26-02-14

Persoonlijke communicatie is voor marketeer taboe

De consument vindt het aanvaardbaar om benaderd te worden met mobiele reclames die zich baseren op hun interesses, maar dulden niet dat gebruik gemaakt wordt van sleutelwoorden uit hun persoonlijke communicaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers (PwC) bij bijna vierduizend respondenten in Brazilië, China, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het gebruik van elementen uit de persoonlijke communicaties om consumenten te benaderen is volgens de onderzoekers dan ook een riskante strategie, aangezien een negatieve perceptie over het merk gecreëerd dreigt te worden.

Lees Verder

13:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie, marketing |  Facebook |

18-02-14

Facebook garandeert snelste reacties van bedrijven

Bedrijven reageren op Facebook sneller op sociale problemen die door klanten naar voor worden geschoven dan op Twitter. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent SocialBakers. De onderzoekers stelden vast dat tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar 59,4 procent van de gestelde vragen op Facebook door bedrijven worden beantwoord. Dat is weliswaar een lichte daling tegenover de laatste drie maanden van het jaar voordien, maar desondanks nog altijd hoger dan op Twitter, waar 40,6 procent van de gestelde vragen werden beantwoord. Op Twitter werd wel een lichte toename opgetekend tegenover het jaar voordien.

“De langere reactietijden op Twitter kunnen echter wel gedeeltelijk worden toegeschreven aan het volume berichten,” merken de onderzoekers op. “Bedrijven blijken op Twitter immers ongeveer 50 procent meer vragen te ontvangen dan op Facebook.” Twitter zou inmiddels verantwoordelijk zijn voor 59 procent van de vragen die door consumenten op sociale platformen aan bedrijven worden gesteld. De onderzoekers stelden verder dat bedrijven, vooral in de dienstensector, de voorbije periode hun investeringen in realtime klantenservices gevoelig hebben opgedreven. De luchtvaartindustrie kan daarbij volgens Jan Rezab, chief executive van Socialbakers, worden bestempeld als een voorloper in de sector.

Uit het onderzoek is gebleken dat luchtvaartbedrijven 76,4 procent van de vragen op Facebook en 56,3 procent van de verzoeken op Twitter beantwoorden. De top vijf wordt op beide platformen verder gevormd door de financiële sector, telecom, retail en mode. De onderzoekers noemen vooral de hoge scores van de telecomsector een opmerkelijke vaststelling, aangezien rekening moet worden gehouden met het grote volume vragen dat deze bedrijven dienen te verwerken. Daarnaast wordt opgemerkt dat fysieke retail op het gebied van antwoorden met een score van 64,2 procent een beter resultaat laat optekenen dan ecommerce (58,8 procent), maar wel pas na drieëntwintig uur antwoordt, tegenover negentien uur voor de online concurrentie.

Lees Verder

09:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, twitter, marketing |  Facebook |

14-02-14

Millennials zullen marketing-strategieën helemaal veranderen

Millennials zijn sneller bereid dan oudere generaties om zich met merken te identificeren en als merkadvocaat op te treden. Dat is de boodschap van een rapport van de Boston Consulting Group (BGC). Er wordt aan toegevoegd dat de millennials voor de marketing één van de belangrijkste demografieën vormen, maar tot een duidelijke verschuiving in de gehanteerde strategieën zullen leiden. Uit het onderzoek bleek onder meer dat de millennials verwachten ook beloond te worden, met kortingen en discounts, voor hun loyaliteit. Maar ook wordt volgens de onderzoekers van de merken een authenticiteit verwacht.

Lees Verder

11:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennial, marketing |  Facebook |

11-02-14

Wereldwijde marketing heeft weinig kansen op succes

Marketing-campagnes met een wereldwijd concept hebben weinig kans van slagen. Er wordt immers geen rekening gehouden met de specifieke culturele omgeving van de consument. Dat zegt Madhukar Sabnavis, verantwoordelijke voor de Indiase divisie van de reclamegroep Ogilvy & Mather. Het succes van vele merken is volgens Sabnavis immers gelinkt aan een sterke sociale en culturele band met het publiek. De Indiase en de Amerikaanse consument zullen volgens hem immers nooit identiek worden. Sabnavis voert aan dat een diepere band met de lokale cultuur cruciaal is om de grote massa te kunnen bereiken.

