30-10-11

Strijd tegen verwoestijning Afrika heeft regionale samenwerking nodig

Er is een regionale samenwerking nodig om de strijd tegen de verwoestijning van het Afrikaanse continent tegen te gaan. Dat werd benadrukt tijdens een congres van Global Mechanism, een organisatie van de Verenigde Naties die zich richt op duurzaam landbeheer. Daarbij wordt opgemerkt dat een regionaal programma echter onmogelijk met kans op succes kan worden opgezet indien de individuele landen zelf geen toereikend nationaal programma op het getouw hebben gezet.

"De meeste Afrikaanse landen hebben sinds het einde van de jaren negentig de details van hun programma's uitgewerkt, maar de aangekondigde financiële ondersteuning van diverse regionale en internationale instellingen is helaas niet gevolgd," merken woordvoerders van Global Mechanism op. Volgens hen wordt minstens 43 procent van de potentiële landbouwgrond door woestijnvorming bedreigd, wat zou betekenen dat 70 procent van de Afrikaanse economische activiteit in het gedrang zou komen.

Er wordt aan toegevoegd dat verwoestijning en de daarop volgende hongersnood, voedselonzekerheid en migraties ongeveer 400 miljoen Afrikanen bedreigen. Dat betekent 40 procent van de totale Afrikaanse bevolking. De Europese Commissie heeft een bedrag van 3,2 miljoen euro vrijgemaakt voor het project. Global Mechanism voert aan dat Afrika wereldwijd het zwaarst bedreigd wordt door verwoestijning, maar dat biedt naar eigen zeggen ook de beste kansen op spectaculaire resultaten.

29-10-11

Amerikaanse regering creëert zones voor zonne-energie

De Amerikaanse regering heeft zijn strategie voor de ontwikkeling van zonne-energie bekend gemaakt. Daarbij worden in woestijngebieden in het westen van de Verenigde Staten specifieke zones voorzien. Daarbij werd volgens Ken Salazar, Amerikaans minister van binnenlandse zaken, specifiek gekeken naar gebieden die niet tot een ecologisch of cultureel conflict zouden kunnen leiden. In zes verschillende westerse staten werden in totaal zeventien zones voor zonne-energie aangeduid.

Het Amerikaanse Bureau of Land Management wil met de energie-zones vermijden dat duurzame ontwikkeling in conflict zou komen met het leefmilieu of culturele principes. "Er is echter geen enkele maatregel die een ontwikkelaar zou kunnen beletten om een aanvraag in te dienen voor een energieproject op federaal terrein buiten de aangeduide zones," merkt de Amerikaanse krant The Los Angeles Times op. De strategie heeft ook geen gevolgen voor de dertien projecten die al worden ontwikkelen en negenenzeventig aanvragen die op dit ogenblik bij de overheid lopen.

De ontwikkelaars van energieprojecten proberen sites te realiseren vooraleer subsidies van de overheid vervallen, maar milieugroepen stellen dat de woestijn - vaak een gebied voor bedreigde dieren en planten - die industriële ontwikkeling niet aankan. Milieugroepen beklagen er zich dan ook over dat in het plan geen garanties zijn gegeven dat waardevolle gebieden gespaard zullen blijven. Critici stellen ook dat de strategie te laat is gekomen, nadat drie jaar lang vrijuit licenties voor grote delen van de Amerikaanse woestijngebieden werden uitgereikt.

18:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, energie, milieu, zonne-energie |  Facebook |

14-10-11

Inefficiënte kachels eisen twee miljoen levens per jaar

Internationale inspanningen om rokerige, inefficiënte kachels in ontwikkelingslanden te vervangen door betere alternatieven zouden elk jaar bijna twee miljoen levens kunnen redden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse National Institutes of Health. Er wordt opgemerkt dat ongeveer drie miljard mensen in de wereld worden blootgesteld aan de luchtvervuiling van inefficiënte kachels in hun woningen. Er wordt aan toegevoegd dat de brandstof voor deze inefficiënte kachels bovendien bijdraagt tot de ontbossing en milieudegradatie.

"De meeste mensen in de ontwikkelingslanden beseffen niet dat de rook van hun kookvuren een zware bedreigingen vormen voor de gezondheid van een grote massa mensen," voert onderzoeksleider Francis Collins, directeur van het National Institutes of Health, op. Collins voegt er aan toe dat inmiddels onderzoek wordt verricht naar de meest efficiënte en goedkoopste verwarming die bovendien de volksgezondheid het best zou kunnen bewaren.

Er wordt aan toegevoegd dat bijna de helft van de wereldpopulatie biomassa - hout of groentenafval - gebruikt voor kookvuren en verwarming. "Die primitieve vuren vullen de woningen echter met een dichte rook die bijzonder schadelijk is voor de gezondheid," wordt er opgemerkt. "Vooral vrouwen en kinderen lopen het grootste risico. Mannen zijn tijdens de dag immers vaak uithuizig. Daarom lopen vrouwen en kinderen in deze gebieden vaak dezelfde risico's als rokers."

Aangezien vrouwen en meisjes vaak verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van brandstof en daarbij vaak grote afstanden moeten afleggen, lopen zij volgens de onderzoekers ook een groter risico om het slachtoffer te worden van geweld. Door efficiënte kachels zou bovendien de nodige tijd kunnen worden vrijgemaakt voor educatie en economische ontwikkeling.

15:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, kachel, milieu, verwarming |  Facebook |

13-10-11

Rusland start sanering natuurreservaten

Het Baikal-meer, de Franz Josef-archipel en het Wrangel-eiland zullen de eerste natuurreservaten zijn die door de Russische overheid zullen worden gesaneerd. Dat heeft Yury Trutnev, minister van leefmilieu van Rusland, bekend gemaakt. De Russische regering heeft een bedrag van 20 miljard roebel vrijgemaakt voor milieusanering. Dat komt overeen met een bedrag van 620 miljoen dollar. Het programma loopt tot het einde van het decennium en zal in totaal 194 natuurreservaten aanpakken.

"De situatie is volgens Trutnev bijzonder dramatisch," aldus de Russische krant The Moscow Times. "Het blijft niet louter bij gewone vervuiling. Er is sprake van duizenden tonnen afval, met vaak giftige producten. Die problematische producten hebben vaak een zware impact gehad op het leefmilieu. Alleen al op Wrangel-eiland moeten er meer dan tweeduizend vaten met vervuilende olieproducten worden opgeruimd." Wetenschappers zouden in de Franz Josef-archipel meer dan 400.000 vaten benzine en 700 brandstoftanks hebben geteld."

Het grootste gedeelte van de vervuiling op de noordelijke eilanden van Rusland dateert uit het Sovjet-tijdperk, toen er grote militaire basissen waren gevestigd. Door een jarenlange blootstelling het zware poolklimaat zijn veel van deze vatten beginnen te lekken. Het grootste gedeelte van de vervuiling is gesitueerd in het nieuw opgerichte arctische nationale park. Er zal volgens Trutnev een aanbesteding worden uitgeschreven om de opruimactie toe te wijzen.

16:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, natuurreservaat, rusland |  Facebook |

11-10-11

Werk aan waterkrachtcentrale Patagonië mag verder gaan

Een Chileense rechtbank heeft de schorsing van de bouw van een grote hydroelektrische dam in Patagonië verworpen. Eerder waren de werken aan de dam voor drie maanden opgeschort. Volgens milieubewegingen zal het damproject een unieke biotoop vernietigen. De milieubewegingen hebben aangekondigd in beroep te zullen gaan tegen de beslissing van de rechtbank. De hydroelektrische centrale zou 2.750 megawatt elektriciteit genereren. Die elektriciteit moet de nodige energie voorzien voor de groeiende Chileense economie.

Met het HidroAysen-project is een investering van 2,9 miljard dollar gemoeid. Het project wordt uitgevoerd door het Spaans-Chileense consortium Endesa-Colburn. In mei werd het project door de Chileense regering goedgekeurd. Dat heeft echter tot zware en soms gewelddadige protesten geleid. Het HidroAysen-project bestaat uit vijf dammen in twee riviervalleien in Patagonië. De aanleg zou leiden tot de overstroming van een oppervlakte van 6.000 hectaren wildernis. In juni werd beslist om het project voor drie maand op te schorten om de bemerkingen van critici te bestuderen.

De regering van de Chileense president Sebastian Pinera voert aan dat het project nodig is voor de economie van het land. De hydroelektrische centrale zou de energie-capaciteit van Chili met 20 procent opdrijven. Tegenstanders voeren echter aan dat het project één van de laatste onaangeroerde gebieden van de hele planeet zal verminken. De tegenstanders willen desnoods naar het Internationaal Hof voor de Rechten van de Mens om de komst van de centrale tegen te houden.

Bij de werken zouden meer dan vijfduizend arbeiders worden betrokken. Die zouden meer dan tien jaar lang in het afgelegen gebied moeten blijven. Daardoor zou de populatie van de regio verdubbelen.

16:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chili, patagonië, hidroaysen, energie, dam, milieu |  Facebook |

09-10-11

Consument eist sociale betrokkenheid van bedrijven

Consumenten kiezen actief voor merken die een sterke sociaal verantwoordelijkheidsgevoel aantonen. Ook adverteerders zouden volgens het publiek aandacht moeten hebben voor maatschappelijke problemen. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van de bureaus Cone Communications en Echo Research. Daarbij wordt opgemerkt dat 81 procent van de respondenten van mening is dat bedrijven de verantwoordelijkheid hebben om belangrijke problematieken aan te pakken.

Er wordt aan toegevoegd dat 94 procent van de consumenten de voorkeur zou geven aan een merk dat zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt, op voorwaarde dat de prijs en kwaliteit van het product identiek is aan de alternatieven van aanbieders die geen sociale betrokkenheid kunnen aantonen. De onderzoekers wijzen er ook op dat slechts 6 procent van de respondenten van mening is dat bedrijven uitsluitend de opdracht hebben om winst te maken.

De consumenten eisen volgens de onderzoekers in eerste plaats dat bedrijven zich inspannen voor de economische ontwikkeling (34 procent), gevolgd door het leefmilieu (21 procent) en mensenrechten (12 procent). Er worden wel een aantal verschillen opgemerkt naargelang de nationale markten. Daarbij wordt aangevoerd dat bijvoorbeeld in Groot-Brittannië een groter scepsis bestaat tegenover maatschappelijk verantwoord ondernemen dan in groeimarkten zoals Brazilië en China.

09:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondernemen, maatschappij, milieu |  Facebook |

08-10-11

Onvoldoende informatie over milieu-impact Canadese teerzanden

Er is te weinig informatie om een correcte inschatting te kunnen maken van de milieu-impact van een exploitatie van de teerzanden in de Canadese provincie Alberta. Dat heeft Scott Vaughan, Canadees Commissioner of the Environment and Sustainable Development, opgemerkt in een rapport aan het Canadees parlement. De systemen om deze impact te meten, zijn volgens Vaughan onvoldoende geschikt om de federale milieu-autoriteiten toe te laten om een duidelijk beeld te creëren over de invloed van de teerzand-projecten op de regionale ecosystemen.

"Vaughan merkt op dat de federale milieu-autoriteiten al meer dan tien jaar lang herhaaldelijke waarschuwingen hebben gelanceerd, maar voegt er aan toe dat er weinig is gedaan om de lacunes in de informatie op te vullen," voert het persbureau AFP op. "Beslissingen over de teerzanden zijn daardoor volgens Vaughan gebaseerd op onvolledige, onjuiste of onbestaande milieu-informatie." Vaughan stelde wel dat de Canadese regering nu wel een plan voor milieumonitoring heeft bekend gemaakt, maar hij stelt dat er nog geen datum is bekend gemaakt voor de lancering van het project.

Er zijn volgens Vaughan inmiddels al wel een aantal milieutrends bekend over de teerzanden. "De teerzanden behoren tot de grootste en snelstgroeiende bronnen van de uitstoot van broeikasgassen in Canada," voert hij aan. "De luchtvervuiling door de teerzanden is tijdens het voorbije decennium verdubbeld. Dat heeft nu voor de eerste keer geleid tot zure regen, die een bedreiging vormen voor de meren en wouden in het noorden van Alberta en Saskatchewan en mogelijk ook in de Northwest Territories."

09:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alberta, canada, milieu, teerzanden |  Facebook |

04-10-11

Parijs laat autobestuurders elektrisch autodelen

De Franse hoofdstad Parijs heeft een project autodelen met elektrische wagens gelanceerd. Tijdens een pilootproject voor een periode van twee maand zullen bestuurders een elektrische wagen voor een periode van dertig minuten kunnen huren tegen een prijs van 4 euro tot 8 euro. Autobestuurders die echter lid worden van het Autolib-project betalen 10 euro per dag. Een jaarabonnement kost 144 euro. Naar eigen zeggen boekt Parijs met het delen van elektrische wagens een wereldprimeur.

De initiatiefnemers hopen dat Autolib zal kunnen bijdragen om de verkeersdrukte in Parijs te verminderen. Bovendien wordt gehoopt dat het project een ondersteuning van de sector van elektrische wagens zou kunnen worden. Het project doet beroep op het elektrische automodel Bluecar, die door ondernemer Vincent Bollore wordt geleverd en werd gebouwd door de Italiaanse designer Pininfarina, die vooral beroemd werd voor zijn werk voor Ferrari en Maserati.

