17-12-13

Geluid cruciaal onderdeel van eetervaring

Het geluid dat een voedingsproduct maakt tijdens de consumptie, is één van de factoren die de grootste invloed zullen hebben op het genot van de verbruiker. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de perceptie van de consument over de knapperigheid van chips kon worden veranderd door een wijziging aan te brengen in het geluid dat tijdens de consumptie wordt geproduceerd. De Britse wetenschappers merken dan ook op dat voedingsproducenten in de toekomst een omgeving zouden kunnen creëren waarin de smaak en textuur van de voeding worden aangevuld door een geluidslandschap.

“Het gemoed van de consument heeft een grote impact op het genot van voeding,” merkt onderzoeksleider Charles Spence, professor experimentele psychologie aan de University of Oxford, op. “Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat niet louter de ingrediënten van een maaltijd tot een positieve reactie bij de consument kunnen leiden, maar blijken vooral omgevingsfactoren de perceptie over het menu te beïnvloeden. Onder meer de kleur van het wijnglas en de vorm en de kleur van het eetbord kan in belangrijke mate bepalend zijn voor de appreciatie van de geserveerde schotels. Onder meer blijkt dat een dessert op een rond en wit bord 10 procent zoeter smaakt dat eenzelfde gerecht op een vierkant en zwart exemplaar.”

“Het is echter het geluid dat een cruciale impact lijkt te hebben op het genot van een maaltijd,” zegt professor Spence nog. “Onder meer bleek dat een kerstmaaltijd positiever wordt gewaardeerd wanneer op de achtergrond bijhorende muziek wordt gespeeld. Ook kon worden vastgesteld dat wijnproeverijen bijzonder gevoelig zijn voor muziek. Een rode Bordeaux-wijn bleek hoger gewaardeerd te worden met vioolmuziek van onder meer Tchaikovsky op de achtergrond, terwijl een witte Pouilly Fumé de beste reacties kreeg in het gezelschap van een uitvoering van het Flute Quartet van Mozart. Maar ook kan een belangrijke impact worden opgetekend van het geluid dat door de voeding zelf wordt gemaakt.”

Volgens de onderzoeker mag verwacht worden dat de producenten in de toekomst meer aandacht zullen besteden aan het auditieve aspect van hun producten en wellicht zullen streven naar het creëren van een geluid dat tot positievere reacties bij de consument zal leiden.

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

Crossculturele benadering wordt voor bedrijf absolute noodzaak

Bedrijven dienen een belangrijke een overwogen strategie uit te werken om de verschillende culturen in hun markten te kunnen bereiken. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Millward Brown en het communicatiebureau Ogilvy & Mather. Daarbij wordt opgemerkt dat in de Verenigde Staten de volgende vijf jaar 80 procent van de populatie-groei afkomstig zal zijn uit bevolkingscategorieën die traditioneel als minderheidsgroepen werden bestempeld. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat sandwichketen Subway er tot nu toe het best in geslaagd is om een connectie met consumenten uit verschillende culturele achtergronden te realiseren, gevolgd door de restaurantketen McDonald’s en de bank Chase.

“Een belangrijke verschuiving van de groei naar etnische minderheden heeft voor de merken grote consequenties,” zegt David Burgos, vice-president culturele strategieën bij Millward Brown. “Het marktaandeel van merken in de verschillende etnische bevolkingsgroepen kan grote variaties vertonen. Ondernemingen die er echter onvoldoende in slagen om een brug te slaan tussen de verschillende etnische groepen, dreigen niet alleen op dit ogenblik een belangrijke omzet aan zich voorbij te zien gaan, maar lopen ook het risico om in de toekomst een groot deel van hun marktaandeel te verliezen. Een etnische bekommernis is niet langer een keuze, maar noodzakelijk om ook in de toekomst relevant te blijven.

“Cross-culturele marketing werkt in twee richtingen,” voeren de onderzoekers nog aan. “Uiteraard hebben merken van Latijns-Amerikaanse oorsprong, zoals Corona en Modelo, genieten uiteraard de grootste populariteit bij de latino-populatie, maar blijken ook succes te boeken bij andere etnische segmenten van de Amerikaanse bevolking. Die resultaten geven aan dat een goed inzicht in de etnische markten een brede weerslag kan hebben op de omzet en de merkwaarde van het product gevoelig kan opdrijven.” De onderzoekers merken nog op dat merken bij hun etnische benadering ervoor dienen te zorgen met de gepaste producten en boodschappen op de juiste plaats aanwezig te zijn.

