01-01-14

Marketeers geven toe niet altijd met kwaliteitsdata te kunnen werken

Marketeers geven toe dat de kwaliteit van de gebruikte data, die de basis vormen voor hun strategieën en campagnes, nog steeds onder het gewenste niveau blijft. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Demand Metric. De onderzoekers stelden vast dat slechts 4 procent van de ondervraagde executives de gehanteerde van uitzonderlijk hoge kwaliteit bestempelt. Daarnaast zegt 32 procent weliswaar over data van een voldoende kwaliteit te kunnen beschikken, maar anderzijds geeft 37 procent toe dat het niveau van het gebruikte materiaal niet aan de gestelde eisen voldoet. Een groep van 6 procent erkent daarbij met extreem slechte en onbetrouwbare data te moeten werken.

“Marketeers moeten vaak vaststellen dat de gebruikte data fouten bevatten en cruciale informatie over het hoofd blijken gezien te hebben,” zegt Jerry Rackley, hoofdanalist bij Demand Metric. “Nochtans moet er rekening mee worden gehouden dat de gebruikte informatie een belangrijke impact kan hebben op de prestatie van de onderneming. Bedrijven die op een duidelijke omzetstijging kunnen rekenen, blijken ook drie keer meer geneigd te zijn om van kwalitatief hoogstaande data gebruik gemaakt te hebben dan ondernemingen die moeilijkheden hebben om een verdere groei te realiseren. Onbetrouwbare data vormen een rem op de potentiële groei.”

“De meeste ondernemingen blijken echter de beperkte datakwaliteit als een vaststaand feit te aanvaarden,” zegt Rackley nog. “Weinigen ondernemen pogingen om de kwaliteit van de gebruikte informatie op te drijven. Voor de meeste bedrijfsleiders vormt datakwaliteit blijkbaar nog altijd geen strategische prioriteit. Hoewel 63 procent van de respondenten toegeeft met onbetrouwbare gegevens te moeten werken, heeft 55 procent van de betrokkenen geen enkele strategie om het informatie-aanbod te saneren. Daarbij merkt 49 procent op dat data-hygiëne geen prioriteit heeft, terwijl 37 procent toegeeft over onvoldoende vaardigheden te beschikken om een sanering te organiseren.”

Slechts 11 procent voert daarentegen aan dat de kostprijs van de uitzuivering te hoog zou oplopen. “Er zijn dan ook geen financiële hinderpalen om de kwaliteit van de gebruikte data te verbeteren,” voert Rackley aan. “De meeste bedrijven blijken echter datakwaliteit niet belangrijk te vinden en geven er de voorkeur aan om het probleem te negeren.”

Lees Verder

11:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, data |  Facebook |

24-12-13

Seks leidt niet altijd tot een hogere verkoop

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, leidt seks niet altijd tot een betere verkoop. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland. De onderzoekers merken op dat seksueel getinte reclamecampagnes in een aantal omstandigheden contraproductief kunnen werken, vooral bij ethische activiteiten zoals liefdadigheidsinitiatieven en gemeenschaps-organisaties. De wetenschappers stelden daarbij vast dat het gebruik van seksueel getinte campagnes het publiek aanzette om zijn bijdragen aan ethische initiatieven terug te schroeven. Het lijkt volgens de onderzoekers dan ook onmogelijk om ethische projecten met onethische campagne-methodes te promoten.

Lees Verder

11:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seks, marketing |  Facebook |

22-12-13

Adverteerders zien opkomende Chinese middenklasse over het hoofd

De Chinese middenklasse besteedt steeds meer tijd aan het internet en digitale media, maar adverteerders hebben zich aan die trend nog steeds niet aangepast. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau ZenithOptimedia Greater China bij meer dan zeventienduizend consumenten in honderdvijftig Chinese steden. Opgemerkt dat inmiddels één op tien Chinezen tot de middenklasse kan worden gerekend, maar die groep zal de volgende jaren nog een bijzonder grote groei kennen. Tegen het einde van dit decennium wordt gerekend op een populatie van 356 miljoen consumenten. Die middenklasse is niet noodzakelijk het meest kapitaalkrachtig, maar zal in de toekomst vooral bestaan uit jonge gezinnen met steeds grotere bestedingsbudgetten.

