13-10-16

Crashes Malaysian Airlines wekken grootste online aandacht

Een vliegtuigcrash moet meestal minstens vijftig slachtoffers maken om een significante aandacht van het publiek te krijgen. Dat is de conclusie van een onderzoekers van het Oxford Internet Institute en de University of Oxford op basis van een analyse van de interesse voor artikels rond ongeveer vijftienhonderd vliegtuigcrashes sinds het einde van de negentiende eeuw over de hele wereld in de online encyclopedie Wikipedia. De onderzoekers stellen daarbij dat de interesse voor de crash ook blijkt toe te nemen naarmate de dodentol stijgt. Ook de aandacht van de media voor het ongeval en de origine van de getroffen luchtvaartmaatschappij blijken een impact te hebben op de publieke aandacht.

In de Engelstalige editie van Wikipedia kan daarbij worden vastgesteld dat vooral aandacht groei wanneer een Noord-Amerikaanse luchtvaartmaatschappij bij de ramp is betrokken. In de Spaanse editie wordt vooral een interesse aangetroffen voor Latijns-Amerikaanse maatschappijen. Een Noord-Amerikaanse ramp krijgt in de Engelstalige versie van Wikipedia vijftig keer meer aandacht dan een Afrikaanse ramp. In de Spaanse editie van de encyclopedie kan voor een Latijns-Amerikaans evenement ongeveer vijftig keer meer interesse worden gevonden dan voor een Afrikaanse ramp en vijf keer meer dan voor een Noord-Amerikaanse ramp, ongeacht het dodentol.

Crashes in andere locaties van de wereld moeten respectievelijk drie en vijf keer meer slachtoffers eisen dan in Noord-Amerika en Latijns-Amerika om dezelfde niveaus van interesse in de onderscheiden edities van Wikipedia te vinden. “Maar zelfs bij zware rampen valt de aandacht snel terug,” benadrukt onderzoeksleider Taha Yasseri, professor sociale computerwetenschappen aan het Oxford Internet Institute. “Bij bijna driekwart van de artikels kon een scherpe terugval van de interesse worden gemeld binnen een week nadat de betrokken pagina was gecreëerd.” Wanneer een crash minder dan vijftig slachtoffers eist, blijkt de interesse volgens de onderzoekers moeilijk te voorspellen.

“Het onderzoek toont ook dat zelfs een open systeem zoals Wikipedia niet aan vooringenomenheid ontsnapt,” zegt professor Yasseri. In het algemeen ging de grootste aandacht naar de crash van Flight 17 van Malaysia Airlines in Oekraïne twee jaar geleden, waarbij 298 doden vielen. Op de tweede plaats staat Flight 370 van Malaysian Airlines die met 239 inzittenden boven de Stille Oceaan verdween. Daarna volgt Flight 447 van Air France, die met 228 inzittenden op een vlucht van Rio de Janeiro naar Parijs in zee stortte.

Lees Verder

18:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart |  Facebook |

03-05-16

Agressie op vliegtuigen vaak toegeschreven aan klasseverschil

Aan boord van vliegtuigen kunnen reizigers heel wat bronnen van frustratie vinden, maar de grootste aanleiding voor agressief gedrag tijdens de vlucht is het klasseverschil tussen de verschillende categorieën reizigers. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto in Canada. Vastgesteld werd dat reizigers uit economy-klasse bijna vier keer vaker problemen veroorzaken wanneer ze vaststellen dat in hetzelfde vliegtuig ook een aanbod eersteklasse aanwezig is. Daarmee geeft het klasseverschil volgens de onderzoekers bijna evenveel risico op problemen dan een vertraging van meer dan negen uur.

“Reizigers kunnen in een vliegtuig veel redenen vinden om zich ergeren,” geeft onderzoeksleider Katherine DeCelles, professor organisatiegedrag aan de University of Toronto, toe. “Men wordt er geconfronteerd met een nijpend gebrek aan beenruimte, terwijl men voortdurend het risico loopt een por te krijgen van een buur. Vaak wordt de situatie nog verergerd door schreeuwende kinderen, hoge temperaturen en onverwachte vertragingen waarvoor geen enkele verklaring wordt gegeven. Toch is gebleken dat er nog andere factoren bepalend zijn voor de sfeer aan boord van een vliegtuig.

Wanneer dieper wordt gekeken, blijkt immers vooral de aanwezigheid van een luxeklasse het merendeel van de reizigers voor het hoofd te stoten. “Door de aanwezigheid van verschillende klassen, wordt een ongelijkheid gecreëerd die agressie in de hand kan werken,” benadrukt professor DeCelles. “Wanneer mensen zich achtergesteld voelen, wordt vaak een aandrang tot agressie gevoeld.” Ook werd vastgesteld dat het risico op problemen meer dan een verdubbeling kende wanneer de passagiers bij het instappen eerst door de luxeklasse moeten passeren vooraleer ze hun eigen plek in een economy-zetel bereiken in plaats van rechtstreeks de eigen klasse te kunnen betreden.

