24-10-12

Kranten verliezen op vier jaar 10 procent reclame-inkomsten

Alle toekomstvooruitzichten voor de krantenreclame wijzen in een negatieve richting. Dat is de conclusie van een rapport van consulent eMarketer. Er wordt op gewezen dat de totale reclame-inkomsten voor de Amerikaanse kranten dit jaar een niveau van 22,5 miljard dollar zullen vertegenwoordigen. Dat zou volgend jaar echter terugvallen tot 21,5 miljard dollar en over vier jaar verder zijn teruggezakt tot 20,4 miljard dollar. Dat betekent een daling met 9,5 procent over de volgende vier jaar. Die terugval is vooral te wijten aan de gedrukte krantenversies, waar een daling met 14,7 procent wordt verwacht.

Lees Verder

21:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, media, krant |  Facebook |

Amerikaanse magazines verliezen op tien jaar 30 procent werknemers

De Amerikaanse magazines hebben de voorbije tien jaar hun personeelsbestand met 29 procent afgebouwd. Dat blijkt uit cijfers van het Bureau of Labor Statistics van het Amerikaanse ministerie van arbeid. In maart dit jaar telde de sector nog 111.126 werknemers. Tien jaar voordien telden de Amerikaanse magazines nog 156.212 werknemers. Bovendien werden in de Verenigde Staten dit jaar nog 8.003 uitgevers van tijdschriften geteld. Vijf jaar geleden werd nog een piek van 9.232 uitgeverd geteld. Dat vertegenwoordigt een daling met 13,3 procent op vijf jaar tijd.

Lees Verder

20:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, magazines |  Facebook |

18-10-12

Videorecorder eist steeds groter gedeelte primetime op

Het gebruik van de digitale videorecorder eist een steeds groter gedeelte van primetime op. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau GfK Research bij Amerikaanse consumenten tussen achttien en vijftig jaar oud. De onderzoekers merken op dat 26 procent van de televisiekijkers de dag voordien een opgenomen programma had bekeken. Dat betekent een stijging met 10 procentpunten tegenover vier jaar geleden. Het gebruik van het originele zendschema viel tijdens diezelfde periode van 83 procent terug tot 64 procent.

Lees Verder

18:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: videorecorder, primetime, media |  Facebook |

Rijkere klasse blijft trouw aan gedrukte media

Hoewel de rijkere klasse omgeven wordt door digitale apparaten, blijkt hun interesse voor gedrukte media slechts marginaal af te nemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Ipsos Media bij Amerikanen met een jaarlijks inkomen van minstens 100.000 dollar per jaar. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat meer dan de helft van de respondenten over een smartphone beschikt, terwijl 26 procent ook eigenaar is van een tablet en 47 procent woont in een gezin met een tablet. Toch is het gebruik van gedrukte media het voorbije jaar slechts met 1,3 procent gedaald.

Lees Verder

18:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook |

17-10-12

Geweld en autoritaire regeringen hinderpaal voor Latijns-Amerikaanse pers

Geweld en autoritaire regeringen vormen de grootste hindernissen voor een onafhankelijke pers in Latijns-Amerika. Dat heeft de Inter American Press Association gezegd. Er wordt daarbij opgemerkt dat de voorbije zes maanden in Mexico, Honduras, Brazilië en Ecuador in totaal dertien journalisten werden vermoord. Er wordt aan toegevoegd dat de presidenten van Venezuela, Argentinië en Ecuador de onafhankelijke journalistiek in hun land het zwijgen proberen op te leggen door een repressieve wetgeving, discriminatie in officiële reclame en allerlei ondergrondse operaties.

Lees Verder

19:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, latijns-amerika |  Facebook |

Nascar verlengt mediacontract met Fox Sports

De National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR) heeft een nieuw akkoord voor mediarechten afgesloten met Fox Sports Media Group (FSMG). Het contract heeft een looptijd van acht jaar en zou een totale waarde hebben van 2,4 miljard dollar. De huidige overeenkomst met Fox Sports loopt over twee jaar af. Door de nieuwe overeenkomst zal de vergoeding met de mediarechten met ongeveer 33 procent stijgen. Fox Sports is al elf jaar mediapartner van de Amerikaanse autosportfederatie. In het nieuwe contract zitten ook een reeks digitale rechten vervat.

Lees Verder

19:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, media, nascar |  Facebook |

15-10-12

Frontpagina Britse kranten vol met seksistische stereotypes

Seksistische stereotypes en vernederende foto’s van vrouwen blijven de frontpagina’s van de Britse kranten domineren. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie Women in Journalism naar de frontpagina’s van negen Britse kranten gedurende een periode van vier weken. In het rapport wordt opgemerkt dat 78 procent van de verhalen op de frontpagina werden geschreven door mannelijke journalisten. Bovendien vertegenwoordigden mannen ook 84 procent van de personen die in de artikels aan bod kwamen. De enige vrouwen die geregeld op de frontpagina’s werden afgebeeld waren Kate Middleton, haar zus Pippa Middleton en de verdwenen Madeleine McCann.

Uit het onderzoek bleek dat The Independent het meest door mannen wordt gedomineerd, waarbij werd vastgesteld dat 91 procent van de artikels op de frontpagina door mannelijke journalisten werden geschreven. Daarentegen bleek 50 procent van de artikels in Express geschreven te zijn door vrouwelijke redacteurs. Bij de zogenaamde kwaliteitskranten vertoonde de Financial Times de grootste aanwezigheid van vrouwelijke journalisten (34 procent). Daarentegen bleken 89 procent van de artikelen in The Telegraph geschreven te zijn door mannen, gevolgd door The Sun (86 procent) en The Times (82 procent).

Mannen bleken in de artikelen vooral naar voor te komen vanuit hun professionele hoedanigheid, terwijl vrouwen vooral aan bod kwamen als slachtoffers van misdrijven of als celebrities. Op het gebied van foto’s werd weliswaar een groter evenwicht opgetekend, maar toch bleek in de top tien van politici geen enkele vrouw vertegenwoordigd te zijn. “Wanneer machtige vrouwen aan bod kwamen, bleken de foto’s bovendien vaak weinig flatterend te zijn,” merken de onderzoekers op. “Er waren weinig foto’s waarin vrouwen echt machtig en ernstig leken.” Eerder al had zangeres Charlotte Church gezegd dat de beelden in de media alles eroderen waar vrouwen jaren voor gevochten hebben.

Lees Verder

16:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, seksisme |  Facebook |

06-10-12

Wantrouwen Amerikaanse bevolking tegen media verder toegenomen

Het wantrouwen van de Amerikaanse bevolking in de media heeft een nieuwe piekhoogte bereikt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Gallup. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 60 procent van het Amerikaanse publiek aangeeft weinig of geen vertrouwen te hebben dat de massamedia het nieuwe volledig, accuraat en eerlijk weergeven. Er wordt aan toegevoegd dat het wantrouwen van de Amerikaanse bevolking tegenover de media opnieuw is gestegen tegenover de voorbije jaren, toen al een opmerkelijke stijging werd opgetekend tegenover de periode voor het midden van het voorbije decennium. In de jaren zeventig zei nog 72 procent vertrouwen te hebben in de media.

Lees Verder

07:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook |

05-10-12

Begoede bevolkingsklasse nog altijd trouw aan traditionele media

Hoewel rijke Amerikanen meer tijd op het internet spenderen en vaker gebruik maken van mobiele apparaten, blijven ze heel intensieve consumenten van traditionele mediakanalen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Ipsos Media. Er wordt aan toegevoegd dat deze groep consumenten, met een inkomen van minstens 100.000 dollar per jaar, ook aangeeft in belangrijke mate open te staan voor reclame op televisie, gevolgd door magazines en kranten. Er wordt aan toegevoegd dat radio op dat vlak bij deze bevolkingsgroep eveneens beter scoort dan websites. Volgens Ipsos Media tellen de Verenigde Staten ongeveer 59 miljoen inwoners met een inkomen van minstens 100.000 dollar per jaar.

De onderzoekers stellen dat deze bevolkingsgroep nog altijd een trouw televisiepubliek vertegenwoordigen. Wekelijks zouden de rijke Amerikanen gemiddeld 16,9 uur televisiecontent consumeren. Dat is nagenoeg constant tegenover vorig jaar, toen een gemiddelde van 17,6 uur werd opgetekend. Er wordt aan toegevoegd dat dat 97 procent van de respondenten aangaf de week voordien televisie gekeken te hebben. Daarbij werd volgens het onderzoek een voorkeur opgetekend voor lokaal nieuws (69 procent), gevolgd door films (68 procent), actie en avontuur (67 procent), humor (63 procent) en drame (57 procent).

Uit het onderzoek bleek verder dat 56 procent van de respondenten een interesse heeft in gedrukte media over toerisme, gevolgd door nieuws (54 procent) en vrouwenbladen (52 procent). Ook mode (47 procent) en algemene reportages (47 procent) blijken volgens Ipsos populair te zijn bij deze bevolkingsgroep. Er wordt aan toegevoegd dat 58 procent van de betrokkenen toegaf de week voordien naar de radio geluisterd te hebben, wat echter een lichte daling betekent tegenover vorig jaar, toen een score van 61 procent werd opgetekend. De geconsumeerde tijd nam echter toe van 10,2 uur tot 10,6 uur per week.

Lees Verder

15:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook |

27-09-12

Krantensector moet nog altijd oplossing zoeken voor digitaal tijdperk

De oplage van de wereldwijde krantensector is het voorbije jaar nog met 1,1 procent gestegen. Dat is de conclusie van een rapport van de World Association of Newspapers and Publisher (WAN-IFRA). Er wordt echter aan toegevoegd dat de sector het nog altijd bijzonder moeilijk heeft om een succesrijk zakelijk model voor het digitale tijdperk te ontwikkelen. Onder meer wordt opgemerkt dat amper 2,2 procent van de wereldwijde reclame-inkomsten van de sector afkomstig zijn van digitale platformen.

Lees Verder

15:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, krant |  Facebook |

24-09-12

Europese Parlement werkt aan regelgeving orphan-works

Het Europese Parlement werkt aan een nieuwe directieve over creatieve werken waarvan de rechtenhouders niet kunnen worden geïdentificeerd of gevonden. Dat heeft de European Broadcasting Union (EBU) gemeld. De directieve moet meer duidelijkheid creëren rond het gebruik van deze zogenaamde orphan-works. De European Broadcasting Union merkt daarbij op dat een geschikt legaal kader voor de digitalisering en verspreiding van werken cruciaal is voor de Europese creatieve economie.

Lees Verder

11:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, orphan works |  Facebook |

13-09-12

Medische mediaverslaggeving vaak onvoldoende waarheidsgetrouw

De krantenverslaggeving over wetenschappelijk onderzoek steunt vaak op rapporten met voorlopige resultaten, die niet zelden later moeten worden aangepast of worden tegengesproken. Daardoor brengen kranten vaak voorlopige en vaak misleidende stellingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Université de Bordeaux. Onderzoeksleider François Gonon stelde bij een analyse van krantenartikels rond adhd-onderzoek dat zeven van de tien belangrijkste artikels betrekking hadden over voorlopige studies. Hij voegt er aan toe dat de resultaten van de zeven onderzoeken later sterk moesten worden bijgesteld of werden verworpen, zonder echter dat aan die nieuwe evoluties veel aandacht werd besteed. Indien ditzelfde fenomeen kan worden opgetekend bij andere medische onderwerpen, moet volgens Gonon geconcludeerd worden dat de communicatie rond de gezondheidsresearch onvoldoende waarheidsgetrouw gebeurt.

Lees Verder

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, onderzoek, gezondheid |  Facebook |

27-08-12

Amerikaanse media in het algemeen negatief over presidentskandidaten

De benadering in de Amerikaanse media over het karakter en de prestaties van de kandidaten voor de presidentskandidaten is overwegend negatief gekleurd, net zoals ook bij de vorige campagnes in de recente geschiedenis het geval was. Dat is de conclusie van een rapport van het Pew Research Center. Er wordt echter opgemerkt dat geen enkele kandidaat in de verslaggeving daarbij een voordeel heeft kunnen opbouwen tegenover de concurrentie. In het algemeen behaalde zetelend president Barack Obama 28 procent positieve commentaren, tegenover 72 procent negatieve oordelen. Bij zijn republikeinse tegenkandidaat Mitt Romney behaalde 29 procent positieve vermeldingen, tegenover 71 procent negatieve benaderingen. De onderzoekers stellen verder dat de kranten zich van alle media, met inbegrip van online nieuwsplatformen, het meest evenwichtig opstellen. Bij de kranten haalde Obama 65 procent negatieve commentaren, tegenover 66 procent negatieve vermeldingen voor Romney.

Lees Verder

05-08-12

Moederschap verandert ook het mediagedrag van vrouwen

Het moederschap verandert ook het mediagedrag van vrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse website BabyCenter bij Britse moeders. De onderzoekers stelden vast dat vrouwen na de geboorte van hun kinderen minder magazines en kranten lezen. Daarentegen wordt het gebruik van digitale apparaten zoals tablets, smartphones en laptops opgedreven. Daarmee stijgt ook het gebruik van internet (45 procent), email (31 procent) en mobiele platformen (28 procent). De onderzoekers merkten ook op dat moeders 35 procent meer tijd online besteden dan de gemiddelde bevolking. Daarbij wordt aangevoerd dat alleen familie en vrienden vaker worden geraadpleegd voor advies over het moederschap dan online forums en sociale medianetwerken. BabyCenter benadrukt ook dat dit veranderde mediagedrag bij de moeders ook niet meer wordt teruggeschroefd en zich op langere termijn blijft manifesteren.

Lees Verder

11:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moeders, media |  Facebook |

03-08-12

Ruim helft mobiele gebruikers consumeert digitale nieuwsmedia

Iets meer dan de helft van de gebruikers van mobiele platformen leest op de toestellen digitale versies van gedrukte publicaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau ABI Research en het Interactive Advertising Bureau (IBA). Opgemerkt wordt dat slechts 5 procent uitsluitend een mobiele versie raadpleegt, maar daarnaast geeft 13 procent aan de digitale editie vaker te raadplegen dan het gedrukte exemplaar en 11 procent verdeelt zijn tijd evenredig over beide media. Slechts 22 procent raadpleegt vaker de gedrukte versie. De onderzoekers stelden ook vast dat 19 procent van de smartphone-gebruikers toegeeft dat de mobiele sector een negatieve impact heeft gehad op de consumptie van gedrukte publicaties. Bij de gebruikers van tablets loopt dat op tot 32 procent. De onderzoekers stelden echter ook vast dat vele consumenten hun mobiele apparaat en het gedrukte medium tegelijkertijd en complementair gebruiken.

Lees Verder

16:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, media |  Facebook |

27-07-12

Afschrijving op About.com duwt New York Times in verlies

Een afschrijving op de website About.com heeft het Amerikaanse mediaconcern New York Times Co verder in het verlies geduwd. Het Amerikaanse mediabedrijf leed tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een operationeel verlies van 143,6 miljoen dollar, waaronder een afschrijving van 194,7 miljoen dollar op About.com. Tijdens dezelfde periode vorig jaar werd nog een operationele winst geboekt van 31,5 miljoen dollar. De website About.com biedt aan de gebruiker antwoorden van experts over de meest uiteenlopende onderwerpen. De resultaten gaan gepaard met reclame. De divisie raakte echter in problemen, vooral door de veranderingen die het internetbedrijf Google heeft gemaakt in zijn zoekalgoritme. Door het verlies aan inkomsten boekte de About Group een omzetverlies van bijna 8 procent. De totale omzet van het mediabedrijf is met bijna 1 procent gestegen tot 515,2 miljoen dollar, dankzij een toenemend aantal betalende online abonnees op de krantensites van de groep.

Lees Verder

16:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, new york times, about.com |  Facebook |

24-07-12

Media cruciaal voor verspreiden boodschap Olympische Spelen

Zonder de geschreven pers zouden de Olympische Spelen niet de uitstraling en het respect genieten waarvan ze op dit ogenblik genieten. Dat heeft Kevan Gosper, voorzitter van de IOC Press Commission, gezegd. Hij merkt daarbij op dat de pers de Olympiade van het begin tot het einde volgt en zich niet tot de Olympische Spelen zelf beperkt. Ondersteund door fotografie, stuurt de pers volgens Gosper een belangrijke boodschap uit naar de rest van de wereld. Geraamd wordt dat ongeveer 21.000 journalisten de Olympische Spelen van Londen zullen volgen. Zij moeten verslag uitbrengen over atleten van 204 landen die aan het Olympische evenement deelnemen. Kevan Gosper merkt op dat de verslaggeving over het gebeuren sinds de intrede van de digitale media in de jaren negentig grondig is veranderd.

Lees Verder

18:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olympische spelen, media |  Facebook |

23-07-12

Duitsers blijven opvallend trouw aan traditionele media

Duitsers blijven relatief gehecht aan de traditionele media. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau YouGov en het Reuters Institute for the Study of Journalism aan de University of Oxford bij Britse, Amerikaanse, Duitse, Deense en Franse consumenten. De onderzoekers merken op dat gemiddeld 80 procent van de consumenten van de consumenten bij de nieuwsconsumptie van online bronnen gebruik maakt, maar in Duitsland valt dat terug tot amper 60 procent. Nagenoeg 70 procent van de Duitsers verwijst bij de nieuwsconsumptie naar de gedrukte krant of de radio. De onderzoekers merken op dat over de hele groep respondenten minstens 74 procent een computer gebruikt om nieuws te raadplegen. Bovendien maakt minstens 20 procent gebruik van een mobiele telefoon. Ongeveer 8,5 procent doet beroep op een tablet. E-readers en andere apparaten blijven daarentegen niche-producten.

Lees Verder

16:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, krant |  Facebook |

22-07-12

Amerikaans vertrouwen in televisienieuws op historisch dieptepunt

Nog slechts 21 procent van de Amerikaanse bevolking heeft een groot vertrouwen in het televisienieuws. Daarmee is een absoluut dieptepunt bereikt. Dat is de conclusie van een enquête van het onderzoeksbureau Gallup. Vorig jaar gaf nog 27 procent van de Amerikanen aan een groot vertrouwen te hebben in het televisienieuws. Twintig jaar geleden bedroeg dat cijfer nog 46 procent. Onder de zestien onderzochte Amerikaanse instellingen, staat televisie nu op een elfde plaats. Eén plaats hoger staan de kranten met een score van 25 procent, tegenover 28 procent vorig jaar. Opgemerkt dat het vertrouwen in de kranten met de helft is teruggevallen sinds een piekscore van 51 procent op het einde van de jaren zeventig. De onderzoekers merken ook op dat het vertrouwen van progressieven en democraten in het televisienieuws zo zwaar is teruggevallen dat ze nu op het niveau van de republikeinen worden gesitueerd.

Lees Verder

10:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, krant, nieuws, media |  Facebook |

21-07-12

Amerikaans leger zoekt naar lekken in grote media

Hogere Amerikaanse militaire functionarissen hebben van minister van landsverdediging Leon Panetta de opdracht gekregen om de Amerikaanse nieuwsmedia te controleren op lekken van geheime informatie. Panetta wil dat er een einde komt aan een reeks militaire lekken in de media, zoals de Amerikaanse cyberoorlog tegen Iran, het aanvallen van vijanden met drones en het plaatsen van een dubbelagent in Jemen. Volgens een aantal waarnemers werden de lekken georganiseerd om huidig president Barack Obama te helpen om de verkiezingen voor een nieuw mandaat te winnen. Buck McKeon, republikeins voorzitter van de legercommissie in het House of Representatives, is echter van mening dat er niet binnen het ministerie van landsverdediging moet worden gezocht naar de bron van de lekken. Het ministerie kondigde aan dat ook extra maatregelen zijn genomen om geheime informatie nog beter te beschermen.