De batterij van de wagens heeft een actieradius van 250 kilometer. Een oplaadbeurt duurt ongeveer vier uur. In eerste instantie zullen zesenzestig wagens beschikbaar worden gesteld in drieëndertig oplaadstations. Tegen het einde van volgend jaar wil Bertrand Delanoe, burgemeester van Parijs, het project echter uitbreiden tot drieduizend voertuigen en meer dan duizend oplaadstations. Autolib wil met het project ook bijdragen om bij het publiek het concept van het eigendom van een wagen vervangen door het gebruik van een wagen.

18:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: autolib, milieu, parijs, transport |  Facebook |

03-10-11

Olieplatformen en windturbines belangrijk voor vispopulaties

Olieplatformen in de Noordzee trekken meer kabeljauw en schelvis aan dan eerder werd verondersteld. Bovendien zouden windturbineparken kunnen worden uitgerust met kunstmatige riffen om vissen te helpen aantrekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van Toyonobu Fujii, wetenschapper aan de Aberdeen University in Schotland. Aangezien de Noordzee steeds meer een locatie voor windenergie lijkt te worden, moet de relatie tussen turbineparken en de visbestanden volgens de onderzoeker verder worden onderzocht.

"Wetenschappers zijn zich al langer bewust van het zogenaamde rif-effect, waarbij kunstmatige structuren in de zee een biotoop worden voor vissen, maar uit de studie van Toyonobu Fujii blijkt dat deze sites een grotere aantrekkingskracht uitoefenen dan eerder was gedacht," aldus het persbureau Reuters. De wetenschapper wijst erop dat eerder was gedacht dat die impact heel lokaal tot individuele platformen beperkt zou blijven, maar het effect blijkt zich volgens hem veel breder uit te strekken.

Dat fenomeen heeft volgens Fujii te maken met pijpleidingen en andere structuren die eveneens als een kunstmatig rif optreden. Het is volgens de onderzoeker niet duidelijk waarom vissen zich rond deze structuren verzamelen. Hij stelt dan ook dat er verder onderzoek moet worden uitgevoerd naar het fenomeen. Hij wijst er daarbij op dat offshore windparken een belangrijk onderdeel zullen vormen van de uitbouw van de hernieuwbare energiecapaciteit.

17:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, noordzee, olieplatform, vis, windturbine |  Facebook |

27-09-11

Voorraden rivierbekkens voldoende voor eenentwintigste eeuw

De grote rivierbekkens van de wereld hebben voldoende watervoorraden om de behoeftes van voeding, energie, industrie en milieu tijdens de eenentwintigste eeuw te voldoen. Dat is de conclusie van een rapport van de Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). Daarbij wordt opgemerkt dat schaarste niet de belangrijkste uitdaging voor de toekomst vormt, maar wel het inefficiënt gebruik en de gebrekkige distributie van de grote watervoorraden van onder meer de Nijl, Ganges, Andes, Yellow River, Niger en Volta.

"De mogelijkheid om voldoende voeding te produceren, wordt niet in gevaar gebracht door een eventuele waterschaarste," merkt Alain Vidal, directeur van het Challenge Program on Water and Food (CPWF) van de Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) op. "In bepaalde regio's is er weliswaar sprake van schaarste, maar het grootste probleem is de moeilijkheid om de watervoorraden in deze rivierbekkens op een efficiënte en eerlijke manier te gebruiken. Het probleem ligt niet bij de beschikbare bronnen, maar bij het politiek beleid."

Vidal voegde er aan toe dat gigantische voorraden regenwater verloren gaan of nooit worden gebruikt. Dat is volgens hem vooral het geval in de regengebieden in de Sub-Sahara in Afrika. "Zelfs met beperkte middelen kan de omvang van de voedselproductie twee tot drie keer worden opgedreven," stipt Vidal aan. Maar ook in een aantal gebieden in Azië en Latijns-Amerika ligt de productie volgens rapporten minsten 10 procent onder de potentiële mogelijkheden. In het gebied van de Indus en Ganges zou 23 procent van de rijstsystemen slechts de helft van de mogelijke productie opleveren.

18:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, water |  Facebook |

19-09-11

Jaguar bouwt fabriek voor milieuvriendelijke motoren

De Britse autoconstructeur Jaguar Land Rover gaat een fabriek openen voor de bouw van milieuvriendelijke motoren. De nieuwe fabriek zal worden ingeplant in de buurt van Wolverhampton en zou werk bieden aan 750 mensen. Met het project is een investering gemoeid van 355 miljoen pond. De bouw van de fabriek zal begin volgend jaar worden aangevat. Er wordt aan toegevoegd dat de fabriek bij toeleveranciers en de algemene Britse economie honderden nieuwe gespecialiseerde banen zal creëren.

"Jaguar Land Rover zal tot het midden van het decennium elk jaar 1,5 miljard pond investeren in nieuwe productontwikkelingen," merkt Ralf Speth, chief executive van de Britse autoconstructeur, op. "De uitbreiding van het motorengamma zal daarbij het volledige potentieel van de merken Jaguar en Land Rover kunnen realiseren." Speth voegt er aan toe dat de nieuwe viercylinder-krachtbron de mogelijkheden van de Britse autoconstructeur zullen verbeteren om krachtige motoren aan te bieden, terwijl tegelijkertijd de emissies gevoelig zullen kunnen worden teruggebracht.

Len McCluskey, secretaris-generaal van de Britse vakbond Unite, reageerde opgetogen op het nieuws. Jaguar Land Rover werd drie jaar geleden door Tata Motors, de grootste autobouwer van India, overgenomen van de Amerikaanse groep Ford. Vince Cable, Brits minister van economie, noemde de investering een belangrijke stimulans voor de industriële bedrijvigheid in de West-Midlands. De Britse overheid investeert 10 miljoen pond in het project.

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jaguar, land rover, milieu, automotive |  Facebook |

09-09-11

Milieu Baltische Zee wordt onvoldoende beschermd

De negen landen rond de Baltische Zee doen onvoldoende inspanningen om de zware watervervuiling aan te pakken. Dat is de conclusie van een rapport van het World Wide Fund for Nature (WWF). Volgens de organisatie schieten vooral Rusland en Letland tekort en worden de gedane beloftes te weinig ingevuld. De twee landen kregen in het rapport een score van ongeveer 25 procent. Duitsland en Zweden haalden met een totaal van 45 procent de beste score van alle landen rond de Baltische Zee.

In het rapport wordt opgemerkt dat de betrokken landen de beste vooruitgang hebben geboekt met het invullen van de beloftes om de aanwezigheid van giftige stoffen in het zeewater terug te dringen. Er wordt echter aan toegevoegd dat ook hier nog veel werk moet worden geleverd. Anderzijds wordt gezegd dat er bijzonder slecht wordt gepresteerd op het gebied van biodiversiteit en het gebruik van meststoffen. Het massale gebruik van meststoffen kan volgens het rapport worden opgemerkt aan de aanwezigheid van groene algen langs de kust.

