28-01-13

Alle Noord-Amerikaanse media hebben mobiele activiteiten

In Noord-Amerika zullen dit jaar alle uitgevers een mobiel contentaanbod op de markt hebben. Dat is de conclusie van een rapport van het Alliance for Audited Media. De onderzoekers stellen dat deze cijfers aantonen dat de digitale sector een cruciale rol zal spelen in de toekomstige winsten van de mediabedrijven en dat mobiele platformen bijzonder belangrijk zijn geworden in het dagelijkse medialeven van de consument. Opgemerkt wordt dat de sector vooral tablets bestempelen als een dynamische toekomstmarkt voor mediaconsumptie.

De onderzoekers merken op dat mobiele platformen op dit ogenblik nog geen belangrijke basis vormen voor de inkomsten van de mediabedrijven, maar een groot gedeelte van de sector zou verwachten dat daarin volgend jaar een ommekeer wordt verwacht. Daarbij wordt opgemerkt dat 40 procent van de mediabedrijven verwachten minstens 10 procent van hun oplage-inkomsten te zullen realiseren met mobiele activiteiten. Een belangrijk aantal mediabedrijven creëert specifieke mobiele content om de platformen waardevoller te maken voor de lezer.

De uitgevers bleken zich ook optimistisch op te stellen over de potentiële inkomsten van applicaties voor smartphones en tablets. Het voorbije jaar bleek slechts 22 procent van de uitgevers winst te genereren met zijn applicaties, maar tegen het einde van volgend jaar zou dat opgelopen zijn tot meer dan 50 procent. Bij websites wordt al een winstgevendheid van 51 procent opgetekend, waarbij echter nog weinig van groeimarges gewag gemaakt wordt. Verder wordt opgemerkt dat 40 procent van de mediabedrijven al een betaalmuur heeft ingevoerd.

Lees Verder

17:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, mobiel |  Facebook |

26-01-13

Televisie blijft Amerikaanse medialandschap beheersen

Ondanks de brede keuze aan platformen, wordt het Amerikaanse medialandschap nog altijd grotendeels gedomineerd door televisie. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Nielsen. Opgemerkt wordt dat 291 miljoen Amerikanen een televisie bezitten. Daarmee heeft televisie een penetratie van 91,75 procent in de Amerikaanse populatie. Bovendien bezitten 89 procent van de eigenaars minsten twee toestellen. Er wordt aan toegevoegd dat gemiddeld 144 uur per maand naar televisie wordt gekeken.

Daarentegen wordt slechts negenentwintig uur aan internet besteed op desktops. Mobiele platformen laten een cijfer van vijf uur per maand optekenen. Er wordt aan toegevoegd dat zelfs sociale media op computer een grotere activiteit laten optekenen dan mobiele platformen. Nielsen stelde immers vast dat 164 miljoen Amerikaanse consumenten een computer gebruiken voor activiteiten op sociale media, terwijl slechts 85 miljoen gebruikers daarvoor beroep doen op een mobiele applicatie en 81 miljoen op het mobiele web.

Uit het onderzoek blijkt verder dat internet op computer voor 20,1 procent wordt gebruikt voor sociale netwerking en blogs. Daarmee vormt deze categorie de populairste activiteit op computer. Online games staan op de tweede plaats met een score van 8,1 procent, gevolgd door email (7,1 procent), email (7,1 procent), video en film (5,2 procent), portals (3,7 procent), zoekopdrachten (3,2 procent), software sites (3 procent), nieuws (2,7 procent), veilingen (2,4 procent) en sport (2,2 procent).

Lees Verder

12:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, media, desktop |  Facebook |

23-01-13

Amerikaanse kranten achter wapenbeleid Barack Obama

De grote Amerikaanse kranten scharen zich nagenoeg unaniem achter de plannen van president Barack Obama om de wapenwet gevoelig te verstrengen. Dat zegt de conservatieve publicatie Newsbusters. Er wordt opgemerkt dat nagenoeg elk editoriaal over het wapenbezit in de grote kranten tussen midden december en half januari heeft opgeroepen tot een grotere controle op het wapenbezit, waarbij onder meer werd aangestuurd op een strengere wapenwet en een compleet verbod op het bezit van semi-automatische wapens.

Volgens Newsbusters.org hebben bij de twintig grootste kranten van de Verenigde Staten alleen The Wall Street Journal en The Orange County Register niet aan die algemene stroming deelgenomen. Newsbusters, die zich opwerpt als een voorloper in de strijd tegen de progressieve media, wijst erop dat de kranten onder meer hebben aangevoerd dat de kinderen van Newtown werden opgeofferd aan de Amerikaanse wapenlobby en dat semi-automatische wapens werden afgeschilderd als moordmachines.

Newsbusters hekelt onder meer The New York Times, die aanvoerde dat de grondwet niet elke Amerikaan een absoluut recht op het bezit van wapens biedt. Er wordt aan toegevoegd dat The New York Times op minder dan één maand tijd veertien editorials heeft gewijd aan de verstrenging van de wapenwet en zich daarmee als de grootste voorstander voor de beperking van het wapenbezit heeft opgeworpen. Ook hekelt Newsbusters de zware aanvallen van de krant op de Amerikaanse National Rifle Association.

Lees Verder

18:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wapenwet, media, barack obama |  Facebook |

21-01-13

Neushoorn in Zuid-Afrika verkozen tot nieuwspersonage van het jaar

De neushoorn is in Zuid-Afrika gekozen tot het belangrijkste nieuwspersonage van het voorbije jaar. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse National Press Club bekend gemaakt. Reden voor de verkiezing zijn de grote slachtingen die het voorbije jaar door stropers onder de Zuid-Afrikaanse neushoornpopulatie zijn aangericht. Het is de eerste keer dat een dier in Zuid-Afrika wordt verkozen tot het nieuwspersonage van het jaar. In totaal werden vorig jaar in het land 668 neushoorns door illegale jagers gedood.

"De verhalen over de illegale neushoornjacht hebben het hele jaar door de krantentitels gedomineerd," merkt Antoinette Slabbert, voorzitter van de National Press Club, op. "Het probleem werd zowel nationaal als internationaal uitgebreid in de pers behandeld." Slabbert voegde er aan toe dat er lang over de beslissing is gedelibereerd, maar bleek uiteindelijk geen enkel groter verhaal geïdentificeerd te kunnen worden. In Zuid-Afrika leven ongeveer vijftienduizend witte neushoorns en achtenveertighonderd zwaar bedreigde zwarte neushoorns.

De illegale jacht op de neushoorn kreeg bij de National Press Club voorrang over het treffen tussen demonstranten en de politie bij de platinium-mijn Marikana van Lonmin in augustus, waarbij vierendertig doden vielen. Daarnaast waren er ook talloze politieke verhalen, maar Slabbert benadrukt dat in de selectie naar een personage diende te worden gezocht, terwijl de schietpartij in Marikana een nieuwsfeit was. Slabbert merkt ook op dat het verhaal van de neushoorn de hele wereld over het probleem van de illegale jacht heeft geïnformeerd.

Lees Verder

18:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: neushoorn, zuid-afrika, media |  Facebook |

02-01-13

Mediafusies voorbije jaar met 50 procent gestegen

De mediasector heeft het voorbije jaar 1.350 fusies en overnames laten optekenen. Dat betekent een stijging met 50 procent tegenover het jaar voordien. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Jordan Edmiston Group Inc (Jegi). Het totale overnamebedrag steeg van 52,2 miljard dollar tot 75 miljard dollar. In het rapport wordt opgemerkt dat het grootste gedeelte van de activiteit werd vertegenwoordigd door kleinere fusies en overnames, want in 90 procent van de dossiers was er sprake van minder dan 50 miljoen dollar.

Er wordt opgemerkt dat slechts veertien projecten een waarde van meer dan 1 miljard dollar lieten optekenen. Daarvan situeerden zich zes transacties tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar. In totaal werden tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar meer dan vierhonderd transacties opgetekend, waarbij volgens Jegi geanticipeerd werd op nieuwe belastingsregels die bij de intrede van het nieuwe jaar van kracht werden. Er wordt aan toegevoegd dat de interactieve en digitale sectoren 70 procent van alle transacties vertegenwoordigden.

Grote overnames in de interactieve en digitale sectoren werden gerealiseerd door bedrijven zoals Adobe, Oracle, Salesforce en ExactTarget. Jegi voert nog aan dat de fusie-activiteit in de mediasector vier jaar geleden, in de nasleep van de financiële crisis, met ruim zeshonderd transacties en een bedrag van 31,2 miljard dollar een dieptepunt kende. Een absolute piek in de sector werd zes jaar geleden gerealiseerd, toen de fusies een waarde van 104,4 miljard dollar lieten optekenen, verdeeld over 872 transacties.

Lees Verder

17:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, fusie |  Facebook |

23-12-12

Moslimkritiek vindt gemakkelijker weg naar Amerikaanse media

Organisaties die negatieve boodschappen over moslims verspreiden, zijn in de Verenigde Staten sinds de terroristische aanslagen van nine-eleven vanuit de rand van het publieke debat naar de massamedia opgeschoven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of North Carolina naar de impact van meer dan duizend perscommuniqués over moslims van honderdtwintig organisaties op televisie-uitzendingen en krantenartikels. Hoewel de meeste organisaties moslims als vredelievende en constructieve deelnemers aan de Amerikaanse maatschappij omschrijven, blijken initiatieven met negatieve boodschappen over de islamitische bevolking volgens onderzoeksleider Christopher Bail, professor sociologie aan de University of North Carolina, sinds de terroristische aanslagen gemakkelijker de weg te vinden naar de massamedia. Volgens Bail hebben de media daardoor aan die randorganisaties ook de mogelijkheden geboden om fondsen te verwerven en sociale netwerken uit te bouwen binnen conservatieve elite-kringen.

Lees Verder

10:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moslim, media |  Facebook |

18-12-12

Meest Amerikaanse media hebben mobiel platform

In de Verenigde Staten hebben 90 procent van de grote kranten en magazines een aanwezigheid op het mobiele internet. Ook bij de resterende 10 procent zeggen de meeste uitgevers plannen te hebben om in de loop van de volgende maanden mobiele activiteiten te zullen opstarten. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse Alliance for Audited Media. Drie jaar geleden maakte slechts 51 procent van de betrokken mediabedrijven gewag van een mobiele activiteit. Er wordt echter opgemerkt dat de uitgevers op dit ogenblik, in tegenstelling tot enkele jaren geleden, willen uitzoeken op welke manier die activiteit rendabel gemaakt kan worden. Daarbij wordt opgemerkt dat 22 procent van de mobiele platformen winstgevend zijn, terwijl 50 procent verwacht dat de activiteiten binnen de volgende twee jaar rendabel zullen worden. Voorlopig blijft Apple het dominante platform, maar er wordt opgemerkt dat applicaties voor de Kindle van Amazon en Nook van Barnes & Noble aan een opmars bezig zijn.

Lees Verder

18:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, mobiel, applicatie |  Facebook |