De passage van de economy-passagiers blijkt echter ook bij de reizigers in firstclass een neiging tot agressie op te wekken. De firstclass-passagier wordt zich volgens Katherine DeCelles door de passage van andere reizigers meer bewust van zijn hogere status, waardoor hij zich meer antisociaal en minder verdraagzaam zal opstellen.

Lees Verder

17:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: agressie, luchtvaart |  Facebook |

20-04-14

Vliegtuigpassagier heeft meer geduld met budget-startups

In de luchtvaartsector lopen budget-startups minder risico op klachten van passagiers dan gevestigde maatschappijen, ook al is er tussen de verschillende partijen nauwelijks een verschil in kwaliteit van de dienstverlening merkbaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) op basis van een analyse van klachten over luchtvaartondernemingen bij het Amerikaanse ministerie van transport de voorbije tien jaar. Ongeacht de basis van de problemen, bleken de passagiers volgens de onderzoekers bij de gevestigde maatschappijen tien keer vaker klacht neer te leggen dan bij budget-startups.

Lees Verder

11:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, klantenservice |  Facebook |

12-03-14

India wil twintig regionale luchthavens bouwen

India wil de volgende twintig jaar tweehonderd lowcost-luchthavens bouwen. Daarmee wil India ook steden van de tweede en derde categorie aan het luchtvaartnetwerk koppelen. Dat heeft Ashok Kumar Ghatany, verantwoordelijke voor burgerluchtvaart bij het Indiase ministerie van transport, gezegd. De aanleg van deze regionale luchthavens moet volgens Ashok Kumar een volgende fase van de ontwikkeling van de sector ondersteunen. Op dit ogenblik vertegenwoordigen in India ongeveer 30 procent van de Indiase luchtvaartactiviteiten, maar dat aandeel moet de volgende jaren verder tot 45 procent worden uitgebouwd.

Lees Verder

11:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, luchtvaart |  Facebook |

09-01-14

Luchtvaartcijfers cruciaal in risico-studie voor pandemieën

Geografische afstanden vormen geen hindernis meer voor de verspreiding van pandemieën. Er moeten dan ook andere parameters worden ingeschakeld om de risico’s van de verspreiding van ziektes over de hele wereld te berekenen. Daarbij kan wellicht het best gebruik gemaakt worden van de statistieken van de wereldwijde luchtvaart. Dat zeggen wetenschappers van de Northwestern University in de Verenigde Staten. Daarbij moet volgens de Amerikaanse onderzoekers vooral rekening worden gehouden met de drukte van het verkeer tussen de verschillende locaties in de wereld. Met een toename van het volume reizigers stijgt immers ook de kans op een potentiële verspreiding van virussen.

“De resultaten van onderzoek kunnen niet alleen bijdragen om de uitbraak van een potentiële pandemie te identificeren, maar ook een instrument aanreiken om het mogelijke traject van de verspreiding van een ziekte te voorspellen,” benadrukt onderzoeker Dirk Brockmann, professor theoretische fysica aan het Institute on Complex Systems (Nico) van de Northwestern University. “Die grotere kennis kan ook bijdragen tot een efficiëntere bestrijding van pandemieën.” Dirk Brockmann ontwikkelde voor de relatie tussen de verspreiding van pandemieën en luchtvaart een computermodel in samenwerking met Dirk Helbing, professor sociologie aan de ETH Zurich.

“Het computermodel is gebaseerd op de intuïtieve stelling dat conventionele geografische afstanden in een sterk geconnecteerde wereld niet langer een doorslaggevende impact hebben en moeten vervangen worden door het concept van effectieve afstanden,” zeggen Brockmann en Helbing. “Vanuit Frankfurt liggen metropolen zoals Londen, New York of Tokyo op het gebied van effectieve afstanden immers niet langer verder weg dan andere Duitse steden zoals Bremen, Leipzig of Kiel. Dat is een belangrijk gegeven wanneer wetenschappers met de uitbarsting van een nieuwe besmetting worden geconfronteerd.”

“Bij de uitbarsting van een nieuwe ziekte op verschillende locaties in de wereld, worden de wetenschappers met een aantal cruciale vragen geconfronteerd,” stippen Brockmann en Helbing aan. “In de eerste plaats moet worden achterhaald waar de nieuwe ziekte zijn origines heeft, maar ook moet worden getracht te bepalen waar en wanneer nieuwe besmettingen moeten worden verwacht. Daarnaast moet ook worden geprobeerd een inschatting te maken van het aantal slachtoffers dat door de ziekte zal worden getroffen. Bij de bestrijding van een pandemie is bovendien ook een snel ingrijpen cruciaal, waarbij gesofisticeerde computersimulaties vaak een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn.”

“Het is echter bijzonder arbeidsintensief om die computersimulaties uit te werken,” benadrukt Dirk Brockmann. “Onder meer moet men de beschikking hebben over de nodige parameters die voor de aandoeningen kunnen worden toegepast. Bij nieuwe pandemieën heeft men echter meestal weinig of geen gegevens voorhanden. De verkeersintensiteit in de verschillende corridors van het wereldwijde luchtvaartverkeer blijkt echter cruciale informatie te kunnen aanbrengen. Indien tussen twee punten een massale trafiek aan passagiers wordt opgetekend, wordt de effectieve afstand immers gevoelig ingeperkt. Daarentegen gaat een beperkte trafiek gepaard met een grotere effectieve afstand.”