In de rangschikking van het World Wide Fund for Nature (WWF) staat Finland op de derde plaats met een score van ongeveer 40 procent, gevolgd door Denemarken (35 procent) en Esland, Letland en Polen (20 procent). Er wordt opgemerkt dat Duitsland vooral inspanningen heeft gedaan om de uitstoot van de landbouw terug te schroeven, maar ook op andere vlakken relatief goede prestaties heeft laten optekenen. Zweden liet vooral goede cijfers optekenen op het gebied van scheepvaart en geïntegreerd zeemanagement, maar staat op de laatste plaats op het gebied van biodiversiteit.

14:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: baltische zee, milieu |  Facebook |

Beton biedt grote kansen op energiebesparing

Met een brede waaier van maatregelen kan de ecologische voetafdruk van de meeste nieuwe betonnen gebouwen gevoelig worden teruggeschroefd. Ook de uitstoot van een aantal bestaande gebouwen kan door de ingrepen worden verlaagd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Concrete Sustainability Hub van het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Daarbij moet volgens de onderzoekers een energiebeheer voor de hele levenscyclus van een gebouw worden samengesteld. Gebouwen vertegenwoordigen in de Verenigde Staten ongeveer 40 procent van de uitstoot van broeikasgassen.

Onderzoeksleider John Ochsendorf, professor burgerlijke en ecologische bouwkunde aan het Massachusetts Institute of Technology, merkt op dat sommige maatregelen niet alleen het energieverbruik en de emissies van gebouwen terugschroeven, maar de eigenaars ook financiële besparingen opleveren. "Door gebruik te maken van de thermische mogelijkheden van beton voor de passieve opslag van zonne-energie, kan het materiaal de energiebehoeftes van gebouwen in belangrijke mate verlagen," voert Ochsendorf aan.

"Door beton tijdens de winterperiode aan het zonlicht bloot te stellen, kan tijdens de dag warmte worden opgeslagen, om het tijdens de nacht weer vrij te geven," merkt hij op. "Bovendien kunnen leidingen in betonnen vloeren, muren en zolderingen zowel voor verwarming als koeling worden gebruikt, waardoor een grotere efficiëntie en comfort kan worden gecreëerd dan bij systemen die gebaseerd zijn op de verwarming van de lucht in de ruimtes."

De grootste besparingsmogelijkheden zitten volgens Ochsendorf eerder in het beheer dan in de constructie van de gebouwen. "Bij de meeste consumptiegoederen - zoals computers - ligt het energieverbruik tijdens de operationele levensduur nagenoeg even hoog als bij de constructie," benadrukt hij. "Gebouwen gebruiken tijdens de operationele fase echter tien keer meer energie dan bij de constructie."

11:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beton, milieu, gebouw |  Facebook |

04-09-11

Groeimarkten vragen extra uitstootmaatregelen geïndustrialiseerde wereld

Brazilië, Zuid-Afrika, India en China hebben de geïndustrialiseerde landen opgeroepen om op de klimaattop van de Verenigde Naties later dit jaar hun engagement voor het terugschroeven van de emissies van broeikasgassen op te drijven. Antonio Patriota, Braziliaans minister van buitenlandse zaken, benadrukte dat de geïndustrialiseerde landen verder moeten gaan dan de inspanningen die tot nu toe werden geleverd. Patriota voegde er aan toe dat de groeilanden heel wat inspanningen hebben gedaan om de klimaatverandering te bestrijden en daarbij ambitieuze doelen hebben gesteld.

Xie Zhenua, Chinees minister van klimaatverandering, riep op tot een grotere samenwerking en dialoog met de geïndustrialiseerde landen, zodat de klimaattop in het Zuid-Afrikaanse Durban bevredigende resultaten zou opleveren. "Leiders van de Europese Unie en de Verenigde Staten hebben echter al gewaarschuwd dat er in Durban geen bindende afspraken zullen worden gemaakt over de emissieproblematiek," aldus het persbureau AFP.

In Durban moet worden onderzocht op welke manier de afspraken van de vorige klimaattop in het Mexicaanse Cancun, in december vorig jaar, in praktijk kunnen worden gebracht. Bovendien moet worden bekeken of de klimaatafspraken van het Kyoto Protocol, die volgend jaar vervallen, zullen worden verlengd. China en de Verenigde Staten, de twee belangrijkste vervuilers van de wereld, zijn niet gebonden door de afspraken van Kyoto.
 
De Europese landen zijn in het algemeen op schema met hun emissie-beperkingen, maar Canada lijkt zijn doelstellingen lang niet te zullen halen. Ondertussen blijft de uitstoot in China, India, Indonesië en Brazilië een gigantische groei kennen. De wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide heeft vorig jaar een nieuw record geboekt. Japan, Canada en Rusland hebben al gezegd geen nieuwe uitstootbeperkingen te zullen ondertekenen. De Europese Unie is alleen bereid tot extra inspanningen wanneer ook andere landen bijkomende maatregelen nemen.

13:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uitstoot, kyoto, milieu |  Facebook |

03-09-11

Rusland investeert 82 miljoen dollar in natuurreservaten

De Russische overheid heeft voor de volgende drie jaar een budget van 2,4 miljard roebel gereserveerd voor het behoud van natuurreservaten. Dat komt overeen met een bedrag van 82 miljoen dollar. Dat heeft Yury Trutnev, Russisch minister van natuurlijke rijkdommen, bekend gemaakt. Een gedeelte van de financiële middelen zal worden geïnvesteerd in communicatie-systemen die de parkbewakers moet beschermen tegen stropers.

Trutnev benadrukte dat meer dan tweehonderd beschermde regio's werden bekeken. Daarbij werden twaalf gebieden aangeduid die de volgende drie jaar prioriteit zullen genieten. "Een groot gedeelte van die gebieden is slechts minimaal ontwikkeld en de toegangsmogelijkheden voor het publiek zijn heel beperkt," voert de Russische krant The Moscow Times aan. De investeringen gaan onder meer naar de natuurparken Baikolo-Lensky en Baikalsky aan de boorden van het Baikal-meer, het Vrangel-eiland tussen de Oost-Siberische Zee en de Chukchi Zee en het Kaukasus-natuurreservaat.

De projecten vormen volgens Trutnev het grootste milieu-project uit de Russische geschiedenis. De minister voegde er aan toe van plan te zijn om ongeveer 180 museum en 98 recreatiegebieden te creëren, naast de ontwikkeling van 290 toeristische routes in natuurgebieden. Bedoeling is om over twee jaar 12 miljoen toeristen te kunnen aantrekken. Dat zou een verdubbeling betekenen van het huidige niveau. Trutnev stelde ook nog dat de toegangsprijzen tot een minimum beperkt zullen blijven, zodat ook lage inkomens kunnen profiteren van het aanbod.