Lees Verder

14:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

16-12-13

Marketeers overtuigd van efficiëntie mond-aan-mond reclame

Volgens 64 procent van de marketing-executives is mond-aan-mond reclame efficiënter dan traditionele campagnes. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Word of Mouth Marketing Association (WOMMA) en de American Marketing Association (AMA) bij meer dan driehonderd marketeers uit een brede waaier van economische sectoren. De onderzoekers merken verder op dat 70 procent van de ondervraagden verwacht dat zijn bedrijf volgend jaar een groter budget zal reserveren voor mond-aan-mond reclame in sociale media. Daarentegen zegt slechts 29 procent een toename te verwachten in de budgetten voor offline alternatieven. Vooral het meten van de resultaten van offline mond-aan-mond reclame wordt als een grote hinderpaal ervaren.

Lees Verder

13:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

09-12-13

Handelszaak moet een tweede thuis worden voor de klant

Klanten die zich comfortabel voelen in een handelszaak, kunnen gemakkelijk worden omgevormd tot promotoren van de onderneming. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Concordia University in Canada, de Université Paris Est in Frankrijk en de Monash University in Australië bij een groep Franse consumenten. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat het thuisgevoel bij de consument aanleiding geeft tot een sterke loyaliteit. Deze trouwe consumenten geven volgens de onderzoekers in hun favoriete restaurant of café grotere tips en zetten zich enthousiast in om de onderneming in hun brede kennissenkring aan te bevelen.

“Een aantal bedrijven beseft bijzonder goed dat het creëren van een huiselijke en comfortabele winkelomgeving een belangrijke impact kan hebben op de perceptie en houding van de consument,” zegt onderzoeksleider Zeynep Arsel, professor marketing aan de Concordia University. “Consumenten die in een commerciële omgeving een thuisgevoel krijgen, kunnen zich uiteindelijk als bijzonder efficiënte verkopers opwerpen. Deze klanten ontwikkelen een enthousiasme en engagement dat de verwachte niveaus overschrijdt. Om dat thuisgevoel te stimuleren, moet echter ook gezorgd worden voor daadwerkelijk geïnteresseerd personeel, een hoge productkwaliteit en een gevoel van veiligheid.”

“Daarentegen zijn een opdringerig gedrag van het winkelpersoneel of agressieve promotionele strategieën nefast voor het thuisgevoel van de consument,” waarschuwt Arsel. “Om een echt thuisgevoel te creëren, mag de consument zich als het ware niet in een commerciële omgeving wanen.” Door het creëren van een thuisgevoel wordt bij de consument volgens de onderzoekers de indruk gewekt een unieke ervaring aangeboden te krijgen. Daarbij wordt opgemerkt dat de consument de perceptie krijgt dat hij een persoonlijk geschenk of individuele aandacht krijgt aangeboden, waardoor hij zich volgens de onderzoekers een intieme band met de locatie opbouwt.

“Het onderzoek toont aan dat de consument zijn favoriete winkel als een kostbaar geschenk koestert,” zegt Zeynep Arsel nog. “In ruil is hij bereid tot een voluntariaat om de winkel te promoten tot een niveau dat ver boven de normale verwachtingen kan uitstijgen. Eens de consument een band heeft ontwikkeld met een sociale omgeving, benadert hij zijn ervaringen met dezelfde idealen die hij ook toepast voor de andere persoonlijke aspecten van zijn leven. De specifieke commerciële karakteristieken van de winkel worden daarbij minder belangrijk dan de speciale band die de consument met de locatie ervaart.”

Lees Verder

16:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

07-12-13

Verkoopspersoneel klaagt over gebrekkige werkinstrumenten

Verkoper voelt zich door technologie vaak in steek gelaten Eén op drie salesmensen geeft toe vaak gefrustreerd te raken niet over het geschikte materiaal te kunnen beschikken om een deal te kunnen afsluiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Brainshark bij meer dan vierhonderd verkopers van bedrijven uit verschillende economische sectoren. Bovendien bleek dat 41 procent van de ondervraagden toegeeft geregeld te moeten werken met informatie die verouderd is, terwijl 28 procent gewag maakt van materiaal dat niet relevant is voor de potentiële klanten. Ook bleek dat 51 procent tijd moet investeren om het beschikbare materiaal aan te passen of te corrigeren.