Lees Verder

13:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

12-01-14

Marketeers optimistisch over sociale en mobiele budgetten

Marketeers plannen om hun sociale en mobiele budgetten dit jaar verder op te schroeven. Er blijkt bovendien een vertrouwen in de resultaten van de geplande inspanningen. Dat is de conclusie van een studie van consulent ExactTarget bij nagenoeg tweeduizend marketeers. De onderzoekers stelden daarbij vast dat ongeveer één op drie respondenten aangeeft een positieve return-on-investment te realiseren op hun projecten in sociale mediaprojecten. Ook blijkt de helft van de ondervraagden ervan overtuigd te zijn dat uiteindelijk een positieve opbrengst zal kunnen worden gemeld. Daarnaast maakt 31 procent gewag van een positieve impact van social listening, terwijl 23 procent positieve invloed ziet van sociale reclame.

Lees Verder

13:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, sociale media |  Facebook |

01-01-14

Marketeers geven toe niet altijd met kwaliteitsdata te kunnen werken

Marketeers geven toe dat de kwaliteit van de gebruikte data, die de basis vormen voor hun strategieën en campagnes, nog steeds onder het gewenste niveau blijft. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Demand Metric. De onderzoekers stelden vast dat slechts 4 procent van de ondervraagde executives de gehanteerde van uitzonderlijk hoge kwaliteit bestempelt. Daarnaast zegt 32 procent weliswaar over data van een voldoende kwaliteit te kunnen beschikken, maar anderzijds geeft 37 procent toe dat het niveau van het gebruikte materiaal niet aan de gestelde eisen voldoet. Een groep van 6 procent erkent daarbij met extreem slechte en onbetrouwbare data te moeten werken.

“Marketeers moeten vaak vaststellen dat de gebruikte data fouten bevatten en cruciale informatie over het hoofd blijken gezien te hebben,” zegt Jerry Rackley, hoofdanalist bij Demand Metric. “Nochtans moet er rekening mee worden gehouden dat de gebruikte informatie een belangrijke impact kan hebben op de prestatie van de onderneming. Bedrijven die op een duidelijke omzetstijging kunnen rekenen, blijken ook drie keer meer geneigd te zijn om van kwalitatief hoogstaande data gebruik gemaakt te hebben dan ondernemingen die moeilijkheden hebben om een verdere groei te realiseren. Onbetrouwbare data vormen een rem op de potentiële groei.”

“De meeste ondernemingen blijken echter de beperkte datakwaliteit als een vaststaand feit te aanvaarden,” zegt Rackley nog. “Weinigen ondernemen pogingen om de kwaliteit van de gebruikte informatie op te drijven. Voor de meeste bedrijfsleiders vormt datakwaliteit blijkbaar nog altijd geen strategische prioriteit. Hoewel 63 procent van de respondenten toegeeft met onbetrouwbare gegevens te moeten werken, heeft 55 procent van de betrokkenen geen enkele strategie om het informatie-aanbod te saneren. Daarbij merkt 49 procent op dat data-hygiëne geen prioriteit heeft, terwijl 37 procent toegeeft over onvoldoende vaardigheden te beschikken om een sanering te organiseren.”

Slechts 11 procent voert daarentegen aan dat de kostprijs van de uitzuivering te hoog zou oplopen. “Er zijn dan ook geen financiële hinderpalen om de kwaliteit van de gebruikte data te verbeteren,” voert Rackley aan. “De meeste bedrijven blijken echter datakwaliteit niet belangrijk te vinden en geven er de voorkeur aan om het probleem te negeren.”

Lees Verder

11:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, data |  Facebook |

24-12-13

Seks leidt niet altijd tot een hogere verkoop

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, leidt seks niet altijd tot een betere verkoop. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland. De onderzoekers merken op dat seksueel getinte reclamecampagnes in een aantal omstandigheden contraproductief kunnen werken, vooral bij ethische activiteiten zoals liefdadigheidsinitiatieven en gemeenschaps-organisaties. De wetenschappers stelden daarbij vast dat het gebruik van seksueel getinte campagnes het publiek aanzette om zijn bijdragen aan ethische initiatieven terug te schroeven. Het lijkt volgens de onderzoekers dan ook onmogelijk om ethische projecten met onethische campagne-methodes te promoten.

Lees Verder

11:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seks, marketing |  Facebook |