05-10-10

Opnieuw inkomstenstijging voor Nederlandse publieke omroepen

Overheidsbezuinigingen hoeven bij de publieke omroepen niet tot paniek te leiden. Dat is de conclusie van een Nederlands onderzoek van het adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PwC). Daarbij wordt erop gewezen dat de publieke omroepen mede door de aantrekkende reclamemarkten hun inkomsten de volgende jaren opnieuw zullen zien stijgen. Tot het midden van het decennium wordt bij televisiereclame een gemiddelde groei van 5 procent voorop gesteld. Bij radio wordt gerekend op een gemiddelde stijging met 3,3 procent per jaar. Die stijgingen zouden zowel voor de publieke als de commerciële sector gelden.

18:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, nederland, publieke omroep |  Facebook |

30-09-10

Aantal televisieminuten per dag blijft stijgen

In een aantal grote Europese markten kijken de consumenten steeds meer televisie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Eurodata. Ondanks de groeiende impact van het internet, kan die trend volgens de onderzoekers ook worden opgemerkt bij de jongeren consumenten. Daarbij wordt opgemerkt dat de Britse consument gemiddeld drie uur en zevenenvijftig minuten per dag naar televisie kijkt. Dat is een stijging met vijftien minuten tegenover vorig jaar. Bij Britse jongeren wordt een stijging met twaalf minuten tot twee uur en vijfenveertig minuten opgetekend. Eurodata merkt wel op dat de groei dit jaar is beïnvloed door de vele sportevenementen en de kruisbestuivingen tussen televisie en het internet.

"Vorig jaar werd werd wereldwijd al een nieuw kijkcijferrecord opgetekend, maar die cijfers lijken dit jaar nog verbeterd te zullen worden," merkt Eurodata op. In Nederland werd een stijging met zeven minuten tot exact drie uur per dag opgetekend, terwijl in Spanje een toename met zes minuten tot drie uur en negenenveertig minuten werd genoteerd. Vooral de toename bij het jongere publiek wordt opmerkelijk genoemd. In Nederland werd daar een groei met zeven minuten tot iets meer dan twee uur opgetekend, terwijl in Spanje een stijging met vier minuten tot twee uur en zesentwintig minuten werd gemeld. In Duitsland was er een stijging met vijf minuten tot één uur en drieëndertig minuten.

De onderzoekers merken op dat sportuitzendingen het grootste publiek aantrekken. Er wordt daarbij opgemerkt dat zowel de Olympische Winterspelen in Canada als het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika voor de eerste keer televisie-uitzendingen in realtime hebben gecombineerd met sociale media en microblogging. Dat bood volgens de onderzoekers het eerste grote onderzoeksplatform om de impact van het internet en sociale netwerken op de televisie-consumptie en de ontwikkeling van multiplatform-strategieën uit te testen. Vooral bij jongeren is de stijgende televisie-consumptie volgens de onderzoekers in belangrijke mate gelinkt aan een uitgebreid internet-gebruik.

17:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, televisie |  Facebook |

Evenement-televisie stimuleert gecombineerd mediagedrag

Televisie en internet worden door de consument al langere tijd gecombineerd, maar er zijn aanwijzingen dat evenement-programma's zoals Strictly Come Dancing en X-Factor dat fenomeen verder ondersteunen. Steeds meer consumenten bespreken op sociale media immers televisieprogramma's op het ogenblik dat die bekeken worden. Dat is de conclusie van een Brits onderzoek van het bureau RedShift Research. Daarbij wordt opgemerkt dat 45 procent van de Britten toegeeft op websites zoals Twitter op Facebook televisieprogramma's te bespreken terwijl de uitzendingen nog bezig zijn. In 57 procent van de gevallen gaat het daarbij om discussies over evenement-programma's, zoals sportuitzendingen, talentshows en eindeseizoens-afleveringen van soap-series.

De onderzoekers voeren aan dat deze tendens verrassend wordt gedragen door vrouwelijke consumenten. In die groep zegt 51 procent tegelijkertijd gebruik te maken van online chatprogramma's en televisie. Bij mannen is dat slechts 38 procent. De onderzoekers voegen er aan toe dat 21 procent van de Britse respondenten aangeeft een sociaal engagement te zullen afzeggen indien ze daarvoor hun favoriete programma zouden moeten missen. RedShift Research merkt op dat de gebruiker door de technologische vooruitgang steeds meer apparaten gebruikt in combinatie met de televisie. In eerste plaats gaat het om een laptop (57 procent), gevolgd door een desktop (23 procent) en een smartphone (19 procent).


RedShift Research voegt er aan toe dat 63 procent graag met zijn televisie toegang zou hebben tot het internet, zodat ze meer informatie zouden kunnen vinden over de programma's die ze aan het bekijken zijn, online te shoppen sociale netwerksites te gebruiken. Er wordt opgemerkt dat X-Factor het voorbije seizoen meer dan elf Twitter-berichten per seconde genereerde, terwijl Strictly Come Dancing aan bijna zeven Twitter-berichten per seconde kwam. De Britse verkiezingsdebatten genereerden zelfs meer dan negenentwintig Twitter-berichten per seconde. RedShift Research merkt op dat de consument duidelijk toegang tot het internet wenst tijdens het bekijken van televisieprogramma's. Intelligente technologie zal volgens de onderzoekers een revolutie betekenen voor de televisiesector.

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, media, televisie |  Facebook |

24-09-10

Britse openbare omroep mag zijn magazine-divisie verkopen

De Britse openbare omroep krijgt de toelating om een mogelijke verkoop van zijn magazine-divisie te overwegen. Dat heeft de BBC Trust bekend gemaakt. De divisie omvat onder meer het magazine Radio Times, dat in het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw voor het eerst op de markt kwam en op dit ogenblik een oplage heeft van 950.000 exemplaren. Op de tijdschriften Top Gear en Lonely Planet behoren tot de divisie BBC Magazines. De divisie, die vorig jaar een winst maakte van 18,4 miljoen pond sterling, vormt een onderdeel van BBC Worldwide, de commerciële tak van de Britse openbare omroep. De verkoop zou een onderdeel vormen van de herstructurering bij BBC Worldwide, die in november vorig jaar bekend werd gemaakt.

De BBC Trust had daarbij bepaald dat BBC Worldwide meer internationaal moest gericht zijn en een aantal van zijn binnenlandse operaties zou moeten afstoten. In eerste instantie werd de divisie BBC Audiobooks verkocht. Een nieuwe eigenaar van de magazines zou echter niet alleen moeten worden goedgekeurd door de Britse concurrentie-autoriteiten, maar ook door de BBC Trust. "Er is aan BBC Worldwide de toelating gegeven om de marktopties voor de toekomst van zijn magazine-divisie te bekijken, op voorwaarde dat op dit ogenblik geen bindende overeenkomsten worden gesloten," merkt de raad van bestuur van de Britse openbare omroep op.

De BBC Trust zegt vooral aandacht te zullen besteden aan de belangen van de betalende televisiekijker. Elk overname-voorstel zal een formele toestemming van de raad van bestuur van de openbare omroep moeten krijgen. Inmiddels zouden al ongeveer dertig partijen interesse hebben getoond om een belang te nemen in de magazines. Peter Phippen, managing director van BBC Magazines, stelde echter geen details vrij te kunnen geven over de geïnteresseerde kandidaten. Bij BBC Magazines werken op dit ogenblik ruim 650 mensen. Radio Times is de meest winstgevende titel van de divisie, maar is ook een belangrijke promotor van de BBC-uitzendingen. Een overnemer zou dan ook strikte voorwaarden over de content moeten respecteren.

19:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbc, bbc magazine, magazine, media, televisie |  Facebook |

21-09-10

Magazines verliezen ook rijkere lezerscategorie

De rijkere bevolkingscategorieën lezen minder consumentenmagazines en spenderen meer tijd op het internet. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Ipsos Mendelsohn. Er wordt wel aan toegevoegd dat in deze bevolkingscategorie, met een jaarinkomen van minstens 100.000 dollar, e-readers en tablet-computers steeds populairder worden. Deze apparaten worden door de uitgevers bestempeld als nieuwe platformen om de oplages en advertentie-inkomsten op te drijven. Ipsos Mendelsohn telt in de Verenigde Staten ongeveer 44 miljoen rijkere inwoners. Deze groep vertegenwoordigt ongeveer 60 procent van het totale Amerikaanse gezinsinkomen en ongeveer 70 procent van de totale nettowaarde.

