12-11-11

Televisie nog altijd twee keer zo groot als online video

Ondanks de opkomst van nieuwe platformen, blijft televisie veruit het meest populaire beeldmedium. Dat is de conclusie van een Amerikaans rapport van het bureau Nielsen. Aangevoerd wordt dat 97 procent van de Amerikaanse gezinnen thuis de beschikking heeft over televisie. Op de tweede plaats volgt online video met een score van 48 procent. Er wordt wel opgemerkt dat mobiele video tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met 36 procent is gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar en nu een score haalt van 10 procent.

Uitgestelde televisie-consumptie kende een stijging met 13 procent tegenover het tweede kwartaal van dit jaar en bereikt inmiddels meer dan 33 procent van de bevolking. De onderzoekers stellen dat vrouwen het grootste gedeelte van het televisiepubliek uitmaken. Op het gebied van leeftijd halen vijftigplussers met meer dan tweehonderd uur per maand de hoogste score. Mannen daarentegen zijn de belangrijkste consumenten van online en mobiele video. In beide categorieën vormt de leeftijdsgroep tussen achttien en negenenveertig jaar de belangrijkste consument.

De onderzoekers stellen verder dat de leeftijdscategorie tussen achttien en vierendertig 51 procent opmaakt van de mobiele video-populatie. De leeftijdscategorie boven de vijfendertig jaar vertegenwoordigt slechts 36 procent van het publiek voor mobiele video, maar is veel meer geneigd om televisie of video online te bekijken. Bij online video neemt deze groep ongeveer 60 procent van de totale populatie. Bij online televisie stijgt dat tot 64 procent.

16:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, televisie, video |  Facebook |

Druk van sexting op jongeren wordt steeds groter

Naarmate sexting meer wijdverspreid raakt, worden tieners onder een grotere druk geplaatst om naaktfoto's van zichzelf of andere seksueel getinte beelden met hun mobiele telefoons te versturen. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Melbourne University. Onderzoeker Shelley Walker benadrukt dat jongeren zich genoodzaakt voelen om tot dergelijke praktijken over te gaan, in een streven om zich aan te passen aan de groep. Volgens Walker wordt sexting steeds meer normaal in de wereld van de tieners.

"Het is niet verrassend dat jonge vrouwen druk ervaren van jongens," merkt de Australische onderzoekster tegenover het persbureau AFP op. "Het gaat vaak om hun vriendjes, maar die druk kan ook afkomstig zijn van jongens die ze niet noodzakelijk hoeven te kennen." Walker voegt er aan toe dat ook bij de jongens onder elkaar een toenemende druk kan worden opgemerkt. Jongens die geen seksueel getinte beelden op hun smartphones hebben staan, worden volgens haar vaak als watjes bestempeld.

Sexting draait volgens Walker meestal om een jongen die aan zijn vriendinnetje een naaktfoto van haarzelf vraagt. "Maar het gebeurt ook steeds meer dat jongens aan vriendinnen foto's van hun penis of video's van seksuele daden opsturen," merkt de wetenschapster op. Walker voegt er aan toe dat de jongeren zelf de perceptie hebben dat ze door de zwaar geseksualiseerde media worden gebombardeerd met seksueel getinte beelden, waardoor een druk zou ontstaan om zelf aan sexting te doen.

14:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sexting, media |  Facebook |

02-11-11

Amerikaanse industriekapiteins houden vast aan traditionele media

De Amerikaanse industriekapiteins zijn er nog altijd niet aan toe om traditionele door digitale media te vervangen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Ipsos Media. Er wordt wel opgemerkt dat de belangstelling in digitale media aan het toenemen is, maar toch blijkt 87 procent van de Amerikaanse industriekapiteins dagelijks nog altijd gedrukte media te gebruiken, gevolgd door televisie (82 procent). The Wall Street Journal is met een marktaandeel van 46,3 procent de meest populaire publicatie bij de Amerikaanse industriekapiteins.

De top drie van de Amerikaanse kranten bij de Amerikaanse bedrijfsleiders wordt verder gevormd door USA Today (29 procent) en The New York Times (18,9 procent). Ook bij de websites staat The Wall Street Journal op de eerste plaats (25,8 procent), gevolgd door Yahoo Finance (25,2 procent) en CNN (24,2 procent). Bij de televisiezenders staat Fox op de eerste plaats (46,3 procent), gevolgd door NBC (37,9 procent), CBS (34,9 procent) en ABC (31,7 procent). Op de vijfde plaats volgt Public Broadcasting Service (PBS) met een score van 14,1 procent.

Bij de weekbladen staat Sports Illustrated op de eerste plaats (17,5 procent), gevolgd door Newsweek (15,9 procent) en Time (15,8 procent). De onderzoekers merken wel op dat de populariteit van de digitale media toeneemt. Er wordt opgemerkt dat 70,2 procent van de Amerikaanse bedrijfsleiders minstens één keer per week content raadplegen met de smartphone of tablet. Ook blijkt 45,9 procent online videocontent te bekijken, terwijl 29,9 procent sociale netwerken raadplegen. Daarentegen leest slechts 22 procent een blog, terwijl 2,2 procent zelf een bijdrage levert.

11:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, ondernemer |  Facebook |

29-10-11

Terrorisme in media heeft negatievere impact op vrouwen

Televisieverslaggeving over terrorisme heeft een negatiever effect op vrouwen dan op mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of Haifa. Onder meer zouden vrouwen door terrorisme vaker het eigen waardegevoel verliezen. De Israëlische onderzoekers stellen dat het fenomeen mogelijk te maken heeft met een verschil in opvoeding. Vrouwen zouden volgens hen hebben geleerd om met angst te reageren op terrorisme.

"Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat de televisieverslaggeving over terrorisme een negatieve psychologische impact kan hebben op het publiek," merkt onderzoeksleider Moshe Zeidner op. "Sommigen verliezen een gevoel van belangrijkheid, succes en voelen zich bedreigd. Het nieuwe onderzoek toont echter aan dat vrouwen voor die impact gevoeliger zijn dan mannen en gemakkelijker ten prooi vallen aan negatieve gevoelens en stemmingen."

Moshe Zeidner heeft het daarbij over een mogelijk effect van gender-socialisatie. Vrouwen zouden daarbij volgens de onderzoeker worden opgevoed om een grotere angst voor terrorisme te hebben dan mannen. Hij voert aan dat het verschil kon worden opgetekend bij een publiek dat televisie-verslaggeving voorgeschoteld kreeg over terroristische aanslagen van de voorbije jaren waarbij vele slachtoffers vielen. In de controlegroep, die dagelijkse verslaggeving kreeg aangeboden, werd een dergelijk verschil niet opgemerkt.

19:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, terrorisme |  Facebook |

28-10-11

FIFA tevreden met verkoop uitzendrechten volgende Worldcups

De Fédération Internationale de Football Association (FIFA) heeft door nieuwe contracten in Australië, Canada en de Caraïben voor de wereldkampioenschappen voetbal over zeven en elf jaar in totaal aan 1,85 miljard dollar uitzendrechten verzameld. Jerome Valcke, secretaris-generaal van de internationale voetbalfederatie, zegt bijzonder tevreden te zijn met het verloop van de verkoop, rekening houdend met de moeilijke economische tijden. De interesse bewijst volgens Valcke de grote aantrekkingskracht van de internationale voetbalcompetities.

Eerder al hadden ook de Verenigde Staten de mediabedrijven Fox, Telemundo en Futbol de Premera Radio de uitzendrechten voor de betrokken tornooien aangekocht voor een bedrag van 1,2 miljard dollar. Daarna werden ook overeenkomsten gemeld met SBS in Australië, Bell Media in Canada en IMC in de Caraïben. Bij SBS en IMC ging het om een verlenging van de bestaande contracten, maar in Canada neemt Bell Media het bestaande contract van CBC over. In Azië zijn de uitzendrechten verkocht aan Infront Sports & Media.

De verkoop van de televisierechten zou op dit ogenblik al een verhoging met 90 procent betekenen tegenover de eerdere veiling, die het voorbije evenement in Zuid-Afrika en het volgende tornooi in Brazilië omvatte. Jerome Valcke, secretaris-generaal van de internationale voetbalfederatie, stelde dan ook tot nut toe tevreden te zijn met de verkoop van de mediarechten, vooral rekening houdend met de moeilijke economische omstandigheden. Dat maakt volgens Valcke de sterkte en aantrekkingskracht van het internationale voetbal duidelijk.

16:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fifa, media, uitzendrechten, voetbal |  Facebook |

23-10-11

Ook grof taalgebruik in media leidt tot agressie

Een grof taalgebruik in de media heeft eenzelfde impact op het agressieve gedrag dan gewelddadige scènes. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Brigham Young University. De onderzoekers hebben het daarbij over een graduele impact. Het grof taalgebruik is daarbij volgens hen eerste drempel op het pad naar agressie. Opgemerkt wordt dat het horen van het grof taalgebruik aanzet om zelf dergelijke uitlatingen te gebruiken, om in een volgende fase mogelijk te evolueren naar agressief gedrag.

"Er is duidelijk sprake van een kettingreactie," merkt onderzoeker Sarah Coyne op. "De blootstelling aan grof taalgebruik is gelinkt aan de aanvaarding en het gebruik van verbale agressiviteit, wat op zijn beurt een invloed heeft op fysiek en relationeel geweld." Brad Bushman, professor massacommunicatie aan de Ohio State University, stelt dat het onderzoek uitwijst dat grof taalgebruik niet onschuldig is. Kinderen die in de media aan een dergelijk taalgebruik worden blootgesteld, zullen verbale agressie volgens Bushman normaal vinden.

De Amerikaanse keuring-systemen waren volgens Coyne in sommige opzichten pioniers door jongeren van agressief taalgebruik te houden zonder dat daarvoor een achterliggend wetenschappelijk bewijs kon voor worden aangevoerd. Volgens Coyne moet er echter aandacht besteed worden aan de ratingsystemen voor video's, waarbij ouders volgens haar de nodige informatie zouden moeten krijgen over games die online interacties tussen spelers mogelijk maken.

19:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, taalgebruik |  Facebook |

23-09-11

Vragen rond interesse News Corp in Formule Eén

Het mediaconglomeraat News Corp van Rupert Murdoch heeft geen signalen van interesse meer laten blijken in de Formule Eén. Dat heeft Bernie Ecclestone, topman van de Formule Eén, gezegd. News Corp had in mei van dit jaar aangekondigd van plan te zijn om een consortium op te richten voor de ontwikkeling van een termijn op lange termijn voor de verdere uitbouw van de Formule Eén. Dat deed speculaties rijzen over een mogelijke buy-out, maar volgens Ecclestone heeft News Corp sindsdien niets meer laten weten.

"News Corp zou voor de overname samenwerken met de Italiaanse investeringsgroep Exor van de familie Agnelli, eigenaar van autoconstructeur Fiat en diens dochtermerk Ferrari," aldus het webmagazine Sportbusiness.com. "De speculaties over een buy-out werden nog gevoed door het bericht dat Sky Sports, eigendom van News Corp, een overeenkomst had gesloten om vanaf volgend seizoen de uitzendrechten met de Britse openbare omroep BBC te delen."

Bernie Ecclestone, die een controlerend belang in de Formule Eén zes jaar geleden verkocht aan CVC Capital Ventures, stelde echter dat News Corp zich sindsdien niet meer gemeld heeft. Ecclestone voegde er aan toe er nochtans van overtuigd te zijn dat CVC Capital bereid zou zijn om te praten met een partij die een degelijk bod zou willen doen op de Formule Eén. Ecclestone zegt te vermoeden dat enkele partijen zich daadwerkelijk hebben gemeld, maar dat het bod niet voldeed aan de wensen van CVC Capital.

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: autosport, formule eén, media, news corp |  Facebook |

19-09-11

BBC moet vrouwen meer kansen bieden

De Britse openbare omroep BBC moet meer vrouwelijke medewerkers op radio en televisie laten verschijnen. Dat heeft Chris Patten, voorzitter van de BBC Trust, gezegd in een interview met de Britse krant The Observer. De voorzitter van de Britse openbare zender noemde daarbij Sarah Montague en Martha Kearney van Radio 4 als voorbeelden. Twee jaar geleden beloofde de BBC meer vrouwen, vooral in de oudere leeftijdscategorieën, als presentator te zullen inschakelen.

Namen zoals Julia Somerville, Carole Walker, Fiona Armstrong en Zeinab Badawi werden nadien als voorbeeld van die gerichte keuze naar voor geschoven. Eerder dit jaar noemde Carole Walker de stappen van de omroep echter niet meer dan public relations. "De omroep kondigde zestien maanden geleden aan dat ik één van de vier oudere vrouwelijke presentatoren van het BBC News Channel zou worden," merkte Walker op. "Het voorbije jaar heb ik echter amper twintig dagen in die functie gewerkt en dit jaar heb ik slechts één keer het programma kunnen presenteren."

Ook andere vrouwelijke medewerksters van de BBC hebben al geklaagd over het genderbeleid van de omroep. Actrice Caroline Quentin benadrukte daarbij dat er op het televisiescherm veel meer mannen verschijnen dan vrouwen. In het interview met The Observer geeft Chris Patten toe dat vrouwen op de openbare omroep beter vertegenwoordigd zouden moeten worden. Eerder dit jaar won presentatrice Miriam O'Really een klacht wegens leeftijdsdiscriminatie tegen de BBC nadat de omroep haar uit het programma Countryfile had geschrapt. O'Really werd nadien teruggehaald om de Crimewatch Roadshow van BBC One te presenteren.

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, discriminatie, bbc |  Facebook |

08-09-11

Verenigde Staten hebben een openbare omroep nodig

De Verenigde Staten moeten overwegen om een openbare omroep te starten. Volgens Justin Martin, professor journalistiek aan de University of Maine, moeten de Verenigde Staten het voorbeeld van een aantal andere moderne democratieën volgen en de Amerikaanse burgers toegang bieden tot een openbaar nieuwskanaal dat onafgebroken aandacht besteedt aan actualiteit en belangrijke maatschappelijke problematieken.

"Het Amerikaanse televisie-aanbod bestaat hoofdzakelijk uit de drie traditionele netwerken en een reeks shopping-kanalen," merkt Justin Martin op in de Columbia Journalism Review. "Er is echter een nood aan een openbaar nieuwskanaal dat aandacht besteedt aan de daadwerkelijke wereldwijde actualiteit, zoals BBC World of Al-Jazeera. De Amerikaanse consument blijft grotendeels verstoken van een ernstige wereldwijde nieuwsverslaggeving. Op het ogenblik dat de Libische rebellen de hoofdstad Tripoli belegerden, richtte CNN zijn aandacht op het huwelijk van celebrity Kim Kardashian."

"Eerder dit jaar al riep Lee Bollinger, voorzitter van de Columbia University, op tot de oprichting van een American World Service," voert Martin nog aan. "Ook hij voerde aan dat een dergelijk initiatief de Amerikaanse bevolking toegang zou verlenen tot een ernstig globaal nieuwskanaal. Een American World Service zou de Verenigde Staten bovendien in de wereldwijde journalistiek een aanwezigheid bezorgen die een betere weerspiegeling zou zijn van zijn plaats onder de grootste moderne democratieën."

16:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: american world service, media, omroep, pers |  Facebook |

05-09-11

Twintig kwartalen op rij reclameverlies Amerikaanse kranten

De Amerikaanse kranten hebben tijdens het tweede kwartaal van dit jaar in totaal 6,43 miljard dollar reclame-inkomsten geboekt. Dat betekent een daling met 6,9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarmee moet voor het twintigste kwartaal op rij een terugval worden ingeschreven. Dat blijkt uit cijfers van de Newspaper Association of America. De groei bij de online inkomsten blijft zich bestendigen, maar kan nog steeds niet de terugval uit de gedrukte activiteiten opvangen.

"Er kan mogelijk wel gesproken worden over een herstel in de reclamesector en van de economie in het algemeen, maar de kranten zien op dit ogenblik geen enkele heropleving," merkt het online magazine Media Daily News op. "Net zoals de vorige kwartalen was de situatie ook dit keer het moeilijkste bij de gedrukte reclamesector. Daar werd een daling met 8,9 procent tot 5,69 miljard dollar opgetekend. Bij de online reclame-inkomsten werd daarentegen een groei met 8 procent tot 803 miljoen dollar opgetekend."

"Het aandeel van de online sector blijft echter relatief beperkt," wordt er opgemerkt. "Online inkomsten vertegenwoordigen inmiddels 15,5 procent van de totale reclame-omzet, tegenover 11,6 procent tijdens het tweede kwartaal van vorig jaar. Een groot gedeelte van die groei is echter te danken aan de achteruitgang van de gedrukte reclame-inkomsten." De terugval werd volgens het rapport in alle sectoren opgetekend. In de retailsector werd een daling met 8,1 procent tot 2,96 miljard dollar genoteerd, terwijl er bij de kleine aankondigingen een terugval met 10,9 procent tot 1,25 miljard dollar was.

16:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, krant, reclame |  Facebook |

19-08-11

Massamedia krachtiger dan familie en vrienden

Boodschappen van massamedia blijken een grotere invloed te hebben dan de opinies van familie en vrienden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Arizona State University. De onderzoekers merken op dat de boodschappen van de media en popcultuur zo overtuigend en krachtig zijn, dat zelfs geruststellende opinies van goede vrienden en familie er niet toe kan leiden dat het stigma wordt afgelegd. Er wordt wel opgemerkt dat de respondenten vermoeden dat er binnen de eigen kring meer commentaar was dan in werkelijkheid het geval bleek.

"Overgewicht wordt cultureel bestempeld als een belangrijk persoonlijk falen," merken de onderzoekers op. "Er wordt al snel een band gelegd met luiheid en een gebrek aan zelfcontrole. Bovendien worden zwaardere mensen vaak weinig aantrekkelijk of zelfs afstootwekkend genoemd. Die boodschappen zijn zo sterk dat sommigen mensen aangeven liever sneller te sterven of volledig blind te worden dan als een zwaarlijvig persoon te worden bestempeld."

"Vrouwen die steun genieten van hun rechtstreekse omgevingen vertonen evenveel schaamte als seksegenotes die deze ondersteuning moeten ontberen," merkt onderzoeksleider Alexandra Brewis, antropologe en directeur van het Center for Global Health aan de Arizona State University, op. Uit het onderzoek blijkt dat het aanzetten van familie en vrienden om zich minder kritisch op te stellen, weinig aarde aan de dijk lijkt te brengen." Hoewel overgewicht en obesitas een belangrijk maatschappelijk en medisch probleem vormt, mogen de gecreëerde stigma evenmin worden genegeerd." (MH)

09:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, overgewicht, media |  Facebook |

05-08-11

Uitgeverij Time zet hele portfolio op tablet

De Amerikaanse magazine-uitgever Time zal tegen het einde van dit jaar al zijn éénentwintig titels op tablet-computer aanbieden. Op dit biedt de uitgever al tablet-versies aan van zijn nieuwsmagazine Time en van de bladen Sports Illustrated, People en Fortune. Andere titels uit de portfolio van de uitgever, dochter van het mediaconcern Time Warner, zijn onder meer InStyle, Real Simple en Entertainment Weekly.

"Volgend jaar zullen ongetwijfeld veel meer consumenten gebruik maken van tablets," merkt Maurice Edelson, vice-president van Time, op. "Dat zal een stimulans betekenen voor de vraag naar content en ook de interesse van de adverteerders opdrijven. Door de totale portfolio van Time op tablets aan te bieden, kan er voor de adverteerder een belangrijk nieuw digitaal bereik worden gecreëerd." De digitale magazines en andere content-toepassingen van Time zijn volgens de uitgever meer dan elf miljoen keer gedownload.

Time geeft nog mee dat de klanten van de gedrukte magazines gratis de mogelijkheid zullen krijgen om hun abonnement met een digitale versie uit te breiden. Ook werd bekend gemaakt dat met de Amerikaanse boekhandel Barnes & Nobles een akkoord werd bereikt om digitale abonnementen en eenmalige exemplaren van de magazines Fortune, People, Sports Illustrated en Time te koop aan te bieden voor de e-reader Nook Color.

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: time, tablet, media, magazine |  Facebook |

04-08-11

Rijke consumenten hebben eigen mediagewoontes

Marketeers die welgestelde consumenten willen bereiken, moeten een genuanceerde benadering hanteren wanneer er keuzes worden gemaakt tussen de reclame-kanalen. Deze categorie rijkere consumenten heeft immers andere mediagewoontes dan de rest van de bevolking. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Ipsos Mendelsohn. Voor 79 procent van de rijkere klasse is technologie een integraal element van hun leven geworden.

Onder meer wordt erop gewezen dat 98 procent van de rijkere Amerikanen gebruik maken van het internet, tegenover 79 procent van de gemiddelde Amerikaanse bevolking. Bovendien bezit 33 procent van de rijkere bevolkingsklasse een smartphone, tegenover een algemeen gemiddelde van 17 procent. Er wordt aan toegevoegd dat de rijkere bevolkingsklasse gemiddeld 26,2 uur per week van het internet gebruik maakt, tegenover 21,7 uur bij de gemiddelde Amerikaanse bevolking.

Er wordt aan toegevoegd dat de rijkere bevolkingsklasse 34 uur per week naar televisie kijkt, terwijl 16 uur naar radio wordt geluisterd. Bij de gemiddelde bevolking bedraagt dat respectievelijk 17,6 uur en 7,5 uur. Verder wordt opgemerkt dat 59 procent van de rijkere categorie aangeeft een complex dagelijks leven te leiden, terwijl 58 procent gewag maakt van een toenemende stress en 54 procent aangeeft te proberen het maximale te halen uit de geboden mogelijkheden.

"De rijkere klasse verwacht dat digitale media hen baten bijbrengen, zelfs al kan ook die technologie niet alle druk van het dagelijkse professionele en persoonlijke leven wegnemen," merkt Ipsos Mendelsohn nog op.

15:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook |

01-08-11

Snelle groei voorspeld voor Indiase mediasector

Media en entertainment zullen de volgende jaren in India een snelle groei kennen, maar er blijven een aantal belangrijke hinderpalen bestaan. Dat is de conclusie van een rapport van consulent PricewaterhouseCoopers. In het rapport wordt opgemerkt dat de sector de volgende jaren een gemiddelde groei van 13,2 procent zal kennen en tegen het midden van het decennium een waarde zal bereiken van 18,7 miljard dollar. Het voorbije jaar werd een groei met 11,2 procent opgetekend.

"De omzet van de sector kent de volgende jaren een gezonde groei, maar de industrie staat voor de uitdaging om die groei ook in alle activiteiten winstgevend te maken," merkt Timmy Kandhari, analist entertainment en media bij PricewaterhouseCoopers, op. "Een gunstig overheidsbeleid kan helpen, maar de industrie moet vooral naar zijn eigen operationeel model kijken, zodat duurzame investeringen mogelijk worden." Er wordt opgemerkt dat televisie tegen het midden van het decennium 50 procent van alle inkomsten uit media en entertainment zal vertegenwoordigen.

Voor televisie wordt een groei met 14,5 procent per jaar voorzien. De televisie-inkomsten zullen voor 62 procent afkomstig zijn uit distributie, 33 procent uit reclame en 5 procent uit content. Televisie wordt volgens volgens de onderzoekers vooral gestimuleerd door het hogedefinitie-formaat en belangrijke sportevenementen. De gedrukte media zouden een groei met 9,6 procent laten optekenen, waarbij de kranten een groei met 10,1 procent zouden laten optekenen en magazines met 4,8 procent zouden stijgen. Radio zou een groei met 19,2 procent per jaar laten optekenen.

13:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, media, entertainment |  Facebook |

27-07-11

BBC krijgt voorbeeldig wetenschappelijk rapport

De wetenschappelijke verslaggeving van de British Broadcasting Corporation (BBC) heeft een hoge kwaliteit en wordt ook kwantitatief op een goed niveau onderhouden. Dat is de conclusie van een onafhankelijk rapport van genetica-professor Steve Jones. Er wordt echter wel opgemerkt dat de openbare omroep wel een onderscheid moet maken tussen bewezen feiten en opinies. Daarbij wordt gesteld dat pogingen om een evenwicht te vinden gratis publiciteit boden aan marginale opinies.

"De wetenschappelijke verslaggeving van de Britse openbare omroep wordt gekenmerkt door een voorbeeldige accuraatheid," voert het rapport aan. Er wordt aan toegevoegd dat één op vier nieuwsonderwerpen betrekking hadden op wetenschappen. Daarbij werd opgemerkt dat vooral de programma's Panorama (BBC One) en Today (Radio 4) een bijzonder sterke wetenschappelijke content aanboden. Fran Unsworth, hoofd nieuwsgaring bij de Britse omroep, stelde in een reactie bijzonder opgetogen te zijn met het resultaat van het rapport.

Professor Jones merkte wel op dat bij een eensgezindheid over de wetenschappelijke content teveel aandacht werd besteed aan tegenstemmen die weinig waarde te bieden hadden, wat volgens het rapport tot een vals evenwicht kon leiden. "Het aanbrengen van deze oppositie zou bij het publiek de perceptie kunnen creëren dat het onderwerp controversiëler is dan in het werkelijkheid het geval is," stipte professor Jones aan. Daarbij verwees hij onder meer naar de klimaatverandering, genetische gemanipuleerd voedsel en mazelen-vaccins.

19:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetenschap, bbc, media |  Facebook |

26-07-11

Amerikaanse consument blijft naar televisie kijken

Ondanks de toename van het aantal alternatieven op onder meer het internet en tablets keek de gemiddelde Amerikaanse consument vorig jaar vierendertig uur per week naar televisie. Dat betekent een stijging met 1 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Compete. Er wordt aan toegevoegd dat ABC het grootste aantal televisiekijkers lokte, op korte afstand door CBS gevolgd, vooral dankzij de première van de herfstprogrammering.

Er wordt wel opgemerkt dat de Amerikaanse televisienetwerken er niet in blijken te slagen om de televisiekijker ook naar hun online platformen te lokken. "Gemiddeld worden die websites slechts een half uur per maand bezocht," merkt Compete op. Met pieken tot 8 miljoen bezoekers tijdens de maanden mei, november en maart is ABC.com volgens Compete het meest succesvolle online platform van de Amerikaanse televisiesector. Slechts één keer komt CBS.com in de buurt van de marktleider.

Er wordt aan toegevoegd dat NBC, dat doorgaans minder online gebruikers telt, tijdens de maand mei een belangrijke stimulans liet optekenen. Dat was vooral te danken aan de populariteit van het programma Celebrity Apprentice met Donald Trump en in mindere mate The Voice. Er wordt echter opgemerkt dat de kijkers van CBS met 35 minuten per maand iets meer tijd aan online televisieprogramma's besteden dan op ABC, terwijl de tijdsbesteding op Fox en NBC ongeveer gelijk lag.

17:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, televisie, internet, media |  Facebook |

11-07-11

Geen seksadvertenties meer in Argentijnse kranten

De Argentijnse kranten mogen niet langer advertenties van sekswerkers opnemen. Dat heeft de Argentijnse president Cristina Fernández de Kirchner beslist. De presidente noemde de maatregel een belangrijke overwinning in de strijd voor de emancipatie van vrouwen. Julio Alak, Argentijns minister van justitie, wees er op dat de overheid ook plannen heeft om de promotie van seksuele diensten op het internet te blokkeren.

"De aankondiging van de maatregel is een complete verrassing," aldus de Britse krant The Guardian. "In Argentinië is prostitutie immers wettelijk toegelaten. In het stadspark Rosedal van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aeres werven ook travestieten openlijk klanten. De aanwezigheid van de travestieten stoot de bevolking van het nabijgelegen luxueuze district Palermo voor het hoofd. Volgens een aantal politieke waarnemers is het verbod echter vooral een nieuwe aanval van Kirchner op de massakrant Clarin, die elke dag ongeveer tweehonderd seksadvertenties publiceert."

Kirchner merkte op dat het verbod een einde zou maken aan de grote winsten die sommige kranten halen uit seksadvertenties. Kirchner en Clarin leven echter al drie jaar in vijandschap, nadat de krant tijdens een langdurige staking de kant van de Argentijnse landbouwers had gekozen. De staking verplichtte Kirchner om terug te komen op een aangekondigde belastingverhoging op de landbouw. Sindsdien heeft Clarin zich vooral toegelegd op het ontmaskeren van corruptie rond de Argentijnse regering.

Volgens tegenstanders is het verbod op de reclames een aanval op het recht op vrije meningsuiting. Ook de Argentijnse Association of Prostitutes heeft zich verzet tegen de invoering van het verbod.

19:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: argentinië, media, prostitutie, seks |  Facebook |

06-07-11

Sequels geen teken van gebrek aan originaliteit

Deze zomer zal een recordaantal van zevenentwintig filmsequels worden gelanceerd. Die trend heeft niets te maken met een gebrek aan originaliteit, maar vertegenwoordigt wel een investering in een succesvol merk. Dat zegt Tanya Gonzalez, filmexpert aan de Kansas State University in de Verenigde Staten. Het gaat volgens Gonzalez om filmmerken die al getoond hebben in staat te zijn om belangrijke successen te boeken en de potentie hebben om dat in de toekomst te herhalen.

"Sequels betekenen niet dat schrijvers of filmmakers een gebrek aan originaliteit lijden," merkt Tanya Gonzales op. "Er worden op dit ogenblik daarentegen meer films en boeken geproduceerd dan ooit voordien. Kunstenaars hebben het immers gemakkelijker om toegang te krijgen tot technologie, online distributie of uitgevers. De grote mediabedrijven geven er de voorkeur aan om in de sequel-sector te investeren." Gonzalez merkt daarbij op dat de filmsector altijd al op de populaire literatuur en sequels heeft gesteund.

"Het is voor de grote productiehuizen een mogelijkheid om risico's te vermijden, vooral in onzekere economische tijden," stipt Gonzales nog aan. "Bovendien staat het grote publiek heel positief tegenover sequels, wat vaak tot een grote ticketverkoop leidt. Maar dat fenomeen mag niet worden bestempeld als een signaal dat het publiek niet zou geïnteresseerd zijn in innovatief filmmateriaal. Een unieke, schitterend gemaakte film kan het publiek nog altijd aanspreken. Dat moet de sector in gedachten houden."

11:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: film, media, sequel |  Facebook |

04-07-11

Radiocommercials hebben ook impact op multitaskers

Radiocommercials behouden ook bij multitaskers hun impact. Dat is de conclusie van een rapport van het Nederlandse Radio Advies Bureau (RAB). Onder meer zoekopdrachten op het internet gaan volgens het rapport perfect samen met radioreclame. Er wordt opgemerkt dat de consument tijdens een zoekopdracht de radioreclame 38 procent beter zou herkennen. Commercials die op het gebied van content goed passen bij de zoekopdracht scoren nog beter. Daar lag de herkenning volgens de onderzoekers 71 procent hoger.

"Radio is vaak een secundaire activiteit," voeren de onderzoekers aan. "Adverteerders vragen zich dan ook af of de luisteraar door deze activiteiten niet te veel wordt afgeleid van de radiocommercials en de reclameboodschappen wel worden opgeslagen. Het opzoeken van informatie op het internet vergt veel aandachtsvermogen. Andere activiteiten - zoals autorijden of huishoudelijke taken - vergen veel minder capaciteit. Het onderzoek toont aan dat radiocommercials ook effect hebben wanneer luisteraars tegelijkertijd andere opdrachten uitvoeren.

De onderzoekers stellen dat de commercials tijdens het uitvoeren van zoekopdrachten ook beter gewaardeerd worden. Bovendien bleken vele luisteraars de websites van de commercials bij hun zoekopdracht te gebruiken. "Ook wanneer de respondent aangeeft slechts met weinig aandacht naar het achtergrond geluisterd te hebben, wordt een hogere herkenning opgetekend," wordt opgemerkt. "Radio blijft ook op de achtergrond zijn werk doen."

18:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, media, multitasken, reclame |  Facebook |

30-06-11

Amerikaanse consument heeft opnieuw meer vertrouwen in media

Het vertrouwen van de Amerikaanse bevolking in het nieuws in de kranten en televisie is het voorbije jaar opnieuw licht gestegen. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Gallup. Het vertrouwen van de Amerikaanse consument in de media bereikte vier jaar geleden een absoluut dieptepunt, maar heeft zich sindsdien stelselmatig gedeeltelijk hersteld. Het vertrouwen blijft echter nog beduidend onder het niveau van de jaren negentig en het begin van deze eeuw.

Uit het onderzoek blijkt dat 28 procent van de Amerikaanse bevolking relatief veel vertrouwen heeft in het krantennieuws. Dat is een stijging met 3 procentpunten tegenover het jaar voordien. Daarnaast zegt 27 procent relatief veel vertrouwen te hebben in het televisienieuws. Dat betekent een toename met 5 procentpunten op tegenover vorig jaar. Vier jaar geleden was het vertrouwen in het krantennieuws gedaald tot amper 22 procent, terwijl het televisienieuws toen een score van 23 procent bereikte.

In het midden van de jaren negentig stond het vertrouwen van de Amerikaanse consumenten in het televisienieuws nog op 46 procent en bleef tot zeven jaar geleden op ongeveer 35 procent staan. Ook het vertrouwen in de kranten bleef tijdens die periode rond datzelfde niveau variëren. Er wordt aan toegevoegd dat het herstel van het vertrouwen in het nieuws in alle bevolkingscategorieën wordt opgemerkt. De grootste vooruitgang werd opgemerkt bij mannen tussen dertig en vijftig jaar.

08:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, media, nieuws |  Facebook |

26-06-11

Vatikaan start met eigen nieuwsportaal

Het Vatikaan start met een nieuwsportaal op het internet. Het nieuwe portaal moet informatie van de verschillende gedrukte, online en audiovisuele media samenbrengen in één platform voor kerkelijk nieuws. Volgens woordvoerders van het Vatikaan heeft paus Benedictus persoonlijk de ontwikkeling van het portaal gevolgd. Monsigneur Claudio Maria Celli, verantwoordelijk voor het departement dat het portaal heeft ontwikkeld en zal onderhouden, heeft het over een nieuwe vorm van communiceren.

"Het portaal news.va is de jongste inspanning van het Vatikaan om zijn evangelieboodschap naar een breder, internet-gericht publiek te brengen en volgt op uitstappen op Facebook, Twitter en YouTube," merkt het persbureau Associated Press op. "Claudio Maria Celli stelt dat het portaal weliswaar werd ontwikkeld om nieuws over het Vatikaan in een gemakkelijk bereikbare vorm naar de buitenwereld te brengen, maar er ook zou moeten voor zorgen dat de interne communicatie verbetert door de verschillende departementen de eigen activiteiten onderling aan elkaar kenbaar te laten maken."

Het portaal zal oorspronkelijk nieuws in het Italiaans en Engels brengen. Later zullen andere talen worden toegevoegd. Er komt volgens Celli drie keer per dag een update. Het portaal is voorzien voor live-streaming van pauselijke evenementen, audiofeeds van Radio Vatikaan, foto's van de krant L'Osservatore Romano en gedrukte teksten van pauselijke homilies, stellingen en toespraken. De website is ook gericht op sociale media, met feeds van Twitter en links van Facebook.

De respectievelijke pausen zijn vaak rechtstreeks betrokken geweest bij de lancering van media-projecten van het Vaticaan. Tachtig jaar geleden inaugureerde paus Pius XI persoonlijk Radio Vaticaan en zestien jaar geleden startte paus Johannes-Paulus II de website vatican.va.

07:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, media, nieuws, vatikaan |  Facebook |

25-06-11

The Huffington Post wil twaalf internationale edities

De Amerikaanse nieuwssite The Huffington Post wil tegen het einde van het jaar twaalf internationale edities hebben. Dat heeft Ariana Huffington, oprichtster van de nieuwssite, gezegd naar aanleiding van de aankondiging van de lancering begin juli van een Britse editie. Recent werd ook al een Canadese editie gelanceerd. Daarna wil The Huffington Post, dat eerder dit jaar werd overgenomen door America Online (AOL), ook activiteiten ontplooien in onder meer Frankrijk Latijns-Amerika, Australië en India.

De Britse editie van The Huffington Post zal worden geleid door Carla Bevan, die vorig jaar van het magazine Marie-Claire werd aangetrokken als hoofdredacteur van de Britse portal van America Online. Chris Wimpress, een gewezen politiek medewerker van BBC Radio, werd aangetrokken als verslaggever voor de Britse politiek. "De lancering in Canada is een groot succes gebleken," merkte Huffington op tegenover het magazine Mediaweek. "Dat willen we ook op andere markten realiseren."

"Het Britse model moet een duplicaat worden van de Amerikaanse activiteiten," merkt Mediaweek op. "Dat betekent dat een gedeelte van de content wordt aangeleverd door een kernredactie, aangevuld met bijdragen van onbetaalde bloggers." The Huffington Post startte als een progressieve politieke blog, maar brengt inmiddels een bredere waaier van content, zoals media, duurzaamheid en toerisme. In februari van dit jaar werd de blog door America Online overgenomen voor een bedrag van 315 miljoen dollar.

10:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ol, huffington post, internet, media |  Facebook |

23-06-11

Groot gedeelte van televisiepubliek laat zich afleiden

Een groot gedeelte van het publiek wordt tijdens het televisiekijken door andere activiteiten afgeleid. Dat is de conclusie van een onderzoek van de bureaus Adweek en Harris. De belangrijkste afleiding is het internet op computer (56 procent), gevolgd door het lezen van een boek, magazine of krant (44 procent). Verder volgen sociale netwerking (40 procent) en het verzenden van tekstberichten met de mobiele telefoon (37 procent).

De onderzoekers voeren daarbij aan dat televisiereclame vaak een voorkeur heeft voor een doelpubliek tussen achttien en vierendertig jaar, maar merkt op dat net die categorie zich het gemakkelijkste laat afleiden. In die leeftijdsgroep blijkt immers 86 procent tegelijkertijd met een computer op het internet actief te zijn, terwijl 57 procent zich bezig houdt met sociale netwerking. In die groep verzendt ook 57 procent mobiele tekstberichten, terwijl 40 procent aan online shoppen doet en 30 procent actief is op het mobiele internet.

Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen zich sneller van de televisie laten afleiden dan mannen. Vrouwen blijken tijdens het televisiekijken vooral meer actief te zijn met lezen dan mannen. Volgens de onderzoekers geeft 51 procent van de vrouwen toe tijdens het televisiekijken te lezen, tegenover slechts 37 procent bij de mannen. Vrouwen laten in alle categorieën een hogere score optekenen dan mannen, op uitzondering van het mobiel internet of een smartphone of een tablet.

10:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, internet, media |  Facebook |

22-06-11

Real Madrid beperkt budget eigen televisiekanaal

De Spaanse voetbalclub Real Madrid gaat de budgetten voor het eigen televisiekanaal gevoelig beperken. De maatregel vormt een onderdeel van een grotere operatie om de onkosten van de voetbalclub terug te dringen. Het budget van Real Madrid TV zou teruggebracht worden tot 7 miljoen euro per jaar. In de toekomst zou het televisiekanaal met nog meer besparingen rekening moeten houden. Florentino Perez, voorzitter van Real Madrid, zou sceptisch zijn over de meerwaarde van het televisiekanaal.

Oorspronkelijk had Real Madrid TV een budget van ongeveer 20 miljoen euro per jaar. Door de besparingsoperatie zal het televisiekanaal ook veertig medewerkers moeten ontslaan, waaronder technici, producers en schrijvers. "Voorzitter Perez zou er niet van overtuigd zijn dat eigen media-projecten een meerwaarde kunnen betekenen voor het imago van de club," merkt het webmagazine Sportbusiness.com op. "Twee jaar geleden sloot Perez ook al het radiostation van Real Madrid, amper één jaar nadat zijn voorganger Ramon Calderon het platform had opgericht."

Verwacht wordt dat Perez ook het budget van de basketbal-divisie van Real Madrid zal terugschroeven. Dit jaar had de divisie de beschikking over een budget van 28 miljoen euro. Dat zou volgend jaar echter teruggebracht worden tot 25 miljoen euro. Nog één jaar later zouden de financiële middelen voor de basketbal-divisie verder tot 20 miljoen euro worden herleid. Vele grote voetbalclubs moeten besparingen doorvoeren om te voldoen aan de nieuwe Europese voetbalregels.

10:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: real madrid, voetbal, media |  Facebook |

19-06-11

Opmerkelijk herstel van hersenletsels bij Asterix en Obelix

Asterix en Obelix waren onder hun beiden verantwoordelijk voor ruim de helft van de traumatische hersenletsels die in hun stripverhalen werden toegebracht. Dat is één van de conclusies van een analyse van de vierendertig albums van tekenaar Albert Uderzo door wetenschappers aan de Heinrich Heine University in Duitsland. De onderzoekers stelden in totaal 704 gevallen van traumatisch hersenletsel vast. Daarvan waren de Galliërs van Asterix en Obelix verantwoordelijk voor 87,1 procent van de verwondingen. In meer dan de helft van die agressie waren Asterix en Obelix de daders.

"Mannen vertegenwoordigden 698 slachtoffers," merken de onderzoekers op. "Daarnaast bleek dat de Romeinen 63,9 procent van de slachtoffers vertegenwoordigden. De rest bestond uit Galliërs, bandieten, piraten, Noormannen, Vikings, Goten, Britten en zelfs buitenaardse wezens." Onderzoeksleider Marcel Kamp wijst erop dat de meerderheid van de gewonden weliswaar een helm droegen, maar die bescherming was meestal tijdens het gevecht verloren geraakt.

Ook werd opgemerkt dat bij 696 incidenten gebruik gemaakt werd van brutaal geweld. Bij de andere feiten werd gebruik gemaakt van wurging. "Ondanks de ernst van de verwondingen, heeft geen enkel incident geleid tot de dood of permanente schade," merkt Kamp nog op. "Bovendien bleken de meeste slachtoffers al na enkele minuten of uren alweer helemaal hersteld te zijn. Gezien de medische kennis van die periode, is dat herstelpercentage bijzonder opmerkelijk."

15-06-11

Voorzitter Britse omroep wil BBC World Service redden

Chris Patten, de nieuwe voorzitter van de BBC Trust, heeft aangekondigd te zullen vechten om ervoor te zorgen dat de BBC World Service niet te lijden zal hebben onder de besparingen die de openbare omroep moet doorvoeren. Patten voerde aan eventueel bereid te zijn om eventueel de digitale televisiekanalen op te offeren om de toekomst van de BBC World Service veilig te stellen. Het budget van de Britse overheid moet dit jaar met 20 procent worden teruggebracht. De BBC Trust ontkent de plannen en zegt dat er nog geen definitieve beslissing is genomen.

Chris Patten, de laatste Britse gouverneur van Hongkong, zegt vooral de Arabische, Somalische en Indiase secties van de BBC World Service absoluut te willen verder zetten. "In het buitenland beseft men pas echt hoe goed de BBC is," aldus Chris Patten tegenover de Britse krant The Telegraph. Hij voegde er aan toe bij Brits minister van buitenlandse zaken William Hague te zullen lobbyen voor het verder zetten van de budgetten van de BBC World Service, die over drie jaar zouden worden stopgezet.

Chris Patten weigerde te zeggen welke divisies in aanmerking zouden komen voor de zware afslankingsoperatie. "Dat zou een doodsvonnis betekenen voor de betrokken divisies," voerde hij aan. "Maar het lijkt onvermijdelijk dat er op het gebied van sport zware beslissingen zullen moeten vallen. Het is voor de BBC onmogelijk om op alle sportrechten te bieden." Volgens een aantal bronnen zouden bij de besparingen alleen al bij de BBC News 1.500 banen verdwijnen.

18:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbc, bbc world service, media |  Facebook |

14-06-11

Mobiel platform 10 procent online activiteiten The Guardian

De Britse krant The Guardian heeft sinds begin dit jaar 403.388 downloads geregistreerd voor de herziene versie van zijn iPhone-applicatie. Na een gratis proefperiode hebben 67.258 betrokkenen een betalend abonnement genomen op de applicatie. Er wordt opgemerkt dat de applicatie sinds begin dit jaar aan The Guardian een bedrag tussen 201.101 pond en 268.359 pond heeft opgeleverd. De Britse krant wil binnenkort ook een applicatie voor de iPad lanceren.

Begin dit jaar lanceerde The Guardian een betalend model voor zijn iPhone-applicatie. "Sindsdien heeft de applicatie The Guardian meer geld opgeleverd dan de lezers van de gratis website van de krant hebben gegenereerd," merkt het webmagazine PaidContent.org op. "Indien de gebruikers van de betaalde applicatie echter gekozen hadden voor de gedrukte krant, zou een bedrag van 12,1 miljoen pond aan inkomsten zijn gegenereerd."

In de Verenigde Staten werd de applicatie 36.089 keer gedownload. Daar blijft het aanbod echter gratis, ondersteund door reclame. The Guardian hoopt daarmee zijn positie op de Amerikaanse markt te kunnen verstevigen. De krant merkt verder op dat de mobiele trafiek naar The Guardian op dit ogenblik 10 procent van de totale online activiteiten vertegenwoordigt. Vorig jaar vertegenwoordigde het mobiele platform nog 4,5 procent van de totale trafiek naar de website van de Britse krant.

17:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, krant, media, mobile, the guardian |  Facebook |

13-06-11

Jongeren uit etnische minderheden consumeren meer media

In de Verenigde Staten besteden jongeren uit etnische minderheden meer dan een halve dag aan mediaconsumptie. Dat is 4,5 uur meer dan bij blanke Amerikanen. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Northwestern University. De onderzoekers voegen er aan toe dat televisie onder alle jongeren het belangrijkste mediaplatform blijft, maar bij minderheden nemen elektronische gadgets zoals mobiele telefoons en iPods volgens de onderzoekers een steeds groter aandeel in de consumptie van mediacontent. Jongeren uit etnische minderen besteden dertien uur per dag aan mediaconsumptie.

De televisieconsumptie ligt bij etnische minderheden twee uur hoger dan bij blanke jongeren. Bij muziek is er een meerverbruik van één uur. Bij het computergebruik is er een verschil van anderhalf uur en bij videogames is er sprake van een meergebruik tussen dertig en veertig minuten. De onderzoekers voegen er aan toe dat de kloof in het mediagebruik tussen Afro-Amerikanen en blanken het voorbije decennium is verdubbeld. Bij Latino-Amerikanen is er sprake van een verviervoudiging.

Onderzoeksleider Ellen Wartello, professor aan de Northewestern University, stelde dat uit het onderzoek ook moet afgeleid worden dat jongeren steeds meer een sedentaire levensstijl beginnen aan te nemen. "Er moet dan ook gevreesd worden dat een aantal bestaande problemen, zoals obesitas bij kinderen, in de toekomst nog acuter zullen worden," merkt Wartello op. "Er moet dan ook worden aangestuurd op een grotere ouderlijke controle, met inbegrip van het instellen van een tijdslimiet en het opvolgen van de geconsumeerde content.

19:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: etnische minderheden, media |  Facebook |

05-06-11

Kleine Amerikaanse kranten hebben vaakst een betaalmuur

Grote mediabedrijven zoals The New York Times of The Wall Street Journal halen de grootste ruchtbaarheid met het oprichten van betaalmuren, maar die trend wordt in realiteit geleid door de kleinere uitgevers. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de School of Journalism van de University of Missouri. Daarbij wordt opgemerkt dat 46 procent van de Amerikaanse kranten met een oplage van minder dan 25.000 exemplaren per week voor minstens een gedeelte van hun online content een financiële bijdrage vragen. Bij de grotere uitgevers is dat slechts 24 procent.

"Bij de uitgevers die nog geen vergoeding vragen voor hun online content, denkt echter 35 procent om in de toekomst een betaalmuur op te richten," merkt het magazine Adweek op. "Bovendien acht nog eens 50 procent het mogelijk dat die stap ooit gezet zal worden. Slechts 15 procent geeft aan geen enkel plan in die richting te hebben." De onderzoekers merken op dat die digitale betaalmuren de terugval van de inkomsten uit gedrukte activiteiten niet zullen kunnen compenseren, maar mogelijk wel gedeeltelijk zal kunnen afremmen.

De onderzoekers voegen er aan toe dat de kleinere uitgevers weinig interesse hebben in mobiele platformen. Slechts 25 procent van de kleine Amerikaanse uitgevers blijkt een mobiele applicatie ontwikkeld te hebben. Bij de grote uitgevers heeft daarentegen 62 procent een mobiele applicatie. Ook heeft slechts 9 procent van de kleine uitgevers een applicatie voor tablets, tegenover 39 procent bij de grotere Amerikaanse kranten. Zes op tien Amerikaanse kranten verwacht over drie jaar minstens 15 procent van zijn totale inkomsten uit digitale activiteiten te halen.

15:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, paywall |  Facebook |

23-05-11

Mediagebruik in belangrijke mate etnisch beïnvloed

Adverteerders moeten bij hun mediakeuzes zorgvuldig rekening houden met culturele verschillen tussen de diverse etnische bevolkingsgroepen. Dat is de conclusie van een Amerikaanse studie van het bureau Nielsen. Daarbij wordt aangevoerd dat Afro-Amerikanen, Latino-Amerikanen en Aziatisch-Amerikanen duidelijk verschillende mediavoorkeuren hebben. Bovendien blijken ook de shopping-gewoonten van de verschillende etnische groepen grondig van elkaar af te wijken.

"Afro-Amerikanen kijken onder meer meer dan gemiddeld naar televisie," voeren de onderzoekers aan. "Deze groep kijkt zes uur en vierenvijftig minuten per week naar televisie, terwijl het Amerikaans gemiddelde slechts vijf uur en elf minuten bedraagt. Ook zijn Afro-Amerikanen 30 procent meer geneigd te zijn om de sociale netwerksite Twitter te bezoeken. Anderzijds zijn Latino-Amerikanen en Aziatisch Amerikanen het meest geneigd om gebruik te maken van het mobiele internet."

Anderzijds blijken Latino-Amerikanen het meest gebruik te maken van tekstberichten. Aziatisch-Amerikanen vormen met tachtig uur per maand de grootste gebruikers van het vaste internet. Het Amerikaanse gemiddelde bedraagt ongeveer vijfenveertig uur. Maar Aziatisch-Amerikanen zijn daarentegen met drie uur en vijftien minuten de zuinigste consumenten van televisie. Ook wordt opgemerkt dat Afro-Amerikanen het vaakst winkelen, maar per uitstap het minste geld uitgeven. Aziatisch-Amerikanen kopen het grootst aantal producten met kortingen.

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: etnische groep, media |  Facebook |