24-02-13

Stikstof groeiend probleem voor Chinese leefmilieu

Stikstof wordt in China een toenemend milieuprobleem. Dat heeft Zhang Fusuo, landbouwonderzoeker aan de China Agricultural University in Peking, gezegd. Hij merkt op dat de stikstof-vervuiling door landbouw, transport en industrie in China de voorbije dertig jaar met ruim 60 procent is toegenomen en daarmee een extra legt op het verslechterende leefmilieu in het land. Stikstof-vervuiling kan grote schade toebrengen aan ecosystemen en onder meer leiden tot een verzuring van de bodem, de groei van schadelijke algen en een beperking van de biodiversiteit, maar tot nu toe was er volgens Zhang Fusuo slechts weinig concrete informatie over de omvang van het probleem in China.

Lees Verder

11:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, leefmilieu, stikstof |  Facebook |

01-12-12

Vele beren bedreigd door mijnbouw en wegenaanleg

De populaties van vier berensoorten zijn de voorbije drie decennia met minstens 30 procent ingekrompen door een massale ontbossing, mijnontginning en illegale jacht. Dat is de conclusie van een rapport van de Bear Specialist Group (BSG) van de Species Survival Commission (SSC), een divisie van de International Union for Conservation of Nature (IUCN). Dave Garshelis, voorzitter van de Bear Specialist Group, merkt op dat de soorten in bijna elk leefgebied een achteruitgang laten optekenen. Onder meer in India, Bangladesh en China worden de dieren volgens het rapport steeds meer bedreigd door onder meer mijnbouw en de wegenaanleg, die de biotoop van de beren grotendeels vernielt. Ook wordt gewag gemaakt van handel in beren-producten op de Chinese markt.

Lees Verder

14:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu, beer |  Facebook |

16-10-12

Zeebodem zwaar gecontamineerd door antibiotica

De accumulatie van contaminatie door antibiotica in de zeebodem vormt een bedreiging voor de gezondheid van de mens en het leefmilieu. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Gothenburg. Er wordt opgemerkt dat jaarlijks in Europa meer dan 10.000 ton antibiotica wordt geconsumeerd, waarvan 30 procent tot 60 procent in de afvalstromen terecht komt. Er wordt aan toegevoegd dat de zeebodem een opslagplaats vormt voor stoffen die moeilijk afbreekbaar zijn en daardoor een grote impact op het leefmilieu hebben.

Lees Verder

18:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zeebodem, leefmilieu, antibiotica |  Facebook |

04-04-12

Europa dumpt nog altijd grootste gedeelte van zijn afval

De Europeanen dumpen nog altijd het grootste gedeelte van hun afval op vuilnisbelten en vele Europese landen dreigen er niet in slagen om de doelstellingen voor de recyclage van gemeentelijk afval tegen het einde van het decennium te halen. Dat is de conclusie van een rapport van het statistisch bureau Eurostat. Er wordt opgemerkt dat de tien recentste lidstaten van de Europese Unie de grote meerderheid van hun afval op vuilnisbelten storten. Maar ook vele oudere lidstaten dumpen volgens het rapport nog altijd meer dan de helft van hun afval.

"In Bulgarije wordt alle gemeentelijk afval naar vuilnisbelten gebracht," aldus Eurostat. "Maar ook in Litouwen en Roemenië wordt gemeentelijk afval nagenoeg nooit gerecycleerd." Gemiddeld genereert een Europeaan meer dan vijfhonderd kilogram afval per jaar. Daarvan vertegenwoordigen voeding en plantafval een pakket van 300 kilogram. Janez Potocnik, Europees Commissaris, merkte eerder al op dat een overwogen afvalbeheer cruciaal is voor het leefmilieu, maar ook een belangrijk economische activiteit kan worden. Met een goed beheer is afval immers een waardevolle bron van grondstoffen.

Uit de cijfers van Eurostat blijkt dat België, Denemarken, Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zweden nagenoeg alle vuilnisbelten hebben geschrapt en vervangen door verbranding, recyclage en compostering. De Europese Unie heeft zich tot doel gesteld om tegen het einde van het decennium minstens 50 procent van het huishoudelijk afval te recycleren. Op dit ogenblik wordt een niveau bereikt van 25 procent, waarbij Duitsland (45 procent), België (40 procent) en Slovenië (39 procent) het verst zijn gevorderd.

14:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu, afval |  Facebook |

02-04-12

Grotere vleesproductie kan zonder zwaardere druk op leefmilieu

Door verbeterde managementpraktijken en een grotere efficiëntie kan de groeiende vraag van de wereld naar vlees worden beantwoord zonder een grotere druk te leggen op het leefmilieu. Dat is de conclusie van een rapport van het World Wildlife Fund (WWF). Bryan Weech, directeur veeteelt bij de organisatie, verwijst daarbij onder meer naar Brazilië en zegt dat een verhoogde vleesproductie met een kleiner areaal niet onrealistisch is. In Brazilië wordt opgemerkt dat de vleesproductie met het huidige beschikbare areaal nagenoeg verdubbeld kan worden.

Lees Verder

17:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, leefmilieu |  Facebook |

13-02-12

Europa controleert oppervlaktewater op farmaceutische stoffen

Nieuwe vormen van chemische verontreiniging kunnen de verbetering van de waterkwaliteit in Europa in het gedrang brengen. Daarom worden vijftien chemische stoffen toegevoegd aan de lijst van verontreinigende stoffen die worden gecontroleerd in de oppervlaktewateren van de Europese Unie. Dat heeft Janez Potocnik, Europees Commissaris voor milieu, bekend gemaakt. Tot nu toe werden de Europese oppervlaktewateren gecontroleerd op drieëndertig verontreinigende stoffen.

Het voorstel om extra stoffen op te nemen in de Europese richtlijn rond de milieukwaliteitsnormen voor het waterbeleid is het gevolg van een toetsing waarbij de concentraties en risico's van ongeveer tweeduizend stoffen in de oppervlaktewateren werden onderzocht. "De controle op de aanwezigheid van deze chemische stoffen moet ervoor zorgen dat het risico voor het leefmilieu of de volksgezondheid worden kan worden vermeden," merkt Janez Potocnik op.

De extra vijftien chemische stoffen zijn volgens de Europees Commissaris geselecteerd op basis van wetenschappelijk bewijs dat er sprake zou kunnen zijn van een aanzienlijk risico voor de gezondheid. De betrokken stoffen worden gebruikt in de industrie en in biociden, geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen. Voor het eerst worden ook farmaceutische stoffen in de controles opgenomen. De Europese Commissie zegt de medicinale waarde van de producten niet ter discussie te stellen, maar zegt de kwalijke gevolgen van de stoffen te willen aanpakken.

04-10-11

Irak en Iran verklaren oorlog aan zandstormen

De regeringen van Irak en Iran gaan samen een project opzetten om zandstormen te bestrijden. Dat heeft Mohammad Javad Mohammadi-Zadeh, hoofd van de Iraanse Environmental Protection Organisation bekend gemaakt. Met het project zou een investering van 1,2 miljard dollar zijn gemoeid. Bedoeling is om de volgende vijf jaar een oppervlakte van één miljoen hectaren Iraakse gronden te bedekken. Irak is de voorbije periode zwaar getroffen door ontbossing en woestijnvorming.

Het project zal volgens Mohammadi-Zadeh worden opgestart met vijfhonderd hectaren. "Daarbij is ervoor gekozen om zowel petroleum-producten als biologische elementen te gebruiken om de zandduinen te stabiliseren," voerde hij tegenover het persbureau AFP aan. In Iran worden een aantal buurlanden met de vinger gewezen voor de grotere frequentie aan zandstormen die het land treffen. Daarbij wordt vooral Irak geviseerd. Door damconstructies en een tanende landbouw wordt Irak immers getroffen door een ontbossing en woestijnvorming.

In april moesten twintig van de eenendertig Iraanse provincies scholen en overheidsgebouwen sluiten wegens zandstormen, die hoofdzakelijk uit Irak afkomstig bleken. Ook de luchthavens in een aantal steden in het westen van Iran moesten worden gesloten. De zandstormen in Irak zouden in de hand zijn gewerkt door twee decennia van nagenoeg onafgebroken oorlog. In Irak zouden nog amper twaalf miljoen palmbomen zijn overgebleven. Dat is amper één derde van het oorspronkelijke bestand.