Anderzijds kan er ook gesproken worden van een zoektocht naar zelfpromotie, waarbij gestreefd wordt naar onder meer sociale waardering, feedbavk en goedkeuring en naar zelfexpressie, waarbij vaak negatieve emoties worden geventileerd en over problemen wordt gesproken.”

“Weliswaar wordt zelfexpressie minder frequent geregistreerd dan zelfpromotie, maar dreigt de boodschapper wel in de grootste problemen te kunnen brengen,” waarschuwt professor Bazarova. “Eén op vijf status-updates blijkt een element van zelfexpressie te omvatten. Het probleem is echter dat deze boodschappen niet altijd beperkt blijven tot het specifieke doelpubliek in het sociale netwerk en zelfs negatieve consequenties kunnen hebben, vooral wanneer het bericht de persoonlijke kring verlaat. Men moet bij online zelfexpressie heel overwogen tewerk gaan. Digitale informatie blijft immers hangen. De berichten kunnen worden opgeslagen, gedupliceerd en verder verdeeld.”

Natalie Bazarova merkt op dat eerdere studies al hebben uitgewezen dat 30 procent tot 40 procent van de dagelijkse communicatie bestaat uit persoonlijke informatie of persoonlijke ervaringen. “In de geconnecteerde wereld gaat minstens een gedeelte van die ontboezemingen online,” zegt de onderzoekster. “Ongeveer 60 procent van de boodschappen op Facebook hebben een persoonlijke inslag. Het kan heel belonend werken om over zichzelf te praten. Dat is ook één van de redenen waarom Facebook zo populair is geworden. Maar het onderzoek toont aan dat met die communicatie heel omzichtig dient omgegaan te worden.”

Lees Verder

14:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, zelfexpressie |  Facebook |