"Uit het onderzoek blijkt dat de rijkere Amerikaanse bevolkingscategorie nog gemiddeld 5,9 magazine-titels leest per jaar," aldus het magazine Media Daily News. "Dat is een daling met 16 procent tegenover vorig jaar. Er wordt aan toegevoegd dat deze groep jaarlijks nog 13,3 exemplaren leest. Vorig jaar werden nog 15,8 exemplaren ingekeken. De onderzoekers voegen er aan toe dat andere media een groei kennen of tenminste stand houden. Bij televisie werd een status-quo op gemiddeld 17,6 uur per week opgetekend, terwijl bij het internet een toename met 12 procent tot 25,3 uur per week werd opgetekend." Er wordt echter aan toegevoegd dat nagenoeg 3 miljoen rijkere Amerikanen een tablet-computer of e-reader bezitten.

Dat vertegenwoordigt ongeveer 1 procent van de totale Amerikaanse populatie. De onderzoekers merken op dat dit percentage in de toekomst wellicht nog gevoelig zal toenemen. Daarbij wordt erop gewezen dat nog eens ongeveer 3 miljoen rijkere Amerikanen zegt het volgende jaar van plan te zijn om een tablet-computer of een e-reader te kopen. De onderzoekers stellen verder dat de jongere groep van deze bevolkingscategorie wel meer open staat voor magazine-reclame. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar is men 9 procent meer geneigd om magazine-reclame interessant te vinden dan in de oudere leeftijdscategorieën. Bij internetreclame bedraagt dat verschil echter 28 procent en bij bioscoopreclame 47 procent.

16:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, magazine, media |  Facebook |

16-09-10

Burgemeester Moskou daagt televisiezenders voor rechter

Yury Luzhkov, de burgemeester van Moskou, heeft ermee gedreigd om een aantal Russische televisiezenders aan te klagen wegens het vertonen van een aantal kritische reportages. Die aanvallen zijn volgens Luzhkov ingegeven door kringen rond de Russische regering. Luzhkov ontkent de aantijgingen, maar zegt dat de verhalen bewust negatieve informatie hebben verspreid. Er werd niet bekend gemaakt welke televisiezenders geviseerd werden. Luzhkov had eerder zware kritiek geuit op de beslissing van de Russische president Dmitry Medvedev, die de aanleg van een nieuwe autostrade tussen Moskou en Sint-Petersburg door het Khimki-bos had laten stilleggen.

Onlangs had de zender NTV in een reportage laten uitschijnen dat Luzhkov diensten verleende aan zijn echtgenote Yelena Baturina, een miljardaire die eigenaar is van het vastgoedbedrijf Inteko. Baturina was volgens de zender de rijkste vrouw van Rusland geworden door illegale vastgoedtransacties. De televisiezender had Luzhkov bovendien bekritiseerd omdat die afwezig was geweest toen Moskou getroffen werd door verstikkende rookwolken van branden uit de omgeving van de Russische hoofdstad. Ook de staatszenders Channel One, Rossia One en Rossia-24 waren gevolgd met kritiek op Luzhkov wegens de zware verkeersopstoppingen en het verspillen van overheidsgeld om bijen te redden van de recente hittegolf.

Het vastgoedbedrijf Inteko van Yelena Baturina bevestigde dat een gerechtelijke procedure werd voorbereid tegen de televisiezenders, die ervan beticht werden om bewust foutieve berichten te verspreiden, zonder vooraf de informatie te controleren. De Russische krant The Moscow Times stelt dat Luzhkov en Inteko voor de rechtbank nog bijna nooit een geding rond smaad hebben verloren. Woordvoerders van de televisiezenders zegden echter zich niet te zullen laten afschrikken door een rechtszaak en hun kritische benadering over het beleid van Moskou verder te zullen zetten. Ook de Russische president Medvedev heeft zich al kritisch uitgelaten over Luzhkov.

16:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, moskou, rusland |  Facebook |

15-09-10

Filmindustrie blijft bij driedimensionaal formaat

De filmindustrie zal driedimensionale films blijven doorduwen om de inkomsten uit de ticket-verkoop op te drijven, zelfs al blijken de winsten gevoelig lager te liggen dan de verwachtingen van de sector na het gigantische Avatar-succes. Volgens Hollywood.com zullen er volgend jaar minstens zesentwintig driedimensionale films worden gelanceerd. Dat is een stijging met vier eenheden tegenover dit jaar. Avatar is tot nu toe de meest succesvolle film uit de geschiedenis. Het succes van de film lokte heel wat enthousiasme uit bij het publiek, waaruit de filmstudio's afleidden dat het format de succesformule voor de toekomst zou worden.

"James Cameron, regisseur van Avatar, heeft getoond dat driedimensionale films op een goede manier kunnen worden aangepakt," voert Bill Mechanic, gewezen voorzitter van Twentieth Century Fox en producent van de driedimensionale film Coraline, aan tegenover het persbureau Bloomberg. De filmstudio's voeren aan dat een extra ticketprijs van 3 dollar tot 3,5 dollar voor een driedimensionale film de extra productiekosten van 5 miljoen dollar tot 20 miljoen dollar meer dan compenseren. Een driedimensionale film die in de bioscoop 10 procent tot 15 procent meer opbrengt, verantwoordt volgens Mechanic de extra gedane productiekosten. De grootste extra kostenfactor is volgens Mechanic de tijd die nodig is om de scènes op te zetten die het diepteperspectief mogelijk maken.

Chase Carey, voorzitter van News Corp, zegt dat het driedimensionale format een belangrijke plaats zal innemen in de filmtechnologie, maar op dit ogenblik vooral een evenement-fenomeen is. Hij voegt er aan toe dat het format niet voor elke film kan toegepast worden. Bloomberg voegt er aan toe dat het driedimensionale format ook geen garantie is op succes, wat door een aantal matige lanceringen is bewezen. Bovendien haalde Avatar ongeveer 80 procent van zijn inkomsten uit driedimensionale vertoningen, maar dat aandeel is daarna gevoelig gedaald. Bij Toy Story was dat echter al gedaald tot 57 procent. Matthew Harrigan, analist bij Wunderlich Securities, merkt op dat de mislukkingen de studio's uiteindelijk duidelijk zullen maken welke films het meest geschikt zijn voor de technologie.

16:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: driedimensionaal, film, media |  Facebook |

14-09-10

Britse mediabedrijven laten opnieuw omzetgroei optekenen

 

De mediabedrijven in Groot-Brittannië zien hun inkomsten opnieuw toenemen, maar de sector wordt nog altijd met belangrijke uitdagingen geconfronteerd. Dat is de conclusie van een rapport van had adviesbureau Ernst & Young. Uit het onderzoek blijkt dat 70 procent van de beursgenoteerde Britse mediabedrijven tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een organische omzetgroei hebben gerealiseerd. Tijdens dezelfde periode vorig jaar lieten slechts 12 procent van de betrokken bedrijven een groei noteren. Er wordt aan toegevoegd dat een gemiddelde groei van 2,5 procent werd opgetekend, tegenover een inkrimping met 11,8 procent tijdens dezelfde periode vorig jaar.

Michael Rudberg, hoofd van de mediadivisie bij Ernst & Young, merkt op dat deze groei wellicht in belangrijke mate te wijten is aan een strikt financieel management. "Kostenbesparingen en het opdrijven van de efficiëntie als gevolg van de economische crisis zijn met succes doorgevoerd," merkt Rudberg op. Er wordt aan toegevoegd dat bedrijven met een grote aanwezigheid op het gebied van communicatie en reclame een groei met 3,2 procent lieten optekenen, terwijl die groei bij concurrenten met een beperktere aanwezigheid terugvalt tot 0,7 procent. De onderzoekers merken wel op dat de bedrijven hebben kunnen profiteren van de heropleving in de reclamemarkt tijdens het tweede kwartaal van dit jaar. Dat is verrassend, aangezien daar pas voor volgend jaar een groei was verwacht.

Er wordt echter aan toegevoegd dat drie op de vijf krantenuitgevers geconfronteerd werden met een dalende vraag. Dat is volgens het adviesbureau vooral te wijten aan de regionale activiteiten, die in belangrijke mate afhankelijk zijn van kleinere annonces. Die sector moet zich volgens Ernst & Young nog duidelijk herstellen van de economische crisis. Bij de digitale inkomsten werd een groei met 5,5 procent opgetekend, tegenover een terugval van 9,9 procent tijdens de eerste helft van vorig jaar. Ernst & Young voegt er aan toe dat de digitale sector minder veerkrachtig is geweest tegenover de economische crisis dan vooraf werd verondersteld.

16:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, reclame |  Facebook |

12-09-10

Nog heel wat hindernissen voor driedimensionale televisie

De doorbraak van driedimensionale bioscoopfilms en attracties in themaparken hebben de consument vertrouwd gemaakt met driedimensionale content. Daardoor is er ook meer interesse gegroeid om een driedimensionaal televisietoestel aan te kopen. Anderzijds heeft de consument echter een aantal bedenkingen, waaruit zou kunnen afgeleid worden dat de sector nog een aantal belangrijke problemen zal moeten overwinnen vooraleer driedimensionale technologie een definitieve plaats op de massamarkt zal kunnen realiseren. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Nielsen en de Cable & Telecommunications Association for Marketing. Onder meer wordt gewezen op de kostprijs, de verplichting om speciale brillen te dragen en het gebrek aan content.

15:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: driedimensionale televisie, media |  Facebook |

Dallas Cowboys blijven meest populaire Amerikaanse football-team

De Dallas Cowboys blijven het meest populaire football-team van de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Nielsen Company. Daarbij wordt opgemerkt dat de Dallas Cowboys op het gebied van populariteit aan media-blootstelling op het internet en televisie een perfecte score van 100 procent realiseert. De Pittsburgh Steelers staan op de tweede plaats met een score van 81 procent. De Dallas Cowboys kwamen uit het onderzoek voor het tweede opeenvolgende jaar als het meest populaire team van de Amerikaanse National Football League (NFL) naar voor. De Pittsburgh Steelers stegen van een derde naar de tweede plaats, ten koste van de New York Giants.

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: american football, dallas cowboys, media |  Facebook |

10-09-10

Openbare omroepen moeten beter communiceren over Europa

De openbare omroepen moeten beter communiceren over de Europese materies. Dat is noodzakelijk om de kloof tussen de Europese Unie en zijn burgers te verkleinen. Dat heeft het Europese Parlement benadrukt, waarbij gewezen werd op het grote potentieel van sociale media om jonge mensen te bereiken. In een rapport van het Deense europarlementslid Morten Lokkegaard moet er gewerkt worden aan transnationale media, terwijl tegelijkertijd aandacht moet besteed worden aan een bescherming van het pluralisme en de strijd tegen de concentratie van media-eigendom. Onder meer wordt gewezen op uitzendingen van Euronews in alle Europese talen en een grotere efficiëntie van de EuroparlTV-service van het Europees Parlement.

Er wordt op gewezen dat sociale media een immens potentieel hebben om jonge mensen te bereiken, maar er wordt aan toegevoegd dat hun betrouwbaarheid als bron niet altijd voldoende kan worden gegarandeerd om hen als professionele media te beschouwen, waarbij ook met een ernstige bedreiging voor de journalistieke ethiek moet worden rekening gehouden. Volgens het rapport is er voorzichtigheid geboden bij het inschakelen van deze nieuwe instrumenten. Er wordt dan ook gewezen op het belang van de uitwerking van een ethische code voor de nieuwe media. Er werd aan toegevoegd dat openbare omroep een verantwoordelijkheid hebben om Europees nieuws te brengen, maar de lidstaten moeten er volgens het rapport voor zorgen dat zenders onafhankelijk blijven.

In het rapport was oorspronkelijk ook gewag gemaakt van een Europees trainingsprogramma om een taskforce van journalisten te creëren die Europese materies zouden behandelen. Dat element werd echter geschrapt, nadat het Duitse socialistische parlementslid Petra Kammerevert gewaarschuwd had voor een vervaging van de grenzen tussen de politieke en onafhankelijke media. Om diezelfde reden werd een voorstel afgevoerd om een fonds op te richten voor ondersteuning aan studenten-media die Europese materies zouden volgen. Met het oproepen van media om meer aandacht te besteden aan Europa is volgens Kammerevert niets mis, maar wanneer richtlijnen worden opgesteld komt men volgens haar op glad terrein.

21:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, media |  Facebook |

09-09-10

Ouderen lezen graag negatief nieuws over jongere generatie

Vijftigplussers krijgen een positiever beeld over zichzelf wanneer ze negatief nieuws over jongeren lezen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Ohio State University. Er wordt aan toegevoegd dat jongeren daarentegen, wanneer ze de keuze zouden krijgen, liever over generatiegenoten zouden lezen en niet bijzonder geïnteresseerd zijn in verhalen over de oudere leeftijdsgroepen. Onderzoeksleider Silvia Knobloch-Westerwick merkt dan ook op dat jonge lezers ouderen niet bijzonder relevant vinden. De jongere generatie is volgens haar vooral bezig met de ontdekking van zichzelf en hun positie en leeftijdsgenoten zouden daarvoor de meest relevante vergelijkingsbasis opleveren.

Bij het lezen van artikels kozen ouderen volgens de onderzoekers vooral voor negatieve verhalen over jongere generaties. Bij verhalen over hun eigen generatie, bleken oudere lezers daarentegen geen voorkeur voor negatieve of positieve berichten te vertonen. Jongere lezers toonden bijzonder weinig interesse in verhalen over oudere generaties, ongeacht de positieve of negatieve inslag van de berichten. Over de eigen generatie was er bij deze jongere lezers daarentegen wel een duidelijke voorkeur voor positieve verhalen. De onderzoekers voegen er aan toe dat de jongere lezers na afloop van de lectuur geen verschil in hun zelfbeeld lieten optekenen. Bij oudere lezers was er daarentegen wel duidelijk een positiever zelfbeeld wanneer de respondenten negatieve verhalen over jongeren had gelezen.

"Nu weten we waarom oudere mensen graag over jongere generaties lezen," merken de onderzoekers op. "Deze oudere generatie is op zoek naar negatieve verhalen over jongeren. De resultaten van het onderzoek bevestigen eerdere studies, die al hebben aangevoerd dat de sociale identiteit bepalend is voor de mediakeuzes die worden gemaakt. Leeftijd is één van die sociale identiteiten die mee de mediakeuze bepaalt." De onderzoekers voegen er aan toe dat de maatschappij jongeren als een belangrijk gegeven worden bestempeld, terwijl ouderen meer op een negatieve manier worden benaderd. De onderzoekers stellen dat ouderen zich hiervan bewust zijn en negatieve verhalen over jongeren dan ook gebruiken om het eigen zelfbeeld op te krikken.

23:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: generatie, jongeren, media, ouderen |  Facebook |

Shia LaBoeuf levert filmstudio meeste return-on-investment op

De opkomende filmster Shia LaBoeuf levert de filmstudio's op dit ogenblik de grootste return-on-investment op. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse magazine Forbes. Voor elke dollar die LaBoeuf aan loont ontvangt, brengt ze voor de filmstudio 81 dollar op. Op de tweede plaats staat Anne Hathaway met een opbrengst van 64 dollar. De top drie wordt afgerond door Daniel Radcliffe met een bedrag van 61 dollar. Forbes merkt daarbij op dat de top drie volledig wordt ingenomen door jonge acteurs. LaBoeuf, Hathaway en Radcliffe zijn immers allemaal twintigers. Deze jonge acteurs vormen voor de filmstudio's volgens Forbes dan ook een goede investering.