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, milieu |  Facebook |

Twintig oceaanzones moeten optimaal worden beschermd

Een bescherming van 4 procent van de oceanen zou het voortbestaan van de meeste zeezoogdieren kunnen garanderen. Dat hebben onderzoekers van de Stanford University en National Autonomous University of Mexico berekend. Die beschermde gebieden zouden volgens de onderzoekers moeten verdeeld worden in negen specifieke sites. De onderzoekers wijzen erop dat op dit ogenblik een kwart van de 129 soorten zeezoogdieren ter wereld bedreigd worden.

"Indien men het ecosysteem van de oceanen intact wil houden, is een bescherming van zeezoogdieren absoluut noodzakelijk," merkt onderzoeker Paul Ehrlich, professor biologie aan het Woods Institute for the Environment aan de Stanford University, op. "Een groot gedeelte van die zeezoogdieren zijn toppredatoren die een impact hebben op het hele ecosysteem van de oceanen." De onderzoekers stelden vast dat slechts twintig cruciale zones hoefden te worden aangeduid voor de indexering van alle soorten zeezoogdieren.

Met slechts negen zones zou volgens de onderzoekers 84 procent van alle soorten kunnen worden beschermd. "Deze zones kennen een grote diversiteit en bieden een biotoop voor in totaal 108 soorten," wordt er opgemerkt. "Die zones vertegenwoordigen samen slechts 4 procent van de totale oceaan-oppervlakte op de wereld." Het gaat onder meer om gebieden in de Baja California in Mexico, Oost-
Canada, Peru, Argentinië, het noordwesten van Africa, Zuid-Afrika, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland.

Er wordt wel op gewezen dat minstens 70 procent van de geselecteerde gebieden ook een grote menselijke activiteit kennen. "Dat geeft aan hoe belangrijk de bescherming van het oceaan-milieu is," stippen de onderzoekers aan. Er wordt ook op gewezen dat de resterende elf cruciale zones soorten tellen die elders niet kunnen worden aangetroffen, zodat ook daar een bescherming volgens de onderzoekers absoluut noodzakelijk is.

14:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oceaan, milieu, zeezoogdieren |  Facebook |

31-08-11

Gezondheid Britse rivieren op hoogste niveau in twee decennia

De gezondheid van de Britse rivieren heeft zijn hoogste peil in meer dan twintig jaar bereikt. Dat is de conclusie van een rapport van het departement Land and Water van het Britse Environment Agency. Opgemerkt wordt dat een aantal rivieren die in het verleden door vervuiling compleet dood leken, opnieuw vol vis blijken te zitten. De grootste vooruitgang zou zijn geboekt in de Taff-rivier in Zuid-Wales, die ooit zwart zag van het stof van de steenkoolontginning, maar nu een centrum van grote viswedstrijden is geworden.

"De verbetering van het Britse rivierenbestand is ongetwijfeld te danken aan duizenden projecten rond de verbetering van lokale biotopen en de strengere reglementering van de vervuilende industrieën," aldus Ian Baker, hoofd van het departement Land and Water, tegenover het persbureau AFP. "De inspanningen die werden geleverd in samenwerking met landbouwers, ondernemingen en waterbedrijven om minder water af te takken, de vervuiling terug te dringen en de waterkwaliteit te verbeteren, leveren duidelijk hun resultaten op."

Baker merkt op dat voor de eerste keer sinds de industriële revolutie een stijging van het aantal otters, zalmen en andere diersoorten rond de Britse waterwegen kan worden opgemerkt. In de top tien van de verbeterde biotopen staat onder meer ook de Wandle-rivier in het zuidwesten van Londen. In de jaren zestig kreeg die rivier een statuut van open riool, maar is inmiddels één van de beste stedelijke visgebieden van Groot-Brittannië geworden.

15:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, milieu, rivier |  Facebook |

30-08-11

Roemenië uitgesloten van handel in uitstootrechten

Het United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) heeft Roemenië uitgesloten van de handel in emissierechten. Opgemerkt wordt dat er onregelmatigheden werden vastgesteld in de rapportage over de uitstoot van Roemeense broeikasgassen. Er wordt aan toegevoegd dat de registratie van de Roemeense uitstoot-projecten teveel onnauwkeurigheden vertoont. Analisten bij de organisatie Point Carbon stellen dat het onmogelijk is uit te maken of de Roemeense projecten wel iets hebben opgeleverd.

"Misschien zullen de sancties leiden tot een grotere transparantie in de informatie," aldus een woordvoerder van Point Carbon tegenover het webmagazine Euractiv. In december vorig jaar had de Roemeense regering voor de verkoop van 300 miljoen uitstootrechten een bedrag van 1,5 miljard euro te kunnen ontvangen. Door de sanctie wordt het land echter met onmiddellijke ingang geschrapt uit de handel van uitstootrechten onder het Kyoto-protocol, tot er een aanvaardbaar systeem voor de meting van emissies wordt geïmplementeerd.

"De Roemeense premier Emil Boc kondigde aan dat het hoofd van het nationale milieubeschermingsagentschap zou worden ontslagen," merkt Euractiv op. "Broc vroeg verder dat de maatregelen het land zouden toelaten om de handel in de uitstootrechten over zes maanden opnieuw op te starten. Het Roemeense ministerie van milieu beloofde dat een herwerkte versie van zijn emissie-rapport zal worden overgemaakt aan de bevoegde instanties." Eerder werd ook Oekraïne uitgesloten van de handel in emissierechten.

15:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roemenië, uitstootrechten, milieu |  Facebook |

27-08-11

Uitstoot fluoroform veel hoger dan officieel gemeld

De Europese chemische industrie loost verdoken grote hoeveelheden van het broeikasgas fluoroform. Dat is de conclusie van het Zwitserse onderzoeksinstituut Federal Laboratories for Materials Science and Technology (EMPA). Volgens de onderzoekers liggen de uitstootniveaus van fluoroform in West-Europa tussen 60 procent en 140 procent hoger dan officieel wordt gemeld. De impact van het gas op de klimaatverandering ligt 14.800 keer hoger dan de invloed van koolstofdioxide.

"Alleen al Italië stoot volgens het rapport tien tot twintig keer meer fluoroform uit dan officieel wordt meegedeeld," aldus het webmagazine Euractiv. "Ook Groot-Brittannië en Nederland zouden twee keer zoveel uitstoten als wordt geclaimd. In Frankrijk en Duitsland zouden de meldingen wel met de realiteit stroken." De grote schuldige in Italië is volgens de onderzoekers de fabriek van Solvay Solexis in Spinetta Marengo. Solvay zegt het rapport van het Zwitserse onderzoeksinstituut te bestuderen.

"Bedrijven hebben geen wettelijke verplichting om de uitstoot van fluoroform terug te schroeven, maar ondertekenaars van de Kyoto Protocol moeten de emissies wel melden aan de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)," merkt Euractiv nog op. "Daarbij wordt volgens de Zwitserse onderzoekers echter uitsluitend gebruik gemaakt van de cijfers die door de bedrijven bekend worden gemaakt.

