27-06-14

Britten verkiezen digitaal nieuws boven kranten

Het internet is in de Britse nieuwsconsumptie belangrijker geworden dan de gedrukte kranten. Dat is de conclusie van een studie van de Britse mediaregulator Ofcom. Het onderzoek stelde vast dat 41 procent van de Britse nieuwsconsumenten gebruik maken van websites en applicaties om op de hoogte te blijven van de actualiteit. De gedrukte kranten halen een score van 40 procent. Televisie blijven echter met een totaal van 75 procent de meest populaire nieuwsbron.

Lees Verder

13:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, krant, internet |  Facebook |

14-06-14

Publiek kan zich vinden in reclame voor toegang tot mediacontent

Reclame-ondersteuning vormt een belangrijke basis voor de verspreiding van mediacontent. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent CloudSense bij meer dan tweeduizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 59 procent van de respondenten geen toegangsprijs betaalt voor de geconsumeerde digitale content. Bovendien bleek 49 procent aan te geven dat begeleidende reclame de optimale keuze is om de geconsumeerde content te financieren. CloudSense merkt op dat het reclame-model dan ook bepalend zal zijn voor een duurzame toekomst van digitale content.

Lees Verder

11:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, media |  Facebook |

08-05-14

Gedrukte media blijven een invloedrijke bron van informatie

Gedrukte kranten behoren nog altijd tot de meest invloedrijke bronnen van informatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Manchester bij meer dan driehonderd Britse ambtenaren. Uit het onderzoek bleek onder meer dat 61 procent van de respondenten gedrukte kranten en weekladen als eerste informatiebron over wetenschappelijk onderzoek naar voor schuift. Alleen wetenschappelijke rapporten zijn met een score van 79 procent nog een belangrijker informatiebron, maar de gedrukte media laten veel betere prestaties optekenen dan sociale media (27 procent), universitaire websites (24 procent) of universitaire blogs (9 procent).

Lees Verder

15:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook |

24-04-14

Amerikaanse kranten vinden nieuwe inkomstenstromen

Hoewel de Amerikaanse kranten het voorbije jaar geconfronteerd met een daling van de reclame-inkomsten, is de sector er toch in geslaagd om andere bronnen van inkomsten te vinden. Dat blijkt uit een rapport van de Newspaper Association of America (NAA). Er wordt onder meer opgemerkt dat de totale inkomsten van de Amerikaanse kranten het voorbije jaar weliswaar met 2,6 procent daalden tot 37,6 miljard dollar, maar de inkomsten uit de oplage-verkoop steeg met 3,7 procent tot 10,87 miljard dollar. De omzet aan alternatieve inkomstenbronnen nam bovendien met 5 procent toe tot 3,5 miljard dollar.

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, kranten |  Facebook |

20-02-14

Mobiele consument gebruikt zes uur media per dag

De mobiele consument gebruikt zes uur media per dag. Dat is de conclusie van een onderzoek van het mobiele reclamebedrijf InMobi. De resultaten van het onderzoek toont volgens InMobi dat mobiele platformen een essentieel onderdeel van het dagelijkse leven zijn geworden. Bovendien wordt opgemerkt dat het vertrouwen van de consument in mobiele media gevoelig is toegenomen, wat volgens het bedrijf een belangrijke impact zal hebben op mobiele commerce. Volgens het rapport zal mobiele commerce dit jaar een groei met 15 procent kennen, waarbij 83 procent van de respondenten aangeeft van plan te zijn de volgende twaalf maanden tot commerciële transacties op mobiele platformen te zullen overgaan.

Lees Verder

13:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, media |  Facebook |

29-01-14

Traditionele media en zoekmachines meest betrouwbare nieuwsbronnen

Traditionele media en online zoekmachines vormen voor de nieuwsconsument de meest betrouwbare bronnen van informatie. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van consulent Edelman. De onderzoekers stelden daarbij vast dat traditionele media en online zoekmachines op het gebied van betrouwbaarheid elk een score halen van 65 procent. Er wordt aan toegevoegd dat online zoekmachines niet alleen op een grote graad van vertrouwen kunnen rekenen, maar ook een belangrijke bron van zakelijk nieuws blijken te zijn. Anderzijds wordt aangevoerd dat dat het algemene vertrouwen in de mediasector het voorbije jaar verder is teruggevallen.