"Jonge acteurs, zelfs met een succesvolle filmcarrière, hebben nog altijd niet de credibiliteit van de oudere acteurs opgebouwd," merkt Forbes op. "Maar ze oefenen wel een grote aantrekkingskracht uit op de jongere kijkers, die het belangrijkste bioscooppubliek vertegenwoordigen. Dat is voor de filmstudio's een unieke combinatie." Er wordt aan toegevoegd dat de return-on-investment van deze jonge acteurs minstens twee keer zo groot is tegenover de vierde in de rangschikking. Robert Downey levert als vierde immers nog slechts een return-on-investment op van 33 dollar. De top tien wordt verder gevuld met Kate Blanchett (27 dollar), Jennifer Aniston (21 dollar), Meryl Streep (21 dollar), Johnny Depp (18 dollar), Nicolas Cage (17 dollar) en Sarah Jessica Parker (17 dollar).

De meeste acteurs in de lijst hebben opgetreden in minstens één blockbuster die wereldwijd minstens 300 miljoen dollar heeft opgeleverd. Er zijn echter uitzonderingen, want acteurs zoals Jennifer Aniston of Nicolas Cage hebben niet voor een blockbuster gezorgd, maar door hun relatief bescheiden loon in vergelijking met figuren zoals Johnny Depp, leveren ook hun commercieel matige successen de filmstudio's een hoge return-on-investment op. Er wordt aan toegevoegd dat vrouwelijke acteurs minder verdienen dan hun mannelijke collega's. Hoewel hun films traditioneel ook minder succes opleveren, staan er door die lagere looneisen evenveel vrouwen als mannen in de top tien.

23:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: film, media, shia laboeuf |  Facebook |

07-09-10

Mond-aan-mond reclame in India meest vertrouwde informatiebron

Mond-aan-mond reclame blijft in India de meest vertrouwde bron van product-informatie, maar ook andere kanalen zoals mobiele reclame en televisieshows hebben een belangrijke rol. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Synovate. Daarbij werd onder meer opgemerkt dat 47 procent van de Indiase bevolking toegeeft niet te kunnen leven zonder televisie. Dat ligt gevoelig hoger dan het Aziatische gemiddelde, dat op 28 procent ligt. Er wordt aan toegevoegd dat 58 procent van de Indiase bevolking zegt te genieten van de televisie-content. Het Aziatisch gemiddelde bedraagt daar 34 procent. Verder wordt gesteld dat 63 procent van de Indiase bevolking een dvd-speler bezit, gevolgd door desktops (42 procent) en digitale camera's (24 procent).

Verder blijkt uit het onderzoek dat inmiddels 37 procent van de Indiase bevolking een mobiele telefoon heeft. Dat is een stijging met 9 procent tegenover het jaar voordien. In heel Azië heeft 18 procent van de bevolking een mobiele telefoon. Tot de populairste mobiele telefonie-activiteiten in India behoren het beluisteren van muziek (59 procent), het verzenden van teksten (58 procent), het nemen van foto's (51 procent) en het spelen van games (46 procent). Op het internet gebruikt de Indiase bevolking in eerste instantie zoekmachines (62 procent), gevolgd door email (53 procent) en muziekstreams (42 procent). Verder volgen downloading (37 procent) en gaming (26 procent).

Op het gebied van reclame zegt 55 procent van de ondervraagden bereid te zijn om een grotere kost te betalen voor betaaltelevisie, indien daardoor de programmering niet langer zou worden onderbroken door reclame. Daarentegen zegt 37 procent bereid te zijn om mobiele reclame te ontvangen in ruil voor gereduceerde tarieven. Op dat vlak staat India in de Aziatische regio op de tweede plaats. In Vietnam wordt een score gehaald van 44 procent. Het Aziatisch gemiddelde bedraagt 29 procent. Mond-aan-mond reclame wordt door 78 procent van de Indiase bevolking bestempeld als de meest betrouwbare informatiebron over goederen en diensten, gevolgd door televisie (74 procent).

18:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, media, reclame |  Facebook |

30-08-10

Virtuele goederen meer waard dan online nieuws

Virtuele goederen zullen in de Verenigde Staten snel meer omzet realiseren dan online nieuws. Dat schrijft de Amerikaanse journalist Erik Sass op de blog The Social Graf van Mediapost.com. Dat doet volgens hem toch een aantal vragen rijzen over de waarden en prioriteiten die in de maatschappij worden gehanteerd. In de Verenigde Staten werd twee jaar geleden 500 miljoen dollar aan virtuele goederen besteed. Dat bedrag stijgt dit jaar tot 1,6 miljard dollar en volgens een aantal ramingen zal over vier jaar de kaap van 5 miljard dollar worden gerond, dankzij onder meer de groeiende populariteit van sociale games zoals Farmville en Mafia Wars en virtuele werelden zoals Second Life.

Online media-abonnementen zouden op dat ogenblik ongeveer 3 miljard dollar genereren, waarvan ongeveer de helft naar de krantenuitgevers zou gaan. "De Amerikaanse kranten hebben uiteraard in het verleden hun problemen gehad rond vooringenomen en geloofwaardigheid, maar toch blijkt het publiek nog altijd de nieuwsverslaggeving te waarderen," merkt Erik Sass op. "Uit cijfers van het onderzoeksbureau Nielsen blijkt dat krantensites tijdens het eerste kwartaal van dit jaar toch nog altijd 71,6 miljoen unieke bezoekers telden. Dat is meer dan één derde van de totale Amerikaanse internetbevolking. Bovendien blijkt 80 procent van alle links uit nieuwe media naar websites van kranten en televisie te gaan."

Sass voegt er aan toe te begrijpen dat virtuele goederen weliswaar denkbeeldig zijn, maar als deel van games en online werelden de consument toch entertainment kunnen bieden. "Maar het stemt toch tot nadenken, temeer daar de krantensector het bijzonder moeilijk heeft," voert hij aan. "Het lijdt geen twijfel dat de inkomsten uit de gedrukte oplages op termijn zullen blijven dalen, terwijl de online reclame-inkomsten blijken te stagneren. In het eerste kwartaal van dit jaar werd volgens Newspaper Association of America nog een groei met 4,3 procent tot 730 miljoen dollar opgetekend. Dat verklaart ook de nieuwe interesse in online betalende content, maar ook die toekomst lijkt niet bijzonder optimistisch."

19:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, media, nieuws, virtuele goederen |  Facebook |

Geneesheren grijpen steeds meer naar digitale media

Geneesheren doen steeds meer beroep op digitale media als een bron van informatie als aanvulling op hun praktijk. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau ComScore. Uit het onderzoek blijkt dat tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 81 procent van de Amerikaanse geneesheren professionele websites met content rond gezondheidszorg bezocht. Dat is volgens ComScore de hoogste subcategorie in de gezondheidszorg. Algemene websites rond gezondheidszorg - zoals WebMD.com en About.com Health - realiseerden een bereikt van 75 procent, terwijl federatie-websites een bereik van 67 procent realiseerden. Daarna volgen farma-ondersteuning (51 procent) en farmaceutica (50 procent).

Er wordt aan toegevoegd dat professionele content ook voor het hoogste engagement tekenen. Deze categorie vertegenwoordigt 48 procent van de totale tijd die geneesheren op websites doorbrengen en 33 procent van het totale aantal bezoeken. Op de tweede plaats volgt farma-ondersteuning met 8 procent van het totale aantal minuten en 11 procent van het aantal bezoeken. Op de derde plaats staan ziekenhuissites met 11 procent van het aantal minuten en 6 procent van het aantal bezoeken. Daarna volgen federatie-websites met 7 procent van het aantal minuten 8 procent van het aantal bezoeken.

De meest populaire gezondheidssite bij Amerikaanse geneesheren is volgens de onderzoekers Medscape.com, die tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 57 procent van alle geneesheren bereikte. Bij de algemene gezondheidssites stond WebMD.com op een eerste plaats met een bereik van 20,5 procent. De meest populaire overheidssite behoort toe aan de National Institutes of Health (NIH.gov), die een bereik haalde van 30,5 procent. Bij de farmaceutica-sector was Wyeth.com het populairste met een bereik van 6,3 procent. DoctorDirectory.com was met een bereik van 22 procent de populairste bestemming bij de farma-ondersteuning.

19:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, internet, media |  Facebook |

28-08-10

USA Today gaat voluit voor mobiele media

De Amerikaanse krant USA Today gaat zich in de toekomst meer toeleggen op mobiele diensten. De beslissing is naar eigen zeggen de belangrijkste beslissing in de achtentwintigjarige geschiedenis van USA Today, de tweede grootste krant van de Verenigde Staten. De verschuiving moet de krant toelaten meer lezers en adverteerders op mobiele apparaten bereiken. Sport moet daarbij één van de speerpunten van de nieuwe activiteiten worden. De maatregel zal deze herfst leiden tot ongeveer honderddertig ontslagen. Dat betekent een afslanking met 9 procent. Dave Hunke, uitgever van USA Today, gaf niet aan welke departementen het zwaarst getroffen zouden worden door de koerswijziging.

"Net zoals de meeste kranten heeft USA Today, dochter van de mediagroep Gannett, de voorbije jaren zijn activiteiten gevoelig moeten terugschroeven door een terugval in de reclame-inkomsten," aldus het persbureau Associated Press. "Bovendien zijn lezers minder bereid te betalen voor krantenlectuur, aangezien gratis nieuws op het internet beschikbaar is." USA Today kwam bijna dertig jaar geleden al met een nieuw krantenmodel, opgebouwd rond kortere teksten en kleurrijke foto's en grafieken, op de markt. Ook de nieuwe koerswijziging is volgens Hunke bijzonder radicaal, maar moet dat de krant voorbereiden op de volgende kwarteeuw.

De krant zegt zich in de toekomst minder te zullen richten op het gedrukte dagblad, maar meer op de productie van content voor alle platformen, met inbegrip van het internet, mobiele apparaten, tablets en andere digitale formaten. "Hoewel USA Today nog altijd het grootste gedeelte van zijn omzet uit zijn gedrukte edities genereert, mikt de reorganisatie vooral op smartphones en tablets, die nieuwe mogelijkheden bieden om reclame en abonnementen te verkopen," merkt Associated Press op. "John Hillkirk, directeur van USA Today, merkt op dat een krant zijn publiek moet volgen. Indien de consument kiest voor smartphones en tablets, moeten de kranten volgens hem daar ook aanwezig zijn met de content die dat publiek wenst."

14:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: usa today, media, mobile |  Facebook |

Minder binnenlandse migratie in Verenigde Staten

De Amerikaanse televisiezenders zullen tijdens het nieuwe seizoen 115,9 miljoen gezinnen kunnen bereiken. Dat is een stijging met 0,9 procent tegenover vorig seizoen. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Nielsen. De onderzoekers voegen er aan toe dat het Amerikaanse televisiepubliek nu 294,65 miljoen mensen boven de twee jaar kan bereiken. Dat is een stijging met 0,7 procent tegenover het vorig seizoen. Er wordt aan toegevoegd dat de tien grootste televisiemarkten van de Verenigde Staten constant zijn gebleven en er zijn ook geen nieuwe regio's in de top honderd, maar onderling zijn er wel een aantal verschuivingen gebeuren. De grootste vooruitgang werd opgetekend voor Austin (Texas), dat van een achtenveertigste naar vierenveertigste plaats steeg.

De onderzoekers merken op dat de grote metropolen minder populatie hebben verloren dan in het verleden. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat babyboomers hun pensioen uitstellen en woningeigenaars er niet in slagen om hun eigendommen te verkopen. Bovendien zijn volgens de onderzoekers veel mensen niet bereid om te vertrekken uit belangrijke arbeidsmarkten. Er wordt echter opgemerkt dat een aantal verschuivingen in de rangschikking er mogelijk op wijzen dat deze fenomenen van korte duur zijn en in belangrijke mate afhankelijk zijn van economische voorwaarden. Er werden meer verschuivingen opgemerkt dan vorig jaar, maar minder dan de jaren voorzien.

Het lager aantal verschuivingen in de rangschikking heeft volgens Nielsen te maken met de tragere gezinsgroei in de Verenigde Staten en een belangrijke terugval in de binnenlandse migratie. Ondere meer heeft die dalende binnenlandse migratie er volgens de onderzoekers voor gezorgd dat een aantal regio's in Florida - zoals Tampa, Miami, Fort Myers en Tallahassee - in de rangschikking zijn gedaald. Er wordt wel een lichte heropleving opgemerkt in onder meer Miami en Tallahassee. Verder wordt opgemerkt dat een aantal markten die de voorbije periode een vertraagde groei of achteruitgang kenden, zoals Las Vegas, zich eveneens lijken te herstellen. De grootste Amerikaanse televisiemarkt blijft New York, gevolgd door Los Angeles, Chicago en Philidelphia.

14:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, media, televisie |  Facebook |

27-08-10

BBC vecht voor anonimiteit personage The Stig

De Britse openbare omroep BBC wil de publicatie van een boek van uitgeverij HarperCollins over het televisieprogramma Top Gear laten verbieden. In het boek zou immers de ware identiteit van The Stig, de geheimzinnige autopiloot die in het programma zijn opwachting maakt, worden onthuld. Andy Wilman, executive producer van Top Gear, merkt daarbij op dat de BBC het recht heeft om de anonimiteit van The Stig te beschermen tegen een groep opportunisten die volgens hem uit zijn om financieel voordeel te halen uit de bekendmaking van de naam van het geheimzinnige personage. In Groot-Brittannië wordt onder het publiek al jarenlang gediscussieerd over de identiteit van The Stig.

De Britse openbare omroep en de uitgeverij zijn onlangs voor de rechter verschenen in het dispuut over het boek. De BBC voert aan dat het boek een aantal anonimiteits-verplichtingen zou overtreden. Uitgeverij HarperCollins heeft echter gezegd tot het uiterste te zullen gaan in de verdediging van zijn rechten om het boek te laten verschijnen. HarperCollins merkte daarbij op te betreuren dat de BBC ervoor koos om belastingsgeld te verspillen aan pogingen om het boek te onderdrukken. Wilman voert echter aan dat de BBC het recht heeft om geld te investeren in de bescherming van intellectuele eigendom die door de openbare omroep werd gecreëerd.

Wilman voert aan dat The Stig, die als testpiloot optreedt in Top Gear, nooit zijn helm afneemt om het mysterieuze karakter van het personage te bewaren. Dat mysterieuze element spreekt volgens hem het publiek bijzonder aan. "Maar dat blijkt voor HarperCollins minder belangrijk te zijn dan het eigen geldgewin," merkt Wilman op. De producer merkt op dat hier bovendien sprake is van een vertrouwensrelatie. Iedereen die ooit bij Top Gear heeft gewerkt, heeft volgens Wilman het geheim bewaard en ook The Stig zelf heeft een anonimiteits-verklaring in het contract ondertekend. Wilman voegt er aan toe dat iedereen zich aan zijn gegeven woord moet houden.

17:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bbc, media, top gear, the stig |  Facebook |

25-08-10

Winsten Pinewood Shepperton blijven afkalven

De winsten van de legendarische Pinewood Shepperton filmstudios blijven verder afkalven. Tijdens de eerste helft van dit jaar werd een nettowinst gerealiseerd van 1,53 miljoen pond sterling. Tijdens dezelfde periode vorig jaar werd nog een winst geboekt van 1,66 miljoen pond sterling. Inmiddels blijft de druk op Michael Grade, voorzitter van Pinewood Shepperton, toenemen. Steeds meer wordt zijn aftreden geëist. Onder meer het investeringsfonds Crystal Amber, dat 27 procent van de aandelen van Pinewood Shepperton in bezit heeft, heeft Grade gevraagd om zijn functie ter beschikking gesteld. Sinds Pinewood Shepperton zes jaar geleden een beursgang realiseerde, zijn de winsten van de studio's meer dan gehalveerd.

De omzet van Pinewood Shepperton realiseerde tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een omzet van 19 miljoen pond sterling. Dat is een daling met 1,1 miljoen pond tegenover dezelfde periode vorig jaar. In mei had Pinewood Shepperton al aangegeven dat een aantal productiehuizen hun filmprojecten hadden uitgesteld, waarbij opgemerkt werd dat een gedeelte van de inkomsten naar de tweede helft van het jaar zou worden verschoven. Ivan Dunleavy, chief executive van Pinewood Shepperton, zegt te verwachten dat de omzet over het hele jaar een sterke groei zou vertonen. Die groei zou hoger liggen dan het gemiddelde van de markt.

De gunstige vooruitzichten zijn het gevolg van de beslissingen van een aantal filmmakers om over te schakelen naar het driedimensionale formaat. "Dat heeft te maken met de sterke vraag bij de bioscoop-liefhebbers," merkt het persbureau Reuters op. "Dat zou de druk op voorzitter Michael Grade mischien enigszins kunnen verlichten." Topman Ivan Dunleavy zegt uiteindelijk tevreden te zijn met het verschuiven van een aantal projecten. Het feit dat een aantal filmmakers beslist heeft om over te schakelen naar driedimensionale projecten, betekent immers dat het productie-proces wordt verlengd en de filmstudio zich mag verwachten aan hogere inkomsten. In Pinewood Shepperton zijn de voorbije vijfenzeventig jaar meer dan vijftienhonderd films gedraaid.

19:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pinewood shepperton, media, film |  Facebook |

19-08-10

Aandeel internet in betaaltelevisie voor grote groei

Betaaltelevisie zal dit jaar wereldwijd 312 miljard dollar inkomsten realiseren. Dat is een stijging met 7 procent tegenover vorig jaar. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau ABI Research. Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar werd een stijging met 9 procent opgetekend tot 58 miljard dollar. De stijgingen zijn volgens de onderzoekers vooral te danken aan duurdere programmering-pakketten, zoals hogedefinitie en een aantal andere vooruitstrevende technologieën. Internettelevisie blijft nog een relatief kleine aanbieder van betaaltelevisie, maar zal volgens de onderzoekers de volgende jaren een bijzonder snelle groei kennen.

Uit het rapport blijkt dat kabeltelevisie nog altijd de grootste producent van betaaltelevisie blijft. De sector vertegenwoordigt 52 procent van de totale inkomsten. Dat vertegenwoordigde tijdens het tweede kwartaal van dit jaar 30 miljard dollar inkomsten. Op de tweede plaats volgen satelliet-aanbieders met een bedrag van 24 miljard dollar. Er wordt echter opgemerkt dat de satelliet-aanbieders een snellere groei kennen. Tijdens het tweede kwartaal werd daar een stijging met 12 procent opgetekend tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat is volgens ABI Research het gevolg van een tragere groei in de meer mature kabeltelevisie-markten en in het dalende marktaandeel van de kabeltelevisie, die geconfronteerd wordt met video-programmering van telecombedrijven.

"Ook de groei bij satelliet-televisie is echter te danken aan een duurdere programmering," voert ABI Research aan. "Een abonnement kostte tijdens het eerste kwartaal van dit jaar bij onder meer Direct TV een bedrag van 87,91 dollar per maand. Tijdens het tweede kwartaal van vorig jaar moest daarvoor nog een bedrag van 83,16 dollar worden betaald. Het grootste gedeelte van die stijging was te wijten aan de toevoeging van een hogedefinitie-aanbod." Er wordt aan toegevoegd dat telecom-bedrijven en internet-televisie nog altijd een beperkt aandeel hebben in betaaltelevisie. Dit segment zou dit jaar een omzet realiseren van 17 miljard dollar, maar er wordt een bijzonder snelle groei verwacht. Daarbij wordt voorzien dat de volgende vijf jaar een groei met 20 procent tot meer dan 40 miljard dollar zal worden gerealiseerd.

14:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: betaaltelevisie, media, televisie |  Facebook |

Helft wakend bestaan gaat naar media en communicatie

De gemiddelde Brit besteedt nagenoeg de helft van zijn wakende leven aan het gebruik van media en communicatie. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse telecom-regulator Ofcom. In totaal vertegenwoordigen activiteiten zoals televisie, internet en mobiele telefoon zeven uur van de normale dagindeling van de gemiddelde Britse consument. Wanneer er rekening gehouden met multitasking, komt Ofcom echter aan bijna negen uur. De onderzoekers voegen er aan toe dat de traditionele media nog altijd goed standhouden. Televisie blijft voor de Britse consument met 3,8 uur per dag het dominante medium. Ook radio slaagt er volgens de onderzoekers in zijn plaats te bewaren.

De onderzoekers merken op dat de gemiddelde persoon ongeveer vijftien en vijfenveertig minuten per dag wakend doorbrengt. Gemiddeld wordt van die tijd zeven uur en vijf minuten besteed aan media en communicatie. Opgemerkt dat jonge volwassenen tussen zestien en vierentwintig jaar het minst gebruik maken van media en communicatie. Die groep komt slechts aan zes uur en vijfendertig minuten per dag. Maar wanneer rekening gehouden wordt met multitasking, stijgt dat naar negen uur en tweeëndertig minuten. Onderzoekers van Ofcom stellen dat de consumenten steeds meer communicatie-activiteiten opnemen, maar die wel in hetzelfde tijdsvolume samen brengen.

Vooral mobiel internet en smartphones dragen volgens Ofcom in belangrijke mate bij tot de groei in de media-consumptie. Inmiddels zouden in Groot-Brittannië al 13,5 miljoen mensen gebruik maken van het mobiele internet. Dat is bijna een verdrievoudiging tegenover twee jaar geleden, toen een mobiele online-populatie van 5,7 miljoen Britten werd opgetekend. Tegelijkertijd is ook het gebruik van mobiele data gevoelig gestegen. Dat is volgens Ofcom op twee jaar met 240 procent toegenomen. De grootste groei komt volgens de onderzoekers voor rekening van het sociale netwerk Facebook. Ondanks de evoluties van de voorbije jaren, blijft televisie volgens de onderzoekers nog altijd het vaakst met traditionele kanalen bekeken te worden.

14:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, media, ofcom |  Facebook |

17-08-10

Consument enthousiast voor interactieve periodieken

Digitale kranten en magazines zullen over vier jaar in de Verenigde Staten 3 miljard dollar inkomsten realiseren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Oliver Wyman in opdracht van Next Issue Media, de sectororganisatie van digitale uitgevers. Nadat de kannibalisering van een aantal gedrukte versies wordt ingecalculeerd, zou een bedrag van 1,3 miljard dollar inkomsten overblijven. In de berekening is alleen rekening gehouden met de inkomsten uit abonnementen. Eénmalige lezers en reclame werden niet meegeteld. Opmerkelijk is wel dat een belangrijk gedeelte van de respondenten van mening is dat de gedrukte en interactieve formaten complementair zijn.

"Het landschap voor digitale publicaties kent een bijzonder snelle evolutie," merkt Martin Kon, onderzoeker bij Oliver Wyman, op tegenover het online magazine WebProNews. "Uit het onderzoek is gebleken dat de consument bijzonder enthousiast is voor interactieve periodieken die extra elementen, personalisering, multimediale content en een geoptimaliseerde layout en navigatie aanbieden." Opgemerkt wordt dat de beschikbaarheid van interactieve edities op het ogenblik van een abonnementsverlenging, aan het prijsniveau van de huidige gedrukte edities, de inschrijving met 9 procent opdrijft. Op dit ogenblik wordt 55 procent van de abonnementen vernieuwd, maar dat zou worden opgedreven tot 64 procent.

Uit het onderzoek blijkt dat bij 30 procent van de abonnementsverlengingen gekozen wordt voor een gebundeld aanbod van gedrukte en interactieve edities, tegen een extra prijs van 33 procent tegenover de afzonderlijke versies. Er wordt aan toegevoegd dat het interactieve format met aanbevelings-machines en browsing-mogelijkheden ook vaak leidt tot cross-verkopen. Daarbij wordt opgemerkt dat 17 procent van de bestaande abonnees extra aankopen doet. Verder wordt opgemerkt dat automatische verlengingen het afhaken van abonnees in belangrijke mate herleidt. Op dit ogenblik haakt 45 procent van de abonnees af, maar dat zou herleid worden tot 25 procent.

10:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, internet, magazine, interactiviteit |  Facebook |

15-08-10

Eén op vijf consumenten geïnteresseerd in internettelevisie

Wereldwijd heeft 22 procent van de wereldwijde online consumenten een televisie met internet-verbinding of heeft plannen om in de loop van de volgende twaalf maanden een toestel aan te kopen. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Nielsen Company. Er wordt aan toegevoegd dat de interesse in alle soorten bevolkingsgroepen nagenoeg constant blijft, maar wel per regio kan verschillen. De hoogste interesse in internet-televisie werd opgemerkt in Latijns-Amerika. Daar werd een gemiddelde score van 136 procent opgetekend. Dat betekent dat de interesse van de bevolking van Latijns-Amerika gemiddeld 36 procent hoger ligt dan het wereldwijde gemiddelde.

Met een score van 132 procent staat de MEAP-regio (Midden-Oosten, Afrika en Pakistan) op de tweede plaats, gevolgd door Asia-Pacific (100 procent), Noord-Amerika (95 procent) en Europa (86 procent). Bij de individuele landen werden de tien hoogste scores nagenoeg exclusief gerealiseerd door Latijns-Amerikaanse landen. Op de eerste plaats staat Columbia met een score van 195 procent, gevolgd door Venzeula (164 procent) en Chili (155 procent). Met een cijfer van 145 procent wordt de vierde plaats gedeeld door Pakistan en Mexico (145 procent). Daarna volgen Argentinië (141 procent), Verenigde Arabische Emiraten (136 procent), Vietnam (136 procent), Saudi-Arabië (132 procent) en Egypte (127 procent).

De hoogste Europese scores worden gehaald door Rusland en Portugal, die samen met Brazilië op een dertiende plaats zijn gerangschikt (114 procent). De Verenigde Staten staan op de negentiende plaats met een score van 100 procent, samen met Israël, Roemenië en Zuid-Afrika. Daarna volgen Spanje, België en Zwitserland op een drieëntwintigste plaats (95 procent). India staat op een elfde plaats met een score van 123 procent, samen met Zuid-Korea. China volgt samen met de Filipijnen op een zeventiende plaats (105 procent). Nederland staat samen met Groot-Brittannië en Singapore op een achtendertigste plaats (77 procent), gevolgd door Duitsland, Australië, Indonesië en Japan (73 procent).

12:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, media, televisie |  Facebook |

12-08-10

Disney wil in de toekomst meer mikken op digitale media

Het Amerikaanse entertainment-concern Disney legt in de toekomst meer nadruk op kanalen zoals sociale netwerken en tablets, inspelend op een duidelijke migratie van consumenten en content naar digitale media. Robert Iger, chief executive van Disney, stelt daarbij dat die migratie op het gebied van consumptie en distributie op digitale media nog maar in zijn beginfase zit. Daarom legt het concern zich volgens hem toe op een brede reeks van initiatieven, die ook sterk variëren in omvang en investering. In dat kader moet ook de overname van de startup Playdom, gespecialiseerd in sociale videogames, worden gezien. Dat moet Disney toelaten in te spelen op de snelle groei van websites zoals Facebook en de populariteit van applicaties en aanverwante producten.

Robert Iger wijst daarbij naar een rapport van het onderzoeksbureau Nielsen, waaruit blijkt dat inmiddels online meer tijd wordt besteed aan videogames dan aan email. "Dat bewijst dat videogames een massaproduct is geworden dat een brede gebruikersbasis aantrekt," voert de topman van Disney aan. Het entertainmentbedrijf nam ook het bedrijf Tapulous, ontwikkelaar van mobiele services, over om te garanderen dat de merken van Disney op het volledige aanbod aan platformen aanwezig zouden zijn. Iger voegt er aan toe dat ook de inkomstenstructuur in de toekomst een belangrijke evolutie zal kennen, gaande van microbetalingen tot abonnementen op het videoportal Hulu en pay-per-view modellen.

"Het is duidelijk dat ons publiek steeds meer gebruik maakt van digitale media," merkt Iger op. "Daarom willen wij bij de eersten zijn om in die beweging mee te gaan. In sommige gevallen zal dat gebeuren met vallen en opstaan, maar het is duidelijk dat Disney enthousiast is over de toekomst van digitale media. Tablet-computers zorgen niet alleen voor een revolutie in de mediasector, maar voor Disney ook meer mogelijkheden dan bedreigingen invoeren. Daarom moeten we in die ruimte aanwezig zijn, niet alleen om relevant te blijven, maar vooral ook om een groei te blijven realiseren." Iger zegt ervan overtuigd te zijn dat tablets voor een bijkomend publiek te zorgen in plaats van een negatieve impact te hebben op de televisie-activiteiten.

18:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, sociale media, tablet, walt disney |  Facebook |

03-08-10

Acht op tien consumenten kijkt naar kookprogramma's

Acht op tien mensen kijkt minstens af en toe naar kookprogramma's op televisie. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Harris. Daarbij wordt opgemerkt dat 29 procent van de Amerikanen slecht heel zelden naar kookprogramma's kijkt, terwijl 34 procent af en toe de uitzendingen bekijkt, maar 15 procent geeft aan heel dikwijls te kijken. Slechts 21 procent van de Amerikanen zegt nooit naar kookprogramma's op televisie te kijken. In de Verenigde Staten in de Thirty Minute Meals van Rachael Ray het meest populaire kookprogramma, gevolgd door Paula's Home Cooking met Paula Deen en Emeril Live met Emeril Lagasse. De reality-wedstrijd Top Chef staat op de zevende plaats.

"Er is wel een duidelijk verschil op te merken tussen de verschillende bevolkingscategorieën," merken de onderzoekers op. "In de leeftijdscategorie tussen zesenveertig en vierenzestig jaar, de zogenaamde babyboomers, geeft 55 procent aan geregeld of heel vaak naar kookprogramma's te kijken. In de leeftijdscategorie tussen achttien en drieëndertig jaar, de zogenaamde echoboomers, zegt echter 57 procent heel zelden of nooit naar kookprogramma's te kijken." Er wordt aan toegevoegd dat 54 procent van de ondervraagde vrouwen aangeeft geregeld of vaak naar kookprogramma's te kijken, tegenover 46 procent van de mannen.

De onderzoekers voegen er aan toe dat de televisiekijkers niet alleen proberen om thuis zelf de getoonde gerechten te bereiken, maar ook aangezet te kunnen worden om een aantal voedingsproducten uit de programma's te kopen, net zoals de apparaten en werktuigen die de televisiekoks gebruiken of de kookboeken die ze hebben geschreven. Daarbij wordt opgemerkt dat 57 procent van de kijkers toegeeft voedingproducten uit de kookprogramma's gekocht te hebben. Bovendien geeft 36 procent aan kleine keuken-instrumenten gekocht te hebben die in de televisieprogramma's werden gebruikt, terwijl 24 procent kookboeken heeft gekocht. Er is ook een groep van 6 procent die grotere keukentoestellen heeft gekocht.

18:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kookprogramma, media, televisie, voeding |  Facebook |

02-08-10

News Corp overweegt bod op baseball-club Texas Rangers

Het mediabedrijf News Corp overweegt een overnamebod te lanceren op de failliete Amerikaanse baseball-club Texas Rangers. De minimumprijs voor de overname is vastgelegd op 307 miljoen dollar, maar volgens een aantal waarnemers zal de uiteindelijke verkoopprijs minstens 100 miljoen dollar hoger liggen. Fox Sports Southwest, een divisie van News Corp, is al eigenaar van de televisierechten van de Texas Rangers. News Corp was eerder zes jaar lang eigenaar van de Los Angeles Dodgers. Die samenwerking werd in het midden van het voorbije decennium echter stopgezet. Ook Rangers-voorzitter Nolan Ryan en Mark Cuban, eigenaar van de basketclub Dallas Mavericks, zouden een overnamebod overwegen.

"Mark Cuban, die eerder al tevergeefs probeerde om de Chicago Cubs over te nemen, zou een bijzondere interesse hebben in de Texas Rangers, omdat het hem zou toelaten om een regionaal sport-televisienetwerk te creëren dat zowel de wedstrijden van de Dallas Mavericks als van de Texas Rangers zou uitzenden," meldt The New York Post. "Bovendien zou hij de wedstrijden ook op zijn high-definition kabelnetwerk HDNet kunnen plaatsen. Fox Sports Southwest heeft op dit ogenblik een televisie-overeenkomst met de Dallas Mavericks, Texas Rangers en het hockeyteam Dallas Stars. Hoewel het contract met de Texas Rangers nog vier jaar loopt, wil Fox Sports Southwest het risico niet lopen om de televisierechten kwijt te raken."

