15-02-14

Anonimiteit leidt tot ongepast online gedrag

De anonimiteit van online commentaren stimuleert het gebruik van ongepaste taal. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Houston naar duizenden online ondertekende en anonieme commentaren op Amerikaanse krantenartikels. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 53,3 procent van de anonieme commentaren vulgaire, racistische, haatdragende of lasterlijke content bevatte. Bij ondertekende commentaren bleek daarentegen slechts 28,7 procent van de berichten ongepaste content te herbergen. Omdat de anonimiteit de potentiële gevolgen van ongepaste commentaren wegwerkt, blijkt volgens de wetenschappers bij velen een groot gedeelte van de remmingen weg te vallen.

“Anonimiteit heeft een lange traditie in de journalistiek en gaat zelfs terug tot de beginperiode van de Amerikaanse kranten,” merkt onderzoeksleider Arthur Santana, professor communicatie aan de University of Houston, op. “Al in de achttiende eeuw maakte Benjamin Franklin gebruik van het pseudoniem Silence Dogood om een opiniestuk, dat onder zijn echte naam herhaaldelijk was geweigerd, toch gepubliceerd te krijgen. Anonimiteit is lange tijd een waardevolle manier gebleken om een mening, vaak met een onpopulair karakter, naar voor te brengen. Anonimiteit zorgt er echter ook voor dat woorden of daden minder snel consequenties kunnen hebben, waardoor een aantal remmingen dreigt weg te vallen.”

“Door de anonimiteit van het internet kan het individu verleid worden om zich op een manier te gedragen die nooit zou worden overwogen indien zijn identiteit bekend zou raken,” zegt professor Santana nog. “Online anonimiteit biedt het individu de mogelijkheid om zijn inzichten naar voor te brengen. Wanneer die commentaar echter wordt herleid tot een hatelijk taalgebruik of bedreigingen, gaan alle voordelen van een constructieve dialoog verloren.” De onderzoeker stelde vast dat 44 procent van de geïdentificeerde commentaren een beleefd taalgebruik hanteerden, tegenover slechts 15 procent van de anonieme reacties. Wanneer anonimiteit wordt weggenomen, overheerst volgens Santana het beleefde gedrag.

Geplaagd door een golf van hatelijke commentaren, die de waarde van de forums dreigt te ondermijnen, hebben vele mediasites beslist om anonieme bijdragen niet langer te aanvaarden. Opgemerkt wordt dat 48,9 procent van de honderveertig grootste Amerikaanse kranten anonimiteit niet langer toelaten. Nog 41,6 procent laat anonieme bijdragen toe. De resterende 9,4 procent stelt geen forums ter beschikking. Santana merkt nog op dat een overdaad aan hatelijke commentaren andere gebruikers ervan weerhoudt om aan de online conversaties deel te nemen. Op die manier vormt het onbetamelijke online gedrag volgens de onderzoek een hinderpaal voor het opbouwen van een degelijk debat.

Lees Verder

09:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: anonimiteit, internet |  Facebook |

14-02-14

Democratiserende werking internet moet in vraag worden gesteld

De democratiserende werking van het internet is vaak niet meer dan een mythe. Dat is de conclusie van een rapport van onderzoekers aan de Örebro University in Zweden. De wetenschappers merken op dat al herhaaldelijk is gepropageerd dat het internet tot een gedemocratiseerd wereldwijd dorp zou leiden, maar die thesis blijkt volgens de Zweedse onderzoekers door de praktijk bijzonder vaak te worden tegengesproken. In veel gevallen kan volgens hen immers alleen maar worden vastgesteld dat de netwerken door autoritaire regimes worden geëxploiteerd om de controle over de burgers zelfs nog efficiënter te organiseren dan in het verleden.

“Onder meer de activiteiten van klokkenluider Edward Snowden worden gehanteerd om aan te geven dat het internet kan worden aangegrepen om een echte democratie na te streven en sociale lobbyisten en citizen-advocaten de mogelijkheid te bieden de agenda uit de handen van de machthebbers te halen,” zegt Martin Karlsson, professor staathuishoudkunde aan de Örebro University. “Sociale netwerken zoals Twitter en Facebook hebben in veel wereldregio’s een rol gespeeld in revoluties. Informatica en telecommunicatie hebben bovendien onderdrukte individuen en groepen de mogelijkheid geboden om zich gradueel uit hun ketens te bevrijden. Maar in realiteit moet die bevrijdende impact van het internet echter zwaar worden gerelativeerd.”

“In werkelijkheid lijkt het internet vaker repressief dan democratiserend te werken,” zegt professor Karlsson. “In vele regio’s - zoals China, Oezbekistan, Saudi-Arabië, Cuba, Ethiopië, Syrië, Vietnam, Iran en vele andere landen - wordt immers een omgekeerd en onderdrukkend gebruik van het medium opgemerkt. Zelfs verondersteld democratische landen blijken niet aan die neiging te ontsnappen. Bovendien wordt de toegang tot het internet in vele landen aangewend om de bevolking te manipuleren en te sturen. Het is dan ook de vraag op welke manier de democratische wereld zal reageren op landen die van e-participatie gebruik maken om hun onderdanen te controleren.” Karlsson zegt wel optimistisch te zijn dat die regimes uiteindelijk onder internationale druk zullen moeten toegeven.