"Hoe kunnen van ontwikkelingslanden zoals China en India correcte emissie-meldingen worden verwacht, als zelfs West-Europa daar niet in slaagt?" merken de Zwitserse onderzoekers op. Woordvoerders van het Environmental Investigations Agency noemen de uitstootpraktijken schandalig en eisen dat de Europese Unie de bedrijven zou verplichten om de gassen te vernietigen.

12:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uitstoot, milieu, fluoroform |  Facebook |

Krantenpapier kan nieuwe autobrandstof worden

Onderzoekers aan de Tulane University in de Amerikaanse staat Louisiana menen een methode ontwikkeld te hebben om met papier als grondstof butanol, een biobrandstof die als een alternatief voor benzine kan worden aangewend, te produceren. De onderzoekers ontdekten een manier om een nieuwe bacterie om butanol te winnen uit cellulose. Op dit ogenblik wordt het systeem uitgetest met oude edities van de Times Picayune, een dagblad uit New Orleans.

Als brandstof is butanol volgens de onderzoekers superieur tegenover ethanol, aangezien het product getankt kan worden zonder dat de automotoren moeten worden aangepast. Bovendien kan butanol door de bestaande pijpleidingen worden getransporteerd en veroorzaakt het product ook minder corrosie-problemen. Tenslotte omvat butanol meer energie dan ethanol, waardoor de actieradius van de wagen gevoelig zou kunnen worden opgedreven.

"De ontdekking zou de kosten van de productie van bio-butanol gevoelig kunnen terugschroeven," merkt onderzoeksleider David Mullin, hoofd van het Department of Cell and Molecular Biology aan de Tulane University, op. "Naast een lagere verkoopprijs per liter, zou het gebruik van butanol uit cellulose ook de uitstoot van koolstofdioxide drastisch kunnen terugdrijven in vergelijking met de klassieke benzine. Bovendien zou de technologie ook een positieve impact hebben op de afvalberg."

De onderzoekers merken op dat cellulose in alle planten aanwezig is en het meest omvangrijke organische materiaal op de wereld vertegenwoordigt. "Alleen al in de Verenigde Staten wordt jaarlijks 323 miljoen ton cellulose-materiaal weggeworpen dat zou kunnen worden gebruikt om butanol te produceren," merken ze op.

10:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: butanol, vervoer, milieu, afval |  Facebook |

25-08-11

Lotus Exige Tri-Fuel rijdt op wijn en kaas

In Groot-Brittannië is een auto ontwikkeld die geschikt is om te rijden op basis van ethanol die geproduceerd werd op basis van wijn die nog niet geschikt is voor menselijke consumptie en op wei, een bijproduct van het productieproces van kaas en chocolade. In het kader van het Start-project, een milieu-initiatief van de Prince of Wales, werd de Lotus Exige Tri-Fuel ontwikkeld, die op basis van de specifieke ethanol kan rijden.

De wagen is ook geschikt voor conventionele benzine of voor methanol, dat zou kunnen worden geproduceerd worden op basis van koolstofdioxide die rechtstreeks uit de atmosfeer zou kunnen worden gehaald en daarom door sommigen als de ultieme uitstootneutrale brandstof wordt bestempeld. De Lotus Exige Tri-Fuel kan op minder dan vier seconden een snelheid van 60 mijl per uur halen. Daarmee wordt het model één van de snelste wagens die in het openbaar vervoer is toegelaten.

"Voertuigen met alternatieve brandstoffen zijn niet langer concepten voor de toekomst, maar productiewagens van dit ogenblik," benadrukte een woordvoerder van bandenproducent Bridgestone, die als sponsor optrad van een rally tussen Oxford en The Mall in het centrum van Londen voor milieuvriendelijke wagens. "Naarmate de wereldwijde recessie aanhoudt, zullen steeds meer mensen interesse krijgen voor duurzame wagens." De Lotus Exige Tri-Fuel bevindt zich nog steeds in zijn ontwikkelingsfase en is nog niet op de markt verkrijgbaar.           

12:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lotus, energie, milieu, automotive, wijn, kaas |  Facebook |

20-08-11

Okavango-Zambezi grootste natuurreservaat ter wereld

De Afrikaanse landen Angola, Botswana, Namibië, Zambia en Zimbabwe hebben een overeenkomst gesloten voor de oprichting van een groot natuurreservaat in de rivierbekkens van de Okavango en Zambezi. Het gebied omvat veertien nationale parken en natuurreservaten, waaronder de wereldberoemde watervallen van Victoria Falls en de rivierdelta van de Okavango. Het nieuwe natuurreservaat beslaat een gebied dat overeenkomt met de helft van de oppervlakte van Frankrijk.

De betrokken landen zeggen te hopen dat het akkoord de rijke biodiversiteit van de regio kan helpen beschermen en een belangrijke stimulans kan vormen voor het ecotoerisme. "Okavango-Zambezi is de grootste beschermde toeristische zone van de wereld," merkte een vertegenwoordiger van de Southern African Development Community. De regio is onder meer bekend voor zeldzame diersoorten zoals cheetahs, Afrikaanse wilde honden en neushoorns. In het gebied leven ook een kwart miljoen olifanten.

Naast de bescherming van de biodiversiteit en het stimuleren van het milieutoerisme, moet het samenwerkingsproject ook leiden tot een verdeling van de voordelen uit natuurlijke rijkdommen, een duurzame ontwikkeling van de lokale gemeenschappen. Het gebied omvat een oppervlakte van in totaal 278.000 vierkante kilometer. De betrokken landen ondertekenden vijf jaar geleden een intentie-overeenkomst om in het gebied een aaneengesloten natuurreservaat te creëren.

14:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, milieu, okavango, zambezi |  Facebook |

19-08-11

Satire kan wapen zijn voor milieuwetenschappen

Griekenland moet opnieuw wouden aanplanten om de historische ontbossing ongedaan te maken. Bovendien moeten verdwenen diersoorten worden geherintroduceerd. Op die manier kan het ecotoerisme de Griekse economie helpen ondersteunen. Dat zegt de Coalition of Financially Challenged Countries With Lots of Trees (CoFCCLoT). De organisatie wil in Spanje wilde gorilla's introduceren en de landen van de G-Acht zouden het bosbestand moeten herstellen tot een pre-industrieel niveau. Op die manier kan volgens de organisatie bijgedragen worden tot een wereldwijde duurzaamheid.

Uiteraard bestaat CoFCCLoT niet. Erik Meijaard, onderzoeker aan de University of Queensland, merkt echter op dat deze fictieve eisen aantonen op welke satire de schijnbaar onoverwinnelijke kloof kan overbruggen in de inzichten in politiek gevoelig onderwerpen. "Spot vormt zelden een element van de wetenschappelijke benadering, maar kan op het gebied van duurzaamheid en milieu bijzonder efficiënt zijn," voert hij aan. "Wetenschappers hanteren vaak een objectieve benadering, waarbij ze niet zelden voorbij gaan aan de emotionele content en subjectieve waarden."