Lees Verder

13:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, media, geheim |  Facebook |

United Russia bestempelt media als buitenlandse agenten

Russische media die buitenlandse steun ontvangen, moeten als buitenlandse agenten worden bestempeld. Dat zegt de Russische regeringspartij United Russia. Volgens Vladimir Burmatov en Ilya Kostunov, parlementsleden van United Russia, ontvangen vele Russische media financiële ondersteuning vanuit het buitenland en fungeren ze als een spreekbuis van een vreemde mogendheid. Eerder al werd in het Russische parlement ook een wet aangenomen die een aantal niet-gouvernementele organisatie als buitenlandse agenten bestempelt. Paul Gutiontov, secretaris van de Union of Journalists of Russia, noemt de maatregel pure propaganda en een belediging tegenover een aantal nieuwsorganisaties. Gutiontov zegt zich meer zorgen te maken over de bestedingen van het Russische nationaal budget in onder meer de massamedia. Volgens de partij A Just Russia vormen de nieuwe maatregelen een verderzetting van het repressieve beleid van de Russische regering.

Lees Verder

10:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, media |  Facebook |

Aandeelhouders News Corp willen dat Rupert Murdoch opstapt

Een groep grote aandeelhouders van het mediaconcern News Corp vraagt dat topman Rupert Murdoch tegen de algemene vergadering van de groep later dit jaar zou opstappen. Rupert Murdoch heeft zestig jaar besteed aan de uitbouw van News Corp. De groep aandeelhouders schrijft in een brief aan de topman echter dat het voor News Corp cruciaal is om de meest strikte beleidsnormen te hanteren, zodat de waarde van hun investeringen optimaal beschermd zou blijven. De aandeelhouders stellen dat het schandaal bij de Britse divisie van het concern over afluisterpraktijken en omkoperij van politiemensen zware juridische gevolgen kan hebben voor het bedrijf en ook tot zware reputatieschade zou kunnen leiden. Om dat gevaar af te wentelen heeft de bestuursraad van News Corp volgens de aandeelhouders nood aan een onafhankelijk leiderschap. Eerder al werden twee zonen van Murdoch weggestemd wegens de problemen bij de Britse divisie van het concern.

Lees Verder

09:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, news corp, rupert murdoch |  Facebook |

Britse openbare omroep gelooft niet in vrouwelijke experts

De British Broadcoast Corporation (BBC) heeft weinig vertrouwen in vrouwelijke experts. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de City University London. Opgemerkt wordt dat in de nieuwsuitzending van tien uur 's avonds, het belangrijkste actualiteitsprogramma van de Britse openbare omroep, zou slechts 10 procent van de ondervraagde experts van het vrouwelijk geslacht zijn. Concurrerende programma's zouden op het gebied van discriminatie beter scoren, met drie mannen tegenover één vrouw op Channel 4 News en vier mannen tegenover één vrouw op Newsnight. Het News At Ten van ITV registreerde vijf mannelijke tegenover één vrouwelijke expert. Miriam O'Reilly, actievoerder tegen discriminatie, zei in een reactie niet verrast te zijn door de resultaten van het onderzoek. O'Reilly won zelf al een rechtszaak tegen de omroep nadat ze omwille van leeftijd uit het programma Countryfile was verwijderd.

Lees Verder

09:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbc, media, discriminatie |  Facebook |

06-07-12

Beroemde filmquotes hebben een specifiek karakter

Beroemde quotes van filmpersonages vertonen een aantal gelijklopende karakteristieken die bepalen waarom die uitspraken in het geheugen van het publiek blijven hangen nadat de film al lang tot de geschiedenis behoort. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University naar beroemde quotes van acteurs zoals Clint Eastwood (Make my day), Arnold Schwarzenegger (I'll be back) of Renée Zellweger (You had me at hello). De onderzoekers stellen onder meer dat deze quotes gekenmerkt worden door minder gebruikelijke woordkeuzes, maar tegelijkertijd op een aantal patronen terugvallen en gemakkelijk kunnen toegepast worden in een nieuwe context. De wetenschappers merken op dat in de reclame vaak gepoogd wordt om van gelijkaardige strategieën gebruik te maken.

Lees Verder

12:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, film, reclame, quote |  Facebook |

17-06-12

Nieuwsconsument behoudt grootste vertrouwen in traditionele media

De nieuwsconsument heeft nog altijd het grootste vertrouwen in de traditionele media. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van consulent Allstate. De onderzoekers stelden vast dat 75 procent van de ondervraagden aangeeft een relatief groot vertrouwen te hebben in de informatie die door televisie en radio worden aangeboden. Ook kranten halen een score van 71 procent. Daarentegen halen websites van bedrijven slechts een score van 51 procent. Bij blogs en online forums daalt dat nog verder tot 34 procent.

