08-01-13

Contaminatie door teerzanden Athabasca groter dan verwacht

De ontwikkeling van vijftig jaar teerzanden in Athabasca heeft een erfenis van contaminanten in de ecosystemen van de meren in de omgeving nagelaten. Die contaminatie reikt bovendien gevoelig verder dan eerder werd aangegeven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Queen’s University. De onderzoekers dat diverse stressfactoren, waaronder lokale industriële activiteiten en de klimaatverandering, een grote impact hebben gehad op de structuur en de functie van de ecologische systemen van Athabasca.

“Het onderzoek maakt gewag van een toenemende contaminatie en ecologische veranderingen die in de regio zijn opgetreden sinds de start van de industriële ontwikkeling van de teerzanden,” merkt onderzoeksleider Joshua Kurek, bioloog aan de Queen’s University, op. “De onderzochte meren zien er totaal anders uit dan vijftig jaar geleden en zijn op weg naar een fundamentele verandering.” Opgemerkt wordt dat de aanwezigheid van toxische producten uit de teerzanden ook in het sediment van de meren is toegenomen sinds de start van de industriële ontwikkeling.

Bovendien blijkt dat contaminaties konden worden aangetroffen tot op negentig kilometer ten noordwesten van de grootste ontwikkelingszone van Athabasca. “Aangezien de ontwikkeling van teerzanden nog verder zal toenemen, zullen ook deze ecologische trends zich verder doorzetten,” merken de onderzoekers op. “Bovendien zal de uitbreiding van de oliewinning er ook voor zorgen dat de ecologische impact zich geografisch eveneens verder zal uitstrekken. Samen met de klimaatverandering kan dat tot zorgwekkende evoluties leiden.”

Lees Verder

17:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: athabasca, teerzanden, milieu |  Facebook |

02-01-13

Zweedse stad Göteborg voert tol voor motorvoertuigen in

De Zweedse stad Göteborg heeft bij de start van het nieuwe jaar een tol geïntroduceerd voor alle motorvoertuigen die de stad binnenrijden of verlaten. De maatregel is bedoeld om de nodige financiële middelen te verzamelen voor infrastructuurwerken, het terugdrijven van de emissies van broeikasgassen en het terugschroeven van de verkeersdrukte in het centrum van de stad met ongeveer 15 procent. Göteborg is na de hoofdstad Stockholm de tweede agglomeratie van Zweden die een stadstol heeft ingevoerd.

Een woordvoerder van het Swedish Transport Agency merkt op dat het systeem de verkeersdrukte in Stockholm, dat de tol zes jaar geleden heeft ingevoerd, met 15 procent tot 18 procent heeft kunnen terugbrengen. Göteborg, met 520.000 inwoners de tweede grootste stad van Stockholm, heeft voor de invoering van het systeem aan de stadspoorten een veertigtal tolstations gebouwd. Motorvoertuigen moeten, afhankelijk van het tijdstip, van maandag tot vrijdag een tol tussen 8 kroon en 18 kroon betalen. Dat komt overeen met een bedrag tussen 0,93 euro en 2,10 euro.

Met camera's worden de nummerplaten geregistreerd van de voertuigen die de stad binnenrijden en verlaten. De eigenaars kunnen ervoor kiezen om de tol rechtstreeks op hun bankrekening te laten verrekenen of de rekening in een aantal winkels of online te betalen. Eigenaars die weigeren te betalen, riskeren een boete van 500 kroon. Buitenlandse nummerplaten en voertuigen van de hulpdiensten worden vrijgesteld van de heffing. Tijdens de weekends en de maand juli wordt geen tol aangerekend. Een aantal inwoners is echter een petitie tegen de tol opgestart.

Lees Verder

18:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: göteborg, tol, verkeer, milieu |  Facebook |

20-12-12

Gefragmenteerde gemeenschappen presteren ondermaats op milieugebied

Etnisch of religieus diverse samenlevingen onderinvesteren in maatregelen om hun milieuprestaties te verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of East Anglia. De onderzoekers merken op dat een religieuze diversiteit een negatievere impact op de milieuprestaties heeft dan etnische verschillen. Onderzoeksleider Elissaios Papyrakis stelt dat sociale fragmentatie een negatieve impact heeft op de inspanningen om het milieu te beschermen. Volgens de onderzoeker moet de verklaring wellicht worden gezocht in verschillen in voorkeuren en ook geografische concentraties. Bovendien moet er volgens de wetenschapper ook rekening worden gehouden met verschillen in taal en cultuur die communicatie en collectieve actie zouden kunnen bemoeilijken. Indien die problemen niet kunnen worden overwonnen, zullen er volgens Papyrakis weinig inspanningen worden gedaan om milieuproblemen aan te pakken.

