18-02-13

Amerikaanse eendenjacht komt in het gedrang

De Amerikaanse eendenjacht komt in het gedrang. Terwijl de eendenpopulatie blijft toenemen, kent het aantal uitgereikte vergunningen een absoluut dieptepunt. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse Wildlife Society Bulletin. Het gebrek aan jagers dreigt volgens de onderzoekers op termijn een probleem te worden voor de eendenpopulatie. De grote achteruitgang in het aantal jachtvergunningen dreigt immers te leiden tot een verlies van miljoenen dollar voor natuurbehoud. In de jaren zeventig werden meer dan 2,1 miljoen vergunningen uitgereikt, maar in het midden van het voorbije decennium werden nog 1,3 miljoen licenties geteld. Dat aantal zou sindsdien nog verder blijven dalen.

Lees Verder

09:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eendenjacht, milieu |  Facebook |

16-02-13

Skateboarders alternatieve beheerders stedelijke milieu

Skateboarders kunnen een belangrijke impact hebben op het leefmilieu van stedelijke gebieden. Dat is de conclusie van een studie van onderzoekers aan de University of Illinois. De wetenschappers merken op dat skateboarders in de stad immers nieuwe bestemmingen zoeken voor structuren, maar er daarbij ook een eigen vorm van milieu-ethiek hanteren. Er wordt immers opgemerkt dat de skateboarders ervoor zorgen dat de gevonden structuren voor hun activiteiten immers bewaard blijven. Bovendien verzetten ze zich volgens de onderzoekers tegen initiatieven die de duurzaamheid van stedelijke infrastructuur zou kunnen bedreigen.

Lees Verder

07:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: skateboard, milieu, star |  Facebook |

Kind cruciaal voor milieu-gedrag ouders

Een kind kan een rechtstreekse invloed hebben op de houding van zijn ouders tegenover het milieu, zelfs zonder dat de volwassenen die impact beseffen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Imperial College London op basis van vaststellingen op Mahé-eilend in de Seychellen, waar een sterke traditie van milieu-opvoeding bestaat. De participatie van kinderen in milieu-activiteiten bleken niet alleen de kennis terzake van hun ouders te verbeteren, maar ook een impact te hebben op het gedrag van de volwassenen. De onderzoekers merken op dat verdere research moet proberen te achterhalen welke informatie het meest geneigd is om de praktijken in het gezin te veranderen.

Lees Verder

07:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu |  Facebook |

13-02-13

Europa kan uitstoot broeikasgassen halveren

Tegen het einde van het volgende decennium kan Europa meer dan 40 procent van zijn energie met duurzame bronnen genereren. Bovendien zou het energieverbruik met 38 procent kunnen worden teruggeschroefd tegenover het midden van het voorbije decennium. Bovendien zou de uitstoot met 50 procent kunnen worden teruggedrongen tegenover het begin van de jaren negentig. Dat is de conclusie van een rapport van het World Wildlife Fund (WWF). Met die cijfers zou de Europese Unie volgens het rapport op koers zitten om tegen het midden van de eeuw een energiesysteem uit te bouwen dat excluisef op duurzame bronnen is gesteund. Er wordt echter opgemerkt dart een legaal kader noodzakelijk is voor duurzame energie.

Lees Verder

16:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uitstoot, milieu |  Facebook |

24-01-13

Zweedse landbouwraad vraagt invoering Europese vleesbelasting

De Europese Unie moet overwegen een vleesbelasting in te voeren. Dat moet de vleesconsumptie afremmen, waardoor ook de ecologische voetafdruk van de sector zou kunnen worden teruggedrongen. Dat is de conclusie van een rapport van de Zweedse landbouwraad, waarin benadrukt wordt dat een beperking van de vleesconsumptie een positieve impact zou hebben op de gezondheid en het leefmilieu. Er wordt aan toegevoegd dat vrijwillige acties van consumenten en producenten moeten worden aangevuld door een beleid van de overheid.

"Vrijwillige maatregelen zullen wellicht niet voldoende blijken om de doelstellingen op het gebied van klimaatverandering te bereiken," voert de Zweedse landbouwraad aan. "Daarom moet er overwogen worden om een belasting op de consumptie van vlees in te voeren." Het Zweedse europarlementslid Marit Paulsen, vice-president van de landbouwcommissie in het Europese Parlement, stelt echter dat een belasting niet de optimale oplossing is en moet er vooral de nadruk worden gelegd op informatie, zodat de consument zelf de juiste keuzes kan maken.