Lees Verder

11:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook |

14-06-12

Simultaan mediagebruik is vooral tekstgericht

Simultaan mediagebruik is eerder tekstgericht dan beeldgericht. Dat is één van de conclusies van een onderzoek van het bureau Arbitron. Daarbij wordt opgemerkt dat 90 procent van de multitaskers voor televisie hun email controleren, hun profielen op sociale media aanpassen of controleren en gebruik maken van zoekmachines. Daarentegen raadpleegt slechts 65 procent online videosites tijdens het bekijken van televisieprogramma's. De onderzoekers stelden ook vast dat 92 procent van de consumenten twee schermen combineert. Daarentegen maakt slechts 33 procent simultaan gebruik van computer, smartphone en televisie.

Lees Verder

16:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: multitasking, media |  Facebook |

06-06-12

Binnenkort één op vijf Amerikaanse digitale kranten betalend

Op amper twee jaar tijd hebben de Amerikaanse kranten massaal betaalmuren ingevoerd om grotere inkomsten te realiseren uit hun digitale activiteiten. Op dit ogenblik hebben al 186 Amerikaanse kranten een betaalmuur geïmplementeerd en verwacht wordt dat nog tientallen uitgevers voor het einde van het jaar die groep zullen vervoegen. Op dat ogenblik zouden ongeveer 20 procent van de ongeveer 1.400 Amerikaanse kranten een betaalde toegang tot hun digitale activiteiten aanbieden. Er blijven echter ook consequente tegenstanders.

"Recente aankondigingen van onder meer The Chicago Tribune en McClatchy dat een betalende content wordt ingevoerd of uitgebreid, toont aan dat de meerderheid van de grote krantenuitgevers geloven in één of andere vorm van het betalend model van internet-nieuws," merkt Poynter.org op. "Het feit dat 20 procent van de kranten een betaalmuur wil invoeren, lijkt nog relatief beperkt, maar er is op de Amerikaanse markt nog nauwelijks één mediabedrijf te vinden dat niet experimenteert met mogelijke modellen voor betaalde online content."

Rick Edmonds, analist bij Poynter, benadrukt dat de meeste kranten heil blijken te zien in een poreuze betaalbaar. "Dat is volgens hen blijkbaar een strategie om loyale en betaalde gebruikers te scheiden van de occasionele en toevallige passanten," voert hij aan. "Bovendien zou het publiek op termijn ook gewend raken aan het idee van betaalmuren, terwijl de invoering van het betalend systeem geen zware negatieve impact blijkt te hebben op de online reclame-inkomsten." Anderen voeren echter aan dat de kranten uiteindelijk onvoldoende lezers bereid zullen vinden om voor online content te betalen.

Lees Verder

14:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, internet, betaalmuur |  Facebook |

03-06-12

Adverteerders behouden vertrouwen in radioreclame

De Amerikaanse radiosector heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 3,81 miljard dollar. Dat betekent een stijging met 1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Radio Advertising Bureau. Met deze resultaten wordt voor het derde jaar op rij tijdens het eerste kwartaal een omzetgroei opgetekend. De cijfers tonen volgens het rapport aan dat radio een belangrijke pijler blijft in de marketing-plannen van de bedrijven.

In het rapport wordt opgemerkt dat de omzet van de digitale radiosector met 10 procent is gestegen. "Adverteerders maken steeds meer gebruik van de digitale mogelijkheden die door het radiomedium worden aangereikt," voert Erica Farber, chief executive van het Radio Advertising Bureau, aan. Farber voegt er aan toe dat radio ook nieuwe adverteerders buiten de traditionele categorieën blijft aantrekken. De grootste adverteerder op de Amerikaanse radiomarkt was Comcast Xfinity Cable met een budget van 89,7 miljoen dollar, gevolgd door McDonald's en Safeway.