Fox Sports Southwest betaalt aan de Texas Rangers ongeveer 35 miljoen dollar per jaar uitzendrechten. "Rekening houdend met de groeiende populariteit van de Texas Rangers, zou dat bedrag echter gevoelig kunnen stijgen," voert The New York Post nog aan. "Door een overname van de Texas Rangers zou het mediabedrijf voldoende besparingen kunnen realiseren om de club zichzelf in ongeveer één decennium zichzelf te laten terugbetalen." De Amerikaanse krant voegt er aan toe dat vele baseball-clubs, waaronder de Texas Rangers, verlieslatend zijn. De televisiebedrijven van de clubs maken met hun uitzendingen van de wedstrijden echter grote winsten.

17:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: baseball, media, news corp, sport, texas rangers |  Facebook |

01-08-10

Richard Branson stapt met Virgin Produced in filmindustrie

De holding Virgin Group van de Britse miljardair Richard Branson lanceert Virgin Produced, een bedrijf dat actief zal zijn in de filmproductie. Virgin Produced sloot ook een joint venture met Rogue Pictures van Relativity Media om samen films te ontwikkelen, produceren en op de markt te brengen. Volgens Richard Branson is Virgin Produced, dat zijn hoofdkwartier heeft in Los Angeles, een natuurlijke uitbreiding van zijn zakelijke activiteiten. Branson merkte daarbij op dat entertainment al lange tijd een belangrijk onderdeel vormt van het Virgin-werk en dus enthousiast te zijn om die sector nog verder te kunnen groeien. Branson richtte veertig jaar geleden het platenlabel Virgin op.

Naast de ontwikkeling en productie van originele films, zal Virgin vermoedelijk als co-producent optreden van twee tot drie bioscoopfilms van Rogue Pictures, dat daarbij gebruik zou kunnen maken van de marketing-mogelijkheden van het Virgin-imperium om miljoenen consumenten te bereiken. Virgin Produced zal worden geleid door chief executive Jason Felts en chief creative officer Justin Berfield. Regisseur Peter Farrelly werd aangetrokken voor een eerste filmproductie. Ryan Kavanaugh, topman van Relativity Media, wees erop dat Virgin altijd gedurfd heeft om anders te zijn. Deze benadering is volgens hem bijzonder geschikt voor een samenwerking met Rogue Pictures.

De joint venture zal volgens Jason Felts vooral gericht zijn op grote commerciële producten die bij het Virgin-merk passen. In de jaren tachtig produceerde en verdeelde Virgin Vision al onafhankelijke films. Relativity Media heeft tot nu toe al meer dan tweehonderd films gefinancierd en geproduceerd. Het concern van Ryan Kavanaugh nam vorig jaar Rogue Pictures over, waardoor het de beschikking kreeg over een eigen filmotheek. Volgens analisten zal Relativity Media op termijn ongeveer twintig films per jaar op de markt brengen. Kavanaugh zorgde er enkele jaren geleden voor dat filmstudio's beroep konden doen op financiële middelen van investeringsfondsen.

Hollywood moet zijn Amerikaans imago afwerpen

De internationalisering van de filmmarkt heeft een bijzonder grote impact op Hollywood. Dat zegt de Amerikaanse regisseur Adam McKay. De omzet van de Amerikaanse filmindustrie wordt immers steeds meer gerealiseerd in het buitenland, zodat de sector zich moet aanpassen aan de internationale smaak. Er komt volgens McKay steeds meer druk om filmproducties vanuit een internationale invalshoek te benaderen. McKay zelf moest de plannen voor een sequel van zijn film Anchorman opbergen omdat filmmaatschappij Paramount Pictures vreesde dat de unieke Amerikaanse humor van de film in het buitenland niet zou aanslaan.

"De internationalisering van het publiek betekent een enorme verandering voor Hollywood," aldus de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. "Enkele decennia geleden hielden de Amerikaanse filmstudio's zelfs geen rekening met de buitenlandse opbrengsten. Op dit ogenblik vertegenwoordigt de internationale markt echter bijna 68 procent van de omzet van de Amerikaanse filmindustrie. Tien jaar geleden was dat nog 58 procent. Dat betekent dat één van de meest typische Amerikaanse producten wordt vervormd om te beantwoorden aan buitenlandse smaken. Filmstudio's zijn begonnen met het inhuren van buitenlandse acteurs voor blockbusters en scenario's worden herschreven om een internationaal publiek te behagen."

"Bovendien zijn vele studio's grotendeels afgestapt van een aantal typische Hollywood-producten, zoals de romantische komedie, omdat het buitenlandse bioscoop-publiek de Amerikaanse humor helemaal niet grappig blijkt te vinden," merkt de krant op. "Ook hebben een aantal Hollywood-studio's de stap gezet om originele films voor markten zoals Zuid-Korea en Brazilië te financieren en produceren." Oorzaak van de trend is volgens de krant de bloeiende bouwsector in onder meer Azië en Oost-Europa, waarbij onder meer vele winkelcentra opgetrokken werden met een aanpalend bioscomplex. Bovendien is het bioscoopbezoek op de Amerikaanse markt gevoelig teruggevallen en is ook de dvd-verkoop ingestort. Daar komt bij dat ook lokale markten eigen films uitbrengen.

17:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: film, hollywood, media |  Facebook |

25-07-10

Amerikaanse online nieuwsconsument meest tevreden over FoxNews.com

De Amerikaanse nieuwsconsument is het meest tevreden over de website FoxNews.com. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau ForeSee Results. De onderzoekers merken op dat FoxNews.com een tevredenheidsscore haalt van 82 procent. Op de tweede plaats volgt USAToday.com met een score van 77 procent. De gemiddelde score van de nieuwssites bedraagt 74 procent. Het is de eerste keer dat FoxNews.com in de ranglijst is opgenomen. De gemiddelde score voor de online informatiesector is nagenoeg gelijk gebleven. De top vijf wordt verder rond gemaakt door NYTimes.com, ABCNews.com en MSNBC.com. Buiten FoxNews.com hebben alle websites uit die top vijf een hogere score gehaald dan vorig jaar.

Ook CNN.com liet een verbetering met 2,8 procent tot 73 procent optekenen. Het gemiddelde van alle andere nieuwssites is daarentegen van 75 procent naar 73 procent teruggvallen. ForeSee merkt op dat de leiderspositie van FoxNews.com aan verschillende factoren is te wijten. Daarbij wordt onder meer opgemerkt dat het Fox-publiek naar de ideologische rechterzijde neigt en de zender heeft volgens de onderzoekers een uitgesproken, loyaal publiek. Dat kan volgens ForeSee meestal gelinkt worden aan een hogere tevredenheid. Er wordt aan toegevoegd dat het publiek van FoxNews.com enigszins ouder is, uit een lagere inkomensklasse komt en meestal op één online nieuwsbron vertrouwen.

ForeSee benadrukt dat 66 procent van de gebruikers Fox bestempelen als hun belangrijkste nieuwsbron, terwijl MSNBC.com slechts voor 49 procent van zijn bezoekers de belangrijkste bron vormt. Bij USAToday.com zegt slechts 39 procent van de bezoekers de website als zijn belangrijkste online nieuwsbron te bestempelen. Er wordt aan toegevoegd dat tevredenheid in belangrijke mate wordt beïnvloed door de verwachtingen die de gebruiker heeft. ForeSee stelt daarbij dat het gemakkelijker is om mensen te voldoen die een kleiner aantal websites bezoeken, aangezien die groep minder expertise heeft en dus ook lagere verwachtingen stelt. Maar ForeSee voegt eraan toe dat Fox er ook met succes in geslaagd lijkt te zijn om zijn televisiemerk over te dragen naar zijn website.

18:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: foxnews, verenigde staten, internet, media |  Facebook |