Marit Paulsen benadrukte van mening te zijn dat de prijs van vlees zal stijgen. Het voorbije jaar consumeerde de gemiddelde inwoner van Zweden 87 kilogram vlees. Dat komt ongeveer overeen met het Europese gemiddelde. Paulsen stelde echter te willen streven naar een consumptie van vijfenveertig tot vijftig kilogram vlees per jaar, zoals twee decennia geleden het geval was. Volgens milieuverenigingen legt de toenemende vleesconsumptie, vooral in ontwikkelingslanden, een grote druk op water en land en draagt bij tot de uitstoot van broeikasgassen.

Lees Verder

18:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlees, milieu |  Facebook |

21-01-13

Twijfels over milieuwetgeving Europese autosector

Een strengere Europese wetgeving op de uitstoot van de autosector wordt tegengewerkt door zwaar verzet van lidstaten met een sterke autosector, zoals Duitsland. Dat heeft een medewerker van de Ierse regering, op dit ogenblik voorzitter van de Europese Unie, tegenover het online magazine EurActiv gezegd. Er werd daarbij op gewezen dat een groot aantal lidstaten autofabrieken hebben en de sector door vele nationale regeringen blijkbaar bijzonder wordt gerespecteerd.

Personenwagens vertegenwoordigen ongeveer 12 procent van de totale uitstoot van koolstofdioxide in de Europese Unie, maar in tegenstelling tot andere sectoren blijkt dat cijfer nog toe te nemen. De Europese Commissie heeft vorig jaar tegen het einde van het decennium een limiet van 95 gram koolstofdioxide per kilometer voorgesteld. "Dat voorstel werd positief onthaald en wordt nu door de milieucommissie van het Europese Parlement bestudeerd. In het rapport van de commissie wordt echter opgeroepen tot een afzwakking van de gestelde normen.

Volgens milieuvereniging Greenpeace zouden de aanbevelingen van het rapport de emissielimieten voor de autosector opdrijven van 95 gram tot 108 gram. "De maatregelen zijn ontworpen om de autobouwers toe te laten hun activiteiten ongestoord verder te zetten, in ruil voor de productie van een miniem aantal zuivere wagens," aldus Franziska Achterberger, expert Europees transportbeleid bij Greenpeace. De milieuvereniging wijst er nochtans op dat onderzoek al heeft uitgewezen dat strengere normen onder meer een belangrijke bron van werkgelegenheid zouden kunnen zijn.

Lees Verder

18:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, milieu |  Facebook |

11-01-13

Finse rederij laat eerste cruiseschip op vloeibaar gas te water

De Finse cruiserederij Viking Line heeft de eerste grote ferryboot in gebruik genomen die wordt aangedreven door vloeibaar gas. Daarmee werpt de rederij zich naar eigen zeggen op als een milieupionier in de cruisesector. Door het gebruik van gas zal het cruiseschip Viking Grace volgens de ontwerpers de uitstoot van schadelijke gassen tot een minimum kunnen beperken. Opgemerkt dat de uitstoot van stikstof en stofpartikels door het gebruik van de alternatieve brandstof met 85 procent wordt gereduceerd, terwijl de uitstoot van broeikasgassen met 15 procent wordt afgebouwd.

De Viking Grace heeft een lengte van 218 meter en een breedte van meer dan 30 meter. Het schip kan 2.800 passagiers vervoeren en stelt 880 slaapcabines ter beschikking. Bovendien is het ontwerp erop gericht om de weerstand van de golven eveneens tot een minimum te beperken. Ook wordt aangevoerd dat de machines van het schip energiebesparend werden ontworpen. De uitstoot van zwavel werd nagenoeg tot nul herleid. De Viking Grace zal worden ingezet tussen de Finse havens Turku en Mariehamm en de Zweedse hoofdstad Stockholm.

De Viking Grace werd gebouwd op de scheepswerven STX Turku in Finland. De bouw van het schip vergde een investering van ongeveer 240 miljoen euro. De rederij zegt dat ook de dagelijkse activiteiten aan boord van het schip, de recyclage en de optimalisering van het gebruik van grondstoffen aan duurzame richtlijnen zijn onderworpen. De rederij voert aan dat de Viking Grace als een schip van een compleet nieuwe generatie moet worden beschouwd.

Lees Verder

16:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cruiseschip, viking grace, milieu, energie |  Facebook |