Lees Verder

18:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu |  Facebook |

28-11-12

Canadase wagens moeten emissies broeikasgassen halveren

Canada verplicht de autoconstructeurs om de emissies van hun wagens met de helft terug te schroeven. Dat heeft Peter Kent, Canadees minister van milieu, bekend gemaakt. De nieuwe regelgeving moet de brandstof-efficiëntie in het Canadese autoverkeer verhogen en de uitstoot van personenwagens en lichte vrachtwagens beperken. De nieuwe normen, die door het Canadese parlement nog moeten worden goedgekeurd, gelden voor de modellen die over vijf jaar op de markt komen. Tegen het midden van het volgende decennium zullen nieuwe wagens in het Canadese verkeer volgens Peter Kent 50 procent minder brandstof gebruiken en 50 procent minder broeikasgassen produceren dan een gelijkaardig model dat vier jaar geleden op de markt kwam.

Lees Verder

17:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: canada, transport, milieu |  Facebook |

24-11-12

Australië wil waterniveau rivierbekken Murray-Darling herstellen

Australië heeft een plan goedgekeurd om het Murray-Darling Basin, een netwerk van rivieren met een oppervlakte van één miljoen vierkante kilometer, te redden. Dat heeft Tony Burke, Australisch minister van milieu, bekend gemaakt. In het plan is voorzien dat elk jaar 2.750 gigaliter water in het rivierennetwerk zal worden geïnjecteerd. Het netwerk strekt zich over duizenden kilometers uit van Queensland tot Zuid-Australië en is van belang voor het dagelijkse leven van miljoenen mensen, maar is decennialang geconfronteerd met een overexploitatie en grote droogteperiodes. Dat heeft ook geleid tot grote zoutconcentraties. In het plan is voorzien dat jaarlijks twee miljoen ton zout zou worden weggespoeld.

Lees Verder

13:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, milieu, rivier, murray-darling |  Facebook |

11-09-12

Amerikaanse Navy mag oefenbasis voor duikboten bouwen

De Amerikaanse Navy kan een offshore oefenbasis voor duikboten bouwen voor de kust van de staten Georgia en Florida, ondanks protesten van milieugroepen dat de activiteiten een bedreiging zouden vormen voor de biotoop van een groep beschermde walvissen. Volgens rechter Lisa Godbey Wood heeft de Navy de risico's voor de walvissen echter goed overwogen en kon worden vastgesteld dat het gevaar tot een absoluut minimum beperkt blijft. Met de bouw van de oefenbasis, ongeveer vijftig mijl buiten de kust, is een bedrag gemoeid van 100 miljoen dollar. Milieugroepen legden twee jaar geleden klacht neer tegen de plannen omdat de basis zich te dicht bij een gebied zou bevinden waar elk jaar walviskalveren worden geboren. De milieugroepen zeggen te overwegen om beroep aan te tekenen tegen het vonnis van de rechter. De werken aan de basis zouden over twee jaar van start gaan. Over zes jaar zouden de eerste activiteiten moeten kunnen worden opgestart. De Navy blijft erbij dat de walvissen geen enkel risico lopen van de oefenactiviteiten.

Lees Verder

17:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: navy, walvissen, milieu, duikboot |  Facebook |

Wereldwijde emissierechten overschrijden kaap van één miljard ton

Het Clean Development Mechanism (CDM) van het Kyoto Protocol, een marktmechanisme om de uitstoot van broeikasgassen terug te schroeven, heeft inmiddels voor één miljard ton emissierechten uitgeschreven. Dat heeft de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) bekend gemaakt. In het systeem van emissierechten kunnen landen met een hoge uitstoot aan broeikasgassen de milieubalans in evenwicht brengen door deelname aan duurzame projecten in andere landen. Het certificaat voor het miljardste ton werd uitgeschreven voor een project in Alwar in de Indiase regio Rajasthan, waar een bedrijf voor zijn brandstofvoorziening van olie en steenkool is overgeschakeld op biomassa die lokaal wordt geproduceerd. Het project zou jaarlijks de emissie van 17.475 ton broeikasgassen moeten vermijden. Dat komt overeen met de uitstoot van 3.100 personenwagens. Het mechanisme zelf is zwaar getroffen door een crisis in de Europese emissie-markt en wordt zelf geconfronteerd met een aantal klachten over misbruik en de voorkeur voor Chinese projecten.

Lees Verder

10:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, kyoto, emissie |  Facebook |