Lees Verder

12:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, china, middenklasse |  Facebook |

21-12-13

Merken hebben het moeilijk om kwaliteitscontent te creëren

Merken gedragen denken bij bij content-marketing steeds vaker als een uitgever, maar slagen er vaak niet in om inhoudelijke kwaliteit te garanderen. Dat is de conclusie van een rapport van het online marketingbedrijf Distilled op basis van interviews met executives van reclamebureaus, consulenten en merken. Will Critchlow, oprichter van Distilled, merkt nog op dat bedrijven geen onderscheid mogen maken tussen content en sociale media. Kwaliteitscontent kan volgens hem immers op een brede waaier van kanalen worden verwerkt. In kanalen waar het merk controle heeft, moet volgens Critchlow wel de nadruk op content worden gelegd.

Lees Verder

12:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, content |  Facebook |

Snelle reactie verkoper creëert concurrentieel voordeel

De eerste onderneming die reageert op een online vraag naar informatie over een product of een service, geniet van een belangrijk concurrentieel voordeel tegenover zijn collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van de consulenten Velocify, PossibleNow en Zogby Analytics bij meer dan duizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat slechts 6 procent van de consumenten bij de zoektocht naar een product of een service slechts bij één enkele verkoper informatie inwint. Een belangrijke meerderheid neemt contact op minstens drie verkopers. Daarbij zegt 72 procent ervan overtuigd te zijn dat de eerste reactie een belangrijk concurrentieel voordeel krijgt.

Lees Verder

12:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkoop, marketing |  Facebook |

Succes van merk wordt gedreven door vertrouwen en dynamisme

Het succes van een merk wordt gedreven door vertrouwen en dynamisme. Dat is de conclusie van een onderzoek van de reclamegroep Havas Worldwide bij meer dan tienduizend consumenten in eenendertig landen. De sterkte van een merk wordt volgens Sarita Bhatt, directeur strategie bij Havas Worldwide, opgebouwd door de perceptie bij het brede publiek over de richting die het bedrijf volgt en de waarde die daarbij voor de samenleving wordt gecreëerd. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 62 procent van de consumenten zich zegt goed te voelen met de aankoop bij een bedrijf dat een duidelijk sociaal doel heeft. Bij bewuste consumenten loopt dat cijfer zelfs op tot 80 procent.

Lees Verder

12:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

17-12-13

Geluid cruciaal onderdeel van eetervaring

Het geluid dat een voedingsproduct maakt tijdens de consumptie, is één van de factoren die de grootste invloed zullen hebben op het genot van de verbruiker. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de perceptie van de consument over de knapperigheid van chips kon worden veranderd door een wijziging aan te brengen in het geluid dat tijdens de consumptie wordt geproduceerd. De Britse wetenschappers merken dan ook op dat voedingsproducenten in de toekomst een omgeving zouden kunnen creëren waarin de smaak en textuur van de voeding worden aangevuld door een geluidslandschap.

“Het gemoed van de consument heeft een grote impact op het genot van voeding,” merkt onderzoeksleider Charles Spence, professor experimentele psychologie aan de University of Oxford, op. “Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat niet louter de ingrediënten van een maaltijd tot een positieve reactie bij de consument kunnen leiden, maar blijken vooral omgevingsfactoren de perceptie over het menu te beïnvloeden. Onder meer de kleur van het wijnglas en de vorm en de kleur van het eetbord kan in belangrijke mate bepalend zijn voor de appreciatie van de geserveerde schotels. Onder meer blijkt dat een dessert op een rond en wit bord 10 procent zoeter smaakt dat eenzelfde gerecht op een vierkant en zwart exemplaar.”

“Het is echter het geluid dat een cruciale impact lijkt te hebben op het genot van een maaltijd,” zegt professor Spence nog. “Onder meer bleek dat een kerstmaaltijd positiever wordt gewaardeerd wanneer op de achtergrond bijhorende muziek wordt gespeeld. Ook kon worden vastgesteld dat wijnproeverijen bijzonder gevoelig zijn voor muziek. Een rode Bordeaux-wijn bleek hoger gewaardeerd te worden met vioolmuziek van onder meer Tchaikovsky op de achtergrond, terwijl een witte Pouilly Fumé de beste reacties kreeg in het gezelschap van een uitvoering van het Flute Quartet van Mozart. Maar ook kan een belangrijke impact worden opgetekend van het geluid dat door de voeding zelf wordt gemaakt.”

Volgens de onderzoeker mag verwacht worden dat de producenten in de toekomst meer aandacht zullen besteden aan het auditieve aspect van hun producten en wellicht zullen streven naar het creëren van een geluid dat tot positievere reacties bij de consument zal leiden.

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |