17-11-13

Liefhebbers van horror-genre hebben ook grootste angsten

Mensen die verslingerd zijn op het horror-genre, zijn opmerkelijk genoeg ook het meest vatbaar voor de griezelverhalen. Dat zegt Steven Schlozman, professor psychiatrie aan de Harvard Medical School. Men zou volgens de Amerikaanse wetenschapper kunnen verwachten dat liefhebbers van horror zich het minst afgeschrikt voelen door de content van het genre, maar Steven Schlozman benadrukt dat er in werkelijkheid van een helemaal omgekeerde sprake is. Deze groep zoekt volgens hem bewust situaties op die hun angst opwekken. De wetenschapper voegt er aan toe dat dit publiek anderzijds het beste in staat is om de eigen angsten verstandelijk te ontleden.

Lees Verder

12:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: horror, media |  Facebook |

02-11-13

Mobiele en sociale media cruciaal in rampgebieden

Mobiele telefoons en sociale media kunnen in rampgebieden duizenden levens redden, maar vele kwetsbare regio’s moeten zijn nog steeds niet met moderne communicatiesystemen uitgerust. Dat blijkt uit een rapport van het International Federation of Red Cross. De onderzoekers merken op dat het voorbije jaar bij grote rampen weliswaar minder slachtoffers zijn gevallen, maar in de arme landen werd tegelijkertijd een stijging van het aantal getroffen inwoners opgemerkt. In die gebieden blijkt volgens het rapport echter ook vaak een gebrekkige toegang tot technologie. De onderzoekers voegen er aan toe dat discriminatie vaak aan de grondslag blijkt te liggen van het gebrek aan communicatie-mogelijkheden.

Uit het rapport blijkt dat rampen het voorbije jaar minder slachtoffers hebben gemaakt dan in het verleden, maar er wordt wel opgemerkt dat vooral arme landelijke gebieden met desastreuse gevolgen geconfronteerd blijven. “Een aantal landen slaagt erin om bij rampen met moderne communicatie-technologieën informatie te verzamelen en te verspreiden, maar hulpverleners worden in arme gebieden vaak geconfronteerd met een gebrek aan toegang tot elementaire technologische instrumenten, zoals systemen om de bevolking voor naderend gevaar te waarschuwen. Bovendien is er vaak ook geen toegang tot netwerk-infrastructuur.”

Volgens het rapport dienden vorig jaar 552 rampen geregistreerd te worden, waarbij 139 miljoen mensen werden geraakt en 15.706 doden vielen. “Die cijfers vertoonden een daling tegenover het jaar voordien, maar in arme landen diende daarentegen een stijging te worden geregistreerd,” aldus het Rode Kruis. “In die regio’s bleek vaak ook de toegang tot technologie het minst gegarandeerd te zijn. Er konden duizenden levens worden gered omdat 99 procent van de bevolking beschikking heeft over een mobiele telefoon en vroegtijdig van rampen op de hoogte kon worden gebracht en kon worden geïnformeerd over maatregelen om zich tegen het gevaar te beschermen.”

Het gebrek aan toegang tot technologie kan volgens het rapport vaak worden gelinkt aan ongelijkheid op het gebied van geslacht en inkomen en aan de kloof tussen het platteland en de stad. Daarbij wordt onder meer verwezen naar de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar 47 procent van de vrouwen in de hoofdstad Bangui voor alle vormen van informatie afhankelijk zijn van anderen, tegenover slechts 30 procent van de mannen.

Lees Verder

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ramp, media |  Facebook |

16-10-13

Media plaatsen immigratieproblematiek in negatief daglicht

Nieuwsmedia maken niet zelden gebruik van een bestaande onzekerheid en ongemak rond immigranten en vluchtelingen om een crisismentaliteit te creëren waarin deze bevolkingsgroepen als een ondermijnende vijand worden afgeschilderd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Western University. In de huidige omstandigheden vormen immigratie en vluchtelingen volgens de onderzoekers een bijzonder controversiële problematiek, waarbij er weinig directe informatie ter beschikking is van het publiek. Daarvan maken de media en politieke elite volgens de onderzoekers gebruik om inwijkelingen in verband te brengen met fysieke, economische en culturele bedreigingen.

