08-09-12

Kunstmatige ijsberg moet plastic afval uit zee halen

Een groep architecten uit Servië hebben een kunstmatige ijsberg ontwikkeld die plastic afval uit de oceanen kan verzamelen en omzetten in energie. Daarmee zou volgens de ontwerpers in theorie een oplossing kunnen worden gevonden voor onder meer de Great Pacific Garbage Patch, die halverwege tussen Californië en Hawaii ongeveer 3,5 miljoen ton plastic afval herbergt. Dat afval wordt afgebroken tot microscopische deeltjes, die dodelijk kunnen zijn voor vogels en het visbestand. De kunstmatige ijsberg zou die miscroscopische deeltjes echter kunnen opzuigen en in een recyclage-eenheid omzetten tot gas, wat voor energievoorziening zou kunnen worden opgeslagen. De kunstmatige ijsberg, die zijn activiteiten ononderbroken zou kunnen verder zetten, zou volgens de architecten een alternatief kunnen zijn voor inspanningen om de plastic afval-eilanden met een vloot schepen op te vissen. Wel zou er volgens de Servische ontwikkelaars nog een oplossing gevonden moeten worden om het gas aan het vasteland te krijgen.

Lees Verder

11:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, plastic, afval |  Facebook |

31-08-12

Emissiebeperkingen kosten niet overal even veel

Onderzoekers van de Australian National University menen een mogelijke verklaring gevonden te hebben waarom sommige landen minder geneigd zijn om in te stemmen met internationale emissierechten. De onderzoekers stellen dat landen met een emissie-intensieve economie, waar meestal lage energieprijzen worden gehanteerd en de emissiebeperking dan ook relatief goedkoop is, geen voorstander zijn van een internationaal beleid, zoals emissiehandel, dat een vaste prijs zou hanteren per ton koolstofdioxide. Dat internationale systeem zou volgens de onderzoekers de kosten van de emissiebeperking in de betrokken landen gevoelig duurder kunnen maken. Opgemerkt wordt dat een systeem met een globale emissieprijs de Europese Unie in het voordeel stelt. Wanneer met emissie-intensiteit rekening gehouden zou worden, zouden China en India volgens de onderzoekers de laagste totale kosten moeten dragen. Die verschillen verklaren volgens de Australische onderzoekers mogelijk waarom het moeilijk is om de verschillende landen tot een gemeenschappelijk beleid te kunnen brengen.

Lees Verder

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emissie, milieu |  Facebook |

21-08-12

Maritieme sector onder druk van Europese milieumaatregelen

Europese maatregelen tegen vervuiling van schepen zal rederijen verplichten om miljarden euro te investeren in filter-technologieën en raffinaderijen te dwingen om milieuvriendelijker brandstoffen te produceren. Dergelijke inspanningen kan de maritieme sector zich naar eigen zeggen moeilijk veroorloven. Daarbij wordt opgemerkt dat de sector al in een moeilijke situatie is geduwd door een belangrijke terugval in de wereldwijde vraag en overcapaciteit, waardoor de vrachttarieven voor vele operatoren tot verlieslatende niveaus zijn teruggedrongen. Bovendien staan Europese raffinaderijen onder zware druk vanwege het hoge prijsniveau van ruwe petroleum, goedkope import van geraffineerde producten en een zwakke vraag. Volgens een aantal waarnemers zouden de Europese maatregelen aan de rederijen een bedrag tussen 2,6 miljard dollar en 11 miljard dollar kunnen kosten.