De onderzoekers merken op dat hun model mogelijk ook voor andere besmettingsproblemen - zoals de verspreiding van computervirussen en informatie of modetrends - kan worden toegepast.

Lees Verder

13:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, pandemie |  Facebook |

03-01-14

Luchtvaartmaatschappijen over honderd jaar grotendeels overbodig

De luchtvaart staat de volgende decennia voor belangrijke veranderingen. Dat blijkt uit een rondvraag van het persbureau Associated Press bij chief exutives van een aantal luchtvaartmaatschappijen naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de commerciële luchtvaart. Onder meer wordt daarbij voorspeld dat vliegtuigreizen tussen twee locaties op de wereld tot de normale bezigheden zullen behoren, maar ook wordt opgelerkt dat de luchtvaart erin zal slagen om zich tot een milieuvriendelijke sector die mogelijk zelfs klimaatneutraal reizen mogelijk zal maken. Volgens sommigen zullen luchtvaartmaatschappijen over honderd jaar mogelijk grotendeels overbodig zijn geworden.

Bij de start van het nieuwe jaar werd ook de honderdste verjaardag van de commerciële luchtvaart gevierd. Honderd jaar geleden begon luchtvaartmaatschappij St. Petersburg-Tampa Airboat Line van piloot Tony Jannus in de Amerikaanse staat Florida immers met een vliegtuigverbinding tussen St. Petersburg en Tampa. Het initiatief werd ondersteund door het gemeentebestuur van St. Petersburg, dat meer wintertoeristen wenste aan te trekken. Met de trein diende immers een verplaatsing van elf uur ondernomen te worden om vanuit Tampa naar St. Petersburg te reizen. De alternatieve vliegtuigverbinding duurde amper drieëntwintig minuten.

Piloot Tony Jannus kon in zijn vliegtuig slechts één passagier in de open cockpit meevoeren. De eerste passagier was Abram Pheil, voormalig burgemeester van St. Petersburg. Pheil betaalde 400 dollar voor de reis. Bij het einde van toeristische winterseizoen, drie maanden later, had Jannus meer dan twaalfhonderd passagiers vervoerd. De stad schrapte echter de subsidies en de dienst zou nooit meer worden hervat. Toch werd met het initiatief het tijdperk van de commerciële luchtvaart ingeluid. Inmiddels nemen elke dag wereldwijd meer dan acht miljoen mensen het vliegtuig. Het voorbije jaar werden voor het eerst meer dan drie miljard passagiers vervoerd.

Naar aanleiding van het eeuwfeest deed het persbureau Associated Press een rondvraag bij topfiguren uit de luchtvaartindustrie over de toekomst van de commerciële luchtvaartsector. Richard Branson, president van Virgin Atlantic, benadrukte daarbij ervan overtuigd te zijn dat nog tijdens zijn leven een vliegtuigverbinding tussen Londen en Sydney in minder dan twee uur en met een minimale impact op het leefmilieu zal worden gelanceerd. Daarbij zullen het uitzicht op de planeet en het ontbreken van zwaartekracht volgens hem een nieuw element toevoegen aan het entertainment-aanbod van de luchtvaartsector.

Volgens David Siegel, chief executive van Frontier Airlines, zullen de volgende honderd jaar wellicht revolutionaire propulsie-systemen worden geïntroduceerd, gekoppeld aan innovaties in het design van vliegtuigen, lokaal luchtvaartverkeer met kleinere en efficiëntere toestellen en mogelijk zelfs onbemande commerciële vliegtuigen. Ben Baldanza, chief executive van Spirit Airlines, zegt zich echter te kunnen voorstellen van de technologische ontwikkelingen van bedrijven zoals Google er uiteindelijk zouden kunnen toe leiden dat luchtvaartmaatschappijen grotendeels overbodig zouden worden.

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart |  Facebook |

20-11-13

Vliegtuigpassagier gaat online op zoek naar beste zitplaats

Eén op de drie vliegtuigpassagiers op verre bestemmingen, controleert inmiddels vooraf het comfort dat aan boord van het vliegtuig mag worden verwacht. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Europese vliegtuigbouwer Airbus. Er wordt aan toegevoegd dat het uitkiezen van een zitplaats in het vliegtuig voor reizigers op verre bestemmingen inmiddels een geïntegreerd onderdeel van het boekingsproces is geworden. Er wordt aan toegevoegd dat meer dan 50 procent de toegang tot een beter zitcomfort cruciaal vinden, terwijl 41 procent van de passagiers in economy-klasse bereid zou zijn om extra te betalen voor een betere vliegervaring. Bovendien bleek 5 procent bereid te zijn om te investeren in een upgrade om een beter slaapcomfort te garanderen.

Lees Verder

13:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, internet |  Facebook |