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, immigratie |  Facebook |

03-09-13

Traditionele televisie behoudt zijn wereldwijd publiek

Wereldwijd maakt 83 procent van de televisiekijkers geregeld gebruik van de traditionele kanalen, tegenover 79 procent vorig jaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van het ConsumerLab van het Zweedse communicatiebedrijf Ericsson bij vijftienduizend online consumenten in vijftien landen. De onderzoekers merken op dat de traditionele televisie nog steeds op een traditionele manier wordt geconsumeerd, ondanks het aanbod van alternatieve technologieën. Er wordt opgemerkt dat live sportuitzendingen een belangrijke factor zijn in het blijvend succes van de traditionele televisie. Voor 36 procent van de respondenten blijken live sportuitzendingen een cruciaal onderdeel te vormen van hun televisieconsumptie.

Lees Verder

16:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, media |  Facebook |

31-08-13

Digitale media zullen grootste reclamebudgetten krijgen

Slechts één kwart van de marketeers is van mening dat adverteerders voor traditionele media grotere budgetten zullen blijven reserveren dan voor digitale projecten. Dat is de conclusie van een enquête van consulent Strata bij honderd bureaus die verantwoordelijk zijn voor de mediaaankopen van de adverteerders. Vorig jaar was nog 45 procent van de ondervraagden ervan overtuigd dat traditionele media altijd grotere budgetten zullen krijgen dan digitale platformen, maar dat aantal is dit jaar teruggevallen tot een laagterecord van 27 procent. Vooral de kloof tussen televisie en digitale media is volgens de onderzoekers op één jaar tijd fel afgezwakt.

Lees Verder

13:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, media |  Facebook |

21-08-13

Grote gelijkenis tussen digitale en analoge consumptie magazines

Er zijn opvallend veel gelijkenissen tussen het digitale en analoge gebruik van magazines. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse uitgever Condé Nast bij nagenoeg zevenduizend abonnees van de tijdschriften Vogue, GQ, Wired, Vanity Fair en Glamour. Er wordt aan toegevoegd dat ook de tijdsbesteding aan beide platformen grotendeels identiek blijft. De studie ontkracht volgens Nicholas Coleridge, president van Condé Nast International, de algemene veronderstelling dat de consument digitale content op een totaal andere manier benadert dan de traditionele gedrukte media. De resultaten van de studie kunnen volgens Coleridge van groot belang zijn voor uitgevers en marketeers.

“Gelijkenissen tussen digitale en analoge consumptie blijken zowel op te gaan voor content als voor reclame,” merkt Nicholas Coleridge op. “Ook blijkt dat zowel digitale als gedrukte magazines, ondanks de afwijkende formaten, van voor naar achter worden gelezen.” Albert Read, deputy managing director van Condé Nast Britain, merkt op dat er geen enkel verschil bestaat in het profiel en het gedrag van de lezer van digitale of gedrukte magazines. Andere waarnemers voeren echter aan dat de resultaten van het onderzoek ook op andere media moeten worden getoetst vooraleer definitieve conclusies kunnen worden getrokken.

Uit het onderzoek bleek dat een lezer gemiddeld 122 minuten besteedt aan de gedrukte versie van Vogue. Bij de digitale versie wordt een leesduur van 116 minuten opgetekend. Abonnees die beide platformen combineren, komen aan een leestijd van 162 minuten. Bij Wired wordt 137 minuten besteed aan de gedrukte versie, tegenover 142 minuten voor de digitale editie en 158 minuten voor een combinatie van beide platformen. De grootste tijdsbesteding gaat naar Vanity Fair, waar de gedrukte versie een leestijd van 169 minuten laat optekenen, tegenover 154 minuten voor het digitale alternatief en 188 minuten voor de combinatie van beide versies. (MH)

Lees Verder

16:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, internet |  Facebook |

08-08-13

Tablets worden basisplatform voor mediaconsumptie

Tablets zijn voor jonge consumenten een basisplatform geworden voor mediaconsumptie. Dat is de conclusie van een onderzoek van Bitkom, de Duitse federatie voor informatica-bedrijven. Aangevoerd wordt dat de jonge consumenten zich vooral door de touch-technologie, kwalitatieve beeldschermen en het toenemend aantal beschikbare applicaties tot de tablets aangesproken voelen. Er wordt aan toegevoegd dat het aanbod van kleinere beeldschermen, waardoor de aankoopprijs kan worden gedrukt, de vraag naar tablets nog doet toenemen. Ongeveer 10 procent van de Duitse bevolking beschikt inmiddels over een tablet.

Lees Verder

15:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tablet, media |  Facebook |