09-02-14

Internet leidt tot evenwichtiger verdeling van het inkomen

Het internet leidt tot een meer evenwichtige verdeling van het inkomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). De onderzoekers merken op dat het internet aan de producenten van content toelaat om zich rechtstreeks tot een eindgebruiker te wenden, zodat een aantal tussenpersonen kunnen worden uitgeschakeld en dus een groter deel van de totale opbrengsten van hun productie kunnen verwerven. De onderzoekers merken dan ook op dat het inkomen niet wordt bepaald door de individuele productie, maar wel door de locatie in de distributieketen.

Lees Verder

11:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, inkomen |  Facebook |

20-01-14

Hogere internet-snelheid maakt gelukkige consumenten

Een verhoging van de internet-snelheid leidt tot een gevoelige verhoging van de tevredenheid bij de consument. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent JD Power & Associates bij Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat consumenten na het verhogen van hun abonnement tot een premium internet-pakket een tevredenheid van gemiddeld 71,2 procent lieten optekenen. Voor het aanpassing van het aanbod was een tevredenheid van 67,1 procent geregistreerd. De onderzoekers wijzen erop dat niet alleen de snelheid te maken heeft met de grotere tevredenheid, maar profiteert de consument ook van een grotere betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.

Lees Verder

12:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet |  Facebook |

08-01-14

Jongeren zien internet als platform voor realisatie persoonlijke projecten

Het internet en sociale netwerken worden door jonge consumenten bestempeld als belangrijke instrumenten om hun ambities te vervullen en persoonlijke projecten te kunnen realiseren. Dat is de conclusie van consulent Ifop bij nagenoeg zeventienhonderd Franse consumenten. In de leeftijdsgroep tussen zestien en negenentwintig jaar geeft 79 procent van de respondenten aan dat deze platformen inspirerende ideeën en initiatieven laten circuleren. Bij de totale Franse bevolking daalt dat cijfer tot 72 procent. Ook geeft 73 procent van de jongeren aan dat het internet en sociale netwerken het realiseren van individuele initiatieven en projecten gemakkelijker maken dan in het verleden. Bij de totale populatie daalt dat cijfer tot 64 procent.

Lees Verder

12:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet |  Facebook |

06-01-14

Internet-gebruiker beseft dat absolute online privacy utopie is

Eén op twee internet-gebruikers aanvaardt dat absolute online privacy onmogelijk kan worden gegarandeerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Zürich. De onderzoekers stelden verder vast dat 40 procent van de ondervraagden bij het opvolgen van data zegt geen vertrouwen te hebben in het bedrijfsleven. Daarmee worden de ondernemingen door de Zwitserse bevolking meer gewantrouwd dan de regering, die met een wantrouwen van 26 procent van de respondenten wordt geconfronteerd. Er wordt aan toegevoegd dat jongere Zwitsers in het algemeen minder problemen maken rond privacy dan oudere landgenoten. Ook mannen maken zich minder zorgen over het beschermen van persoonsgegevens dan vrouwen.

Lees Verder

14:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, privacy |  Facebook |

05-01-14

Meerderheid Amerikaanse internet-trafiek is frauduleus

Tijdens het derde kwartaal van vorig jaar was 51 procent van de internet-trafiek in de Verenigde Staten van frauduleuze oorsprong. Dat betekent een stijging met 8 procentpunten tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van consulent Solve Media. De onderzoekers merken op dat daarmee voor de eerste keer in de geschiedenis diende te worden vastgesteld dat een meerderheid van de internet-trafieken van frauduleuze oorsprong waren. Solve Media merkt echter op dat de situatie in een aantal andere landen nog gevoelig slechter is. In Estland werd een fraudeniveau van 83 procent opgetekend, gevolgd door Singapore (79 procent) en China (77 procent)

Lees Verder

14:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, bots |  Facebook |

28-12-13

Financiële sector moet online inspanningen opdrijven

Sociale media kunnen voor financiële instellingen een werkinstrument vormen om zich van hun concurrenten te onderscheiden. In praktijk hebben echter slechts weinig instellingen een optimale strategie voor de ontwikkeling van online activiteiten uitgebouwd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Forrester Research in opdracht van het bedrijf Lithium Technologies. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat de meeste financiële instellingen niet de consumentenservice leveren die de klant in een online omgeving verwacht. Er wordt aan toegevoegd dat 41 procent van de klanten een consumentenondersteuning met sociale media verwacht.

Lees Verder

10:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën, internet |  Facebook |

10-12-13

Online consument besteedt grotere aandacht aan verzendingsvoorwaarden

De thuisbestelling van online aankopen wordt voor de consument een steeds grotere prioriteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Pitney Bowes bij duizend Amerikaanse consumenten. Daarbij wordt opgemerkt dat inmiddels 80 procent van de ondervraagden aangeeft dat de voorwaarden voor thuisbestelling een belangrijke factor vormen in de aankoopbeslissing. Daarbij geeft 47 procent toe aan de thuisbestelling meer aandacht te besteden dan drie jaar geleden. Bovendien zegt 49 procent een aankoopproces afgebroken te hebben omdat de verzendingskosten te hoog waren. De onderzoekers stelden daarbij vast dat een kostprijs van meer dan 20 procent door een groot gedeelte van de consumenten niet wordt aanvaard.

Lees Verder

13:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet |  Facebook |