“Het grootste gedeelte van de salesmensen doet het grootste gedeelte van zijn werk op andere locaties dan op kantoor en maakt massaal gebruik van mobiele platformen,” merkt Andy Zimmerman, chief marketing officer bij Brainshark, op. “Het onderzoek heeft echter aangetoond dat de verkopers in veel gevallen onvoldoende zijn uitgerust om maximale resultaten te kunnen realiseren. Dat kan in een aantal gevallen grappige situaties opleveren, maar in de meeste gevallen leiden de problemen tot frustraties bij de verkopers en potentiële klanten.” De onderzoekers stelden vast dat de verkopers vaak nog op het allerlaatste ogenblik in de wagen (64 procent) of het vliegtuig (58 procent) hun presentaties dienden te voltooien.

“Nochtans kunnen voor de problemen gemakkelijk en goedkoop oplossingen worden aangereikt,” benadrukt Andy Zimmerman. “Daarbij moet in eerste aandacht worden gegarandeerd dat de verkoper op een gemakkelijke manier toegang krijgt tot de gepaste content. Maar ook moeten de bedrijven zich nog meer instellen op het mobiel-georiënteerde landschap. Vertegenwoordigers hebben op alle ogenblikken en locaties toegang nodig tot actueel en relevant materiaal. Daarvoor moet een uitgebalanceerde content-strategie worden uitgewerkt, maar ook het gebruik van applicaties kan voor de verkoper een handig hulpinstrument zijn.”

Lees Verder

11:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

Marketeers zitten vast in oude campagne-filosofieën

Traditionele reclamecampagnes werken minder goed dan in het verleden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de consulenten Forrester Consulting en Responsys. De onderzoekers merken op marketeers de opbouw van langdurige relaties met klanten en het versterken van de consumentenbeleving over de totaliteit van alle marketing-platformen als belangrijkste doelstelling naar schuiven, maar nog altijd gebruik maken van online campagnes die zich richten tot een breed publiek, zonder de individuele consument rechtstreeks te bereiken. Er wordt dan ook opgemerkt dat de meeste adverteerders nog altijd in de oude campagne-filosofie vastzitten.

Lees Verder

11:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

01-12-13

Online consument wil vooral gebruiksvriendelijk browsing-aanbod

Een gebruiksvriendelijk browsing-aanbod is de belangrijkste reden waarom consumenten de website van een commerciële partij verkiezen boven het online platform van concurrenten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent LivePerson bij ruim zesduizend online shoppers in Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië, de Verenigde Staten, Japan en Australië. Daarbij werd vastgesteld dat 74 procent van de respondenten in eerste instantie naar het gebruiksvriendelijk browsing-aanbod wijst als motivatie voor de keuze van een website. Op de tweede plaats staat een voorafgaande positieve ervaring met de website (64 procent), gevolgd door besprekingen van andere consumenten (50 procent).

De onderzoekers stelden ook vast dat 44 procent van de consumenten toegaf door persoonlijke aanbevelingen van vrienden of familie een keuze tussen concurrerende online commerciële platformen te maken, gevolgd door een toegang tot een gepersonaliseerde beleving en aanbod (37 procent) en een realtime beschikbaarheid van online ondersteuning (21 procent). Daarentegen verwijst slechts 14 procent naar de optimalisering van de website voor mobiele apparaten als een doorslaggevende factor. Demo’s voor producten en diensten vormen voor 11 procent van de ondervraagden een basis om een keuze te maken tussen verschillende websites.

LivePerson merkt daarnaast op dat onverwachte kosten voor thuisbezorging voor 65 procent van de consumenten aanleiding vormen om een online aankoop af te breken. “Daarmee vormen de kosten van de thuisbezorging de belangrijkste reden om van een aankoop af te zien, gevolgd door een gebrek aan informatie over het product en levering (57 procent),” wordt er opgemerkt. “Andere redenen om een online aankoop af te breken worden gevormd door een moeilijke navigatie doorheen de website en de onmogelijkheid om gewenste producten terug te vinden (53 procent) en twijfels op het gebied van veiligheid en vertrouwen (53 procent).”

Lees Verder

11:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, internet |  Facebook |