Lees Verder

17:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rederij, milieu, europese unie |  Facebook |

17-08-12

Willekeurige massale boomaanplantingen veroorzaken vaak omgekeerd effect

De wedloop om bomen te planten om de uitstoot van koolstofdioxide te compenseren, dreigt een negatieve impact te hebben op het Australische leefmilieu. Deze aanplantingen moeten dan ook zorgvuldig worden bestudeerd. Dat heeft David Lindenmayer, professor ecologie aan de Australian National University (ANU) gezegd. Een onzorgvuldige aanplanting dreigt volgens de wetenschapper te leiden tot een nodeloze sanering van terreinen, de invoer van buitenlandse soorten bevorderden en natuurlijke ecologische processen verstoren. Lindenmayer heeft het over goedbedoelde initiatieven voor een lovenswaardige reden, maar met onbedoelde omgekeerde consequenties. De wetenschapper merkt op dat grote industriële concerns wereldwijd met boomplantingen de eigen emissies proberen te compenseren, maar daarbij grote veranderingen dreigen te veroorzaken in landbouwgebieden en andere binnenlandse landschappen.

Lees Verder

15:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boomplanting, milieu |  Facebook |

27-07-12

Milieusector moet meer samenwerken om efficiëntie te verbeteren

Milieuverenigingen zouden hun inspanningen om het publiek te bereiken meer moeten bundelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Illinois. De onderzoekers merken op dat milieuverenigingen en overheden heel wat tijd, inspanning en geld investeren in het versturen van hun boodschap naar het grote publiek. Volgens onderzoeksleider Bethany Cutts gaat het echter vaak om een overlap van informatie die al bestaat. Zelfs als de uiteindelijke doelstellingen verschillend zouden zijn, zouden de organisaties volgens haar nog altijd meer informatie en zelfs financiële budgetten delen. Volgens Bethany Cutts zou de boodschap efficiënter naar het publiek kunnen worden gebracht indien er meer strategisch zou worden nagedacht over de verspreiding van de informatie. De onderzoekster wijst erop dat deze organisaties vaak met beperkte budgetten moeten werken en door collaboratie hun middelen efficiënter zouden kunnen aanwenden.

Lees Verder

17:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, informatie |  Facebook |

22-07-12

Stikstofdioxide in atmosfeer waait naar Midden-Oosten en Azië

De aanwezigheid van stikstofdioxide in de lagere atmosfeergebieden boven gedeelten van Europa en de Verenigde Staten is het voorbije decennium gevoelig gedaald. In het Midden-Oosten en gedeelten van Azië is er daarentegen sprake van een toename. Dat is gebleken uit een aantal satelliet-metingen. Die tegenstrijdige vaststellingen kunnen volgens Andreas Richter, wetenschapper aan het Institute of Environmental Physics aan de University of Bremen, door twee factoren worden verklaard. Enerzijds is er volgens Richter de impact van het toenemend gebruik van fossiele brandstoffen in groeimarkten, terwijl in de ontwikkelde wereld steeds meer gebruik gemaakt wordt van technologische verbeteringen, zoals uitstootarmere wagens, die de vervuiling afbouwen. De Duitse wetenschapper voegt er aan toe dat deze veranderingen bijzonder snel plaatsgrijpen. Richter doet ook een oproep om de satelliet-metingen op lange termijn te blijven garanderen.

Lees Verder

12:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stikstofdioxide, atmosfeer, milieu |  Facebook |

02-07-12

Waterkwaliteit Britse stadsrivieren gevoelig verbeterd

De waterkwaliteit van de rivieren in de steden in Engeland en Wales heeft de voorbije twintig jaar een gevoelige verbetering gekend, waarbij ook het wildbestand opnieuw gevoelig is toegenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de School of Biosciences. Na decennia van vervuiling, te wijten aan industrieel afval en een slechte waterzuivering, kunnen aan de rivieren in de grote Britse stedelijke agglomeraties volgens de onderzoekers opnieuw meer insecten worden opgemerkt die typisch zijn voor snelvloeiende en zuurstofrijke wateren. De kwaliteitsverbetering is volgens de onderzoekers te danken aan een teruglopende industriële activiteit, een striktere regelgeving en een verbeterde behandeling van afvalwaters. In een aantal landelijke gebieden blijkt de situatie echter nog steeds achteruit te gaan.

Lees Verder

13:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, rivier, groot-brittannië |  Facebook |