Uit het onderzoek blijkt dat ook 54 procent van de wereldwijde nieuwsconsumenten aangeeft vertrouwen te koesteren in hybride media, waarbij traditionele en nieuwe modellen gecombineerd of parallel worden gebruikt. Daarentegen beschouwt slechts 47 procent van de respondenten sociale media als een betrouwbare bron. De laagste score wordt opgetekend bij de zogenaamde owned media (45 procent), waar de boodschappers ook eigenaar zijn van de platformen waarop hun communicatie wordt verspreid, zoals websites van bedrijven. De onderzoekers merken verder op dat 30 procent van de nieuwsconsumenten online zoekopdrachten hun belangrijkste bron voor zakelijke informatie noemen, gevolgd door kranten (26 procent) en televisie (21 procent).

Bovendien kon worden vastgesteld dat online zoekopdrachten door 28 procent van de respondenten ook als hun belangrijkste bron voor daadwerkelijke nieuwsactualiteit over de zakelijke sector wordt bestempeld, gevolgd door televisie (25 procent) en kranten (20 procent). Bovendien bleken online zoekmachines voor 36 procent van de nieuwsconsumenten ook de belangrijkste bron te vormen om actualiteit over de zakelijke sector te bevestigen, gevolgd door televisie (20 procent) en kranten (19 procent). De onderzoekers noemen het wel opmerkelijk dat elke afzonderlijke mediarichting het voorbije jaar op een toenemend vertrouwen kon rekenen, terwijl de mediasector als geheel met een verlies wordt geconfronteerd.

Nog slechts 52 procent van de nieuwsconsumenten geeft aan vertrouwen te hebben in de media, tegenover 57 procent vorig jaar. Vooral in de Verenigde Staten, waar een daling van 51 procent naar 42 procent werd opgetekend, wordt een verdere belangrijke terugval gemeld. Het vertrouwen in de Amerikaanse media behoort volgens de onderzoekers tot de laagste niveaus die in de zevenentwintig onderzochte landen konden worden opgetekend.

Lees Verder

13:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, zoekmachine, nieuws |  Facebook |

11-01-14

Familiale eigendom mediabedrijven negatief voor editoriale onafhankelijkheid

Een individuele of familiale eigendom van mediabedrijven heeft een negatieve impact op de edtitoriale onafhankelijkheid van de betrokken publicaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of East Anglia naar meer dan tweehonderd mediabedrijven in tweeëndertig Europese markten. De Britse wetenschappers stelden daarbij vast dat de invloed van de aandeelhouder op de redactionele onafhankelijkheid van mediabedrijven groter is wanneer het stemrecht in de bestuursraden in grotere mate geconcentreerd is bij individuele partijen of familiale groepen dan bij ondernemingen.

“De resultaten van de studie kunnen belangrijke implicaties hebben voor beleidsmakers en regulatoren,” zegt onderzoeksleider Chris Hanretty, docent politiek aan de University of East Anglia. “Het beleid en de regulatoren hebben een belangrijke impact op het nationale medialandschap. Het onderzoek toont aan dat daarbij, afhankelijkheid van de eigenaarsstructuur van de ondernemingen, verschillende benaderingen zouden dienen gehanteerd te worden. Daarbij zou vooral een grote supervisie moeten worden overwogen wanneer bij een verandering in de aandeelhoudersstructuur een bestaande controle-meerderheid nog verder wordt uitgebouwd dan wanneer de greep over een groter aantal partijen zou worden gespreid.”

De Britse wetenschappers stelden bovendien vast dat de impact ook groter blijkt wanneer de mediagroep diverse persbedrijven in één land concentreert dan wanneer zijn activiteiten over verschillende naties zijn gespreid. De onderzoeker merkt dan ook ook op dat regulatoren voorzichtig zouden moeten zijn met het opwerpen van barrières tegen de instap van buitenlandse operatoren in nationale mediabedrijven. “Dat geldt vooral wanneer die groepen andere internationale persactiviteiten beheren, maar op de nationale markt nog geen activiteit hebben,” benadrukt Hanretty. “De instap van buitenlandse operatoren vermindert immers de impact van de invloed van de eigenaars.”

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook |