05-04-14

Gedeelte online bevolking vertoont cyber-asociaal gedrag

Niet elke internet-gebruiker voelt perfect comfortabel met zijn zijn online sociale leven. In dat geval kan er gewag gemaakt worden van cyber-asociaal gedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University en de University of North Carolina bij meer dan achthonderd Amerikaanse studenten. Opgemerkt wordt dat nagenoeg alle proefpersonen in hun dagelijkse leven gebruik maakten van sociale platformen, maar er wordt aan toegevoegd dat niet alle respondenten vertrouwd bleken met het daadwerkelijke sociale aspect van de platformen. Cyber-asociaal gedrag is volgens de wetenchappers het onvermogen of de onwil om met anderen in sociale media gelijkaardige relaties te onderhouden als in het reële leven.

Lees Verder

13:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet |  Facebook |

04-04-14

Amerikaanse consument is minder tevreden met online retail

Terwijl e-commercesites traditioneel op een grotere klanttevredenheid kunnen rekenen dan de traditionele winkels, lijkt die kloof op dit ogenblik verdwenen te zijn. Dat is de conclusie van een rapport van de American Customer Satisfaction Index (ACSI) bij Amerikaanse consumenten. De studie geeft aan dat klanttevredenheid in alle vormen van traditionele retail stabiel is gebleven of nog werd opgedreven, diende er bij online retailers het voorbije jaar een terugval te worden opgetekend. De tevredenheid over online retail is nu tot het laagste punt in dertien jaar teruggevallen. De algemene tevredenheid over de retailsector steeg met 1,3 procent tot 77,9 procent.

Lees Verder

14:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, retail |  Facebook |

28-03-14

Blijvende online zorgen voor Amerikaanse bedrijven in China

Amerikaanse bedrijven in China zijn in toenemende mate bezorgd over internet censuur en databeveiliging. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse Chamber of Commerce in China (AmCham). De enquête toonde aan dat 56 procent van de respondenten aangeeft dat online censuur een belemmering vormde voor hun bedrijf, terwijl 66 procent zei dat het blokkeren van zoekmachines een negatieve invloed impact had op hun vermogen om zaken te doen. Daarnaast merkte 47 procent op dat databeveiliging hun grootste bekommernis was in het gebruik van cloud-computing, tegenover 46 procent vorig jaar.

Lees Verder

15:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, internet, amcham |  Facebook |

26-03-14

Meeste consumenten shoppen minstens één keer per maand online

De meeste consumenten verwachten dit jaar minstens één keer per maand online te zullen shoppen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent RetailMeNot en het Centre for Retail Research bij negenduizend consumenten en honderd grote retailers in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland. Verwacht wordt dat Amerikaanse shoppers dit jaar een online budget van 1.835 dollar zullen besteden. Bij de Europese consumenten daalt dat cijfer tot 1.243 dollar. De onderzoekers ramen verder dat de Europese online retailverkoop dit jaar een omzetgroei met 18 procent zal kennen tot 218 miljard dollar. Daarbij vertegenwoordigen Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk 81 procent van de totale verkopen.

"Uit het onderzoek blijkt dat de Amerikaanse, Britse en Duitse ecommerce-markten een matuur karakter krijgen en de groei vooral wordt gevoed door een verhoogde frequentie van het online winkelen", zegt Giulio Montemagno, vice-president internationale markten bij RetailMeNot. "De groei wordt vooral gedreven door een toename in de frequentie van het online winkelen en een toename van de budgetten, terwijl de jaren voordien vooral werd gesteund op een uitbreiding van de populatie online shoppers. Retailers moeten dan ook investeren in online en mobiele platformen om de aandacht van de consument te trekken en een aantrekkelijk aanbod uit te bouwen.”

In het rapport wordt nog opgemerkt dat inmiddels 46 procent van de Europese consumenten online shoppen. De activiteit is vooral populair in Zweden en Groot-Brittannië, waar een marktpenetratie van respectievelijk 71 procent en 67 procent wordt gehaald. In Zuid-Europa, waar nochtans een belangrijke groei wordt opgetekend, blijft de populariteit van het online shoppen nog altijd relatief beperkt. In Spanje en Italië wordt een penetratie van respectievelijk 32 procent en 20 procent opgetekend. In een aantal andere Europese landen maakt ongeveer de helft van de populatie gebruik van online shoppen, zoals Frankrijk (52 procent), Polen (51 procent), Nederland (49 procent) en Duitsland (45 procent).

In de Verenigde Staten doet 55 procent van de consumenten aan online shoppen. De sector zal er volgens het rapport dit jaar een omzetgroei met 15 procent tot 312,2 miljard dollar laten optekenen.

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shop, internet |  Facebook |

15-03-14

Helft mobiele consumenten is always-connected

Nagenoeg de helft van de mobiele consumenten is quasi voortdurend aan het internet verbonden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Vivaldi Partners bij nagenoeg zeshonderd Amerikaanse consumenten. Opgemerkt wordt dat 48 procent van de respondenten minstens over drie geconnecteerde apparaten beschikt en ook minstens drie keer per dag vanop drie verschillende fysieke locaties online gaat. Deze groep bestaat volgens Vivaldi Partners uit machtige en invloedrijke consumenten en zal volgens de consulent in de toekomst nog verder blijven groeien. Er wordt aan toegevoegd dat traditionele marketing-technologieën niet meer zullen volstaan om deze doelgroep te bereiken.

Rekening houdend met eerdere studies, kan worden vastgesteld dat de groep always-connected consumenten de voorbije jaar een stelselmatige groei heeft laten optekenen. Daarbij wordt erop gewezen dat bij het begin van dit decennium slechts 25 procent van de mobiele consumenten quasi voortdurend aan het internet was verbonden. Deze consumenten maken van het medium ook voor een brede waaier activiteiten - zoals onderzoek, aankopen of het raadplegen van content - van de diverse platformen van het online medium gebruik. Bovendien bleek dat 71 procent van de always-connected consumenten elke dag op sociale netwerken actief is.

De studie toonde daarnaast ook aan dat deze groep consumenten gemiddeld hoger is opgeleid dan de gemiddelde bevolking en ook op een groter inkomen kan terugvallen. “Aangezien deze groep consumenten zich in de toekomst alleen nog maar zal uitbreiden, moeten marketeers inspanningen en investeringen doen om beter een inzicht te verwerven in de karakteristieken van dit specifiek publiek en strategieën ontwikkelen om maximaal in te kunnen spelen op de behoefte van deze doelgroepen,” merkt Erich Joachimsthaler, chief executive van Vivaldi Partners, op. “Maar er moet wel rekening mee worden gehouden dat deze groep consumenten op het gebied van online gedrag heel divers is samengesteld.”

Lees Verder

11:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, internet |  Facebook |

11-03-14

Internet dagelijks onderdeel van de gezondheidszorg

De relatie tussen het internet en de gezondheidszorg is op tien jaar tijd gevoelig van karakter veranderd. Dat is de boodschap van een rapport van wetenschappers aan de University of Oxford. Terwijl online gezondheidsinformatie in het begin van de eeuw vooral het terrein was van een bijzonder geëngageerde en geactiveerde doelgroep, is de sector volgens de Britse onderzoekers inmiddels geëvolueerd tot een essentieel onderdeel van het dagelijkse leven van de patiënt. Er wordt aan toegevoegd dat ook het medisch personeel zich op deze evolutie moet instellen en de online ervaringen ook in de benadering van de patiënt dient te integreren.

“Er kan sinds het begin van de eeuw een belangrijke verandering in de online activiteit rond gezondheidszorg worden opgemerkt,” voert onderzoeksleider Sue Ziebland, directeur van de Health Experiences Research Group aan de University of Oxford, aan. “Het internet heeft een belangrijke impact gehad op het herkennen van symptonen en de reacties op vermoedens van geneeskundige problemen. Bovendien is het internet mee bepalend voor de beslissing om al dan niet een arts te raadplegen en de keuze van specifieke behandelingen-opties. Bovendien helpt het medium de patiënt ook om te gaan met de ziekte en contact te zoeken met mensen die met gelijkaardige problemen worden geconfronteerd.”

“De patiënt wil meer dan online informatie, maar zoekt ook reflecties, inzichten en praktisch advies van lotgenoten,” zegt professor Ziebland nog. “Online films, animaties, beelden en persoonlijke ervaringen maken gezondheidsinformatie toegankelijk voor een publiek met de meest uiteenlopende achtergronden. Aangezien het internet patiënten kan helpen om meer informatie in te zamelen over hun gezondheidstoestand, zich voor te bereiden op consultaties en tegenover de arts hun interesse en engagement te tonen, kan het medium bovendien bijdragen om een aantal ongelijkheden in de gezondheidszorg weg te werken.”

Professor Ziebland benadrukt dat medische hulpverleners zich weliswaar meer bewust zijn van deze trend en aan hun patiënten zelfs een aantal nuttige websites aanbevelen, maar voegt er aan toe dat vele patiënten zich desondanks terughoudend opstellen om hun artsen op de hoogte te brengen van de informatie die online werd verkregen. “Vaak wordt gevreesd dat die communicatie de relatie met de arts zal beschadigen,” merkt de onderzoekster op. “Daarom moeten medische hulpverleners zelf initiatief nemen om deze elementen in hun consultaties naar voor brengen, zodat de patiënt zich als een volwaardige partner in het gezondheidsdebat betrokken voelt.”

Lees Verder

11:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, gezondheidszorg |  Facebook |

09-03-14

Internet bepalend voor keuze financiële producten

Het internet is een belangrijk kanaal voor financiële merken, producten en diensten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Interactive Advertising Bureau Europe bij meer dan vijftigduizend internet-gebruikers in de Europese Unie. Opgemerkt wordt dat 47 procent van de respondenten van mening is dat het internet een belangrijke impact heeft op de keuze van financiële merken, producten of diensten. Bij klanten van banken en financiële diensten loopt dat aandeel op tot 52 procent. In de leeftijdsgroep tussen vijfendertig en vierenveertig jaar kent 64 procent van de respondenten een belangrijke impact toe.

Het onderzoek toont ook aan dat twee op drie internet-gebruikers minstens maandelijks op online financiële diensten beroep doet. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt van mening te zijn dat het internet hen helpt hun financiële activeiten beter te beheren. Ook bleek dat 53 procent van de financiële consumenten aangeeft dat het internet hen heeft geholpen om beter producten en diensten te kiezen. In de leeftijdsgroep tussen vijfenveertig en vierenzestig jaar loopt dat cijfer op tot 64 procent. Ook gaf 27 procent aan geneigd te zijn om hun favoriete merken online te volgen. Dat cijfer loopt in de leeftijdsgroep tussen zestien en negenentwintig jaar op tot 40 procent.

De online aanwezigheid van financiële merken is volgens de onderzoekers dan ook belangrijk om de consument te bereiken. Daarbij wordt aangevoerd dat 49 procent meer geneigd is om merken te onderzoeken die men online ontmoet, terwijl 44 procent toegeeft beïnvloed te worden door de manier waarop een merk online communiceert. Ook wordt opgemerkt dat 33 procent toegeeft meer geneigd te zijn om producten te kopen van merken die op sociale media worden gevolgd. De onderzoekers stelden nog vast dat 22 procent van de financiële klanten opmerkt online financiële producten of services gekocht te hebben, terwijl nog eens 13 procent offline producten heeft gekocht na online onderzoek gedaan te hebben.

De onderzoekers merken nog op dat financiële consumenten ook geneigd zijn om vaker online producten te kopen dan de gemiddelde Europeaan. Daarbij wordt gewag gemaakt van vijftien producten over een periode van een half jaar voor financiële consumenten, tegenover dertien producten voor de gemiddelde Europeaan. Ook besteedt de financiële consument 627 euro aan die producten, tegenover 545 euro voor de gemiddelde Europeaan.

Lees Verder

10:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, financiële producten |  Facebook |