Lees Verder

11:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: democratisering, internet |  Facebook |

11-02-14

Online Arabische content is belangrijke groeimarkt

Het internet telt inmiddels negentig miljoen Arabisch sprekende gebruikers. Daarmee is het Arabisch online belangrijker geworden dan het Russisch, Frans en Duits. Desondanks kan op het internet slechts 3 procent Arabische content worden aangetroffen. Er zijn volgens Fayeq Oweis, verantwoordelijke taalservices voor de opkomende markten bij het internetbedrijf Google, echter duidelijke tekenen dat die situatie bijzonder snel kan veranderen. Volgens Oweis werd er de voorbije twee jaar immers bijzonder veel Arabische online content gecreëerd. Bovendien kan volgens hem ook een bijzonder grote vraag naar bijkomende Arabische content worden opgetekend.

Grote online groepen zoals de internet-onderneming Google en het mediabedrijf Cable News Network (CNN) investeren in de creatie van Arabische content. Het aantal actieve gebruikers van het Arabische internet neemt immers snel toe en in de regio wordt steeds meer naar relevant materiaal gevraagd. Daarbij wordt onder meer opgemerkt dat het Arabische portal CNNArabic.com het voorbije jaar het aantal unieke bezoekers met 70 procent heeft zien toenemen. “Er werden dan ook extra investeringen gereserveerd om verdere trafieken te kunnen genereren, wat het platform op zijn beurt ook voor adverteerders aantrekkelijker zou moeten maken,” zegt Peter Bale, general manager van CNN Digital International.

De wereld telt ongeveer 350 miljoen Arabische sprekers, verdeeld over twintig landen. Die groep omvat ook ongeveer 90 miljoen internet-gebruikers, maar uit cijfers van consulent Common Sense Advisory blijkt dat slechts 3 procent van de online content in de Arabische taal is opgesteld. Uit een onderzoek van consulent Booz & Company blijkt dat 37 procent van de internet-populatie uit de regio ontevreden is over het aanbod Arabische websites. Mahesh Sundaresan, chief executive van Ikon Advertising & Marketing, zegt dan ook dat de regio een grote behoefte heeft aan nieuwscontent in de eigen taal. Hij voegt er aan toe dat Al Jazeera, MSN Arabia en Yahoo Maktoob op het gebied van nieuws de belangrijkste pijlers van de online Arabische taal zijn, terwijl Koora.com dezelfde positie heeft op het gebied van sportinformatie.

Lees Verder

13:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, arabische content |  Facebook |

09-02-14

Internet leidt tot evenwichtiger verdeling van het inkomen

Het internet leidt tot een meer evenwichtige verdeling van het inkomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). De onderzoekers merken op dat het internet aan de producenten van content toelaat om zich rechtstreeks tot een eindgebruiker te wenden, zodat een aantal tussenpersonen kunnen worden uitgeschakeld en dus een groter deel van de totale opbrengsten van hun productie kunnen verwerven. De onderzoekers merken dan ook op dat het inkomen niet wordt bepaald door de individuele productie, maar wel door de locatie in de distributieketen.

Lees Verder

11:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, inkomen |  Facebook |

20-01-14

Hogere internet-snelheid maakt gelukkige consumenten

Een verhoging van de internet-snelheid leidt tot een gevoelige verhoging van de tevredenheid bij de consument. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent JD Power & Associates bij Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat consumenten na het verhogen van hun abonnement tot een premium internet-pakket een tevredenheid van gemiddeld 71,2 procent lieten optekenen. Voor het aanpassing van het aanbod was een tevredenheid van 67,1 procent geregistreerd. De onderzoekers wijzen erop dat niet alleen de snelheid te maken heeft met de grotere tevredenheid, maar profiteert de consument ook van een grotere betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.

Lees Verder

12:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet |  Facebook |

08-01-14

Jongeren zien internet als platform voor realisatie persoonlijke projecten

Het internet en sociale netwerken worden door jonge consumenten bestempeld als belangrijke instrumenten om hun ambities te vervullen en persoonlijke projecten te kunnen realiseren. Dat is de conclusie van consulent Ifop bij nagenoeg zeventienhonderd Franse consumenten. In de leeftijdsgroep tussen zestien en negenentwintig jaar geeft 79 procent van de respondenten aan dat deze platformen inspirerende ideeën en initiatieven laten circuleren. Bij de totale Franse bevolking daalt dat cijfer tot 72 procent. Ook geeft 73 procent van de jongeren aan dat het internet en sociale netwerken het realiseren van individuele initiatieven en projecten gemakkelijker maken dan in het verleden. Bij de totale populatie daalt dat cijfer tot 64 procent.

Lees Verder

12:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet |  Facebook |

06-01-14

Internet-gebruiker beseft dat absolute online privacy utopie is

Eén op twee internet-gebruikers aanvaardt dat absolute online privacy onmogelijk kan worden gegarandeerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Zürich. De onderzoekers stelden verder vast dat 40 procent van de ondervraagden bij het opvolgen van data zegt geen vertrouwen te hebben in het bedrijfsleven. Daarmee worden de ondernemingen door de Zwitserse bevolking meer gewantrouwd dan de regering, die met een wantrouwen van 26 procent van de respondenten wordt geconfronteerd. Er wordt aan toegevoegd dat jongere Zwitsers in het algemeen minder problemen maken rond privacy dan oudere landgenoten. Ook mannen maken zich minder zorgen over het beschermen van persoonsgegevens dan vrouwen.

Lees Verder

14:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, privacy |  Facebook |