"Natuurbehoud is daarbij extra kwetsbaar, aangezien daarbij waarden evenveel spelen als feiten," stipt Meijaard nog aan. "Een efficiënt gebruik van humor en satire kan ertoe leiden dat er duidelijkheid wordt gecreëerd over de sociale, politieke of ethische obstakels waarvoor de conservatie-wetenschap vaak blind is. Deze obstakels vormen een belangrijke basis voor de politieke impasse rond problemen zoals de klimaatverandering. Satire kan de partijen verplichten om een onderwerp vanuit een verrassen nieuwe invalshoek te bekijken, zelfs al is die invalshoek op zich belachelijk."           

11:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, satire |  Facebook |

05-08-11

Planten met langere wortels beter voor klimaat

De ontwikkeling van voedingsplanten met langere wortels zou het koolstofdioxide-niveau in de atmosfeer kunnen terugschroeven en oogsten meer bestand maken tegen droogteperiodes. Dat zegt Douglas Kell, professor biowetenschappen aan de University of Manchester en chief executive van Britse Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC). Kell voert aan dat alle planten op die manier ontwikkeld zouden kunnen worden en dus een belangrijke bijdrage zouden kunnen leveren aan de verbetering van het leefmilieu.

"Hoewel de opslag van koolstofdioxide in de grond door planten al langere tijd is gekend, vestigt de analyse van professor Kell voor de eerste keer de focus op de voordelen voor het leefmilieu die zouden gecreëerd kunnen worden door de teelt van nieuwe oogsten," merkt het webmagazine Physorg.com. "De Britse wetenschapper berekende dat planten met wortels tot op een diepte van één meter op de huidige oppervlakte de opslag van koolstofdioxide zou kunnen verdubbelen. Dit zou een belangrijk wapen kunnen worden in de strijd tegen de klimaatverandering."

Professor Kell voegt er aan toe dat er belangrijke veranderingen moeten worden doorgevoerd in de landbouwpraktijk, waarbij het telen onder meer ook meer aandacht zal moeten hebben voor duurzaamheid. Physorg.com wijst erop dat ook in het verleden al periodes van massale reducties van koolstofdioxide werden opgetekend door de opkomst van bomen en planten met langere wortels. Kell benadrukt dat die planten daadwerkelijk bestaan, maar nog niet in de landbouw worden gebruikt.

09:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: landbouw, milieu, emissies |  Facebook |

04-08-11

Amazone-zwam creëert mogelijkheid om plastiek af te breken

Onderzoekers van de Yale University hebben in het regenwoud van de Amazone planten ontdekt die plastiek zouden kunnen afbreken. De organismen, die actief zijn in zwammen, zouden de capaciteit hebben om polyurethaan af te breken. Dat zou volgens de onderzoekers kunnen leiden tot innovatieve manieren om de wereldwijde afvalberg gevoelig af te bouwen. De nieuwe bevindingen zijn het resultaat van een studieproject, waarbij studenten deelnamen aan het project Rainforest Expedition and Laboratory van de Yale University.

Bedoeling was daarbij dat in de Amazone organismen zouden worden verzameld om later potentiële mogelijkheden in het laboratorium te onderzoeken. Student Pria Anand ontdekte dat endophyte, een organisme dat in zwammen leeft, reageert op plastiek. Collega-student Jeffrey Huang analyseerde de verzamelde endophyten om te bepalen welke soorten het meest efficiënt zouden zijn om chemische verbindingen af te breken. Daarop selecteerde Jonathan Russell, een derde student, het organisme dat het meest geschikt leek om polyurethaan af te breken.

Er wordt aan toegevoegd dat ook andere producten kunnen worden gebruikt om polyurethaan af te breken, maar het geselecteerde enzyme bleek ook efficiënt te blijven bij afwezigheid van zuurstof. "Dat is bijzonder belangrijk voor de mogelijkheden om begraven afval af te breken," wordt er opgemerkt. Op dit ogenblik wordt een nieuwe reeks endophytes bestudeerde om uit te maken of een aantal soorten ook geschikt zijn om andere producten, zoals polystyreen, af te breken.

11-07-11

Waterkwaliteit Amerikaanse kusten op dieptepunt

De waterkwaliteit aan de Amerikaanse kusten is het voorbije jaar tot het laagste niveau in twee decennia teruggezakt. Dat is gedeeltelijk te wijten aan de olieramp in de Golf van Mexico en overvloedige regens. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse milieugroep Natural Resources Defense Council (NRDC). Daarin wordt gesteld dat de Amerikaanse stranden het voorbije jaar voor 24.091 dagen moesten worden gesloten. Dat betekent een stijging met 29 procent tegenover het jaar voordien.

"Een strandbezoek behoort vaak tot de rituelen van de zomervakantie, maar kan helaas tot ziektes leiden," voert David Beckham, directeur van het waterprogramma van de milieugroep, aan. Hij stelt dat de Amerikaanse stranden te lijden blijven hebben onder pollutie, met inbegrip van menselijk en dierlijk afval dat met bacteriën is besmet. De pollutie wordt vooral veroorzaakt door de overloop van rioolwaters. De contaminaties kunnen volgens Beckham onder meer leiden tot buikgriep, huiduitslag, oogirritaties, buikloop, hepatitis en problemen met neus, keel en oren.

De resultaten van het voorbije jaar werden vooral beïnvloed door de overloop van rioolwaters, zware regenval in Hawaiï en onbekende bronnen van pollutie in Californië. Maar ook de olieramp in de Golf van Mexico speelde een belangrijke rol. Door de olieramp moesten immers vele stranden worden gesloten. De milieugroep wijst erop dat de olieramp ook nu nog voor problemen blijft zorgen. Eind januari waren nog altijd 83 mijl kustlijn nog altijd gecontamineerd met olie en teerballen.

19:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, stand, vervuiling |  Facebook |

28-06-11

Waterbeheer bedrijven heeft nog lange weg af te leggen

Waterschaarste creëert nu al uitdagingen voor de activiteiten van bedrijven uit water-intensieve sectoren. Dat is de conclusie van een rapport van milieuconsulent Eiris. In het rapport wordt opgemerkt dat waterschaarste tegen het midden van het decennium het wereldwijde bruto binnenlandse product met 63 triljoen dollar kunnen bedreigen. Er wordt aan toegevoegd dat de vraag naar water over twintig jaar de bevoorrading met 40 procent zal overstijgen. Op dat ogenblik zal volgens Eiris de helft van de wereldbevolking leven in regio's met een belangrijke waterstress.