De belangrijkste adverteerder op de Amerikaanse radiomarkt blijft de autosector, die tijdens het eerste kwartaal van dit jaar nog een groei met 1 procent tot 352,9 miljoen dollar liet optekenen tegenover dezelfde periode vorig jaar, toen een stijging met 27 procent werd geregistreerd. Op de tweede plaats staat de retailsector met een groei van 11 procent tot 192,5 miljoen dollar. Daarna volgen casino's en loterijen met een stijging van 7 procent tot 122,5 miljoen dollar. Woninginrichting neemt de vierde plaats in met een stijging van 30 procent tot 113,6 miljoen dollar.

Lees Verder

10:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, media, radio |  Facebook |

02-06-12

Noord-Amerikaanse kranten besparen op eindredactie

Geconfronteerd met inkrimpende budgetten omwille van dalende oplages en reclame-inkomsten, wordt de krantensector tot belangrijke kostenbesparingen gedwongen. Steeds meer Noord-Amerikaanse kranten blijken door die besparingen hun eindredactie af te schaffen. Dat blijkt uit een rapport van het Poynter Insitute. Door het afschaffen van de eindredactie wordt het nalezen van teksten opgedragen aan de content-producenten op het terrein. Daardoor sluipen volgens het Poynter Institute echter meer fouten in de kranten.

"Om hun balans opnieuw in evenwicht te brengen, stappen steeds meer kranten over tot het oprichten van online betaalmuren, terwijl anderen hun gedrukte edities schrappen," voeren de onderzoekers aan. "Ook het personeelsbestand wordt afgezwakt. Daarbij worden steeds meer de eindredacteurs - die de grammatica en spelling van de teksten controleren - geviseerd. Hun taken moeten door de content-leveranciers, de journalisten die op het terrein de verhalen verzamelen, worden overgenomen."

De onderzoekers merken op dat de krant Denver Post recent heeft aangekondigd dat de hele eindredactie wordt afgeschaft. "Die ingrepen verhogen echter het risico op fouten," merken de onderzoekers op. "De beslissing heeft bij de krant al tot fouten in de titels geleid. Ook bij de Canadese krant The National Post bleek al de dag na het schrappen van de eindredactie de antwoorden naast een kruiswoordpuzzel gepubliceerd te zijn."

Lees Verder

12:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, krant, eindredactie |  Facebook |

31-05-12

Belangrijke vertraging online reclame-inkomsten Amerikaanse kranten

De Amerikaanse kranten hebben tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een reclame-omzet gerealiseerd van 5,2 miljard dollar. Dat betekent een daling met 6,9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Newspaper Association of America (NAA). De terugval is hoofdzakelijk te wijten aan de achteruitgang van de inkomsten uit gedrukte reclame, waar een daling met 8,2 procent werd opgetekend tot 4,36 miljard dollar. De online reclame-inkomsten stegen met 1 procent tôt 816 miljoen dollar.

"De cijfers van het voorbije kwartaal geven nog geen enkele aanwijzing van een herstel of zelfs maar een stabilisatie van de reclame-inkomsten," merkt het wegmagazine Mediapost op. "Net zoals in de voorgaande periodes, werden de verliezen in alle grote reclame-categorieën opgemerkt. De nationale reclame-inkomsten vielen met 10 procent terug tot 832 miljoen dollar. In de retail werd een achteruitgang met 6,9 procent tot 2,67 miljard dollar geregistreerd. De aankondigingen meldden een daling met 9,9 procent tot 1,04 miljard dollar."

Bij de annonces gaf de autosector een daling met 9,5 procent tot 241 miljoen dollar aan, terwijl vastgoed een terugval met 17,7 procent tot 163 miljoen dollar meldde. De personeelsadvertenties vielen met 4,2 procent terug tôt 159 miljoen dollar. "De online reclame-inkomsten, één van de weinige lichtpunten voir de krantensector, hebben bovendien een belangrijke groeivertraging moeten incasseren. Vorig jaar werd er nog een groei van 6,8 procent opgetekend. Twee jaar geleden was er zelfs sprake van een groei met 10,9 procent."

De reclame-inkomsten van de Amerikaanse krantensector kennen al drieëntwintig kwartalen op rij een daling.

Lees Verder

09:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, kranten |  Facebook |