"Er zijn volgens Eiris al een aantal alarmsignalen gegeven," meldt het webmagazine Greenbiz.com. "Nestlé Waters moest twee jaar geleden afzien van zijn plannen om in Californië de grootste bottelarij van de Verenigde Staten te bouwen. Bovendien moest in Frankrijk en Brazilië tijdens droogteperiodes belangrijke elektriciteits-rantsoeneringen worden opgelegd. Bovendien verloor Coca-Cola door watergebonden problemen een Indiase licentie. Het ergste moet echter nog komen."

Uit een analyse van de tweeduizend grootste bedrijven van de wereld blijkt volgens Eiris dat 54 procent van de ondernemingen geconfronteerd worden met watergebonden risico's. Daarvan heeft 36 procent erkend dat er sprake is van een waterprobleem, terwijl 22 procent aangeeft de waterconsumptie te monitoren en 9,7 procent consumptiedoelstellingen op korte of lange termijn heeft opgesteld en 9,7 procent doelstellingen voor waterkwaliteit heeft opgesteld.

Toch blijken bedrijven volgens Eiris weinig actie te tonen om de waterproblemen daadwerkelijk aangepakt. "Slechts 0,22 procent heeft daarvoor een goed plan uitgewerkt, maar geen enkele onderneming kan prat gaan op een geavanceerde aanpak," wordt er aangevoerd.

13:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, water |  Facebook |

26-06-11

Aantal keerpunten in klimaat kunnen worden voorspeld

Rampen door de klimaatverandering - zoals het smelten van de Groenlandse ijskap, de ontbossing van het regenwoud van de Amazone en de verstoring van de Atlantische stromingen - kunnen worden voorspeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Exeter. Onderzoeksleider Tim Lenton merkt op dat keerpunten die deze rampen veroorzaken, kunnen worden voorspeld door veranderingen in het klimaatgedrag op te volgen.

"Deze keerpunten zijn kleine veranderingen die een grote verschuiving in klimaatsystemen veroorzaken, met potentieel rampzalige gevolgen," merkt Tim Lenton op. "Het is al bekend dat klimaatverandering, veroorzaakt door de menselijke activiteit, een aantal potentiële bedreigingen over dat keerpunt zouden kunnen duwen. Het is echter altijd aangenomen dat deze keerpunten onvoorspelbaar waren. Er kan echter een systeem van voorspelling worden ontwikkeld dat het naderen van een aantal keerpunten kan worden voorspeld."

Lenton voert aan dat daarvoor moet worden uitgekeken naar signalen dat de reactie van het klimaatsysteem op kortstondige weersveranderingen vertraagt. "Dat karakteristieke gedrag geeft aan dat het klimaat onstabiel wordt," merkt Lenton op. "Dat gedrag is typisch voor systemen die cruciale mijlpalen naderen. Er zijn dus een aantal aanwijzingen die de mogelijkheid biedt om op deze veranderingen te anticiperen, waardoor de maatschappij mogelijke belangrijke tijd zou kunnen winnen om zich aan te passen."

Hoewel deze resultaten enigszins hoopgevend zijn, moet er volgens Lenton nog een lange weg worden afgelegd vooraleer men in staat is om een echt efficiënt systeem van klimaatvoorspelling uit te bouwen.

11:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, milieu |  Facebook |

21-06-11

Bedrijven besteden meer aandacht aan duurzame gebouwen

Gedwongen door de stijgende energiekosten, stellen managers dat de grotere nood aan besparingen aanleiding geven tot zwaardere inspanningen om bedrijfsgebouwen energie-efficiënter te maken. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van het Institute for Building Efficiency van het concern Johnson Controls, de International Facility Management Association en het Urban Land Institute. De onderzoekers voegen er aan toe dat 80 procent van de ondervraagden er rekening mee houdt dat de energiekosten volgend jaar een dubbelcijferige groei zullen kennen.

"Die bezorgdheid drijft bedrijven ertoe om de inspanningen op het gebied van energie-management en efficiëntie-projecten tot op recordniveaus te brengen," merkt het webmagazine GreenBiz.com op. "Kostenbesparingen zijn dan ook de belangrijkste reden voor het doorvoeren van dergelijke maatregelen. Daarnaast wordt gewezen op stimulerende initiatieven van de overheid en een verbetering van het imago bij het brede publiek. De beperking van de uitstoot, vorig jaar nog de tweede belangrijkste motivatie, is teruggezakt naar de vierde plaats."

Uit het onderzoek blijkt dat 70 procent van de ondervraagden van mening is dat energiemanagement belangrijker is geworden. Vorig jaar was slechts 60 procent die mening toegedaan. In India is dat cijfer inmiddels gestegen tot 89 procent, gevolgd door China (85 procent), Noord-Amerika (66 procent) en Europa (61 procent). Het opdrijven van de efficiëntie van gebouwen blijft de belangrijkste strategie voor het terugdringen van de uitstoot. Die strategie haalt een score van 52 procent in Noord-Amerika, gevolgd door Europa (28 procent), China (27 procent) en India (24 procent).

 

 

16:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, energie, architectuur |  Facebook |

Bebossing helpt niet klimaatopwarming te bestrijden

Het bebouwen van landbouwgronden of marginale gebieden met bossen zal deze eeuw weinig bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering. Dat is de conclusie van een rapport van de onderzoekers Vivek Arora van de University of Victoria in British Columbia en Alvaro Montenegro van St. Francis Xavier University in Nova Scotia. Er wordt aan toegevoegd dat het aanplanten van bossen in tropische gebieden ook drie keer meer resultaat zou opleveren dan in noordelijke en gematigde gebieden. Er wordt wel opgemerkt dat bebossing andere voordelen oplevert.

Het aanplanten van nieuwe bossen wordt door het Kyoto Protocol van de Verenigde Naties aanbevolen, waarbij vooral gehoopt wordt dat die gebieden door het proces van fotosynthese meer koolstofdioxide uit de atmosfeer zouden kunnen halen. De onderzoekers merken echter op dat zelfs een massale aanplant van bossen slechts een beperkte impact zal hebben op de opvang van broeikasgassen. Dat heeft in de eerste plaats te maken met het feit dat het decennia duurt voor de bossen natuur worden, terwijl koolstofdioxide voor eeuwen in de atmosfeer blijft.

Een tweede reden is echter dat bossen donkerder zijn dan landbouwgronden en dus meer zonnewarmte opslorpen, wat uiteindelijk mogelijk tot een netto-opwarming van het klimaat zou kunnen leiden. De onderzoekers voeren aan dat volgens een aantal modellen de temperatuur tegen het einde van de eenentwintigste eeuw met 3 graden Celsius zal zijn gestegen tegenover het midden van de negentiende eeuw. Indien alle landbouwgronden van de wereld met bossen zouden worden beplant, zou dat slechts een afkoeling met 0,45 graden opleveren.

Bebossing is volgens de onderzoekers geen alternatief voor het afbouwen van de uitstoot van broeikasgassen.